ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 network engineering jobs in australia งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  consultant & implement หมดเขตแล้ว left

  ให้คำปรึกษา และติดตั้ง โปรแกรม Datadog เพื่อทำการวิเคราะห์ และสั่งการ ร่วมกับ Application สำหรับระบบ Monitor Network ที่ติดตั้งใช้งานอยู่แล้ว

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ i. ทำงานบนมือถือ Android ii. Print Sticker barcode หรือ QR code กำกับ พร้อมรายละเอียด แยกตามประเภทดังนี้ 1. สินค้าสำเร็จรูป ติดทุกชิ้น 2. สินค้าระหว่างผลิต ติดทุกชิ้น 3. วัตถุดิบ บางประเภท ติดทุกชิ้น, บางประเภท ติดเป็นพาเลท 4. วัสดุสิ้นเปลือง ติดทุกชิ้น iii. สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังไ...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  รับเขียนแบบโทรคมนาคม เน็ตประชารัฐ,เน็ตชายขอบ, Copper Network,Optical Network,FTTx Network,เขียนแบบ Section ส่งอาจารย์,ฯลฯ

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP US GROW OUR BUSINESS. THIS WILL BE OUR PILOT BATCH. IN CASE YOU ARE INTERESTED IN SHOWING THE W...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ ออกแบบและแก้ไขงานทุกอย่างเกี่ยวกับMikrotikและงานระบบNetwork

  $972 (Avg Bid)
  $972 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Social Media Marketing หมดเขตแล้ว left

  Travelers business network marketing.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  สวัสดีครับ ผมกำลังหาคนเขียนโปรเจคเกมส์ออนไลน์ โดยที่ผมมี Source code เกมส์อยู่แล้ว ซึ่งซื้อมาจาก Unity assert store แนว MMORPG (Offline) Link !/content/15552 มี Demo ให้ทดลองเล่นอยู่ครับ โดยความต้องการของผมมีดังนี้ครับ 1. สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมส์ของผู้อื่นได้ (Animation network) เช่น เดิน , วิ่ง ,เอฟเฟ็คตอนใช้สกิล , ฟันมอนสเตอร์ , เปลี่ยนแปลงอาวุธของตัวละคร 2. ใช้ Unity Network 5 , Javascript , C# ในการเขียน (หากใช้ Tools อื่นก็ลองเสนอมาได้ครับ) 3. สามารถกำหนดจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นมอนสเตอร์เหมือนๆกัน 4. กำหนดการดรอปของไอเทมเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นไอเทมเหมือนๆกัน 5. ระบบ Inventory สามารถดึงข้อมูลไอเท็มของตัวละครแต่ละคนได้ ใช้ database mysql หรือ ms sql ครับ 6. ระบบแชททั่วไป และแชทส่วนตัว

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องเพื่อนที่มีใจรักด้านการทำเว็บมีความคิดสร้างสรรรักงานบริการไม่เห็นแก่เงินไม่ขี้โกง มาเป็นหุ้นส่วนพัฒนาเว็บ แนว Buy & Sell ในรูปแบบ Social Network มี Code ให้แล้วเพียงแค่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น มาเป็นหุ้นส่วนกัน 50/50 ดูตัวอย่างได้ที่

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Comprehensive Trunk Restoration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled craftsman to restore my trunk. The task involves three forms of repair: - Scratch Fixing: The trunk bears minor scratches that need seamless buffing. - Hinge Replacement: Unfortunately, the hinges are completely broken and must be replaced. - Paint Restoration: Peeling paint is a major issue that I would like addressed. Ideally, the freelancer hired for this project should have experience in restoration work, particularly with similar jobs. Proficiency in paint restoration is a must, as the end goal is a smooth and flawless paint job. Mastery in handling basic repair tools will be beneficial for hinge replacement and scratch fixing.

  $18 - $150
  พื้นที่
  $18 - $150
  0 คำเสนอราคา
  Google Ads Campaign for Website Traffic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...The target audience for this campaign is professionals aged 25-54. You should aim to tailor the strategy and ad content to suit their preferences and interests. - The campaign will be running on the Search Network. Therefore, you must be well-versed with this platform and be able to create compelling and effective search ads. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in creating and managing successful Google Ads campaigns. - Strong understanding of the Search Network and its best practices. - Experience in targeting and engaging specific demographics, particularly professionals in the 25-54 age group. - Excellent communication skills to understand the essence of my business and translate it into impactful ad copy. - Data-driven mindset to an...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  We're a leading design consulting company in Dubai with international presence, seeking a seasoned Technical Bid Writer to drive our success in the construction and engineering sector. this is a fulltime Dubai based project Key Responsibilities: - Craft compelling bids that aim to secure contracts in the construction and engineering realm - Translate our expertise, capabilities, and unique value propositions into winning proposals - Collaborate with our teams to gather relevant project details, ensuring the bid is comprehensive and persuasive - Maintain a thorough understanding of the construction and engineering sector, tailoring each bid to the specific requirements of the project - Work closely with our project managers, engineers, and des...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Siemens NX Expert for 4-Bar Linkage Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Title:Four-Bar Linkage Analysis using Siemens NX Description: I am seeking a freelancer proficient in Siemens NX software to assist in completing a technical report on a four-bar linkage analysis. The assignment involves the following components: CAD Modelling: Develop a detailed 3D CAD model of a four-bar linkage mechanism based on provided dimensions and configuration. Include technical drawings and descriptions of joints, degrees of freedom, and assembly constraints. Motion Analysis (Numerical Solution): Use Siemens NX for motion simulation to determine position, velocity, and acceleration of joints A and B over three full revolutions. Validate results against provided initial angular velocity and acceleration. Analytical Equations: Derive analytical equation...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Australian Mystery Shoppers for Business Reviews 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for individuals based in Australia who can work as reviewers for our clients. You will need to perform 2 minute tasks for a range of Australian businesses then give feedback. Key Responsibilities: - Conducting reviews of various businesses - Providing quick feedback on your experience No experience is needed however if you do have this please let us know.

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Remote Network Security Firewall Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can implement a network security firewall with web filtering remotely. I'm also interested in understanding the process and performing the tasks under your guidance. Key Requirements: - Implement a network security firewall with web filtering remotely - Provide guidance and help in understanding the process - Involve me in the tasks so I can learn Ideal Skills: - Expertise in network security and firewall implementation - Proficiency in web filtering solutions - Ability to guide and teach effectively Please note that I'm looking for a high level of involvement in the project.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional to help develop a web portal that will serve as a marketplace and community platform. Key Requirements: - E-commerce: The portal will need to facilitate the buying and selling of digital products and services. As such, experience with developing e-commerce platforms is essential. - Social Networking: The community aspect of the portal will require a social networking component, such as user profiles, messaging, and possibly a forum. - User Registration & Authentication: Users must be able to register and log in to the platform, with appropriate security measures to ensure user data is protected. Ideal Skills: - Proficient in web development - Experience in e-commerce platform development - Strong understanding of soci...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Comprehensive Web Research for 1000+ SaaS Products 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...categories Qualifications: - Proven experience in web research, particularly in the SaaS industry - Excellent attention to detail and organizational skills - Strong understanding of SaaS pricing and features - Ability to categorize and organize data efficiently This is a large-scale project, and the accuracy and thoroughness of your work will be crucial. A good understanding of the e-commerce and marketing/advertising sectors will be an advantage. Please get in touch if you feel you are well-suited for this task. information such as 1 Client Industry 2 Client Location (country, City) 3 Client Names 4 Company Name 5 Company Website 6 Description 7 Hr Person Name 8 Integration 9 Jobs Link (from Linkedin) 10 Jobs Link (from The Company Website) 11 J...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of creative video producers to develop our new TV show focused on news and current events. It needs to be captivating, fresh, and intellectually stimulating. - Each video needs to be 5 to 10 minutes long, including 1 or 2 segments, an intro, and an outro. - Expect to produce 2 to 4 videos per month, with 1 to 3 filming days. - This project will require interviews with guests. Knowledge in conducting engaging conversations is a must. - We will be filming mostly in London but also in the US and India. We ensure smooth operation by employing local teams in each location. Strong local network is advantageous. - Ideal skills include high-level creativity, attention to detail, excellent time management and organizational skills, and pro...

  min $65186
  พื้นที่
  min $65186
  0 คำเสนอราคา
  WANTED - HIGH CONVERTING LANDING PAGECREATING & GOOGLE ADWORDS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a pressure washing / external cleaning company based in London needing an high converting landing page designing preferably in unbounce that can have a button that sends customers directly to a WhatsApp number I will need a strong Google AdWords campaigns creating too that with maximise my spend & generate leads/customer phone calls resulting in jobs Company is called LONDON POWERWASH & we have grown a huge instagram account from 0 - 133k in just 5 months We have tonnes of content ready for the landing page & I know pretty much how I want it laying out with lots of social & review proofs to enforce trust in our company to the customer

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm in need of a sleek and modern logo design for my disability support service 'Life Mission Australia' that will primarily be used for online marketing purposes. Create a similar or better logo like the attached images. Can make in same colours or different colours. Key requirements: - The design should be minimalist and contemporary to fit the online space. - The logo should be versatile for use across different online platforms, including websites and social media. Ideal Skills: - Strong portfolio of modern, minimalist logo designs. - Experience with designing for online marketing. Looking forward to seeing your creative designs!

  $16 (Avg Bid)
  การันตี

  ...seeking an experienced professional who can help in online presenting a certified training of safety regulations compliance with regards to machine safety. The main objective is to present the slides to participants, explain how they comply with all relevant safety regulations in German language, while potentially improving overall production efficiency. The presentation will be given during three days, after approximately 10 days there is a 2 hr summary meeting online to ask final questions. The exam results will be reviewed and communicated by us. We provide Power Point slides upfront while we need someone presenting and being able to answer critical questions of technicians and engineers. Expertise Needed: - Mechanical and production engineering - Comprehensive...

  $1641 - $3282
  $1641 - $3282
  0 คำเสนอราคา

  ...specialized in impedance sensors design and integration with micro-controllers. I aim to build a sensor that specifically monitors low voltage electrical signals, ranging from 0-5V. Key Details: - The primary function of the designed impedance sensor would be to monitor electrical signals primarily, with a focus on low-voltage ranges (0-5V). - This sensor would need to be integrated with analog devices. - Possess strong background in Electrical Engineering or related fields - Solid experience with analog devices & low voltage impedance sensor design is a must. The ideal candidate should have proven experience in similar projects. Mastery of impedance sensor building, ability to work with micro-controllers is important. This is an excellent opportunit...

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Community Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...someone who can really go through my requirements below and check if we can use the above theme and develop the functionalities and features that I want below. My community people are based mostly in India, UK, Australia, Africa and USA. So User must be able to register locally. And the features, he can see locally as well as Globally. Main idea of this project is to get all my community people online and find out family connection. That who is who, whose uncle is where, who married whom and how a connection can be related. May be i am sitting in UK but i can know that my distant relative is in Africa. Thats the whole point. CERA THEME LINK ONE Community Link

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient engineer with substantial expertise in industrial unit design to conceive an effective and innovative layout for our upcoming technology and research manufacturing unit. Key Facilities: - Testing Lab: Since we are dealing with technology equipment, a well-designed, ergonomic, and safe testing lab is vital. - Kitchen: Ensure the planning of a hygienic and efficient kitchen area to cater to employee's necessities. - Office: A suitably located space for the administrative task should also be included. Ideal skills and experience: - Structural engineering - Industrial design - Experience in technology manufacturing environment - Knowledge of manufacturing safety regulations Your understanding of manufacturing workflows and abi...

  $2356 (Avg Bid)
  $2356 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create a comprehensive multi-category marketplace from scratch. This platform will cater to a wide range of industries, including property, cars, jobs, business sales, rentals, and general household goods. Additionally, I would like to incorporate features such as blogs, events, service directories, etc. Key Features: - Users should be able to list properties, cars, jobs, and other items for sale or rent. - The platform must include a robust search and filter system to enable users to find listings easily. - Direct messaging functionality is required for seamless communication between buyers and sellers. - I would like a review and rating system to be introduced for both users and listings on the platform. User Authentication: The pl...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Azure expert to assist me with setting up virtual machines and creating and managing storage accounts in Microsoft Azure. The primary goal for this setup is cost optimization. Key requirements include: - Setting up virtual machines: This involves deploying and managing VMs in Azure, ensuring they meet the needs of our systems and are optimized for cost. - Creating and managing storage accounts: We need assistance with setting up storage accounts, ensuring data is stored securely and efficiently. Specific security requirements: - Encryption of data at rest: Data stored in Azure must be encrypted at rest to meet our security standards. - Multi-factor authentication: Enabling multi-factor authentication for access to our Azure resources. - ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Insurance Brokerage Payment Solution Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We operate an insurance brokerage in Australia and require a payments solution to overcome a specific problem. Description: 1. When we sell car insurance on our website, our customers enter their details into a Stripe widget on our webform. 2. We collect the customer's payment in our account, and then face the problem of neededing to send that money to an insurance company. It cannot be done via credit card, as the customer's credit card informtion is encrypted, so we do it by way of bank transfer, which is extraordinarily difficult and time consuming. It's a large volume of payments. 3. We require a solution which can somehow securely collect a customer's credit card information and then communicate that information into an insurance company...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Trophy icon VEX RICBUILT GROUP Email Signature Design 6 วัน left

  As VEX RICBUILT GROUP, we're in need of a skillful designer to create our email signature designs. The ideal candidate should be familiar with creating professional yet visually appealing email signatures. Key Requirements: - Incorporate the Vex Engineering Services and Ricbuilt Heavy Industries logos underneath our new VEX RICBUILT GROUP logo. - have a powerful one liner in the signature, ideas for the one liner are listed below - Utilize a color scheme of blue, white, grey, and black. - Include the following contact details: Phone number, Email address, Website URL, and Job Role. - Use the "ethnocentric" font style for the email signature. Ideal Skills: - Graphic design expertise - Email signature design experience - Proficient with incorporating log...

  $128 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  In this project, I need a professional freelancer who can work in a large scale data entry job accurately. This involves: - Typing text from scanned documents - meticulous attention to detail is needed here. - Entering data into spreadsheets - strong skills in Excel or similar software are required. - Copying and pasting information - a key task where accuracy is crucial. The volume of this job is larger than 500 entries/documents. Hence, an experienced data entry specialist who can maintain accuracy even with large volumes of data is preferred. As the accuracy level required is very high - no mistakes are allowed, the freelancer should have excellent proofreading abilities. The ideal candidate is someone who has previously worked on large scale data entry jobs...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Marketplace & Community Web Portal Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional to help develop a web portal that will serve as a marketplace and community platform. Key Requirements: - E-commerce: The portal will need to facilitate the buying and selling of digital products and services. As such, experience with developing e-commerce platforms is essential. - Social Networking: The community aspect of the portal will require a social networking component, such as user profiles, messaging, and possibly a forum. - User Registration & Authentication: Users must be able to register and log in to the platform, with appropriate security measures to ensure user data is protected. Ideal Skills: - Proficient in web development - Experience in e-commerce platform development - Strong understanding of soci...

  $639 (Avg Bid)
  $639 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm seeking a worldwide network of distributors to sell my skincare products. The ideal candidates will have a passion for beauty and a desire to deliver high-quality skincare to a diverse clientele. Key Responsibilities: - Distribute my skincare products across your region - Develop a client base and establish long-term relationships - Execute sales strategies to drive revenue growth Your target market will be all genders and all ages. This is a unique opportunity for those who are well-connected in the beauty industry and have a proven track record in sales. Your experience in skincare and beauty products is a plus. If you're enthusiastic, driven, and looking to become part of a successful skincare brand, I'd love to hear from you.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled professional to assist in generating leads for our HR/TA units in the Chemical and Allied, Semiconductors, and Electronics industry. - The primary goal of this project is to increase our recruitment efficiency. We seek an individual who can help us establish connections with potential candidates across these sectors. - The geographical focus for this project is broad, including India, North America, and Europe. - The ideal candidate would have experience in lead generation, especially within the HR/TA space. Additionally, understanding or experience in the Chemical and Allied, Semiconductors, and Electronics industries will be highly beneficial. - The target professionals include those at various levels of seniority - from entry-...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  creative writer 6 วัน left

  ...4 professional writers. The blog is about helping migrants (skilled migrants and/or international students) to start/restart their career in Australia, find and get the jobs and roles they are qualified, experienced and deserve. This is not a ChatGPT or AI content style, but it's about using your own experiences and insights what has worked and what has not when you started your own career as migrant in Australia However you can back your insight by published research papers, but it has to have that personal touch to it so readers can relate to it. essential criteria: you must have personal experience as migrant or international student in Australia or someone who has worked extensively with migrants or international students ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...great Affiliate marketers to support our affiliate marketing efforts at BorderlessHR. Affiliate marketers can make up to $1,000 promoting our Canada Engineering Launchpad! The Canada Engineering Launchpad (CEL) program helps skilled tech professionals relocate to Canada while keeping their current jobs. What You'll Get: High Commissions: Earn up to $1,000 per referral. Easy Sign-Up: Become an affiliate with a simple registration process. Support: Access to marketing assets and support to help you succeed. How It Works: Sign up for our program here: Share your unique affiliate link with your network. Earn commissions for every successful referral. Join us today and start earning by helping tech professionals achieve their dream of relocating to

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...record in core electronics and geotechnology to create a compact, geofencing GPS module that sends SMS alerts. Key requirements and features include: - Integrated SMS Alert System: The module must be capable of sending alerts directly via SMS. To do this efficiently, proficiency in working with various mobile network providers and understanding of SMS gateways will be advantageous. - Geofencing Capabilities with Specific Functionalities: The geofencing system should notify when a subject exits a predefined virtual boundary. A deep understanding of GPS, geolocation and geofencing technology is essential. Familiarity with real-time tracking and advanced geospatial analytics would be considered a strong plus. - Compact Form: The GPS module should be designed in...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Cybersecurity Specialist and Investigator (do you need one ?) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a private investigator with strong expertise in cybersecurity. My project involves a variety of tasks, primarily focused on securing sensitive data, identifying and preventing cyber threats, and investigating security breaches. Key Responsibilities: - Implementing robust network security measures to safeguard sensitive information - Conducting thorough investigations to identify and prevent potential cyber threats - Assisting in the investigation and response to security breaches - Providing expert security consultation to individuals in need Ideal Candidates Should Possess: - Recognized certifications in cybersecurity - A proven track record in network security and incident response - Experience in provi...

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  For my forthcoming academic project that will be featured in various respected SCI/SCIE/UGC journals, I am in search of a highly skilled research paper writer with knowledge in the electrical field. Your task will be to focus on the development of an Efficient Wireless EV Charging System. - Topic of Interest: Your main focus will be on the Power Systems aspect of Electrical Engineering, specifically revolved around the EV charging. - Objective: The objective of this research paper is to address the efficiency of the wireless EV charging system, focusing on improving its charging infrastructure. Your paper must stress optimizing the efficiency. - Specific Aspects: The research paper should comprehensively cover the following areas: 1. Charging efficiency an...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...Scout for Chinese Model Agency Position: Model Scout (Experience in the modeling, photography, makeup, or styling industries is highly preferred.) Location: Preferably in Eastern Europe or Latin America Compensation: Up to $200 per successful model placement (negotiable for highly qualified scouts) - $50 upon model signing the contract - $50 upon model's arrival in China - $50 after one month of the model's work - $50 upon contract completion Job Overview: We are seeking experienced professionals in the modeling industry to join our team as Model Scouts. Your primary responsibility will be to identify, evaluate, and recommend models for our agency. Successful candidates will have a keen eye for talent and a strong network within the mode...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive email list of over 2000 independent pharmacies in Australia. Key Requirements: - I require the list to be segmented by location. - The essential information to be included in the list is the pharmacy's name and email address. Your Experience: - Proven track record in compiling email lists. - Familiarity with the Australian pharmacy market. - Ability to efficiently segment data by location. Optional: - Experience in the pharmaceutical or healthcare industry would be a plus.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Expert Ethical Hacker Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert ethical hacker to evaluate our network security and web applications. This project is focused on identifying vulnerabilities before a potential breach occurs. Key Tasks: - Conduct a thorough Network Security Assessment - Perform Web Application Penetration Testing - Utilize Social Engineering testing techniques Ideal Candidate: - Must have a high level of expertise in ethical hacking - Previous experience with Microsoft Azure domains and flipper xero is crucial - Proven track record in identifying vulnerabilities - Ability to think like a hacker and anticipate potential intrusions - Strong problem-solving skills Note: The primary goal of this project is to ensure the security of our systems by proactively fin...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Oracle SQL Remote Access Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help configuring my Oracle SQL server running on Windows for remote access. Key Tasks: - Configuring firewall settings - Enabling network connectivity The goal is to ensure that I can access the system remotely without compromising security. I'm looking for a freelancer with the following skills and experience: - Proficiency in Oracle SQL, especially in setting up remote access - Strong understanding of Windows operating systems - Experience in firewall configuration and network connectivity - Adept at ensuring remote access while maintaining security and data integrity.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Structural Engineering Consulting for Hospitality Venue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...interior design firm working on a hospitality venue in Hawthorn and in need of expert structural engineers to ensure the project's integrity and safety. Key Project Details: - Excluded Element: A metal shroud around existing windows does not require structural analysis. - Specific Needs: I need detailed structural analysis and engineering consulting for the following elements: - Prep Kitchen - Entry Canopy - Outdoor Seating Pergola Key Requirements and Constraints: - Building Codes and Regulations: Compliance is a must. - Existing Site Conditions: The design must be in line with the current infrastructure. - Budget: Adhering to the project budget is essential. Ideal Freelancer: - Experience in Structural Engineering: Proven track reco...

  $817 (Avg Bid)
  $817 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...- Chemical Safety Procedures - Emergency Response to Chemical Accidents Compliance is a non-negotiable part of this project. The presentation should reflect the standards set by the following agencies: - Safe Work Australia - Code for Transport of Dangerous Goods (Australian Dangerous Goods Code) - AS3780 Storage and Handling of Corrosive Substances - Australian Work Health Safety Regulations - NSW Code of Practice Managing Risks of Hazardous Chemicals in the Workplace Ideal candidate will have the following: - Excellent Powerpoint and graphics skills - Background knowledge in chemical safety and related laws - Ability to simplify complex information - Attention to detail especially regarding compliance with laws and regulations. Your experience working with sim...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Technical Paper on Modified Bajaj RE Auto -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a comprehensive technical paper written based on a project titled "Design and Fabrication of an Affordable Four-Wheeled Vehicle for Indian Roads: A Case Study of Modified Bajaj RE Diesel Auto". I need freelancer to collaborate me in the work daily with screen share. A minimum of 20 days collaboration is required. This contract should end with "A finished paper, ready to be published" in Scopus/sci. Require a professional who have published such papers previously. Abstract: The research focuses on the conversion of a three-wheeled Bajaj RE diesel auto into a four-wheeled vehicle suitable for Indian middle-class consumers. The exhaust system is modified to reduce the harmful gasses coming out of the engine and to reduce the noise of the engine. We ...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  HR Manager -- 2 6 วัน left

  ...candidates for various projects - Develop a job search strategy - Post jobs on open-source boards - Search for new candidates using various tools and sources - Organize interviews - Approve and write job offers for candidates - Help candidates to adapt to the new work environment - Manage a candidate database - Perform analysis and internal reporting * Other Responsibilities: - Handling incoming and outgoing mail, emails, and phone calls. - Creating, maintaining, and organizing office records, files, and databases. - Monitoring and ordering office supplies, ensuring that the office is well-stocked. - Assisting in the onboarding process for new employees, including preparing new hire documentation and conducting orientation. - Assisting in the implementation of offi...

  $811 (Avg Bid)
  $811 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  RS485 Schematic for Industrial Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm experiencing supply voltage fluctuations in an RS485 circuit that I designed for an industrial automation project. Key Requirements: - Schematic Improvement: I need an expert to suggest a modified schematic that will effectively solve the supply voltage fluctuations. The new design should ensure a stable and reliable power supply for the entire RS485 network. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in RS485: Strong understanding and experience in working with RS485 networks is essential for this project. - Industrial Automation Background: Prior exposure to industrial automation projects will be highly beneficial, as this will help you understand the specific requirements and challenges in this context. - Schematic Design: Experience in...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Smart Contract Development for Ethereum 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a solidly expert in smart contracts, specifically for the Ethereum network. The primary purpose of this project is to develop smart contracts for the creation and operation of a front runner bot. Key Requirements: - Proficiency in smart contract development on the Ethereum blockchain - Prior experience in creating front runner bots or similar trading systems - Strong understanding of blockchain technology and its applications - Ability to write secure, efficient, and optimized code Your application should showcase your experience in smart contract development, particularly on Ethereum. Please provide details of previous projects you've worked on, especially if they involved trading bots or similar financial applications....

  $717 (Avg Bid)
  $717 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm currently utilizing Palo Alto Networks and Fortigate as my firewall provider but I've found that we have too many unnecessary rules in place. Such an extensive rule set is proving difficult for my team to manage and maintain. The desired outcome is to simplify our firewall rule management, and this requires an expert who can help trim down the rule set without compromising our network security. **Main Task** * Streamline current firewall rules **Skills and Experience Required** * Experience in managing Palo Alto Networks firewall rules * Excellent understanding of firewall rule optimization * Ability to adeptly manage network security

  $1156 (Avg Bid)
  $1156 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Home Network VPN Setup on Grandstream Router 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can help me set up a VPN connection on my Grandstream router GWN 7003. The primary goal of this setup is to ensure secure remote access to my home network. Key Tasks: - Configure the Grandstream router GWN7003 for VPN connection - Ensure the setup is secure and reliable - Provide clear instructions on how to connect to the VPN from my laptops Key Requirements: - Proven experience in configuring VPNs on Grandstream routers - Strong understanding of network security - Good communication skills to provide clear instructions

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking an adept marketing expert to apply for jobs on LinkedIn and Indeed. Key tasks include: - Development and execution of a LinkedIn marketing strategy targeted at job recruiters in the tech industry - Frequent apply for jobs on all the job portals The successful freelancer will have: - Proven experience in profile marketing, specifically on LinkedIn - Excellent understanding or background in the technology sector - An impressive track record in increasing profile visibility and engagement on LinkedIn.

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา