ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  873 net patient manager project งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  design an patient system and pagination หมดเขตแล้ว left

  design a patient system and a pagination using python

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Patient Management System หมดเขตแล้ว left

  please design a patient management system for my company

  $617 (Avg Bid)
  $617 การประมูลเฉลี่ย
  91 การประมูล
  Opthmology EHR Practice & Patient Managment System หมดเขตแล้ว left

  This is supposed to be an app whereby the following domains will be using: Ophthalmologist, Plastic Surgeon and Dermatologist. The app is use for Patient Management, EHR and Practice Management. Please look at the following URLs from which I would derive EXACT functionality from. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] https://youtu

  $3017 (Avg Bid)
  $3017 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Aadhaar based patient registration หมดเขตแล้ว left

  Aadhaar based patient registration on an SQL interface. The Aadhaar gets authenticated using biometrics and the fingerprints.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Build a simple patient and doctor management website หมดเขตแล้ว left

  Simple doctor management web based system; to enable a basic management for patient by their doctors. 3 types of users in this case are doctor, patient and one admin.

  $575 (Avg Bid)
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  The scope of the project is to provide an effective way to create and manage appointments of the patients with the provider based on their needs and preferences as well as integrate with other enterprise systems. This project is comprised of 7 modules:

  $614 (Avg Bid)
  $614 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  patient leaflet หมดเขตแล้ว left

  patient leaflet for hair transplant

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Patient Barriers to Cancer pain หมดเขตแล้ว left

  To write the introduction section

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hi, I am making project similiar to ZocDoc, where i would like to create a time slot system. so i need to a db structure for the system. I have already designed a table for doctor and hospital, but i need to create a time slot system. The doctor can create the schedule, he can choose his own days.(ie) 1. Working all the days 2. May be he

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I'm looking ghostwriters to form a long term relationships with. To start I need a series of 3 VERY steamy and romantic medical/doctor/patient themed shorts. Please be comfortable writing these HOT scenes. We can discuss the exact subject and outline over messages. Each story should be ~5k words for a total of 15k words across the trilogy. Pay is

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Patient Education Android App หมดเขตแล้ว left

  I need a patient education App. Please show me example of similar type App (patient educational type App) developed. Those without proper examples, their bid will be declined.

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Patient Education ios App หมดเขตแล้ว left

  I need a patient education App. Please show me example of similar type App (patient educational type App) developed. Those without proper examples, their bid will be declined.

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Patient education App หมดเขตแล้ว left

  I need a developer to create a patient application App. Please provide example of the same else your bid will be declined. Thanks!

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Trophy icon Business cards for my limb Reconstruction Patient Support Australasia หมดเขตแล้ว left

  We need to design our business cards, we already have the logo and colors, so half work is already done. Have attached the logo

  $61 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Patient management software for my dental clinic หมดเขตแล้ว left

  Patients registration with basic details ie. name age sex address ph no chief complain dental [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] history treatment plan medication with instruction treatment cost

  $921 (Avg Bid)
  $921 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Patient Booking Software หมดเขตแล้ว left

  Hello I have SQL database that i want to turn into a specific office software we will have to speak on audio / video for me to fully explain to you what i want

  $384 (Avg Bid)
  $384 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  To de...contents for a medical study patient dosing instructions card for 2 concurrent studies. Content needs to fit the size requirements of an A7 closed size card with up to 4 panels (4 A7 panels inclusive cover) for each study. Study protocol will be provided, an NDA is required to be signed by the freelancer contracted for this project. Thank you.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Android Application for Doctor and Patient Module หมดเขตแล้ว left

  Build a Android Application for Doctor and Patient Module

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล
  Doctor and Patient Website หมดเขตแล้ว left

  We need the Project to be done in PHP, its a Doctor and Patient Website where in the Patient Subscribe the Consultation with Doctor and do the Video Chat online..Need somebody who has done this project and with ready made code is Preferred

  PHP
  $2116 (Avg Bid)
  $2116 การประมูลเฉลี่ย
  86 การประมูล
  Patient management software(E-Prescription) หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. I want to have E prescription patient management software for my private dental clinic.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Patient management software หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. I want to have E prescription patient management software for my private dental clinic.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...breakdown and time estimation for each milestone. Please read the attached spec before bidding. Write "summer palace" in your proposal so I know you have read this far. Patient model: Id, name, age, sex, address, profession, phone, anaphylaxis, first_visit_date, symptom, diagnosis Part 1 1. Admin section 1.1 Localization, filter, sorting, search

  $991 (Avg Bid)
  $991 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Data Manager to track Patient specimen processing หมดเขตแล้ว left

  I am flexible on the framework). The application needs to track the status of a patient's specimen sample. There are three major components: 1) A user will collect the patient sample and then assign it to a laboratory. - Each day a random list of samples to collect are generated for each site. This is provided by a csv file. - There are 20+

  $1334 (Avg Bid)
  $1334 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  Look for an experienced python/django/javascript developer to develop a responsive (mobile) web app for patients management system for doctor. There are 2 parts. The first part has admin/statistics/map sections. The second part involves area selection on map and batch-send wechat/SMS messages to all patients within the area. It would be helpful if you know any of these 3rd party libraries &...

  $611 (Avg Bid)
  $611 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  Look for an experienced python/django/javascript developer to develop a responsive (mobile) web app for patients management system for doctor. There are 2 parts. The first part has admin/statistics/map sections. The second part involves area selection on map and batch-send wechat/SMS messages to all patients within the area. It would be helpful if you know any of these 3rd party libraries &...

  $635 (Avg Bid)
  $635 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  Look for an experienced python/django/javascript developer to develop a responsive (mobile) web app for patients management system for doctor. There are 2 parts. The first part has admin/statistics/map sections. The second part involves area selection on map and batch-send wechat/SMS messages to all patients within the area. It would be helpful if you know any of these 3rd party libraries &...

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Look for an experienced python/django/javascript developer to develop a responsive (mobile) web app for patients management system for doctor. There are 2 parts. The first part has admin/statistics/map sections. The second part involves area selection on map and batch-send wechat/SMS messages to all patients within the area. It would be helpful if you know any of these 3rd party libraries &...

  $568 (Avg Bid)
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  The use of IL6 ,IL11 in pcos patient dignosis หมดเขตแล้ว left

  I need you to write a research article.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Attend Patient Doctor Meeting & Develop Report หมดเขตแล้ว left

  Hello We require a medical writer based out of Saudi. Roles and responsibilities would be as below 1. Attend a half day event on 29th July in crown Plaza Jeddah 2. Take the notes and audio record the meeting 3. Summarise the points discussed in the meeting and draft it to us in English Note: The candidate should know Arabic, as this event is between HCP's/Physicians/Doctors and regional...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for a intensive care patient company หมดเขตแล้ว left

  I like to have a logo for a intensive care health related company which is providing nurses and professional medical services. The company name is: CL Krankenpflege

  $24 (Avg Bid)
  Patient Handouts (Medical) หมดเขตแล้ว left

  I need some Graphic Design help to make visual patient handouts that use simple imagery to describe labs and treatments. I already have the metaphors I want to portray through imagery. Can provide these specifics to you.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Patient Management Software หมดเขตแล้ว left

  I need an application of the project on Patient Management System with following sections : 1) RECORDS OF THE PATIENTS COMING AS WALK IN AND ONLINE BOOKING 2) KEEPING THE EMR (ELECTRONIC MEDICAL RECORD OF THE PATIENT) SUBMITTED BY DIFFERENT PATIENTS THROUGH SCANNING 3) GENERATING THE DATABASE OF THE PATIENTS AND THEIR SCHEDULED APPOINTMENTS 4)

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Need a hybrid app to work for both Android and IOS. Doctor and patient video calling/normal chat Payment Gateway appointments doctor search prescriptions doctor detail page and more Designs will be provided. We would like to see some similar app anybody done. NCR people are preferred.

  $1090 (Avg Bid)
  $1090 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Patient Experience หมดเขตแล้ว left

  I would like to design an application about patient experience in our hospital. also, this application should have a blue print of the hospital like a direction guide for the visitors and the patient to go from one department to another also, the gates of the hospital. A blue print and direction will be provided. also, the availability of doctors

  $800 (Avg Bid)
  $800 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล

  We are looking for article dump of 10-15 articles per writer/week. The topics will be shared personally based on your therapeutic area/expertise. I need the person to showcase her/his writings to select them for apt category, so let your samples speak. Your bid should  start with 'healthyme'. Bids without samples or health portfolio will not be honoured. Currently we are working on ...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Health writers required to write SEO optimized articles. Undoubtedly, the articles should be unique, error-proof, well referenced. Person must be aware of doing pubmed searches. I will give the list of topics on weekly basis with a set deadline of Friday 12:00 pm IST. An opportunity for health professionals to showcase their ideas, opinions, knowledge. Monetary credit and authorship can be discus...

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Patient sign in app for Ipad หมดเขตแล้ว left

  I need an iPad app. I would like it designed and built. It's for the purpose of patient sign in, and also to track visits by patient name, or from-to dates. Also a page for each patient when tracking by patient name, and a footer section to take notes on each patients page.

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Lung Cancer Patient หมดเขตแล้ว left

  I need someone who has a good morale and value and shows good marketing skills. Details will be discussed over chat.

  $449 (Avg Bid)
  $449 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  logic and formal specification formal proof patient record system. see attached file for the brief

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  logic and formal specification formal proof patient record system. see attached file for the brief

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We are looking for an experienced graphic designer with a proven portfolio to produce an A4 size (possibly double sided), downloadable PDF, patient information leaflet for a dental surgery based in the UK.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Object oriented formal specification case study for a patient record system Please read the file attached which is the project brief. 6 simply and quick questions in total.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Patient overpayment หมดเขตแล้ว left

  Patient overpayment or any project in hospital for finance department for accounting

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Overpayment patient หมดเขตแล้ว left

  I want write a propblem about pverpayment in account of patient with solve of oroblem

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Need a website where a hospital admin can register a doctor ,patient ,pharmacist and doctor can give search for patients and give prescriptions and pharmacists rceive a notification to issue the medicine . and patient can login and check his medicine reports

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  patient tracking in pharmacy หมดเขตแล้ว left

  ...database. .... when a patient goes to pharmacy he has buy medicienes, where pharmacy has to go to patent account and should be able to see which doctor prescribed him and type of medicines, dosage, restriction of medicines. if the medicine is available in pharmacy he should buy with his card (which asks pin) if the patient card has not suffiecient

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  My manuscript is "Multicultural communication improvement by training staff to improve patient satisfaction". My manuscript from a DNP program in nursing need to be reviewed and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] must specialize in APA formatting and if you do not have this specialty then this is not a job for you. I need the job returned to me in microsoft word as is the

  $122 (Avg Bid)
  NDA
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  The administarator register the doctor post their profile on the web and create account for the android [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] doctor register the family and family's member and create account for them and the doctor and family able to communicate by messege .There is a reminder for the appointment for the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] doctor able to send message for multiple [เข้าสู่ระบบเพื่...

  $1010 (Avg Bid)
  $1010 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล
  chat between doctor and patient หมดเขตแล้ว left

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล