ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  57,879 need appointment set งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อยากให้ช่วย customize WooCommerce appointment widget ให้สามารถเชื่อมต่อกับ dashboard ให้เชคอินลูกค้าที่มาถึงสถานที่ได้ง่าย

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Stock Price Realtime Data Feed(SET/TFEX) หมดเขตแล้ว left

  ต้องการระบบรับ Realtime feed จากตลาดหลักทรัพย์ (SET/TFEX) ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ Ticker/BidAsk5ช่อง/CandleStick 1MIN/15MIN/30MIN/60MIN

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 คำเสนอราคา

  I would need the following graphs in RStudio: The first one would be a map of SC with dots (red and green) representing locations The second one would be "appointment availability" where the map would be color-coded by counties with locations in them The third one will be a graph showing number of appointments per month and color-coded by service The fourth one will be a graph with percentages per person

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  salon shop application 6 วัน left

  salon shop application which helps us to track and book an appointment

  $852 (Avg Bid)
  $852 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Looking for a simple PHP script for multiple locations and a doctor-based appointment system. 1> User select the location 2> Doctor list will come up based on location 3> Html5 date field with specific day from the database based on the doctor 4> Display the timings based on the date from the database. Looking for a Simple PHP and jquery based script. Thank you

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  fix magento2 Area code is not set 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I'm trying to install a third party extension, when install , and run: php bin/magento setup:upgrade I'm getting error : Area code is not set please see the attached screen shot Environment: magento 2.4.3-p1

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Set Up Google Local Inventory Feed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am using Wordpress / Woocommerce. I have Google shopping feed set up but I would like the google local inventory ads and free local listing feeds set up . I would also like the identifies for the products to be set up also and the google shopping feed to be optimised. Many Thanks

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  About us: We are a client acquisition company based in the US that serves dentists and orthodontists. We're looking for an appointment setter/cold caller who can set appointments for us with dentists and orthodontists regarding our client acquisition services. Requirements: - Fluent in American English. - Someone who knows telemarketing and sales with a good track record. - Someone who will work only on Pay per appointment booked basis. Things provided by the company: - The person will be trained. A cold call script will be provided. - Leads or phone numbers will be provided. In your proposal, please share a brief summary of your experience, including one to two-minute audio of self-introduction.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Need system administrator who can set up load balancer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need system administrator who can set up private load balancer on our servers

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Medical appointment booking system - website and app 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I'd like to create a medical appointement website and related app; I'd like to receive a quote for : - website and app development - 24/7 assistance - annual technical fees, inluding secured HDS medical-data -cloud hosting in france - technical fees to integrate appointement system in existing medical scheduling softwares Thanks in advance

  $17300 (Avg Bid)
  $17300 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Expert in Monday.com to set up several boards & workflows. -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're a design & sourcing company with a few moving cogs & lifecycle processes. We have sales to onboard new customers, Designers to work on projects, Merchandisers & Production Managers to see products through their production lifecycle, Quality Controllers to in...products through their production lifecycle, Quality Controllers to inspect goods, Freight Forwarding Managers to overseeing transit & deliveries, Customer Service Agents to deal with customer support. etc. I've been looking for a platform to help streamline our processes & have landed on I've already built out & have certain parts working however need help in some more expert features & to manage time in building the workflows. I need a expert in to find workarounds ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I will support the client Mr. Maher on 13th December in Grafenau during an apartmentpurchase in Grafenau at the notary office of Joerg...2. I will analyse the contract by reading it ... and give translation as well as taxation and additional cost advice to Mr. Maher in a 1:1 setting. Main idea is he can request changes to the contract clauses or costs involved. 3. my advice to Mr. Maher is that he gets GRUNDBUCHAUSZUG before the meeting already... the land registers ownership certificate ... and he shares it before the notary appointment with me. 4. further advice: other facts like HAUSVERWALTUNGSVERTRAG - contract for the building admin - as well as water, electricity situation as well as internet availability ....can also be reviewed by me for Mr. Maher if he wishes so. BR Karl S...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  i am an exporter and trader in Malaysia, my product is Coconut Fiber and Coconut Peat and i need to find a buyer around the globe but as of right now, i need a buyer from China, apparently i could not speak mandarin and cannot make any phone call in China since i'm in Malaysia, so i need someone that can speak mandarin and can make phone calls for me to arrange an appointment with the potential buyer for me, so that we can make a skype call since people in China are using skype and engage with me so that they will purchase the products.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Set up new website + framework + development environment 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Start proposal with the word “read” so I know you ready this description. This job is setting up a new Github Project and overall setup whole website environment. You won’t need to do any on page coding, just setup. Details: Github actions for deployment to live. with the separate deployment process, for testing code. framework, typescript frontend. Django backend setup and login. Setup our URL. MySQL database setup. Cloud flare DNS. Setup pages/url structure (we will have about 10 URLs to add). Overall we need an amazing development flow for ease of use.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...will be used to fill one of the MS Word. I need to have data from Excel being added to Word according to a set of rules (mapping will be provided). Much like a Mail List process; I Have a detailed mapping done for each field/list I need to have a Macro/VB that provides me with a Button that I can do that as many times as I may need. - Like if I fix a record on Excel I can run everything again. Let say Excel has 1000 records. Each Grid affords 26 Items. That means we will have: 1 - First page = Heater + Text 2 - From the second page we will need grid/table being filled with data from Excel (26 records); 3 - That will make 38 pages with 26 records and page 49 with 12 records ( that will bring the total of 1000 records/rows) - After it's done I...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Would like project done in the next couple of hours. As follows I want review/changes of setup including SPF, DKIM and DMARC for three small business email accounts. Need knowledge of Google email, siteground web hosting, godaddy domain hosting and cloudflare. Would like to be able to watch, learn and ask questions while it is happening. Prefer voice connection and screen share while we are working Will pay by the hour.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Location:Gateshead/Newcastle upon Tyne/Tyne and Wear Job Description & Responsibilities: - Message clients booked for the following day with a reminder of their appointment time. - Respond to messages received either late the night before or early that morning. - Prep therapy room - Find record cards and prepare new client assessments - Treat clients - Tidy room and store record cards - Help promote company events to clients Prior massage experience preferred but not essential as all training is provided. Working Hours: 15 - 20 per week Flexible Hours/Shifts between 6am to 9pm Additional/Alternative shifts also available from 9pm to 5am Pay:£8 -£12 per hour basic (depending on experience) plus commission and tips

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Salon appointment scheduler. People can book the appointment for their salon, choose style, stylist, date and time and the application will send the confirmation to their email and reminder before their appointment. This can be hosted in a free web hosting platform using MYSQL

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  create services pages active website in Laravel for following services 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - Higher Education Consultancy - Student Recruitment for top ranking universities in the UK, EU, USA, Canada - Student Finance support - University interview & English test preparation - Study visa support - Multilingual team - Documents Support Also an appointment page needed to be make with following details Appointment field main Name Valid Email Phone Country Appointment preference: online or in-person Office e.g London, Lahore, Lisbon, Toronto, etc Study programme: GCSE, A-Levels, HND, Bachelors, Masters

  $552 (Avg Bid)
  $552 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  research to find the good country to set up a real estate hedge fund 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The job is to make research and list all different countries that are appropriate to set up a hedge fund company that invest only in real estate; list must contain top 10 destination that satisfy those criteria : 1- Not complicated regulation applied for real estate investments 2- lowest fees for establishing a company in that country and running fees 3 - verry easy to setu up a fund for non resident 4- Access to international banks, loans

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I have installed apache superset and it is running with http. I want to add https to access superset. Superset is running in a docker. I have ssl cert. Need help.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Set up VPS 4 วัน left

  I have recently purchased a VPS server. As I am new to this I wish for someone to have a look over the set up and make sure it is set up correctly including custom Nameservers, SSL etc..

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Tired of daily traffic? WE at are MASS HIRING!!! Be part of the Team and work at the comfort of your HOME! With or without experience! Please check the positions below and click the link to submit your CV/Resume. ? Virtual Assistant ? Graphic Designer ? Copywriter ? Project Manager ? Customer Service ? Appointment Setter ? Web Developer ? SEO Manager ? Data Entry ? Marketing Manager ? Accountant ? HR and Payroll ? Executive Assistant ? Administrative Assistant ? Ecommerce Virtual Assistant - Amazon ? Ecommerce Virtual Assistant - Shopify ? Operations Manager ? Video Editor ? Sales Closer ? Real Estate Virtual Assistant ? Transactions Coordinator If you think you're fit for any positions mentioned above, please fill out this form:

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Animated video ad set for single product DTC ecommerce business 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Automated bids will be ignored. I'm looking to move fast and work with freelancers only. We are a single product direct-to-consumer e-commerce business in need of video ads for Facebook and Instagram primarily, but also TikTok and Snapchat. The product that we sell looks just like a credit card. We have very little professional footage of the actual product and limited mockups to work off of. We have been using the mockups in existing advertising. We have only done static ads online so far. You are going to have to animate the card in the ad you create. I'm looking for at least three videos: A 30s video and two 15s videos. No voiceover/script is required. These videos will be run ads at least on Facebook and Instagram. I can provide: - Logo - Product mockup - Limited p...

  $1030 (Avg Bid)
  $1030 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Learndash set up 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  set up lessons and add question in Learndash - I will not respond to auto responders, please use the reference of first aid course.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I need someone to set up my Facebook merchant catalog, Instagram shopping and pixel

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Trophy icon Planner Stickers 4 ชั่วโมง left

  Need 4 sheets sticker sheets designed for planner. Only need one sheet to win contest and the other sheets will be created after with a agreed price. Please no clip art. only original work will work. This contest is best suited for someone familiar with planner stickers. Colors should be (tan, brown, beige, cream, soft pink and other neutral colors) The stickers are for ages 20-35 so shouldn’t be too cartoonish. Sheet size is 5.59’ x 8.18’ The sticker sheet must include the following stickers. Stickers can be words or icons for the item but should be a mixture. Stickers should be different shapes. Pay Day Work Off day Get it Done To Do Wish list Goals Hustle Self care day Shopping Birthday Reminder Appointment Reading Favorite quote Paid ...

  $45 (Avg Bid)
  การันตี

  Hi, I have a wordpress and I need to create the whole online shop in Woocommerce, and I need to add and configure the Gastcoin Gateway extension to be able to charge with USDT. I have no experience with Woocommerce. I require experience with Woocommerce, with WordPress and with Gastcoin Gateway.

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  Must know quickbooks. I want a tutorial. I will do set up. You will answer questions and assist.

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  MS Exchange Set-Up -- 2 3 วัน left

  We are in the process of Installing and setting up and Exchange 2019 Server, and need someone who can do the final set (SSL certificates). Needs doing within the next 12 hours

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  MS Exchange Set-Up 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are in the process of Installing and setting up and Exchange 2019 Server, and need someone who can do the final set (SSL certificates). Needs doing within the next 12 hours

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Twilio or Agora virtual classroom set up for my site 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced developer to set up Twillio virtual classroom or agora flexible classroom for my website. It will have chat, video, and interactive whiteboard. Thanks

  $2103 (Avg Bid)
  $2103 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I have an online appointment system. Now, as an administrator, I would like to be able to enter additional data at the respective date of the user: positive, negative, birthday and time. (everything is mysql based) You should then integrate the following: so that everything is automatically processed, sent and received and the QR code is automatically sent to the user via email as a pdf attachment you can see the appointment system at: Finally a Transfer script for Corona rapid test results

  $561 (Avg Bid)
  $561 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Python - Set position of desktop icon 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Python 3 sample code that performs following functions: - sets the position of an icon on desktop - gets the position of an icon on desktop - gets the list of all icons (including their titles) - gets the default distance between each icon (both height and width) You will need to provide a code as well as a video displaying 2 things: 1. How to setup and use the code, and how to setup the environment 2. Showing that the code is working perfectly Pay: 600 INR + 1 great review

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Data collecting from a set of PDF 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a set of PDF documents (all in the same format) from which we want to extract a set of details (up to 10 dields) that are in known places in the document documents were created by a computer. the data includes numbers and hebrew text. We have around 2,500 documents Work can be done manually or with ocr and code, as you wish. Result should be an xls (data in column number as in work definition spec we will send) our Budget is 65$ Good luck

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา

  I would like someone to set up (using PHP) for us on our servers, so that we can do automated testing on our web app at blutick.com. Example test: In a Chrome instance, Load URL: %7B%22id%22:10000,%22d%22:%7B%22title%22:%22Practice%20Test%22,%22retake%22:1,%22calc%22:1%7D%7D/demo Click 'Go' Enter '2' in the first working box Respond as to whether or not the M1 box is ticked (Example in video provided) Final project output will be a script that we can run by sending JSON to run specific tests, specifying the URL, browser, question number, data to be entered and which checkbox to check, and returning a result as to whether the checkbox is checked. I would also like the ability to use the Selenium IDE ()

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Doctors App 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The App should act as an interface between the doctor and patients with ability to send out posts by Doctor, Schedule Appointment and Store Patients Medical Record. Therefore the app should have 3 Basic Features: 1. Posting Page by Doctor 2. Medical Record Storage of patients 3. Scheduling appointment It needs to be on Android at first and later on IOS

  $1269 (Avg Bid)
  $1269 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  Generate models on text data sets using ProdLDA(Latent Dirichlet allocation), TOP2VEC: (Distributed representation of Topic). Please find attached file for further detailed description.

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  The goal of this task is to work on cross-validation machine learning for the provided models. There are two models with two different datasets that must be tested. For cross-validation, the Freelance must train the two models on subsets of the available input data and test them on a complementary subset of the data. You are required to follow ...follow rules.. Freelancers should use the world file to submit their results. A short technical report may also be written. Work will be accessible only through the server provided by the project person (me). It is illegal for freelancers to distribute, share, copy, or redistribute work for their own benefit without the client's permission. We will provide more technical details at the freelance appointment. The max time for this ta...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hello, I have started a brand new Shopify Store and am having trouble setting up google ads and facebook ads. Are you able to come to me and set these up for me? I live on the Gold Coast. thank you

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Blogger translation app 3 วัน left

  We are going to have an appointment with many countries and we need translator to translate to their own dielect for better understanding.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  This is a project that need to be implement on python code. This is based on rigorous two-phase locking. I will share details with selected freelancer.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  In support to our fleet manager, you will be in charge of : claims management : track record, getting information from driver or insurance partner, getting appointment for vehicle inspections, vehicle geotracking, answer questions and give administrative solutions to drivers, technical support by phone, follow-up phone call... Fluent french mandatory

  $619 (Avg Bid)
  $619 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Looking for a virtual assistant for long term -- 4 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a virtual assistant for the long term. Qualification, Good experience with linked in. Good experience with appointment setup. Must be available in the New York timezone. Honest and proactive. The salary will be 200$ USD per month.

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Set up MYOB AccountRight Plus 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an expert in MYOB Account Right Plus to set up and link all my accounts properly. CA's, qualified accountants and MYOB AccountRight Plus partners are encouraged to apply. I am based in Australia so please quote your chargers in AUD. Thank you all in advance for your interest in this project.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I have written a brief and have created wireframes for a landing page. The goal of this landing page is to introduce a new service and entice users to either 1) schedule an appointment or 2) submit their contact information. I need these wireframes converted to polished and refined designs (along with image selection) within the next 24 hours.

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Hi Manpreet S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Flutter mobile app backend appointment app (small project) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Flutter mobile app back-end (Firebase) less than 20 page I want some one expert In developing applications using Flutter and Firebase we have done 100% of the front-end (UI) and we want to finish this small project in less than 6 days app description : our app is about booking a services and it has two types of users : 1-Service Provider (the one who will provide a service and displays his available dates and working times) 2-Customer ( The person who will browse the services and book appointments from the available times) app Functions : authentication - appointments - notifications - chat between customer and service provider for more details Contact me

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา