ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 medical writing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  (Translated in Google↓) เรากำลังมองหานักเขียนสื่อเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น * เพราะฉันต้องการให้คุณเขียนเป็นภาษาไทยฉันจะ จำกัด เฉพาะคนไทยหรือผู้ที่สามารถเขียนบทความเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา [สรุป] - สื่อ: สื่อทางเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น - บทความจากบทความ: ประสบการณ์การเดินทางไปญี่ปุ่นจากรายงาน Bangkok-Travel (เช่นรายงานการเดินทางบน ) - ตัวละคร: ประมาณ 1,000 คำต่อบทความ (ภาษาไทย) - จำนวนบทความ: 3 ถึง 5 ทั้งหมด (หนึ่งภาพก็เป็นไปได้) - ภาพ: โปรดใส่รูปภาพการเดินทางจริง ๆ ที่ถ่ายด้วยตัวเอง . - ตัวอย่างชื่อบทความ:“ ไดอารี่ 7 วันแรกของการเดินทางไปโตเกียว”“ ฉันไปฤดูหนาวที่ฮอกไกโดและเทศกาลหิมะซัปโปโร” ฯลฯ [วิธีการเขียน] ไดอารี่การเดินทางไปญี่ปุ่นที่ฉันมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง - โปรดเขียนประสบการณ์ ==========================================...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  ...research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด . ในการสมัคร โปรดส่งตัวอย่าง...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Writing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $955 (Avg Bid)
  $955 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Writing หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Professional Email Sequences Copywriter Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a business professional, I am actively seeking a gifted copywriter to devise email sequences specifically tailored to engage and convert sales professionals. For this role, it is crucial for the successful freelancer to possess: - Proven experience in writing professional-toned email sequences - Understanding of the mindset and needs of sales professionals for an effective conversion strategy. - Ability to produce compelling copy without relying on specific keywords or buzz phrases. Please note, while I have not indicated specific keywords or phrases to be incorporated into the copy, the freelancer should intelligently incorporate relevant terms that resonate with the target audience: sales professionals. To be most effective, your copy should naturally stimulate interest, pavi...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Personal Biography: Childhood, Career & Milestones 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...aspects of my life: my childhood and upbringing, and various stages of my career. In essence, it's a journey that shows my evolution. * The ideal freelancer for this project will have solid experience in writing structured biographies. A flair for making stories comprehensive, engaging, and relatable is what I'm after. * We'll follow a chronological order to make sure the story flows seamlessly from early years to later career stages. Key Requirements: * Demonstrated experience in writing biographies. * Exceptional storytelling skills. * A keen sense of detail and clarity in writing. * Patience and ability to understand my life story and reflect it authentically. To apply, please share your experience and any relevant past work that could ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need engaging lifestyle blog posts specifically tailored for our teenage demographic. Expertise in colloquial language, pop culture, and teen trends is essential to connect meaningfully with this audience. The ideal freelancer will have: - A knack for writing about a broad array of teen-oriented lifestyle topics. - Experience in creating content that resonates with teenagers. - An up-to-date understanding of teen-focused pop culture and trends. I look forward to reviewing your past work associating with similar writing tasks. Let's inspire and empower our teenage audience together.

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Telecom Solution Architect - Scope of Work Document Preparation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a solution architect with expertise in telecommunications to prepare a document providing high-level overviews of system integration, network setup, and software configuration. Key requirements: - Understand and ...overviews of system integration, network setup, and software configuration. Key requirements: - Understand and translate technical specifications into a non-technical document. - Able to cover system areas -system integration, network setup, software configuration primarily. - Proficient in creating high-level overview documentation. Ideal Candidate Skills: - Strong background in technical writing, specifically telecom solution architecture. - Outstanding communication skills both written and verbal. - Detail-oriented and able to understand comple...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  ...is to explore complex themes through the lens of science fiction while also grounding parts of my work in real-world knowledge and insights. To bring this project to life, I am searching for a talented writer with a passion for storytelling and a knack for blending facts with imagination. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in creative writing, particularly in science fiction. - Experience or interest in non-fiction writing, capable of researching and presenting factual content engagingly. - Excellent research skills to ensure the non-fiction segments are accurate and informative. - Ability to weave together fiction and non-fiction elements seamlessly. - A creative thinker who can contribute ideas for the structure and themes of the book. **Project Requi...

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Social Media Content, Video Editing and VA role 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...English sufficient writing and understanding - some PA functions such as updating project software, creating slides, organising files etc - animal lover as for an animal brand (mainly equine focus) You should be able to efficiently manage and coordinate material appropriate to our audience's interests while also being able to contribute new ideas. This dynamic role requires both creativity to produce compelling content and strategic thinking to optimize social media engagement. info on the product: the Animal version of ANF Therapy Academy (find on insta) Frequency medicine, alternative therapy for Animals and courses to educate animal caretakers etc we prefer Egyptian or likewise with a native tongue of arabic and english. Would also prefer someone who has a medical...

  $2 - $8 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  18 คำเสนอราคา

  As a content creator in the tech industry, I am looking for someone with the following requirements: * Native...Your main task will be to create compelling and accurate content for the electronics industry. It's crucial that you have a deep understanding of this domain and the ability to articulate complex concepts in simple language. You should also have a good understanding of SEO concepts as contents need to be optimized for search. Skills and Experience: * Flawless Polish writing and communication skills * Strong content writing capabilities, particularly in the tech/electronics sector * Knowledge of SEO best practices Your native-level fluency in Polish language will greatly help in creating authentic content that resonates with our audience. Sound like a fit? P...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are seeking a diligent and detail-oriented freelancer to undertake a comprehensive research project involving the collection and organization of PDFs of research papers. The focal point of this project is the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." The project will be executed in two phases: Phase 1: Collection and Organization of Referenced Papers Objective: Collect all PDFs of research papers referenced in the specified paper. Tasks:Identify all the references cited in the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." Collect the PDFs of each cited resear...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient Android developer who is experienced in integrating various SDKs, specifically for ECG features. Actually we want to use the SDK and export XML values using specific methods WE HAVE THE MANUAL AND THE METHODS AND ALL THE INFORMATION -Utilize your knowledge of various SDKs to effectively pull correct ECG values. -Work with ECG SDK medical device. Skills and Experience: Java, XML ECG variables,

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...editing expertise to take on the correction of my critical reflective writing in healthcare. The writing was returned by my marker with feedback and I'm looking for a meticulous eye to help me address these issues: - Grammar and Spelling Corrections: My marker pointed out some errors in the language I used. Please conduct a comprehensive proofreading of my work to correct these mistakes. - Clarity of Ideas: The piece isn't as clear as my teacher expects. If you can focus on clarifying the ideas I've presented and making sure they are easy to understand, that would be great. - Marker's Feedback: The specific feedback I received indicates the need for critical analysis evidence, a deeper level of investigation, and improved writing skills. Id...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for an Italian female writer with a flair for passionate, sensual romance fiction. Your task will be to craft compelling narratives that stir the heart and captivate the imagination. - Skilled in Romance Writing: As this is a romance fiction project, it is essential that you are adept at building tension, creating chemistry, and developing romantic arcs between characters. - Passionate Tone: The tone of the stories should be sensual and passionate. - Italian Language: Since I am seeking an Italian writer, fluency in Italian is needed. A deep understanding of Italian culture will also be appreciated. Come join my project if you love creating romantic tales that leave readers longing for more. I can't wait to hear from you!

  $1089 (Avg Bid)
  $1089 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Employment Verification Specialist Needed [Gauteng] 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a detailed and accurate employment verification service. The primary goal of this project is to verify the job responsibilities of a potential employee. The deliverable should be a comprehensive, written report that provides in-depth information about the job responsibilities o...in-depth information about the job responsibilities of the subject in question. The ideal candidate for this project will have: - Proven background in pre-employment verification, especially in roles that involve providing comprehensive information about job responsibilities. - Excellent investigative skills to accurately identify the candidate's past job responsibilities. - Exceptional report writing skills. The ability to convey complex information in a clear, concise, and coher...

  $10 - $40
  พื้นที่
  $10 - $40
  0 คำเสนอราคา
  Comprehensive Medical Tourism Business Blueprint 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...well-experienced business planner who can carve out a thorough yet concise plan for my Medical Tourism business. The blueprint should take into account the following factors: - Target Market: The primary market for the venture is international tourists. The planner should demonstrate a deep understanding of curating plans that cater specifically to international tourists. - Services Variety: The business plans to offer a wide array of treatments encompassing Cosmetic Surgeries, Dental Treatments, and Traditional Therapies. The candidate must be proficient in strategizing for diversified treatment services. - Destination Countries: Targeted areas are Malaysia, Thailand, and Singapore. Insight into these areas' medical tourism sector will be advantageous. Ideal Ski...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I require a professional who possesses expertise in listing products on eBay from our Etsy Store. My inventory consists of event decals spe...for vehicles. These products have their own unique designs, requiring individual detailed descriptions to accurately represent each piece. Some of these details to be included are color and size variations. Suitable candidates for this project must have: - Knowledge and experience in product listing on eBay - An eye for detail to address the uniqueness of each product design - Proficiency in writing product descriptions that consider specific characteristics such as color, size, and design variations - Previous experience with decals and/or vehicle-related products would be a bonus Please note, this project does not involve listing product...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Persuasive PPT on Recent Medical Advances 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled PowerPoint designer with a keen understanding of the medical field to create an engaging and persuasive presentation targeting healthcare professionals. The mission of this project is to effectively communicate recent medical advancements. Key requirements for the job: * Exceptional PowerPoint Design Skills. * A robust understanding of the healthcare sector - specifically around latest developments. * Strong communication skills - ability to effectively convey complex medical information to a professional audience, and do so persuasively. * Experience in creating presentations for healthcare professionals will be an added advantage. If you possess the above mentioned skills and a passion for knowledge dissemination in the healthcare s...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  ...who can effectively generate content with a technical writing style. While I don't have a specific type of content in mind, the freelancer should possess the ability to adapt to various forms, including but not limited to blogs, articles, and social media posts. The successful freelancer will have: - Extensive experience in technical writing - Ability to propose detailed project plans - Strong research and analytical skills Please note: I value detailed project proposals over past work or experience. This means you should outline how you plan to approach the task at hand, the research necessary, and how you might tailor your writing style to my project. This is an ideal project for those who are keen on applying their technical writing skills in a v...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  UK Nursing Legislation In-Depth Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a comprehensive, detailed investigation of the current nursing legislation in the United Kingdom with a specific look at the scope of practic...The ideal candidate should be able to: - Conduct extensive research on UK nursing legislation - Analyze in detail the scope of nursing practice - Analyze thoroughly the regulations concerning patient rights - Present a comprehensive report that is informative and easy to understand This task would be perfect for someone with a legal background, especially if you've previously worked in the medical field or have a deep understanding of nursing. Experience in research and analysis is critical—being able to dissect complex laws and explain them in simple terms. Understanding the UK legal system or health polic...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Electronic Testing Instruments Technical Writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled technical content writer for our company's website, specializing in manufacturing electronic testing instruments. Target Audience: - Business Partners - End Users Content Focus: - In-depth product descriptions - Detailed technical specifications - Current industry trends The ideal candidate will have a background in technical writing, specifically with electronic instruments, understanding industry jargon, and able to create compelling, informative content. They should also be aware of the latest industry trends to offer valuable insights whenever needed. Your responsibilities will also include understanding the needs of our business partners and end-users to create relatable content.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  We’re looking for a scriptwriter for social media reels (1 min. long) in the food/travel niche, which will ...3-5 word tagline for each video. Requirements: - Someone who loves to read. - Someone who loves food. - You can write up to 10 good scripts a week. - You're excellent at writing in English. - Must not sound “salesy.” - Must not produce an AI script (but can use it to guide). Quality Checks: - Your vocabulary will emulate the tone and pitch of the music. (fast music = short sentences) - Use words that help people see, hear, or feel your script. - Choose words that paint a picture and match the music's speed. - Write in a way that speaks to people's hearts. - Don’t use computer-generated scripts. We want real, human writing. - Sp...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Freelance SEO Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Company: 98thPercentile Experience Level: 2-3 years About the company: 98thPercentile offers online, after-school, enrichment, and acceleration programs in Math, English (Reading & Writing), Coding, and Public Speaking for Grades K to 12 students. Our enrichment programs are designed to enhance the child’s overall academic development. Responsibilities: As a Freelance SEO Specialist, you will play a pivotal role in enhancing our digital presence. Your responsibilities will include: - Conducting comprehensive keyword research and analysis. - Implementing on-page optimization strategies for improved website content and structure. - Executing effective off-page optimization through strategic link-building. - Regularly monitoring and analyzing websit...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I am in need of a specialist for lead generation in the business setup industry. My focus is particularly on service-based businesses offering business services. Key tasks include: ...Identifying and targeting potential leads interested in setting up a service-based business - Implementing successful strategies for lead conversion - Regular updates and reports on lead generation progress Ideal Skills: - Proven experience in Lead Generation, specifically in the business setup industry - Comprehensive understanding of service-based businesses - Excellent communication and report writing skills - Exemplary abilities in strategy development for lead conversion Your innovative approach to generating and converting leads would greatly contribute to the successful start up of these b...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  B2B Lead Generation for Indian Agency 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled freelancer who can efficiently generate B2B leads for my Indian marketing agency. Using methods such as email marketing, social media advertising, and content marketing, I expect you to access and connect with potential clients who are interested in the services we provide. We mainly work with Medical, Property. Beauty, Food industry but are not subject to any particular niche. The following services we would like to concentrate on: Website design and development SEO Social media marketing Virtual Assistance - B2B Lead Generation: I expect you to have contacts or the ability to reach out to business owners, CEO's, or Marketing Heads who will be interested in our services. We specialize in helping businesses grow, expand, and reach their potential. - D...

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled content writer who can produce structured and informative website content that appeals directly to the demographic of working professionals aged 26 - 50. Key requirements are: - Experience in writing professional, clean, and reader-friendly content. - Knowledge in creating compelling copy that directly appeals to working professionals. - Strong ability to produce informative content that provides clear and precise information. Ideal freelancers should have a track record of creating engaging and structured website content for professional audiences. Previous work in the same demographic field would be advantageous. The primary aim is not to promote or engage, but to provide informative and meaningful content for my website visitors.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Looking for knowledgeable professionals to create an eGFR calculation machine that prioritizes accuracy and platform compatibility. The ...professionals to create an eGFR calculation machine that prioritizes accuracy and platform compatibility. The tool is specifically designed to be a diagnostic aid for experienced medical professionals. Key Requirements: - Develop an accurate eGFR calculator which will be used as a diagnostic tool - Ensure the tool is compatible with multiple platforms Ideal Skills and Experience: - Proven experience in medical software development - In-depth understanding of eGFR calculations - Familiarity with multiple platform compatibilities - Excellent problem-solving skills for potential troubleshooting - A background in the medical fiel...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am in need of 20 Google reviews. I am looking to have these posted gradually over time, rather than all at once. The emphasis of each review should be on the quality of our customer service. The ideal freelancer for this project s...20 Google reviews. I am looking to have these posted gradually over time, rather than all at once. The emphasis of each review should be on the quality of our customer service. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in writing and posting Google reviews - Ability to produce professional and formal sounding reviews - A good understanding of customer service and the ability to highlight it effectively in their writing Please submit your bid with a timeline for posting the reviews and examples of your previous review ...

  $29 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in need of an experienced PL/SQL developer who is efficient in Oracle database management system. The scope of the job would include: - Creating stored procedures: Structuring new procedures for data manipulation, validation, and reporting. - Writing triggers: Implement a triggering system for efficient database management. - Optimizing SQL queries: Ensuring that SQL queries are optimized for best performance. The PL/SQL code will be used for data manipulation, data validation, and reporting & analysis. Experience in Oracle database is a must for this role, along with a strong understanding of PL/SQL development to ensure the efficiency and accuracy of the database management system.

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Advanced Fishing Reels Insight 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an enthusiastic angler, I'm intrigued by the advancements in fishing reel technology and would like to share my interest with other passionate fishing enthusiasts. Speci...with thoroughness and depth, explore: - The underlying mechanism of these new reels - The benefits they bring to the fishing experience This article should not only be informative but also evoke the readers' enthusiasm and intrigue for new fishing reels technology. A background in fishing equipment and fishing reel technology would certainly be advantageous. In summary, I'm seeking for: - Writing experience on fishing gear, specifically reels - A writer who can engage and educate while maintaining a professional tone - Knowledge about new fishing technology and an ability to explain complex m...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  English-Spanish Translation Expert (Native Spanish) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a Native Spanish translator to translate a various documents from English to Spanish. Key responsibilities: * Translate written text from English to Spanish with high accuracy. * Retain and reproduce the technical content and overa... Key responsibilities: * Translate written text from English to Spanish with high accuracy. * Retain and reproduce the technical content and overall meaning without any loss of information. * Proofread the final translated version and refine as needed. Ideal Candidate: * A native Spanish speaker who is fluent in English. * Proven experience in translation. * Must have excellent grammar and writing skills in both languages. * Good attention to detail to maintain the initial format of the text document. * Knowledge of other languages is an ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced Wikipedia editor and writer to create a Wikipedia page for my company. The focus should be on providing an extensive overview of the company's history, explaining our diverse range of products and...their uniqueness and value proposition. • **Achievements and Accolades** - Highlight our proudest moments and well-earned recognitions. I do have some references available to support these points, but you'll need to be able to help with sourcing more, ensuring all content aligns with Wikipedia's guidelines for notability and credibility. Ideal candidates should have: • Significant Wikipedia writing and editing experience. • Excellent research skills. • In-depth knowledge of Wikipedia's standards and guidelin...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Medical Records Translation: German to English 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, we have a German (Switzerland) to English translation project with an estimated volume of 100.000 words. The subject matter is life sciences, medical and healthcare. If you are interested, please send us your CV, which includes your experience in the medical field. Please also let us know your per-word rates for translation and revision. Please also confirm that you have experience in the medical field, which is a must in order for you to work on this project. We will be looking forward to hearing from you.

  $570 (Avg Bid)
  $570 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I need a reliable personal assistant to help me manage timelly correspondence tasks. I need you to send prebuilt emails if certain conditions matches on timelly manner. -Responsibilities include: * Sending emails when you'll receive the signal The ideal freelancer for this task would be one who can send emails on time. All email texts will be given. No email writing required, just combine text and send. This is part time job. You might need to send 1-10 emails daily.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  I require a subject matter expert in financial accounting for 12th standard students. The ideal candidate should be capable of creating well-structured, accurate, and easily comprehensible study notes. Responsibilities: - Collecting, understanding, and structuring the curriculum...well-structured, accurate, and easily comprehensible study notes. Responsibilities: - Collecting, understanding, and structuring the curriculum content of 12th grade financial accounting. - Developing comprehensive study notes on assigned financial accounting topics. Key Skills: - Profound knowledge of financial accounting with a firm grasp on 12th-grade levels of study. - Excellent communication and writing skills. - Teaching or tutoring experience is preferred, with an emphasis on simplifying compl...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  SQL Server Query 6 วัน left

  I am seeking a proficient freelancer who is experienced in SQL Server to assist with writing a query. Single table. Need to return all rows that fulfill certain specific condition. Also, need help with the 'return type' for passing the query data retrieved. Language I am working on is c#. Amount: $10

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Enhance AI Management eBook - 22/02/2024 01:44 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the eBook's focus, a clear understanding of management terminology is essential. Familiarity with these concepts will enable you to maintain the integrity of the subject matter. - **Flexible Style Adherence:** While no strict formatting style is mandated, a consistent and professional approach to presentation is expected. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in professional writing, proofreading, and editing, particularly within the management or tech fields. - A strong grasp of management terminologies and the ability to accurately interpret and convey complex concepts. - Familiarity with identifying and rectifying plagiarism. - The capacity to effectively rewrite sections for clarity and impact without diluting the technical content. - Exceptional attent...

  $342 (Avg Bid)
  NDA
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Catalao Brazil Pre-Employment Background Checks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced professional to conduct thorough background checks on potential employees. Our aim is to assess candidates' qualifications and character. Details: - The main focus is on employment history, education verification, and criminal record check. - No temporal restrictions; all previous records must be verified. - Must be able to conduct checks within the legal fr...restrictions; all previous records must be verified. - Must be able to conduct checks within the legal framework of Brazil. Requirements: - Familiarity with local and national laws related to employment background checks. - Proven experience in conducting background checks. - Excellent investigative and reporting skills. - Fluency in Portuguese and English language for communication and report writin...

  $40 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled content writer for articles, blog posts, and website content. This also includes sophisticated social media marketing content. The tone should maintain professional and be aimed at consumers. Excellent writing and communication skills with prior professional writing experience are preferential. Only those with an aptitude for capturing the attention of a consumer-focused audience should apply.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm seeking help from a diligent a...navigate the job searching process for me. Though your primary task won't involve resume formatting or cover letter writing, you'd be instrumental in finding part-time roles that suit my expertise perfectly. To be successful at this job, the skills and experience required include: - Knowledge of the job market - Experience in selective job searching - Familiarity with the hotel industry This position primarily involves: - Searching for part-time jobs in the hotel industry - Filtering out roles that aren't pertinent to my professional needs and preferences Please note: I'm not requiring assistance in filtering IT and Software, Marketing and Advertising, or Health and Medical part-time roles for this project. A...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Longboard and Skateboard Brands Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned writer to generate ten well-researched blog articles about the best longboard and skateboard brands. These articles should be manually writ...various longboard and skateboard brands - Identifying common issues faced by intermediate and advanced skaters - Discussing the benefits of the brands in addressing these problems - Developing engaging content that resonates with my target audience The ideal candidate for this project is someone with : - Strong writing and research skills - A good understanding of longboarding and skateboarding - Experience writing for intermediate or advanced longboarders or skateboarders. Your writing must be precise, insightful, and engaging, with a natural flow that will keep our readers anxious for more. ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Professional Writing & Editing (artist events) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...identity. * Revise and refine content based on feedback from stakeholders and clients. * Stay up-to-date with industry trends, best practices, and emerging talent in the event and artist communities. Qualifications: * Proven experience in writing event proposals, event briefs, event templates, and artist bios. * Strong understanding of the event management process and the needs of the artist community. * Excellent writing skills with the ability to craft clear, compelling, and concise content. * Exceptional attention to detail and accuracy in research and writing. * Professionalism and ability to work efficiently under tight deadlines. * Strong communication and collaboration skills. * Creative mindset with a passion for storytelling and creativity. * Proficiency i...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm in search of a knowledgeable historian, or a passionate writer with a deep understanding of World War II, particularly its social history. I require compelling content of 50-500 pages, capturing the societal changes and social scenery of that era. Your Lieu of Word: - Must be skilled in historical research - Should have prior experience in writing history-based content - Fascination with WWII era and understanding of its societal impact will be advantageous Your Task: - Write an engaging book focusing on social history of WWII - Ensure factual accuracy and captivating story-telling - Project should be comprehensive yet user-friendly Join me in bringing this historical epoch to life through the pages of a book. Your expertise will help audiences discover a new perspect...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Graphic design for a unisex t shirt 6 วัน left

  I need a design for a unisex t shirt on the back of the t shirt I would like it to say “A grateful heart is a magnet for miracles” the t shirt will be white the writing can be a black script

  $40 (Avg Bid)

  I am in need of a skilled copywriter for my website. The primary role is to create detailed and informative content that caters to potential clients or customers. The tone should be well-crafted, formal and professional. The ideal freelancer for this job would possess: - Exceptional writing and editing skills. - Experience in creating web content targeting potential clients. - Proficiency in drafting formal and professional copy. Your duty will involve: - Understanding the purpose of my website to align the content accordingly. - Identifying potential customer needs and addressing them in the material. - Creating easy to understand, yet formal content to provide necessary information and resources. This is an excellent opportunity for anyone looking to showcase their knack for p...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Speech-To-Text Transcription for Medical field 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert in building and implementing a speech-to-text model specifically intended for transcribing live speech from doctors into text. The aimed model would support the conversio...conversion of audio prescriptions in a clear, efficient, and accurate manner. Key Responsibilities: - Develop a system capable of converting live speech into written text - Integrate the model with our existing system - Ensure high accuracy levels with medical terminologies Ideal Candidate: - Prior experience in speech recognition and text transcription systems - Familiarity with the medical industry dataset - Great problem-solving skills This project requires precision and deep understanding of both audio processing and the medical field dataset. It will be a 6 mon...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient script writer to assist with our YouTube videos. Key responsibilities include: - Developing clear, engaging scripts for educational content that accurately present research data and insights on various topics and trends. - Tailoring the language and content to suit a target audience of teenagers and adults. Ideal Skills: - Excellent writing skills with a knack for making complex ideas understandable. - Capability to write in a way that speaks to teenagers and adults. - Strong research and fact-checking abilities. - In-depth understanding of YouTube's platform and audience. - Past experience in scripting for educational content is a definite plus. If you excel in narrative building, simplifying research content into relatable scripts, and ar...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Dual-Language Partnership Contract Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...explanation of dispute resolution mechanisms, the contract must clearly explain the steps for mediation, arbitration, and litigation. It should recommend the most suitable method(s) for our partnership, taking into consideration the best ways to handle potential disputes while minimizing impact on the business operation. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in both Arabic and English legal writing. - Extensive experience in drafting partnership contracts, especially in scenarios where partners contribute differently (e.g., capital vs. labor). - Strong understanding of dispute resolution mechanisms in a business context, with the ability to clearly explain these to clients. - Knowledge of international business law is a plus, given the dual-language requirement. I am ...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา