ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,262 monitor page งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  IT Resource Monitor หมดเขตแล้ว left

  หาคนดำเนินการจัดทำ IT Resource Monitor เกี่ยวกับเครื่องแม่ข่าย โดยใช้ Cacti 0.8.8a

  $65 (Avg Bid)
  $65 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  CitiScape Monitor 5 วัน left

  CitiScape Monitor is a Remote Administration Tool that should have the following features. A client side and a server side. Server Side Requirements include. The server should be able to run on an easily configured port. Should be able to have access to not more than 15 computers. Smooth and easy to understand layout. Access to connected PC files and

  $265 (Avg Bid)
  $265 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Roman K. Discord

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  Node JS and angular JS 4 วัน left

  ...for a specific product, perform a product search, and monitor bidding by other users. This application will be constructed in four parts, each building on subsequent versions. For Part 1, your online auction site will need to have the following elements/components: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Started (i.e., home page and application launch);[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (i.e., ProductDeta...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  Hi Freelancers, I am looking to employ a competent designer/campaign monitor expert/PSD design I need to replicate and email marketing template in HTML, Editable, Responsive & Mobile Friendly template. Please see the attached file, needs to be replicated with company branding. Please quote to reproduce in PSD format. Taken from : 14) Tesco https://emailmonks

  $51 (Avg Bid)
  $51 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  develop a heart rate monitor at 100Hrz accuracy and transmission with BLE the output includes schematic files, PCB design files, BOM, Gerber files and working firmware

  $228 (Avg Bid)
  $228 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  Develop a micorservice app to monitor other micro services and connections to cassandra and oracle and kafka

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  Hi i am creating a website with products which are sold on amazon. All items will be dropshipped from amazon and i need a sotware that will link my websit and amazon so the stock levels and pricing can be automatically changed. Thanks

  $109 (Avg Bid)
  $109 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Hi i am creating a website with products which are sold on amazon. All items will be dropshipped from amazon and i need a sotware that will link my websit and amazon so the stock levels and pricing can be automatically changed. Thanks

  $58 (Avg Bid)
  $58 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Hi i am creating a website with products which are sold on amazon. All items will be dropshipped from amazon and i need a sotware that will link my websit and amazon so the stock levels and pricing can be automatically changed. Thanks

  $186 (Avg Bid)
  $186 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  ...Detailed Requirements * A CMS – we should be able to quickly add or modify new content such as: -Static pages -Videos -Photos -Models -Etc We should be able to create new page categories / designs if needed for the CMS in the future. * Support multiple languages (currently English, Japanese, Korean and Chinese) and quick ability to switch anywhere

  $1305 (Avg Bid)
  $1305 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  57 การประมูล
  design Heart rate monitor 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  a simple project including a PPG sensor (already decided) and PCB, need to design the PCB to enable capturing the BVP data from the sensor, recognizing each heartbeat and sending the data by BLE to mobile.

  $221 (Avg Bid)
  $221 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  smo project 10 ชม. left

  ...you operate ( 1 Post on Daily Basis). Daily Basis Increase relevant followers and likes to increase reach of the business among your targeted audience. Daily Basis Business page optimization Once in amonth Competitor anaylsis :- Performing a social media competitive analysis allows you to get an in-depth look at what your competitors are doing to be

  $144 (Avg Bid)
  $144 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  1) Install the Grafana or other type of dashboard APP on a server 2) Config and Setup the dashboard app to monitor VPN connection activity and VPN Client activity and VPN server status.

  $37 (Avg Bid)
  $37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Job Finder/Resume CV Submitter/Email Monitor 6 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  ...resume to each of the ESL jobs from the spreadsheet. 3) Monitor incoming e-mails from these jobs 4) Schedule interview times for each of these jobs 5) Find a suitable candidate to handle the interview for me We will set up an email account specifically for this task, which you will need to monitor. You will need to post for and hire someone to complete

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Digital Marketing Extraordinaire! หมดเขตแล้ว left

  ...business FB page management o Lead ads / carousels / all the latest FB advertising tricks o Split testing and optimisation o Audience analysis, targeting and refinement o Building look-alike audiences o Remarketing/retargeting, etc CRM / DATABASE MARKETING o Strong understanding of different platforms – definitely MailChimp and Campaign Monitor o Ability

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Transaction monitor for Gulden(NLG) Coin หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking someone who can create transaction monitor for Gulden. Once any transaction come on Gulden . you should be able to send some notification . Please don't bid if you don't understand requirement. Specify NLG in top of your bid [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $405 (Avg Bid)
  $405 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Get the edge on your opponents with a massive 35-inchUltraWidecurved display featuring a lightning-fast refresh rate and NVIDIA G-SYNC. Overclock to a lightning-fast 200Hz refresh rate to get all the speed you need to dominate your opponents.
Predator EyeProtect’s Flicker-less, Blue-light Filter, ComfyView and Low-dimming technologiesminimize eye-strain from long gaming sessions. Flexible ti...

  $1189 (Avg Bid)
  $1189 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Lightbox to be Fixed on Simple HTML Website หมดเขตแล้ว left

  ...Quote : 1. chk on monitor with higher resolution like 1920px x 1080px 2. send me scrnshot of 1920px. 3. you will see space wasted. around the lightbox Requirement : Lightbox can be made dynamically bigger or smaller as per the browser size. Currently it is getting smaller as i make browser small, but does not get bigger as monitor / Browser resolution

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  ...responsive(scaled) Images, JS CSS bundling, defer render blocking javascript. Goals - Reduce HTTP requests & page size Implementation mechanism - Via remote desktop(TeamViewer or other) Sensitivity of the code requires a developer to monitor the initial phase of the implementation process. This project requires custom development, no shopify apps

  $174 (Avg Bid)
  $174 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Program to monitor a certain area. หมดเขตแล้ว left

  ...following task: 1- Click a certain pixel that I choose on screen. 2-Monitor a certain area on a page that I choose. 3-Send an e-mail to one e-mail address when the selected area has different colors. This program will always be running on my computer to track a certain web page. Please let me know your budget and how soon you can deliver.

  $130 (Avg Bid)
  $130 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Web development หมดเขตแล้ว left

  ...platform that having a landing page with the access box username and password and then opening on main dashboard to select training module which will open the trainings pahe to choose one and open the training page with questions after the training for each employee and those yo be recorded in the database for the admins to monitor and graph the results using

  $7461 (Avg Bid)
  $7461 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  136 การประมูล
  Cisco firepower trainer required. หมดเขตแล้ว left

  ...Firepower Management Center Management Center Initial Setup Management Center Setup Using the Management Interface Management Center Setup Using a Keyboard and Monitor (KVM) Initial Setup Page: Management Centers Setup Options Next Steps Redirecting Console Output Using the Shell to Redirect the Console Output Using the Web Interface to Redirect

  $865 (Avg Bid)
  $865 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Crypto Blockchain height monitor for Dash forks. หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . Looking for a programmer to make a blockchain height monitor for Dash, pivx forked cryptocurrencies. Simple system to alert me when the blocks reach a certain height so for instance when the currency reaches block 50,000 on a certain coin send me an sms/email with

  $630 (Avg Bid)
  $630 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  ...the videos leaderboard display videos by most likes most shares most views funniest page view : of recently created videos by the community add Time date stamp and GEO location to videos link banking info to user accounts and validate create admin back end to monitor activity and stats map of challenges based on geolocation highly detailed design specs

  $2380 (Avg Bid)
  $2380 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  78 การประมูล
  Monitor my website หมดเขตแล้ว left

  I have a pretty great website (wordpress) set up. I am paying for my developer to pretty much "monitor" my website and build listings, and have not seen a lot of growth based on this in the past year. I am looking for someone who I can call when I have questions and on an "as needed" basis.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  71 การประมูล
  Social Media Marketing and Graphic Design หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone to market my facebook page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2 Posts to page per day relating to products and services and promotions Scheduled Posts Increase Page Likes and reach. Monitor Progress

  $389 (Avg Bid)
  $389 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Job finder/CV/Resume Submitter, Email Monitor หมดเขตแล้ว left

  ...Submit my cover letter and resume to each of the ESL jobs from the spreadsheet. 3) Monitor incoming e-mails from these jobs 4) Schedule interview times for each of these jobs We will set up an email account specifically for this task, which you will need to monitor. Please add the word "ONLINE" to the top of your response message so that I know

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  SEO expert หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a SEO expert who can help us with google adwords and advertisments. It will be regularly. The expert will have to monitor the adwords, and make our website to place on the first page of google search engine.

  $111 (Avg Bid)
  $111 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  66 การประมูล

  ...Photon Particle (similar to an Arduino) that will monitor if a machine is running then publish the data to the cloud in JSON format. This project would be done in C++. The current development would monitor input D7 for input and set the start time as a variable. It would then continue to monitor D7 until the input on D7 went off and set the end

  $61 (Avg Bid)
  $61 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Add Scheduling Functionality to c# application หมดเขตแล้ว left

  ...simple xml file. I would like the user to configure their own schedule tasks. The application is structured as follows: The main UI (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) is the main page where a user can monitor all configured tasks. There are two xml files. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] stores all application specific parameters and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] saves all schedule tasks paramete...

  $64 (Avg Bid)
  $64 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Webpage monitor for different websites หมดเขตแล้ว left

  We're looking for a team that can build a scraping program for different websites. Its based on the following ideas: - It has to run 24/7 - The program should be able to monitor all websites simultaneously (around 100) - As soon as there are any website changes (new product, sizes restocked,..) the program should send a notification to a discord channel

  $1368 (Avg Bid)
  $1368 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล
  Whatsapp Android Online Status Tracker Monitor หมดเขตแล้ว left

  ...short written bids ** I need an android application that can track and monitor whatsapp online status for selected contacts, like this application [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Features : - Same features than demo app - Track / Monitor selected contacts online status as the demo app - Create alerts when a

  $633 (Avg Bid)
  $633 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล

  I need a crx made for autofilling and checking out Shopify products once at checkout page. Needs to autofill all customer information, continue to shipping method, continue to payment method, autofill payment information and submit order. I have a Shopify monitor that posts links when a product restocks. So I will then click the link and I want the

  $58 (Avg Bid)
  $58 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Python codes for Linux Servers and Website หมดเขตแล้ว left

  ...select for the current week(Except Friday,Saturday,Sunday)->Email output to a specific email address. 2)Create a web page to write a web page to dynamically display computing resource [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on writing a python program to monitor computing servers resources and Linux Server Farm job status. Website will have 150 servers, their status and can be

  $125 (Avg Bid)
  $125 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  SEO and Analytics professional หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Digital & SEO officer. You will be responsible for developing and implementing SEO strategies and website developments to improve our web page digital performance. Responsibilities: - Use web analytics including Google Analytics to identify, recommend and execute initiatives to drive increased web traffic, conversion rates, revenue

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  72 การประมูล
  Design/Build Aquaponics Sensor Array หมดเขตแล้ว left

  Need help with hardware and software design of a set of sensors (already specified) to monitor pH, temperature (Tc), Electrical Conductivity (EC), and Dissolved Oxygen (DO) in water. Prefer to use RasPi (with RTC) as the computer. Will be housed in a Pelican case, with a small display available for operating and configuring/calibrating. The sensors

  $1001 (Avg Bid)
  $1001 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  How it works illustration หมดเขตแล้ว left

  ...ETSY, where designers, makers and niche retailers can join, list their products and sell to customers. I'm not sure if I would like this in video, or images to create a better page (with clearer description) of what I already have here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here is how it works: - Country Finest provides an online

  $184 (Avg Bid)
  $184 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows.

  $181 (Avg Bid)
  $181 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Excel to monitor investments หมดเขตแล้ว left

  Required knowledge in bonds, equities, derivatives and funds.

  $422 (Avg Bid)
  $422 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Battery Bank Monitor หมดเขตแล้ว left

  Looking complete development and actual working pcb that will monitor battery bank for under and over voltages during charge and discharge. Board will control voltages ranging from 12vdc to 138vdc utilizing 4-digit 7-segment input voltage monitoring display along with green (normal) and red (fault) led. Desire dip switch voltage selection hierarchy

  $186 (Avg Bid)
  $186 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Looking for a freelancer to create a simple Django app that can ...Django app that can be added to a django project to provide RESTful API that provides the ability to place calls, and optionally join calls by extension using Twilio, and to monitor, hang up, and retrieve call recordings and details. The app must allow for multiple simultaneous calls.

  $144 (Avg Bid)
  $144 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Install a dashboard app to monitor VPN connection หมดเขตแล้ว left

  1) Install the Grafana or other type of dashboard APP on a server 2) Config and setup the dashboard app to monitor VPN connection activity and VPN Client activity and VPN server status.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Optimize and monitor performance of Meccano servers หมดเขตแล้ว left

  We have about 10 GNU/Linux servers based on RHEL + EPEL, RHEL + Software Collections and OpenSuSE Leap 42.3 running mainly the same software based on a LAMP stack. We are looking for a system administrator that can help us to optimize their performance (system, mariadb, apache, PHP, etc.) and to perform daily and weekly tasks to keep them updated. Any help to automate some of those tasks is also ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Create A Simple SCOM Monitor with PowerShell หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am a SCOM beginner and need help for the first steps. I need a step by step documentation, how I can create a Monitor in SCOM, written in POWERSHELL and how I get Alerts with it. Please show it with text and screenshots

  $125 (Avg Bid)
  $125 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Node.js proxy monitor modify หมดเขตแล้ว left

  Freelancer should have experience with cryptocurrency and mining.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Ade Adetosoye หมดเขตแล้ว left

  ...school’s roadmap and action plan to improving student achievement, community engagement, and school culture. The State Department of Education uses these CSP to formally monitor the progress of the lowest performing schools by conducting official site visits to observe instruction and interview school stakeholders. One of your lowest performing

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Design a WiFi Scanner app หมดเขตแล้ว left

  ...of channels to choose from (both 2.4GHz and 5GHz channels including DFS channels). 2. It then displays all SSIDs on that channel, from here a user can select which SSID to monitor. 3. The App shows the real-time RSSI (in dBm) value of the SSID, with two buttons: a. "Save" this then saves the current RSSI reading and time-stamp into a table below the

  $427 (Avg Bid)
  $427 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  We have about 10 GNU/Linux servers based on RHEL + EPEL, RHEL + Software Collections and OpenSuSE Leap 42.3 running mainly the same software based on a LAMP stack. We are looking for a system administrator that can help us to optimize their performance (system, mariadb, apache, PHP, etc.) and to perform daily and weekly tasks to keep them updated. Any help to automate some of those tasks is also ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล