ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,994 microcontroller งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  งานที่ผมทำเกี่ยวกับกล้องติดตามการเคลื่อนที่ โดยใช้ Image Processing ในการประมวณผลภาพ โดยใช้กล้อง Webcam ในการจับภาพแล้วนำมาประมวณผลครับ มีตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบครับ งานผมทำลักษณะเดียวกันครับ แต่ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน จากนั้นส่งค่าไปไห้ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสั่งการเซอร์โวมอเตอร์ไห้หมุนกล้องไปยังจุด ๆ นั้นครับ อุปกรณ์ที่มีอยู่คือ microcontroller และ servomotor และ webcam ครับ อีกไฟล์เป็นขอบเขตของงานผมครับ ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน ระยะเวลาในการทำเสร็จภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ติดต่อกลับ 085-820-5665 นิกส์

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  Hi! I am an embedded developer. I am working on a project "Indoor air quality Monitoring system". I need a circuit designed for this one. I will be using a microcontroller for driving various sensors. This product is in its RnD phase, as of now will requiring only a circuit, if the circuit works , will be requiring lots of them, will be ordering them accordingly.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  microcontroller programs employing peripherals ADC and PWM peripherals Scheduling and concurrency using FSM RTOS Wireless systems and IoT State machines( Verilog) Digital Design using Verilog and software Programming FPGAs Embedded processors

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I would like to create a visual of real time from microcontroller and populate on excel

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  you must have knowledge on electronic component design a sensor (left right) , control (DC Motor drive using H bridge) and steering and Build using a microcontroller (ATmega16) with c programming +Atmel Studio 7(IDE) to control the speed and steering by doing ADC and PWM no plagiarize and it last few weeks

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Design circuit for research company 17 ชั่วโมง left

  We have been doing research underwater using laser equipment. The current version we are using is a simple on/off laser that is activated by a pressure switch. After using it for quite a while we now want to make laser equipment with logic capabilities by adding a microcontroller. We also want to simplify the circuit into a small PCB that’s easily integrable. Bids will be looked at and assessed on 13th Jan 20:00 GMT. Please send all messages or questions through the Freelancer messaging system.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  PCB Design 3 วัน left

  We are looking for a freelancer to design a carrier board for the Arduino MKR series microcontroller. This board will combine components found on the MKR Mem Shield, MKR IMU Shield, and MKR GPS Shield; these designs are open-source and available in Eagle for ready reference. Additional features to be added include a switching power supply, 0-20mA current loop input support, and test pads/external interconnects. Software is already developed, so pin-compatibility with existing shields is preferred. Design goals include: *** Integration of existing modules *** 1) Socket compatibility with the MKR WiFi 1010, MKR WAN 1310, and MKR GSM 1400 modules 2) Integration of the BNO055 IMU module from the MKR IMU 3) Integration of the SD card portion of the MKR Mem Shield (flash memory is not ...

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Design a Printed Circuit Board 15 ชั่วโมง left

  We are looking for a freelancer to design a carrier board for the Arduino MKR series microcontroller. This board will combine components found on the MKR Mem Shield, MKR IMU Shield, and MKR GPS Shield; these designs are open-source and available in Eagle for ready reference. Additional features to be added include a switching power supply, 0-20mA current loop input support, and test pads/external interconnects. Software is already developed, so pin-compatibility with existing shields is preferred. Design goals include: *** Integration of existing modules *** 1) Socket compatibility with the MKR WiFi 1010, MKR WAN 1310, and MKR GSM 1400 modules 2) Integration of the BNO055 IMU module from the MKR IMU 3) Integration of the SD card portion of the MKR Mem Shield (flash memory is not ...

  $1229 (Avg Bid)
  $1229 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Need expert electrical engineer -- 7 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  This Project is only For Pakistani's Please I need Fully expert electrical engineers Who has All hardware for testing Who is fully expert in coding pcb's ( EAGLE, ALTIUM, easyEDA, PROTEUS, ) Arduino/ Microcontroller(Arduino IDE, Platform IO, MPLAB, etc..) circuit simulation (Pspice/LTspice/Proteus/Multisim) iot technologies (BLE, Wi-Fi, RF, GSM, ESPa32/esp8266, STM32)

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  MCU microcontroller หมดเขตแล้ว left

  MCU identification needed Need a freelancer who has experience with Renesas branded MCU 20-pin MCU

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ATSAM4S uart upgrade (SAM-BA) หมดเขตแล้ว left

  TARGET CPU: ATSAM4S4B-AU A The purpose is to upgrade the target CPU using the SAM-BA protocol. You create a PC (Window) GUI and provide the source. The GUI is for confirming the completion of the work. I plan to reprogram using that source. You must have an ATSAM4S4B-AU or a board similar to the ATSAM4S. I do no...ATSAM4S4B-AU or a board similar to the ATSAM4S. I do not provide H/W. Reference: Note) Only C must be used. You must not use C++.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Touch panel PCB + Prototyping หมดเขตแล้ว left

  Dyfo Automation is planning to manufacture its own touch panels We are currently using 3rd party touch panels (video attached below) Looking for...ar-range/flush-metal-boxes/ 6 Module Gang box 8 Module Gang box (h).html 12 Module Gang Please suggest microcontroller (we would recommend ESP32S as it has multiple IO pins for relays,LEDs and IR receiver and up to 10 touch pins and supports Wifi+Bluetooth) Budget for 5 different sized PCBs Rs 20,000 + 5 prototypes of each for testing, verification and validation

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...some simple copy paste. remember to make the code with comments so next programmer can pick up where you left. (I heard the term is uncommented spaghetti code. , make a software suite for remapping keys etc. a bit like razer central, but simpler and more intuitive. still has to look good. a dark design. or perhaps with red and black/dark grey dark mode will be needed. ,programme a suitable microcontroller ,it should be wireless, but have a charging docking station we can discuss the design of. , solder switches, lights, control units and wires to the board with a battery holder. ,3d print the device shell and attach the electronics. provide some finish on the product in terms of sanding, drilling, applying some coat or paint, attaching functional parts. and make instructio...

  $421 (Avg Bid)
  $421 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ... https://www.freelancer.com/support/profile/how-to-edit-your-profile?w=f&ngsw-bypass= I will search for... Python_1_hour_14_Jan_2022 ✻ THE PROJECT ✻ You do *not* need an ESP32 (which is similar to Arduino). You will help me build a consumer IoT (Internet of Things) product using MicroPython on the ESP32. MicroPython is a subset of Python used to program microcontrollers. ESP32 is a microcontroller (similar to Arduino) but ESP32 is generally better and more powerful than Arduino. ✻ DAILY PAYMENT ✻ I will pay you each day for every hour you work with me. That is probably *very* beneficial for you. Obviously this will almost completely eliminate the risk that you will be unpaid for your work. Please search on Google for, "Reddit freelancing fixed price vs hourly...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Build me a wireless water tank alarm หมดเขตแล้ว left

  I want to make a wireless water tank level indicator. I have electronics design. I want some code that can be emeded in my microcontroller.

  $1198 (Avg Bid)
  $1198 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  PIC Microcontroller code developer หมดเขตแล้ว left

  I have designed a custom gaming keyboard with a wired USB interface, based on a PIC16F1459 Microchip controller. REQUIREMENTS: 1) Develop a keyscanning routine to scan 49 keys, and report keypress and release by sending appropriate USB keycode to PC. I will loan a prototype gaming keyboard and PIC programming adapter (MPLAB PICkit-4) for debug. 2) Develop code with MPLAB-X-IDE tool (free from Microchip website) 3) My budget is $150.00 NOTE: Keyswitch debounce is done in hardware. Thank you for your interest.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Firmware development for nRF9160-SICAB0A หมดเขตแล้ว left

  I have a project that I need to finish but have little time to work on it. I have made a custom board for the nRF9160-SICAB0A and need help writing the firmware and programming. The nRf interfaces via UART to a secondary microcontroller (uC1) that will control it. This is what I need done. 1) Send a text message to a specified number and respond to uC1 if it was successful. 2) Report signal strength 3) Report errors and attempt to resolve them. If unable to do so, return an error code to uC1 4) Generate a list of possible errors 5) Code needs to maximize battery life. 6) provide me instructions on how to program the device I can provide schematics. As for development, we will have to discuss what to do about the hardware. Thank you.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  PCBA Design and Coding หมดเขตแล้ว left

  Goal: design a new PCB including part selection, BOM, board design, coding, debugging. Design to use UL listed components and design layout. Designed PCB: Using a microcontroller to control the output state of a solenoid, opening, and closing it when certain inputs are met. The solenoid will open (inject) and close on a schedule of 2 minutes on and 2 minutes off a selected number of times & schedule of days. Ex, on and off cycle repeats 10 times, every other day. There will also be a pressure switch which will need to be closed in order for the solenoid to open, if it opens the scheduled solenoid would stop. Components: - Microcontroller (Preferably AT Mega 324A or AT Mega 168) - LCD Display (NHD-C12864LZ FSW-FBW-3V3) to show the current setting as well as the state of:...

  $2355 (Avg Bid)
  $2355 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  LED matrix display หมดเขตแล้ว left

  This project is a simulation that involving a microcontroller, preferably a pic16f88 and implicitly a max7219 and with at least 2 or 3 8x8 led matrix. I need to display a sliding text, similarly to the displays used on public transportation. The idea is that I want the text to be changed by a command (by a button or something like that ) and I don't know exactly if it's possible with a microcontroller. As programs I want to use Proteus as a simulation medium and mikroC for the code part or another program that can be interpreted later in mikroC

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  develop I/O modbus card หมดเขตแล้ว left

  Develop a I/O Modbus Card with 8 PNP optoisolated DC input (0-30V) 8 OUT PNP transistor 4 analog input 0-10V 2 analog OUT 0-10V- Power suplly 24VDC. Request diagram, microcontroller firmware (if used), develop of PCB ang gerber file for manifacurer factory

  $711 (Avg Bid)
  $711 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ THE PROJECT ✻ You do *not* need an ESP32 (which is similar to Arduino). You will help me build a consumer IoT (Internet of Things) product using MicroPython on the ESP32. MicroPython is a subset of Python used to program microcontrollers. ESP32 is a microcontroller (similar to Arduino) but ESP32 is generally better and more powerful than Arduino. ✻ DAILY PAYMENT ✻ I will pay you each day for every hour you work with me. That is probably *very* beneficial for you. Obviously this will almost completely eliminate the risk that you will be unpaid for your work. Please search on Google for, "Reddit freelancing fixed price vs hourly....

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...components in the market (digikey etc) Optimum price/performance Satisfying Description/explanation for circuit and codes, PCB design, 3D visuals for designs, Simulate at Simulink/Proteus etc to see results BOM list Reasonable schedule and responsive about it Using energy meter ICs not simple methods (atm90e26 etc) Confirmation about main components I prefer below components; PIC18F57Q84 as a microcontroller, Winstar 128*64 GLCD ATM90E26 for AC signal measurement and ZCD ...

  $1531 (Avg Bid)
  $1531 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Reading and Control a Water Station หมดเขตแล้ว left

  The system will have a sensor reading the water properties and send an analog signal (4 to 20mA) to a microcontroller Arduino UNO that will process this signal, present the information in a display and also send an output analog signal (4 to 20mA) to another device in the system. The word file attached contains all the requirements to develop the software.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  OCPP implementation on ESP32 หมดเขตแล้ว left

  Protocol OCPP to be implemented on ESP32 for data exchange on Wi-Fi/internet with backend, local data to be collected from microcontroller

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Microcontroller embedded c++ lesson หมดเขตแล้ว left

  I would like to learn how my code is build and how it works. Can you tell me how c++ embedded works so i can understand my embedded code.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  3phase metering (IOT) หมดเขตแล้ว left

  ...short range radio and LORA is long range radio used in system for communication. EEPROM is used to store system data. LEDs are used for status indication. As wireless IOT device it should operate on battery for communication. SMPS power supply for powering the system. You can find the attachment for more details of requirement. Skills required: - Understanding of embedded system - STM32 microcontroller - Component selection - Power Circuit design / Schematic design - PCB design - RF understanding - Analog/Digital signal understanding - Board bringup firmware with STMcube IDE...

  $705 (Avg Bid)
  $705 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I use Arduino Uno as microcontroller and triad spectroscopy sensor AS7265X in my project. I already get the data from the sensor and the data is in unit μW/cm2. From this data i dont know how to change it to pH value using machine learning. I dont have any experience in machine learning and first time hear about spectroscopy. Anyone can help me ?

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ THE PROJECT ✻ You do *not* need an ESP32 (which is similar to Arduino). You will help me build a consumer IoT (Internet of Things) product using MicroPython on the ESP32. MicroPython is a subset of Python used to program microcontrollers. ESP32 is a microcontroller (similar to Arduino) but ESP32 is generally better and more powerful than Arduino. ✻ DAILY PAYMENT ✻ I will pay you each day for every hour you work with me. That is probably *very* beneficial for you. Obviously this will almost completely eliminate the risk that you will be unpaid for your work. Please search on Google for, "Reddit freelancing fixed price vs hourly....

  $68 / hr (Avg Bid)
  $68 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Remote_Programming หมดเขตแล้ว left

  In my project, I'm using a controller that is connected to ten sensors through Modbus (RS485) interface. The sensors are based on Microchip microcontroller ATtiny 404. The project requirement is to be able to update the sensor's firmware through MODBUS.

  $1072 (Avg Bid)
  $1072 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  programming an ARM microcontroller project หมดเขตแล้ว left

  -supports microcontrollers -using C++ language -using MBED system -medium size and difficulty code - deadline: 48 hours - presentation : 15 slides using MS PowerPoint *PLEASE MAKE YOUR REAL BID** **KINDLY MESSAGE ME AFTER YOU READ THE PROJECT DETAILS**

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  I need a coder หมดเขตแล้ว left

  I am working with esp32 microcontroller and I need to display voltage, current, power and energy reading from INA233 power monitor on the attached LCD screen. I also need to switch on/off a solid state relay by pressing buttons on the esp32 ttgo.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Chip on Board with PCB Design หมดเขตแล้ว left

  1. Chip on Board for Weight measurement under 500g 2. system need to work on Button Cell (1.8v to 3v) 3. Max current for hole system should be 3 to 4 mA. 4. Microcontroller interface with LCD and Load Cell and 3 Push Buttons. 5. Customized display (Display should show 4 digits and 4 digit stop watch at same time) 6. operating temperature should be closed to 100 C

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Mediklik is developing several products in healthcare domain for which we have been regularly giving assignments to companies and individuals offline. We wish to explore the same outsourcing probability on the online platform as well. For the same, We are floating this small project and wish to engage at least two to three different teams or individuals for the future on an hourly basis. The project floated will be helpful to check compatibility with the developer and if the timeline, budget are in sync we shall work on a long-term association model. (note - there are other similar small tasks, and if there are multiple developers or teams we wish to evaluate, and if this project is awarded to one developer, we shall directly invite the other team on other task and will engage them) T...

  $949 (Avg Bid)
  $949 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ THE PROJECT ✻ You do *not* need an ESP32 (which is similar to Arduino). You will help me build a consumer IoT (Internet of Things) product using MicroPython on the ESP32. MicroPython is a subset of Python used to program microcontrollers. ESP32 is a microcontroller (similar to Arduino) but ESP32 is generally better and more powerful than Arduino. ✻ DAILY PAYMENT ✻ I will pay you each day for every hour you work with me. That is probably *very* beneficial for you. Obviously this will almost completely eliminate the risk that you will be unpaid for your work. Please search on Google for, "Reddit freelancing fixed price vs hourly....

  $61 / hr (Avg Bid)
  $61 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need help with programming of Arduino microcontroller + gui + excel logger. Attached are the test files and video. Pl check and let me know if you can do it. Urgent requirement.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  ESP32 Touch screen LED switching หมดเขตแล้ว left

  Simply create touch button on touch screen UI with ESP32 microcontroller. Control the LED ON & OFF by creating button on touch screen. LED remains ON when i touch and hold the button and it switches OFF when i leave the button. Please check attached datasheet of the touch screen

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hello, I would like to run few things on Tiva microcontroller while displaying the data on the 4d systems touch screen, which can use either SPI or Serial communication. I am attaching the display module link and the tiva series I am talking about.

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ THE PROJECT ✻ You do *not* need an ESP32 (which is similar to Arduino). You will help me build a consumer IoT (Internet of Things) product using MicroPython on the ESP32. MicroPython is a subset of Python used to program microcontrollers. ESP32 is a microcontroller (similar to Arduino) but ESP32 is generally better and more powerful than Arduino. ✻ DAILY PAYMENT ✻ I will pay you each day for every hour you work with me. That is probably *very* beneficial for you. Obviously this will almost completely eliminate the risk that you will be unpaid for your work. Please search on Google for, "Reddit freelancing fixed price vs hourly....

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Using Atmega328p as a microcontroller, the data are collected from RTC and MPU to the SD card at a frequency higher than 20 Hz. Over time, frequency start's to drop as a flashcard is fulfilling. Advice is needed for the script modification to gain stable recording frequency to the SD card.

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  CI for cars หมดเขตแล้ว left

  Thanks for Freelancer which gives chance to meet you. I hope you are good. I have read your description carefully and understand everything. I’m Electronics engineer who have 25 year experience on analog design, renewable energy, power electronics, motor control, microcontroller coding and PCB design.

  $1217 (Avg Bid)
  $1217 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  i need someone good in Microcontroller programming MSP430 and I2C peripherals, assembly and c language. i will provide more details in the chat.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  voltage limiter หมดเขตแล้ว left

  Thanks for Freelancer which gives chance to meet you. I hope you are good. I have read your description carefully and understand everything. I’m Electronics engineer who have 25 year experience on analog design, renewable energy, power electronics, motor control, microcontroller coding and PCB design.

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  It will be Arduino or microcontroller based system involving various sensors for blood pressure, heart pulse temp etc with gps position tracking of user so that hospital can easily reach to patient when they need like in emergency situation

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  DC EARTH LEAKAGE DETECTION AND INSULATION TEST หมดเขตแล้ว left

  12/24/48/60/110 Vdc and 110 V line earth leakage detection analog circuit. You just design a circuit for earth leakge and give me analog voltage at microcontroller

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  I need someone to analyse code on a microcontroller หมดเขตแล้ว left

  I have a specific microcontroller from the early 2000s which has protected code i need analysed

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need a circuit diagram of a GSM BASED HOME SAFETY AND SECURITY SYSTEM using the following components: - - Microcontroller (Arduino Uno). - Temperature detector (LM35). - Motion Sensor (PIR). - Smoke detector (MQ-2). - GSM Model (SIM800L) MicroSIM Card. - Alarm Sensor (Passive Buzzer). - Resistors (220 ohm). - SIM Card.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Need a microcontroller programmer หมดเขตแล้ว left

  We need a microcontroller programmer to program a Arduino Circuit. Circuit is basic consists of Atmega, lcd and Other components. Please bid if u can programme in limited budget.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา