ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  14,185 microsoft project vba percentage completion งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Customer Contacts Management With Excel VBA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is a Customer Contacts Management project with Excel and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] XL sheet will contains all the contact details about customers such as Name,Address,Mobile Numbers,Whats app and Email id and etc....This project includes task such as searching the contacts,sending whats app messages,images,files and Email to the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] go through the upload

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Woocommerce Store Completion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing website. I need you to design my online store. I have all plugins installed. I need all the pages including product pages to be designed and ready.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  i want to be able to upload data from excel to a website automatically with excel vba

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  engineering maths and VBA Excel Macros expert needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone expert with engineering maths and physics and knows how to do calculations with VBA Macros

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hourly Project for Mahesh - VBA Script / Macro

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  VBA Script for Excel to organise the data 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to create the VBA Script to organize the data in an Excel sheet. - Data contains around 35k record - Data contains around 5000 Companies and 35,000 Team members All this data needs to be organized. It is simple task in VBA script.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Excel VBA chart production 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to create a visual basic code that runs multiple charts from a sheet of data in Excel and saves them as jpegs.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I need 2-3 programmers who build a complete website by tomorrow 08:00 o'clock. Teamwork is important. I pay $ 40 to each team member. It is built on WPBakery

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I have an desktop app implementd with Swing that uses the library RSyntaxTextArea and RSTALanguageSupport. I have found a problem when trying to add pre processing variables in order to get suggestions of the added variable atributes and methods. Here's an issue about what I'm trying to accomplish: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It should suggest not only methods but also the atributes, for ex...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  I have an desktop app implementd with Swing that uses the library RSyntaxTextArea and RSTALanguageSupport. I have found a problem when trying to add pre processing variables in order to get suggestions of the added variable atributes and methods. Here's an issue about what I'm trying to accomplish: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It should suggest not only methods but also the atributes, fo...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have an desktop app implementd with Swing that uses the library RSyntaxTextArea and RSTALanguageSupport. I have found a problem when trying to add pre processing variables in order to get suggestions of the added variable atributes and methods. Here's an issue about what I'm trying to accomplish: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It should suggest not only methods but also the atributes, for ...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have a spreadsheet with part numbers and costs stored in it. I need to be able to paste daily sales data into a new sheet (sales) on the spreadsheet and then run a macro that will go through each row and enter the cost price for the part sold from the other sheet (costs). I need the cells to contain actual data and not a formula, that is why I want to use a macro. If the part on the sales she...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Looking for a laravel expert who could work on the following aspects 1. To Fetch the Exact Status of API 2. Complete Datacard and Broadband flow by following the mobile flow. 3. Complete the bus tickets flow by following the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4. Solve the existing error and make website perfect. Thanks.

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  The programmer will create the following: 1. Turn provided VBA excel macro'd spreadsheet chess variant game into on-line multiplayer game. 2. Note: Programmer must be in the United States, must sign non-compete and non-disclosure agreement 3. Note: Programmer must provide code access online 4. Users need to be able to log in, create accounts, pay for

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  preciso de uma planilha com vba macro procv se e entre outras funçoes

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  The essay will be assessed and needs to be very well written, it has to capture emotions, senses and describe a picture/story, i have written the first 300 words of the essay and it has to be completed and proofread, i want to be checked and enhanced. on the google document i have written the topic for each paragraph that has to be written. all instructions are written in the document.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Write a VBA excel Macro 4 วัน left

  I need a macro ...the test information to enter into the website. The information will change however I am ok with vba so once I have your macro to interact with the website I should be able to adapt it to enter different codes when needed. This should be a simple project for the right person and I am offering SGD50 on receipt of a neat working macro.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Excel VBA Automation 4 วัน left

  Create Summary from some dynamic Excel reports using VBA creating monthly summaries

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Laravel - Payment Gateway - API integration - Website completion

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Adwords Invoicing Account on Percentage Basis 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We need invoicing accounts on sharing basis. Anyone having method or account can message.

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello, We are looking to automate production of 1st and 2nd reminder debtor chase emails. I have the list of overdue transaction in one t...debtor chase emails. I have the list of overdue transaction in one table and need formatting into body of email and send to contact details stored in another table. The project may grow with other requirements.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I need a VBA Macro (Or if you have a better solution) created in a excel to pull the top 10 nearest dates from a dataset into a different sheet.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Looking for a Laravel Expert - API Integration Need a creative developer. Long term and who works not only for money but for passion. Thanks.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...people for multiple Skills. We need people for long term projects. We have projects related to different skills sets. 1. Excel, Data Entry, Data processing, Excel Macros, Excel VBA. 2. Graphic Design 3. PHP 4. Website Design 5. Data extraction, data cleansing. 6. Odoo 7. Javascript and Jquery 8. Software Architecture 9. Translation 10. Woocommerce 11.

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  Hola, necesitaría un pequeño programa (ya fuera integrado en el propio excel mediante macros o vba o independiente) en el que a partir de una información contable, automáticamente en el mismo excel se generaran una serie de ratios financieros y gráficos. Tengo pequeñas nociones de programación, así que es importante que el programa...

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I need to design a report tool in Excel sheet using Macros & Formulas. More details will be provided to selected candidate on private chat box. Max budget is $30.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  VBA Form Automation 3 วัน left

  Hello, I have about a 100 PDF forms that I need populated using user entries in excel templates. I have done one as an example for you in VBA, all you have to do is tailor it (maybe copy/paste) to the other forms. Example Included: 1. Excel Macro-enabled Workbook 2. MODES 9 form I used as an example

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi everyone, I'm looking for help in developing a VBA script to run in Excel. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] At this site, CSV files can be downloaded for each fund. The VBA script I'm after will: - Navigate to the above URL - Set Fund Type to 'ALL' - Set Availablity to 'All' - Select the Fund Provider from the drop down list - Click the

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  vba algorithm kmeans 3 วัน left

  i need help about resolution of a VBA PROBLEM ,

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am a Elearning designer with a psychology background and am not a JavaScript expert although I know other languages although somewhat rusty e.g. VBA. I am currently using an Elearning product called Articulate Storyline 360 which makes use of JavaScript to create triggers. I want to be able to complete a questionnaire and post data to a CSV table

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a VBA utility for word. Deliverable: Two buttons in word 365. Button 1: when clicked and text is marked do for marked text following actions: step 1: search for " " (two blanks) replace with: " " (single blank) repeat until no replacements are possible anymore step 2: search for " ." (blank and period). replace with "." repeat until no mat...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  VBA Programmer 2 วัน left

  I need sample vba code to implement this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Please see video and let me know if you understand and are able to get the job done. :) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  a simple, inventory control management access database with auto delivery note output.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  VBA developer macro fix 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for VBA developer who can fix small script.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  VBA Form Automation 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have about a 100 PDF forms that I need populated using user entries in excel templates. I have done one as an example for you in VBA, all you have to do is tailor it (maybe copy/paste) to the other forms. Example Included: 1. Excel Macro-enabled Workbook 2. MODES 9 form I used as an example

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Create a VBA script 1 วัน left

  For the selected freelancer. I'll give the requirements, accordingly a VBA script has to be built. I want the output in 3-4 hours. My budget is $15.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi. I am looking for somebody who has high knowledge in VBA and Microsoft Excel. I have some existing files that I need editing and fixing. The files were created by another freelancer and contain a lot of bugs which need fixing. So you will have to read through the existing code and fix the bugs. I also need you to have good design skills on Excel

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล

  ...is a complete series). One of the 14 is strongly developed as a possible example. I am willing to pay $30 to $80 for all 14 (not each). Estimated time of completion for the artistic project is a week. I am uploading an example of what i am trying to do. The uploaded example is not my artwork - it is just an example. Jpeg is fine for the 14. Good

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  CorelDRAW imports images 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, Need selition on CorelDRAW imports image files and names from a directory Into a defined area Possibility to develop VBA

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Excel VBA code 19 ชั่วโมง left

  I want an Excel VBA Code/ macro that will count all the active rows in a specific column within a number of closed workbooks (Sheet1) & text files (i.e. txt & csv). The file path will be as followed “C:TestFolder”. This file path contains over 100 spreadsheets & text files so the code/ macro must be able to loop through each file. The macro/ code

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  BuroCoen is e...diverse bouwprojecten. Graag zouden wij een aantal extra functionaliteiten toevoegen aan onze huidige calculatietool. Onze huidige calculatietool is gemaakt in een MS Excel VBA sjabloon met macro's. Wij zoeken iemand die op korte termijn kan helpen. Als u interesse heeft nodigen wij u graag uit voor een toelichting op de opdracht.

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Developer Visual Basic from Excel 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need of a devoleper with specific experience of visual basic codes into macro excel. I have a file excel that ana...experience of visual basic codes into macro excel. I have a file excel that analize data api live from a site. Into this file there are macro I need to improve/change this vba codes. I think its a work for 1/2 hours. Thank y

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Program a VBA Form for End Users 6 ชั่วโมง left

  ...for an VBA specialist to program a VBA based Form. Template is given, the following functions have to be added: - End user can only upload picture with specific size and format - End user can upload voucher coupon codes within excel - Excel worksheet is sent to specific Email address after click on button This task is part of a larger project. Looking

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Macro VBA Expert 2 ชั่วโมง left

  transfer data from one sheet to another by clicking a button...expert should bid only

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Busco programador en VBA Excel para la implementación de mejoras y nuevas funcionalidades en BASE DE DATOS DEPORTIVA ya desarrollada en formato EXCEL. La idea y el flujo de información ya está definida en dicha base de datos. Entre las mejoras a realizar están: -Ejecución de Macro para insertar datos en varios libros vía formulario de entrada.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Automate mail merge through VBA code หมดเขตแล้ว left

  Need help with the mail merge process through access VBA!

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล