ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  36,772 matlab mathematica งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ผมกำลังทำโปรเจคจบปริญญาตรีเกี่ยวกับการ เลือกสีรองพื้นให้ตรงกับสีผิวด้วยโปรแกรม matlab ไม่ต้องทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันครับ แต่ในเบื้องต้นอยากให้หน้า GUI แสดงผลออกมาได้ก็พอครับ flow คร่าวๆที่ร่างไว้คือ ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายใบหน้าหรือท้องแขน จากนั้นโปรแกรม หาค่าสีเฉลี่ยเป็น rgb แปลงค่าเป็น Lab แล้วนำไปคำนวณหา deltaE (color difference) เมื่อเทียบกับข้อมูลของรองพื้นที่มีอยู่แล้ว ถ้าสีเฉดไหนไหนค่า deltaEน้อยที่สุด ก็แปลว่าใกล้เคียงสีผิวนั้นที่สุด ก็แสดงผลลัพธ์เป็นสีรองพื้นนั้นครับ (ทำด้วยโปรแกรม matlab เท่านั้นครับ)

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Python & MATLAB Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert who can work both on Python and the MATLAB for my project.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hi, If graph is like quadratic. What type of filters can be used? For example , there are three X variables named X1, X2 and X3. X2 gives the maximum y value where as X1 and X3 gives lower value. What types of filter can be used to neutralise the graph. That is, both X1 or X3 showing similar value to X2. Can bandpass filter be used or it will stop the X1 and X3 value? I just want to...variables named X1, X2 and X3. X2 gives the maximum y value where as X1 and X3 gives lower value. What types of filter can be used to neutralise the graph. That is, both X1 or X3 showing similar value to X2. Can bandpass filter be used or it will stop the X1 and X3 value? I just want to know the theorotical knowledge for know. Happy to work practically if i believe, the freelancer can do my work on M...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Hi, If graph is like quadratic. What type of filters can be used? For example , there are three X variables named X1, X2 and X3. X2 gives the maximum y value where as X1 and X3 gives lower value. What types of filter can be used to neutralise the graph. That is, both X1 or X3 showing similar value to X2. Can bandpass filter be used or it will stop the X1 and X3 value? I just want to...variables named X1, X2 and X3. X2 gives the maximum y value where as X1 and X3 gives lower value. What types of filter can be used to neutralise the graph. That is, both X1 or X3 showing similar value to X2. Can bandpass filter be used or it will stop the X1 and X3 value? I just want to know the theorotical knowledge for know. Happy to work practically if i believe, the freelancer can do my work on M...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Draw this block diagram in MATLAB-Simulink. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to draw this block diagram in MATLAB-Simulink. Draw the diagram as it is in the attachment. Work to be completed in less than a week.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Transform matlab code to fortran 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a matlab software and i need to translate to fortran. regards.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  the goal is to create a digital model of concrete. This consisted of repeatedly placing particles without overlapping the particles within the well-defined , there are several details to respect

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  MATLAB CODE TIME STAMP PLOTTING -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for some one expertise in Matlab command window by importing data and to use time stamp plotting to clean the code with the use of some special functions.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Alat medis 4 วัน left

  Deskripsi Pekerjaan Job desk 1) Convert kode matlab ke R. 2) Integrasikan kode R tersebut ke source code C# app 3) Modifikasi beberapa record database (SQL) 4) Membantu pembuatan sample atau prototype Note: Diutamakan mahasiswa yang membutuhkan program magang di perusahaan manufaktur elektronik Mempunyai keinginan kuat untuk mau belajar dan berdomisili di Jabodetabek.(Indonesia)

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need someone to convert every function of a matlab programming language code to a python programming language code.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Abstract: The objective is to implement the Frequency Domain Adaptive Filtering (FDAF) and perform a system identification of a real acoustical impulse response. Measurements of real acoustical signals have been performed and are stored in the project folder. Outline: There are multiple tasks to fullfill that includes programming in Matlab and most important writing a report for the obtained results. Please read the project pdf file before answering me. Reward: 40 euro for the code, 60 euro for the report (2 milestones, each one will be released after the corresponding task is finished and satifies the requirements. In the report please include the most important plots and describe all the results in detail (VERY IMPORTANT). Deadline: 21th August 2022, 2 p.m.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Matlab expert required -- 2 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Matlab expert required. Please place bid if you can start asap. Thanks

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I have a Simulink model running on a target machine. I want to control the target machine over the TC/IP connection and log data on the SSD of the target computer. The connected host needs to display the performance but not save the data. More detail will follow after first proposals.

  $434 (Avg Bid)
  $434 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Dubug a simulink file 1 วัน left

  Simulink model of Chua based memristor chaotic circuit. I am sharing the working file and the fine to be debug. Expectation: The below matlab code should provide synchronization. plot(out.m); hold on; plot() Reach me for further queries.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Genetic algorithm 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a top Genetic algorithm Matlab expert that can design and implement an online COI calculator. This person must understand WRIGHT'S EQUATION AND HARDIMAN'S METHOD. If you are not this person, please do not waste our time and yours. Thanks.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Write a matlab code from an algorithm กำลังหมดเขต left

  Hello, I have an algorithm. The task is to write a Matlab code from this and deliver a good result. Further details we can discuss in the inbox.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  The open-loop modelling (i.e. no control required yet) of the system should be performed on Stateflow and Matlab.

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Inverse Kinematics หมดเขตแล้ว left

  I need someone to create a robotic model in matlab and solve the inverse kinematics for specific targets with a group of constraints.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need the creation of a structural topology optimization code using the FEniCS package, with the obligation to perform the sensitivity calculation using Dolfin Adjoint (http://www.dolfin-adjoint.o...Frequency X Iteration graph and finally the FRF (frequency response function) graphs. All for at least the first three modes in modal analysis and in forced vibration considering established frequency ranges. References: BENDSOE, M.P.; SIGMUND, O. Topology Optimization: Theory, Methods and Applications. [s.l.] Springer Berlin Heidelberg, 2003. ANDREASSEN, E. et al. Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 43, no. 1, 2011. ***** IMPORTANT NOTE: IF YOU HAVE NEVER WORKED WITH FENICS, PLEASE DO NOT SUBMIT A PROPOSA...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  MATLAB CODE TIME STAMP PLOTTING หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for some one expertise in Matlab command window by importing data and to use time stamp plotting to clean the code with the use of some special functions.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Smart Meter Data Analysis(Matlab/Python) หมดเขตแล้ว left

  I need someone with strong background in Data Mining, Matlab, Python(specially image processing) and technical writing skills who can help with visualisation, patterns recognition and classification of smart meter dataset. In short we need to preprocess time series data available in .mat file for collection of features/patterns which are useful for classification. Then we need to convert data to images and classify using some image processing techniques in python/Matlab. Note that we need to document everything. e.g we need to document and collect different graphs from analysis phase and also for classification.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Multiple vehicles in warehouse, MatLab หมดเขตแล้ว left

  I need a MatLab code that visualizes a warehouse where vehicles that grabs products. 3 scenarios in total, first scenario with 1 vehicle, second scenario with 2 vehicles and then the third scenario with 3 vehicles. The matlab code has to optimize the route between the orders and have a simple heuristic for assigning the which vehicle grabs which product. There exists currently a matlab code that simply uses the nearest neighbour method between the given orders. What needs to be added here is a heuristic for assigning the orders before the vehicles start going and that the vehicles will follow the paths of the warehouse to simulate a real warehouse. Please contact me for more specifics.

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  MATLAB Expert หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a MATLAB Expert needed for data perdition and reconstruction with POD(proper orthogonal decomposition). Please bid if you are interested. include MATLAB EXPERT on top of the bid. Thank you.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Please, only someone who is familiar with the financial markets is to be considered. Stocks, options, and forex. Also someone who is highly familiar with matlab computer science concepts, and Ninjatrader 8

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Matlab programmer for Newton Raphson หมดเขตแล้ว left

  Programming Newton Raphson in Matlab for the method of moment estimation of the convolved Uniform distributions

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  MATLAB simulink pi controller tuning หมดเขตแล้ว left

  I need support for a pi controller tuning to meet a power requirements model

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Humanoid Robotic movement in MATLAB หมดเขตแล้ว left

  I need you to create a humanoid robotic model and solve the inverse kinematics for a specific movement. I need you to create a robotic model with 70 degrees of freedom.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Image processing using Matlab. หมดเขตแล้ว left

  Hired freelancer should implement image processing like segmentation, object tracking and so on using Matlab. After reading attached file If you are confident, bid on this. Will provide more detail to hired freelancer. Thanks

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  MATLAB AND SIMUALTION หมดเขตแล้ว left

  I need some help with the matlab and simulation where i am stuck and want some kind of guidance with my project. its about the hybrid electric cars modeling and simulation

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  matlab project 6 ชั่วโมง left

  Hello, there? Please contact. I am very interested in your project and hope to work with you. We can discuss in more detail about budget and so on. I will guarantee the quality of work and you can get good result. Waiting for you. Thanks.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  speech processing project -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need someone who have experience in Matlab and speech processing

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Matlab Simulink and Traci4Matlab หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am working on a controller design to determine the duration of traffic lights using Matlab's ANFIS toolbox, and I am looking for a experienced freelancer to model the system by using Simulink (Note: you will not design the Controller, I ...between the SUMO Simulation Software by using Traci4Matlab). In addition to that, the most critical part of this project is that the ANFIS controller will receive the input parameters by communicating with the Sumo simulation program. In order to establish a connection between sumo and matlab program as I mentioned you need to be experienced in using Traci4matlab to make connection between SUMO and Simulink. Finally, If you have worked with traci4matlab before, please tell me about your project #Simulink #Matlab #Sumo #Tr...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  speech processing project หมดเขตแล้ว left

  I need someone who have experience in matlab to do a small project about speech processing

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Robotic movement in MATLAB -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I need you to create a humanoid robotic model and solve the inverse kinematics for a specific movement. I need you to create a robotic model with 70 degrees of freedom.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Apply kernal PCA, fisher linear, Laplacian to sort image (machine learning) Other feature extraction techniques are welcome Need to arrange free call first Python is acceptable but need to be discussed first

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Mathematical Modelling of a Microgrid หมดเขตแล้ว left

  Mathematical modeling of a grid connected microgrid consisting of PV, wind, diesel using mixed integer linear programming algorithm on matlab or GAMS

  $286 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Phd proposal writing หมดเขตแล้ว left

  I need a PhD proposal that makes Three contributions.. Should be network security and in this case-MANETS… it could be to improve its security,reliability,etc. I also need someone who is good in simulations and more so MATLAB. We will walk a journey together to the very end

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Необходимо переработать модель адаптивной обработки сигнала по уже имеющейся в MATLAB SIMULINK

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I've write paper, but there are few technical mistakes inside, due to which SCI Journal is not accepting the paper, I've everything. Area: Electrical Power Engineering Matlab Programming Targetted Journal: SCI Journal

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Matlab Project Assistance ( Aeronautical based ) หมดเขตแล้ว left

  Simulation of the Saab 340 The aim of this project is two-fold. The first is to develop an integrated desktop simulation of the new Saab 340B based on the current set-up for the Jetstream J31. This will involve integrating models with a yoke and FlightGear visuals. The second is to transfer the model into the centre’s Engineering Flight Simulator. Milestone for the project: 1. Build Simulink model of the saab 340B aircraft. 2. Link the Simulink model with the flight gear software. 3. The Simulink model should run on separate machine and flightGear on separate machine.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  MATLAB EXPERT NEEDED QUICK TASK หมดเขตแล้ว left

  I have a matlab and software engineering job that i need be done quick..detais will flow

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Need an Engineering Expert (CS/IT) หมดเขตแล้ว left

  I have Engineering IT/CS questions on daily basis and need a freelancer who can h...questions on daily basis and need a freelancer who can help me to solve them daily. I can Provide 50 INR per question and if you are approved after 10 successful submissions, you can take as many questions as you want, and based on your performance we'll pay you (Bonuses Available). The difficulty of the questions is mostly Easy to Medium only, like questions on: DBMS, Programming, Discrete Maths, MATLAB, Web Development, ER DIagrams, etc. NOTE: No plagiarised answers are needed from Google, attempt questions only if you'll be able to solve them by yourself in easy steps that would be more than enough. No auto bids are allowed. Type "SOLVE" at the start of your bid. We can work f...

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Matlab Optimization หมดเขตแล้ว left

  I need to minimize equations One will be single objective optimization Other will be multi-objective optimization

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I want to make report and final year presentation for my final year report. It’s about 60-75 pages overall pages and should make some simulation, modeling in matlab and Simulink and power point presentation

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Robotic movement in MATLAB -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need you to create a humanoid robotic model and solve the inverse kinematics for a specific movement. I need you to create a robotic model with 70 degrees of freedom.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Robotic movement in MATLAB หมดเขตแล้ว left

  I need you to create a humanoid robotic model and solve the inverse kinematics for a specific movement. I need you to create a robotic model with 70 degrees of freedom.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา