ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  43,370 macro outlook งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Macro excel

  $580 (Avg Bid)
  $580 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  VB Script Needs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a data file that needs the following changes to the file: 1. Rename the single tab in the file to WCKD_InvReport (this one is already renamed in the example attached, but many are not so we just want to rename it to ensure it works) - this file is linked to an access database which is why we need the naming consistent. 2. Delete Rows above the header row (always start with the UPC fiel...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  move outlook to new computer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Moving Outlook from Windows 7 computer to Windows 10 computer. The installation is used for our nonprofit that has multiple email addresses and uses Microsoft Exchange Server.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  build a website software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a open minded creative developer. please avoid from sending long copy/paste stories about yourself or similiar, it will be ignored. Description of the needed software: I use a program that produce PDF file including details inside. After the program creates the PDF file, it is printed on A4 size, taking almost 100% of the A4 size. Idea is to reduce size of the image insid...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  VBA Excel macro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need help creating a VBA Excel macro to automate a file. The code will be mainly to update some formulas based on a range's size (1 sheet only). The file will be shared with the potential candidates.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  Looking for someone who has a quest for the world of Indian equity markets. Would need monthly 4 LinkedIn blogs on the Indian economy. Topics will be suggested by us. Eg Indian stock market's journey in the last 30 years Why #TataMotors is a stock to look forward to? Why India needs #cryptocurrency? Indian chemical industry outlook 2021 I don't need a vague or general blog. The blog ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Data Entry / Basic Administration / Email Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking suitably qualified VA's to assist me with an overflow of admin & data entry work. Must have the following experience, software access and capabilities; Experience * XERO Accounting - data entry, bank feed reconciliations & sales invoice creation * Understanding of basic AUST bookkeeping principles * Microsoft Office Suite - excel & Outlook highly preferred Softw...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  blender rendering farm administrator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a blender rendering farm expert. your task will be to implement a rendering solution on a external server or server cluster. What will you need to deliver? - a working environment on virtual servers, to simulate the rendering farm. you need to demo it - shellscripts to execute the installation and configurations - a documentation how to install the rendering server (ubuntu 20.0...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Necesito revisar una macro para contar colores en celdas con formato condicionado.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I already lost my money and the problem isn't solve. so please read carefully then bid. my wordpress website any message of form or wocommerce goes junk or spam folder on outlook or mail. need someone who can solve it. My be the project related to smpt. Low bid Will consider. thanks

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  We require some very small changes to our existing macro, which should be straightforward for a VBA / Excel expert.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  JPG to HTML Email email-newsletter template 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Convert a JPG/PDF file to an HTML email newsletter template. We are going to send this by email, so it should works on gmail, hotmail, outlook and etc. There are 3 offers, but there could be 2 or only 1. It should have pieces of code, ready to add or remove and keep the structure.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I am trying to consolidate specific data from multiple tabs (all with different names) into one tab. I would like to pull all open tickets across all tab into 1 tab

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Excel expert needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m trying to automate the Navy’s pilot qualification program in excel. Their syllabus has exact days of training where they should complete simulator events and flight events. I want to be able to input a start day for a class (7 total classes) and excel place the required simulator number of x’s and flight x’s on an automated corresponding calendar. I started trying t...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am helping my Dropzone put together a spreadsheet so they can keep count how many times a student rig or tandem rig has been jumped. This is important so they can keep an eye on lines and canopies etc for wear and tear. I've put together a spreadsheet that uses a macro to automatically tally the rig and harness and associated items such as lines and pilot chute each time the rig has been ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ABOUT THE ROLE We are looking for a Senior Developer to work on projects, manage and lead a team of junior developers, speak into strategy, growth and be client facing when needed. Your main responsibilities as a Senior Developer will include: Working with front-end technologies such as Webflow Working with Adobe XD, PSD, and Figma files to web pages Managing and mentoring a team of 4+ develope...

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Cartera de cobranza 5 วัน left

  Necesito crear una macro en excel que me permita llevar el seguimiento de mi cartera de cobranza adaptada a mis necesidades

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  VBA Developer needed with experience in Mainframe/SAP automation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for some VBA developer having 5-7 years of experience and can invest min 6-8 hours daily with us Experience needed VBA automation experience on SAP financial module , general ledger , extracting data from SAP by Running T code and download data , manipulate data using VBA move data back to SAP system, sending mails using outlook We are looking for Long term relationship with m...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  macro small job.. 5 วัน left

  i need the macro expert for 5 to 10 minutes job

  $1 - $6 / hr
  ปิดผนึก
  $1 - $6 / hr
  25 คำเสนอราคา

  we have a master price list, with 5 tiers of pricing. each client gets different parts of the range at different tiers 1) we can produce a structured excel list of every client and their applicable tiers 2) we can provide the price list with the 5 tiers 3) can you provide a macro to mass generate personalised excel price lists (each file named "Pricelist 2021 <Customer Name." sampl...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Hi, I am looking for a person on contract basis who can do programming in excel sheet. We are a small scale production company and manage our production planning, BOM, vendor PO etc in excel sheet which are disconnected right now. I am looking for a person who can write simple program in excel so that all these sheets can be connected

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  macro small job 5 วัน left

  i need the macro expert for 5 to 10 minutes job

  $1 - $6 / hr
  ปิดผนึก
  $1 - $6 / hr
  16 คำเสนอราคา
  Microsoft office -- 2 4 วัน left

  I want to learn excel -PowerPoint-Word -outlook -access from scratch to advance level .online sessions .I want to start from today

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Phase 2 We want more features to be a Excel sheet like opening outlook Email, pdf conversion , some front end design and connections. This needs someone who is familiar with VBA and Excel forms.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Outlook Link scrapper 7 วัน left

  Hi Carlos A.,you did some outlook work for me a few nights ago. I need a link scrapper for this now. For emails that match the description. in the body will be the verification link. I need that pulled. lmk!

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Fix vba excel macro 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i have this macro Sub GenerateProductLabelTranslate() Dim destinationPathbongiovanni As String Dim cellFormula As String Dim chtObj As ChartObject destinationPathbongiovanni = GetFolder("Dove salvo etichette TRADOTTE") If destinationPathbongiovanni = "" Then Exit Sub For i = 2 To Sheets("Farine").Range("A10000").En...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  VBA Macro Bug find 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi all, We want to find a bug in a VBA macro which use Kryon export files and xlms templates. We have isolated a case study happened on April 1st, so I've prepared a full data folder which contains: - Kryon extraction folders, which are used as input from VBA macros (Attivita, CBK, CPSI, MNT, SickUnits) - Output folder, where the macro generates an output file for each region template xlsm....

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  build a software to work on a website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a open minded creative developer. please avoid from sending long copy/paste stories about yourself or similiar, it will be ignored. I use a program that produce PDF file including details inside. After the program creates the PDF file, it is printed on A4 size, taking almost 100% of the A4 size. Idea is to reduce size of the image inside the PDF to approx. 70%-75% of th...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Task Manager 4 วัน left

  I am looking for a task manager for the emails / tasks which I have assigned to my team members I am looking for a software or some plug in to integration with Microsoft outlook for email monitoring as dash board for monitoring the emails I have sent to my teams for their action and monitor the completion of task I should be able to mark the outgoing emails to whom I have assigned and the same ...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Build a macro 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build a macro for my project,

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need someone creat auto isp it replays on 70 box and auto measuring from cabinet to this box and write the results in tabls

  $410 (Avg Bid)
  $410 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Excel Macro 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an excel macro to continuously running and checking the conditions untill I stop it.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Automated tracking of skydiving rigs 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am helping my Dropzone put together a spreadsheet so they can keep count how many times a student rig or tandem rig has been jumped. This is important so they can keep an eye on lines and canopies etc for wear and tear. I've put together a spreadsheet that uses a macro to automatically tally the rig and harness and associated items such as lines and pilot chute each time the rig has been ...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I have an excel spreadsheet to track the licenses inventory. It includes a column for "renewal deadline" = expiration date less 90 days. The renewal deadline is when we need to action on that subscription, meaning to make a decision if we renew or not. What we want to do with this project is to automate this process: receive monthly automatic emails in Outlook with the list of subscript...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  need troubleshooting quick support on my outlook as it is freezing

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Find all the bugs and errors in my sheet and fix them. Any ideas to enhance and make more efficient are welcome.

  $335 (Avg Bid)
  NDA
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Create a macro or script based google sheet system that uploads our dailiy incoming inventory into a second spreadsheet that's formatted properly for daily upload into our inventory tracking system. Please watch the MP4 video attached to this project before responding. There will be additional related google sheet projects as we build out our system.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need a script using MailKit for outlook & imap. When I run this, I simply want everything in the Junk folder to move to inbox. I do not care what the email is or how many, just would simply like that email to show up in the inbox. I have mailkit installed but coding is not my thing and do not know how to implement the moveto(). Thanks!

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Build Simple Macro in Windows 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a macro built that will copy and paste info from one database and insert info into another database.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Hi! I have a perfect 5-star rating on Upwork. Contractors love to work with me! 1. Somehow Outlook has given me 4 calendar files and many duplicated items. I'd like this all merged together. 2. Somehow my Outlook is integrated with Google calendar. Both systems are fine. I just want to make sure that it's all still working after you fix #1. I'm ready to give up Outlook calendar if...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I want a neat and well commented python3 class (Module) which MUST use smtpd or aiosmtpd and smtplib to generate a neat and sophisticated email using the domain the the local host is linked to. Example case: I have a domain say, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], which is linked to my external IP address. I want this class to send an email such as To: mithravishwa37@gmail dot com From: noreply@repo dot ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  IT Support 2 วัน left

  Computer Hardware Networking autocad problem ,in cc2015 cs 6, windows [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] office ,outlook

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Design a New frontend display for an existing website built in laravel 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design frontend display for a fintech website current design to be changed to completely new Outlook

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Looking for a creative Emailer for Company Introduction To Clients 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a Creative emailer for the Company Introduction which will cover the Images, Video and other things in mailbody. Most important is that we need to send them manually from the outlook account.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Salesforce developer with CPQ knowledge 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a salesforce developer to work with my team, this is for a 6months project below are the required skills. Required: 3 to 5+ years of experience as a SFDC Developer with Sales Cloud and Service, including the use of data tools (Data Loader, Excel Connector, and Salesforce for Outlook) Knowledge of Web Services, REST, SOAP and outbound messaging. Development experience with Eclipse IDE, Apex, ...

  $945 (Avg Bid)
  $945 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hi we need a 2nd email account setup with its own file, and send/receive (not sent on behalf) within my profile as I run 2 businesses from it.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Help Fixing/building a Macro 19 ชั่วโมง left

  We have a macro used for automatic image data analysis in clinical research that has broken which we need fixing/rebuilding urgently.

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am a self employed VOIP technician supporting HPBX customers. We use Polycom phones. Currently the phones auto provision local contacts list containing the group users within the company. Any outside contacts can only be added manually, one by one. We need to find a way to import contacts list from MicroSoft Outlook, Gmail, or other 3rd party lists using cvs or txt file . please click thi...

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Executive Assistant to CEO 17 ชั่วโมง left

  Compensation: Based on experience Hours & Location Mon-Fri, 8 hrs a day 8 am - 5 pm Mountain Time. Overview: We are looking for someone fun and enthusiastic to join our team as an Executive Assistant to our CEO, who runs [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] & www.ChildRescueAssociation.com. This is a fast-paced job where you will get to interact with billionaires, celeb...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา