ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,121 need someone good command english งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  i need to get the code to do this command curl curl -X POST -T ~/Downloads/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]{GoogleProvidedValue}?upload_type=media" i need it cork in console application in use HttpWebRequest/HttpWebResponse or WebClient

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Website Design, Development and Content 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to take the time and prepare a website (design + ORIGINAL content). The website will be for a Canadian mortgage business. This will take 100+ hours and not a simple template from Wix or Wordpress. You will not be guided, as I do not have time to review. I just want a perfect, completed product with lots of content and 15-20 pages. You

  $1313 (Avg Bid)
  $1313 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  85 การประมูล
  Translate English - German 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i am looking for some one who has good command of German language and native German speaker. I need to translate something from English to German. Total about 15.000 words. Deadline maximum 5 days. Fixed budget is 100 Euros. I need someone who is very good in German. Google translate is not allowed. I need high quality work with 10...

  $154 (Avg Bid)
  $154 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Translate Dutch - English 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i am looking for some one who has good command of Dutch language and fluent English speaker. I need to translate something from Dutch to English. Total about 15.000 words. Deadline maximum 5 days. Fixed budget is 100 Euros. I need someone who is very good English. Google translate is not allowed. I need high quality w...

  $154 (Avg Bid)
  $154 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Hirokuscript 3 วัน left

  APPLICANTS WHO DON’T QUALIFY WITH THE FOLLOWING WILL NOT BE CONSIDERED: -Good level of english/spanish. -WPF as a main skill. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as a main skill.(namespaces, access modifiers) -Basic knowledge of git. Including branching, and merging. -MVVM Experience. -Portfolio with projects with similar requirements as the expected by us. About Hiroku Hiroku

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Command line RDP client 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a "hidden" rdp client. This rdp must be a command line executable, i.e. working on a virtual (in-memory, not visualized) framebuffer. I need this because, i will configure an user that in autostart has an app working on a legacy app. Currently, this app is working on the console of a PC, but i can't have a PC dedicated for this app

  $301 (Avg Bid)
  $301 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  help about an sql command 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, i want to learn some sql commands for my ongoing project . i am looking for an expert who can help and also teach , from database/sql i want to change some settings of already registered users/ it is very easy if u know sql.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  70 การประมูล
  amazon api php command line หมดเขตแล้ว left

  I need a php function that calls the mws amazon api to retrieve the TITLE of an asin code. Do not web scrape. I just want to pass one asin code, and return one title. all text based. i will integrate this function into another application.

  $117 (Avg Bid)
  $117 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Social Media Marketing หมดเขตแล้ว left

  ...audience. The page should be maximally oriented towards musical art and creativity, and subscribers must be real people living in the US. In this regard, we need an SMM manager with a good command of English to create and fill with content pages in Instagram, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], YouTube and Facebook, who will manage her pages, filling them with photos and video...

  $393 (Avg Bid)
  $393 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล

  ...marketing. What’s Your Job You must be able to write on general topics, the job can be of article writing, content writing, blog writing etc How to start 1. Fluent or native English writers only please. 2. New freelancers are welcome to bid. There will be 1 paid test-article to start, if I'm impressed with your work ethic & writing skills & Bid rate, there

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  ...marketing. What’s Your Job You must be able to write on general topics, the job can be of article writing, content writing, blog writing etc How to start 1. Fluent or native English writers only please. 2. New freelancers are welcome to bid. There will be 1 paid test-article to start, if I'm impressed with your work ethic & writing skills & Bid rate, there

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  ...marketing. What’s Your Job You must be able to write on general topics, the job can be of article writing, content writing, blog writing etc How to start 1. Fluent or native English writers only please. 2. New freelancers are welcome to bid. There will be 1 paid test-article to start, if I'm impressed with your work ethic & writing skills & Bid rate, there

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Connect Wi fi on CentOS Command line หมดเขตแล้ว left

  I have a centOS installed command Line system with inbuilt wi fi card. Its newly installed ethernet is working fine. I Dont know how to connect this system with my wi fi network in command line mode. Your Task: 1. Connect this system with wi fi. for internet access. its only command line system. 2. Teach me how I can simply connect any wi fi network

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  django-admin is not recognized as an internalor external command. I am working on Window 8.1 and python-3.7.0b1-amd64-webinstall is installed

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  我需要您来为我开发一些软件。该软件需适配Windows。

  $281 (Avg Bid)
  $281 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Role: Business development We are looking for someone to generate and qualify high quality prospects for Southampton Data Science Academy’s data science online courses. As well as your basic salary, appointments you book which convert into sales will be incentivised and rewarded. LinkedIn experience is essential as this platform will be used to find

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  We need a simple windows command line app that when we run it, it will switch the existing static gateway IP address from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to 192.168.2.1. If clicked again, it will switch it back to 192.168.2.3. when it is ran, it will show the message "Please wait switching to Line 1 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" The app will have a simple config file with the fo...

  $127 (Avg Bid)
  $127 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  I'm a hobbyist programmer, I need a simple command line program (and source code) to be used on a Linux/Unix machine. It will be used to log things for system administration. There should be two ways to call the program: $ program "Just added file to database" or $ program Type in string here until user presses control+D (like the wall program

  $11 (Avg Bid)
  $11 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Quick FFMPEG Command Creation For RTMP หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm using ffmpeg, and i need to transcode and stream to presicope. My input is RTMP , i need help to construct my ffmpeg command to run. Thanks

  $106 (Avg Bid)
  $106 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Need data exported from database using GoLang Once the data has been fetched, I need .csv files created. Each .csv file will be created based on the tables name.

  $128 (Avg Bid)
  $128 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  send alerts email through command หมดเขตแล้ว left

  send alerts email through command in windows

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  The purpose of this console application is to quick generate HTML based emails using a template for testing formatting and layout We have existing XML which is produced from our application. We have some XSLT files We want a console application that works like follows Run Present Menu of about 9 choices of XML to process (each choice corresponds to a predefined name of an XML sample file) use...

  $491 (Avg Bid)
  $491 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล

  I want the programming to develop a voice command plugin for Logic Pro X music production software to make the software easy access for less physical users and visual impaired users to navigate through the software much easier and this will be a monthly cost for users but deals whoever tests and the programmer will get a cut also

  $54792 (Avg Bid)
  $54792 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Running Social Media Marketing หมดเขตแล้ว left

  ...campaigns - Manager. Ads on Instagram, Facebook and YouTube. I'm looking for someone to help run my social media and engage with audiences, views, clicks and REAL followers. We will be needing a social media specialist with influence to different countries but at this moment we need to focus only in one country which is Albania. We would want to see a significant

  $78 (Avg Bid)
  $78 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  SharePoint Powershell Command หมดเขตแล้ว left

  I need help getting the following PowerShell command to work on my server. SharePoint 2010. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  google cloud ssh command line mac หมดเขตแล้ว left

  I have a Google cloud account and using the terminal in the console. How can I do this using a RSA key? Without the console? Already have an RSA key and new to the menus; this should be something quick for the Google cloud expert? Is $10 ok? (If not how much?) (Did I miss something?) Please share your thoughts? If you have questions please confirm you read all of this, before reaching to me. ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  there is three button in my window fo...users click on start button then my python code get executed using command prompt and when i press stop then that command prompt get to stop their execution. when I press the close button then i want to close the form as well as all the background process like in my case it is command prompt. Visual studio 2017

  $11 (Avg Bid)
  $11 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  ms sql database query command หมดเขตแล้ว left

  using sql query command, to update all the table values in bulk ====================================== below is the sample, inside the database don't have the table name Data_Content_2289, so it running will show error, so now i need a correct sql query command to help me bulk update the values inside all the tables inside the database update Data_Content_2288

  $34 (Avg Bid)
  $34 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล

  I need someone to write 10 blog posts ( around 800 words each ). You need to be: - Native English speaking - Good command of English ( no grammar or spelling mistakes ) - Great respect to deadlines ( Each blog post shouldn't take more than 24 hours to write ), If you're not available at a certain day please let me know in advance Wh...

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Detecting An HDMI Connection using command prompt หมดเขตแล้ว left

  We just need to detect using CMD, If an HDMI cable is detected. Nothing more serious. A sample code, and execution would do best. In c#

  $36 (Avg Bid)
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  web command to locate path of pictures หมดเขตแล้ว left

  upload pictures routine to dropbox or other website on a daily basis with paths or links to each picture

  $38 (Avg Bid)
  $38 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Python.

  $120 (Avg Bid)
  $120 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  build a bar command system on tablets หมดเขตแล้ว left

  build a bar command system on tablets within 3 days

  PHP
  $153 (Avg Bid)
  $153 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  AdWords Assistant Needed หมดเขตแล้ว left

  ...employment, and I want someone that wants to join our growing team for the long haul. Your job will involve: - Campaign management - Daily optimization - Keyword Researching - Ad Creation - and more things of that nature. EXPERIENCE: Experience is not a requirement, though if you do not have a background in AdWords, you will need to make up for this

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล
  Buld iOS/Apple Tv game with voice command หมดเขตแล้ว left

  Hi, i need talenten developer to create game for iOS/Apple Tv with voice command (like Siri) I have all the graphic and the game is simple (2D) I am only looking for developer who have the skills and read this text, and if you like to be hired add in the top of you comment "Albertoholic game" so i know you have read the requirements.

  $28322 (Avg Bid)
  $28322 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Build voice command AI to my mobile app หมดเขตแล้ว left

  Hi All, Am looking for a developer to develop a voice command option for my ecommerce mobile app developed on opencart

  $418 (Avg Bid)
  $418 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  I need to set-up an SSL via Ubuntu (Command Line) หมดเขตแล้ว left

  I've set-up the SSL itself, generated CSR / Private key and have confirmed the SSL itself so it's active. I just need someone to take the Cert Files and install them to my web-server that I'm running on Digital Ocean - It's an Ubuntu set-up. If you have experience and can do this for $5 / relatively quickly - please apply, otherwise, do not.

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล

  I have several tables that I need exported to .csv format. Eg. SELECT * FROM table WHERE id = 123 ORDER BY id; Will need to pdo and use pagination. Need to pull 1000 rows of data at a time from specific tables. MUST BE DONE IN COMMAND LINE, THIS IS NOT WEB BASED! End results is that a folder is created holding each table within a .csv format.

  $154 (Avg Bid)
  $154 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Configure LTE modem via AT command หมดเขตแล้ว left

  Configure LTE Click board based on LARA-204 LTE chip from ublox. Internet provier is Rogers: APN: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] MMSC: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] MMS Proxy: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] MMS Port: 80 Project have to be completed within 48h. Direct acces to modem via TeamViewer. Ublox app installed.

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  How to bypasswd a command in Shell scripting ? หมดเขตแล้ว left

  I have script to collect information from remote servers but sometimes i login to the server which has password and i don't have the password , Please suggest how to bypass the server .

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Will need a engine created from scratch for this. No licensing. Better if you have have an already established team/in-house connection. Game Synopsis: Top Down RTS in the style of C&C 3/SC2 (base building, resource gathers) 3 Teams/Races - With 3 sub-factions each Modern Cell Shading Art-Style with clean Minimal Design HUD (heads up display) Aspects

  $37091 (Avg Bid)
  $37091 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Photo Editing- Lightroom and Photoship หมดเขตแล้ว left

  ...tasks completed. We are looking for someone one who is available everyday of the week from 7:00pm to 5:30am eastern standard time. Proficient communication in English is a must as we would need to be in consistent communication with one another. We primarily use lightroom photo editing and photoshop good command in those two is a prerequisite. Our

  $10463 (Avg Bid)
  $10463 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  I need a batch file that read from a CSV file where on each file is a username and email, and execute a command line with this variables. Each line will have the username and after some spaces, then a "," and then the email with some spaces after (please check file attached). To execute the command line, the spaces should be removed. Also if the email

  $43 (Avg Bid)
  $43 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  ...executive to develop new business opportunities for us. This is a part-time home-based position working for an international company. We are looking for someone with decent written and spoken English that has a couple of hours per day to email and call potential leads. We will provide warm leads, it’s up to you to foster a relationship, show them our

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  I need someone to write 10 blog posts ( around 800 words each ). You need to be: - Native English speaking - Good command of English ( no grammar or spelling mistakes ) - Great respect to deadlines ( Each blog post shouldn't take more than 24 hours to write ), If you're not available at a certain day please let me know in advance Wh...

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  ...executive to develop new business opportunities for us. This is a part-time home-based position working for an international company. We are looking for someone with decent written and spoken English that has a couple of hours per day to email and call potential leads. We will provide warm leads, it’s up to you to foster a relationship, show them our

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  I need someone to write 10 blog posts ( around 800 words each ). You need to be: - Native English speaking - Good command of English ( no grammar or spelling mistakes ) - Great respect to deadlines ( Each blog post shouldn't take more than 24 hours to write ), If you're not available at a certain day please let me know in advance Wh...

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Business Development Part-Time Sales Job หมดเขตแล้ว left

  ...executive to develop new business opportunities for us. This is a part-time home-based position working for an international company. We are looking for someone with decent written and spoken English that has a couple of hours per day to email and call potential leads. We will provide warm leads, it’s up to you to foster a relationship, show them our

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  As above, if u need files, i can attach accordingly Budget: SGD $20

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล