ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  20,793 need professional logo design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Trophy icon Business Card Design 2 6 วัน left

  Business card design (2 business cards) for Professional Accounting Firm Business Card 1 Name: Manjot Singh CA JP Title: Director Phone: 0419 514 154 Phone: 02 9899 8620 Email: msingh@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Address: Suite 405, 29-31 Solent Circuit Norwest NSW 2153 Website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Business Card 2 Name: Sunny Mand Title:

  $29 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 ผลงาน
  Design Creatives for Real Estate Agent (Social Media) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...trying to create great impact on social media platforms. Hence, we need someone to design us the best and most professional creatives to be used on our social media profiles. Property images will be provided by us, along with essential details. You will need to make a graphical design, to be posted on social media platforms. We will first test your skill

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Trophy icon Marketing logo 5 วัน left

  I need some graphic design. Need a marketing logo I’m a professional lawn maintenance company Looking for a marketing or advertising logo for a conversation starter Would like it to say something like this or close to this (We are stewards of the environment and it’s our responsibility to take care of it) Maybe a hand(s) with grass or p...

  $50 (Avg Bid)
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 ผลงาน
  Build an interactive website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  *UPDATED* Design a website that is (a) responsive (b) has cool transitions like, but not limited to, parallax, slide, etc (c) does not need content but needs places for content (d) has custom graphics (e) interactive pages and forms and contact slots. I would like the website to be professional and functional, but with a few cool transition slides

  $465 (Avg Bid)
  $465 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  90 การประมูล
  Trophy icon Design project 11 วัน left

  I need a logo designed. Turf Pros (company name) Professional landscape maintenance company needing a simple yet elegant professional logo design

  $50 (Avg Bid)
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  105 ผลงาน
  design a logo 4 วัน left

  Hi, I need someone to design a logo and identity, I have the idea and everything. I need someone very professional in Photoshop who can design the idea in a perfect manner. Please show me your work and how long you need to design it. the price can go up to 60USD

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  94 การประมูล

  ...Requirements: 1. Logo must use my initials: BH or BJH 2. Logo must use colors on the grayscale 3. Logo must contain a component that relates to my expertise in statistics/data/analysis/math such as a pie chart, boxplot, histogram or bar plot. Things to consider when building your entry: 1. What are some techniques to maintain balance in design? 2. What does

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  278 ผลงาน

  I need branding (i.e. company name & logo) for my new Digital web development/design agency. I'm finding it hard to do this for myself so I have set up this competition to get other perspectives. The most important thing is the name, so the best name will win, however a complete package of name and logo design would be better. The ideal name should

  $39 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 ผลงาน
  Trophy icon Design my business card หมดเขตแล้ว left

  I require a business card design ready to send to a professional printers. here are the requirements: - please use the below link as a rough guide - dimensions are 85mm x 55mm, with safety space around it - please use any sample value for the name/email/etc. I'll pass the real details on to the winner. - I need two versions, with blue and orange

  $46 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $46 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  561 ผลงาน
  Trophy icon Tee Shirt Design Keep Calm And Mom On 6 ชม. left

  Hello, I'm looking for a tee shirt design with the following phrase "keep calm and mom on" see this link for some inspiration [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I do not want this exact logo, so please be creative. For example instead of the crown at the top, possibly use something a mom might use everyday like a glass of wine for

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 ผลงาน

  ...Finder mobile application and want a logo designed for it, we already had a logo but since client wants to change the theme of app from a cartoon/character based(appealing to kids) to more professional looking (appealing to higher grade students) so we would love to have you on board to provide a great looking logo. Logo should have words Z+1 on it also

  $152 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน การประกวดชั้นนำ
  $152 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  59 ผลงาน
  Trophy icon Design a Logo - Potential for Ongoing Business หมดเขตแล้ว left

  Industry: Video Gaming Looking for a cool logo design for my video game profile. I am a gamer and streamer. I may be competing in pro tournaments, so I need something professional and customized. "G 0 R 3 F 3 S T" is my gaming name. The logo does not necessarily have to be that name itself, if you feel you can represent it in graphical form or

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $10 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  66 ผลงาน
  Trophy icon Logo Design 3 วัน left

  I need a logo for a company called 'Atteret'. The company sells art products on websites. At present most of the topics related to embroidery. The design should show that the company is professional and reliable, but not too prestigious. Successfully!

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $60 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  314 ผลงาน
  Design project 2 วัน left

  I need a logo designed. We need a very professional design of logo, we are a construction company which needs a nice simple design that will be noticed and recognised.

  $77 (Avg Bid)
  $77 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  88 การประมูล
  $67 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  133 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo 10 วัน left

  ******Important*********** TYPOGRAPHIC logo can you try to add something to the text only so that whole logo text when i read it looks like furniture brand. I do not need any icon separately. Whatever you want to make, make it within text only You can make anything with the text you can add icon or any art within the text. References (to see

  $100 (Avg Bid)
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  218 ผลงาน
  Web development -- 3 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing website. My website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need: A logo & business card design. Currently I have one I like but I know it needs to be more professional. Something more sexy & sophisticated. Changes to my exsisting website, add pop-up adds, add pop up registration promo, add bundled product offers, add a Story

  $156 (Avg Bid)
  $156 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Trophy icon LOGO Creation 1 วัน left

  Hi, We are after a new logo for an exciting new beauty therapy product, the design needs to be clean, professional looking without to much going on. the company is called PlasmAesthetic Plus, which are the words that need to be included in the design. It is an electronic tool that is used in the beauty therapy profession. It is for skin treatment

  $73 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $73 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  73 ผลงาน
  Trophy icon Design a Logo for my Barber Shop 1 วัน left

  ...my own business , a barber shop I’m really working hard to make it real so please I need this contest to have the most professional design to be my logo. My shop is called Sea-Wavo, sea waves + scissors and comb or razors and the main icon King Triton The logo should contains the sea waves + scissors and comb or razors and the main icon King Triton

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ NDA
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  106 ผลงาน
  Personal WordPress Site 23 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new WordPress website. I need you to design and build my personal consulting website. Website will be a professional resume highlighting my skillset. The designer will design the website using one of two logo color schemes. I prefer a company that can also write unique content based off resume and LinkedIn profile. The bidder will be provided

  $186 (Avg Bid)
  $186 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  168 การประมูล