ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  16,746 nodejs งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...phase b. เป็นงานระยะยาว ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี c. การเชื่อมต่อกับระบบเดิม เชื่อมผ่าน MS SQL Server และ REST Api รูปแบบข้อมูล JSON ทั้งหมด d. การแก้ไข ระบบเดิม จะทำโดย programmer คนเดิม ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบง...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  ERP backend in nodeJS 6 วัน left

  I nedd a developer to work in a ERP project. Just the backend in nodejs, express + graphql, mongoDB + postgres

  $1136 (Avg Bid)
  $1136 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Node.js Developer for a Fintech app. 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Here’s what will be in store for you once you join as a Backend Node.JS Developer. What we need: - Experienced in backend Node.Js development for at least 3 years. - Proficient in NodeJS backend architecture creation - Able to learn and look for ways to improve yourself and the processes around you. - AWS: EC2, Elastic Beanstalk, Cloud Watch, Lambda, Step Functions, Cloud Formation, SNS, SQS, API Gateway framework , deployment and scaling - Understanding of service-oriented architecture (REST APIs, micro-services, etc) and API implementation. - Ability to write good quality code which can handle very high transaction volume of a fintech firm/bank. - Mentor and support other team members by doing code reviews and applying your experience in process and technical leadership. -...

  $864 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $864 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Web App - Delivery of Carwash Service (MERN Stack) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Description: No bot messages will be taken into consideration. Only those candidates that start the message with the phrase "Car Wash App" may apply. Looking for a developer to create a simple car wash scheduling app on ReactJs. Experience needed: - CRUD experise - ReactJs/NextJs - NodeJs - ExpressJs - MongoDB - Payment Gateway - JWT or Passport for Authentication Goal: Create a crud app using the mern stack. It'll be a "scheduling" app with authentication and payment service. Userflow: 1) User Registers 2) User selects a slot on a calendar for scheduling a delivery car wash service 3) User is sent to the payment page 4) User is pushed to his dashboard where he can see current/past/future scheduled car washes. Admin Panel: 1) Users with admin privilege...

  $659 (Avg Bid)
  $659 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  BE Developer Yara -- 2 9 วัน left

  Project: Yara Connect Manager name: Ramkumar SOW Engagement: 4 months (16 weeks) Role:Backend Developer Freelancer.com profile URL: Full name: Karthik Mani Budget: $28/hour Skills: NodeJs, AWS Start date: JAN 17 2022

  $28 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Developer wanted. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello dear developers, we are looking for developers to help us to improve our platform www flowyze com (parts of frontend, backend and admin area). Our platform is mainly built with the following development tools and languages: Codeigniter, MySQL, PHP, NodeJS, ExpressJS, Knowledge about system architecture is required. I recorded you a video explaining the scope of this project: NOTE: If a release is necessary for the video, request the release directly on the video page. Link to the video: Please watch the video, otherwise you will have no idea of the scope and experience a nasty surprise. The general path of a code to final release is: 0. develop the new feature locally

  $1353 (Avg Bid)
  $1353 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  HI We do have APplication which is used for Cricket betting in Australia, We required one expert developer who can do API intigration for same software Application is developer using Codeignitor+PHP+NodeJS+MYSQL Front - AngularJS v1.4.9 + Backend Code - CodeIgnitor. PHP 5.6 + Database - MYSQL 5.7 + if your expet in this field then Please do connect

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Stock trading native app with nodejs, mongodb backend 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Requirement Backend: -Nodejs Mongodb Front-end: React Android,Ios app: native I need a developer who can develop a stock trading app like

  $3231 (Avg Bid)
  $3231 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Senior React developer(Typescript/Redux/Hooks) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need full-time React developer for a long-term cooperation. Must-have Skills: Redux, Hooks, TypeScript, Saga NodeJS is a big plus Salary depends on your knowledge and experience When you apply please state how much experience for each of the requirements mentioned above you have. DO NOT APPLY in case you have 0 amount earned

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Tracking usuarios wordpress con nodejs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Desarrollo en nodejs de analytics para usuarios registrados y anónimos. Necesitaré poder conocer en fecha y tiempo de un usuario registrado o anónimo de la url que. visite en una web conectada. Mostrará los resultados en forma de listado de usuarios donde contendrá información como piloto verde si está activo en ese momento, id, nombre, email, localización o ip y las páginas visitadas desplegando un acordeón. Algunas opciones como filtros y exportación en excel Sincronía con usuarios registrados de wordpress.

  $283 - $849
  ปิดผนึก
  $283 - $849
  23 คำเสนอราคา

  We need Experience Front End Developer with experience in NodeJS , javascript, HTML, CSS developerment Task:- 1) our application do show Real time game view, we required some one who can change and update UI of same. 2) We will provide you details Repo, where you have to change UI of Page as provided in documents Please do connect only if you can start it immidiatly

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Solve in nodejs javascript this challange and write couple of sentence on your choices: Base for project already exists: All you need to do is add some minor functionality to it please: Nodejs React project. - add react to this basic app, (do not use create react app) - do not use jquery, use normal react and node functions - create util folder for calcualtions and methods and import it to use in the code Food Hygiene Ratings The task is to complete the below user story, using the Food Standard Agency APIs. The documentation for these can be found at: ​ The Food Standards Agency rates restaurants and other food outlets (collectively known as ‘establishments’) in the UK with a hygiene rating. 1. Show some

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Need a skilled puppeteer developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello, need a skilled puppeteer developer to manage (create new, fix, modify) some scraping engines modules in our framework. Basically we are using puppeeter in a nodejs custom framework to download legit files from some websites. Some are accessible with subscription (login+password) others are free. We need about 15 .. 20 h per week, in no particular timeframe or days, very autonomous way. Normally we consider "normal" to write a new modules engine in a hour, 2 for complex ones. (we already have hundreds written, so there are many good examples) Knowledge of playwright is also well accepted.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  We are facing an issue on our website after changing the instance type

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Travel Booking platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a full-stack developer to develop a complete travel booking (bus, flights, train, hotels) platform. Required technologies - ReactJS, ExpressJS, NodeJS, MySQL, Docker Additional expertise in Software and cloud architecture is very much appreciated.

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  React Native Developer 6 วัน left

  Excellent Opportunity to work with IT company. 1 to 5+ Years of experience is required for this profile. Strong in react native, react js, and nodejs. Interested candidates can contact me. no remote work is available.

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Need to Integrate Nodejs API with React Native mobile application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  for our website we have created Backend APIs. The same API's needs to be used for developing the React Native mobile application. 1. We have a basic UI version of APK prepared & want to integrate the APis. 2. After this, we need to work on improving the UI/UX and then over all performance of the application. We are using Expo SDK for creating this initial implementation.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Nodejs with Ionic 4 experience developer required. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All, I am looking for a freelacer to start my nodejs and ionic 4 project. Below is a requirements- The task is - There is 2 login one for customer another one for pet walker. Customer: 1. Customer can login and find out near by petwalker 2. Same time that request go to petwalker he can take decision he want or he want to reject it, once he reject the request move to next petwalker based on near by and no of jobs. 3. Once petwalker accepted then the payment confirm screen came to customer side. Once payment done then booking completed. 4. Now customer can live track petwalker. 5. THere will be a autogenerated code with request which need to provide to petwalker for start then job. 6. Rate exp Petwalker: 1. Petwalker will get the request for any job, he can accept is or reje...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need a scrapper to copy data from an ecommerce auction website. Some of the data I need are listed below, also see further requirements on spreadsheet attached and screen images for examples. The output must be in Excel format. I think your code can be done by excel VBA, Python, Nodejs There is about 20pages (1000 products) to scrape through, and your code should be able to complete within 1-2hours Your code should allow me to specify the landing page where to scrape from, also the URL where to search product data fields below. To retrieve 3 of the data fields below (sold price, title, page views) your code needs to be able to search the website for the auction page based of the auction number provided off the feedback landing page. Please note that the ecommerce website has 2...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Advice for Login to an ADFS with SAML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi! We are developing an application for a company, a particular point has us complicated, it is that we must log in to its Active Directory ADFS To achieve this, they gave us 4 elements: - Login URL - .pem file - .key file - .xml file We tried to log in with the help of some libraries for nodeJS but it didn't work out for us, what we are looking for is someone who has experience with this and helps us achieve it, ideal if you have an environment where we can log in to test our development. What we are looking for in particular: - we will tell you how we are doing - you can try - if you have a service already running we will try to log in against that service, Surely we will spend a couple of days talking casually to validate with you that we are doing it right. Greetings...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  BE Developer Yara 9 วัน left

  Project: Yara Connect Manager name: Ramkumar SOW Engagement: 4 months (16 weeks) Role:Backend Developer Freelancer.com profile URL: Full name: Karthik Mani Budget: $28/hour Skills: NodeJs, AWS Start date: JAN 17 2022

  $20 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Teach me to fork OlympusDAO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'd need someone to walk me through the process of forking OlympusDao. From pulling the repository over releasing it to the testnet to releasing it to the mainnet. I have solid fundamental programming knoledge, I just get lost with so many files. I've tried working with solidity before and have been using javascript (ReactJS and NodeJS).

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need a scrapper to copy data from an ecommerce auction website. Some of the data I need are listed below, also see further requirements on spreadsheet attached and screen images for examples. The output must be in Excel format. I think your code can be done by excel VBA, Python, Nodejs There is about 20pages (1000 products) to scrape through, and your code should be able to complete within 1-2hours Your code should allow me to specify the landing page where to scrape from, also the URL where to search product data fields below. To retrieve 3 of the data fields below (sold price, title, page views) your code needs to be able to search the website for the auction page based of the auction number provided off the feedback landing page. Please note that the ecommerce website has 2...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Senior Integration Develop with AWS Lambda and Node JS 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  UK Based Senior Integration Developer required for 6 week contract starting end of January. To develop integration ETL component to be hosted in AWS Lambd...for 6 week contract starting end of January. To develop integration ETL component to be hosted in AWS Lambda. It will pull data from a cloud hosted Microsoft Sql Server Instance, transform then push to a REST service. This will be a new component but similar components for the same project have already been created in NodeJS, so it's anticipated this will follow suit. Must have: 3+ years enterprise integration development experience developed integration solutions with NodeJS and AWS Lambda experience working with Microsoft SQL Server experience working with REST services Must be available to start work full time...

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Web Designer UI/UX 5 วัน left

  Hello: We want to give a new look to our website. If you are creative and have made good design then contact us. Its a working website for professional use. Its main component is text and Video chat but has some other pages. So we need designer to work with website using Vuejs/nuxt. Backend is Nodejs.

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  We would like to use your experienced help for our website by using nodejs and vue/nuxt. You must be passionate about good quality and willing to show your own real work. Making UI with Webrtc and VOIP may be a good skill.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  project for Matvey 5 วัน left

  I m looking for a developer able to build a NodeJS Library from a C SDK. The goal is to be able to communicate with an USB Bill acceptor device, under linux environnement. The library need to manage a dozen of events in order to communicate with the bill acceptor. See attached file for technical information about the SDK. The estimated timeframe is probably 2 month to launch the final product. The budget needs to be discussed. This library is a very small part of a large project.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  The ideal candidate will be responsible for developing high-quality applications. They will also be responsible for desig...Responsibilities Develop quality software and web applications Analyze and maintain existing software applications Design highly scalable, testable code Discover and fix programming bugs Qualifications Development experience with programming languages NoSQL database or document database skills Recommended Expertise >1-3 years experience in Angular. >1-3 years experience in Express >1-3 years experience in Nodejs >1-2 years experience in MongoDb >1 year experience in Amazon Web Services like EC2, Elastic Bean Stalk, Lambda, S3, Route 53, Auto Scaling Groups, Load Balancers, etc. >1-2 years experience with NGINX >1 year experience in handlin...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  reactjs. laravel . 3months -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  a job where u will be handling series of project for 3 months. no definite job description. so don't ask what is d job description. Must work on laravel and react js. knowledge of nodejs is an advantage. 300 dollars monthly. at least 8 hours daily. day or night. Working on other job not a hindrance. must complete periodical task. if you dont read this, don't apply for the job. On screen job. No Russian or developers from Russia and ukraine please No company or group should apply More focus on React js and laravel Developer. No amount re-negotiation . Amount is fixed.

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Urgent support need for experience aws server 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need urgent support for aws who have knowledge about aws server setting and load balancing, Our web application is in python and nodejs . We have an issue while running cron, apache seems down so want a solution for it

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Need some experienced amazon Alexa developers with Nodejs experience, who can take the users input from any Alexa device and call some webservices. Also take some input from webservice and send it back to Alexa device.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  NodeJs Developer -- 3 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to create a backend architecture , API's with JWT auth and payment feature in mongoDb.

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Complete Backend integration and testing of Metrc API 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project overview Backend Development / Existing project Expected to b...Jan 20, 2022 Request details Note: This is a cannabis-based marketplace application on a Mongo/NodeJS/Vue stack. Need to complete Business logic to handle some automation when a transaction is completed, canceled, and updated. Also when a product is created, sold, updated. Need to log every action taken and create a new MongoDB collection. Deliverables add observers to orders and required collections create new collection for actions on mongo db and test with previous merge functions add observer to log created, update, products add observer to log created, update, orders add observer to log created, update, Users add observer to log created, update, Transactions This is mostly on the backend NodeJS/Mon...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  modify a script 3 วัน left

  i have a nodejs mailer which was created for me by a programmer but he did not include pooling, the programmer has since been ill with covid and i need the project work to be complete.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We need a Developer for an ongoing project on flutter and a long term project with initially at least three months of tell us your monthly salary expectation and Please share your Github repositories for flutter and nodeJs(mandatory)

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Ionic/Cordova migration 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help migrating the Ionic v4 mobile project to a latest version. All other dependencies have to be updated as well, including Cordova, NodeJS, Android Support Library, Android Gradle build tool, etc. I have to be able to create clean iOS and Android builds. Everything has to be done on my machine - I will have to share the screen. The price is negotiable.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...party systems, and use existing data with APIs and Websockets. Requirements: - NodeJS, Typescript, Express or any other framework / library to create API - SQL database design skills and understanding of NoSQL databases - Experience in microservices design, serverless technologies and Cloud Technology - Teamwork and standard Gitflow Preferences: - Blockchain technologies skills, Solidity programming language and experience with DeFi platforms - Ability to design and document infrastructure developments - Critical thinking and problem solving Use cases: - Deal with large dataset (1M+ items) using scalable cloud systems in sync/deferred/async way - Processing datasets using common frameworks/librarires in Golang/NodeJS/Python/Java - Orchestrate partial or full cloud infra...

  $67384 (Avg Bid)
  $67384 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Moralis and Nodejs Expert for wallet 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need some to add functionality to existing code. It is written in nodejs and moralis. So if you are good at, please let me know. Write a letter "moralis". BR.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hello, I would like to modify an existing multiplayer game. Here is the code of the game: You can see the game live here: I would like to give the player the possibility to collect stars like in this project: The server has to be authoritative and the client/server must use interpolation and reconciliation Thank you for your interest

  $1087 (Avg Bid)
  $1087 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  I need a full stack MERN Developers 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  *URGENT HIRING* Looking for a MERN stack developer to work alongside me on one project. Should be able to collaborate with a team of 15 people. 1) I will porvide you figma designs. 2) You have make 100% sam...React Development using redux 4) If you make node JS APIs usign Mongo would be great. 5) If not, no worry other node developers in team can help you with API development. 6) Its very time sensative project. 7) you have be availavle dedicatly 6-8 hours everyday during Indian time zone. 8) Must be able to work on Indian Timing between 8 AM - 10 PM IST. 9) Must have experience in the React JS, NodeJs and Redux, MongoDB, Socket, Agora 10) Microservices, Github, Twillio 11) Can work hourly pay basis also. PS: I am not looking for agency. Strictly Individual freelance...

  $60 / hr (Avg Bid)
  $60 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need a basic app created in NodeJs. HomePage: input field + submit button - When the user enters his "Email" address and clicks on submit, it should request the infusionsoft API to see if the email exists and then redirect to a different page with all the information about the user. My assumption is that you will need a mongoDB to save the keys - but I could be wrong. Looking to have this done in the next could 2 days at most.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello, I did a cpanel server transfer of one of my websites which had a nodejs app running. I did the full migration and installed nodejs, etc but the app is still giving me one error. I need someone who can help me have the platform back up and running. All backups were retained from whm/cpanel, etc. Thanks

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  [READ attached file] Technical specification for mobile application Backend: NodeJS some dependencies express, pg, camelcase-keys, jwt, etc Database: Postgres with postgis extension App: Flutter(plus) or React Native(NO Expo)

  $2495 (Avg Bid)
  $2495 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  [READ attached file] Technical specification for mobile application Backend: NodeJS some dependencies express, pg, camelcase-keys, jwt, etc Database: Postgres with postgis extension App: Flutter(plus) or React Native(NO Expo)

  $4543 (Avg Bid)
  $4543 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I need the full time developer who can work from EST 12PM ~5 PM everyday. Please please the bid with following answer. - React Native x/10, how many years of experience and what's the website you developed? - NodeJs x/10, how many years of experience and what's the website you developed? - Twilio x/10, how many years of experience and what's the website you developed? - Can you work from EST 12 PM ~5 PM ( 5 hours/ day) everyday? - Can you start immediately? - Hourly rate : $8/h~ $10/h. Thank you. Yao.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  web and mobil development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mantener, crear y adoptar nuevas funcionalidades Web (java, react framework) y movil (xcode-swift y kotlin-android) con skills practicos en AWS, CI/CD, geolocation API, firebase, google/apple developer program, Nodejs, Posgresql, MySql, WordPress, ERP APIs, QrCOde, BackEnd, FrontEnd, software architecture, AR Es para operar y funcionar en Bogota 8 horas de lunes a viernes, Si es algo que te interesaria, contactame para conocer los retos,

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  NodeJs + React Native 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the full time developer who can work from EST 12PM ~5 PM everyday. Please please the bid with following answer. - React Native x/10, how many years of experience and what's the website you developed? - NodeJs x/10, how many years of experience and what's the website you developed? - Twilio x/10, how many years of experience and what's the website you developed? - Can you work from EST 12 PM ~5 PM ( 5 hours/ day) everyday? - Can you start immediately? - Hourly rate : $8/h~ $10/h. Thank you. Yao.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  exam management system with reactjs, nodejs, mongodb

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I have figma file and you have to design it with nextjs. These are 3 page all and simple. And have to add chat, payment fetures with in nodejs. Must match frontend and backend. My max budget is 100$(deadline 3 days). thanks.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Jazz Pairings 1 วัน left

  Angular client with backend NodeJS + MongoDB

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน nodejs ชั้นนำ