ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  163,201 microsoft exchange งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเชื่อมข้อมูลเข้ากับตัวเว็ป หรือสามารถให้คำปรึกษาและสอน สามารถสื่อสารช่องทางออนไลน์(Microsoft teams) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...เขียนได้โดยตรงที่นั่น ( (คุณสามารถใช้ไฟล์คำและรูปถ่าย) [คำขอเมื่อสมัคร] - โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีบทความใด ๆ ที่เคยเขียนมาก่อน ขอบคุณมาก ๆ === - This is a job from a company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any existing content ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  company profile หมดเขตแล้ว left

  ทำ template เกี่ยวกับ company profile เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ เน้นใส่รูปเป็นหลัก โดยใช้ microsoft word

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Microsoft Dynamics AX หมดเขตแล้ว left

  ใช้ AX2009 อยู่แล้วมีปัญหา ต้องการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้น ต้องการ consult เพื่อช่วยวเิคราะห์ปัญหาและออกแบบโซลูชั่น

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  กรอกข้อมูลลงตาราง หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลลงในตารางหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft office

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  ทำงานเกี่ยวกับ Excel หมดเขตแล้ว left

  พิมพ์งาน Microsoft work,คีย์งาน

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello, The look-and-feel of the manual should come from where also relevant company logos can be found. The current manual is in Swedish language and can be translated to English or kept in Swedish (as I can do translation myself). It shall be simple, straightforward - but relevant for the end user. I would want the result to be in Microsoft WORD as updates will later be implemented. The final format will be in PDF and later published on the website.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Create Multiple Dynamic & Responsive Dashboards on Google sheet/Google Data Studio, then Create the ...just one click, along with that, create PDF fillable forms and custom scripts for automatic calculations, send as email, 33+ Matrics to be used for all related to Effective Inventory management, Possibly required to create 33+ Google sheet formats to track all metrics individually and also can be clubbed for multiple dashboards, All the dashboards should be custom branded Skills required: Microsoft Excel: Advance formulas, VBA/Macros, Dashboard, Data Analysis, Google Sheets: Advance formulas, Custom Scripts, Dashboard, Finally, need an expert to help us to create these formats and dashboards to deploy and run automatically into big organizations to track and manage an effect...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Data Engineer 6 วัน left

  · Experience in a similar Data Engineering role, who has attained a Graduate degree or above in Computer Science, Statistics, Informatics, Information Systems, or another quantitative field. · Experience designing big data real-time processing solutions · Building and implementing Big Data solutions using Microsoft Data Platform and Azure Data Services; including Data Factory, Azure Functions, Data Warehouse, Data Lake, Data Lake Analytics, Data Bricks and U-SQL · Working with both traditional and modern data architecture and processing concepts such as relational SQL and NoSQL databases · Designing data pipelines to support machine-learning solutions. · The right candidate must also be able to s...

  $1314 (Avg Bid)
  $1314 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  average in Microsoft SQL Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have an Microsoft SQL Server Database i need to create Custom average for price

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Creat a Microsoft power app as per attached file

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...More requirements can be found below. Example/template classes are attached. Requirements: Java 11 Project buildable with Maven Client has to hold valid key/certificate to be able to exchange data (please propose your approach) encrypted client-server communication server-client can exchange serialized objects provide step-by-step instruction on how to generate new certificate / key (preferably unix commands) Scenarios: 1. Server is running. A client tries to connect (knows IP address / port and is whitelisted) but lacks locally stored key/certificate. Result: client is not authorized, no object exchange is possible. 2. Server is running. A client tries to connect and has access to locally stored key/certificate. However, the server-side application does not...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Need to add a color highlight / like conditional formatting on a specific stage for a Microsoft Access Database.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Microsoft power apps form (write to excel) checklist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Power Apps form *checklist with yes or no ,when yes it goes red ,no goes green.(write yes or no to backend (excel) *If yes comments box drops below checklist. *all questions must be answered or form wont be sent * • Bottom of list Use Attachment where you can add camera pictures ,this pic to to be added to table • After submitting ,pop up say submitted.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Convertir app React Native a Windows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola, Tengo una app en React Native y la quiero convertir en un formato compratible para subirla a la Microsoft Store para que se pueda abrir en ordenadores con Windows. Gracias

  $1339 (Avg Bid)
  $1339 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Build me a Database 6 วัน left

  I require a database in MIcrosoft Excel showing: business name business phone number busines email address business location/address What state of Australia the business is located in The database needs to cover the following business types within AUSTRALIA. breweries microbreweries brewers microbrewers wineries winemakers grape growers grape crushers fruit growers fruit crushers

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Emails from locally hosted Microsoft Exchange serve are blocked when sent to the gmail domain. I need someone to help me resolve this. Inbox for more details. host [] said: 550-5.7.1 Our system has detected that this message is 550-5.7.1 likely unsolicited mail. To reduce the amount of spam sent to Gmail, 550-5.7.1 this message has been blocked.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Power Apps form *checklist with yes or no ,when yes it goes red ,no goes green.(write yes or no to backend (excel) *If yes comments box drops below checklist. *all questions must be answered or form wont be sent * • Bottom of list Use Attachment where you can add camera pictures ,this pic to to be added to table • After submitting ,pop up say submitted.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  E2EE video conferencing 6 วัน left

  based on open souce video conferencing (Jitsi-meet) and implementing a customizable E2EE process, which provides an interfaces for customizable encryption algorithm and key exchange function. the completion of the project need to present a working functions and compilable source code, and the project time frame is 2 weeks, please mindful of these conditions the video should support video codec (H.264 H.265 VP8 Vp9) for VP8/9 the multicast feature MUST be supported, which means the encryption should support multiple resolution after video encode. project delivery condition./items 1. complete source code of implemented features 2. compilable source code 3. interface APIs for implementing our own algorithm 4. The modified WebRTC library is fully integrated with Jitsi-meet video con...

  $1493 (Avg Bid)
  $1493 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need survey data analysing as part of a larger project. The data has been collected in Microsoft Forms and I have partially wrote the script I just need help with the multiple choice answers. I will require the script to put my results into bar charts etc.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need help setting up several macros on Microsoft Word for Mac. It involves a document with about 126 pages- changing fonts in certain places, fixing spacing issues, etc. Would probably require a Zoom meeting where I show you what I'm trying to accomplish. We are in need of freelancers that can handle simple typing job with fast and appropriate typing skills I hope you can do that

  $382 (Avg Bid)
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Admin Virtual Assistant 6 วัน left

  ...assistant tasks and emails being sent under the title of a PA/VA. This person must have: *excellent verbal and written communication skills (english, additionally appreciated is French but not mandatory) *ability to multi task and follow directions *excellent organizational skills *great attention to detail *willpower to take initiative + solve problems *knowledge with excel and other Microsoft office programs *basic image editing *abillity to communicate professionally to prospects or clients *Ability to do research with quick turn around time * MUST BE ABLE TO FOLLOW DIRECTIONS + WORK INDEPENDENTLY...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Executive Assistant -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for an executive assistant to handle administrative tasks and oversee the tasks of additional team members. This person must have: *excellent verbal and written communication skills (english) *ability to multi task and follow directions *excellent organizational skills *great attention to detail *willpower to take initiative + solve problems *knowledge with excel and other Microsoft office programs *Ability to do research with quick turn around time * MUST BE ABLE TO FOLLOW DIRECTIONS + WORK INDEPENDENTLY ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Trophy icon Student Housing Award 5 วัน left

  We plan to provide highly ranked student housing properties with an award document (using the information on the attached) and a badge they can use on their website and social media. Deliverable is two files: 1) Award doc - Stylish, professional version of the attached in a Microsoft Word file 2) Award badge - Student Choice Award "Top Five rated by The Black Sheep" in a pdf file. NOTES FOR ALL THE CURRENT ENTRIES: 1) WE ALSO NEED THE WORD DOC. IN A MORE PROFESSIONAL VERSION, NOT ONLY A BADGE 2) THE BADGE MUST INCLUDE "TOP 5" AS WELL AS THE BLACKSHEEP CIRCULAR SHEEP LOGO SOMEWHERE ON IT.

  $95 (Avg Bid)
  การันตี
  Microsoft outlook 5 วัน left

  I have 3 e mail address and i would like to have them all in one place. I used to use outlook until a couple of weeks ago when the Outlook shut me out. Currently i need to go to 3 different areas to get my e mails

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...a wholesale IT provider who can provide remote IT technical support for the following products and services: The provider must be able to provision, onboard, manage and support Microsoft and Google products along with the technology services below: Cloud Services - Public Cloud - Data Backup - Disaster Recovery Integrated Communications - Soft Telephony systems - MS Teams PBX - Ring Central End User Computing - Device Management - Mobility Solutions - IT Procurement Website Creation and Applications - Website design - Application Maintenance & Support - Software Selection Productivity and Collaboration - Microsoft 365 - Google Workspace - Connectivity (networks) IT Support - IT Support - Service Desk - Field Service Security and Compliance - IT Security Management -...

  $584 (Avg Bid)
  $584 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Hiii Freelancers, My name is Kalpit Dheeraj. I am a 19 year Old entrepreneur and Founder and CEO of my Startup. I am the Winner of Microsoft Founder's Hub Program and Have all the Facilities like GitHub, Office 365, and much more with Microsoft Azure Subscription and $5000 Azure Credit. I am not a technical guy with any technical background but I have a very good startup idea which I have researched a lot about my idea. I need a Good Developer as My CTO. I may not be able to give salary but I will give you 10% equity in my company and much guidance. I want you to give your 100% Whether we succeed or fail. Please Contact me if you are interested in solving a big problem instead of working as freelancer for small bucks.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Office 365 integration with Microsoft exchange 2016 Domain 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a local domain in our organization that is , also we have local exchange 2016 server that is exchange 2016 connected to the local domain .We have built the following domains on cloudflare and has 5 emails on office 365 and has 10 emails on 365 . We have additional 20 user that are in and we want put them on the local exchange 2016 server so the integration will have the 365 and local exchange server working together.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Strong .Net Core Developer to Fix Bugs 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for a strong .NET core developer to maintain a website and fix bugs. You will be part of a Jira Agile Project and you will be responsible for fixing bugs on website. Skills in .Net 6, Microsoft Entity Core Framework and Strong Unit Testing

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  Hello, I Preksha Jain here I noticed your profile on freelancer and I see that you are perfect for our company. I would like to offer my project. More possible details we can discuss in chat This is a great opportunity for anyone looking to gain somethings new skills & get paid at the same time. If you've read this far can y...of data which you'll see on the PDF files/Images. Any one who has basis skills of copy typing and data extraction can easily manage this project. No experience required we just need you to act as we'll instruct you and will available all the time to help you during project. we're looking for someone who must be a Computer Expert with Nimble Typing accuracy and must have some good knowledge of Microsoft Office. if you think yourself eli...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  MAKING/Building a team of passionate digital assistant who can work on my project requires good knowledge of web search, online media to gather info teaching will be given to have to retype data from web search,pdf,datasets to excel and word. Correct values and missing sentence. Good typing speed and communication skill needed Country: IN PREFERRED LANGUAGE: (H.I.N.D.I.)

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  dating website 5 วัน left

  Sign up and sign in Create an account with social networks Search Create personal profiles View other people’s profiles Use the multiple languages interface Play the LikeMe photo rating game Add other people to favorites Send friendship requests Talk to people one-on-one Report inappropriate behaviour and blacklist users Send Kisses Find people nearby Exchange files Start video chats Use paid services and upgrade membership Use In-app Billing Send Virtual gifts See who visited your profile

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Our Business. Trader 4 Traders, trades for its own account and risk on major exchanges all over the world. This means that no client funds are involved and that the firm is trading with its own money. Trading strategies vary from day trading, market-making, long term investments and trading in exchange-traded derivative instruments. The company has its own co-located trading infrastructure and an excellent global network of prime brokerage partners. Our keys. TRADING PARTNERSHIP. The freedom of working for yourself. Fully entitled to your profits. Benefit from powerful leverage. You trade, we care. T4T STANDS FOR. Talented and smart people. Open and ambitious culture. Agile and innovative. Low latency trading infrastructure. Trading support. Lowest fees in the market.

  $33397 (Avg Bid)
  $33397 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Hi, I'm Looking For Crypto Exchange Development With App IOS & Android As Well Desktop App For MacOS , Windows , Linux Kindly Send Me Quote Of This Project Expert Team Need

  $3006 (Avg Bid)
  $3006 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I need a c++ Microsoft visual studio code that reads an excel sheet and converts the decimal numbers present in that particular excel sheet into binary and populates against the defined variable names by certain logic explained like multiplying with a number etc

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Experienced Python back-end developer is needed to develop the operational back-end part of a new crypto copy-trading bot. Project scope: The bot will operates as a tube between 2 platforms. Tradingview, and the crypto exchange. From one end, it will listen to webhooks triggered by a 3rd party website called Tradingview. The webhooks includes the information of the trade (for example: buy Bitcoin). It then process this trade for all subscribers on their individual crypto exchange by accessing their API. It needs to use a Python library called CCXT, this library unify all crypto exchanges APIs into one identical function. We consider this project to be an MVP. We made every aspect as simple as possible. Please submit your past projects, git and description of your experie...

  $4253 (Avg Bid)
  $4253 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hello Team, We have a small project. We have a WordPress site running on lightsail (AWS) and emails running through Microsoft 365. We have moved the the management of the DNS to Microsoft 365. We need someone test and fix issue with. 1. The website working correctly on the domain. 2. The emails working correctly.

  $21 - $172
  ปิดผนึก
  $21 - $172
  14 คำเสนอราคา

  ...Infrastructure-as-Code (IaC) solutions. 4. We also offer architecture, integration, application/data and cloud adoption consulting and solutions for Technical professionals. For the LOGO: I like clean, meaningful designs, I want my logo to be readable and art integrated with a "hidden" message or meaning. Logo Colours: Dark Blue, dark orange, green and red (AWS, google cloud and azure). Emphasis on Blue - Microsoft/Azure. LOGO THEME: The logo would be abstract and futuristic. Ideas that will inspire the feel of Space or Astronaut or Hologram or Cubes (modular - building blocks). Secondary theme ideas: Cloud, fluid, blueprints, patterns. KEY Concepts: 1. Modern, futuristic and Abstract 2. Modular (buiding blocks, cubes ...) 3. Express / Instant 4. Demystify or Sim...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  Need 2-4 pages of roadmap (technical guideline) to develop a purely phone-based blockchain network similar as pi network.: 1. Solution to build ...what kind of technical background needed for the developer to do the work why it's good to be used for purely phone-based mining, and how the phone users contribute to the operation (mechanism)? Any security issues or concerns? how to prevent people to use simulator/emulator to fool the system (i.e., use computer instead of phone for mining)? How to make our cryptocurrency/token to integrate/exchange with other token/currency? Estimated cost and time to build such system. (we'll provide a detailed operational idea about how to run the operation on the network) *please answer above questions briefly, and do not just sent in &q...

  $4976 (Avg Bid)
  $4976 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I need someone who is familiar with Microsoft Sway to help me make a presentation, I will give all the materials, you just need to make it look nice and presentable.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  MAKING/Building a team of passionate digital assistant who can work on my project requires good knowledge of web search, online media to gather info teaching will be given to have to retype data from web search,pdf,datasets to excel and word. Correct values and missing sentence. Good typing speed and communication skill needed Country: IN PREFERRED LANGUAGE: (H.I.N.D.I.)

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  PDF to Ms Word 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a pdf file that you need to convert to Microsoft word.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  390 คำเสนอราคา

  100 pages of handwriting to be converted to text. Images are in heic format. May need to be converted to jpeg if using an OCR. Example attached. Pages to be labeled correctly within their folders and in order. Text to be supplied

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  Our client, a Global Pharmaceutical Company, has an immediate need for a Microsoft Project Subject Matter Expert to join their team. This is a fully remote short-term contract opportunity that is expected to last 1-3 months. Qualifications - Expertise in Microsoft Project software - Experience in project management, and project scheduling - Ability to train a team of individuals on how to use Microsoft Project software - Ability to transfer existing project timelines into Microsoft Project

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  MAKING/Building a team of passionate digital assistant who can work on my project requires good knowledge of web search, online media to gather info teaching will be given to have to retype data from web search,pdf,datasets to excel and word. Correct values and missing sentence. Good typing speed and communication skill needed Country: IN PREFERRED LANGUAGE: (H.I.N.D.I.)

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  [WANTED] Oneclick Transportation Operations Manager 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and warehouse management software, such as FreightPath and Infoplus - Ability to promptly and accurately create required legal paperwork - Ability to work well with team members and navigate stressful situations - Ability to manage stressful situations with sensitivity and care - Detail-oriented and extremely organized - Excellent verbal and written communication skills - Proficient in Microsoft Office, Google Suite and CRM software SALARY - Monthly basis - USD$600 (but negotiable after a successful first month)...

  $635 (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $635 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Project for Mark V. 6 วัน left

  Hi - we use an online warehouse management system called 3PL Central. all of the reports they have are built in Microsoft SQL Server Report Builder. I need someone really familiar with Report Builder to help us with some reports. is this in your wheel house?

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา