ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 moodle งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ...งาน ถ้าเปิดวีดีโอใช้เวลารวมกันเกินกว่าที่กำหนด วีดีโอทั้งชุดจะถูกถอนออกจากการใช้งานโดยอัติโนมัติ) - วีดีโอที่อัพเป็นแบบ Full HD - มีระบบเลื่อนความเร็วคลิป 1.5 เท่า และ 2 เท่า และชะลอเวลา 1.5 เท่า และ 2 เท่า มีปุ่มกดย้อนไปเมื่อ 10 วินาทีที่แล้ว - มีระบบปฏิทิน สามารถนับถอยหลังให้โดยอัติโนมัติ (เช่น เลือกวันสอบ แล้วจะนับเวลาถอยหลัง) - มีระบบที่สามารถ add แบบทดสอบแบบช็อย , เติมคำ ได้ (คล้ายๆแบบ moodle) - มีระบบเว็บบอร์ด - มีระบบเกม flash โดยสามารถอัพเกมเองได้ (หรือถ้าทางผู้เขียนโปรแกรม มีประสบการณ์หรือเคยทำเกม flash มาได้ด้วยจะดีมาก และถ้าสามารถนำข้อมูลในเกม เช่น คะแนนในเกมมาทำ ranking หน้าเว็บได้จะดีมาก ) - ระบบตะกร้าซื้อของ ผูกกับบัญชีธนาคาร รองรับการจ่ายทางบัตรเครดิต และระบบรับหลักฐานสลิปโอนเงิน - สามารถดูจำนวนคนที่ออนไลน์ใช้เว็บอยู่ได้ แสดงที่หน้าเว็บ - มีระบบการปรับแต่งแก้...

  $6868 (Avg Bid)
  $6868 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Asesor Moodle 6 วัน left

  Buscamos asesor en plataforma Moodle , para hacer respaldo y demás soporte requerido

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Install WHM 8 วัน left

  whm configuration, php, mysql, ssl and install moodle on domain.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As the owner of a Moodle system, I am currently facing challenges in identifying the Moodle version due to restricted access to the admin site. I have full access to the database. My goal in seeking help is not only to update my Moodle system, but also to resolve some issues related to the release of the current information. Should you choose to engage with the task, your focus will be: - Identify the current version of the Moodle system. - Upgrade the Moodle system to the latest stable release. - Diagnose and troubleshoot current release information problems. - Advise on additional measures to prevent future problems. The ideal candidate for this task should possess significant experience in Moodle systems, particularly with troubleshooting and ...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced programmer who is skilled in Moodle/Chamilo, LMS and PHP. My primary goal is to establish an e-learning platform that efficiently provides educational content. The requirement to fulfill this project includes: 1. Building a comprehensive e-Learning LMS Platform: This task involves building and managing complex e-Learning systems. Skills and Experience - Proficient in Moodle/Chamilo, LMS and PHP: I need someone who can navigate these systems seamlessly and proficiently implement them. - Experienced in e-Learning platforms: Prior work on similar projects would be a big plus. This would ensure you understand the nuts and bolts of what we're trying to achieve. - Capable of working independently, demonstrating a high level of initi...

  $6525 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $6525 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...A houses the IT Department, Library and Main Administration, the other buildings B and C houses lecture rooms and labs. The college has a total enrollment of about 2000 students. They have over 100 employees which includes admin employees, full-time lecturers and part time lecturers are hired every semester. They are currently using Moodle eLearning platform and an ERP system. They intent to adopt a hybrid cloud model where servers for ERP system, and Moodle servers are hosted on premise while the college website and emails are hosted in the cloud. The management of the college has embarked on an ambitious program to expand its footprint to other provinces and open two more campuses in Durban and Cape Town. Durban Campus will be running in a three Storey Building with ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Swift Moodle Upgrade Needed 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an immediate upgrade of my Moodle package running version 8.2. The host only offers 8.1, 8.2, and 8.3, therefore, an initial upgrade to an older version is necessary before the final upgrade to our targeted version of 4.3.3. This task requires sharp attention to detail and superior technical skills. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in Moodle upgrades - Proficient in managing server versions - Ability to perform tasks swiftly - Excellent problem-solving abilities Time Frame: ASAP

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I need to transition all my quiz questions and answers from Tutor LMS to Moodle. This needs to be done accurately. The skillset required is: - An understanding of Tutor LMS and Moodle - Proficient in data transfer between different learning management systems You need to transfer all the questions and answers. from the 5 quizzes that I will give you on Tutor LMS to the corresponding quizzes on Moodle. Please see word document for more details on the requirements. We will set up a 4 hour milestone to begin with. If a good job is done we will give you more courses and quizzes to work on and will keep adding new milestones. Once you finish each quiz send me a message on freelancer. I look forward to working with you.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Custom Moodle LMS Plugin Developer ( Moodle.org) หมดเขตแล้ว left

  ...proficient developer to build a custom plugin for our Moodle site. Our primary aim is to add new functionality to our existing Moodle system. Key Job Requirements: - Extensive experience in creating Moodle plugins - Understanding of server-side optimizations Although we skipped specifying the exact functionalities in the project brief, your responsibility will include discussing and determining these needs with us. Ideal Skills: - Plugin development - Familiarity with Moodle system - Server optimization. Candidates who demonstrate experience in the above areas will be given preference. I am looking forward to discussing the project with you and exploring how we can improve our Moodle system via a custom plugin. I have a moodle site...

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Gamified Moodle Platform Development หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a developer who can create a gamified Moodle platform for me. The design of the site is already in place. Key Features: - Leaderboard for students - Badges and rewards system - Interactive quizzes User Base: We anticipate more than 500 users on the platform, so it must be scalable and able to handle a large user base. Integration: The platform should be seamlessly integrated with social media platforms, existing school management systems, and third-party payment processors. Ideal Skills and Experience: - Experienced in Moodle platform development - Proficient in gamification techniques - Ability to create and integrate leaderboards, badges, rewards, quizzes - Understanding of large-scale platforms - Integration experience with social media, school m...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  LobeChat Customization & Moodle Integration หมดเขตแล้ว left

  ...repo, update the code, and build a new Docker image" () for its integration into Moodle. 1 - Change Design: 1 - Replace the default application image with an emoticon image ?. 2- Change the default logo/name to ours. 3 - Hide this option. 4- Change the descriptive sentence. 5- … 6- Hide button. 7 - Hide. 8- Hide. 9 - Hide. 10 - Change the casual chat icon + disable access to options. 2 - Modify: - Keep this settings button with the only option to "import" settings. 3 - Include Popup: - This chat will appear as a "popup" in Moodle in the "block" part (example), adapting the attached code for the current Moodle "check JavaScript or use the Bootstrap modals with their library which are mor...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I urgently require a Moodle expert, familiar with PHP open-source LMS for a task involving user management, course creation and management, and content delivery and assessment. I have a moodle site setup for my school and I need a plugin that will allow me to print and view student report cards or gradebooks in an organised way that can be viewed on a mobile phone easily as well as on the screen without a lot of scolling. The gradebook has multiple categories and sub categories and within each subcategory there are assignments with grades , rank, letter grades etc... Viewing or printing the current "user report" leaves a lot of empty space and only prints everything.. I want to: 1) print/view everything in a gradebook user report card (or multiple) including (ca...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I need a savvy IT expert to undertake regular maintenance and necessary upgrades on my language learning website. This includes, but is not limited to improving the site's user interface, enhancing performance and refining s...Objectives: • Regular updates as required, can be weekly or on an exigency basis. • Performance optimization for efficiency • User Interface improvements for a smoother user experience • Enhanced security protocols • Addressing and rectifying layout issues caused by updates Technical Proficiencies Preferred: • Expertise in website support and management. • Extensive knowledge and understanding of Moodle & added plugins • Verifiable competence in resolving website related challenges. • Proven experience in ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  I need a savvy IT expert to undertake regular maintenance and necessary upgrades on my language learning website. This includes, but is not limited to improving the site's user interface, enhancing performance and refining...Objectives: • Regular updates as required, can be weekly or on an exigency basis. • Performance optimization for efficiency • User Interface improvements for a smoother user experience • Enhanced security protocols • Addressing and rectifying layout issues caused by updates Technical Proficiencies Preferred: • Expertise in website support and management. • Extensive knowledge and understanding of Moodle & added plugins • Verifiable competence in resolving website related challenges. • Proven experience in ...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  Hello. I have a moodle site setup for my school and I need a plugin that will allow me to print and view student report cards or gradebooks in an organised way that can be viewed on a mobile phone easily as well as on the screen without a lot of scolling. The gradebook has multiple categories and sub categories and within each subcategory there are assignments with grades , rank, letter grades etc... Viewing or printing the current "user report" leaves a lot of empty space and only prints everything. . I want to: 1) print/view everything in a gradebook user report card (or multiple) including (categories, subcategories totals, and all graded item within ) in an organised way without having white spaces.. page breaks.. and each user starting at the top of the page showin...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Moodle Customization and Course Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm currently in need of a Moodle expert to assist me with multiple tasks, focusing mainly on course creation Here's the Scope of Work: • Course Creation: I'm looking for a pro who can assist me to create engaging, interactive courses on Moodle. I have the Word documents to be used for the content just need someone to recreate it in moodle • Plugin Customization: TO be diccused • Custom Templates: I need custom templates created specifically for 'Workplace Activities.' The templates should be user-friendly and boost the interactivity and appeal of the course content. Skills and Experience Required: The ideal candidate should have a strong background in Moodle, a solid understanding of educational course creation, an...

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  117 คำเสนอราคา

  Estamos buscando alguien que nos realice una herramienta para importar de forma masiva a learndash los cuestionarios de preguntas exportados de moodle y las preguntas o cuestionarios que vayamos realizando a través de chat gpt. Imprescindible hablar español. Tenemos muchas preguntas y queremos realizar la importación sin necesidad de teclear los datos. Moodle exporta las preguntas en xml, y Learndash las importa en xml, pero no son compatibles, pues el xml de Learndash es más complejo. También queremos incorporar un botón en las preguntas de los cuestionarios de Learndash para que el alumno pueda impugnar las preguntas, enviando un email al administrador.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  E-Learning LMS Platform Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a programmer skilled in Moodle/Chamilo, LMS and PHP to help build a comprehensive e-learning LMS platform. The primary objective of this project is to proficiently implement course creation and management features into the system and etc. Key Features: - Course Creation: Efficient mechanisms for producing and organizing course content. Ideal Freelancer: - Expertise in Moodle/Chamilo and PHP - Experience developing Learning Management Systems (LMS) - Should be knowledgeable in course creation and management on Moodle - Strong understanding of e-learning platforms and their functions.

  $5656 (Avg Bid)
  $5656 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Dynamic Moodle Plugin Creation หมดเขตแล้ว left

  ...am in need of a professional developer who is well-versed in Moodle plugin development with a versatile skill set. Your main task will be developing a plugin that integrates seamlessly with Moodle. While I skipped the specifics in the aforementioned questionnaire, I'm interested in having a plugin that embraces broader aspects like course completion tracking, gradebook integration and discussion forum integration. With reference to the Attendance Plugin, please consider its layout and functionality as a base foundation for this project. Some skills and experience required are: - Proficiency in Moodle plugin development. - Knowledge in course completion tracking, gradebook integration and discussion forum integration within Moodle. - Able to emulate the...

  $758 (Avg Bid)
  $758 การประมูลเฉลี่ย
  129 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Moodle developer who can incorporate some exciting modifications to the open source Moodle code. The project will involve:

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  customise joomla pages layout search module with filtering nearby event or classes - gps menus Social login Register google search consoles n google map, google calendar, login, integration Payment gateway razorpay configure moodle plugins google classroom Moodle plugins Course template Moodle plugins other configurations questionbank moodle moodle detailed reportin Moodle layout n features Question bank Moodle

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Moodle LMS Set-up and Implementation หมดเขตแล้ว left

  Job Title: Moodle LMS Implementation Specialist Location: Mumbai/Pune, India Job Type: Full-time, Contract Company Description: We are a leading provider of educational technology solutions, specializing in Moodle Learning Management System (LMS) implementations. Our mission is to empower educational institutions and organizations with innovative e-learning platforms to enhance teaching and learning experiences. Job Description: We are seeking a skilled Moodle LMS Implementation Specialist to join our team in Mumbai or Pune. As a Moodle LMS Implementation Specialist, you will be responsible for designing, developing, and implementing Moodle LMS solutions for our clients. You will work closely with our clients and internal teams to deliver high-quality...

  $684 (Avg Bid)
  $684 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Moodle LMS Setup & Management หมดเขตแล้ว left

  Job Title: Moodle LMS Implementation Specialist Location: Mumbai/Pune, India Job Type: Full-time, Contract Company Description: We are a leading provider of educational technology solutions, specializing in Moodle Learning Management System (LMS) implementations. Our mission is to empower educational institutions and organizations with innovative e-learning platforms to enhance teaching and learning experiences. Job Description: We are seeking a skilled Moodle LMS Implementation Specialist to join our team in Mumbai or Pune. As a Moodle LMS Implementation Specialist, you will be responsible for designing, developing, and implementing Moodle LMS solutions for our clients. You will work closely with our clients and internal teams to deliver high-quality...

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a skilled Instructional Designer to develop an interactive e-learning package tailored for aged-care and disability support workers. The package must be compatible with Moodle 4.2. Key Requirements: - The primary focus of the training material is to educate about professional boundaries in the aged care and disability support fields. - The e-learning package should include basic interaction elements such as animations or videos, simple exercises and quizzes. Ideal Freelancer: The ideal candidate for this task has experience in instructional design, specialising in Moodle and e-learning modules. Expertise in creating content centred around aged care or disability support will be highly regarded. Proficiency in developing basic interactive elements is required. Thi...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Moodle-Stripe/Paypal Data Integration หมดเขตแล้ว left

  I am seeking an experienced freelancer to bring course ID and course shortname from Moodle to Stripe & PayPal metadata. The primary purpose of this task is to effectively track enrollment in Stripe. This project not only requires bringing the course ID over but also the course Shortname from Moodle to Stripe. Ideal Skills: - Familiarity with Moodle and Stripe API integration - Knowledge of data tracking and management - Ability to meet project milestones on time Task Details: - Track course ID and shortname on Stripe Metadata - Display course ID and shortname in separate fields within the Stripe metadata Freelancers with prior experience in Moodle-Stripe integrations would be preferred. This is your opportunity to contribute to an important backend proces...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Intermediate Moodle Management Assistance หมดเขตแล้ว left

  ...considerable experience in Moodle 3.11 for a support role in my project. I require assistance with: 1. Course Creation and Management: Help me design and implement a course structure that suits my needs. This includes creating courses, defining their settings, adding and organizing course content. 2. User Enrollment and Management: Assist in setting up and managing user enrollment processes, including manual enrollment, cohort sync, and other plugin methods as required. 3. Gradebook Setup and Management: I require help in configuring and managing the Moodle Gradebook for course grading. You'll help define grade categories, set up aggregation methods, and manage individual grade items. The ideal freelancer for this job will have extensive knowledge and experience...

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Develop a simple website in WordPress หมดเขตแล้ว left

  THIS PROJECT HAS BEEN UPDATED. WE WANT WEBSITE IN WORDPRESS, NOT WIX I am looking for a web designer to design a website in WordPress to provide information about learning management system (LMS) like Moodle. This will be a small and simple website to provide information about my services, products, contact information etc. I would like to collaborate with a friendly, eager, affordable, and responsive freelancer with a great attitude. Many thanks Sijan begin your application with noautogenwithai

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  ...are completely familiar with Moodle. [2] We cannot give you access to our servers. You will have to install Moodle on any test server of your choice. [3] We use Moodle 4.01 on a Ubuntu 18.01 installation, with an Apache web server [4] The database we use is MySQL [5]Any relevant examples of your previous work with Moodle will be appreciated Scope of the project : ------------------------------------- Moodle has various enrolment plugins like Paypal and Enrol on Payment. Where a student is enrolled on a course upon payment. We need a similar enrolment plugin to work with the Razorpay payment gateway. Freelancer expertise: Moodle + PHP + Mysql (We are using Mysql for our installations) Main Steps involved : --------------------------------- ...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Streamlining Moodle’s Interface หมดเขตแล้ว left

  I have a Moodle website where I need modifications to decrease clutter and enhance user experience for my students. As such, I am seeking a seasoned professional with a strong background in Moodle administration and PHP: • The focus of this project revolves around removing access to Course Information and Recent Activities from sight at the site front page. This is aimed at reducing clutter and creating a streamlined user experience. Ideal candidate should be able to optimize the interface without altering functionality negatively. Your proven track record in similar projects will be an advantage. Please, include such examples in your proposal.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Developing website with LMS (Moodle) หมดเขตแล้ว left

  Developing an educational website with integrated Moodle LMS + payment gateway All work will be handed over as a closed version. also implementation of the hosting and domain will be required Security Front and back ends required Payment gateway integration required Chatbot required Dashboard required + Reporting

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Chatbot for Moodle Platform หมดเขตแล้ว left

  Saya sedang membangun e-learning menggunakan platform moodle sebagai base. Dalam platform saya memerlukan chatbot yang dapat digunakan oleh user untuk : 1. QNA tentang informasi akademik dan seputarnya, 2. mengakses course secara cepat, mengerjakan quiz, atau mensubmit pekerjaan (Chatbot dapat berkomunikasi dengan APIs Moodle). Chatbot yang dibangun harus berbasis Azure (Microsoft Bot Framework). Chatbot dapat diemmbed pada front end e-learning.

  $260 (Avg Bid)
  $260 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Install moodle ISPconfig หมดเขตแล้ว left

  Confgurate new domain, zone of dns and install moodle on ISPConfig.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Real-Time Moodle-Odoo 13 Integration หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an expert to configure real-time integration between Moodle and Odoo 13 Community. Specifically, I am interested in the following areas of synchronization: - User Synchronization: Maintain real-time consistency across both platforms regarding user information. - Course Enrollment Synchronization: Ensure that as soon as a student enrolls/unenrolls in a course on Moodle, their status is immediately reflected on Odoo. - Grades Synchronization: Guarantee real-time syncing of grades between the two platforms. In any case of data discrepancy, the record held by Odoo 13 Community should be considered the master and override the conflicting data on Moodle. Ideal candidates should have experience with Moodle, Odoo 13 Community, and systems integr...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Zapier / Moodle Automation Specialist Needed หมดเขตแล้ว left

  I am setting up a new business, selling Moodle courses online. I will be using EKM as my website / payments platform. I will need to automate the following 1) Customer order in EKM Trigger = new customer order. Automate the entry of key data into a Google Sheet or Excel File 2) Customer details added to Google Contacts 3) Integration with Moodle - Creating a new Moodle account (if a new customer) - Giving access to the particular Moodle course that the customer has purchased I am still in the set up phase, so can design my processes / workflow to make automation easier (i.e. this is, relatively speaking, a blank piece of paper). I am seeking an expert who is proficient in Zapier automation. My project revolves around streamlining the user enrollment proces...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  En Creante Lab, buscamos un experto en Moodle y AWS para implementar la última versión de Moodle con la plantilla Edumy en nuestro servidor AWS. Este proyecto incluye la configuración del servidor, la instalación de Moodle, la integración de la plantilla Edumy, y la realización de pruebas para asegurar la funcionalidad y rendimiento óptimos. Objetivos del Proyecto: Configurar un entorno seguro y escalable en AWS para Moodle. Instalar la última versión de Moodle. Integrar y personalizar Moodle con la plantilla Edumy. Optimizar el rendimiento y la seguridad del sitio. Realizar pruebas exhaustivas para garantizar una implementación sin errores. Requisitos Específicos: Expe...

  $622 (Avg Bid)
  $622 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Project for Jose A. -- 7 หมดเขตแล้ว left

  Hola Jose A. ¿Qué tal sigues?. Espero que todo fenomenal. Te contacto porque te necesito de nuevo ? En esta ocasión no es para la plataforma de Moodle sino para la página web que tengo en WordPress. El tema es Avada. Y sí ya me han dicho que es un asco, pero es lo que hay ? El problema más urgente que tengo creo que tiene que ver con el borrado de la caché o con el de CSS usado. Utilizo WP Rocket. ¿Me puedes ayudar con esto? Ya me dices. Un abrazo

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Unity Developer for Intermediate Puzzle Game หมดเขตแล้ว left

  ...intuitive, interactive puzzle elements. Ideal candidate should have: - Extensive experience with Unity3D game development. - Proven expertise in creating puzzle games. - Abilities to deliver results under a deadline. - A knack for designing puzzles with just the right level of challenge. The import note. the finish unity solution will have to have a SCORM plugin so that the results will pass to Moodle. We will supply the graphics in illustrator file. The animations will have sliding switched, leavers and animated dials and lights. There will be logic behind the users actions which will deliver certain outcomes that will result in a pass or fail and a score with all errors generated listed and when clicked explained. There will be 2 avatars for user guidance. The finished r...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Moodle upgrade 4.3 หมดเขตแล้ว left

  Hi Suman Kumar D., you had helped us in the past to upgrade Moodle ver. We need to upgrade it to latest version. Can you take our project? Also, curious to know if you work on another LMS OpenEdx?

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Advanced Moodle Gradebook Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a highly proficient Moodle developer to enhance the functionality of my current gradebook. I presently handle grading manually and employ grade weighting for various categories, which I find both time-consuming and complex. Here's where I need you: - Grade Calculation: Introduce a feature that enables automated grade calculation. This will significantly simplify my tasks and ensure accurate results. - Grade Weighting: Advance grade weighting functionality in the Moodle gradebook. This is crucial for a fair assessment of different categories that require different scales. - Include Grade Categories: The gradebook should include categories for quizzes, exams, and homework assignments. The ideal freelancer for this job should possess strong Moodle...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Moodle 4 Multi-Course Plugin Development หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced Moodle developer who can create a plugin for Moodle 4. Key elements of the project include: - Ability to add activities/assignments to multiple courses at once. - Implement a method to accomplish the multi-course assignment using 'Bulk selection and assignment'. The ideal candidate will demonstrate significant experience in Moodle plugin development, with an acute understanding of the Moodle 4 platform. A solid grasp of PHP, MySQL, and JavaScript is also key.

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Solo experto en moodle, quiero hacer una hora de consultoria acerca de que plugin son los mejores para mi proyecto de marketplace! Solo experto en moodle, quiero hacer una hora de consultoria acerca de que plugin son los mejores para mi proyecto de marketplace! Solo experto en moodle, quiero hacer una hora de consultoria acerca de que plugin son los mejores para mi proyecto de marketplace!

  $70 / hr (Avg Bid)
  $70 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Machine Learning Specialist Needed หมดเขตแล้ว left

  ...need to create a machine learning model inside Moodle LMS using the analytics models (). Moodle currently supports two predictions processors: • PHP machine learning backend - implements logistic regression using php-ml (contributed by Moodle) • Python machine learning backend - implements single hidden layer feed-forward neural network using TensorFlow. The script for this model will be: We have a profile field on a user () and a profile field on a course (). Based on these two fields, we want the platform to suggest other courses to the user. We are looking for a recommendation mechanism for Moodle based on machine learning, matching user information

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Moodle 4.0 Plugin Development หมดเขตแล้ว left

  ePortfolio (Plugin – Job Description) Job Title: Moodle ePortfolio Plugin Developer Location: Remote Job Type: Contract (with potential for extension based on project needs and performance) Company Overview: We are an educational technology company committed to enhancing learning experiences through innovative digital solutions. Our mission is to empower educators and students with tools that facilitate engaging, personalized, and effective learning pathways. We are currently seeking an experienced Moodle Developer to create a custom ePortfolio plugin that aligns with our vision of supporting students' academic and professional growth. Job Description: The successful candidate will be responsible for designing, developing, and implementing a Moodle plugin th...

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Configuración de Moodle หมดเขตแล้ว left

  Objetivo del servicio: Realizar configuraciones o adaptaciones de una plataforma que funciona con el código abierto Moodle para comercializar cursos e-learning que están con formatos SCROM, en países de LATAM. En la plataforma se podrán vender cursos individuales o alquilarla a empresas para que monten sus propios cursos a un determinado número de usuarios. Ya está instalada, pero requerimos configuraciones del método de pago, automatización del proceso de registro y vinculación de bigblubutton

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Small Moodle Restoration from backup หมดเขตแล้ว left

  I have a downloaded backup of a working moodle - the database is 4gb, and the moodle data files (120gb) are on an external drive. I have downloaded xamp, ampps, and mamp (these available to you). Your job is to get the database into phpmyadmin, and ensure the domain is working (with moodle loading fine). For speed, I recommend you get this job done with remote control of my computer. For the right person, I can't imagine it would take more than 30 minutes, and if it takes you a little longer i'll still appreciate it.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  PHP Developer for Moodle LMS Plugin หมดเขตแล้ว left

  ...plugin within a Moodle Learning Management System (LMS). I'm looking for a php application that can be integrated into a moodle type lms. This application allows you to send each registered user his "pay slip". the user must be able to read the document which must be present in a private folder, accessible only from the user profile. The source file can be found into moodle, inside manager’s private folder. the sending into the private folder of the moodle user area must be done massively. each "pay slip" document is in PDF format and is named with an identification code or with the user's name Key Responsibilities: - Create seamless integration with existing Moodle LMS infrastructure Skills and Experience: - Ex...

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา
  Moodle Site Configuration on Apache Ubuntu หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking assistance to configure a virtual host to serve a Moodle site on Apache Ubuntu 20.04, and associate the Moodle site with a domain name using an existing SSL certificate. The Tasks include: - Configuring the virtual host on Apache Ubuntu 20.04 for the Moodle site - Linking the Moodle site to a preferred domain name (to be confirmed) - Connecting the domain to the Moodle site using my existing SSL certificate Successful freelancers should provide evidence of past work in similar projects. Knowledge and experience with Apache, Ubuntu, SSL certificates, and Moodle is necessary.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Moodle php migration expert หมดเขตแล้ว left

  I'm urgently in need of a PHP professional who is well-versed in migrating systems from PHP 5.x to PHP 7.x. This project will require handling: - User interfaces, both backend and frontend - Database connections setup and management - API integrations optimization The ideal freelancer for this job would have: - Proficiency in PHP 5.x and 7.x - Experience in system migration - Extensive knowledge in creating and managing UIs - Solid experience in database connections - Proficiency in API integrations Note: Considering the complexity of this task, only freelancers with relevant experience in PHP system migrations should apply.

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Comprehensive Moodle Setup & Customization หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a proficient Moodle expert to help me out with a range of tasks. Key Tasks: - Moodle Installation and Setup: I need someone to install and set up Moodle for our learning needs optimally. - Course Creation and Management: Support in creating and managing courses is paramount. - Theme Customization: I want to personalize our Moodle site to represent our brand, and hence, theme customization is necessary. Custom Modifications: - User Interface Changes: I am aiming for a very specific look and feel for the LMS; therefore, UI customization is required. - Integration with External Systems: To ensure seamless flow of data and improved functionality, I am looking at integrating Moodle with external systems. - Custom Report Generation: I would r...

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน moodle ชั้นนำ