ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  35,716 matlab mathematica งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ผมกำลังทำโปรเจคจบปริญญาตรีเกี่ยวกับการ เลือกสีรองพื้นให้ตรงกับสีผิวด้วยโปรแกรม matlab ไม่ต้องทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันครับ แต่ในเบื้องต้นอยากให้หน้า GUI แสดงผลออกมาได้ก็พอครับ flow คร่าวๆที่ร่างไว้คือ ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายใบหน้าหรือท้องแขน จากนั้นโปรแกรม หาค่าสีเฉลี่ยเป็น rgb แปลงค่าเป็น Lab แล้วนำไปคำนวณหา deltaE (color difference) เมื่อเทียบกับข้อมูลของรองพื้นที่มีอยู่แล้ว ถ้าสีเฉดไหนไหนค่า deltaEน้อยที่สุด ก็แปลว่าใกล้เคียงสีผิวนั้นที่สุด ก็แสดงผลลัพธ์เป็นสีรองพื้นนั้นครับ (ทำด้วยโปรแกรม matlab เท่านั้นครับ)

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Building My Team 6 วัน left

  ...Circuit design, testing & certification, 2. Electrical : Servo, PLC, loop control, micro devices, etc 3. Material: Selection of material, property analysis, behavioral study, etc 4. Bio-Electronics: Bio sensors, Bio detectors, medical instrumentation, etc 5. Software: Software developer- C++, Python, Tensor, VB, Micro-assembler, SQL, MySQL, etc 6. FEA/CFD Analysis: Abaqus, Openfoam, Cosmos, Fluical, Matlab, etc. in mechanical, magnetic, electrical field Interested candidates should show their interests with field of expertise. I need only the following people to show their interest: - Passionate & crazy in their working field - Wants to show what they can do to the world - Believe in himself/herself at the fullest that they can build better than anyone out their - In so...

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Matlab simulink 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Markov chain process simulink with Matlab

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Merge images with a wavelet fusion technique and send the codes to me, of course, if it is possible to know the preprocessing, such as unifying the image size before merging, etc. and merging them by displaying two images of the same member and merging them into one image as one image and in the manner of slices, a group of images. If you see it and you can make it work, we agree on the cost and the duration of its work.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Matlab Expert needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  What is a workspace? How to display the list of variables stored in a MATLAB workspace? (3 marks) c) Write the equivalent MATLAB statement for each of the following mathematical expression. (i) yxc (ab)2 2 (2 marks) (ii) (iii) _______________________________________________________________ ; Where x and y are vectors. _______________________________________________________________ ; Where ‘a’ is an angle vector in degree. _______________________________________________________________ d) Write the return value for each of the following MATLAB statement. (i) x = 4+5^2+6/2*3 (ii) y = 9+8>10+2*3==5 (iii) z = 3>5||3>3-5 (iv) v = 3>5&&3>3-5 x =_________ y =__________ z = __________ v = __________ (6 marks) (4 marks)

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Engineering Project 6 วัน left

  i need someone expert with matlab

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I have a system of nonlinear PDEs and need to build a code to solve them using the finite element method. If you are an expert on this area, drop a message and I will send you the equations

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Matlab or C++ Expert needed. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need someone who is expert in either MATLAB or C++. I have paper and simulation that need to be implemented and can be done with either MATLAB or c++ as well. Will provide more details.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Please, read the project in attachment. Dont make any proposal if: 1) you don't know what it is MATLAB or psychtoolbox. 2) This project involve the use of a touchscreen. Consider that if you don't have it you can't test your code.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello there, I am seeking for an expert in matlab to help me with some basic matlab tasks on signals processing. A report is needed so good command of english is requested. For exact information let's connect via chat. Budget :$20-25USD Deadline: 27/1 Thank you in advance :)

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Basically what I have is a research paper.. I need someone to do computational programming on MATLAB.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Implement Wireless Communications System Model in MATLAB -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hy, I need a MATLAB expert to simulate a wireless communications work for me. The paper is attached below. I'll provide you further details as well regarding parameters and their values. The algorithm is about implementing multi-user and multi-channel NOMA-enabled Computation Offloading and Resource Allocation. Bisection search method and Manty-to-one matching algorithms will be used. If someone is interested, I'll share the pdf.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  LS-SVM using ACO by matlab 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  LS-SVM using ACO to estimate flashover voltage of polluted insulators by using matlab

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need help in writing codes in Matlab for the missing part of existing codes. Metropolis Hastings Algorithm and Simulation.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Luby transform Code in C (MATLAB implementation) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The traditional file transmission mechanism is as follows: 1.A file is divided into equal length packets. sends packets one by one. acknowledges each received packet as well as lost ones. re-sends packets lost. Here is the example :

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Matlab project related to Signal And System.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  looking for an individual who can design a code for mechanical and dynamic system vibration. The person should be able to write a code and also demonstrate how it derived. The engineering problem solving skills using MATLAB and explain the results.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  On this project, I just need someone to help me add on water pump for the robot of sanitizer robot

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  MATLAB project 6 วัน left

  Hi Muhammad U., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...someone to be able to press the run button on both Fortran and Matlab and get the same results the original authors did and then help me set it up on my computer. I know how to use Matlab just need help setting up the code using the following link: The code requires BLAS, LAPACK and UMFPACK libraries. These are available in SuiteSparse, which can be downloaded here: In short, I just need someone to run this code once, with the already written code, get the same results and tell me how to set it up on my computer for me to do the same. ALTERNATIVELY (preferred) - if easier, I just need to replicate this code on Matlab but cannot run it as it requires Fortran to work: https://github

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Need Matlab Communication protocol expert 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Communication, Wireless Smart Utility Networks (Wi-SUN), Research project. PhD holders will be given preference.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  LS-SVM using ACO by matlab 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  LS-SVM using ACO to estimate flashover voltage of polluted insulators by using matlab

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Project for Gabriel D. 5 วัน left

  Hi Gabriel, tudo bem? Are you available to implement optimization/control algorithms from papers in MATLAB or Python?

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Project for Kevin A. 5 วัน left

  Hi Kevin, I would like to implement a few routing algorithms in C++, MATLAB or Python. Are you interested?

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Evgeny D. 5 วัน left

  Hi Evgeny, would you be able to implement a trajectory simulator in MATLAB or SIMULINK? I will share the relevant paper if you are available. Thanks.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello, I need someone to do a project in matlab. He must have a knowledge on drawing graphs and working with signals using matlab. Good English writing is required. More information in private.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Convert Matlab to C++ 2 วัน left

  I have a matlab code for draw and fill a triangle. I need this code to be converted to C++. Budget is 10CAD. in 2 days

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  eine Matlab-Umgebung zu erstellen mit bis zu vier Mikrophonen und frei positionierbaren Quellen mit Kugelcharakteristik. Differentielle Mikrophone sollten zusammengestellt werden können. Adaptive differentielle Mikrophone müssen im Zeitbereich getestet

  $34 - $284
  $34 - $284
  0 คำเสนอราคา

  Hi, i need help with a few tasks involving simple signals on Matlab. If you are familiar with signal processing in matlab won't take more than a few hours. I need you to write a report with the code in matlab and the answers of the following 3 tasks. Keep it simple as you can. 1 ) Create a noise signal in high frequencies using FIR-filter. Display the statistic and frequency characteristics- features and contrast them with the ones of a white noise signal. 2) You been given a FIR-Filter with coefficients b = [b0,b1,b2,b3,b4] = [0.0201 0.2309 0.4981 0.2309 0.0201]. a) Describe its behaviour in frequency domain. b) Calculate the impulse response. c) Confirm its operation by applying it to a signal segment from the file brainwaves.mat. (at...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  The project is focussed on studying the current trend of EVs in major cities of the UK and focusses on developing a charging network viable to support the growth of EV.s in the coming future. It would involve matlab analysis along with some modelling concepts and mainly would focus on developing a faster chargin station similar to the tesla DC chargers but for EV's from other manufacturers

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Looking for Matlab Experts 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for Matlab/SIMULINK experts in following domains of engineering. ---->>> Power Systems ---->>> Control systems ---->>> Digital Signal Processing ---->>> Image Processing ---->>> Artificial Intelligence ---->>> Micro-grid simulation ---->>> Discrete Fourier transform ---->>> Neural Network/ Natural Language Processing ---->>> Deep Learning and Computer Vision We encourage new freelancers to bid on this project.

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Hello! I'm Adil dos Santos, 24 years old, graduated in electrical engineering and I work with digital marketing/email, documentation (Microsoft Office), translation, data (entry) retrieval and digitization and content creation, design and engineering projects (autocad, matlab, programming) since 2019 together with my team (made up of 15 members). If you are interested in our services, please contact us. Best regards.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a matlab programmer for my project. I can explain through phone or meeting about the task of my project and the expecting output from the programmer.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Create a simple UCS and heuristic search algorithm in MATLAB

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Hiring Electrical Engineers from PAKISTAN 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Assalam o alaikum !!! I am looking for fresh electrical engineers with specializations in all domains of electrical engineering including: 1) Electrical Power 2) Electronics 3) Telecommunication ...alaikum !!! I am looking for fresh electrical engineers with specializations in all domains of electrical engineering including: 1) Electrical Power 2) Electronics 3) Telecommunication 4) Computer architecture 5) Embedded systems I am looking for experts in following domains: • VHDL/Verilog, LabVIEW/Multisim/PSPICE • Microcontroller like Arduino, Raspberry Pi, FPGA, AVR, PIC and STM32. • Matlab/SIMULINK, Network Simulator NS2/NS3 • PLCs / SCADA • PCB Designing-Proteus, Eagle. • IOT Technologies like Ethernet, GSM GPRS. • HTTP Restful APIs conne...

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Matlab Task (using OCTAVE software) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need someone really good in OCTAVE to help on this task

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need this project to be designed in MATLAB Simulink (only Simulation part only) from the given Paper.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for a expert in matlab software for a communication and network task.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Long and Short Term User Preference Learning for Next POI Recommendation in deep learning 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need implementation in python or Matlab using a neural network... Given a comprehensive recommendation system, which has the aptitude to learn users’ long and short-term preference for the next Point of Interest recommendation. • Evaluate the model performance for both cold and non-cold start users together to overcome the data sparsity problem arise due to cold-start users. • Cold-start users are those with little historic data i.e. having little check-in records. • The probability estimation heavily relies on other users (non-cold-start users). • A combined technique will be used in this work to understand user check-in behavior at certain place and time learning contextual features of (POIs) and to mine long and short term user preference together [6]...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Fill a box in Matlab 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have a 3D model (step o stl file) and a box defined by a,b,c sizes. I need a script in Matlab (any other language can be considered) that puts the 3D model in the middle of the box and fills the volume with smaller boxes. The output will be a vector with these boxes and their sizes. Write mela in your reply to demostrate you have at least read this. The model has no cylindrical surfaces or holes.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Hi Basit A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา