ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 market research งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กรุณาสมัครเฉพาะในกรณีที่คุณอยู่ภายในภูมิภาคเหล่านี้: เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี และสงขลา จะต้องดาวน์โหลด/ลงชื่อเข้าใช้แอปของเราเพื่อตรวจสอบแต่ละงาน ส่วนใหญ่จะมองหาสถานที่ปฏิบัติงานอิสระที่มีตราสินค้ารถยนต์ซึ่งให้บริการน้ำมันและหล่อลื่นครบวงจร เราสนใจผู้ที่ใช้แบรนด์คาสตรอล วาโวลีน ปตท. หรือโมบิล จากนั้นส่งมอบและอนุมัติการส่ง ระยะเวลาของโครงการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเวิร์คช็อปและความพร้อมของผู้เข้าร่วม ‐‐-------------------- Please apply only if you are located within these regions: Chiang Mai, Chiang Rai, Surat Thani & Songkla. It will be required to download/sign in our app to monitor each tasks; mainly looking around car branded independent workshops that provide the full range of oil and lubrication services. We are interested in those who are using Castrol, Valvoline,...

  $15 - $20
  พื้นที่
  $15 - $20
  0 คำเสนอราคา
  arawan.net หมดเขตแล้ว left

  ผมเป็นเจ้าของและ Web Programmer พยายามออกแบบและสร้าง เป็น Market Place เจาะกลุ่ม Asian+6 แต่ผมไม่ค่อยมีรสนิยมที่ดีเรื่องความสวยงามของเว็บไซต์ ผมอยากให้ออกแบบและทำให้มันสวย ดูเรียบง่ายสะอาด แต่หรูหราและน่าเชื่อถือ ผมชอบสไตล์ของเว็บไซต์ ดูไม่รกรุงรังมากเกินไปและมีภาพลักษณ์ที่ดี ต่างจากเว็บไซต์ที่เน้นสินค้าราคาถูก แต่ต้องเสี่ยงเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการเช่น(Removed by Freelancer)

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a writer to research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  Hi All, Our client is opening a new manpower agency focused on providing organizations like bars, clubs, tourist attractions, theme parks and government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HEL...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลในสเปรดชีต Typing and do research

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...แผนที่ offline 3 layer จำนวน 3 หน้า แผนที่ offline 2 layer จำนวน 4 หน้า แผนที่ offline 1 layer จำนวน 1 หน้า (กำหนดให้เป็นรูปภาพธรรมดา ไม่ต้องมีการzoom) หมายเหตุ * = optional จัดทำแอพพลิเคชั่นบน ios (iphone , ipad ) และ android (หากไม่สามารถทำได้ทั้งหมด ให้เสนอราคามาเฉพาะplatformที่ทำไหวก็พอครับ) ส่งงาน file ipa,apk พร้อม source code ทางผมจะเป็นผู้จัดการเรื่องการนำขึ้น store/market เอง contact อานัฐพงษ์ ขวัญยาว บริษัท ไฮ เอ็นด์ มินเนี่ยน จำกัด Tel: +7 916 914 7366 (Moscow ,Russia GMT+3) LINE ID : maemoo20180

  $3109 (Avg Bid)
  $3109 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive policy brief focusing on general public healthcare policy. The ideal candidate for the job should be capable of creating a well-researched and clear report that is accessible to a wide audience. Key requirements: - The brief should be reader-friendly and avoid overly technical jargon, as the target audience is the general public. - It should be grounded in solid research, including case studies and examples to illustrate key points. - The writer must have a good understanding of healthcare policy and be able to translate complex issues into simple, understandable language. - An ability to use statistics where necessary to back up the arguments and points in the brief would be highly advantageous. - Experience in public health writing is preferre...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  SEO Prédicas Bíblicas 9 วัน left

  4 artículos al mes que incluyen lo siguiente: - Keyword research - Estructura SEO - Más de 1000 palabras - Optimización SEO de imágenes - Indexación en Google Optimización de Velocidad de Carga (UX) 1 enlace de calidad

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...in the initial stages of starting a business in the design and promotion industry and require an expert to conduct comprehensive market research. This research will serve as the foundation for defining my product line and promotional strategies. Requirements for the freelancer: - Proven experience in market research and analysis - Ability to identify and analyze market trends, customer preferences, and competition - Strong understanding of the design and promotional products industry - Excellent communication skills for presenting findings Key deliverables: - A report detailing potential niches within the design and promotion market - Analysis of current market trends and consumer demand - Identification of key competitors and th...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Teacher Recruitment Facebook Lead Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Facebook marketing expert to design and implement a campaign targeted at experienced teachers seeking new opportunities. Key Points: - The main goal is lead generation for teacher recruitment. - The target audience is experienced teachers. - Th...targeted at experienced teachers seeking new opportunities. Key Points: - The main goal is lead generation for teacher recruitment. - The target audience is experienced teachers. - The preferred type of content is job postings and descriptions. The ideal candidate will have: - Proven experience with Facebook marketing and lead generation. - An understanding of the education sector and its job market. - Experience creating engaging job postings and descriptions. - A track record of successful campaigns targeting specific audien...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert who can assist me in importing stock information into Google Sheets, with a particular emphasis on real-time updates. The scope of work includes the following: - Importi...importing stock information into Google Sheets, with a particular emphasis on real-time updates. The scope of work includes the following: - Importing stock prices, volumes, symbols, and stock option chains. - Ensuring real-time updates to the sheet. - Deleting data that is older than a week. Ideal skills and experience would include proficiency in Google Sheets, a solid understanding of stock market data, and previous experience with similar integration tasks. Knowledge of options trading would also be beneficial. This person should be detail-oriented and capable of prompt comm...

  $2374 (Avg Bid)
  $2374 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Description: I am looking for a freelancer with expertise in statistics and Markov chains to provide conceptual guidance and help enhance understanding of statistical methods. The project involves discussing theoretical aspects and practical applications of statistical models, with a focus on improving analytical skills. Skills Required: Proficient in statistical analysis and data interpretation. Thorough understanding of Markov chains and binary classification. Ability to explain complex concepts in a clear and effective manner. Project Goals: Enhance understanding of statistical models and their applications. Provide guidance on theoretical concepts and practical usage. Assist in developing analytical skills related to statistics and data analysis.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Comprehensive Job Hunting & CV Solution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Send sample jobs done with similar features I'm in the market for a comprehensive job hunting and CV builder software that's both web-based and mobile friendly. The solution should be a one-stop-shop for job seekers, providing a range of features, including: - **Resume/CV Creation:** The ability to easily build and format a professional CV. - **Job Search and Application:** Seamless integration with job boards and the ability for applicants to apply directly through the platform. - **Interview Preparation Tools:** Resources to help job seekers perform better in interviews. - **Interview Manager:** The system should assist users in scheduling and preparing for interviews. Additionally, I'd like the system to have social media integration for job seekers. This would ...

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...and distribution: The smart contract should enable the creation of the meme coin and allow for its seamless distribution. - Liquidity pool management: A mechanism to efficiently manage the liquidity pool is needed as well. UI Expectations: A user-friendly dashboard that users can interact with easily is a must. Security Measures: To guarantee smooth operations and protect the project against market manipulators and possible scams, I need a developer who can implement: - Automatic liquidity provision: To maintain liquidity, automatic provision should be a key feature of this smart contract. - Rug pull prevention: We prioritize the safety of our investors, so rug pull prevention mechanisms must be incorporated into the smart contract. Ideal Skills & Experience: - Profic...

  $1159 (Avg Bid)
  $1159 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...regulations. • Problem-solving Skills: Challenges are not uncommon in formulation development. The ability to troubleshoot formulation and production issues effectively and efficiently will make you a standout candidate for this project. This project will not only require your extensive knowledge and superior formulation skills but also your creativity to bring a competitive and innovative product to market. Looking forward to our collaboration....

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WEB DESIGN/FRONT-END DEVELOPER 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...based on client and team input, feedback and approval Prepares well-thought-out information architecture sitemaps and wireframes to help clients visually understand the solution tied to their goals Create cascading style sheets (CSS) that are consistent across modern browsers Work with backend developers to create a smooth experience for admins and users of websites, as well as assist with research and troubleshooting Producing, maintaining, and modifying websites, landing pages, and emails Incorporating applications, graphics, audio, and video clips into client websites Creating tools that enhance the user’s website experience Ensuring websites are optimized across desktop and mobile Routinely testing websites for ease of use, speed, and other quality factors Mana...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Blog Writing Project 6 วัน left

  I'm seeking an experienced writer to create a series of engaging and informative blog articles for my website. The project involves developing between 6 and 10 articles. Key Tasks: - Writing 6...Writing 6 to 10 high-quality, SEO-friendly blog articles - Ensuring the content is engaging, well-researched, and aligns with the target audience's interests - Meeting agreed-upon deadlines for each article delivery Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing engaging and SEO-optimized blog articles - Understanding of different writing styles and tones - Ability to conduct thorough research on various topics - Strong grammar and proofreading capabilities If you believe you can deliver high-quality, compelling content that resonates with readers, I look forward to...

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I require a coded solution that automates my preferred options strategy - Iron Condors - on the Interactive Brokers platform. Key Responsibilities: - Placing trades automatically adhering to my specific strategy parameters - Consistent monitoring and analysis of market price movements - Synthesizing and sorting raw market data for strategic decision making Skills & Experience: - Proven experience in auto trading systems, particularly in Interactive Brokers platforms - Deep understanding of Option Trading and specifically Iron Condor strategy - Strong skills in coding, analysis and algorithm development.

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need engaging technology content to be created. The content should be informative, engaging, and should be centered around cutting-edge technologies and innovations. Key Requirements: - T...be centered around cutting-edge technologies and innovations. Key Requirements: - The content should be well-researched and up to date on the latest technology trends. - The writing style should be captivating, accessible, and suitable for a wide audience. - Expertise in a variety of technology topics would be beneficial. Ideal Skills: - Proficiency in technology content creation. - Strong research skills. - Ability to write in a clear and engaging manner. - Familiarity with the latest technology trends. Please feel free to suggest any type of content that you think would be relevant and...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Bright & Colorful UI/UX Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented UI/UX designer to work on my website. It is primarily aimed at enhancing u...aesthetics - Excellent communication and collaboration skills. Your main tasks will involve: - Understanding my website's user engagement goals and coming up with creative design solutions - Translating complex concepts into user-friendly designs - Creating wireframes, storyboards, user flows, and site maps - Designing visual elements like logos, original images, and illustrations - Conducting user research and evaluating user feedback - Adhering to style standards on typography and graphic design - Collaborating with the development team to ensure a seamless user experience. If you have what it takes to bring a bright and colorful vision to life on a website, I'...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  The Job needs to finish by Sunday evening. You need to be available to start today. The task is very easy. We have a code frame like: Net Positive 100 I like i , good 101 Good Quality 102 High Technology / lots of features 103 Good Design 104 Durable 105 Good Price / Low Price And we have answers from market Research like: Chinese car have beautiful design, facility, quality. They come up with advanced technology for cheap price We need to assign the codes of the code frame to the answers. Example: Chinese car have beautiful design, quality. // 103, 101 They come up with advanced technology for cheap price // 102, 105

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Dutch SEO Marketing Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled individual to craft a website for the Dutch community where I plan to launch an SEO marketing business. The primary function of this website will be to sell SEO marketing services. The site should be designed in ...Payment Methods: The website needs to integrate credit card, bank transfer, and Ideal payment methods securely. Ideal Skills: - Proficiency in web development, particularly in e-commerce and service-based websites. - Experience in SEO optimization to ensure the site ranks well on search engines. - Familiarity with integrating multiple payment gateways securely. - Understanding of Dutch community and market trends is a plus. Please get in touch with your pricing, portfolio, and any relevant experience that can help me gauge your suitability fo...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  https://aandvproducers.com/ translate. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced web ...experienced web developer with strong SEO skills to improve my website The job includes: - Implementing a language dropdown menu that allows site visitors to choose between English and Dutch versions of the site. - Installing an automatic language detection feature to automatically display the site's content in the viewer's default language. - Conducting thorough keyword research and optimizing all site content accordingly. The primary purpose of my website is to provide information and resources to my audience, and hence, boosting site visibility and accessibility is of utmost importance. To best accomplish this, the ideal candidate will have proficiency in web development, multilingual website conversion, and SEO optimization.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Global & Local SEO Ranking Boost 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to improve my website's search engine rankings. My goal is to optimize for musical hits relevant to my business, both on a global and local level. Key Tasks: * Optimize my website for niche-specific terms related to music hits * Focus on both local and global search engine rankings Ideal Skills: * Proficient in SEO techniques and strategies * Keyword research and integration expertise * Understanding of global and local SEO dynamics

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Create web app 6 วัน left

  NOTE BEFORE BIDS : if you don't have idea or vision that can create it don't bid on this project Looking for someone have new web app idea that can development it Requirements 1: have idea or research on ideas ( mobile or web) 2: development design that idea 3: marketing the idea and get customers Note: the budget of development the full product Luke project post price

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Roofing Companies Lead Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking assistant for contact research, Lead Generator, Data entry for Roofing Companies contact phone & emails. Job Duties: Contact Phone Number Contact Info Email HR Manager Office Manager Sales Manager Field Manager 1. New Mexico 2. El Paso Texas (100 mile radius of city) -Locate all Roofing companies in the state of New Mexico & El Paso Texas. Find all companies within a 100 mile Radius of El Paso Texas/ West Texas Region. - Compile a list for me to email & offer property claim insurance services. Email & Phone compiled into a spreadsheet or what you see best fit for a email list to send out.

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled individual hacker who can scrape web data for me. The primary objective of this project is to aid in my market research efforts. To this end, I will require regular updates, ideally on a monthly basis. Your ability to handle this task efficiently, accurately, and promptly is of utmost importance to me. Key project requirements include: - Conducting web scraping for market research purposes - Providing regular data updates on a monthly basis - Ensuring high-quality and accurate data collection Ideal candidates should possess: - Proven experience in web scraping for market research - Ability to deliver high-quality, accurate data - Strong time management and reliability - Excellent communication skills The completion of...

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a reliable professional who can develop an Research platform for me. The primary focus of this project is on the functionality and the ease of use for the end-users. Some key points that you need to keep in mind: - The main purpose of the app and website is to facilitate e-commerce purchase of research reports - The platform should be user-friendly and intuitive - It should allow users to subscribe to newsletters and updates I may require a payment gateway for now. Ideal skills and experience would include: - Proficiency in both app and website development - E-commerce platform experience - Knowledge of user engagement and subscription features If you are the right person for the job and can deliver results efficiently, I would be happy to discuss thi...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Facebook Ads and Page Growth Arabic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a professional to manage my Facebook Ads campaign with the goal of boosting sales and increasing followers to my Facebook page. This project wi...leads Ideal Candidate: - Proven experience in running successful Facebook Ads campaigns, particularly in boosting sales - A deep understanding of Facebook's ad platform and targeting capabilities - Ability to create engaging ad content that resonates with a professional audience - Experience in growing social media followers, with a focus on engagement and lead generation - Knowledge of the tools market would be advantageous, but not essential -Arabic is needed better from Morocco If you think you have the right skills and experience for this project, please get in touch with your strategy and any similar campaigns you'...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I need a skilled scraper who can help me gather data from various social media profiles - this is for a one-time market research project. Key Requirements: - The scraper needs to be able to navigate through different social media platforms, collecting public information from profiles. - The data collected needs to be comprehensive enough for me to conduct in-depth market research. Ideal Experience: - Proven experience in web scraping, particularly with social media platforms. - An understanding of data privacy laws, ensuring that the scraping is done ethically and legally. - A focus on data quality and accuracy, to ensure the information I receive is reliable. This is a one-time project, so there's no need for ongoing data updates. I'm looking for ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  NOTE BEFORE BIDS : if you don't have idea or vision that can create it don't bid on this project Looking for person can create from seed stage to series A startup Requirements 1: have idea or research on ideas ( mobile or web) 2: development design that idea 3: marketing the idea and get customers Note: the budget of development the full product Luke project post price

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  MATLAB & Simulink Simulation for MPPT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a 6-page thesis paper. In short, it is about a modified P&O algorithm for MPPT. I need a freelancer who can conduct MATLAB and Simulink simulations based on this thesis. In other words, I need to someone to run the same simulations in the paper and verify its results. Key Project Details: - The main task is to validate the modified algorithm through simulations (=Simulink). - ...An understanding of algorithms and how to validate them through simulations. - Strong communication skills are appreciated as I may need explanations on the simulation process. Please note: - The simulations need to be thorough and precise; any deviation from the results in the thesis would be unacceptable. - The idea is to have a simulation that reflects the accuracy and credibility of the resea...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Leather Bags Sales Specialist in India 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a preferred freelancer with significant experience in selling leather products to handle my store based in India. Key Requirements: - Diverse Product Range: I plan to market an array of leather bags including handbags, backpacks, wallets, sling bags, and satchels. The ideal candidate must be familiar with the selling points of each type of bag and can effectively present them to potential customers. - Target Audience Knowledge: The target demographics for my store are both men and women. Understanding the specific needs and preferences of these two groups is crucial for successful selling. - Retail Strategy: The freelancer should have experience in managing physical retail outlets. This includes display arrangement, customer engagement, and maintaining a pleasant...

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Dropshipping Site Full Launch Marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...full launch of my business. Key Responsibilities: - The primary goal of this campaign is to boost product sales, so the focus should be on conversion rates and generating revenue. - Market research has been partially conducted, so the selected freelancer will need to build on this and define a clear target audience for the campaign. Ideal Freelancer Attributes: - Proven experience in managing full-scale marketing campaigns in the e-commerce industry, preferably with a focus on dropshipping. - Proficiency in utilizing Instagram and Facebook as marketing platforms. - Capable of conducting thorough market research and identifying target audiences. - An understanding of the dynamics of boosting product sales and driving conversions. - Creative thinking and stra...

  $670 (Avg Bid)
  $670 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Create a Startup -- 2 6 วัน left

  NOTE BEFORE BIDS : if you don't have idea or vision that can create it don't bid on this project Looking for person can create startup from A To Z Requirements 1: have idea or research on ideas ( mobile or web) 2: development design that idea 3: marketing the idea and get customers Note: the budget of development the full product Luke project post price

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ... professional, and visually appealing, incorporating animations and a color scheme centered around black, yellow, and yellow-orange gradients. --- #### 1. **Planning and Analysis** - **Assess Current Website**: Review the existing site to understand its structure, content, and user flow. - **Target Audience**: Identify key user demographics and their needs. - **Competitor Analysis**: Research competitor sites to gather inspiration and best practices. #### 2. **Design Specifications** - **Color Scheme**: Utilize a primary color palette of black and yellow, incorporating yellow-orange gradients for highlights and accents. - **Typography**: Choose clean, professional fonts (e.g., Sans-serif like Helvetica or Arial for readability). - **Layout**: Ensure a responsive de...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 การประมูลเฉลี่ย
  158 คำเสนอราคา

  ...have a specific theme in mind, so I'm open to suggestions. Key Responsibilities: - Setup: The store should be fully operational with all e-commerce features - Design: Design a visually appealing online store that matches the brand - Implementation: Ensure all elements are implemented correctly and function smoothly The store will sell innovative tools, so the design should be tailored to this market. I also want the following essential features integrated: - Wishlist Functionality: Users should be able to save products they like for future purchase The ideal freelancer for this project should have a strong portfolio of Shopify stores they've built, and experience in creating e-commerce sites that are both intuitive and aesthetically pleasing. A good understanding of ...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Comprehensive SEO and Ad Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional to handle our SEO and advertisement campaigns across Facebook, Instagram, Twitter, and Google. The core focus will be increasing our website traffic. Key Responsibilities: - Keyword Optimization: I require the freelancer to conduct thorough keyword research and apply these to our content, ads, and social media profiles. - Content Creation: The ideal candidate will be proficient in crafting engaging and SEO-friendly content to be used in our social media campaigns and website. - Ad Campaign Management: I need someone with experience in managing ad campaigns on all these platforms, ensuring our campaigns are effective and reaching the right audiences. The primary goal of this project is to increase our website traffic, so the ideal candidate should be ...

  $1366 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1366 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  ...do not incorporate any form of marketing strategy. The aim is to create an effective marketing plan that not only expands our customer base and enhances our brand reputation, but also increases our market share. For this task, the ideal freelancer should have: - Previous experience in creating effective marketing strategies, - Strong understanding of both traditional and digital marketing methods, - Familiarity with Saudi market, - Demonstrated record of success in increasing market share and expanding customer base. Key objectives we want to achieve with this plan are: - Increase our market share, - Expand our customer base, - Enhance our overall brand reputation. Exceptional strategic thinking and creativity are prized skills for this role. Kindly sh...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need an adept writer to diligently craft an informative article on the topic of integrating sustainability into business strategies and measuring its impact. This composition targets business professionals and therefore should be crafted in a professional tone while being engaging and easy to comprehend. ...and easy to comprehend. Key Deliverables: - A well-researched, informative article. - The paper should effectively detail how businesses can integrate sustainability into their strategies. - Discuss measures of impact. Skills and Experience: - Excellent writing skills - Demonstrated experience in business writing - Sound understanding of business strategies and sustainability - Ability to research and reference properly - Ability to create content that engages business prof...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Basic Chrome Extension Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, ❗ Please read the whole description to the end and send an offer! We have a Chrome Extension that we made specially for ourselves 7-8 months ago. But this is not an extension for sale in the market. This extension does a few things for us. - Message Function: We can send messages to creators who work with us on a web dashboard through our WhatsApp API. (This feature is working fine now.) - Find Creator Function: We enter the Live Stream Audience number range. Example: 50-200. When we say "Find", it takes the TikTok usernames of the people who are currently live on and queries whether they are suitable for our agency in our panel in a list of 20 people. It saves the usernames of the eligible ones in a file. When the number of eligible creators increases, we can...

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...• Develop and implement a robust social media advertising & marketing strategy by using your resources & tools • Generate leads & convert to sales across different States of India • Parents &students can download our OnEdge App thru Playstore free of cost to assess and may buy it subsequently • Franchisee Partner will be eligible for 20% revenue sharing on the converted Sales amount • Target market : Standard 8th to 12th, CBSE, ICSE, SSC (Maharashtra state board) Ideal Skills: • Expertise in using Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, and LinkedIn for advertising and marketing campaigns • Proven track record in generating leads through social media campaigns • In-depth knowledge of trending social media prac...

  $2229 (Avg Bid)
  $2229 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Commissioned Articles on Education & Social Science 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  No Plagiarism Allowed - Will check this and payment will be done after checking this. Need two articles, each with a word count of approximately 500. These articles are to be focused on the following subjects: - Education and Behavioral Science - Trends in Humanities and Children The specific requirements for each article are as follows...articulate, and engaging. They should present the topics in a way that is both informative and thought-provoking. Ideal candidates for this project should possess: - A background in Education, Social Science, or a related field - Proven experience in writing articles on the specified subjects - An understanding of academic and general audience writing styles - The ability to conduct thorough research and present findings in a clear and engag...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Automated Oanda Forex Trading System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...allow me to automatically execute trading orders on Oanda. Key Requirements: - **Automation**: The system should automatically execute trading orders. I'm not interested in any manual interventions. - **Data Retrieval**: Data will be stored in Excel. The system should retrieve this data in real-time and base trading decisions on it. - **Order Types**: The system should be capable of executing Market, Limit and Stop Loss orders. This is a brief of what is required: • Connect to Oanda APIs • Retrieve the current prices from the Oanda site into an excel sheet • Excel will perform some calculations and identify order opportunities • Excel will connect to the Oanda API to place automatic trade orders with dynamic order size, Stop order pips and Take profi...

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for an experienced digital marketing specialist who can create and manage effective campaigns targeting seniors and middle-aged adults. Key Tasks: - Develop and implement social media, email, and SEO strategies - Concentrate on Facebook, our key social media platform - Understand and appeal to the senior market Ideal Candidate Skills & Experience: - Proficiency in social media (especially Facebook), email marketing, and SEO optimization - Experience with senior demographic - Creativity and strategic planning ability Your primary goal will be boosting our brand awareness among seniors. If you’ve got the relevant skills and an impressive track record, I'd love to hear from you.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  AI Content Generation Chatbot Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a generative AI chatbot that can act as a consultant for date palm farmers. The AI should be able to: • Answer user queries related to date palm trees in a comprehensive and informative way In Arabic and english. • Provide assistance on topics like disease identification, cultivation practices, variety selection, and troubleshooting common problems. • Offer insights based on best practices and research in the field. Technical Skills Required: (NEED TO SHOW RFERENCES AND PAST EXPERIENCE) • Expertise in building chatbots or conversational AI using one of the following platforms: Chatfuel, Dialogflow, or IBM Watson Assistant (experience with a different platform that can achieve the project goals is also welcome). • Experience in integrating knowledge bases...

  $4098 (Avg Bid)
  NDA
  $4098 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  30 Medical Tourism contents Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Promotions: Additionally, I'm looking for content that can be used to promote the various offers and promotions that we have available on the site. Ideal Candidate: - Proficient in medical writing: The ideal candidate should have experience writing about medical procedures and medical tourism. Knowledge of the medical industry and medical terminology is a plus. - Strong research skills: The ability to conduct comprehensive research on various medical procedures and destinations is essential for this role. - SEO knowledge: Familiarity with SEO best practices and the ability to optimize content for search engines is highly desirable. - Excellent communication skills: The successful candidate will be able to write in a clear, concise, and engaging manner, with a strong ...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm seeking for a Adult Product Review Specialist, you will be tasked with evaluating and providing positive feedback on a range of adult products listed by the company on Amazon. This role demands discretion, professionalism, and an open-minded approach to product testing and review writing. Ideal Skills/Experience: - Comprehensive understanding of wellness products - Proven experience wri...product reviews - Ability to draw attention towards product's key features - User-centric approach in writing review - Attention to detail. The right freelancer will be able to bring the product to life with their words, highlighting just why it's an optimal choice for consumers. In your bid, please talk about your experience reviewing products and how you can help ensure mine stand ...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน market research ชั้นนำ