ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,353 node js and mongodb งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  - add methods - modify UI ------------------------------------

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need website like Practo ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]), website will be 80% similar to this website. BACKEND (REST API) : NODE JS — [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] DATABASE : MYSQL FRONTEND: ANGULAR V6 Please share your proposal, Gurgaon, Delhi (India) location base will be preferred.

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Health care website 6 วัน left

  An online platform to request appointment & consultancy with doctors and to store patients medical history. project should consists of front-end and back-end using javascript,Reactjs,Nodejs or Python,Mongodb

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  setup Iquidus Explorer ( https:/...com/iquidus/explorer ) for a private bitcoin based blockchain. You will get an amazon EC2 instance with installed and running node. Your job will be to provide an working explorer on port 443 (inlcuding SSL encryption) for this you will get SSL crt and key from cloudflare. Feel free to ask if there are any questions.

  $659 (Avg Bid)
  $659 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  What is the best and fastest way to generate a 12 digit unique number (no characters just numbers) and store in db MongoDB or Oracle) and check for uniqueness. Java, C, C++, C, PL/SQL, NoSQL or C# or Javascript. Any of these languages. Small code sample needed Must be able to scale as db grows

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Create 3D low poly models 8 วัน left

  ...be paid by models, between 15€ and 20€. License free, commercial license included, no reused from external site unless you are the content owner. In term of specification, the 3D model: - must be less than 2Mb - texture must be located in the same folder (no subfolder) - all 3D model must have an unique root node (which will be uniquely named)

  $22 (Avg Bid)
  รับประกัน

  1. Get the device id of the user and store in mongodb 2. Get the location of the user and store in mongodb 3. Provision to add location manually if the location settings is turned off 4. Once registration is done user should be able to login automatically using device id * Knowledge in github is mandatory

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Description Software for the creation of recurrent invoices from an Excel file Technologies -Angular -node -SQL Server Must be a web and android and iOs app All reports of application must have pagination Must be done with an API to get information from SQL Menu Recurrent Invoice Invoice Processed Customers Items LogOut (go to login page)

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  build a Node JS api for MEAN stack 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...scalable node JS api to built which uses suitable db (sql or no sql). The api efficiently stores the uploaded image files and retrieves the files on demand in the cloud. The api should manage to store and retrieve the files based on geo locations provided with the file. Should support service like pulling all the files based on the geo location and based

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ... MySQL with Angular JS, Node JS and Artificial Intelligence. If you anyone used above technologies and developed below: 1. Taxi Booking 2. Hotel Booking 3. Online Food Order 4. Logistics/ Cargo Booking 5. Doctor Appointment Booking 6. Service Booking I need readymade applications using PHP, MySQL with Angular JS, Node JS and Arti...

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  I need a mentor who can teach me Mean stack 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website build with Laravel and Mysql. I want to build same type website using MongoDb, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], Angular. You have to teach me step by step how can I develop this. I am expert in Ruby on Rails and Laravel more than 5 years. So you will not feel so much pressure to do this job. If I face any problem I will knock you and you will teach me how to solve

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Website Developers 5 วัน left

   Familiarity with JavaScr...with JavaScript frameworks such as Angular JS, React and Amber.  Familiarity with database technology such as MySQL, Oracle and MongoDB.  Deep functional knowledge and hands on design experience with JSON-based RESTful web services  Proficiency with fundamental front end languages such as HTML, CSS and JavaScript.

  $2301 (Avg Bid)
  $2301 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  indivisual fulltime node developer...... 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  indivisual fulltime Angular and node developer.........

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Node JS - Backbone JS Script Changes 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need some changes in a JS application. Please only bid if your strong in javascript. nodejs / backbone expert needed.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need Node JS Developer / Babel / Backbone 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a series of small changes needed on a js library. Looking to hire someone with strong expertise in node js, and who can do these small changes in an affordable pricing. Thanks I need tasks done urgently and quickly

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Node-Red Raspberry PI - Sump Monitor based on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Project - Karem B. Provide the Node-Red application you owe me that delivers all required data points in the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] project : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Required data points are: Sump Water Level Heartbeat Counter Sump Cycles Gallons Discharged

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Flask, Mongodb, Bootstrap jQuery 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am typically a Php and .Net developer. On Thursday just gone I decided to try out Flask and MongoDB for the first time to ascertain their appropriateness for an internal project. I have completed two research days of 8 hours (16 hours spent in total) and so far and while I am happy with the technologies and their appropriateness I am now out of time

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have a series of small changes needed on a js library. Looking to hire someone with strong expertise in node js, and who can do these small changes in an affordable pricing. Thanks

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I looking for Spring boot/MongoDB/Python Expert to build REST API using website scraping scripts.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  creating mock server using node js 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mock Server Develop a mock server to interface the size distribution code set (source). This code currently reads a file, processes it in Python, and exports a visual display. Ideally, the server should: • Accept data files • Clean the data, as needed • Process the data • Return the size distribution data. • [Optional] Generate a GIF, WEBM, MP4 of the

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for a person with strong knowledges in Node.js and MongoDB. Our project is already 90% completed.

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...possibilities in esports/gaming, its already a big sales Monster. We have our project built on wordpress but we need to rebuild it on: Node.js React Express MongoDB. And add a dashboard to show our orders/users and manage them. The dasboard would have to include everything as the dashboard examples. Dashboard example; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Our webpage;

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...possibilities in esports/gaming, its already a big sales Monster. We have our project built on wordpress but we need to rebuild it on: Node.js React Express MongoDB. And add a dashboard to show our orders/users and manage them. The dasboard would have to include everything as the dashboard examples. Dashboard example; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Our webpage;

  $1450 (Avg Bid)
  $1450 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I have website written in core php with mysql I need to change it to nosql database initially mongodb

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need an experienced javascript developer with React, Node, Express skills, and Mongo ,GraphQL understanding to solve some issues. If you can start right now and finish in a day, please apply. Required skills: - React, Node - Mongo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -GraphQL Thanks.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Api connect and Node-Red (read from database DashDB) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito que me ayuden con algo puntual tengo un API REST hecho con API Connet y Node-Red pero no logro traer los datos desde la base DashDB. Que me falta?

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Looking for Node and Angular developers with AWS skills

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  If you can build 3d web viewer using several dicom files set or have any similar web application please [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] should be works well on mobile web browser if you want I w...3d web viewer using several dicom files set or have any similar web application please [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] should be works well on mobile web browser if you want I will some sample data and url.

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...working on a gaming page, from the game league of lgnds; We have our project built on wordpress but we need to rebuild it on: Node.js React Express MongoDB. And add a dashboard to show our orders/users and manage them. The dasboard would have to include everything as the dashboard examples. Dashboard example; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Our webpage;

  $1040 (Avg Bid)
  $1040 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...working on a gaming page, from the game league of lgnds; We have our project built on wordpress but we need to rebuild it on: Node.js React Express MongoDB. And add a dashboard to show our orders/users and manage them. The dasboard would have to include everything as the dashboard examples. Dashboard example; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Our webpage;

  $1189 (Avg Bid)
  $1189 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  indivisual fulltime Angular and node developer......... 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  indivisual fulltime Angular and node developer.......

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Build frontend for website with React JS 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a Frontend Developer to work on an ongoing project. - Experience with React JS - UX/UI Design - Responsive design - HTML,CSS,FLEXBOX -Bootstrap

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  Adapt existing starter to another simple datamodel in contentful (see attached file) for every locale (2) generate page for every node node name as header +tables for every ralated combo (pic+voltage+[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) +list of nodes links on start pages existing starter: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...PHP, Laravel, NodeJS (Node.js), MongoDB, RESTful APIs, AJAX, Object Oriented Programming (OOPs) Type- Company Domain- fintech Minimum 2 Year of experienceMust have worked with CodeIgniter or LaravelHaving hands-on experience in WordPress, Magento or other will be an [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] have hands-on in API Integration and Development of/for the third party

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  A chatting app for both android and ios 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a responsive chatting native app that is built with python as backend using Django and MongoDB as database. App can be deployed to either google cloud engine, heroku, or aws console

  $1118 (Avg Bid)
  $1118 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Web Application development with web scrapper / crawler experience 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...agency to Design and develop a web based dashboard where i can config and let system perform several actions to see analytics experience with web scrapping and SMS API is important, see attachment for complete details technologies must be best, secure and latest like ruby on rails with casandra or MEAN stack(node and angular with mongoDB). cra...

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...working on a gaming page, from the game league of lgnds; We have our project built on wordpress but we need to rebuild it on: Node.js React Express MongoDB. And add a dashboard to show our orders/users and manage them. The dasboard would have to include everything as the dashboard examples. Dashboard example; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Our webpage;

  $1277 (Avg Bid)
  $1277 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  DESARROLLADOR BACKEND 2 วัน left

  ...Informática, Ingeniería en Sistemas o carreras a fín (Pasante o titulado EXPERIENCIA De 2 años en adelante como Desarrollador Backend CONOCIMIENTOS Con algún framework Node, sails, expresa, etc JavaScript Manejo de promesas Manejo de GIT Manejo de API REST Base de datos SQL Server, Postgresql Conocimiento en Arquitectura

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...our company. More details will be provided through PM. Essential Skills: - HTML5, CSS and JavaScript - Solid commercial experience with React Native - FrontEnd frameworks - React/Redux - Experience with modern server tech - Python & Node - OO best practices and software design patterns - Mobile development experience - understanding of performance

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  individual full-time angular and Node developer.... 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  individual full-time angular and Node developer.................

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi there - So, here's what I need to get done: (Please go through the entire description thoroughly) 1. Need a simple website (web 2.0 standard, all the regular bells and whistles one expect on a modern website) Q1: In your bid mention in as detail as possible regarding the above point. 2. Use the most modern framework during development Q2:

  $330 - $991
  ปิดผนึก NDA
  $330 - $991
  30 การประมูล
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...development company behind Game Dev Tycoon and we want to create a few discord bots, both for internal and external use. We need a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and node.js expert who knows all the ins and outs of creating a stable and professional discord bot. Essential skills: - Expert node.js - Familiarity with discord and ideally [เข้าสู่ระบบเพื่อดู U...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...single page web application for exercise tracking using NodeJs, ExpressJs and Vuejs. The app must include atleast three components -1) profile management 2) exercise log 3) sharing with friends. So 3 or 4 options on menu bar. there should be two options, one is for sign in and one is for sign up if the user wants to sign up, after sign up they should

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Full Stack Node/React JS Developer 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a developer for my own project I have a datab...or firebase, thus delimiting access rights. What is very important: It should be taken into account that in the future the component will become part of a larger application and should be reusable. thus, the most important is to adhere to the best practices of developing React applications.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  My project require someone knowledgable in the area of wsn. The main Idea would be enhancing a currently existing routing protocol i...knowledgable in the area of wsn. The main Idea would be enhancing a currently existing routing protocol in wireless sensor nodes, the code can be done in any language, I prefer Matlab and or c++ using omnet++ simulator

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...realtime and processing the data to derive some device metrics like device status and peripheral count. The project defines a part of real time requirement from the client on capturing and processing telemetry data from devices The data should be captured using the push model from 'REST' services by a realtime messaging system like 'Kafka' and pro...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Node js Expert needed 1 วัน left

  Express JS API + Mongo DB is what we are using Now. I want you to develop a new end points for this new feature. You will collaborate with our Mobile developers and get things done easily. it involves apple pay too. Thanks

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล