ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,087 massage shop งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-BOX – บริกำรเรียกรถกระบะ 5-6ล้อ GO-Massage – บริกำรนวดสปำ GO-CLEAN – บริกำรแม้บ้ำน GO-MAKEUP- บริกำรเสริมสวย GO- AUTOบริกำรช่วยเหลือรถ +ล้ำงรถ GO-MED ...

  $1901 (Avg Bid)
  $1901 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...in practice since 1999. Originally was a Chiropractic clinic, but now have introduced a range of services including Physiotherapy (physical therapy), Podiatry (chiropody), Massage Therapy & Psychology services. I would like to logo to have a modern, yet classy feel. I would like the logo to be presented in both Vertical and Horizontal formats. The clinic

  $72 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I was stupid enough to buy the script / source codes for uber for X, Uber for Massage and Uber for taxi. so what i need is the site to be set up correctly and get the apps to work, i provide the source codes or you can use whatever as long as it are safe and working, i will need all the source codes with explanations when it is finished if i should

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I have to add Feature in a wordpress plugin to use "Voice Massage sender" using twilio api It should wait until Human stop talking then it should start playing massage

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  I need marketer for Facebook in italian 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help with internet marketing. My site is [login to view URL] I need more traffic to my site from Facebook and I need more sales of my servi...help with internet marketing. My site is [login to view URL] I need more traffic to my site from Facebook and I need more sales of my service of natural massage

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Hello guys! We need a logo designed: Flat, 2D, Vector Elephant (Thai-Elephant! "Chang") Head looking towards us Colors: For web AND print Title as tag: "Chang - Thai Massage" Copycats will be reported (Do not copy stuff from Google!) Have fun!

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  98 การประมูล

  to write a message to suppliers who are going to be awarded regarding their performance with procurement.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Exuctive massage for supplier recogniation 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  to write a message to suppliers who are going to be awarded regarding their performance with procurement.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon Logo for sport massage therapist 4 days left

  I need a logo for a sport massage therapist. The name is "Stærkere Krop" which means stronger body.

  $10 (Avg Bid)

  I need a logo for a personal trainer and massage therapist. The name is "stærkere krop" which means Stronger Body. I have no preferences regarding color or design. Thanks

  $10 (Avg Bid)
  Massages à Domicile - Massages at home / Wellness 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...- carte de visite OK pour utilisation de template existants, aide à la personnalisation. (Sauf logo sera réalisé selon nom de la marque et idée précise) Beautician doing massage at home wants communication tools: - logo - website (10 pages maximum) - flyers - visit card OK to use existing templates, help with customization. (Except logo will be realize...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi Richard, Starting the project for the Healing Hands Deep Tissue massage design. This will be for a landing page to our massage people based in Chiang Mai thailand. This landing page will be part of the website your Tours Thailand design is used for

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Booking platform 13 hours left

  ...an agency we are looking to build a booking system centered on the service provider rather than the service itself. Our project aims to provide a platform for independent massage therapists to promote themselves. The idea is to have a web page with a mosaic of photos off the service providers so that the costumer can choose the therapist based on their

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...providers. Athletes can ask any injury or mental health question and easily get insight into the next step they should take. Sports medicine providers like chiropractors, massage therapists, athletic trainers, and physical therapists use us as a marketing tool to allow them to find injured athletes close to their office. The prototype will be like

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  Services that needs data collected for, example are listed below. More services will be added as we find them, which you will help with as well. Example of Services is (Massage, Haircut, Plumber, Dentist, Handyman, Painter, Babysitter, Theme Parks, Museums, Bowling Halls and much much more) full list is attached below. A Typical day at work could

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Trophy icon I need some Graphic Design 5 days left

  ...spines as it has been done to death. Mainly concentrating on westerners travelling here. I have long term plan to expand this business to include other services such as massage and personal training so I don’t wish to have the logo too focused on chiropractic themes. I hope this information has been helpful to you. Please don’t hesitate to post

  $145 (Avg Bid)

  ...villages where international massage students can go after there study in Chiang Mai and practice on the local people! IN A NUTSHELL; THE PLACE OF INFO WHERE TO PRACTICE THAI MASSAGE FOR FREE on local Thai people in need of massage! 2. be the place where receivers & givees of thai yoga massage go to find their “massage date” ( again said in a ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I need a logo designed. I am a massage therapist focus on whole body intergration and deep relaxation a deeply emersive journey

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  So I have the material of sensor ins...it and put it in a nice clip that summarises the deployments with good background music and so on Put in mind this is a company video so it needs to convey a professional massage the rest of the videos and the main content will be sent after deciding on the bidder but u can see a sample of the video attached

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  Female needed for XXX video chart $30/ hour u should have a laptop and wedcam interested one should massage me

  XXX
  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi It is ADULT website please look if you feel comfortable [login to view URL] it is ...[login to view URL] it is AUSTRALIAN based website I have BASIC set up for SEO MY need is to make website on Google website on below keywords Escort and Massage in Australia Melbourne Escort Please Start you Proposal with "ADULT"

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...whenever there is an alarm this module call and send a text massage to the customers mobile number. So you need to write a program for the arduino to register the customer mobile number upto 5 numbers through sms ( numbered entered by sending text to the arduino) And also by sending a text massage customer can check the numberes which added and can delete

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...1 washing chair in addition to pedicure chair and massage chair. - Small office "Manager office" - Small Waiting Areas. - Open Area includes: = 9 cutting chairs "Photo available" = 4 facial chairs " Phot available" = 4 washing chairs "photo available" = 4 pedicure chairs "photo available" = 2 Massage Chairs. Important points: - In...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...new logo creation for lafusion MASSAGE & SPA". Text to use: "lafusion MASSAGE & SPA". Screenshot attached would be our suggested uppercase/lowercase text for the new logo. Business is a massage and wellness spa. Would want to incorporate image concepts such as and related to holistic, wellness, health, massage, and spa. See also attache...

  $200 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...-Good communication skills with English and Polish(preferred) If you see yourself in this position and interested please send us Private massage directly and we will contact you as soon as we will get your massage. sincerely. Swarms recruiters...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I created a new massage modality and I need video to put on my website, LinkedIn and for teaching purposes. It is called The Finesse Massage Technique and uses finesse instead of force. I have a 3 minute video and each time the camera moves there is a squeak or a click. Can you edit that out and leave the voice recording? The file is too big to load

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...-Good communication skills with English and Polish(preferred) If you see yourself in this position and interested please send us Private massage directly and we will contact you as soon as we will get your massage. sincerely. Swarms recruiters...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...in the chapstick: Logo, balm title: Nose Balm, Slogan: Tested in humans, approved by pets. Treats and protect a dry and cracked nose. Instructions: Apply frequently and massage into dry or cracked nose. Distract your dog from licking it off before its absorbed. Made in the USA logo, Vegan logo and barcode, plus the website ([login to view URL]) and

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  ... same massage it could be (text ,video , or picture ) with having 2 or 3 seconds between every massage and i can control the time and i want it to show on the side of the program which number have revise the massage and which one is not and make them in 2 lists at the end so i can re send the massage for those who didn't revise the massage . no

  $18814 (Avg Bid)
  $18814 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  Hi Aveliya - Slava Slavik from Honolulu. Remember the illustrations of 13 massage modalities? They are a big hit on our client's website [login to view URL] They need two more pictures - Lymphatic Drainage Massage and Couples Massage. Would you have time to create those? Many thanks!

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon make me a new logo Ended

  ...can visit my website [login to view URL] for what I currently offer. The acupuncture and redlight therapy will be new this month that is why I am rebranding. Nomore massage or nails. Shanti means "inner peace" so I want to keep the peace bird some how. My colors are brown and carribean blue or aqua. I will need a logo in all ext to use in all

  $54 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Hello, community I need a short ...Additional Services to be provided: • Cold or Hot Beverage on arrival • Toothbrushing station • In-chair no canceling Pandora listening experience • Complimentary warm towel arm massage following anesthesia • Fresh baked cookies • Healthy snacks • Post-surgical care kit • Pre- and Post-surgical calls

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ...$5.59 or N2000 per person only We also have lots of work for studio directors, producers, camera men, cinematographer, scrip-writers and costume designer as well as erotic massage therapists, gigolos, strippers and escorts. To apply, please send your name, phone number, location and 5 different pictures including your erotic pictures to funfor10k@gmail

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi , i need person Preferred in Europe Especially in Uk for do a research for me send massage i will get you more information

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Trophy icon Catalog Cover Ended

  We need the cover to our new Spa Parts catalog designed. We are in the Pool and Spa i...designed. We are in the Pool and Spa industry specializing in replacement spa parts for the service tech. Our company sells Spa Parts, we are not a health spa that provides massage services. Please make your samples relevant to the Spa Parts Industry only.

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Hello, I'm looking to design a logo in black and gold color for a nail salon. List of services: Manicure, Pedicure, Arm and leg waxing, Head massage, Nail art.

  $14 (Avg Bid)

  YOU HAVE TO WRITE CAR FACTORY PROFILE 10 TO 15 PAGES. MUST HAVE GOOG KNOWLEDGE IN WRITING. 1/CHAIRMAN MASSAGE. 2/PROJECT INTRODUCTION. 3/VISIONS. 4/MASONS. 5/DAIRECTOR MASSAGE. 6/ PRODUCTS. 7/ENGINEER TEAM. 8/MANAGEMENT TEAM. 9/FINANCIAL TEAM. 10/QUALITY TEAM. 11/OUR PARTNERS. 12/OUR BANKS. 13/PROJECTS INVESTMENTS.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We need design of a logo for a spa and massage business in the wine district of McLaren Vale. We want something elegant and classy that conveys peacefulness and rejuvenation. The business name is McLaren Vale Retreat.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  161 การประมูล

  I am a volunteer who helps people regain quality of life aft...Coach and Mentor and I will be using alternative therepies e.g. Meditation, Visualisation, Reiki, Intuitve Energy Rebalancing & Restoration, Indian Head / Neck / Shoulder Massage in combination to enable people to maintain a happy, healthy and fulfilling lifestyle. Thank you for your time.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  I WANT YOU WRITE FOR ME CAR FACTORY PROFILE WITHEN 3DAYS. 1/CHAIRMAN MASSAGE. 2/INTRODUCTION. 3/DAIRECTOR MASSAGE. 4/MISSION. 5/VISION. 6/OUR MANAGEMENT TEAM. 7/OUR ENGINEERING TEAM. 8/OUR FINANCIAL TEAM. 9/OUR QUALITY TEAM. 10/OUR PRODUCTION TEAM. 11/PRODUCT. 12/FACTORY INVESTMENT INFORMATION. 13/GALLERY. 14/OUR MARKET. 15/OUR OFFICES.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Trophy icon Design project Ended

  I need a logo designed. Require a company logo. Pegasus Massage. Dark grey background. White and red in a horse and wings or wings only design.

  $144 (Avg Bid)

  1) Whenever there is a new post on my WordPress website ( or check for new post every hour ) 2) Post the title along with the link on my mailchimp mailing list via WhatsApp (phone numbers are in the mailing list).

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I have an excel file which has the pay information for spa practitioners for the pay period. I would like t...practitioner and then paste a certain set of data at the end of each file. The individual files extracted will need to be stored by the location name folder, profession they do (massage, esthetics or acupuncture) and then stored by their name.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  The research work consists of making a list of the following websites: Groupings of massage therapists. Massage Therapy Associations. Massage Therapist Announcement Sites. All sites displaying massage therapists. Sites should be for the following countries: Belgium la France luxembourg UK Swiss South Africa Morocco Ireland Iceland The list will

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Trophy icon Build me a Business Card Ended

  ...card will need to contain: 1. The name of the business- Refine Physiotherapy and Pilates 2. The logo- see attached 3. The services we provide- Physio, Pilates, Remedial Massage, Dry needling 4. Practitioners details- John Doe BPhty (Hons), APAM 5. Phone number- Make one up as we don't have one yet 6. Address- 22 Campbell St Bowen Hills 4006 7

  $21 (Avg Bid)

  Hello sir, You massage me yesterday I am try to contact with you but my massage is not delivered please chat with me....I am bidding on your project Brazilian audio to English, Thanks

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo Ended

  Company name is "Massage Mamas" - I have a business card and am looking for a replica logo high resolution with source files. Similar gradient in the logo.

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We want a logo for our new website [login to view URL] As the name says this site will be a platform for the massage therapist to find online customers. The logo must be classic, we want the colors black and silver.

  $153 (Avg Bid)

  ...announcement of massage therapists in Canada. The site will have to integrate buyer and seller profiles. It will have to be transactional. Here is the detail of the project. Home Page : It will have to allow the buyers to search for an available massage therapist according to the city of their choice and criteria such as, Type of massage, if the massage therapist

  $892 (Avg Bid)
  $892 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล