ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  67,373 mootools image rotator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Ongoing work for Draw image to cartoon contest #2 หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Draw image to cartoon contest #2'

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  ย้าย image ขึ้นไปบน aws หมดเขตแล้ว left

  ย้าย image ขึ้นไปบน aws เพื่อทำเป็น AWS AMI 1. Elastix MT 2. pfsense

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Trophy icon Product Pre-launch Image Design 2 วัน left

  Image Size: 1080 x 1920 Title: What will change? Bottom text: xxxxx Inc. Primary Elements: • Robot Toy( like LEGO EV3 ) • A Kid programming on her laptop, the screen is "screen [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]". • You can add other elements, about computer science. Format: .eps or .ai.

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Login background image design 6 วัน left

  i need an on brand background image designed: requirements: 1024 x 768 size jpg use as a background to my client portal login ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) this is to replace the mario brother scene in the background brand styling guide with colors & mood attached design should be simple, clean & not busy design should highlight

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน

  i have simple image i want convert in newslatter html its urgent need with in 1 hour max. budget : no more than 10$ if cant strt right now than dont make bid

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  i have simple image i want convert in newslatter html its urgent need with in 1 hour max. budget : no more than 10$

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  i have simple image i want convert in newslatter html its urgent need with in 1 hour max. budget : no more than 2-8$

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  i have simple image i want convert in newslatter html its urgent need with in 1 hour max. budget : no more than 2-8$

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  its urgent need with in 1 hour max. budget : no more than 2-8$

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  i have 1 simple image want to convert in html news latter time is only : 1 hour & i will pay you for 1 hour only as you bid placed. urgent.. if cant start now than dont need you.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  hello i have 2 image i want convert it to html newslatter.. for now start 1st one time : 1 hour for 1st one budget : no more than $10

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Alter an image 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am needing help altering an image online. All the task requires is to change a color of some icons and then to change a logo.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล

  hello if you cant start right now than dont make a bid... deadline : 1 hour

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  its urgent project so if you cant start right now than dont make a bid. time is only 1 hour..

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Greetings, I am reselling a software packages wherein I need to provide the developer with some .ico files. I have attached the primary logo. Ideally, what I would really like to do is have this logo (attached) changed from solid red to a gradient of purple to red/orange. OR...change the white lines to black, and have a "blue cloud" sky pattern as the background. Really don't ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Image Crop 6 วัน left

  I have a few hundred images that are of a large resolution and I need to make them all 1920x1080. Thanks,

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  91 การประมูล
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล
  Image Editing 6 วัน left

  We are creating a clan that provides gamers a professional space to have fun and meet others, we need knowledgeable and perspective people that will get the clear design and can clearly create that as required. This job was posted from a mobile device, so please pardon any typos or any missing details.

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  jpg image enhancer in c# (like android cam scanner app) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a function in c#, with source code, for enhance jpg images, like cam scanner android app. You can use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], opencv, matlab or another fre...need a function in c#, with source code, for enhance jpg images, like cam scanner android app. You can use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], opencv, matlab or another free lib. Attached original image and expected result.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Image Retouching 6 วัน left

  needed a expert retoucher who can deliver quality work in quick turnaround. Mostly the work is glamour retouching and clipping work. please bid competitive rates and get back to me via email. Share your examples of work as well as company details. No India, Pakistan, Bangladesh please.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  cut spear out of image turn to vector file. make the colors in the spear three shades of grey like the nsocc 1 file. make sure the picture is clean not blurry. make sure is a vector file thanks in advance.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล

  Please see this url form an example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The script should look into a sub-directory and apply the rounded corners to all images in that folder and output a .png file. Script should be simple enough that I can adjust the border radius.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  simple image modification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We have many simple image modification to do, first lot is 300 pictures, then 300 other. We provide transparent case picture, and we need smoke black picture, as you can see in the example, it's not a precision job, but a job we ask a reactivity and a good price, if the project goes well, it can lead to a long-term relationship. thk you

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล
  3D Image Design. 6 วัน left

  Need 3d Website Slider Images For Tile Exporters. Using 3ds Max, Vray Or Photoshop

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a training to convert the pixelated png/pdf to clear bmp conversion in illustrator or in photoshop

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Required a professional banner image for a site's home page and redesign the logo we already have.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Modify brand image 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Already have a brand name with image. Would like to improve on it with 3-4 designs i can use in the future. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Brand: Rottensteele Slogan : To Better The Breed

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล

  I need the images to be edited and resized for my website, favicon and social profiles

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Bulk Social Share and Image Share 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I provider your 200 URL, Short description and One mail id. 1 URL share with 5 social network site and 5 image Sharing site. Your Task 1. Create account on social network site and image submition . 2. Sharing URL with proper description. Write "Joy Hind" in your bid description. This is a long time bulk submition job.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I own a dental practice and I am working on ...my entire staff sitting at a table and I would like the background removed from the image so I can take just us and the foreround and use it on the webpage or other images without having the blown out windows, etc in the background. I have a RAW version of the image if this is something that can be done.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...looking for somebody to write me some code. I would like an image to be revealed when clicked/tapped on. At the moment the reveal for the offer looks like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] However, I would like to have it simpler. The image should be blurred directly on the page and once tapped on, made

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Fix Slider to show image and video of same height. We are using Slick slider

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  PHP Image processing - Replace whites by texture 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a PHP GD script to simulate wood printing. When printing images on wood, whites (including gradients) are replaced by a wood texture. A simple PHP page where an image URL is entered and the result displayed is enough. If PHP GD cannot do this, ImageMagick would also be acceptable.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Re create a image with some text with gold foil printing, Need a hard copy of the image, printed letters with gold foil.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Wizard Archetype Image 5 วัน left

  I'm looking for a black and white, digital line drawing of an archetypal image of a wizard to be printed on a playing card.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Make character image texts 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please change the character image into texts. The target files will be sent to you after bid. Freelancer needs the software as below Photoshop Illustrator Indesign

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  I have 3 hand-drawn logo images and I want you to make an electronic version. You may use whatever Photoshop, Illustrator, or something else, you need to send me all 3 images saved as png in high quality, also you need to send source file.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Need Magento 2 Product Listing using csv file and Quick Image edit about 1500. need quick delivery thanks

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  ...downloading from search engine or by making it in coraldraw or any other software. I want same to same picture. Price doesnt matter. Ill accept lower bid. I tried reverse image search on google, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL],[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or many other sites but I couldnt get higher resolution picture. in the uploaded picture you can see the blur 5 by5 grid containing

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi, I would like to create a high-resolution 3d render or illustration of the attached image and possibly an interior render of the building. This could be done as a 3d render or illustration I don't mind. Please see attached for the image. There is no roller coaster and no need for flowers grass and things like in the photo just the building needs

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Hi I would like to have a solution for protec...able to view. Restriction for Print, Print Screen, Download, Taking a photo, via developer tool or any other possible way to make it impossible for them to copy the displayed image/pdf file/ text etc. Current system is creating in Lavavel and users login to view the file etc which are uploaded by Admin.

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  i want a nice rotator promote advertisers website and i will pay members to surf promote there ptp link if the rotator is perfect i will accept higher offers only

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Find Rule Image Link No Watermark 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Find rule image link no watermark Example Link with watermark: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I remove /0x0 I have Link no watermark: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -----------------------------------------------------------------------------

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have a banner that I've created in photoshop and I want an effect to be added that looks like the photo is being painted over my the background vectors

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Architectural render of attached image + possible interior shot ----- 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I would like to create a high-resolution 3d render or illustration of the attached image and possibly an interior render of the building. This could be done as a 3d render or illustration I don't mind. Please see attached for the image. There is no roller coaster and no need for flowers grass and things like in the photo just the building needs

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล