ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  119,771 mysql configuration ubuntu งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำเว็บไซต์ php, javascript และ mysql

  $4145 (Avg Bid)
  $4145 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเ...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Hi, I want to install ( Dovecot – Postfix – Roundcube ) on an ubuntu VPS in order to send and receive emails using my web application domain name. type the result of 215+21 in the beggening on your bid proposal in order to confirm that you've read the description. I also want to be able to create new email addresses

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Backend API for Linux 6 วัน left

  Hello, applicants. Among you who can develop backend-api using PHP code. I'll never let accident happen like fake job. I hope to get kind help from expert. The backend is webserver has been mounted Ubuntu.

  $2322 (Avg Bid)
  $2322 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Build a Wordpress Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a fresh and original homepage design for our business We a need a photoshop designer/wordpress expert who can deliver a user friendly professional and modern design for our homepage. The homepage will provide: 1) A graphical illustration of our business function 2) An introduction to our business and services. 3) A series of graphical links that will channel the user to t...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  102 การประมูล
  Project for Sirajum M. 9 วัน left

  I need help with the installation and configuration of Cocorico open source marketplace platform using AWS. I notice you have experience with this.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Sync data from MySQL to Google sheets 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have a POS "point of sale" Database it was designed with MySQL db, I need a script that fetches tables from db and post them on google sheets or Excel file on my personal google account every X minute or hour. -Your bid is the number you're getting paid for full code -I need the script source code encrypted after finishing everything

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I have installed laravel on ubuntu server. Still not installed mail server. if you are familiar whth server, please bid and discuss together.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Knowledge of PHP 5, MySQL, Drupal, YII, WordPress, Java Script, Jquery, Ajax HTML, CSS 3 are required. Knowledge of Joomla, CodeIgniter, Cake PHP is a plus. Analyze system issues and problems and implement solutions rapidly; formulate/use design patterns wherever applicable. Meet aggressive deadlines while working under pressure, dedication to building high-quality deliverables while being thoroug...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  need a fast developer to duplicate/add new crud forms in php/mysql/adminlte/jeasyui of exiting project. design and create crud. how to structure code is already available from existing working forms. job is mainly repetitive

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Build me a web app made with PHP + MySQL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Good Morning, I need to create a web application that will be accessed from a tablet. The idea is that a technician goes with the tablet to the installation of a client and there, he can verify the correct functioning of a series of elements. Once verified, it must generate a couple of PDF reports to later send them to the client. It is important to create a web application with: Admin manageme...

  $2677 (Avg Bid)
  $2677 การประมูลเฉลี่ย
  135 การประมูล

  I need a streaming server to convert the rtsp stream as a new stream I'm going to overlay some text over RTSP video stream. I have almost source code and it has to implement over ubuntu. Skill: nodejs, FFmpeg, RTSP, python or c

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Deploy NDNSIM with visualiser in UBUNTU 16 TLS or higher. You can required files from the provided GITS for NDNSIM (NS-3 based simulator) Compile and run with examples and display with visualiser. Simulate the 9 nodes TOPO for NDN with ndnSIM.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need a secure website that requires Google authentication to log in. It needs to be able to accept Bitcoin deposits, taking a commission from each deposit. Users can withdraw from their available Bitcoin funds. Ability for users to see list of their transactions (up to 5 years). Admin page to see all transactions as well as summaries (total and transactions per week/month/year). I will o...

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  CloudFlare CDN Expert Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need someone to perform some Advanced configuration on a Cloud-Flare account. The end configuration would result in the domain name testing exactly like this domain which is on Cloud-Flare as well: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Currently the domain is on Cloud-Flare but it is testing like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Yes it has a pro account, so there shouldn't be any reason why is...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  MySQL Procedure for JSON request generation and transmission 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  *** PLEASE NO AUTO-BIDS. PLEASE CONFIRM THAT YOU HAVE READ THE DETAILS AND FULLY UNDERSTAND THE REQUIREMENTS *** We need a MySQL procedure that will: 1. Generate a single JSON from a query (The JSON will include details for the creation of an invoice including some header and detail values for the order and lines) 2. Submit the JSON request to a web service 3. Receive back the result from the su...

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  traccar en ubuntu 18 6 วัน left

  Saludos necesito que intalen traccar en un servidor de ubuntu 18 en mi vps y poder acceder desde fuera los futuros clientes para ofrecer el servicio de rastreo satelital

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi everyone, we need an application in Python and MySQL. It it a streaming app like Netflix but it need four pages: Home, Movie page and the episodes page. We would like to know the price. Thank you

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  How often does your ISP change its IP address? Do you know how to ssh and login remotely to Linux server? Please communicate often such as every 3 hours and let me know asap if you have any issues accessing and login to the server? Do you have 3 or more years experience using Linux, installing and configuring applications? I have an VPS in Linux I need someone that can install and get running &q...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Project: Connect MySQL database with ADMINLTE Dashboard. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  There are few tables in Database. Table with user accounts, tables with data, etc. If you like, you can make new table for the users. You can make a new table for anything you need except our main TABLE with our data from IoT devices. Now, beside that, we want to use famous AdminLTE3 for our dashboard theme. Get familiar, read documentation and try it out here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] So, we have...

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  -Create a fork using the Litecoin GitHub source code -Add an additional coin reward beyond mining coins -The coin will be linked to single client PC dedicated hardware -Dumb down to make ease of use for non-crypto users (wallet/front end) -Customize the Litecoin wallet, coin units, public key, ports etc -Change Litecoin to my coin name -Support for Windows and Linux -Last Ubuntu OS compatibility

  $2250 (Avg Bid)
  $2250 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Exporting access database to a mysql db 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Have a DB built in microsoft access, wanting to have the data exported to a msl database so it can be used remotely by other backend programs we are building. Data must also be updated automatically to the Sql Db from the Access Db, after it has been used.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  I need an expert DBA urgently. There would be multiple tasks which needs to be done in next 12 hours.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  configuration to webcall phone www.anveo.com for 5 users 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  configuration to webcall phone [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for 5 users configuration from their call phone anveo for 5 users with the same time. from the webpage www.anveo.com. must 5 users can calling the same time with webcalling service.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  My hosting provider recently upgrade and my server broke down. I will like to haire someone to fix this for me. Things To Do 1) Apach Failed 2) enabled external connection, refer to this to understand what i mean here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:comet:testhosting#checking_the_hosting_for_possible_connect_to_the_comet_server 3) Mail problem connection from third party app using (SMTP outgoing and inco...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hallo Togehter, we need a team to develop a odoo plugins or to extend existing plugins we need 2 - 4 developer with very good experience with python. ERP [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] In the first step we want to extend some functions/plugins and adapt them to the customer's wishes. we want use only the community edition based on ubuntu Please only get in touch if you really have enough experie...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Website for Wordpress 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm interested in having a wp templated like the one from safari books [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with news options and different categories which can be sorted in any order I want Also the project needs to contain the aws cloud deployment scripts including ssl settings The theme needs to have colours pallets and dimensions in configuration file easy to change as needed.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Need a server administrator to do some configuration and fix issues 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi Bid only if you can do it via teamviewer or anydesk. i have a windows server 2012 with plesk, running whmcs application. i want few things to be configured today. 1: i want to send/receive email only via authentication ports 2: my whmcs cron job runs perfectly when i run it in browser, but give somes error some run via schedule tasks. 3: ftp is connecting in filezilla, but not in whmcs 4:...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello. I have the following problem. We have configured a widnows server with a mail server, hmailserver with SSL, TLS support, etc. The application, using the Laravel framework, fails to send emails. Every time I get this error: "RECEIVED: STARTTLS" "SENT: 220 Ready to start TLS" I think it's a problem in code when sending email because [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and env...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ***Please read the following carefully before making a proposal*** This project involves the creation of a simple iOS App and a simple web server configuration. Scenario: several possible school trip destinations and the belief that the choice should be the students'. In facts, the students get to vote and they can do it using one of the four iOS devices available to them. Workings: a web ...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Local Web application API integration and development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a developer who has knowledge about api implementation . We are currently 2/4 project done . Lxd api implementation is required at 4 pages . There is 2fa at login and registration . it needs parallax css animation effect and also at every pages we have . Developer who doesn't know anything about LXD : can read this : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] it has a rest api : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Problem with site speed. Here is a recommendation I received from SiteGround that hosting my server: Thank you for the update, Gabi! Before troubleshooting the cause of the elevated response time I created a full backup of the website's files and database: Code: fiestac7@siteground245 [~/public_html]# ll -h ~/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -rw-r--r-- 1 fiestac7 fiestac7 266M Jun 20 09:00 /home/fi...

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  Hello, I looking for well-experinced engineers who will do want setup Flashphoner and domain configuration on AWS Server.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Configure a Ubuntu Linux 18.04 to handle more than 400 concurrent conections (5000) in a dot net core 2.2 application We al ready have a dot net core 2.2 application, but at 800 conections, stop working, in windows is a common situation, so we move the application to Ubunto and now get freeze at 410- 430 concurrent conections I guess is something with file descriptor limits or a memory tunning i...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Build A Simple Website using PHP/MYSQL 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need some help in creating a new site in PHP/MySQL. Details will be shared on private with selected candidate. Please mention 'PHPMYSQL' in your bid to be considered. I've already wasted a week selecting freelancer who wasted a lot of my time so please serious bidders are welcomed only. Thanks!

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  JavaScript Application 5 วัน left

  The project consists in creating “web app” to manager contact of a Gmail account using the google APIs. All parameters needed to connect to the Gmail account must be parametrize in a configuration file ( gmail user id, gmail user pwd and any token). The application must be able to Display all current contacts of the Gmail account, Create New Contact, Update a Contact and delete conta...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Hi, I want to get a small diagram or detailed infos on how Apache Kafka, Redis and MySQL are used inside a Crypto Exchanger ! - Redis is used for CACHE: Need to know what infos are cached - Kafka is used to produce and consume messages: How is he used to save data to MySQL in a fast way. - MySQL is used to store all datas Detailed informations are required with a proof of involvement in an exch...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need php/mysql expert 5 วัน left

  I need a php/mysql expert ,i have data in csv and text files and i need to insert them in database , display / filter / download as per [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to make categories and store data in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to make sure no duplicate data is stored in database. My budget is 50$ for this project, Please do not bid high i will not reply on higher bids.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  Project for meet2amit 7 วัน left

  Hi meet2amit, as discussed before .. 2checkout API REST on nodejs I have MEAN website and the payment on 2checkout is configure correctly, but i want to continue 2checkout API - INS configuration and Setup MEAN Developer on a MEAN project, with auto renewal option, Set INS triggers, INS parameters

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have a pos system and an onvif camera. I'm going to overlay the text from the pos system over RTSP video stream, have a source code. I have a mini PC(OS: ubuntu) and have to implement on this pc.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Help me in building Spring Web based application which shows below: 1) Login Page and User details saved in DB for user validation 2) Once after login, show a drop down list (2 BHK, 3 BHK, 4 BHK etc) should be fetched from DB for future configuration 3) Once the user clicks the list from drop down and click submit (EG: User Selected 2 BHK and clicked Submit) a next page should be displayed. 4) Ne...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Elasticsearch NEST expert 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need someone who is fluent in Elasticsearch and NEST in creating an Address matching index configuration.

  $1623 (Avg Bid)
  $1623 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  python multi thread configuration for a multiple charts

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Club Membership Application Selection in Cloud 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  * Looking for Club Membership Software in cloud * Part of Club Membership - features needed Membership Database Management, Membership Multi-Level Configuration & Benefit Amount Allocation Event Management Member Portal Membership Billing Product Selling with discount structure depends upon membership types Payment Gateways Marketing Campaign Email Collaboration Provision to Customized

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need two scripts (Technology you can choose python/shell script - Bash/zsc/csh) who can do following work and postgres function to extract from database based on certain condition. 1. Load data from Multiple mongoDB to postgres 2. Load data from multiple postgres DB to one postgres DB. It's basically two loader scripts are required. Non-functional requirements are 1. Both the DBs are havin...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Migrate 2 Production OSTicket servers running on UBuntu to latest versions on new servers.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Stored Procedure Azure DB - read MySQL 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Only a Stored procedure solution is what I would like to receive. I need to run a Stored procedure in an Azure SQL Database that will read a MySQL database in AWS. I don't know if this can be done, please apply only if you can do it. Details I got a table in Azure SQL DB and the same table in AWS MySQL DB. I can connect to MySQL DB with ODBC. I would like to copy data from MySQL to Azur...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  - Very simple php web Customer choice templet and fill CV information then send it as order to admin, then admin can accept or cancel, and see the CV information ,Admin read information and make pdf file and upload for customer Simple PHP & MySQL website - Order page: o Website visitors can fill his information as order and send to admin - Admin dashboard o In this dashboard admin can...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Summary: - An interface is needed between a business integration platform (EDINET) an ERP System for synchronizing several documents (from ERP to EDINET and from EDINET to ERP) - We need to synchronize five type of documents: o Orders o DESADV (Dispatch advice) o RECADV (Receive advice o Invoices o RETANN (Return Announcement) - The interface requires a programmable job for each type of document ...

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล