ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 natural language งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  digital business card หมดเขตแล้ว left

  Need Programmer Develove Electronics digital business card ( Can Support English and Thai Language.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Photo Jewelry หมดเขตแล้ว left

  บริการ รับถ่ายรูปจิวเวลรี่ If you want to hire me, you have to send me jewelry. I will start the work according to the agreed concept when receiving all the jewelry. My work will focus on clarity. In every corner of the object, you can send pictures that you like as an example to me. Sorry if incorrect vocabulary is used. I'm not good at this language. Thank you very much. พื้นขาวจัดแสงให้ ใส่ขนาดจริง ใส่ถาดโชว์ Display ไฟล์ vdo/gif /png/พื้นขาว **ถ่ายภาพ Stock จิวเวลรี่ ไดคัท รีทัช รูปเครื่องประดับ ลงเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ สามารถถ่ายภาพสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมแต่งภาพเสร็จสมบูรณ์ แก้ไขงานได้ไม่เกิน 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย งานถ่ายภาพสินค้าโดยส่งสินค้าเข้ามาถ่ายตามแบบความสวยงามตามที่ตกลงกับทางช่างถาพ และไม่สามารถแก้ไขงานได้หากดำเนินงานถ่ายแล้ว คอนเซ็ปต์การทำงานเ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Build a Website Wordpress หมดเขตแล้ว left

  สิ่งที่ได้ในราคาเริ่มต้น จำนวน 5 หน้าเพจ/เมนู, ฟรี domain และ hosting 1 ปี , สามารถปรับแก้ไขเว็บไซต์ได้ฟรี 3 ครั้ง , คู่มือการใช้งานและช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นหลังทำเว็บเสร็จ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ระบบสินค้า + อัพเดทข้อมูลสินค้า 10 ชิ้น: 2,000 บ. - ระบบสองภาษา (Multi Language): 2,000 บ. - จำนวนหน้าเพจและเมนูเพิ่ม 10 เมนู: 1,500 บ. - เพิ่มบทความ บทความละ 100 บาท รายละเอียดข้อตกลง จัดเตรียมรูปภาพที่เกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์ทั้งหมด เช่น รูปภาพสินค้า รูปภาพหน่วยงาน องค์กร หรือ รูปภาพอื่นๆ ที่เราสามารถนำมาปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับเว็บไซต์ของท่านได้ โดยไฟล์ภาพต้องอยู่ในลักษณะไฟล์ประเภท *.jpg หรือ *.png • แนะนำบริษัท / ผู้บริหาร / ทีมงาน • โลโก้ สโลแกน • แผนที่การเดินทาง • ข้อมูลสินค้า / บริการ • ข้อมูลการติดต่อ • รูปภาพสินค้า / บริษัท / ผู...

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  ปรับรูปภาพ หมดเขตแล้ว left

  Look natural and beautiful picture. right concept.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Translate Something หมดเขตแล้ว left

  Translate thai language to english

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ดูแลเว็บเพจทั้งในเฟสบุ๊คและเว็บของบริษัท รวมถึง Instagram + Line จัดการ + ดูแล ร้านค้าออนไลน์ทุกช่องทาง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ+ไทยได้ สามารถนัดเจอหรือประชุมในกรุงเทพได้ take care of our Facebook's web page & our company's website also Line & Instagram manage & take care of every online shop. communicate in English & Thai language can talk to face by face, or can meeting in Bangkok.

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions in Thai หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a person to write 5 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters PER SHOP. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do it in HTML version.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a person to write 20 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do it in HTML version.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Edit language .exe file หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีไฟล์ .exe แต่ฉันต้องการเปลี่ยนให้มันรองรับกับภาษาของฉัน เพราะว่าตอนนี้มันไม่อ่านฟร้อน ไทยมันแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยม i have file .exe but i want change language is my language

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Shopify Product Creation TODAY 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to help me create 50 product on my Shopify store. Key Details: - The products do not belong to a specific category and will cover a variety of items. - I will provide all the necessary product information includi...for creating each listing accurately and professionally using the given information. - You must ensure that each listing is optimized for search and complies with Shopify's standards and guidelines. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating product listings in Shopify - Strong attention to detail - A good understanding of SEO practices for e-commerce - Excellent English language skills I am looking forward to working with a dedicated and skilled individual who can help me showcase my products effectively on my...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...security scanning process (DevSecOps) into the build environment with CI/CD pipeline using Codefresh, Maven, Gradle, GitHub tools. • Participate in security testing to include source code Analysis, dynamic application security testing using open source and commercial tools. • Performed APP code reviews, attesting compliance with the PCI-DSS security requirements. • Reviewing Java and .Net programming language for security vulnerabilities. • Perform analysis on test results and recommends remediation necessary. • Worked on security protocols such as TCP/IP, SNMP, SMTP, NTP, DNS, LDAP and NFS on implementation, maintenance and monitoring. • Create and maintain all the needed Security Center Dashboards. • Working knowledge of OWASP Top 10 and SAN...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need a dynamic, responsive website that offers a highly intuitive user experience. Users should be able to easily navigate through the platform, and the site itself should facilitate easy user sign-up, login, and location access...am seeking a skilled web developer with a keen eye for design, and experience in OTP-based registration, data management, and the creation of rich, dynamic user interfaces. Strong skills in back-end development particularly surrounding data manipulation and form processing would be especially beneficial. I also require someone with a solid understanding of PHP or a similar server-side scripting language. If this project aligns with your area of expertise, please don't hesitate to bid with relevant examples of similar projects. I am excited to see ...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled photo retoucher to apply edits to my portrait and product photos. Here's what I need: Key Editing Tasks: - Dress Editing: There's a specific task for editing a dress to make it look 'non sheer.' I'll provide further details on this to the chosen freelancer. The ideal freelancer for this role should have a keen eye for detail and a strong understanding of natural and subtle photo editing techniques. An extensive background in portrait and product photo retouching is a must. If you can demonstrate examples of past work that show your skill in these specific areas, I would love to hear from you. Please keep in mind that the ability to adhere to instructions and guidelines is key to this project's success.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Telegram Trading/sniper Bot Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a trading bot for use with Ethereum, and Solana. The ideal candidate for this project has a deep understanding of cryptocurrencies and has previously developed similar trading bots. Reference website is Docs : Key Requirements: - Solid experience with python, JavaScript is necessary, as this will be the primary language used in the creation of the bot. - Familiarity with Binance, Ethereum, and Solana is a must. The bot must be compatible with these cryptocurrency exchanges. - The bot must feature several functionalities, including stop-loss implementation and trade execution based on pre-set conditions. - Ability to create 'Auto Sniper' function, which automatically purchases tokens as soon as they are listed

  $1163 (Avg Bid)
  $1163 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Audiobook Voice Artists Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am actively seeking talented voice artists for an audiobook project, ideally with experience in narrating biographies. Despite the lengt...over longer periods without losing edge. Key requirements for suitable candidates: - Must have experience in voice work for audiobooks. - Specific experience in the genre of biographies. Prior work samples in this genre will be highly valuable. - Must have a gentle and soothing voice style. Demonstrations of this in past work are necessary. Ideal candidates should be able to maintain the natural rhythm of the prose, capture the author's tone and present the narrative in an engaging and empathetic manner. I look forward to hearing from talented artists that can bring our audiobook project to life. The length for an audiobook is of...

  $2380 (Avg Bid)
  $2380 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  I need chinese speaker person -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need chinese speaker person who will talk Chinese language infront of the camera note: will give script and he or she should be chinese or look like chinese

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Russian Native Speaker Recording Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking Russian native speakers aged 18-50 for a simple recording project. Recording via the link I provide. There are 90 phrases in total. We need participants with a high language proficiency - namely native speakers. Ideal candidates should possess clear pronunciation skills and be able to record in a quiet environment for optimal sound quality. No professional recording experience is required but could be beneficial.

  $2 - $8 / hr
  พื้นที่
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  - create an appealing professional company website design (optimally offer 3 different designs to choose one of the three). The design should reflect innovation, tech and if possible a recognition to Singapore. - Incorporate the company logo into the chosen design. - create the 4 pages (main page/ about page/ contact page / privacy policy page...design (optimally offer 3 different designs to choose one of the three). The design should reflect innovation, tech and if possible a recognition to Singapore. - Incorporate the company logo into the chosen design. - create the 4 pages (main page/ about page/ contact page / privacy policy page) in the chosen website design in English (text will be provided). - create a language switch to switch the 4 pages into German language (text w...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Bespoke SEO Content Optimisation Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently require an experienced, professional SEO expert to make necessary content adjustments on our website. The goal is to enhance our Google ranking for local areas and consequently increase visibility to our local audience. With expertise in keyword and metadata optimization, as well as content rewrit...in metadata optimization - Exceptional skills in content rewriting for SEO - Awareness and understanding of the latest SEO trends and strategies If you are an SEO aficionado enthusiastic about helping businesses climb the Google ladder, then I want to hear from you! Get in touch, and let's boost our Google ranking together. PLEASE NOTE, WE ARE NOT LOOKING FOR CITATION BACK LINK SEO, WE WANT NATURAL WEBSITE SEO OPTIMISATION BY CREATING THE CORRECT CONTENT TO BE SEEN ON G...

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Asterisk Developer for AI Integration 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled Asterisk developer to customize and integrate my existing AI systems into Asterisk. Specific tasks include: - Integrating Asterisk with intelligent speech recognition and natural language processing systems. - Incorporating chatbot functionality for automated customer support. - Implementing AI-powered call routing and prioritization. The ideal candidate should have prior experience in Asterisk customization, AI integration, and development. Knowledge of speech recognition, natural language processing, chatbot technology, and AI-based routing is crucial for this project.

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Copyediting for English Articles and Papers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelance editor who has excellent command of English language and prior experience in copyediting both long-form blog articles and academic papers. The articles and papers will be over 1000 words, so attention to detail is a must. Ideal Skills: - Excellent English - Previous editing experience - Familiarity with academic writing - Detail-oriented - Ability to meet set deadlines The perfect individual for this job will enhance the grammar, style, and coherence of my writings without compromising on the original context. This should go beyond basic grammar check and require a comprehensive understanding of the topic. Please provide examples of past work that show your expertise in detail-oriented editing.

  $3898 (Avg Bid)
  $3898 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Deep Learning Approach to Sign Language Recognition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...which would recognize sign language from 3D hand motions. Applicants are expected to have expertise in this area and include experience in their application. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in at least both of these programming languages/tools: Python, Pytorch. - Demonstrated experience with deep learning technologies - Experience working with 3D motions, particularly involving sign language recognition, would be ideal but not essential. Your main responsibilities will be: - Implement the provided source code - Use this to set up a platform for recognizing sign language from 3D hand motions provided from the output of the source code and dataset provided. The project provides an excellent opportunity to use your deep learning expertise to break la...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  ESP32 Firmware Developer for WiFi Control 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In need of a proficient C++ programmer with a specialty in ESP32 programming to write a new firmware to control an ESP32 WROOM application allowing WiFi connectivity. This role inclu...sequence that will power a machine on and off via a WiFi access point. Prior experience in this field is highly recommended. The main tasks will encompass: - Writing a C++ program for ESP32 WROOM - Creating a code to facilitate WiFi connectivity - Developing and implementing a code to enable the power control of machinery via WiFi The Core Skills required: - Deep understanding of C++ programming language - Extensive experience with ESP32 programming and firmware development - Proficiency in writing codes for WiFi connectivity and machine control - Knowledge on IoT and automated machine control will ...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Four animations of hand-drawn flowcharts and a transformation sequence 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...document, through compelling line art. This is to illustrate the use and functionality of a new online tool. Key Responsibilities: - Develop four (4) distinct animations illustrating specific flowchart creation and correct/incorrect formats. They should be in a "friendly", simple hand-drawn line art style. Any "text" illustrated on the animations should be representative/stylised text that is non-language specific e.g. scribble style lines to convey the idea of text. - The first animation will focus solely on the depiction of building a simple flow chart that is incomplete. In this, the connector lines between the flow chart elements are in a red colour, and the implication is that the flow chart is not complete. The animation should build these elements p...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ... Note: We envision establishing a long-term relationship with the developer to support client needs during the auditing process and future integrations with Odoo modules. The developer should be willing to collaborate with our in-house developers, providing training so our local developers could support the client in case of emergencies. The module must have the Multi-language Odoo feature , in order to change the language of the module to Spanish....

  $543 (Avg Bid)
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled 3D artist to create realistic photo renderings of my Sketchup-modeled coffee tables. The primary material used in these tables is wood. Your task would be to use these Sketchup models as your foundation to develop vividly real representations. These rendered images will highlight the natural aesthetics and unique design of each coffee table. - Expertise: You should have proficiency in Sketchup and advanced 3D rendering software. - Experience: Previous experience in furniture rendering is highly desirable, specially with coffee tables. Realistic wood texture rendering experience will be a notable advantage. Remember, the key goal here is to generate photo-realistic images that would bring these wood-based coffee tables to life. Your inspirations, s...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer with proficiency in advanced photo editing tasks such as object and/or person removal or addition, and background alterations. A knack for maintaining a natural and realistic look in edited photos is crucial. I need to add a planter box and some landscaping above the garage of a new home photo. I only have a pdf, not the original picture file The planter box will be in the position of the 1st picture of the white garage, but the landscaping should cascade down over the garage like the 2nd photo (but over the front, not the side)

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...the subtleties and nuances of this subject. - Content: I am looking for a blend of fiction and personal experiences. However, you don't need to focus on my personal experiences. I am more interested in universal human experiences that anyone may relate to on some level. The ideal writer for this project will, - have a deep understanding of emotional complexities. - possess a strong command of language and a knack for crafting evocative prose and poetry. - have the ability to weave personal anecdotes into the narrative effectively. This project is about understanding, capturing, and artistic rendering of an intensely personal yet poorly understood experience - the feeling of depersonalization. If you have the writing prowess and emotional depth to undertake such a projec...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Develop simple iOS Push Notification App with OneSignal SDK -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking for a experienced iOS Swift developer who can create a very simple app that basically has the following features: - Receives a push notification via OneSignal SDK - Has attachment (image) within the notification payload which gets displayed in the notification - Has notification category which adds action buttons based on category - Some action buttons in the not...(image) within the notification payload which gets displayed in the notification - Has notification category which adds action buttons based on category - Some action buttons in the notification send GET request while app is in **background** - Other action buttons in the notification launch full-screen webview with navigation controls within the app that saves cookie data (logins) - Programming language ...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Elevate Farming Brand On Social Media 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient social media strategist with a knack for creating engaging content tailored towards farmers and users of heavy equipment. I'm focusing on Facebook and Instagram to enhance my brand's online presence. Objectives: - ...Thorough understanding of Facebook and Instagram algorithms - Proven experience in social media management, particularly within the farming/heavy equipment sector - Proficiency in creating engaging content that resonates with a farming audience - Extensive knowledge in driving web traffic using social media platforms - Strong understanding of the target audience and ability to communicate in their language Overall, I need a creative and strategic partner who can utilize my social media platforms to yield tangible results. Let&...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm currently searching for 2-4 skilled professional who have the ability to take approximately 320 service descriptions, varying in length from one paragraph to 4 ...messages of the business true to its nature, yet easy to grasp. The ideal freelancer for this task will possess the following skills and experience: • Proven background in editing, rewriting, or content creation. • Strong ability to convey complex ideas in a simplified, easy to understand manner. • Experience working with business documents, particularly proposals. • Outstanding command of English language and grammar. Your work will greatly influence how our services are perceived by prospective clients, so it's critical to ensure that each service description is not only comprehensive ...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  2D Cartoon Explainer Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...currents to bring aid. ITALIEN is shocked by the devastation he sees with his own eyes, fully understanding the impact of the floods. Furious Fires: The koala and ITALIEN head towards a forest engulfed in flames, where they see trees engulfed in fire and wild animals fleeing in desperation. ITALIEN feels the intense heat and the acrid smell of smoke, while the koala explains how these fires destroy natural habitats and endanger the lives of many species. The sight is so overwhelming that ITALIEN feels the need to do something to stop this tragedy. Melting Glaciers: Finally, the koala and ITALIEN head towards the polar regions, where they see huge icebergs crumbling and melting into the sea. ITALIEN is astonished by the size and beauty of the glaciers, but the koala explains that ...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...passion for serving others. - Knowledge of the Bible and various scriptures You must have: - A computer or laptop with internet access - A webcam of acceptable quality - A microphone of acceptable quality - A quiet, private place to perform your duties - Stationary (pen, paper, etc) - A scanner or cell phone device to scan/upload handwritten cards/documents - A native-level command of the English language - A joyful spirit and an obedient, cheerful demeanor The ideal Administrative Servant will demonstrate a willingness to conform his or herself to our code of conduct. All church stuff, whether working on-site or remotely, agree to obey our stringent standards of appearance and behavior - to honor the sacred, solemn importance of our work in serving our Lord. Males are expecte...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...understandably termed "Manual essay on ass of an angel". The subject of the essay is not defined, providing an opportunity for you to flex your imaginative muscles. Here's what I'm looking for: • The essay must be creative and draw from your imaginative capabilities. The title is left open-ended to leave you freedom to explore. • I value well-structured communicative compositions – crisp, clear language, a compelling introduction, supportive body, and a satisfying conclusion. • Flexibility is crucial as the length of the essay is not predetermined, allowing you to decide what works best in terms of conveying the message effectively. Ideal Skills And Experience: • Imagination and creativity • Excellent written communication...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  We seeking an experienced Female voice-over artist with a serious and commanding tone. This project needs to be completed within 1 hour just 2 small scripts each 50-60 words. - Language Requirement: Native English or extremely fluent in English, to capture the nuances in pronunciation and expression. - Intended Audience: The voice-over is intended for a professional setting. Therefore, maturity and professionalism must be reflected in the voice-over. - Desired Tone: A Serious and commanding tone is a must, with the ability to captivate and retain attention. The talent should also be able to convey authority and credibility.

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  9 คำเสนอราคา
  Welding Quality Standards Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a experience Quality Manager to create and establish welding quality standards. The scope of this project includes: - Setting quality standards for welds, quality inspection, and testing procedures to ensure safety, enhance efficiency, and meet industry regulations. - Applying these standards to specific welding processes, mainly Arc welding and MIG welding. The defined ...related to welding: guidelines on recognizing problematic visual cues and implementing corrective measures. Your ideal skill set would include in-depth knowledge of welding processes and quality management, experience with Arc and MIG welding, and familiarity with industry regulations. You should also be proficient in technical writing and able to present complex topics in easily understandable lan...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Chatbot Integration with CRM System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned Dialogue Flow Chat Bot developer. Your task will be to create a bot compatible with messenger platforms like Facebook Messenger, WhatsApp, and Slack. Most importantly, the bot should be capable of integrating seamlessly with our existing Customer Relationship Management (CRM) system. Key Requirements: - Deep knowledge of Java programming language as it's our primary development language. - Expertise in developing bots with efficient conversation flow management. - Proven experience in integrating bots with external systems, particularly CRM systems. I prefer a developer who's up-to-date with the latest trends in bot development and can implement best practices to deliver efficient results. Applications lacking a description of direc...

  $384 (Avg Bid)
  NDA
  $384 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Sourcing Pre-developed Bank Applications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for pre-developed bank applications to incorporate into my software catalogue. Key specifics include: - Program Language: Applications can be in any programming language, with a specific interest in Java, C#, and Python variations. - Core Functionalities: I'm particularly interested in bank applications with functionalities for account management, transaction processing, and customer support. However, I am open to considering applications that have other features. - Additional Functionalities: Ideally, applications will already include features for online banking, ATM integration, and mobile banking. In summary, I am looking for applications with robust capabilities that are ready to be integrated into my existing catalogue. If you have developed such a...

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled graphic designer for seamless integration of a logo into an image in 3D. Keep the colours an...make it look like a real 3d sign. Files attached screenshot is the image to add a 3d logo sign too ! Image 1.1 show the location for the image. Key Requirements: - You'll embed the logo into the top-left corner of an image rather than merely overlaying it. - Well versed in 3D graphic design and know how to add depth and dimension to the logo. - High proficiency in making the logo appear natural and part of the image. Ideal Skills: - Expertise in 3D design - Experience in logo design - Attention to detail in image correction and enhancement - Ability to meet deadlines. This work requires precision, creativity, and strong 3D design skills. I look f...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I need an experienced copywriter to create informative and engaging website copy. This project is aimed at informing general consumers about our products or services. As such, the language used must be accessible and engaging to this market segment. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in website copywriting - Excellent writing skills with a knack for making complex subject matters understandable - Experience writing copy targeting general consumers - Creative thinker who can make our product/service engaging to our audience - Keen eye for detail and accuracy Responsibilities: - Understand and adapt content based on the needs and interests of our target audience - Create informative, engaging and persuasive website content - Maintain consistent tone and voice aligned w...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Arabic Ecommerce Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking to develop an ecommerce website that is tailored for the Arabic market. The website will sell a variety of products and must have a user-friendly backend for easy product uploads and order management. In addition, we require the ability to receive orders via email and WhatsApp. Requirements: - Ecommerce website development in Wordpress platform - Arabic language support - User-friendly backend for easy product uploads and order management - Integration with email and WhatsApp for order notifications - 1 year of free technical support I'm looking for a skilled web developer to create an e-commerce site for my business. The key functionalities should include: • Product listing and details - I want my customers to easily browse and find more information about...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled writer for a project requiring formal/business writing style. Key Details: - The completed work should be between 500 and 1000 words. - It should be written in a professional, business tone. - Delivery should be in PDF format. Ideal Skills a...formal/business writing style. Key Details: - The completed work should be between 500 and 1000 words. - It should be written in a professional, business tone. - Delivery should be in PDF format. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in business writing - Ability to work accurately to specific word counts - Proficiency in creating PDFs I highly value attention to detail, impactful language use, and timely delivery. I look forward to reading your applications and discussing how your skills align with ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...expert in elementary language arts who can systematically produce engaging text articles. The project's primary aim is to generate high-quality educational content that boosts the comprehension skills of early learners in language arts. Key Responsibilities: - Develop user-friendly material for elementary students in the language arts field - Ensure content is in line with the curriculum and learning outcomes Ideal Skills and Experience: - A deep understanding of language arts at the elementary level - Proven record of generating educational web content - Excellent command of English - Experience in tailoring content to young learners. The goal is to make the learning experience effective and enjoyable for elementary students through well-crafted te...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Wedding Reel Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm hunting for an experienced video editor to craft an 8-minute Wedding reel. This reel is to involve certain components: - Footage from the ceremony - Footage from the reception - Pre-wedding footage I am currently uncertain about the style or theme for the reel, so I am welcome to suggestions. The ideal candidate will have the ability to maintain the natural storyline while weaving the event highlights in an aesthetically pleasing and creative way. EXPERIENCE WITH WEDDING REELS IS PREFERRED but not mandatory. Please share your portfolio SHOWING SIMILAR PROJECTS and any relevant project examples in your bid. This will assist me in selecting the right person for the job. Thank you.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  Java Developer Needed to Resolve Runtime Error in Code Overview: I am seeking an experienced Java developer...runtime errors and debugging techniques - Ability to quickly analyze and identify the cause of the runtime error Project Details: - The code is written in Java and is experiencing a runtime error. - The specific nature of the runtime error is unknown at this time. - The deadline for bug resolution is flexible, with no specific deadline. Skills and Experience: - Proficiency in Java programming language - Strong debugging skills to identify and resolve runtime errors - Excellent problem-solving abilities - Attention to detail and ability to analyze code thoroughly If you are a skilled Java developer with experience in resolving runtime errors, please submit your proposal. ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled PowerPoint designer to create a presentation slides aimed at work anniversary, birthdays and promotions - Presentation Subject: The central theme of the presentation is English Language learning. It should entail various aspects of the language, including its grammar, literature, and critical language skills. - Target Audience: The main audience for this presentation is office colleagues . - Skills and Experience: The ideal freelancer will have experience designing educational PowerPoint presentations. Knowledge of the English language and creative use of animations

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am in need of a seasoned front-end developer, proficient in Vue.js, for my new project. The main tasks of the project will include: - Developing the entire front-end using Vue.js. Expertise in this language is absolutely necessary, and I expect to see examples of previous work upon request. - Designing the UI/UX for our chat interface. I am seeking a minimalist design for this, as simplicity and efficiency are the cornerstones of our brand. If you have experience in this style of design, please illustrate this in your application. - Finally, this project requires the integration of a chat system. This is crucial to the operation of our platform, and we need someone who has a range of experience in this integration. Ideally, the candidate would have considerable experience in V...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...accurately and efficiently. Problem-solving prowess and a solid command of conditional programming constructs will be necessary to take on this task successfully. Key skills & experience: - Wide-ranging understanding of React and NextJs - Proven expertise in implementing conditional structures within JavaScript data manipulation methods - Problem-solving mindset - Strong command of English language for communication purposes....

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Excel Formula or Power Query for Task Assignment in Excel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to create an Excel formula or power query for me. The purpose of this tool is to automatically assign tasks to staff members based on their spoken language and presence at work. Key Requirements: - The formula needs to consider the spoken languages of our staff, which include English, Spanish, and Vietnamese. - The tool must take into account whether a given staff member is present at work. I will provide this data through manual input. - The task assignment does not need to prioritize certain languages over others. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Excel formulas and power query - Experience with task assignment or scheduling systems Please see the attached document. The list of staff members is on tab 2. The idea is that once a new record is generat...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน natural language ชั้นนำ