ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,448 matlab code delta learning rule งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4496 (Avg Bid)
  $4496 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Deep Learning Classifier project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  There is UGR16 public available dataset. This data set was created simply evaluate Intrusion Detection system perormance. Listen to the current network flow and decide whether normal flow or anormal flow I mean there is attack or non attack network flow. This dataset is really huge so I have small part of this dataset and you can work on it . you can see attached this dataset.(Excel format). My ex...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Powershell Script 6 วัน left

  ...(x86)FieldSmart ViewDelta This script then goes onto monitor the folder, "Delta" and create a log file (.txt) with the computer's name and time/date stamp and move the log file right into the Google Directory: G:Team DrivesPrintsLogsComputer name folder The log file simply contains a log of when and what files were created (moved) into the Delta fo...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Data Entry 6 วัน left

  About us : For nine decades, Delta Scientific Corporation has been established by having its substantial presence in UK has additional locations at united state in carlifonia Delta Scientific Corporation is the world’s leading manufacturer of vehicle access control equipment. Delta Scientific has been engineering and manufacturing vehicle access control

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Deepmachine learning 6 วัน left

  someone with knowledge in Network analysis require only...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I need a machine learning script to run a classification using decision trees.

  $725 (Avg Bid)
  $725 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Word Problems Solver C# 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...numbers = 4        //4th quantity and my software autometically generates two equations for me like X + Y = 16 Y - X  = 4 and then my software solve these equations using creamer rule. when we define quantity it can be simple value, unknow quantity or can be any mathmetical expression. i attached the document(data base of word problm) its contai...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  need help to create a learning site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help and tips to create and improve my learning site better which involves some games. I want some wordpress templates suggestions as well

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  $3830 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Data Entry 5 วัน left

  About us : For nine decades, Delta Scientific Corporation has been established by having its substantial presence in UK has additional locations at united state in carlifonia Delta Scientific Corporation is the world’s leading manufacturer of vehicle access control equipment. Delta Scientific has been engineering and manufacturing vehicle access control

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  I need to write a rule in .htaccess to redirect almost any path from an old domain to the homepage of the new domain with a few exceptions. so as an example, this needs to look something like this: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] RewriteRule ^(.*)$ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Design this e-branding material for an English learning radio show: 1. A channel thumbnail in 2 proportions 2. 4 episode thumbnails, each in 2 proportions 3. A Banner image Samples of thumbnails and banners are attached

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build for me a crawler 5 วัน left

  I need a crawler can crawl content from Instagram, Facebook, Reddit follow some specific rule attach in file below, then can automate up to Twitter. The bot should have some funtion like: - Replace some specific text by another. - Automate adding text. - Uploading crawled data to Twitter. Tool should be able run in mutil-tab and have friendly UI

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, my name is Lily and I am part of a Young Enterprise group called Delta. We are planning to sell thermal drink bottles, and as a result, will be a graphic designer in order to help us create and finalise a logo, which will featured on our social media accounts and website and may potentially be printed onto our bottles. We already have some ideas

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  harmonica learning 4 วัน left

  Learn Blues harmonica or blues harp from basic to advance

  $1 - $5 / hr
  $1 - $5 / hr
  0 การประมูล

  Need an api for taking keywords and description . Need to deploy the app on cloud and should be able to take input as json and pass a json output

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Machine Learning Hosting - Business Case - Expert Opinion 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I would like to know if setting up hosting for machine learning is worth it (compared to other provider such as paperspace, aws and so on) The idea is to offer great computing power (Nvidia DGX) to only a few customers. I would like to discuss what is necessary and if that is a positive business case. - Connection Speed for such servers -

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  AI MAACHINE LEARNING 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Trying to do an AI project for his science fair and needs some help in getting started. He is trying to build an AI Machine learning based small project that will help in recognizing brain scans of Alzheimer patients and try to identify the stages in which they are in - initial, medium and advanced stages of Alzheimer. We have got a library of brain

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...(preferred Arabic speakers too). the freelancer must guarantee that these pages wont get deleted. I can pay up to 10$ per page if it didn't get deleted in 5 days. that's the only rule I have a hundreds of pages that needs to be published about companies, important people, etc... if you have the ability to publish Wikipedia pages and guarantee they won't

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I am working on a simple Machine Learning project in R. I have several questions on the topic listed in the attachment. Task: Answer the questions I will have few more questions over the next 5 days Please see the attachment. My budget for the project is $25.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  This entirely a business need. I am going to use this tutorials for online teaching. For every deal i make with an organization for your tutorial, you will receive a certain percentage of amount from the deal. You can fix the price for your tutorials.

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  learning about programming because am graduate of computer science

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Machine Learning 3 วัน left

  Description is sent to the freelancer

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  We are looking for a sub-contractor to build learning app. The app should be able to run on the following platforms: 1. android (both smartphone and tablet) 2. Windows (both mobile and desktop) 3. iOS This is how the app should work: Children learn lessons which have been developed in 2D adobe flash professional. The lessons come in swf file format

  $1344 (Avg Bid)
  $1344 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล

  implement a Q-learning reinforcement learning system that can learn to play a game in R language. my maximum budget is 15$.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need Amasty Special Promotions Pro extension for Magento 1.9 to be customised. At the moment it allows me to create a rule that says if sales total is greater than a certain amount apply this discount. I want the extension to allow me to state if sales total is greater than a certain amount 'from a certain date or within a certain number of days'

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Deep Residual Networks with Range normalization for text classification. I need a deep learning model to identify important medical concepts mentions from clinical documents, and classify them into personal identifying information (PII) and the four SOAP predefined categories, such as disease, symptoms, treatment etc. We propose the use of sentence

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Trophy icon CREATE A LOGO 2 วัน left

  I've started a business offering natural lash lifts (health/beauty spa business). The business is call...some original graphic artwork. I would like a natural/calm colour scheme, I have attached photos of favourable ideas. Be creative and imaginative- have fun with it! Only rule: no cursive or 'girly' fonts or please as they won't be considered.

  $21 (Avg Bid)

  ...project requires requires an individual with Machine learning background and an ability to explain complex concepts in simple terms.. and create easy to follow graphics to visually explain the concept. Im would like to develop a power point presentation (6 to 12 slides) explaining Federated Learning. Originally conceived by google for mobile phone, this

  $200 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I have a gym in New Delhi, India. I want someone who can make our presence felt online around the area we are located. This would include social media marketing and al...internationally. 3) Above mentioned jobs need continues maintenance and look after. A person who is willing to visit the GYM personally will be preferred but not hard and fast rule.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  need a machine learning and python expert to debug my code. 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I write a code in Python for image processing. I used vggface to pretraine. install all requirements but still has a error. I need someone as a machine learning and Python expert to help me to fix errors.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  I'm looking for a machine learning trading script written in Python. Contact me for details.

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Machine Learning Demo with GOOGLE ML api (google Lens) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I m looking for a candidate that have experience in machine learning product as Firebase ML , to recognize products . Our first requirement is to implement a code that show us you are able to work with the request skills . The flow will be as follow : 1) create an app page IOS or Android , where we can detect the image to elaborate , a result page and

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  machine learning developer and researcher 23 ชั่วโมง left

  i am looking for ml programmer with experienced in research of 3-5yrs of experience in both, published papers in...3-5yrs of experience in both, published papers in reputed journals or ugc approved journals atleast 10,12 papers in ai,ml,dl domain must work on interesed project implement code work as soon as possible and help in research paper writing

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We currently have a document automation tool that can do look...inserted/updated in the Azure database. The script/tool should be able to run as a scheduled task in Windows as well as manually. The script/tool should also be able to retrieve only delta changes in order not to retrieve and update the entire database. (Elastic Search allows for this )

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Creating A Chrome Extension 22 ชั่วโมง left

  Hey, I am looking for programmers to solve my issue on Amazon search. I am just picking up some products on any category at Amazon. It has one basic rule. It shouldn't be patented or private labeled. If I see seller name on the description, I ignore that product. What makes my work so complicated is I do it all by manually. Checking each page, looking

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Wesbite with machiene learning 20 ชั่วโมง left

  - Must have panels for Teachers, Students, Business and Admin - Must have registration capabilities - Must learn to generate timetables through matching - Must lean to generate work experience block through matching - Must learn to match pupils with businesses Note: Read the file for further information. I am NOT a programmer but thevr

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Macro adjustment 15 ชั่วโมง left

  ...followed ( see pic for 1 to 5 ) for summary sheet ... (however summary sheet should follow rule 5 to 1 in order to display stocks correctly ) See typical code for rule checks... that would need adjusted) see example data.... (created to fall under a specific rule,,for testing purposes ) see summary sheet pic ... for testing .. the stock (exchange column)

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Write text for vocabulary learning book 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am writing a vocabulary book for the Japanese market and need someone to write synonyms and definitions from Google searches. One sentence per word. There are some specific guidelines but it is easy work

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  Small task : machine learning using numpy and python

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  I need wikipedia pages published 5 ชั่วโมง left

  ...(preferred Arabic speakers too). the freelancer must guarantee that these pages wont get deleted. I can pay up to 7$ per page if it didn't get deleted in 5 days. that's the only rule I have a hundreds of pages that needs to be published about companies, important people, etc... if you have the ability to publish wikipedia pages and guarantee they won't

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hi! I'm looking for a team of people to label/annotate lane markings. I will pay 5 cents per image. A single person should be able to accurately do at least 100 images an hour although it may take a few hours of practice to get to that speed. I have over one million images that need to be labelled. I'm looking for someone who is able to build or has a team of multiple people. This is mor...

  $9703 (Avg Bid)
  $9703 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Design my logo for everland-creations.be 1 ชั่วโมง left

  ...this request, you will find a first draw of the logo of my company ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). I would like to have a neat version of it, in black with some touches of color. Instead of the rule between the 2 words, I would like to see a separator more like those available on second visual ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). My company creates hand crafter paper jewels. The logo will

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  113 การประมูล

  Create a small Java programme using Machine Learning algorithms, that will go through the set of data and will find regularities and patterns between daily routines of a person. Sample of an input data attached to the project

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล