ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  127,253 magento งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างเวปไซต์ MAGENTO มีserverทดลอง ไม่จำเป้นต้องขึ้นserverจริง เพื่อใช้ส่งเปนงานโปรเจค

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ช่วยงานในการเขียนและ design ระบบ e-commerce ใน magento

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Install Magento 2 on my computer using a repo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who can install magento 2 on my computer from a bitbucket repository create by other developper, please i will accept only if you success from your side and can do same on my computer i need to get it run on my computer Other tasks will be said after this first part Thank you

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Magento 2 Product customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Website sells skins for various devices. The product pages have a swatch where customers can choose different styles. However, a device has several different options, but this is not possible with the swatch. A custom product customizer is needed.

  $574 (Avg Bid)
  $574 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Senior Magento 2 full stack developer - 1 month 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to hire a full stack magento 2 developer who has experience with front end design integration and back end development. Experience in magento speed optimization is a must. Budget 1000$ per month - immediate start

  $1205 (Avg Bid)
  $1205 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Magento 2 Mirasvit Product Feeds (Immediate Hire!!!!!) -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Magento 2: Mirasvit Advanced Product Feed Optimised & BUDGET = $150 APPLY ONLY IF YOU CAN FIX THE PRODUCT IN THE NEXT 48 HOURS AND YOU HAVE WORKED WITH PRODUCT FEEDS WITH MORE THAN A MILLION PRODUCTS We urgently need help with Mirasvit Advanced Product Feed. Feed must successfully generate into google Merchant Center in the next 48 HOURS. we need the following 1-Auto-Generate the karibaa & manicaa Feed into GMC 2-Set up karibaa & manicaa product feed cron job 3-Fix any issues with product 4-There might be issues with mysql and php. You must have good knowledge of mysql & php APPLY ONLY IF YOU CAN FIX THE PRODUCT IN THE NEXT 48 HOURS AND YOU HAVE WORKED WITH PRODUCT FEEDS WITH MORE THAN A MILLION PRODUCTS Thank You

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Install delivery method on magento 2.4.3 scandipwa react graph-ql 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  watch full video instruction what need to do 1. Install ukraine language for storefront 2. need to install plagin similar like this or this on my magento 2.4.3 & scandipwa & update frontend for this deliverytype . Customers should to have a possibility set a city & departmet (warehouse) (check checkout here , set country ukraine ) 3. castomize checkout similar this for ukraine set ukraine defoult country, remove : Street address line 1 * Street address line 2 Street address line 3 Country * State / Province * Zip / Postal code * City *

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  overwrite/add sales order items in magento 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  overwrite/add sales order items in magento 2

  $8 - $20
  $8 - $20
  0 คำเสนอราคา
  Create similar website with magento 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need make similar website as competitor

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I want to get a premium looking Magento 2 website developed. ● Magento is the intended development platform. This is largely decided, however, we are open to suggestion based on two critical factors: ○ The ability to customize the project to a granular level ○ The ability to scale with the platform to an enterprise level ● A slider or live feed on the homepage with: ○ Latest deals ○ Recent activities ○ Current updates ○ Ability to input static photo or video ● Advanced shopping functionality, such as: ○ Customizable filters; i.e, selecting products by year, category tags, geography, etc. ○ Secure payments; our intended backend payment processor is Authorize.net. ● Support company specific content consisting of: ○ Updates ○ Featured Items ○ Calls to action for deals, exclusiv...

  $198 / hr (Avg Bid)
  $198 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Magento 2 Update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Good afternoon we would like a price to upgrade our current magento 2 website to the latest release 2.4.3-p1. We use the Porto theme which we purchased. Thank you

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Install me an extension to add missing tags to org schema on my magento 2 store. The shop has a facebook pixel but the products are not going to facebook catalog automatically because the org schema is missing some fields like id, image link, etc. You just need to install an extension for me to add the missing tags to the schema.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Magento 2 Fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please see list below of fixes: 1. Abandoned checkout is not working 2. We want to change price display to just display the price of each item including the vat not both 3. When we add tracking number to order in admin area its not sending email confirmation to customer 4. We would like the website to notify us when items are running low on stock/out of stock Thanks

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Migrate Products from Magento 1.9 To Opencart 3.0.3 Roguhly 800 products, only need to migrate IMAGES, PRICE,DESCRIPTION,SKU,WEIGHT,

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Install Magento 2 on my computer using a repo -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need someone who can install magento 2 on my computer from a bitbucket repository create by other developper, please i will accept only if you success from your side and can do same on my computer i need to get it run on my computer Other tasks will be said after this first part Thank you

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  WE are looking to set up gateway STRIPE, Escrow, Paypal for Magento 2.4 and show bank details by currency

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Magento Payment Plugin Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please bid only when you meet the following requirements 1. Magento Certificate 2. Github Profile 3. custom Payment module development experience that is compatible with other third-party extensions 4. full-time available 5. rate range is $12~$15/hr

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  magento 2 huge cgi process makes the server go down 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  magento 2 huge cgi process makes the server go down

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  magento 2 huge amount of cgi processes making the server go down constantly

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Install Magento 2 on my computer using a repo -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need someone who can install magento 2 on my computer from a gitlab repository create by other developper, please i will accept only if you success from your side and can do same on my computer i need to get it run on my computer Other tasks will be said after this first part Thank you

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Magento 2 Developer to create a Magento 2 module, as an example project. This Magento 2 module will do the following: 1) Magento Admin > Module will have an "Enable" or "Disable" feature. 2) Magento front-end will display an two Input Boxes for input. 3) When user clicks [Submit] button, the module will will take input from box #1 and box #2, add them together and display the result on the screen. that's it. In your bid, please provide Developer Estimate of Time to complete - I am looking to have this module completed, tested and installed right away so we can build additional modules. Kindly note: This project will not provide you access to my private magento2 instance. Please do not ask for cpanel a...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Need help with Building a Magento 2 Module 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Magento 2 Developer to create a few Magento 2 Modules as I am also developing in Magento 2 and need additional team to help. This specific project is to create a single Module that will apply a 50% off Cart Price Rule to the Single Highest Priced item within the cart. (All other items in the cart would not receive the 50% discount). In your bid, please provide Developer Estimate of Time to complete - I am looking to have this module completed, tested and installed this week. Kindly note: This project will not provide you access to my private magento2 instance. Please do not ask for cpanel access. Magento2 does not run with cpanel and your Bid could be discarded for this project. You can download Magento 2.4.1 to your own laptop (or ser...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Looking for a Magento Administrator / Developer that can manage clients e-commerce platforms and integrations with other stores & order management solutions.

  $22 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  fix this error below and help me to install an extension in magento 2 (to add rich snippet to store products for facebook pixel because some tags are missing in schema org) ---------> Command "show" failed: In line 737: The '' URL required authenticati on. You must be using the interactive console to authenticate show [--all] [-i|--installed] [-p|--platform] [-a|--available] [-s|--self] [-N|--name-only] [-P|--path] [-t|--tree] [-l|--latest] [-o|--outdated] [--ignore IGNORE] [-m|--minor-only] [-D|--direct] [--strict] [-f|--format FORMAT] [--] [<package> [<version>]]. <------------

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Currently looking for a fast working developer to make a new installation of the latest magento 2 and then install our theme to the system. If you can start the project right now and have it done within 2 hours please reach out to me.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  professional websites 5 วัน left

  I am a professional web designer and developer having around 7 years of experience in web development technologies and designing. I have handled numerous of complex projects which has sharpen my knowledge in the various technologies used in the Web contact- +91730204032 I can help you with: Wordpress Shopify BigCommerce Magento Drupal Logo Design Animation Video Highlights Marketing Materials AdWords Facebook Ads Instagram Ads Twitter Ads

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Magento product error 5 วัน left

  Everytime i click on any product on the website, it takes me to this window (Attached)

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Google Ads Expert – Create New Category/Display Campaigns (Immediate Hire!!!!!) BUDGET: = $50 (20) & (20): we have a Magento 2 store with more than 2 million products and need to increase our sales. We urgently need help with the following: 1. New Category Campaigns = 20 2. New Dynamic Remarketing/Display Campaigns = 20 3. Use Best Keywords for these campaigns. 4. Recommendations are welcome??? You must be able to create effective new campaign and be able research and use best Key words. Must be able to use Keywords tools such as or similar. Please send screen shots or examples of you remarketing campaigns Thank You

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Magento Payment Extension Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please bid only when you meet the following requirements 1. Magento Certificate 2. Github Profile 3. custom Payment module development experience that is compatible with other third-party extensions 4. full-time available 5. rate range is $12~$15/hr

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Hi, If you are not an experienced “Magento specialist” please don’t apply for this job. I’m running on Magento ver. 2.3.4 with Cpanel. The Magento store “only works as affiliate store” it is not possible to order or buy any products from my website. All the products you will see on the store are affiliate products, when you click on the products you will be redirected to another store which the purchase can be made from. I have some customizations on current theme and modules, the theme is: Ultimo Fluid Responsive Magento Theme by infortis, you must ensure not to lose any settings. Currently there are around 41000 products, but I plan to import many more. Import is done via Firebear import extension. I Import products fro...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Build me a website 5 วัน left

  Build an online store of my business with WordPress or Shopify or Magento.

  $459 (Avg Bid)
  $459 การประมูลเฉลี่ย
  159 คำเสนอราคา

  is an ecommerce platform of protein supplements and powders. The project is halfway through and we are looking for a Magneto 2 developer who can complete it in terms of development, integration and design and bug fixing Link

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Regular Maintenance of Magento 2 Website and few changes 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Regular Maintenance of Magento 2 Website and few changes including intigration of a couple of plugins / API on a live website

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Looking for an expert in Odoo 15 & Magento 2 to help us with the setup of an appropriate connector and making sure that Odoo Inventory, Accounting & POS run smoothly. Additionally, teaching our team how to use Odoo inventory and accounting. The project is to start immediately and finish until 1st of March 2022. Weekly hours - up to 40. Required: Very good English or German Very good experience with Odoo Very good experience with Magento 2 Standalone freelancers preferred.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Swagger / API / Magento2 / Embedded ERP- Stock sync solution 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...stock from an external system to our Magento 2.4 website. This will probably need some custom tuning. We are a bicycle and parts online retailer using a Magento 2.4 website. We need data from the organization who can give us all stock and product details from our suppliers. The stock / data is available at a company called 'stichting DST'. For bicycle retailers they collect stock info and more product details from several of our supplier. See This data is being made available through an API. We want this stock info updated on our Magento products. In Magento we use Embedded ERP extension. See Products in Magento. Our products in Magento use unique SKU (from supplier) and EAN

  $623 (Avg Bid)
  $623 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am looking for the candidate who have experience with Porto Theme Magent 2 to setup the theme, i was migrating from different server, i will give both website admin access.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  slimcenter.it 4 วัน left

  Hi I have magento 1.9.4 installed and wordpress (wordpress) ( in folder store I have installed magento) I create subdomain I need work in only one dashboard magento with : B2C consumer B2B business Is it possible? Kind Regards Roberto

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  php project 3 วัน left

  "I was extremely happy working with Alex and his team. It is probably the best overall experience I have ever had with IT specialists. They are not typical freelancers looking to make a fast dollar, they value long term relationships. If you're trying to do some technologically heavy / complex project, Hire this ...DESIGN: Website Design, Graphic Design, Corporate Identity 5) 24/7 TECHNICAL SUPPORT: Linux, Unix, MS Windows Server, cloud solutions (AWS, MS Azure, Google cloud) etc. 6) EMBEDDED SYSTEMS: Embedded software development, Internet of Things (IoT), Microcontrollers, Arduino 7) MOBILE DEVELOPMENT: Android, iOS, React Native, Ionic, Flutter 8) OPEN SOURCE: WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3, Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, Zend, Symfony, Laravel, ...

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Magento developer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Magento 2.3 developer

  $503 - $1006
  ปิดผนึก
  $503 - $1006
  29 คำเสนอราคา
  Integrate Payment API into 3 Sites 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Integrate payment API Add to payment page Add to 3 Webites 1 site, is Magento, other 2 are PHP and laravel Complete within 2 days

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Magento 1 to OpenMage LTS Migration 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Migrate our Magento 1 website to OpenMage LTS ()

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Magento 1 to OpenMage LTS Migration (clean installation) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - Install OpenMage on a new server (new LAMP stack server will be provided). - Reinstall all the provided extensions on OpenMage (custom extensions should be moved from the old server) - Move the provided Magento 1 website to OpenMage on the new server.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need someone to help me choose and setup a cloud based solution for my magento store. Then I need them to "Setup" the cloud based solution. Then I need them to transfer my site from a backup to the cloud based server.

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  Your Quote needs to be within 5% of your final negotiating price. You need to be competent in Magento 2 eCommerce development . You need to add the following options. We can discuss further about the following points. You need to compensate if you vandalize or distort the current structure of the webpage. To complete work within time frame as negotiated ( as offered by you). Do not apply for this work if you are not competent in magento and will not able to fulfill commitment. 1. The website will have a customer’s delivery location drop down box (pop up, customer to select the delivery location). It will pop up after the customer click on the category menu.  It will be separate from the one with the customer register, it will have a location drop down box on a home...

  $1011 (Avg Bid)
  $1011 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Construir um site para Arquiteto 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Construir um site para vendas de projetos arquitetonicos., preferencialmente em Magento 2,

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  magento 2 developer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need help with magento 2 website configureable products. we sell used mobile phones so customer can choose different color and condition attribute and pre select options. as show in picture thanks

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Adobe Commerce PWA Studio VENIA Experts 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - PWA Studio VENIA development experience in Adobe Commerce Cloud Projects is MUST - Magento graphQL experience is MUST - At least 1-2 project completion required (projects will be reviewed) - Please only experienced developer could apply !

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Adobe Commerce Cloud Experts 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - Senior Experience in Adobe Commerce Cloud Projects - Adobe Commerce Cloud infrastructure - Adobe Commerce Cloud Development (git, magento-cloud management, integration, staging) - Local Development environment for Adobe Commerce Cloud Project (docker environment on local laptop) - ECE tools using experience - At least 2 finished Adobe Commerce Cloud is a must (reference calls and interview will be made) - Please do not apply if you do not have Adobe Commerce Cloud before.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...principiu ne dorim furnizori diferiti pentru servicii diferite. Pentru domeniu mergem in continuare cu , pentru gazduire site ne dorim un furnizor gen bluehost.com. Pentru design site + promovare + modificari ulterioare in arhitectura site-ului dorim sa lucram cu acelasi freelancer. Se doreste o colaborare de lunga durata. Solicitari obligatorii: 1.Site-ul va fi creat cu ajutorul platformei Magento. si functionalitatea trebuie sa fie asemanatoare cu site-ul 3. Site-ul va fi conectat la aplicatia smartbill.ro. 4. Din parte voastra avem nevoie de constructia site-ului la nivel de categorie, sub-categorie, sub-sub-categorie, sub-sub-sub-categorie, sub-sub-sub-sub-categorie si produs. Se vor incarca 1 produs din fiecare categorie, sub categorie, sub-sub-categorie etc. de

  $1112 (Avg Bid)
  $1112 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Hello, I'm in the process of developing a project plan for a regional business that is looking to build out its e-commerce capabilities. Our current website is outdated and doesn't function correctly. Our objective is to develop a new e-commerce solution around Magento, and hopefully, explore integrations that will help us with customer outreach / inventory management / more. The budget for this project is roughly $7-$10k, and of course prefer the most cost-effective solution. However, all proposals that fall reasonably within this range will be considered and weighed based on their merits. The full request for proposal can be viewed here: If this sounds like the kind of project you'd be able to help us with, please reach out with a

  $8042 (Avg Bid)
  $8042 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน magento ชั้นนำ