ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  331,045 move user module joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณี...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  user interface หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบ user interface เพื่อ ทำเว็บไซด์ บลาๆๆ เทสๆๆๆ แค่ทดลองเล่นดูค่ะ ไม่ได้จะจ้าง แหะๆ เสร็จแล้วจะลบนะคะ

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  อยากหา website developer เพื่อออกแบบเวป ของรร.นานาชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวีดีโอ หรือภ่าพเคลื่อนไหวอยุ่ที่หน้าHOME และมีช่องกรอกข้อมูลเพื่อ mailing list ตัวอย่างรูปแบบเวปที่ต้องการ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] หรือ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา Extension พัฒนาเว็บทั้งระบบ ระบบต่างๆ ด้วย Joomla Framework

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  POS for joomla หมดเขตแล้ว left

  เขียน joomla extension สำหรับ ทำระะขายหน้าร้าน (pos) โดยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูล

  $1460 (Avg Bid)
  $1460 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Affiliate Program & Sales Mangament หมดเขตแล้ว left

  ทำเวบขายของ มีระบบ affiliate กับ ตัวแทนจำหน่าย เขียนโดยใช้ JOOMLA อยากได้ระบบแบบ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ขอให้มานำเสนองานที่บริษัทครับ แบบหน้าบ้านหลังบ้าน เรื่องงบเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับ

  $2830 (Avg Bid)
  $2830 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  verview You are required to use Java SE 8.0 and JavaFX to develop a Graphical User Interface (GUI) and a database for the vehicle management program. 1. Enhance your ability to build a Graphical User Interface using JavaFX 2. Practise implementation of various GUI event handlers and handling exceptions 3. Read from and write to a database using

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Zemax simultion - Relay optics optimisation into liquid 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...or do we need a custom lens? Additional info: The monochromator generates only one wavelength at a time. To compensate the focal shift of the optical system, we are able to move the first (collimation) lens. The wavelength can be adjusted between 300nm to 2600nm. For further details, see attached file. The job: is to optimise the position of both

  $21 - $176
  $21 - $176
  0 การประมูล

  ...Constructions Tha Back office application will be completely ERP for able to set any industry for example it will have all ERP necessary Module Finance Module CRM Module HRM Module Payroll Fixed Asset Banking Module (Offline just internal Calculation) Sales and Invoice Purchase and Expense First Back Office Application will be Full ERP will cover

  $4382 (Avg Bid)
  $4382 การประมูลเฉลี่ย
  172 การประมูล
  scrape website magento , woo commerce, joomla, drupal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for searching and get the list of website using platform below: - scrape magento website (1.9+, 2.0+) - scrape woo commerce website (Must install woo commerce) - scrape joomla / drupal website All website above must be only from specific country (let you know on private chat) ex: only magento website which in USA Delivery term - information with

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Need a Joomla developer 6 วัน left

  I have started developing a website but I would need a dedicated professional to follow it. I also need to have the migration of old website. Sta...would need a dedicated professional to follow it. I also need to have the migration of old website. Status as is of the website is at www.fanticrent.eu. It is developed with Joomla and with Balbooa gridbox

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  ...will generate it self based on Reports). User module: New user registration, authorization, user data change, logout, password change, user delete. Document module: document add, edit document, check document, delete document. Report module: add report, edit report, check report, delete report. Statistic module: check statistic, delete sta...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need someone who can move my website to another hosting company, please only contact if you agree $5

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  wordpress woocommerce website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We are the ecommerce looking custumization on woocomerce product only two product on our site with subscription module and payu money based gateway. Please discuss for detail

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  WordPress Customisation 6 วัน left

  I need two changes to a custom WordPress site running Woocommerce 1. Move the social share section to under the META section on the shopping cart page 2. Want to add a button to the products page called SENT A HINT. WHen you click it, it must open lightbox with a form with the following fields: Your Name, Your Email, Friends Name, Friends Email, Custom

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  ...from a certain clueless programmer who was very good at asking for money but not so good with writing a program that handles money. Not willing to do that again. When things move forward and I see results I will make the milestones. (NOT NEGOTIABLE). The app must work on all versions of ANDROID ,6.0 to 9.0. I expect you to test on live phones. Please

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  I need a few changes to web site Magento 1.9 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...changed on my web site The headers I would like moved around Add prices to pages where it is missing Fix my enquiry cart as sometimes it does not add the products I had a module that conficted with the combine feature and now it wont combine contact form has issues in submitting sometimes to similar to the enquiry page general lay out on the pages

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  create a code that makes a stepper motor do the following: 1. work using sparkfun monster moto shield. 2. use lcd shield to start, stop and move between different setpoints. (LCD turns green when setpoint is reached) 3. Make the stepper motor stop at setpoints.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  create a code that makes a stepper motor do the following: 1. work using microstep driver 2. use lcd shield to start, stop and move between different setpoints. (LCD turns green when setpoint is reached) 3. Make the stepper motor stop at setpoints.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  1. Remove app from store front and move it to testflight 2. Fix finding people screen bug 3. Fix location popup (should only come on location permissions screen in signup) – users will enter their area code manually 4. Set up flurry.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  1. Remove app from store front and move it to testflight 2. Fix finding people screen bug 3. Fix location popup (should only come on location permissions screen in signup) – users will enter their area code manually 4. Set up flurry.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  A4 Flyer 20190424 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...design. I will supply content. You will be responsible to put everything together and create a good design. I would like 3 mock ups from which I will choose 1 design to move forward with any modification/adjustments needed. I would like revisions till I am happy. You will need a very good sense of design and be able to use your initiative and

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล

  1.1 move Quotation app from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1.2 fix all dependency issues at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1.3 test Quotation has no bugs before doing likewise (to copy all the following modules) a. invoice b. receipt c. AR note : do not copy stock module

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Joomla website with Virtuemart need Stripe integrated. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I already have the Stripe extension installed for the virtuemart. However, it appears like the front end of the form is not displaying the options properly. I need someone to be able to look at it and give me the ability to have 2 payment options. Paypal (already there now) and Add stripe as payment options. This stripe option also has to work when I turn off paypal because I do plan on doing ...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Laravel combine module together in one module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Some customi...0yDLuwdnIAN8FGofdQfc/view?usp=sharing SAAS module [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] developer sites [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need to merge all the module together 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Some customi...0yDLuwdnIAN8FGofdQfc/view?usp=sharing SAAS module [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] developer sites [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  organizing txt files with python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I receive txt files every day and have to look manually to check which is from a certain payer. I would like a python script that would o...a python script that would open the list of files 1 by 1 and if it contains the name of that payer, create a folder and place the file in it and if the word is absent do not move the file at all. Thank you.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...and Cold Room Storage. I have space 27 feet (8.23 meters) by 100 feet (30.48 meters). Attached are photos. In-front i want a display of fresh fruits where people enter and move around seeing and selecting the kind of fruits they want, they enter from one door go round and exit in another door on the same front side. We need to add behind a cold room

  $180 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน
  CODEIGNITER-PHP, FIX ISSUES & VIDEO STREAMING ) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...(hosted in a streaming provider) plays on EDGE and FIREFOX only. it is needed that it works on any browser and devices. - I want to change my streaming video provider (I want to move to Vimeo) - Prevent from downloading my video (at least, be harder from downloading) - I want to change the domain name. We will [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  ...the wordpress Tablepress plugin working again on both sites. Tried uninstalling and reinstalling and another freelancer failed to complete this task already. I did recently move hosts....not sure what the issue is. Your fixing just 2 sites here for your bid. However this may result in more work as our other sites may later develop same issue and if

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Need help to fix angular js bug " Failed to instantiate module "

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Bulk Whatsapp Messenger Grabber Groups and Multi Messages 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Videos , Documents) Whatsapp Numbers Generator Whatsapp Numbers Filters(Support Multi-Accounts) Whatsapp Groups Contacts Grabber (Get Whatsapp contacts from groups) Anti Block Module Multi text message (reduce chance of blocking) Advanced Internal dialogs (reduce chance of blocking) Sleep Control after X amounts of messages Connection Speed control delay

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Prestashop layout and formatting changes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Complete the attached list of tasks on a Prestashop 1.7.4 website. Website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Bank Transfer Confirmation Page. Remove Text ‘‘(TAX EXCL.)’ 1. Move top navigation menu up 1 line space 2. Correct number of images displaying per line on Category Pages (should be 4 per line) 3. Fix the broken ’Add to Cart’ button on the Category Pages

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Set Up HR On Boarding 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for someone proactive that can help us really bring it all together, we believe we have built a good back end, it’s time we find the right team to really make things move forward. Tasks Identify and establish a profile of who we are looking for. Write advert and get it signed off by Avensure and compliance. Set up a method of interviewing

  $801 (Avg Bid)
  $801 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  MSP430G2553 Bluetooth Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a code that works on MSP430G2553. There is a bluetooth module(HC05) connected as master and I have two slave bluetooth that works on another MSP's. I need three function: 1-Disconnect already connected slave bluetooth and connect the bluetooth module that have same MAC adress with sended to function as argument. 2-When string arrived over bluetooth

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Need custom cms based website... 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will be inter-linked with the company in order to buy the products and view them and chat with them in order to stay tuned with the company. Features and Functionalities: User Module: • Product listing and filters o By category ▪ Products can be viewed according to their categories. o By Tags ▪ If a product falls in two categories a custom tag can assign

  $229 (Avg Bid)
  $229 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Java module that will generate a file for print on paper 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to write a Java module that generates a printable file, that prints out text and images on a table like layout. The task requires strong previous experience with Java packages and libraries required to generate graphics and text that should print in paper in exact imperial and metric measurements as shown in the file attached. System input

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Odoo Kanban view drag and drop mobile 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, we are using odoo v11 CE. in the kanban view, for example project user from mobile (smartphone and tablet) cant move the task between columns. We need enable this features for mobile, for example like trello

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello, We need to make developments in an existing module along with its implementation. It will be an ongoing development work. Please quote your best rate along with your experience. Thanks.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Dev with knowledge in server less framework 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a Dev with knowledge in nodejs and server less framework module. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...can write a telecommunication cabinet maintenance report No network knowledge is required The work of a report consists to : Modify about severals dates on existing report Move photos on an excel document (about 10) The working time is estimated at 5 minutes per report, I can provide a minimum of 40 reports per month. For those interested, I also

  $254 (Avg Bid)
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  We need a PCB design with 3 main componenets: - WIFI module/controller (ESP8266 or any recommendation): this will control whole system and send requests if wifi is available. It will also control power usage to improve battery life. - SIM7000A: will be sending post requests every 15 minutes about sensor details. - Must have 3 input pins (analogue

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Redesign Wordpress Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...job, please let me know you've read the spec sheet and understand the project! * Can make a copy of our website (we already have phase3 setup), make all the changes, and then move the completed changes over the live website when done. Here is the spec sheet: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1587 (Avg Bid)
  $1587 การประมูลเฉลี่ย
  182 การประมูล

  ...other technology experience is ok u can suggest any strong platform Want to build Cloud Base Online offline Synch Restaurant POS System with POS Module Delivery Tracking Online Ordering Complete Finance Module (English Arabic) on Angular or any platform you suggest that work online offline synch I want a complete Restaurant Point of Sale Application required

  $3322 (Avg Bid)
  $3322 การประมูลเฉลี่ย
  121 การประมูล

  ...additional goods that could face 10% tariffs after a public comment period. It includes fruit and vegetables, handbags, refrigerators, rain jackets and baseball gloves. The move comes after the United States imposed 25% tariffs on Chinese goods worth $34 billion last Friday. Beijing immediately responded with its own tariffs on US goods worth $34 billion

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Task and documents manager 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and documents expiry and to create formal pdfs from templates Users: Can register Users with different permissions Tasks: Can assign tasks to specific user. Can move task from user to another. User can change the task status easily. Users and moderators can post notes and reply on them inside the task page. Documents Can add a document and its details

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล