ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  40,160 need professional logo งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Logo and stationary (dental clinic in Bangkok) หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโลโก้ คลินิคทันตกรรมเล็กๆ เน้นชาวต่างชาติ ต้องการ 1 logo 2 5-6 stationary Small dental clinic in Bangkok. What we need are 1 A logo (modern and professional). 2 6 stationaries ( brochure,map, letter,name card , bag and opd card)

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Logo design 6 วัน left

  Hi, I need a logo design for a family run hot sauce business. I have an existing logo, but it's not a vector image or high resolution. I will want something similiar to this design, but to change the pepper to a ghost pepper. I really like the hat, face and fire look on the logo. But I am always up for improving it to make it more professional

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  ...user out, and alert the system administrator. We someone to develop our logo, which should be simple, clear, beautiful, and in line with what we are doing (A.I. / Cybersecurity / Biometric Authentication) It is initially intended for the B2B market, so it has to look professional and trustworthy. Especially since we handle secondary, continuous authentication

  $190 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน

  We need a new header banner template creating for MTa presentations. We want our presentations to have the MTa identity: innovative, expert and approachable. 1) Replace the ‘ATD expo’ branded banner (in the ppt supplied) with your design 2) Keep all the other existing content on the slides, but amend the colour palette within them to compliment

  $64 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Corporate Logo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a corporate logo for investment management company focusing on sports investments. Feel free to play around with the attached samples. Any professional logos acceptable

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  94 การประมูล

  ...explanations for a 2 sided (A4) quick reference card, but need some help for a great design. I also have a Poster annoncing the migration that needs a gread design too. I will provide the graphical chart of the company and the logo of the project. I expect something modern, sober, professional, and above all clear. Target audience are end users that

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Trophy icon Website banner 6 วัน left

  I need a website banner showing the difference between an iphone photo and a professional photo. I want it to look like the attached however it needs to look more professional as it is going on my website. You can use different photos however they need to show the difference and they need to relate to a property as this is for a real estate company

  $70 (Avg Bid)
  Trophy icon Design for an Education resource 6 วัน left

  Hello, we are an education company looking for a designer to impr...document needs to have a warm, friendly, comfortable look that also screams professional. All our work is in publisher so the designer needs to work within this file type. I have uploaded the publisher file that needs to be redesigned. I need a new design for the resource, not a logo.

  $19 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...and maintained it since 2006 myself using Blue Voda ( Vodahost) and its mobile site ( 2017) but the design just doesn't look professional and I need that 'Wow' factor. I am happy to provide photos and I have the school logo already professionally designed but its the design and layout of the pages that have a problem ( because I am not a designer)

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  Sell Sheets - I need a series of 7 sell sheets developed that will be used to introduce a new line of products. - There will be one base design that will then be customized to a variety of themes (sports, religion, holiday, pets, etc.) - I need someone with the following attributes: o Specific expertise developing sell sheets that you can demonstrate

  $803 (Avg Bid)
  $803 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Trophy icon Football poster 6 วัน left

  Hello, I need a design for a poster (11x14 and 16x20) for a football team. It will be used to sell photography pictures. The attached file has sample posters that the client likes along with one sample kids photos for the posters. I've also included the league logo and website in the zip file. Be creative and needs to look professional. If

  $76 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Logo design 2 วัน left

  I need a logo designed. I'm looking to brand my new company. It's a small startup focusing on professional services in industry permanent make up its called" Tai Brows " .So, a design that appeals to the youthful yet mature. moderm, simple. luzurious look . Something is easy memorable .

  $50 (Avg Bid)

  ... I am in need of a logo as a gift to my parents. They just started a new business in transportation sector. So, basically our service is to rent out cars for any company / individuals for their business operation. For instance, providing pick-up service for employees. The name of the company is "PICC Travels". They want the logo to give warm

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน

  i need a professional designer to design logo for skin cosmetics.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  Trophy icon Real Estate Logo Design 4 วัน left

  Hello, I need a logo designed for a real estate group. The logo should be professional, clean, and able to be used universally (social media, apparel, signs, etc). If picked, I will need .ai and .psd files with editable layers and any associated fonts. The name to be used in the logo is as follows: Chris Johnson Realty Group If done well, I have

  $50 (Avg Bid)

  Struggling for creative on this one and need a talented, creative logo designer to complete a professional logo for "the brand works". !MUST BE ORIGINAL WORK!

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  I have the logo design and I need a professional to deliver me .ai, .eps and .psd version. I can provide the image. Need 2 revisions maximum. I'll check every detail and image quality as well.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I am looking for a dynamic Graphics Designer who can create a standout logo for our startup software company along with a professional Business Card design. Additionally, we also need a standout logo which will represent our brand and identity in Automotive Industry. Multiple formats may be required (.svg, .jpg, .png etc.) along with the original

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  111 การประมูล
  Trophy icon Build me a logo 4 วัน left

  ...large family. Walpole PS is looking for a logo that reflects the vision for the school utilising a tree style formation with a clean, clear, modern and fun feel as our students are primary aged (under 12 years) with an excitement for life and boundless energy. Although we still need to ensure a professional constraint as well. Our new uniform is

  $211 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Pretty basic - I need a globe-based logo for my company. The globe will replace the letter "o" in "Global" in the name Global Leadership Council. I've attached my company logo & it needs to tie into that ... especially the non-Nike swoosh on the top half of ALC. Let's go with the identical red for that 'swoosh' for now, but I n...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล

  Hello guys looking logo design for a pet website. Need someone who is creative and professional. And fast delivery, available to start working now.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  I need a more professional logo done. The logo I came up with isn't quite doing it for me and is hard to read when scaled down. I need something childlike and easy to read as its for a children's clothing line. Any help on this project would be great. Thank-you Gary

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  I need 4 logos designed. Every logo has to look professional and nicely. Are you also possible to give me an bill over these logos? And can you also give me the vector file for the logos? If the work is well done I am also interested in a longterm employment. Thank you Philipp

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Trophy icon Create a LOGO for "Hélimagine" 4 วัน left

  I need a logo for my Interior design activities. The logo should be attractive and professional. Read carefully the file "cahier des charges pour le [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" BEFORE applying for the contest. All info and ideas are in the document. The logo can be 2D or 3D. The price for the contest includes Adaptations and changes until the fi...

  $22 (Avg Bid)
  Music video -rotoscoping and keying 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi everyone, We shot a music video clip and we need heavy rotoscoping. Some of the shots are very hard and tedious; we are aware of that. We are looking for someone who is professional and has experience with rotoscoping. The process for applying for the job: 1. Give me your daily rate for rotoscoping and keying for VFX. 2. Show us a project where

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Trophy icon Project Logo 4 วัน left

  Hello. I need a logo for a course program called: 4 Pillars of Supercharged Productivity. I've attached some ideas I have for inspiration. I like the idea of having each "pillar" of my program written into the logo as in example 1 (attached). The pillars are: Organization, Time, Efficiency, Mindset I would like it to look feminine, modern and

  $25 (Avg Bid)
  I need a logo created 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am an executive recruiter, professional resume writer, and career coach. I need a logo.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล

  I need a logo created for my business. The company name is "Classy Business Woman" and the domain is ClassyBusinessWoman.com. I provide Professional attire for women. My current ideas for a great logo would include a brain, a stiletto, a woman, a dress/suit.... my ideal would be a minimalistic logo. But these are just my ideas and I'd love to be s...

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I need an existing shopify website rebuilt. I need you to design and build my online store. I will need to have the following to be done - General store - Recreate logo to suit website - Rebuilt & customise website to requirement - Need to include basic plug in - Selling item photo to re-edit into a professional photo - need to set up EDM ...

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  build a website 4 วัน left

  ...have a eCommerce website for b2b in consumer electroincs which i need to rebuild and maintain. my website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my competitor websites as reference : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] i want layout like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my requirements are: Professional design with responsive layout compatible with Tablets and Smartphone’s

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  I need a logo designed for the Disaster Group. We are professional emergency management consultants. We assist government agencies and companies with planning for disasters such as fires, floods, tornados, chemical, radiological and terrorism incidents. We also design emergency operations centers and are experts in information technology systems.

  $30 (Avg Bid)
  HTML Email Signature 4 วัน left

  I need a HTML Email Signature that is very crisp, clean and professional which would need to have the following displayed: - my company logo - company name - my name - contact number - email address - company address - thumbnail and links to our social media pages

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Need a professional logo for my web site 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] .Visit my web site and rebuild my web site logo.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Create me a logo 3 วัน left

  Need a cool, yet professional looking logo for my company. The name is Pro Bail Bonds.

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  74 การประมูล
  remake logo 3 วัน left

  Remake logo. I need logo to say Professional Fence Repair, same design as attached file. Also new logo with Professional Fence & Deck Repair

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  I need a logo 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a logo for a producer Needs to look trendy yet professional Not too complicated “Dan Diggas” Is the producer name

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for a Maid Service! 6 วัน left

  We need a logo for a company called Michele’s Maids. The company specializes in maid services, serving both residential and commercial customers. The company slogan is “Simplify Your Life”. We’re looking for something modern and professional. The logo should be simple to understand. When someone’s see’s the logo, they should...

  $250 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก

  We need a logo for a company called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (My E Listings). The company specializes in commercial real-estate, and their website will be a commercial real-estate MLS. We’re looking for a very “high-end” professional feel for the logo. We also want the logo to stand out, and be memorable. The logo should be a fusion o...

  $250 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  Trophy icon Logo Design 1 วัน left

  Need a logo designed for an online store - Petri Dish Shop - We make prepared media plates for lab work home or professional. Current website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for image ideas.

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Ecommerse amazon page, banners. 1 ชั่วโมง left

  Hello, I'm in need of 5 professionally done banners for my product page on amazon. (my product is Hemp oil for pets). Bellow I am attaching ‘SAMPLES’ of what i have in mind, some of them need a lot of work and creativity from your end. I’m confident in my content but i need you to make it look neat, professional, creative and keeping in line with ...

  $161 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Need A Logo For a body building Youtube chanel หมดเขตแล้ว left

  I am Starting a Youtube Channel for Fitness and I need a professional logo to be used in the channel and the rest of the social media

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Photorealistic 3d animation 14 seconds, car speeding through mountains, 3 locations, text animation and logo - Intro to show. I only need amazing 3d models and animators on this one. Has to be professional. Attached video shows story board. The vehicles needs to speed and drive and react to landing on the road in a realistic way. Please don't bid unless

  $683 (Avg Bid)
  $683 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need someone to re create my dog walking business card. The only thing I want to keep is that blue paw logo the rest of the design needs to change. I like modern, unique designs to make me stand out I NEED this to be included My name: Alexander Zeighani Phone number: 240-351-4250 FB page : DeputyDogWalk Maybe these words: Trusted, Professional, Affordable

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Trophy icon Business Logo Creation 13 ชั่วโมง left

  Logo Design Brief Business Name: CommCap Group (stands for "Commercial Capital Group") Company Description: We are a private lending and fund management business providing commercial loans to businesses. Target Audience: Businesses seeking commercial loans against Melbourne based property with the preference of the property being residential zoned

  $70 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Hello I need to have a logo made based on the name of my website. Or the name in it. Or some other way to have the name of website into logo. It is hosting related. So anything with computers, digital, servers etc should be the base of it. I want to see it done in an hour dont contact if you need days. Its a simple job.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Trophy icon Design a Flyer 2 วัน left

  Hi Guys- I need a DOUBLE sided flyer designed for my dads business. He is in the Electrical services industry, eg- plumbing, electrical work, gas work etc. I will required a double sided A5 flyer which has to look clean, professional and stand out. SIDE 1- ON THIS SIDE WE WANT TO ADVERTISE OUR SERVICES 1. Add Ghais Services Logo ( change the

  $40 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Clean Text-based Logo Design 2 วัน left

  Hi, We need a logo for a real estate investing business. The company name is: Property Freedom Experts The logo should be text-based and look very clean and professional. The design should also incorporate the initials of the name, PFE. Please Refer to the uploaded files for inspiration. Payment is a flat $20. Thank you!

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Looking for a professional logo design for our jewellery store. Need 2 designs done, 1 to be in white for the web site and one to be in blue for letter heads. Both logos must be done in illustrator so image quality does not deteriorate due to scaling of logo size. The name of the store is Rise Jewellery and the slogan is Where Everything Shines.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล