ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,185 mootools image rotator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Need 4 home page banners for website หมดเขตแล้ว left

  ...com/images/merchandising/december-2018/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] c:[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] d: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Products images are attached. 1:

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  My site has 2 slots that display a 728 x 90 banner. When you view my page using a desktop computer the banner displays ok. When you load my site in your phone the banner is way to wide and doesn't display correctly. I want to make both slots responsive and to display the banner correctly. site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  need to add link rotator and direct whatapps link in this script : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  - The website will be built to specif...which social engine is built. Modification of database abstraction may be needed to use other more efficient databases like Redis, NoSQL or similar for obvious reasons - Ad rotator with logic that can do targeted advertising embedded in various pages - Such a one will work with 3 other developers collaboratively

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  - The website will be built to specif...which social engine is built. Modification of database abstraction may be needed to use other more efficient databases like Redis, NoSQL or similar for obvious reasons - Ad rotator with logic that can do targeted advertising embedded in various pages - Such a one will work with 2 other developers collaboratively

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Instal Proxy Rotator หมดเขตแล้ว left

  Hello there, I need to use Proxy Rotator but I am not able to do it by my self. Can you help me in doing this? ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Regards Lorenzo

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Project for HIRE SEO EXPERTS 18/11/20 - 17:39:34 หมดเขตแล้ว left

  ...This URL will need to be updated to use a secure URL for your padlock to return. Hard Failure A script with an insecure url of "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" was loaded on line: 52 of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This URL will need to be updated to use a secure URL for your padlock to return. Hard Failure A script with an

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Web page rotator for Raspberry หมดเขตแล้ว left

  Hi developers, I need script for Raspberry, that will be used for cycling several HTML pages in one fullscreen window. On start, it should connect to predefined URL (example http://server/getPages/devA). It will receive JSON like this: [ {"DeviceName":"DevA","PageUrl":"[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]","PageOrder":10,"ShowTime":30}, {"Devi...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Build a proxy rotator and panel with coinhive หมดเขตแล้ว left

  ...requests through the back-connect proxy rotator. The proxy rotator and miner are ip bound (no login) so we can exactly monitor how many the user mined and how many requests he used through the proxy rotator You need to make the full system, the proxy rotator, and site run on different servers. The proxy rotator should be in python, on panel is PHP HTML

  $831 (Avg Bid)
  $831 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Php ad rotator หมดเขตแล้ว left

  Build a php rotator script to rotate groups of ads on a webpage. No backend needed.I have 6 ads that need to be randomly rotated at the same time.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Local server proxy rotator หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have a list of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in a textfile. i want to rotate and use them in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] locally. so each time i request for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] it going to provide me a new Socks4 proxy from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] textfile. Need to start from proxy 1 till the end of proxies. no random. Socks4 > http as below: (Client -> HAproxy -> Polipo -> Rem...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Proxy rotator หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need a local socks4 proxies Rotator tool. that do the following using my OWN [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] <-> Polipo 1 <-> Proxy 1 Client <----> HAproxy <-> Polipo 2 <-> Proxy 2 <-> Polipo n <-> Proxy n I want exactly same idea but instead of using

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Update our website and make some changes หมดเขตแล้ว left

  ...over the sliders needs changing as you cannot see it at the moment 4 of the images on the 2 of the sliders needs changing we need a jobs feed added on the home page as a rotator (we have all the RSS feed and code just needs implementing) the menus dont work on mobile devices so these need to come up with a white background Create 2 brand new pages

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...Images of the Shoulder. Should cover Anatomy using Primal imaging if possible but also MR Anatomy of the Shoulder MRI Technique Shoulder Checklist Shoulder impingement Rotator Cuff Tears, microinstability, throwing shoulder injuries Glenohumeral Joint instability, SLAP tears, Shoulder related pathologies included paralabral cysts and biceps tendon

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Need new features for my site หมดเขตแล้ว left

  I need these features ad...features added to my site ref conest offer contest ptc section ptc advertising (members buying side) ptsu advertising (members buying side) banner rotator on pages and (members buying side) banner rotator on pages and (members buying side) shoutbox (with new members alert and completed offers alerts from ptsu and offerwalls)

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  URL Redirect with URL Rotator หมดเขตแล้ว left

  I need someone to build a web services that we can build URL that can redirect to multiple different URL, with rotation URLs by a define frequency or ratio. For example: URL1 redirect to URL-a, URL-b, URL-c I will give you the URL format and how I want the software to work. We also want to track the IP and session of the user who click on that. You can recommend any programming you want to use...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Project for Shweta J. -- 3 หมดเขตแล้ว left

  Hi Shweta J., Okay more practice with the Mootools Class form, your native javascript skills, and data extraction from object sets, and subsets, and data contextualization, and normalization.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Shweta J. หมดเขตแล้ว left

  Hi Shweta, I want to complete that qMeter Class. You will pick up some more Mootools along the way.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Logan L. หมดเขตแล้ว left

  Hi Logan L.,Please will you do further upgrades on 360 Rotator project as discussed in previous project.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a new website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Need 2 tasks to be done. 1. Make slider responsive ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) with respect to a circular background -> Middle image should always be in middle of the circular background I provide. 2. Design the calendar page as per the design provided.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Socks5 proxy rotator หมดเขตแล้ว left

  Clients---> RotationServerGateway ---> internet [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Rotation server ,rotated from input file,public sockslist/freesocklist. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Autoremove from list when socks5 dead. Support multithreads. Linux console program. Writed on C/C 

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Simple Ad Rotation Script (Javascript) หมดเขตแล้ว left

  I need a script in which i can insert images with links in a way to crea...the links i want. I can create rotators with many sizes like 300x300px , 250x250, etc... responsive of course, and works on all devices. The goal is to get a code for each rotator i create to insert in my websites' widgets. I need a javascript expert that can make this quick.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  PERL 5 Module socks5 rotator. หมดเขตแล้ว left

  I would like this software to be developed for Linux . PERL 5 Module.

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Socks Proxy rotator. หมดเขตแล้ว left

  It is a socks5 rotator/gateways that changes original ip outgoin connections addresses to socks address. Socks5 could be added into input file, from Public socks5/free socks list. it can ignore proxy servers that are not working, Support threads. Linux console program.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We are ...jQuery, HTML4/5, CSS, AJAX, XML and JSON - Familiarity with popular JavaScript frameworks (e.g. jQuery, jQuery UI, jQuery mobile, Kendo UI, dojo, Sencha, Knockout, Backbone, MooTools, Ember, AngularJS) - Experience using ActionScript 3.0 is preferred - Mobile development skills are beneficial Cantonese or Mandarin Speaking will be an asset.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Looking for Web Graphic Designer หมดเขตแล้ว left

  ...jQuery, HTML4/5, CSS, AJAX, XML and JSON - Familiarity with popular JavaScript frameworks (e.g. jQuery, jQuery UI, jQuery mobile, Kendo UI, dojo, Sencha, Knockout, Backbone, MooTools, Ember, AngularJS) - Experience using ActionScript 3.0 is preferred - Mobile development skills are beneficial 以上職位試用期滿後, 享有員工福利 Cantonese or Mandarin Speaking will be an

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  php script url rotator หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a php url rotator that will rotate urls even. And can add as much urls as I want.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Modifications for existing WordPress Website หมดเขตแล้ว left

  ...Add "In-Network with all major PPO Insurances" text (at the top of all pages below the very top header with phone number) 6. Add testimonials rotator to the bottom of the homepage. Testimonials from this rotator / slider will contain just excerpt of the full testimonial. When clicked on "read all" it will take you to an a anchor of that testimonial on

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Update existing iOs and Andriod app หมดเขตแล้ว left

  ...App revenue stream. This document outlines what those features are. We are looking to make the following updates ASAP: 1. Full Screen Ads from Mobile networks 2. Ad Rotator for all list screens 3. Additional Ad mobile Networks 4. UI Simplification 5. Message with redirect to web page 6. Address Bugs If interested in this project

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Update existing iOs and Andriod app หมดเขตแล้ว left

  ...App revenue stream. This document outlines what those features are. We are looking to make the following updates ASAP: 1. Full Screen Ads from Mobile networks 2. Ad Rotator for all list screens 3. Additional Ad mobile Networks 4. UI Simplification 5. Message with redirect to web page 6. Address Bugs If interested in this project, send

  $2442 (Avg Bid)
  $2442 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล
  wordpress developer, image rotator integrations หมดเขตแล้ว left

  I have a quick task to integrate a javascript image rotator into a wordpress site. should not take too long.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  BUILD NICHE NEWS SITE หมดเขตแล้ว left

  ...underneath Rotator Banner Home Button LEFT SIDE COLUMN: List of 4 Content Icons, categories, with ability to add additional When a new article is input a category will be selected via the Admin and articles will sort and appear in chronological order, newest first, when these links are clicked on. 3 small rotator MIDDLE COLUMN: Rotator banner should

  $1146 (Avg Bid)
  $1146 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  Hi, i need to insert in my shopify site this code: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] its very easy and very fast.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Web development หมดเขตแล้ว left

  I need some changes to an existing website. Looking to have my site mobile friendly And insert rotator in lending page

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Cookies Stuffer Script หมดเขตแล้ว left

  Project Description: I need a cookie stuffing script (Image and Flash Stuffer) made that i can host on my server ([url removed, login to view]) and make accounts for other people to use. It should have these Features: * Fully Functioning admin panel * Blank Referer (SSL method or any other that works) * Easy Forum (BBCODE) and HTML Code

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Email Marketing หมดเขตแล้ว left

  Looking fo...download links with Interspire + PowerMTA and addons( Addons:– Multiple MTA + IP Monitor – Multithread Addon – Feedback Loops Processor – Remote Bounce Processor – Spinning & URL Rotator – Advanced Backup/Export – – Geo-Location Tracking/Statistics Power MTA Management console has to be also install and Virtual power MTA )

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Project for Zuomin X. -- 3 หมดเขตแล้ว left

  Rotator Fix

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Ip Rotator help (prox) หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need someone to help me set up an ip rotation that can rotate my ip every 10 minutes. I need that to be either applied with firefox browser or in the windows machine itself.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Platforma / Retea de afiliare หมดเขตแล้ว left

  Doresc o platforma de afiliere de genul : Zanox sau AffiliationSoftware . Trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici : Tacking system real time stati...add banner&links Merchants panel Prefill DEM 3PP impressions pixel Covering URLs Banners Multipli Featured campaigns (campagne in evidenza) Banners Codice Banners Rotator Multi-Languages

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  H1 assmebly language for palindrome หมดเขตแล้ว left

  The project is about H1 assembly language, Write an assembly language program to do the following: In a loop, a...pal to determine whether or not the string represents a single-word palindrome, and print the answer. Now repeat the loop. Test the program with these strings: rotator racecar abboubba kayak rear noon anna

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We are looking to create a 360 image viewer for some products. Our current process flow is as follows We take 360 degree video of a product in 4K resolution. Generate 24 frames (we can generate any number of frames) exactly from start point to end point in video creating the 24 images for the 360 view Some requirements: - Easily replicable

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...source code) 1. Addons for Interspire Email Marketer Multiple MTA + IP Monitor Multithread Feedback Loops Processor Spinning [Content Rotation[Body,Subject,Signature,URL Rotator,SEO Links,SMTP match] (version: 3.4) Advanced Backup/Export Social Network Sharing Statistics Geo-Location Tracking Statistics ISP Analysis PowerMTA Remote Bounce Processor

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Build+A+Website หมดเขตแล้ว left

  ...underneath Rotator Banner Home Button LEFT SIDE COLUMN: List of 4 Content Icons, categories, with ability to add additional When a new article is input a category will be selected via the Admin and articles will sort and appear in chronological order, newest first, when these links are clicked on. 3 small rotator MIDDLE COLUMN: Rotator banner

  $739 (Avg Bid)
  $739 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  ad rotator for websites and video player transformer หมดเขตแล้ว left

  hello looking to rotate ads on my sites from Adsense DoubleClick and others ad networks *meaning the ads will switch every few minutes between networks 2. I have sites using youtube or other video players and I am looking for a way to replace the players with my own similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and KenPlayer Transformer Plugin * brid use to replace youtube videos and allow pre-roll ad...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi, Website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] PHP 5.3.29 ...Jquery error : Uncaught TypeError: $ is not a function at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at Object.<anonymous> ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at Object.i.extend.$owner ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at new <anonymous> ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:191

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Hi, Website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ...error : Uncaught TypeError: $ is not a function at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at Object.<anonymous> ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at Object.i.extend.$owner ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at new <anonymous> ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:191

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ การประกวดชั้นนำ