ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  85,486 macro gets data website งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Macro excel

  $552 (Avg Bid)
  $552 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Need to build a newsletter subscription website in flask (python 3+) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, I need to create a simple daily email subscription website in flask (python 3+). Went through many webtools such as mailchimp, mailerlite, sendinblue etc but didn't find them appropriate for the task. They were macro solutions. Anyway, let me know if you can handle full stack and have knowledge about email marketing. On subscribing on the website, subscriber will be getting daily ...

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo 9 วัน left

  I want a logo designed for a business I have. It's an online store that sells cat toys etc for cats, as well as cat-related merch (jewelry, tshirts, etc) for people. I want a unique logo that is also fairly simple so that it works well as a favicon too, and it recognizable and memorable. I want the logo to be a unique creation that is 100% original! I hired a designer on a different site ...

  $35 (Avg Bid)
  รับประกัน

  CNC is a regional cable provider that offers two types of annual contracts: - Basic Contract: Over 150 digital channels for $50 per month. - Premium Contract: Over 300 digital channels plus exclusive sports and movie channels for $120 per month. This year CNC has 4,000 Basic and 2,000 Premium active contracts. It also estimates that there are 10,000 potential customers who selected not to subscrib...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Trophy icon Build me a logo 6 วัน left

  Hi! I have a photography business and I am in need of a logo! I have a picture of myself that I want outlined. I do not want all of my face features outlined, I would like to make sure my camera gets outlined, I want it to be very very simple, but yet unique and creative. My business name is "Life + Light Photography". Below I will send ideas of outlines pictures that I like, as well as ...

  $30 (Avg Bid)
  Turkish Language Expert Needed For Content Writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need someone who can translate content from English to Turkish. Please place your bid per 10,000 words. You’ll have to translate 300 words as sample work so we can see if you match our expectations. You should not use Google translate or other such sources because our proofreader will be doing a quality test. Another important factor that will define the quality of your work – pla...

  $382 (Avg Bid)
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  I am using a file that I didn't create, but that I have used successfully before, called the AFP Fundraising Fitness Test. When I add in the data to be analyzed and try to run the file, I get an error that says Run-time error '1004' Method 'Range' of object_Global' failed. When given the option, I hit debug. And it takes me to the code, and I don't know what to d...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Because of the coVid 19, we are doing teletherapy now and we need to get the word out quick on our website. (Before this, clients came to us for "in person" therapy. If this works out, there may be several projects. I am looking for the right FIT of a person that "gets" what I need, so that as things come up, I can continue to work with that person.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I have an Android app with video calling. I also have a website where the calls are received. When a call is initiated from the caller, the receiver gets a notification (sound and message). When the receiver clicks the notification, the call is started. On Android, Chrome on Windows PC, and Safari on MAC all notifications are working well. I need someone to help us make the notifications work on ...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Help me with windows 10 delete user and add new 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I just bought new laptop and company set up a user. I have deleted that user and added a new one. But everything still gets saved to deleted user folder and I cannot delete that users folder. I need help NOW on line to remove this user and set up new users correctly

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  PHP a tweet with link and Image <meta> 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need to insert an image from database to twitter card (link) as attached image i already have the function that sends out a tweet with a link working perfectly and if i hard code the link in the <meta> tag the image will show up in the link in twitter link card But what i need is for the image to come dynamically depending on the user image that he/she uploaded in the database the lin...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I'm looking for someone who has experience on Freepbx's Zulu Mobile client (iphone/android). Right now the issue is: On a new server, I can use Zulu's PC client to do outbound/inbound to external calls, but with the mobile client, I always see this error below when I do an outbound external call, and the call will hang up itself, the mobile client out close it by itself too. I�...

  $347 (Avg Bid)
  ด่วน
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Google Spreadsheet Script Help 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I've created a Dynamic Dependant DropropDown List that works well (Problem 1 screenshot) if the data is creating the list from is no more than 2000 rows (Problem 2 Screenshot). More than that it gets stuck, either giving me and endless "Loading..." message or not responsive. Code in problem 3 screenshot. I need some help here to see where I missed something. Thanks!

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Create a macro code to create project folder structure based on a permission-matrix excel sheet The macro module should be able to take input "Root Directory Address" and be able to propagate and create folders recursively based on the attached screenshot, then take another round to set permissions based on Active directory groups and usernames. If folder exists during creation, it shou...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I want to add a notification icon in the header menu, it opens at mouse hover. Notification triggers: Being an Employer: When someone send a proposal to my project When my project expires When the deadline of one of my ongoing projects arrives When someone follows me When there is a new message on ongoing service or project Being a Freelancer: When my proposal gets accepted When the employer ma...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Fixing redirect error so our website gets indexed on google.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I looking for an elegant way of implementation of API that sets and gets some member variables in derived class using C++11

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Virtual Assistant. 5 วัน left

  We run a matrimony website and app. Your job will include: 1. Verification and rating of profiles and updating things accordingly 2. Verification of reported user profiles and taking appropriate actions 3. Calling people who have abandoned their payment. 4. Following up with prospective leads. 5. Following up with premium accounts so that the user gets the intended use of the service. Only profil...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  I need to consume this product's API - hash - blockchains 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to consume this product's API The Web Content Authenticity Test solution makes a complete copy of the content being viewed in your browser and generates a proven report on its existence. It is possible to register an authenticity of content published on the web, whether on websites, blogs, social media or portals. In addition, from the report generated by the plug-in, a hash is create...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I trying the sum the total income per week of each Stock Sheet onto a Weekly Income Sheet. I trying to copy a cell from Column Q in Stock Sheet based on the range of cells in Column B of Stock Sheet that meets the criteria cell D4 of Weekly Income sheet that is =< that and > than 7 days before that. Cells that meet the same criteria from other Stock Sheets in the workbook will be added and ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  A major spreadsheet that estimates 5 loan product amounts. The questions that are asked to customers and the framework has already been built out. The spreadsheet must take the answered questions, and according to terms, qualifiaction level, adjustments, etc., and give an estimated range of loan amounts for each of 5 different loan products. As more questions are answered, the estimated range gets...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Python poshmark womens section 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a python code developed to list products under womens section in poshmark. They need to be able to get through their authentic test. Most products can’t pass this but every so often one gets through. This could work by just continually retrying until it goes through or by figuring out the algorithm.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have an Excel sheet of some stock market data I copy the data from web & paste in three sheets which is a highlight with yellow color (CASH NSDL, DERIVATIVE NSDL, NSE NET). Then these data again copy-paste in another sheet i just want to this process hassle-free & save time so add a macro in this sheet, whenever I paste the web data in these sheet after running macro it can be updated in...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Hire a Excel VBA Expert 5 วัน left

  Hi Expert, New freelancer welcome I am looking to hire a excel macro expert. I need you to write marco as per my project needs. Task: Compare 3+ col of data and update result in one col and show to notification for each row data changes. I will share more details during interview time,do good and get good review and more work Estimate budget:: 3-5$ only Dont waste your bid for expect more mon...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Build me a game in unity 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a game for iOS and android. After the user downloaded the game he need to create an account. After he created an account he goes to the character creation here he can create a character. (a user can have 5 character, which should be selectable in a menu) now he can start a fight with someone in his level (at the start level 1) after the fight he gets xp, level etc. users can joins...

  $10160 (Avg Bid)
  $10160 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Need solution 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Discover the solution 504 /otp Hey, I have four ideas for difficulties for a website and I want to implement one if you can The site allows you to book an appointment and you must pass 3 steps to reach the reservation page Idea 1: Pass the first page with an otp or verification code that sends to the phone number and directly access page 2 or 3 Idea 2: The website opens on...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Discover the solution 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Discover the solution 504 /otp Hey, I have four ideas for difficulties for a website and I want to implement one if you can The site allows you to book an appointment and you must pass 3 steps to reach the reservation page Idea 1: Pass the first page with an otp or verification code that sends to the phone number and directly access page 2 or 3 Idea 2: The website open...

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  xmediacampaings 5 วัน left

  am a digital marketer, me and my team grow your buisiness here how it  is possible?...we can run a ads on social platform like facebook and instagram and build a website of your business basically we are targating audience and aware them of your brand we generate leads and we creat a website for you and gets more customers for you

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Evaluating a polynomial at a point. The calculation of terms will be done through a macro and the sum through a procedure. The coefficients of the polynomial are declared and initialized in the program as an 8-bit vector. So is the value of the calculation point. Using EMU8086

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi i need someone who can make me a very simple site that sells accounts for a video game, what it would need: 2. A very basic Product page and a user input for the amount of accounts, with a basic price calculation per account. for example user buys 3 accounts the total price updates [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] user would chose a payment option and gets redirected to the payment, after the payment ...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Project for a Lending Crowdfunding platform As the title of the project would like, obviously within a website, to create a Lending Crowdfunding platform. From the Home page, in which the Company that manages the platform shows up, you will have access to 4 different macro areas intended for different projects: Automotive, Real Estate, Grren, Innovation Tecnology. For each of these 4 sections, sp...

  $8375 (Avg Bid)
  $8375 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Build me a chatbot 5 วัน left

  I am looking for a developer who can program a twitch referral/chat bot for follows and subscriptions. We all struggle to know who is helping grow our community! How about having a chat bot that not only rewards people helping to do that, but also shows us the analytics of who is helping. Lets say {ViewerA} wants to suggest {ViewerB} to check out a certain twitch channel. 1. {ViewerA} types !refer...

  $683 (Avg Bid)
  $683 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I've started the project myself but it needs change of system to function properly: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The project is a tennis league, where any person can register very easily and based on a self-assessment skill level gets grouped into a local tennis league, where he or she competes over a set period of time. Therefore the website needs registration functions, profile creation, a resu...

  $1310 (Avg Bid)
  $1310 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Project for Maraya L. 8 วัน left

  Maraya L., I noticed your profile and would like to discuss with you a long-term project. Your profile caught my attention because you say you like to play with words, and you hold a BA in Psychology. My name is Diego. I've been writing a novel for eight years now, and I know what you are going to say, but don't worry, it gets worse! I am having trouble killing my darlings, you could say...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Service Booking app for android and iphone 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  am looking for a app where customer can book for services like plumbing, ac maintainance etc. 3 logins types. A)customer, B)admin, C)technicians. A)customer orderes maintainance at his home or office provides his location B)admin gets notification and schedule his technicians to attend the customer needs. C)Technicians will get notification and click on task done. (time date will be recorded) ...

  $1254 (Avg Bid)
  $1254 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  We have developed a Conference System using Janus WebRTC gateway. We have trouble in ICE connection establishment. It gets connected sometime and is failing many times. It is not stable. Need to inspect the Peer Connection Code and fix the coding if there is any problem is any logic and code. Thank you!

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Subrina J. 8 วัน left

  Hi Subrina J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Part A This analysis task first requires you to conduct some research on a self-selected employee issue facing the industry. It can be anything from worker mobility, changing demographics, the role of technology in the workplace, motivational issues and reward, workplace agreements ...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build me a cash flow forecast 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My name is Caron and I'm a money coach. The name of my business is Pocketbrook. I need to get a macro-enabled cash flow plan built. I have a template of what I want. The goal is to make the cash flow plan as unbreakable and as easy as possible for users to use.

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  Got a fivem server sat up ALMOST COMPLETE, althoug! Some people (myfriend) running social club, gets disconnected after 10 secs due to "network event overflow" something like that, seems like others are doing fine doe. So. That needs fixing and besides from that its literally just configuring and designing a little bit - this should definately not be a lot of work for a experienced guy. ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi i need someone who can make me a very simple site that sells accounts for a video game, what it would need: 2. A very basic Product page and a user input for the amount of accounts, with a basic price calculation per account. for example user buys 3 accounts the total price updates [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] user would chose a payment option and gets redirected to the payment, after the payment ...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I would like an Excel Macro that can provide single-day hotel prices given a set of hotel names/addresses and dates. In other words, within Excel, in Column A will be a list of hotels, Column B will be addresses, and row 1 will have various dates. Upon running the macro, the cells will automatically update with the price of each hotel for the given dates. In the attached Excel file, upon running t...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Scraping PTO documents 4 วัน left

  I want a macro that processes a list of cases. For each case, surf to a website and open the case, select documents related to the case by title and open them. Scrape information from the first page of the document and place it in a spreadsheet. The table it to contain detailed case related information from the website. Skills required include php, python and/or Excel visual basic, webscraping, a...

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  My son and I have a Prusa MK3 and an Ender 3D printer, but we can’t get the basics to work on either printer. For example, we’ve spent days trying to get the prints to stick to the beds, but they dont. Even when they do, the print goes askew and gets off center. There are other problems as well. The problems are similar across both printers. I have a regular job and 2 others kids and I...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Excel file with 1 sheet per day. Every sheet has multiple user information that needs to be in one single sheet

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Excel VB Coding 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an Excel VB Coding expert for excel based forms having auto data filled for more than 5Lakh rows auto filling into multiple excel sheets importing / exporting – communication – directly with postgre DB • Working with Excel based API’s • Experience in VBA ( xls macro, web scrapping) • Advanced Excel, Web Scraping skills (i.e. complex formulas) • Able to de...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Build a macro in Excel 4 วัน left

  I need a format to create from the excel document what is shown in the Zip File.

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Requirements: - Admin needs to be able to enable/disable gateways (after you make manual deposits admin can turn off PayPal and Manual or enable both) - For the manual gateway, admin configure a message that is shown to the player with instructions to make a manual deposit - After player deposits money manually, player sends a manual request to admin -> admin gets a notification that deposit i...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Tremendous Silence 4 วัน left

  I wanted to write a story on a girl who isn't able to speak and she feels like she is useless because she cant communicate verbally. She gets bullied in school is afraid to tell because she doesn't want things to get worse. Everyone thinks she is deaf because she can hear everyone but she isn't able to talk because she can't speak. She wishes she was able to speak for a little ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have a large spreadsheet that entrees will be made in weekly. I need a macro(s) written that I can run weekly to copy and transfer info from the first tab to each of the other tabs based on specific conditions. IE. Sales are typed in weekly on Tab 1, then I need to be able to run a macro to copy and paste John's sales onto John's tab, Bill's sales onto Bill's tab, etc.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล