ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,818 matlab code delta learning rule งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4552 (Avg Bid)
  $4552 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  VIRTUAL TOURS PROGRAMMER 360 (KRPANO OR OTHERS) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for JavaScript / PHP programmer to be able to make a modification in a plugin which is used for the viewing of Panoramas / Tours 360. We need the system t...Tours 360. We need the system to have the function of measuring the distance from one point to another, as in the following example (by clicking on the icon with the measure rule)

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Data Entry 6 วัน left

  About us : For nine decades, Delta Scientific Corporation has been established by having its substantial presence in UK has additional locations at united state in carlifonia Delta Scientific Corporation is the world’s leading manufacturer of vehicle access control equipment. Delta Scientific has been engineering and manufacturing vehicle access control

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 การประมูล
  Chat Process 6 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hardcore messages 4) Payment net 35 days 5) No upfront, milestone 6) Very Good English, excellent communication skill required 7) Need to pass test to qualify 8) If don't follow rule immediately Ban 9) 30 Days works 10) 15 CHAT MESSAGES TO BE SELECTED FOR ORIENTATION This is 24*7 process so you can work whenever you want but minimum 250 messages we require

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  create free shipping module or adapt how rule work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have set up a rule that after user passes 50 euro shipping is free. explained here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] What I need you to do is that I wish to override theat shipping value should still be displayed but this amount of shipping is deducted prom product total and discount code would write shipping

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Looking for deep learning expert who can help me with CNN model for my data using tensorflow. I have done 99% of the work but issue i am facing is with feature extraction plotting as i have done the code. Strict budget is 20$ Please find the attachment run file cnn 2 (org).py and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] other our samples i have done related to t dont forget

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Deep learning 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  connect spyder with android application

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  I'm the Exception 6 วัน left

  We are looking for a logo design that will translate to various applications, initially t-shirts. We would like ...one colour, maybe two for emphasis. The subject relates to overcoming adversity, like illness, cancer, hardship - making people feel like they can be 'the exception' to the rule, not just a statistic. The text is simply: I'M THE EXCEPTION

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Build an Excel-based option position tracker หมดเขตแล้ว left

  ...options-position tracking • Submit trades to position tracker by the following characteristics: o Option Expiration o Option Strike Price o Option Type (Put/Call) o Quantity o Delta o Implied Volatility o Buy/Sell o StrategyType (User-Defined set of Strategy IDs) o Comment/Note (Per Trade) o Price (Per Trade) • Submit function should: o Save the trade details

  $479 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  #--- Knowledge Area required: We need a developer, a scientific research writer and an application developer Our project talks about: machine learning, computer vision, object detection, Python ------------ Example: - When you go shopping and want to know any product information like: price, benefits, step to use it, ... etc. (only while using

  $109 / hr (Avg Bid)
  $109 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I require a lambda script that can check to see if an s3 bucket has object level logging turned on. I will pay only AFTER I have tested the script myself as I have been mugged off on this site before Will require this asap so will need someone with high experience in AWS Lambda. Thank you

  $772 (Avg Bid)
  $772 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...the other is the one that brings embeddings using a deep learning model. I want an expert to go through both of these scripts, break them down into pieces with clear explanation of what is happening (the code is already commented out - but I am looking for much more depth for each line of code), and then provide with recommendations on what can be done

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Machine Learning Model/Script Tensorflow.js 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I...the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file, i know that the next number in the sequence is 25 You need to code an app or implement a ML model that learns from the previous numbers in those sequences, and gives me the 17 and 25 outputs. I have a few other sequences to test your code after you reach this goal so we can make sure your number prediction app works well.

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  E-Learning System Redesign 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an e-learning system that I want to change the look and feel of the user - STUDENT (ONLY). There are 5 pages that need to be redesigned. Redesign involves converting from HTML Tables to DIVs and using appropriate CSS. The purpose is to achieve some attractiveness and make it mobile responsive. You can find the system on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hello i am looking or someone who can create a website + content so that adsense Approved my domain So adsense have new rule and i need someone who can do that for me Homepage should be create by wordpress The domain should be have hight cpc and ctr its should be for german traffic PS: i will pay only when adsense Approved the homepage PS: copy

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Facebook Add-must conform to 20% text rule. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a simple facebook add that will conform to facebooks sponsered add rules. Simple add with my logo, picture of phone models, prices, location and contact info. I`m putting up a sample of exactly what i need done, it would just be with different models and prices and a simple information change.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Deep learning AI project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My company needs to create an AI project that will help generate the final detailed drawings for a hydraulic designs for a tower, given the sketch designs.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hello, I've ...To reducing of duplicate content, I need a htaccess rule to forward all [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]*** URLs e.g. to: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Who can help me with this rule in the next hours? Best regards Matt

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello i am looking or someone who can create a website + content so that adsense Approved my domain So adsense have new rule and i need someone who can do that for me Homepage should be create by wordpress The domain should be have hight cpc and ctr its should be for german traffic PS: i will pay only when adsense Approved the homepage PS: copy

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Multimedia for Business Marketing by machine learning 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  #--- Knowledge Area required: We need a developer, a scientific research writer and an application developer Our project talks about: machine learning, computer vision, object detection, Python ------------ Example: - When you go shopping and want to know any product information like: price, benefits, step to use it, ... etc. (only while using

  $531 (Avg Bid)
  $531 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  who will create children learning videos 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  who have experience in creating videos like basic rhymes ,Animal identication

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  HI, I have a python code which need to be fixed. Literally, I have training set of data and testing set of data. When i run the code, it works like validation process. So, it take chunks of data from training set, but after validation i want to place testing set of data and the model should show the result with graphical representation thanks

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  programmer, machine learning any language okay -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  first you have to make a simple program i will not pay for test work, after checking your code i will hire you for the long term works, please bid with good price

  $410 (Avg Bid)
  $410 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  programmer, machine learning any language okay 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  first you have to make a simple program i will not pay for test work, after checking your code i will hire you for the long term works, please bid with good price

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Screen sharing Based E-learning App for Android Marketplace: 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We like to design an LMS integrated E-Learning App using Screen sharing technology to enable simultaneous learning for 50 candidates at once for Android marketplace.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  development of an AI machine learning prediction algorithm for forex trading that acts as a signal provider and automatic daytrader, able to operate autonomously in financial markets.

  $792 (Avg Bid)
  $792 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Trophy icon Fund Management Logo 27 วัน left

  ...branding I want an EAGLE with spread wings eagle that will also have M shape.. “M" may not be obvious but it can be understood once looked closely… Apply the "Golden Ratio" rule. If you are familiar with it, this is one important thing to consider. Either one of the shapes to consider within or around the eagle: 1. Round shape somewhere that would

  $110 (Avg Bid)
  I need a simple game development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] same game but different design base on blockchain base. hash tag manipulation can not do by admin. and pc and mobile(not apps) included. Do you know this game rule? when complete will we do other games, hope we make good partner,let me know price base on pc and mobile(not apps). And how long it would be completed both PC and mobile. But

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Es un proyecto educativo para oferta de cursos presenciales , semi presenciales y online. NEcesita desarrollo de las redes sociales, sitio web y plataforma educativa para incorporar los cursos y hacer educacion a distancias. Subida de los videos de capacitacion . Los profes pueden trabajar con nuestra plataforma y nosotros le hacemos la difusion para sus cursos.. Pago online Creacion, desarrollo...

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...google analytics until your content is appealing and efficient to the eyes of the readers. If you write, write something you would want to read too. "Let your creativity rule your blog." Moreover, readers wouldn't bother to read your post if it does not excites their need, where authentic writing gives potential to SEO for attracting traffic to

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  JBPM PROJECT POCS 3 วัน left

  Need an expert in the latest JBPM & drools rule engine.

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...is mapped to a managed handler. Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here. Detailed Error Information: Module RewriteModule Notification BeginRequest Handler StaticFile Error Code 0x80070005 Requested URL https://hpagents

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Want to Develop a custom wordpress Plugin. [Pro Only] 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...custom WordPress Plugin 1. It will take user input via multiple steps just like this ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 2. Then it will calculate those user data by calculation rule 3. After that, it will take the user to a whole new dashboard which is completely different than WordPress & on that dashboard, there will be some Sections where the personalized

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Intrusion Detection Using Machine Learning Classification to Detect DDoS Attacks Steps • Use Wireshark data (.Pcap) with machine learning tool WEKA to classify. • Need to convert to .arff file or .csv file in readable format for WEKA tool • Identify relevant (most shootable) machine learning algorithm. • Use machine learning algorithm to Classify (...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Implement a custom friendly solution to link pricing rules (tiered pricing rule set with existing YITH Dynamic Prices plugin) to product add-ons (existing YITH Product Add-on plugin) instead of one fixed price per add-on option. Full description of project in attachment

  $544 (Avg Bid)
  $544 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...really too graphical - more an overhead view of the model as its running) 2. Getting the objects to move around with real work physics approximated and a baked in movement rule-set. 3. Getting data in and out of the application at a high rate. Are you available now? Are you interested? If yes to both, then get in touch. I will conduct a

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...Rstudio). It is expected that a theoretical framework of the underlying models be given. Knowledge of machine learning and artificial intelligence (using R) is mandatory for this project. The deliverables of this project include the use of machine learning techniques for: 1. Visualization of the catastrophic events using heatmaps. This involves generating of

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Data Entry 2 วัน left

  About us : For nine decades, Delta Scientific Corporation has been established by having its substantial presence in UK has additional locations at united state in carlifonia Delta Scientific Corporation is the world’s leading manufacturer of vehicle access control equipment. Delta Scientific has been engineering and manufacturing vehicle access control

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  Add Django Authentication to a project 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...project, add authentication and ensure that every page needs an authenticated user (except the pages related to login and confirmation). The final code should allow us to exclude some pages from this rule by adding a decorator on the views. Confirmation by validating the email is needed. You can use external packages to make authentication work but

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Data Entry 2 วัน left

  About us : For nine decades, Delta Scientific Corporation has been established by having its substantial presence in UK has additional locations at united state in carlifonia Delta Scientific Corporation is the world’s leading manufacturer of vehicle access control equipment. Delta Scientific has been engineering and manufacturing vehicle access control

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  Need to implement this project using various algorithms to predict the winning accuracy of over 75%. The goal of this project is to use machine learning to predict an outcome of football match. Machine learning algorithm is implemented to predict the outcome of English premier league football matches. The target is to achieve accuracy of over 70%. Objectives

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Multimedia for Business Marketing using Machine learning 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Marketing in computer science #--- Knowledge Area required: We need a developer, a scientific research writer and an application developer Our project talks about: machine learning, computer vision, object detection, Python ------------ Example: - When you go shopping and want to know any product information like: price, benefits, step to use it,

  $618 (Avg Bid)
  $618 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Multimedia for Business Marketing using machine learning 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Marketing in computer science #--- Knowledge Area required: We need a developer, a scientific research writer and an application developer Our project talks about: machine learning, computer vision, object detection, Python ------------ Example: - When you go shopping and want to know any product information like: price, benefits, step to use it,

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Data Entry 2 วัน left

  About us : For nine decades, Delta Scientific Corporation has been established by having its substantial presence in UK has additional locations at united state in carlifonia Delta Scientific Corporation is the world’s leading manufacturer of vehicle access control equipment. Delta Scientific has been engineering and manufacturing vehicle access control

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Data Entry 2 วัน left

  About us : For nine decades, Delta Scientific Corporation has been established by having its substantial presence in UK has additional locations at united state in carlifonia Delta Scientific Corporation is the world’s leading manufacturer of vehicle access control equipment. Delta Scientific has been engineering and manufacturing vehicle access control

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล