ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,639 move complete joomla template final site งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Hello, need to move coupon form on checkout page to woocommerce_checkout_after_customer_details keeping coupon form working and style

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Hi, We have a new webhotel and need to move a site to the new webhotel on a new domain. Make sure all url is working after migration. Also need to upate wordpress and all the plugins.

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  63 การประมูล

  I have an existing Drupal web site that I would to move to a different domain. It is currently at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and I want to move it to thelooplist.com. Both domains are hosted by GoDaddy and pointing to Deluxe Hosting. Any existing data related to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can be deleted. I assume this is pretty straightforward using Backup

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  Project is developed using PHP with MySQL database and WebServices running on Linux Server. We need a PHP developer who has experience with MySQL Server Database on Linux server. We need to change the titles on the page and copy the entire project to another Linux Server.

  $156 (Avg Bid)
  $156 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  We are a country club and we make videos to advertise to and/or inform our members about different t...textures, etc that we can put at the beginning, throughout, and at the end of all our videos. I can provide examples. I use final cut pro to edit our videos, so I will need the graphics to be insertable and the text to be editable via final cut pro.

  $170 (Avg Bid)
  $170 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  Python amazon & ebay web scrapper (Desktop app final result prefer) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a senior web scrapper. He must be familiar with amazon, ebay. And also know well multi-threading. Super fast is a main feature. And also knows well amazon policy. Please write about that in your proposal. And also start a word "happy" in your proposal. Feel free to bid if you are expert. Waiting for your bids.

  $198 (Avg Bid)
  $198 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Repair Microsoft Access File- Urgent final budget 20$ 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Trying to Access an Old program, need help- dont bit above 20$- payment/milestone after the approval of work by client, thanks

  $12 (Avg Bid)
  $12 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  WORDPRESS site will move to new server also all page will be SSL. we use PLEKS PANEL.

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  58 การประมูล
  Help Me Move -- 2 3 วัน left

  Need help moving from Burwood NSW 2134 to Redfern NSW 2016 on Saturday 21st July. Morning is preferred. A van & 2 removalists will be required to move: - 2x bed frames (38kg each, but in separate boxes so around 20kg per box) - 2x mattresses (new & in a compressed box) - 1x coffee table - chairs - 15x boxes - heater - other small items

  $22 - $186
  พื้นที่
  $22 - $186
  0 การประมูล

  Complete the Final Things for the ghost fight game

  $472 (Avg Bid)
  $472 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Help Me Move 1 วัน left

  Need help moving from Burwood NSW 2134 to Redfern NSW 2016 on Saturday 21st July. Morning is preferred. A small van & 2 removalist will be required to move: - 2x bed frames (38kg each) - 2x mattresses (new & in a compressed box) - 1x coffee table - chairs - 15x boxes - heater - other small items

  $102 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $102 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Help me Move 23 ชม. left

  Metinenc help semiautomatic washing machine

  $507 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $507 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  I need android developer whose work on android canvas i have existing android app. it's having small bug like "text/image not move on canvas" using android platform developer must be familiar with android canvas...

  $89 (Avg Bid)
  $89 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  I need some changes to a few existing websites in wordpress

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  We are looking for following workflow in blender which needs to be automated in blender 3d. Purpose of this project is to simulate how the final 3d print will look like before it's printed and automate the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:1. Open blender scene which has wooden desk and some reference object like a pencil (this is base for all renders)2. Import specified

  $160 (Avg Bid)
  $160 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  We are looking for following workflow in blender which needs to be automated in blender 3d. Purpose of this project is to simulate how the final 3d print will look like before it's printed and automate the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:1. Open blender scene which has wooden desk and some reference object like a pencil (this is base for all renders)2. Import specified

  $180 (Avg Bid)
  $180 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  copy site to move to other hosting server หมดเขตแล้ว left

  our site reseller seems to have gone away. The site still exists but the main pointers do not work to the domain name. Need the following site and all sub pages copied so we can move to an active server site is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] we don't have any cpanel or other ftp access

  $126 (Avg Bid)
  $126 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล
  Help on Final Project หมดเขตแล้ว left

  Need help on developing an algorithm for image recognition using Tensorflow for a term project. Python language knowledge is required.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล
  final project หมดเขตแล้ว left

  i need 4500 words project which should include everything which is given in the instructions

  $115 (Avg Bid)
  $115 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  Hi I'm julie and a business coach. I'm seeking to move my coaching into online programs and have just launched my first program. Sadly, I'm sending all the content to the members by email and am looking for someone to help me move my content, material onto an online platform. I'm thinking Ruzuku and then making it look pretty. I'm happy for you

  $89 (Avg Bid)
  $89 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล