ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  428,910 magento category menu งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างเวปไซต์ MAGENTO มีserverทดลอง ไม่จำเป้นต้องขึ้นserverจริง เพื่อใช้ส่งเปนงานโปรเจค

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ช่วยงานในการเขียนและ design ระบบ e-commerce ใน magento

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Hola Dima K. We need your help to develop a static menu, that display on click button located a top red bar of my site and hidde whe click outside menu

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Kiosk app for chorme os 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am looking for a software person who knows how to build a chrome os app. I want to build a kiosk mode app that includes a basic manager menu and a few other small features.

  $750 (Avg Bid)
  $750 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Error in my Wordpress theme - main menu disappear 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Repair this error as the main menu disappears sometimes not all times maybe it's a plug-in issue. The menu appears again when I clear the cache.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Need some changes in magento website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need some small changes in magento website. It will be a 1 hour work. Need to work through anydesk. And need to finish it in next 1 hour. Please ping me who are all ok with the above points. Thank You

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm trying to use this project, but I'm getting the following error when accessing : 502 Bad Request When I try to access some other file besides (example: errors / ) it accesses normally, I need this problem to be resolved. I pass the complete project file and folder to the freelancer to produce the solution. I'm using local minikube for testing.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Existing website of a nonprofit health system research institution is to be updated in a scalable website with improved user interface, updated content and additional features. The site was originally developed in 2003 and some of the content updated occasionally thereafter. The...and console integration, admin panel to manage content and history of form submissions (dynamic URLS, Dynamic SEO generation editable fields), fast loading web optimisation, breadcrumb navigation in each for user information, dynamic site map generation for all pages, HTML site map, Email integration at different contact forms and order raising, pdf’s, Zips, Video, Image embed option for articles, menu navigation automation form admin panel, Social media, WhatsApp, Google Map, Twitter, Koo Integrati...

  $5 - $10 / hr
  ปิดผนึก
  $5 - $10 / hr
  9 คำเสนอราคา
  Wordpress mobile menu fix , work Using team viewer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to fix mobile menu on my wordpress website.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  already have a design made and it is running on an old version of a website, the backup of that site is on the server, we need someone to install the old backup on the staging site, then to transfer the design onto the live site and make sure there are no bugs or issues. Deliverables Make new design work on live site fix any errors or bugs post-implementation bring in ideas on any improvements

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...to "the other you", meaning the dildo, vibrator or stimulator used by women in the absence or lack of a sexual partner, but not only - could be for her pure pleasure, or spicing the relation or intercourse. The range of products to be launched includes but is not limited to dildo(s), vibrators, clitoral stimulator(s), rings, etc. While the products will be divided into four categories, the main category (and the flagship product(s)) is represented by dildo(s). As a short description, the new dildo was designed to behave like a natural penis, with all the functions and features. I want a logo like a stylized dildo, where all the parts of the real penis to be clearly distinctive but not obvious. I DON'T WANT ANYTHING OBSCENE, MUNDANE, OR PORNOGRAPHIC!!! I want to a...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  Install new design onto live server magento 2.4.2 CE 20 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We already have a design made and it is running on an old version of a website, the backup of that site is on the server, we need someone to install the old backup on the staging site, then to transfer the design onto the live site and make sure there are no bugs or issues.

  $331 - $992
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก
  $331 - $992
  49 คำเสนอราคา

  Web Admin Interphase………………………. 1..Product /Service upload 2. Order list 3. Payment history 4. About us 5. Contact us 6. Upload category 7. Upload Price and Discount Customer Interphase………………………. 1. Login and registration Customer & Doctors 2. Product/Service listing 3. Product /Service details 4. Wish list5. Cart page 6. Check out page 7. Payment gateway 8. Search/Service product.. 9. Category listing 10. Shipping cost upload 11. Out of stock option 12. Video Call With Doctor

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Desgin 6 วัน left

  Need to Design a abstract logo design with Yellow Color. The Primary Brand Name Will be Immense As the Product Category change it will be ( Immense Healthcare, Immense Wealth, Immense Ware , etc ) . A Logo which Look good for various Category of Products ( Healthcare, Personalcare, Electronics, Kitchen Ware, Investment Services, Furniture Decor, Safety Devices )

  $13 (Avg Bid)
  การันตี
  Project for Anisa 6 วัน left

  We need the entire Kroger site scraped (all departments). Please set the preferred store as "Centerville" as this should provide the most products available. See screenshot. We need the third tier category to be included. For instance Baby / Diapering Essentials / Diapers. If you expand the Department and Sub-Department in the left panel, you see the third tier category (one level below sub-department). I have attached a screenshot showing "Diapers" as a third tier category. This is CRITICAL. We want the product details section to be included in the data. We need the location of the product. See example with Huggies Diapers with "Located in AISLE 57". We need "AISLE 57" as the location. We would like to provide a group of search ...

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Fetching the images of FMCG product descriptions (SKUs /UPCs) from Internet and extract Category/Brand/Sub-brand/Variant details. Mapping report with the images should be in Excel. To start with 0498 product details will be provided.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Edit Website. Add a few and remove a few features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (must move website once fixed) Details page - Want to change “rent” to “pending sale” - Price must have finance p.m below it - Remove share button - email button must add ...sale” - Price must have finance p.m below it - Remove share button - email button must add upload application Cash or finance text box - Stock Number Not working Admin Page - send invoice manually per vehicle, so need a send button from listings in admin. Sellers Page - must chnage “rented” to “Pending sale” an email must be sent to admin if the button Is clicked same with sold button - menu drop down “order history” must change to “invoice history” There is a few more items but this is it for now. Invoices must work! N...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Martech Company Data Collection Spreadsheet 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey, We are looking for someone to create us a spreadsheet with all the of the companies attached to the martech document we need the columns as followed name, category (as per the image) linkedin company URL, website. There are 8000 companies on the document in total (example attached also), i'll need to email you the full document of agreement of job.

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Create and enter a WIKI page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to create a page in Wikipedia and add it to this category: :Miniature_figures I will also need to proof read my text before entering it, and adding references. When making the bid you must answer the following questions or I will discard the bid. 1) What is the real bid in US$ you will be asking. Don't bid 20$ then ask 200$ after. 2) How much experience you have in wiki? 3) What level is your English? 4) What country are you from? Is just for the time zone and ease of communications I am asking

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ASP CORE API MVC website on Metronic theme, and blazor/xamrin client app using syncfusion controls on C# and JQuery language and MS SQL DB. - Authentication service implements Social Accounts sign in and sign up simplified forms. - User profile extend (Skills, Education, interest, Hobbies, Nationalities, Languages, Addresses). - Articles on topics, Category, Tag, comments, reviews. - Users management dashbaord with roles and blocking options. - Location Service implement google maps and location services. - Countries structured data based on united nation data with currencies and Languages. - Subscription Service based on country and currency with payment gateway for Users. - Globalization Files. - Google Translate Service integration for data. - Digital wallet to hold points fo...

  $2780 (Avg Bid)
  $2780 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Ajuda com pequena loja virtual 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...uma/um profissional que possa me ajudar resolver alguns problemas com a minha loja virtual e possivelmente construir uma nova loja em um plataforma diferente do atual. Trata-se de uma loja pequena, com menos do que 50 produtos. Somos uma empresa sem fins lucrativos (uma pequena editora). Estávamos usando Woocommerce, mas tinha alguns problemas com o funcionamento, e alguns meses atrás mudamos para Magento. Mas tem vários problemas no sistema, e gostaria de mudar para um sistema mais simples que permite integração total para uso no Brasil. Idealmente com sistema open source ou de baixo custo e com flexibilidade no desenho do conteúdo. Gostaria de conversar sobre possibilidades de orçamento para isso. Obs: para eu saber que a respos...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...upvoting, add project tab and the step where the visitors would provide the project info for admin approval.. and some other stuff. So again, I don't need you to add all the content. I only need the website to be built and setup so it functions like coinmooner and then I can approve all the content as the admin when visitors submit the information to me. All the extra pages you see when you open the menu tab aren't going to be needed. I need the homepage, "add a coin" page where visitors submit details to admin, and then the page that opens up when a visitor clicks on one of the listings on the homepage. Any cosmetic design will be minimal and comparable to the look coinmooner at most, essentially the same look with different colors and logo. Go to the website...

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I have a page where if the user opens a popup from the footer (in page frame popup), the WordPress menu bar disappears. I need help figuring and fixing the problem.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  Need model for output variable based on my dataset in Python pandas.DateFrame. This is small data < 10000 rows and ~ 20 cols. Must be done in python, notebook pr...you can do the following within three days within the budget of 100 USD: I need proof of 1-3 done within 24 hours or else cancel without pay. 1) as in using the code for this: 2) adapt this (if needed) for a sample dataframe with categorical and continuous data with subset of NaNs in either category 3) estimate the NaNs per 1) 4) for each of the clusters calibrate tensorflow DNN 5) New input values shall then be using the nearest mean's DNN. Implement this function 6) For deploy pls guide me on Teamwiever how to deploy onto AWS.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $7 - $21
  9 คำเสนอราคา
  Optimizing/Complete (3main-points) Webshop by Woocommerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Creation of variable products - Upload by Excel (Masterdatalist) (Currently there is no solution for this) - By uploading the master list, the fields should be filled directly. Optimizing Design: Solving 3x open Points of design (Form optimization, + small adjustments) Creation of category menu for left Currently, only filters are visible on the left side. We would also like a barmenu for categories

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Big Data Scraping 6 วัน left

  Only Scraping expert. 100M database from DNB. I will give category and details columns. please expert only. huge data list project. not possible manually or simple tools.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Hardware suggestions and code for rotary spindle 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to design a rotary spindle that can take loads up to 50kg, mounted on bearings and rotate them in a composites oven. Think BBQ bbq rotisserie. It needs to be able to have variable speed from approx 10rpm to 60rpm. It would have a simple LCD with menu to start stop pause, change direction and set RPM. It will use GT2 closed loop belt and 3d printed gears on the driven and driven gears. I am seeking someone to recommend the control board, motors, motor controllers, lcd and complete the software. Arduino with steppers motor and external stepper motor controller comes to mind, but am open to suggestions.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Looking for magento developer who can shift my existing website from shared hosting server to vps. He need config magento on vps

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Amazon PPC Campaign and scaling for Health and wellness category 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert, who has achieved a good scale on amazon India. This will be on a retainer fee. Job would involve running the amazon PPC campaigns to scale it new heights.

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We have a working eye glasses try on module in Magento 1 and want to upgrade (change functionality and make it work in mobile phones) for Magento 2. The link to old site is here Thing is that in old module we increase/decrease pictures of frames and superpose over the face. We want to to proceed in opposite way: to increase/decrease face and keep same frame picture. The module has to work on mobile phones also.

  $1406 (Avg Bid)
  $1406 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  React Native app development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and regular users looking for trucks. For owner, the functionality will be different (e.g. always push GPS coordinates to servers, options to change truck description, working hours, etc). Regular users should see a list of available trucks around sorted in categories and by distance. For example, food category will show some kind of horizontal slider with the first truck being the nearest and so on. Then a category for say mobile banking (we do have mobile banking trucks here), maybe a category for mobile tailors (yes, we have that too), etc. The categories may be hardcoded at first, but on the long-run they should be customizable from the back-end. Initially I can think of the following screens (for you to be able to submit an offer): - Onboarding screen - Mai...

  $4388 (Avg Bid)
  $4388 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  CRM Solution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an expert in designing and building a platform Why we need the platform? currently as we speak we have so many branches across the country when any of the branches representative faces some challenges they raise ...platform Why we need the platform? currently as we speak we have so many branches across the country when any of the branches representative faces some challenges they raise it through email (outlook) and its very hard to manage it or to reply or to monitor we need a smart platform where each of the users can access through username and password in addition the challenge types drop menu and the support drop menu and the timeframe and respond from the back end the designer should be capable of writing Business requirement document and proces...

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone to sort out my paypal payment on an already built Jamaican website, show the types of cards accepted, show site SSL certificate security (its a shopify website), i basically need to...website), i basically need to prove to my bank the site is secured. I need to screen shot proof of a secure HTML (for my bank so i need the paypal payment sorted stat), i need a privacy policy made, there is a line up top the site page that says "free shipping on all items", i need it to say "free shipping on all items in Kingston)I also need two adjustments made to the site #1 i have two footer menu i need one gone, #2 i need the contact us section to have a drop down box so the customer can select which email the would like to send the message to, either re...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Pinterest marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Set up boards with pins, descriptions, and hyper link to website. Boards would be for: Digital menu boards Best new menu templates for 2022 Cafe and Coffee shop menu templates Pizzeria menu board templates

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Restaurant Menu 6 วัน left

  I am looking to get a new look for my restaurant menu.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Create Magento 2 cart Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello coders, Looking for a developer to create a custom module to interact with Cart for magento 2. I`m using multi-store and purpletree multi-vendor marketplace with Luma theme and sample data. Just contact me if you have experience with this type of module. Urgency to start it, dont bid if you are currently busy.

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon 3 page menu all content is here 6 วัน left

  we have a 3 page menu to be made all content is within here with details about project. 8.5x11 will be menu

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Migrate Magento Site 9 วัน left

  Per discussion migrate magento site and update details

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello, 1. On "" page we used to show all of our community small businesses which they add details themselves from "" There was also a "resource" menu in the dashboard where I would approve of anything new submitted from "" today this menu and the link content has disappeared, could be from update or something else, Need this working as it was and also need it to be ok whenever there is a new update. This job will only be considered finished after it is working as above with update. Means all resources should show up on " page and ability to add your own business should be working from here " 2. We have a custom events plugin

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  I need a app developer in Kotlin language 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create an App to display user lists from API and local. The tasks are to be divided into two categories - Remote and Local. Show the list of users separately for each category. And Add, Edit and Delete User For local UserList Tab Only. Add,Edit and Delete not applicable in the remote user list tab.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ALready Executed Wordpress multiste and now want to optimise the same with same menu across all sites.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Chico’s burgers digital display 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a digital animation artist to be able to create a reoccurring video that includes our menu our deals etc

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...fairly quick. I want it set up in a way that all items are categorized into 4 differently priced groups. Ex. 0-10; 11-20; 21-30; 31-40. With nothing over $40. I want there to be a membership program where for every dollar that they spend they receive 1 point on the rewards program. Where every point is equivalent to $1 that can only be spent on items in a seperate category specific for this members rewards program. In that category will be low priced items with a value of under $5 usually. Also a system where if someone spends more than $100 in a single purchase they will recieve 3 ballots in a raffle to win a grand prize just in time for christmas. On christmas morning 3 lucky winners will receive a generous gift as a result of being winning the raffle. Single raffle tick...

  $704 (Avg Bid)
  $704 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  We have an issue with some code for transferring Orders from our Magento store to our warehouse system via BreezeAPI. Missing a few elements that need to be transferred from Magento 2 > to the Warehouse Management System. - We require adding payment method, amount and notes/transaction ID where available in the order when order is transferred to WMS. - We require stock sync to be more frequent between WMS > to Magento 2. This is to ensure sold out items are not sold on the website. Currently there can be up to a few days delay for this date to be updated via the current setup using RabbitMQ Crons. Must have Magento2, PHP, BreezeAPI, & RabbitMQ experience. Need to be available for immediate start. Ongoing work available for the right person. Honest, relia...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  We are starting a pickleball paddle company named 5.0 Pickleball is one of the fastest growing sport in the USA and globally. Pickleball players are graded by their standard - with a 5.0 being the highest grade before becoming a Pro. Pickleball is all about fun and good sportsmanship. It is a fast moving game suitable for all ages. Our motto for the 5.0 brand is "Serious Fun". ...of the paddle dimensions is attached. (Note our 5.0 paddle will have a Toray 3k small square grid carbon fiber matt finish - refer attached reference picture and ). Competitor paddle companies to explore include selkirk, franklin, paddletek, engage, onix, head, gamma, vulcan, etc. ().

  $107 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I would like someone to make changes and fix bugs in my multi-store website They must be experienced with the AspDotNetStoreFront platform. Multistore Website ( - www.wovenmo...AspDotNetStoreFront platform. Multistore Website ( - ) 1. Force https with URL rewrite 2.. Make the sizes of the rug thumbnails all the same size 3. Fix the blurriness of the photos. I think it is pulling low quality photos from the ftp when larger better quality photos are available. send email of the products is not functioning 5. The size dropdown menu is missing sizes 6. It is not allowing me to change the sizes of products in the admin 7. In the multistore I need to be able to add information under the "Build your own" tab

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Project manager for ongoing projects -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a great project manager to help me lift our company higher. A great candidate will be fluent in English, this person should live around my time zone Los Angeles. This person will be responsible for getting product details down and delivery dates done and handed off to the right contractor. A project mamager with a background in design would be the most beneficial. If you fe...product details down and delivery dates done and handed off to the right contractor. A project mamager with a background in design would be the most beneficial. If you feel you are well qualified to do this position please send your details of what workls best for you and the tools you like to use in project management. (Trello, Monday, Slack) The correct candidate will be in the $5 an hour category. ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Fix Magento Site 6 วัน left

  I had my Magento 2 site upgraded to 2.4. Although its running theres elements of the site not working. At present.. Most of the visual aspects of the theme are working. With the theme enabled, the catalog pages do not scroll (no pagination buttons or infinite). Colour filter throws up an error. Theme is Claue and Amasty Layered Navigation and Infinite Scroll had been installed.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา