ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  223,291 model rig examples งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างแบบจำลอง 3D หมดเขตแล้ว left

  สร้าง 3D terrain model เพื่อนำไปใช้ใน Ansys fluent วิเคราะห์การไหลใน terrain ซึ่งโมเดลที่ทำต้องมีขนาดเหมือนของจริง และสามารถตีกริดใน ansys ได้ ราคาเสนอมาได้ค่ะ

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  รับทำ 3D ทุกโปรแกรม ที่ท่านต้องการ รับทำ Maya รับทำ 3DSMax รับทำ Blender อื่นๆ งานบริษัท งานเล็ก งานใหญ่ รับทุกงานจ้า -Modeling -Texture -Lighting+Camera -Rigging -Animation -Rendering -ผลิตผลงาน 1 project -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก...

  $724 (Avg Bid)
  $724 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello i need an 3d model of an smartphone. It shouldnt be a productionready design, just for the purpose of an presentation. My drawingskills are really bad, just ask me if you got any questions.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Tritoon Boat Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to model a pontoon/tritoon boat in 3D. I have the specs for the boat but looking for someone to bring it to life.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Task Overview Jones & Frank maintains a database of on-site, customer owned equipment (aka ‘installed products’) in our service management system. The Installed Product dataset consists of several fields including but not limited to serial number information, make / model of equipment, location information, a warranty start date, and a warranty end date for each piece of serialize...

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a 3D model of swords and nunchucks and gloves and maces. must look exactly like sword photo shown. with the light power included.

  $40 (Avg Bid)
  Help with Simulink 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a model of a flying wing that I built and I'm trying to simulate it and implement an LQG controller to stabilise it in Simulink

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I'd like my customers to be able to narrow down their search with a YMM widget similar to the one found on many automotive parts websites. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] has a good example of this tool on their main page. The URL I'd like to implement this on is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $936 (Avg Bid)
  $936 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Graphic designer for US License plates wanted 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone who wants to create these graphics for us. Examples with description in the appendix. We use the graphics for printing. We need the files as PNG and vector graphics

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I am trying to research costs to recreate magento 1 module for magento 2. If line item in shopping cart is less than tier qty, suggest adding difference to cart and display saving per unit. The complete scope is written in attached MS Word or Libre Writer document. Our website will sell product to customers with tier price discounts available. As a note, we have a module that will only give t...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We are looking for a fashion designer who can help us create new designs for jackets (leather & Wool fabrics)The designs have to be fresh and creative. We need someone who can bring something new to our brand and style designs. We would like to collaborate for a long term based. we are paying 8$ for every design we receive. Please note, design doesn't mean you have to create a sketch, 3d...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Our hardware venders provide api's to query model and warranty informations by serial or product numbers. We need to have a dotnet core api encapsulate this multiple api's to a unique api. This api will be called by vendor "HP","IBM"... and product and/or serial number. The api must then query the endpoint of the vendors API. For each vendor we need a separate class a...

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Knowledge in 3 D modelling. We need to create a model and put it into our app. The camera should film an area and after that it creates a 3 d animation where you can transfer around as google do when they use google map with street views. Here follows a google example. Such is needed to be included in our app. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]@58.7642833,16.7364445,3a,75y,178.71h,82.76t/data=!3m7!1e1!3m5!...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Fixing my apps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hope you are well I currently own a business in UAE, which has an app "Sober Driver In UAE" (you can find it on both IOS and Android), + "Sober Employee In UAE" (also android and ios). My business offers designated driver services (basically my drivers drive your car, when you are drunk and dont want to drive it). My app operates on a similar model as Uber (but obviously we pr...

  $1678 (Avg Bid)
  $1678 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Changes and Fixing of my apps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Hope you are well I currently own a business in UAE, which has an app "Sober Driver In UAE" (you can find it on both IOS and Android), + "Sober Employee In UAE" (also android and ios). My business offers designated driver services (basically my drivers drive your car, when you are drunk and dont want to drive it). My app operates on a similar model as Uber (but obviously w...

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Add Two High Quality 3ds Max Assets to Historic Scene in Revit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The enclosed images are from a historic building which was the scene of a crime. More specifically, a magnicide. Your main input file is a 3D model of the full building, done in Revit. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The other input files (enclosed) are two United States Postal Service mailboxes, vintage 1963. They were done in 3ds Max. Your job will be: (1) Insert the 2 USPS mailbox in front of the...

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  E-commerce business study 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Required a detailed study and report on the following project We are looking to create a system or platform for B2B2C selling website/mobile app, we are middle man. ( the challenege we are working with different suppliers, each one has his own inventory management system, and some has non) The study should include the following in details 1. Requirements to connect our platform with both the c...

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  MachineLearning Project 6 วัน left

  To create a MachineLearning Model

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Motion graphics company requires a cool website that reflects the nature of their product. That means the website should have animated elements and a slick design. Please include examples of your work. Please include the words "MOTION GRAPHICS" to show that you have read the posting.

  $1657 (Avg Bid)
  $1657 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Business Plan - Excel Sheet 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You will have to make an excel model of a business plan. Reference Excel is attached. I need good MS-Excel skills.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Hi there We need to build some web banners for the company's webshop and also for the Affiliates websites. So the banners should have different concepts and different sizes since they will be used on various websites. The uploaded files are examples of the banners. But we need some banners which are not product base and more indication base or more general. We want to see first the creativit...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Trophy icon Logo Design - 18/02/2020 13:49 EST 2 วัน left

  Our company, Wisconsin Scrub & Sweep, is looking for another logo/image to use on our website, wssrentals.com. We would want the image/logo to be a drawing, cartoon, or graphic of a man using an automatic floor scrubber. I have attached pictures of automatic floor scrubbers for ideas. I think we would like to go with a more cartoon nature to the logo (see examples in attachment). We would...

  $100 (Avg Bid)
  Virtual Model and Female Assistant-2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a female model, who can work on personal project with me Must be open minded and bold. Privacy will be maintained and Weekly / hourly basis payment will be. Must be able to work. perform her duty as personal assistant. should be able to work and at anytime required.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Content Creator (Blogger) with flexible Working hours in Home-Office 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Only German speakers will be considered for this job! We are looking for a motivated copywriter bloggers to write creative and informative blogs for us. You would like to work digitally location-independent and flexible? Thanks to our more than 20 years of experience in the IT sector and growing business relationships with partner companies in India, we offer our clients innovative and efficie...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Website Content Writer -NEEDED ASAP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a professional/personal web design agency and I am in need of a content writer for my website. I offer 6 different services and I need atleast 60 words per services. 1. Logo & Branding 2. Web Design & Development 3. 3D Model & Render 4. Arts & Illustrations 5. Creative Director 6. Graphic Design This is a test project. If the freelancer is right, I might hire him/her ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Luxury Marketing 6 วัน left

  Hello! We are looking for someone who has extensive experience creating/managing a marketing campaign/plan within the luxury fashion industry. Please do not apply if you do not have a comprehensive understanding and experience within the luxury marketing niche as it is quite a different land scape. 2-ICONIC is a luxury clothing brand, we have added a couple features to our business model that ne...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  The NiTi alloys has the disadvantage of having a large hysteresis. Hysteresis could be generally described as an effort to return to a previous situation. For minimizing the hysteresis we replace a part of Ni atoms by Cu in the equiatomic NiTi alloy. Copper addition, as a ternary alloying element, results in increasing the characteristic temperatures of the martensitic transformation, when compare...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  The NiTi alloys has the disadvantage of having a large hysteresis. Hysteresis could be generally described as an effort to return to a previous situation. For minimizing the hysteresis we replace a part of Ni atoms by Cu in the equiatomic NiTi alloy. Copper addition, as a ternary alloying element, results in increasing the characteristic temperatures of the martensitic transformation, when compare...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  I need you to train model with available ecg arrhythmia detection dataset and convert it into tflite format. Please read paper attached for ready reference. Apply only if worked on such problem statements. Reference: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Machine working model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 1 machine video I want to make design of machine with dimensions

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Buidme me a orgchart 6 วัน left

  I need to draw up an organization chart based on a model, I just need the structure in Visio then I will put the names together. The version I made is very loaded and I need someone who can express it more clearly. I'm sharing an alternative might work.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python.

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi aliserour, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Hi. I sow a post in this website. https://www.freelancer.com/projects/marketing/fake-viewers-for-chaturbate/ I am webcam model since a month. But I see that a lot girls use traffic bots and I need the same. I sow u offer help to this girl, so can u please help to me, too. my email is...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Goal of the website I need to monitor all the different files on the network. All devices will be Microsoft (Win 10) • I want a web front end with a graph that will show me a summary of all the different file types within my organisation. (summery of all files .. .pdf 100 | .xls 200 | .doc 300 | .txt 100) bar graph – suggestion ? Drill down in the data: • If i click on “f...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  JS API Client 6 วัน left

  Hello! I need a developer to write an api client for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (as a module for node.js). API specifications can be found here: https://developers.qase.io. I will provide an access to the API (as it is available under paid plan). Library should be covered by tests. Please, provide an estimates and costs in job application. It will be a great advantage if you provide an examples o...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We are looking for a financial analyst to build a financial model for existing or new businesses. The model should include P&L, cash flow statement, investment & equity allocations etc. The typical period duration will be: 3 years - historical and 5 years projections. Data source: Swiss (French & German) and French audited accounts

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  we need easy furniture parts designed in soidworks. for 3d prinnting. experience only. these are quick easy guided designs.. entry level pay only MESSAGE ME FOR START ASAP. SEND WORK EXAMPLES. PICTURES I need a 3D model of something.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  i would like to create 70 weather symbols according to existing ones in a different style template and layered file is provided. only the shapes have to be customised. pls see examples and a ss of the new style input: 70 icon files (svg) .ai desired output 70 new icons (svg) .ai with all icons as an overview

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  We have a few functions that leverage large sets of data (11,000 locations being the largest). String searches WILL NOT WORK and will be too slow. You must put all locations into a binary tree or similar structure for it to be efficient enough for the functions to work. If you have not implemented a binary tree or are not proficient in optimizing code: DO NOT BID. Here are the details. Imple...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Mobile & Desktop Responsive Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Website Developer for the Homepage of our site, remember our website is WordPress site, more through chat. Please provide me with a examples of your previous work.e.

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Product feedback summary and analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will provide a spreadsheet with the first two columns filled out. The second column is a feedback column from user feedback on a product. Your task will be to read the review and fill out the last three columns with short keywords separated by commas. Positive Feedback: List out anything positive said in the review using short summary text Negative Feedback: List out anything negative said in th...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  Trophy icon we want a logo and a tag line 2 วัน left

  We need a logo for ebay store with a catchy tag line. and logo has to be for The Photo Frame Factory. THE PHOTO FRAME FACTORY PICTURES ARE FOR EXAMPLES AND NOT THE ACTUAL TAG LINE. A NEW CATCHY TAG LINE IS NEEDED.

  $32 (Avg Bid)
  รับประกัน
  S-house Unit 30m2 - High end 3D Renderings - 3 days deadline 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  S-House Unit I am looking for 3D rendering services within a 3-day timeframe, including mark ups and refinement rounds. Unit: A small single lvl S-shaped building, with 1 BR and 1 bathroom approx. 30m2. It has steps up to a sheltered roof terrace above. ---- Renders : high quality & attention to detail for External and Internal Views. -- Final Deadline – 4pm IST (India Standard Time), ...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  design a unique logo 6 วัน left

  1. Logo should be unique 2. designing same as provide examples logo

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  $905 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Ghost Writer for ebook 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to ghost write 5 articles for me. An outline of the project is already available and will be ongoing for the right candidate. The topics should include statistics taken from think tanks specifically for the millennial generation, Brexit and the political turmoil - an independent point (think political science), The changing nature of the world economy - World bank, IMF etc...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Proyek desain 6 วัน left

  Buat beberapa model 3D 3d design bangunan

  $970 (Avg Bid)
  $970 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello! We need to convert (or create new model) 3d mesh (triangles) to nurbs for cad/cam software to be able to make plastic mold. We have a 3d model, it looks approx. like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Could you do it?

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล