ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,118 moodle dimdim integration งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Moodle Developer for Online Certification Program หมดเขตแล้ว left

  Certifying Body needs online course

  $550 (Avg Bid)
  $550 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Customisation of Moodle Site with UI/UX หมดเขตแล้ว left

  To customise a Moodle site for an E-Learning Platform. The requirements are as follows - The system should have Student, Teacher and Admin login. The Courses should be added by the admin and should be visible to the student in a systematic manner. The Students and Teacher should be associated with a college in the system. The Teacher should be able

  $318 (Avg Bid)
  $318 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Moodle Set-up & Migration หมดเขตแล้ว left

  Looking for a Moodle expert who can execute a migration project, upload training records from Lotus notes and set up the system to host and track both F2F training events and e-learning.

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  I have a LMS platform on Bitnami Moodle and want it to be customised with a theme to make it look great and provide a great user experience

  $127 (Avg Bid)
  $127 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  Hello, We are creating a sort of massive course that will have a Moodle backend (because my user want to use Moodle) and we are thinking of creating a very simple (for dummies) landing page that can handle the registration process as shown in this picture [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] However

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล

  Realizar plataforma en Moodle (u otro CMS) que gestione los siguientes puntos: - GESTIÓN DEL ALUMNADO: Ficha del alumno Expediente Gestión (filtrar alumnos por asignaturas, por cursos...) Faltas de asistencia Bajas Calificaciones: Imprimir boletines, listados de notas, expedir certificados (opcional) - GESTIÓN DEL PROFESORADO: Ficha del profesor (horario

  $241 (Avg Bid)
  $241 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Modify and improve Moodle หมดเขตแล้ว left

  Employing developers to work with modifying Moodle in long term

  $1146 (Avg Bid)
  $1146 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล
  Build Moodle Site หมดเขตแล้ว left

  Build moodle site with weekly assignments, homework, links to videos, quizzes and test. Build according to schedule provided.

  $298 (Avg Bid)
  $298 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Entorno LAMP (Wordpress + Moodle) หมดเขตแล้ว left

  El proyecto es el despliegue de un...despliegue de un Wordpress que actuará de frontweb (dominio principal) y que enlazará con un Moodle (subdominio). Actualmente el entorno LAMP está desplegado y el Wordpress y el Moodle instalados, pero no funciona correctamente el subdominio que dirige al Moodle y el Wordpress parece tener problemas de permisos.

  $242 (Avg Bid)
  $242 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  moodle project หมดเขตแล้ว left

  Need help with a moodle project. I need an expert who can help us with errors and file linking on a as needed basis. We can pay hourly or fixed monthly retainer

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Moodle Consultation หมดเขตแล้ว left

  Building a moodle application (web/app). Need exeperienced Moodle consultants for project consultation.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Islahme site transfer หมดเขตแล้ว left

  We have a moodle based site with few course content that to be transfered another hosting.

  $193 (Avg Bid)
  $193 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  build moodle hosting side like moodlecloud.com หมดเขตแล้ว left

  i want a web like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that offermoodle hosting

  $524 (Avg Bid)
  $524 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Project for Deepak K. หมดเขตแล้ว left

  Hi Deepak K., Have you developed any Moodle activity plugins ?

  $131 (Avg Bid)
  $131 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Need to recreate SCORM package from existing html5 project. We need this SCORM package to look identically to our example. Video files and logo will be changed. Also ...there should be showing only incorrect answers. And LMS should mark this course as completed only if there was 75% correct answers. SCORM packege recreation is needed for moodle 1.2.

  $226 (Avg Bid)
  $226 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Update Moodle install หมดเขตแล้ว left

  Had a working Moodle installation. Server issue required a restore from backup (1 day old). Now Moodle non-functoinal. Want re-installation of latest Moodle version and re-connections to old DB's Flat rate quote, only.

  $403 (Avg Bid)
  $403 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Codeigniter with Moodle หมดเขตแล้ว left

  Details will be discussed PM.. Please bid only serious people..

  $135 (Avg Bid)
  $135 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Moodle plugin for attendance and grades หมดเขตแล้ว left

  I need plugin for our Moodle to do attendance aNd grades

  $220 (Avg Bid)
  $220 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  I'm looking for a developer for install and setup a video conference solution online

  $67 (Avg Bid)
  $67 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Moodle Transcript Generator หมดเขตแล้ว left

  I want to generate a transcript for each student based on their completed courses and current courses. For an example currently a student may be enrolled for 5 courses. But he may have already completed 12 other courses. If that's the case, the transcript should show all grades for 17 courses, the teaching period, course code, course name, grade (letter) and the mark (refer the attachment)....

  $53 (Avg Bid)
  $53 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Project for Virasat Solutions หมดเขตแล้ว left

  Hi, I would like to utilise your services to develop a custom moodle theme (based on moodle 3.4) for a corporate commercial site. Are you able to assist? More broadly and depending on the job delivered, I would like to explore a partnership for moodle projects that are required via our clients.

  $570 (Avg Bid)
  NDA
  $570 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Crear sitio web con curso desarrollado con Moodle หมดเขตแล้ว left

  Estoy armando un curso con moodle, pero necesito darle una estética atractiva (buen diseño con imágenes y administración), hacer que los usuarios abonen y automáticamente les habilite el curso (automatizado), es bastante simple, la carga de las preguntas y el material lo haría yo, necesito pueda incorporarse la posibilidad de pagar con MercadoPago.

  $174 (Avg Bid)
  $174 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  Gestire, manutenere e assistere e aggiornare la piattaforma Moodle per un nostro cliente per un periodo di 3 anni

  $8795 (Avg Bid)
  $8795 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Setup y mesa de ayuda moodle หมดเขตแล้ว left

  ...tecnologías como Realidad Virtual, Realidad aumentada, servicios moodle y otros. En esta oportunidad necesitamos hacer un setup de plataforma LMS para un cliente, ingresar los usuarios y personalizar el desktop. Posteriormente externalizar un servicio de mesa de ayuda al LMS. Utilizamos Moodle....

  $4444 (Avg Bid)
  $4444 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Setup y mesa de ayuda moodle หมดเขตแล้ว left

  ...tecnologías como Realidad Virtual, Realidad aumentada, servicios moodle y otros. En esta oportunidad necesitamos hacer un setup de plataforma LMS para un cliente, ingresar los usuarios y personalizar el desktop. Posteriormente externalizar un servicio de mesa de ayuda al LMS. Utilizamos Moodle....

  $897 (Avg Bid)
  $897 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  ...business is based on providing online management systems for high schools and colleges. We need a freelancer who will develop a Moodle based learning management system. All we have for now is a domain and a list of the desired Moodle plugins that we need installed on the system. We are looking for great quality service, affordability and efficiency.

  $286 (Avg Bid)
  $286 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  EduAp is the name of the project หมดเขตแล้ว left

  ...learning management tool is EduAp, the developer must build using moodle and add the plug in provided as features that are needed. other features might need to be created from scratch. but the developer can talk with us regarding the fees, but foremost now we need the plug ins features from moodle addded to create the learning portal, our market is high schools

  $322 (Avg Bid)
  $322 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Setup of Moodle LMS หมดเขตแล้ว left

  We have already launched the Moodle LMS platform and have all the training content ready. We need someone to do the following: Upgrading Version, Help with functionality and design, Install useful plugins, Create users Create courses, load videos, quiz's and e-learning components,

  $3716 (Avg Bid)
  $3716 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล
  Tutor y creador cursos on line หมดเขตแล้ว left

  ...formación on line, altas, resolución de dudas, comprobación del seguimiento de los alumnos para Fundae, etc. Deberá estar familiarizado con el uso de plataformas on line como moodle, chamilo, etc., para crear cursos en formatos atractivos y tener destreza para crear y adaptar recursos a los cursos (paquetes scorm, imágenes, etc). Además, realizar...

  $661 (Avg Bid)
  $661 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Completion and Launch of Website for Online Courses หมดเขตแล้ว left

  ...polish the look and functionality of the website so that all courses are presented clearly and professionally. All courses are hosted on Moodle, which is connected to the Wordpress website via a bridge. Knowledge of Moodle is also a necessity as we will require the installation and setup of a Certificate plugin (pdf template is ready). Job Details: 1

  $592 (Avg Bid)
  $592 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  95 การประมูล
  Low budget Moodle developer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Moodle developer who can add below functionality to our Moodle Application. 1) Certificate Management (As Discussed) 2) Online Web Conferencing Feature (As Discussed) 3) Notification Option when any student self enroll for course 4) Online course buy option 5) Single Signon Kindly share the quote for this

  $383 (Avg Bid)
  $383 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Need to Customize Moodle Mobile App หมดเขตแล้ว left

  Work Description 1.Moodle Mobile app customizaon and publish in playstore (Base version in English). 2.Moodle Mobile app customizaon and publish in playstore (in different language as per requirement). Customization List Now we need to > Customize the moodle mobile app as per our theme preference. > Upload the customized app in Android play

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Install and Customize Learning Management Systems หมดเขตแล้ว left

  ...LMS-Learning Management Systems installed and customized. Highest level of security must be implemented into the LMS. Looking for Web-based Training (WBT) such as Canvas, Saba, Moodle, blackboard, Adobe Captivate Prime, etc. It needs to support 5000 users, 10 instructors, multiple courses and content. It needs to have 3 levels of instructors and 2 levels

  $276 (Avg Bid)
  $276 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Integrated Odoo with moodle หมดเขตแล้ว left

  ...expert to configure odoo with moodle Connect Odoo with moodle Odoo product must be synchronize with moode course when student is enrolled in course ( purchase course ) from odoo he can access the moodle course with same user and password from odoo Shall use single sign on - when password or changed in odoo - moodle it will change in other platform

  $152 (Avg Bid)
  $152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Create LMS site with Moodle หมดเขตแล้ว left

  I am creating an online study program. I need someone to develop a lms site on Moodle. I have created some tests with Testgen.

  $203 (Avg Bid)
  $203 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Project for Narendra S. หมดเขตแล้ว left

  Hi Narendra S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is creating custom resources for Moodle in Storyline and some webdesign digital content. Let me know. I am a sole teacher - not for profit

  $147 (Avg Bid)
  $147 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Write some software -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using PHP. Moodle integration and configuration with deployment

  $394 (Avg Bid)
  $394 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Write some software -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using PHP. Moodle integration and configuration

  $379 (Avg Bid)
  $379 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  I would like to hire a Moodle Expert หมดเขตแล้ว left

  I am an English school. Would like to create my programme in Moodle. I have teachers just that I need someone to guide and consult how to use and convert our existing programme to Moodle (elearning)

  $504 (Avg Bid)
  $504 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Learning Management Systems หมดเขตแล้ว left

  ...LMS-Learning Management Systems installed and customized. Highest level of security must be implemented into the LMS. Looking for Web-based Training (WBT) such as Canvas, Saba, Moodle, blackboard, Adobe Captivate Prime, etc. It needs to support 5000 users, 10 instructors, multiple courses and content. It needs to have 3 levels of instructors and 2 levels

  $2114 (Avg Bid)
  $2114 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Moodle Platform Desginer หมดเขตแล้ว left

  We are a private FET college looking for a Moodle platform and content designer. We are keen to make use of an intern who can learn and grow with our design team. We need to know what learning institute to approach to find suitably qualified interns.

  $611 (Avg Bid)
  $611 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Moodle LMS along with Moodle Android app development หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Moodle LMS development for 11and 12 commerce student and Android app also

  $561 (Avg Bid)
  $561 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Personalización cosmética de app moodle หมดเขตแล้ว left

  El proyecto es simple y corto: Modificar la aplicación opensource para móviles de Moodle (Android y Ios) con look & feel nuevo. Cambiar logos, colores y hardodear URL del campus para que los alumnos solamente ingresen usuario y contraseña. El trabajo debe incluir la publicación en los store de Goole y Apple.

  $417 (Avg Bid)
  $417 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Moodle Expert -- 2 - 12/01/2018 22:42 EST_ หมดเขตแล้ว left

  I need a Moodle experienced expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers.

  $65 (Avg Bid)
  $65 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  We will give user logins for our moodle site, and it's a very simplified training program. Just need quick Word file with screenshots showing how its to be used. This is a very small project and not expecting super high end work at all. This is for internal company use only in a small company.

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Data Entry - Small - Only Roughly 180 Entries หมดเขตแล้ว left

  Need about 180 fields of data entered into a moodle backend. It's mainly user data. Excel sheets will be provided and data must be entered through moodle back end.

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  79 การประมูล
  Need a quick Moodle colour scheme change หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who is experienced in moodle to do a quick work, need done quickly. Work is not difficult, just changing some color and other few simple task. PM me ONLY IF YOU HAVE experience in moodle or you won't be accepted

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  MOODLE PLUGIN REPORT หมดเขตแล้ว left

  HO BISOGNO DI IMPLEMENTARE UN PLUGIN PER GESTIRE IL TEMPO DI PERCORRENZA DI UNA SINGOLA ATTIVITA' E IL TOTALE DEI TEMPI TRASCORSI DAGLI STUDENTI SU UNA PIATTAFORMA MOODLE GIA' INSTALLATE E CONFIGURATE

  $609 (Avg Bid)
  $609 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Live Moodle intraction หมดเขตแล้ว left

  I want my moodle to use as live video communication with student. Teacher must communicate with student using video conference

  $122 (Avg Bid)
  $122 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  learning management system หมดเขตแล้ว left

  i need website like VOXY or Moodle cloud

  $2710 (Avg Bid)
  $2710 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล