ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,235 massage shop layout งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  ...SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-BOX – บริกำรเรียกรถกระบะ 5-6ล้อ GO-Massage – บริกำรนวดสปำ GO-CLEAN – บริกำรแม้บ้ำน GO-MAKEUP- บริกำรเสริมสวย GO- AUTOบริกำรช่วยเหลือรถ +ล้ำงรถ GO-MED ...

  $1901 (Avg Bid)
  $1901 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Design project 6 วัน left

  I need a logo designed. Athletic equine massage

  $25798 (Avg Bid)
  $25798 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...first page world wide position and now we are still lucky if we are on Australia only first page. I used only optimisations and social media as our industry is not very big (massage tables manufacturers and supplies) and we still in short time climbed to first page world wide. Yet now after I did the transfer no matter how much optimisation I do we still

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo - Sports Massage 5 วัน left

  Need a logo creating for a Sports Massage Company. Company Name: Relax, Recover & Revive Preferred Colours: Aqua, Teal, Turquoise, Mint, White, Purple & Grey All colours aren't required. But the customer would prefer a combination of these to be used. I've attached some pictures of others in the same business category which has some features

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Business Sign 5 วัน left

  I would like a simple design that has my logo in the corner ( not to large) with REMEDIAL MASSAGE in the centre. Underneath having my phone number 0430 642 058. in smaller font ' By Appointment Only' A sign similar to the attachment as this is the sign used in the same building, something to fit in with this as they will be next to each other.

  $14 (Avg Bid)
  รับประกัน
  2d animation 5 วัน left

  hello dear I need video for ads the business is spa (massage) it is (woman see his happen tired from work and he complain from his back , she want to make him happy and have relax then she make Surprise for him, she Booked an appointment and it will show a brief about the spa then the contact detail. it will be in Arbic time:30 se budget: 95 $

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Hi Umamaheswararao S., Thank you for sending me a link to your page so I could hire you directly. This is for the logo you built me for "Eternal Bliss Ther...Umamaheswararao S., Thank you for sending me a link to your page so I could hire you directly. This is for the logo you built me for "Eternal Bliss Therapeutics" subtitle "Massage & Bodywork".

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  we need API for our exchange for particular coin. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...our users, balance and can send receive send receive, separate one page backend/admin. so can give balance virtually. only those who know and can understand only that please massage. 1. GITHUB: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. Technical Specification: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. Explorer: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with the above link i.e. github

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Modify website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need our website modify with new features . (e.g chat massage , customer care ) . find the website link which we need to modify.([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) . for more details contact us

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  137 การประมูล

  Whatsapp Panel required Login ID : Password : Sumbit Whatsapp No Sumbit Whatsapp massage Delivery report Logout same Admin Panel Creat user Creat Passward Creat Credit

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Whatsapp Panel Required 2 วัน left

  Simple whatsapp Panel Required Login Name Password Sumbit Whatsapp No File Sumbit Whatapp Massage Delivery report Logout Same Admin Panel requirment

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I require Blogs for posting to websites Topics will be around our Day Spa & you will need to list / research benefits of massage You will be required to use certain keywords within the articles eg: Spa Service, Mothers Day Specials etc which I will provide Articles will need to be 1600 words or more Articles MUST BE WARM AND ENTICING so as to attract

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  we have our Spa and Massage Center. Need Website 5-6 Pages including Love Calculator and live comments of customers like during Match live comments passed by viewers

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Uber for Massage App 1 วัน left

  Hello Freelancers, I am looking for Uber for massage app. It should also have a dispatcher panel. Let me know if this is possible and your quotation.

  $1924 (Avg Bid)
  $1924 การประมูลเฉลี่ย
  105 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...medicine services to clients, including herbal remedies, diet plans, lifestyle coaching, vitamins and supplements and counselling along with psychosomatic body reading and massage/emotional release body work. The brand is my name Vanessa Leigh Natural Medicine - my passion is empowering my clients to take charge of their health and well-being and supporting

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล
  Trophy icon Design a Christmas seasonal promotional banner ad for a spa 21 ชั่วโมง left

  ...website address ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) * Social media icons * Phone Number (Get it from the website) * Address(get it from the website) * Promo text PROMO --Couple massage:$88/hour.(Original price:$100 --Gold resurfacing facial,$99/hour,(Original price:$168) --Semi-permanent makeup for eyebrows:$200( Original price:$380-$680) --24 K Gold Facial:

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Post and promote on Twitter, LinkedIn and FB. We are a wellness center that provides mental health counseling, massage therapy, yoga sessions and fitness.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Develop a website - Design is done. 13 ชั่วโมง left

  I need to be developed a website for rent or hire male companionship, massage, or stripping services. Example website and technology required [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $4492 (Avg Bid)
  $4492 การประมูลเฉลี่ย
  112 การประมูล

  ...like google calendar with day, week, month view. -Map - showing locations/ Search by -Shop/Service display with ratings -Near You/ Top Rated/ Other services/ View More groupings -Filter by location/ Date/ Price/ type of service/ -location by IP -Account and profile -shop/service discounts -service location -payment gateways - CC, Cash,PayPal, venmo, square

  $1796 (Avg Bid)
  $1796 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Project for Mathew C. 1 วัน left

  Mathew, we are close to commencing a small massage therapy business in Dapto. I've got some very outdated experience from long ago, using Adobe Go Live, but forgotten more than I learned... We don't have a big budget, but I'd prefer using someone with your level of skills to get the basics right - rather than go for a cheap foundation and asking you

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Create a Flyer -Unconditionally Fit หมดเขตแล้ว left

  Unconditionally Fit Information for the flyer: 30 Day Life Fi...Training Sessions *Nutritional Guidance consisting of a Nutritional Consultation, Cooking Class, Grocery Shopping Class and a Personalized Meal Planning Guide *Beach Yoga Class *Massage *Daily Positive Affirmations *1 Week Supply Grocery Starter Kit *1 Unconditionally Fit Special Gift

  $45 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Illustrati for Massage หมดเขตแล้ว left

  Hello, i would need some illustrations for my massage business, to illustrate the individual massages. Foot Massage 20 Min Back Massage 30 Min Aroma Oil Massage 60 Min Full Body Massage 90 Min Full Body Massage 180 Min To see, that you red it name the length of the third Massage at the beginning of your bid. Please give me an offer, and a delive...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Project for Sanjeev K. 6 ชั่วโมง left

  Hi Sanjeev I have sent a massage to you yesterday. I want to make sure that you have received that message.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need an email list of spas, massage, reflexology, yoga, hair salons and wellness professionals in the US. You can use various sites to gather information like Google Maps, etc. Must be working email addresses and in the US. Please pm me with quote, timeline and approx how many email addresses you can gather.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Trophy icon Design a logo หมดเขตแล้ว left

  I’m a Holistic Pet Care professional, needing a simple logo for general use, no text or writing. I focus on animal wellness- nutrition/diet, exercise, massage, dog training, keeping good living conditions for happy pets, raising young animals, and consulting on minor medical ailments. It’s mostly dogs and cats. Theme: Dog, Cat, Nature, Wellness, Simple

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน
  The Body Analyst หมดเขตแล้ว left

  Teaching a three part class on the Seven Common Strain Patterns for advanced medical massage therapist, Yoga teachers, PT etc. The class covers Spinal Biomechanics, Sensory Motor loop that holds us in the Strain, how to assess Facet joints locked open and locked close and find the bony knot in the lamina groove ( fourth layer muscles) that lock the

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  SEO my Escort Service Website -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...am looking to generate quality traffic from USA and world based clients. My Target Keywords are: nyc escorts california escorts Manhattan escorts Miami escorts Erotic Massage etc...... + Open to suggestions / recommendations on high traffic / low competition keywords Requirements: Onsite optimization( Proper keywords, descriptions and meta tags)

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Andrid /IOS app หมดเขตแล้ว left

  ...note that (there is an option for the admin to add another membership types later) ###### delivering process ######## once the user paid for a membership, he'll get massage that your order is under process, the admin will receive a notification for that order, then he will generate the membership manually in the other website, and will send it

  $861 (Avg Bid)
  $861 การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล
  I would like to hire an Interior Designer หมดเขตแล้ว left

  I have a small massage business and I would like to make look nicer

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Logo for massage therapy หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am a massage therapist. Looking for a logo that best represents me and what I do. Was thinking about something with hands and some kind of spiral sun image. I haven't decided on an exact name yet but leaning toward One Touch Therapeutics with the catch phrase Hands that Heal

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Need someone to finish our adult classifieds website หมดเขตแล้ว left

  ...logins Here is how the site will need to work The service provider (massage or escort) will register to the site When posting an add they will need to agree with the sites terms and conditions and pick which category they wish to post their ad in such as strippers, escorts, erotic massage etc Once they pick which category they will be directed to fill

  $429 (Avg Bid)
  $429 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Trophy icon Design an Advertisement หมดเขตแล้ว left

  ...assemble the 2 photos, the image of the gift card comes in the upper part of the photo. 2. You have to find the best place and write this text on: Cadeau idéal pour couples: massage bien-être duo 3. You have to cross over this price: 70€/90 min/personne. and write: 49€/90 min/personne Second version: The same but you have to include the Certificate

  $25 (Avg Bid)
  Elite logo for massage หมดเขตแล้ว left

  Is the motto of a company specializing in massage and massage with the latest technologies operating in Saudi Arabia

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  List Items on Amazon หมดเขตแล้ว left

  Hello I have 3 items that need listed on amazon: For first it will follow this format: Black Cake Zodiac Best Selling Soy Massage Candles, Sex Positions Candles With Exotic And Romantic Fragrance 8 Oz Hand Poured (USA Made) Aromatherapy Candles (Virgo) SEE LINK: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] REFORMAT FOR: vanilla scented candle * There are 12

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Upgrade SDK Version Of One APK File Without Source หมดเขตแล้ว left

  upgrade sdk from 22 to 26 of one apk without source code and show popup permission massage on first install on android version 7 and high. App Link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Interior Design project หมดเขตแล้ว left

  Affordable but elegant massage spa. Approx 1200 sq ft incl breakroom, bathroom, etc. Rectangular box that needs to be brought to life!

  $1975 (Avg Bid)
  $1975 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล
  Interior designer with architectural eye หมดเขตแล้ว left

  Looking for an interior designer on a budget for an affordable but elegant massage concept. Space will be approx 1200 sq ft including break room, bathroom, etc. Recrangular box that needs to be brought to life! Help!

  $1023 (Avg Bid)
  $1023 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  Design project หมดเขตแล้ว left

  Affordable but elegant massage spa. Approx 1200 sq ft incl breakroom, bathroom, etc. Rectangular box that needs to be brought to life!

  $2128 (Avg Bid)
  $2128 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Articles for Day Spa / Massage Business #2 หมดเขตแล้ว left

  I require Blogs for posting to websites Topics will be around our Day Spa & researched articles on benefits of massage You will be required to use certain keywords within the articles eg: Spa Service, Mothers Day Specials etc which I will provide Articles will need to be 1600 words or more Articles MUST BE WARM AND ENTICING so as to attract our

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  content writer หมดเขตแล้ว left

  i am looking for content writer for my sports and medical massage center. someone who is having experience of medical and sports writing

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...products. We’re seeking a freelance writer with 3+ years in health and fitness to write and rewrite for our website about some products such as different kinds of massagers, massage chairs. Ideally,you’ve been writing professionally for at least 1 years, and have 3+ years experience in health and fitness. English is your native language, and you have

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Trophy icon Logo Design Required for Massage Therapy หมดเขตแล้ว left

  Looking for a logo to be designed for a massage therapy business called “Back In Motion Therapeutic Massage”. The company colors are mossy green (#5a7946), black and white. We would also need the logo in all formats (AI, EPS, PSD, etc) for enlarging the logo for signage and promoting the business down the road. Ideally the logo would have a way to

  $75 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Company massage หมดเขตแล้ว left

  I am just starting up my own buisness in sports massage therapy. However another service I am offering is cooperate office massage. I have buisness proposal prepared. I know what i want to offer. I would need a salesman who has the qualities to find companies and sell them my service.

  $162 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Trophy icon Body & Mind Wellness Studio หมดเขตแล้ว left

  ...Studio Location: Chiang Mai, Thailand Body & Mind Wellness Studio is a modern health and wellness studio offering these services in Chiang Mai, Thailand. Yoga Massage Therapy Massage Training Meditation Instruction Would are interested in a modern, fresh, and healthy wellness logo. You can see the attached basic concept. Letters only with

  $100 (Avg Bid)
  Project for CodeHatchers LLP -- 91483 หมดเขตแล้ว left

  Hi CodeHatchers LLP, please update Active healing massage website as follows. Use and provide images as needed... SHOCKWAVE THERAPY This therapeutic massage uses a Shockwave Therapy Machine during the massage to send intense energy waves to the clients problem areas. These waves break up calcification on the tendons, releases tension in tight muscles

  $150 (Avg Bid)
  NDA
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Report for funds approval. หมดเขตแล้ว left

  Can you do wriiten report and graphs to show data comparison between demand for Massage therapy and the other job fields ? If yes then welcome here. Don't bid if you are new and didn't work before.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Write a short article หมดเขตแล้ว left

  ...high-quality article about male massage services in Vancouver, please contact me and send 2-3 of your text examples. Your offer will be approved ONLY if the following criteria are met: (1) You send your rates per word in US dollars. (2) You can distinguish the difference between an m4m massage and a general male massage. $12 Fixed-price Good example

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  report for funds approval หมดเขตแล้ว left

  Can you do wriiten report and graphs to show data comparison between demand for Massage therapy and the other job fields ? If yes then welcome here. Don't bid if you are new and didn't work before.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Write a report for funds approval หมดเขตแล้ว left

  ...want to accept Wioa funds can apply if they are in high demand. I have compiled data showing my program ( Massage Therapy) is in demand. I need a report written so I can give it to the local workforce board for their approval. Show how massage therapist in our region( Region 6) are among the highest demand for the next 10 years with an average 7.18%

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล