ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  18,140 nodejs งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...phase b. เป็นงานระยะยาว ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี c. การเชื่อมต่อกับระบบเดิม เชื่อมผ่าน MS SQL Server และ REST Api รูปแบบข้อมูล JSON ทั้งหมด d. การแก้ไข ระบบเดิม จะทำโดย programmer คนเดิม ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบง...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...Selecting branch "main" [2022-08-08 06:52:37] => Checking out commit "d8e8414480c40a6bfba0c41f580228c5824001be" [2022-08-08 06:52:37] => Got source_dir: / [2022-08-08 06:52:37] => Using workspace root /workspace [2022-08-08 06:52:37] [2022-08-08 06:52:37] => Building app using buildpacks [2022-08-08 06:52:38] => Running buildpack detection [2022-08-08 06:52:38] [2022-08-08 06:52:39] heroku/nodejs-engine v0.5.1 [2022-08-08 06:52:39] digitalocean/node v0.3.4 (Node.js) [2022-08-08 06:52:39] digitalocean/procfile v0.0.3 (Procfile) [2022-08-08 06:52:39] digitalocean/custom v0.1.1 (Custom Build Command) [2022-08-08 06:52:39] [2022-08-08 06:52:39] For documentation on the buildpacks used to build your app, please see: [20...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We are looking for someone who can make a simple implementation of listing things using nodejs APIs on Depop or Vinted sites. Only bids from those who know or have experience with Depop or Vinted API.

  $532 (Avg Bid)
  $532 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  We are looking for someone who can make a simple implementation of listing things using nodejs APIs on Depop or Vinted sites. Only bids from those who know or have experience with Depop or Vinted API.

  $552 (Avg Bid)
  $552 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  many requirement (08/08/2022) contact company and individual also 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1) NodeJS Developer 5 - 8 yrs Good with concepts of design patterns with Javascript, Good with NodeJS (either Express or Hapi framework) Should be an independent contributor and also be able to work with a team, Experience with any NoSQL database. 2) .Net + Web API + SQL 3 - 6 yrs .Net, Entity Framework, MVC, WebAPI, SQL 3) Cloud Data Engineer 6 - 13 yrs Python, SQL, Any Cloud, Snowflake, and ETL-) - GCP, AWS, AZURE. ETL TOOL -- (Matillion will be added advantage), Snowflake, SQL query, Data warehou , Python 4) Java Full Stack Developer 6 - 10 yrs Java, Spring Boot, Microservice, Angular / React 5) Full Stack Developer (React + Node + GraphQL) 3 - 6 yrs Strong Experience with React js and GraphQL and Nodejs 6) Full Stack Lead (React + Node + GraphQL) 6 - 10 yrs Strong...

  $1543 (Avg Bid)
  $1543 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  many requirement (08/08/2022) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Contract basis for long time . 1) NodeJS Developer 5 - 8 yrs Good with concepts of design patterns with Javascript, Good with NodeJS (either Express or Hapi framework) Should be an independent contributor and also be able to work with a team, Experience with any NoSQL database. 2) .Net + Web API + SQL 3 - 6 yrs .Net, Entity Framework, MVC, WebAPI, SQL 3) Cloud Data Engineer 6 - 13 yrs Python, SQL, Any Cloud, Snowflake, and ETL-) - GCP, AWS, AZURE. ETL TOOL -- (Matillion will be added advantage), Snowflake, SQL query, Data warehou , Python 4) Java Full Stack Developer 6 - 10 yrs Java, Spring Boot, Microservice, Angular / React 5) Full Stack Developer (React + Node + GraphQL) 3 - 6 yrs Strong Experience with React js and GraphQL and Nodejs 6) Full Stack Lead (React + ...

  $1314 (Avg Bid)
  $1314 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented ReactJS developer who can understand, refactor and improve the frontend of my existing project. The project covers: - Nginx - ReactJS based website frontend (basic version) - DRF based backend - C/C++ based algorithm engine ... What to do: - Improve the design of current frontend: so I have a basic UI with simple inputs and buttons which I want to improve with some fancy and colorful design. - call /notifications api of backend regularly and show popup on UI when the api returns something - integrate with Google analytics to collect some reports for my further marketing The project is based on docker and deployed on Azure, but I can provide you a mockup project which you can deploy on your local and add your contribution. If you are able to understand & c...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Mongo DB Smart Home Automation IoT with MongoDB 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This needs to be compleetd today as part of it done already. 1. Database design, NodeJS code + Express for writing the data and the APIs, and database installation Installation of MongoDB cluster 2. Build a small Dataset to be used for Database and web app design 3. Installation of MongoDB cluster 4. Demonstrate distributed data management solution and CRUD operation 5. Replication set 6. Report

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Swift / Clarifai. 6 วัน left

  Create an iOS application to allow a user to create an account with a verified identity using the clarifai (facial recognition) API. (). Create a NodeJS API of one-time password (OTP) code. Create a button that allows the user to generate an OTP code in the API (30 seconds).

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I have my NodeJS app working on one dedicated server.. i have migrated the same to other server but its not working.. i need some one who can help me get it working and also i have to make certain changes in my app which we can discuss after the app start working

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Create dockerfile for Express & Google Chorme 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, My project using NodeJS express and puppeteer working together I need a dockerfile to run above together on Ubuntu 20 Before you apply to this job please read full information 1) Deadline job must be 1-3 hours 2) You must ready to start working on this after payment Thank you

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  hire a python javascript nodejs expert for fix error in code 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, I am looking to hire a python JavaScript(node js) expert to run code in python environment. you don't need to write a code. i have a code file, you just run it on the system must have teamviewer to run code in my system I look forward your response 5$ good review is an offer, Don't expert more money

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  WebRTC Chat Finish Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to know how to setup a domain. Run a Linux Centos 7+ server and setup then link SSL certs and the proper domain packages for a NodeJS hosted project. I will need 443 and 80 to be properly working and THIS WILL ONLY BE WITH GOOGLE DOMAINS AND A CENTOS SERVER. If you cannot do it with those two tools, then move on and do not bid. My project is a function outdated webrtc chatroom. It connects any number of users to a room, and you can view a webrtc stream by clicking view. Most of these functions work but a few do not and are not linked to anything related to bans/kicks. Although I self-coded the entire project and could finish it. I am seeking someone to finish it for me. It will need a lot of options profile features and more. Please read below for a better description o...

  $603 (Avg Bid)
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I need a front-end MERN stack expert to do some design customizations to an existing React/node website. Most of the changes are responsive related that to play with CSS elements. Please share ONLY one of your relevant react/node website for reference. And any templated proposal will be disregarded immediately! Budget: 70-80 USD (Budget is fixed) Timeframe: 2-3 days List of tasks will be shared upon request. Thank you.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Hi, We need full stack developer to recreate our application using React Native framework for cross platform support . 1. Must be experienced individual developer on Reactive Native, Angular , Node JS, Vue 2. Recreate the application as per our requirement (React Native android iOS supported). 3. Backend APIs using Node JS. 4. Admin Panel Angular JS. Bid only if you agree to work on Fixed Budget $450. DO NOT PLAY SMARTNESS AND DO NOT ASK LIKE WHAT IS YOUR BUDGET . BUDGET ALREADY MENTIONED IN REQUIREMENT. IF AGREE THEN ONLY PLACE THE BID.

  $494 (Avg Bid)
  $494 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Call recording feature for a web app 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a full stack developer or good backend developer in NodeJs or python and APIs to develop a call recording feature for our recruitment web application. I will be interested to discuss the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Vis Js - React 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  MEARN stack Front end/back end developers wanted for work finishing off My current website which is built up of Technologies : Reactjs, Redux, Nodejs, ExpressJs, Mongodb + VIS. JS timeline & Vis JS. Network If Frontend dev must know: Good Knowledge in Reactjs, Redux, API integration

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  NodeJs Express coder required for long term work 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we are looking for an expert nodejs express coder You need to show your skills (nodejs express portfolio) on github to take this job

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Web application 5 วัน left

  This project is about Kitchen management application on web. Skills we are looking for in front end is javascript, html, css and php And in backend Nodejs, mysql and mongodb The project manager has already made workflows and he is going to guide you in developing the application. You just need to code according the instructions of project manager There will be list of items like groceries and there will be a menu for each and every day. One needs to automate it so that the cooks and other staffs find it easy to work with. They are currently doing it manually using excel feeding all the inputs manually and it has become difficult for them

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Software Development 5 วัน left

  To create e-commerce platform as per our business need using ReactJS, NodeJS and PostGre

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  [Project details] Our main project is that scrape companies data which contains company name, phone number, address, email.... from several websites(japanese website) . After scraping data from websites , we will put them into AWS S3 or RDMS. This time we need a person who will create FullStack webApp that is U...company name, phone number, address, email.... from several websites(japanese website) . After scraping data from websites , we will put them into AWS S3 or RDMS. This time we need a person who will create FullStack webApp that is User Auth, get data from AWS S3 or RDMS. after geting data we would like to use list of emails to companies. [Technology && Requirement] 1. React or Nextjs (3years) 2. Nodejs(3years) 3. MongoDB (experience) 4. graphQL (experience...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  api request for nodejs expert required 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am unable to connect to existing self made api for new project. need nodejs expert with api request

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  We are looking for someone who can make a simple implementation of listing things using nodejs APIs on Depop or Vinted sites. Only bids from those who know or have experience with Depop or Vinted API.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Hi there, I am looking to hire a python JavaScript(node js) expert to run code in python environment. you don't need to write a code. i have a code file, you just run it on the system must have teamviewer to run code in my system I look forward your response 5$ good review is an offer, Don't expert more money

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Javascript /nodejs expert required...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I manage the nodejs app. I need to be able to monitor server metrics. I want this implemented with the prom-client or collectd plugin I need help with the instrumentation and need code well documented and instructions on how to integrate with the existing non-dockerized application.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  React Js and Node Js 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need support in NodeJS. My team is working on localization. We are using moment Js to convert timezone. Time is converting, but date is not converting. Can you help on it ? NodeJS and react JS we used

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Full stack Developer- React Native , NodeJS, Angular 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We need full stack developer to recreate our application using React Native framework for cross platform support . No Company Bid. 1. Must be experienced individual developer on Reactive Native, Angular , Node JS. 2. Recreate the application as per our requirement (React Native android iOS supported). 3. Backend APIs using Node JS. 4. Admin Panel Angular JS. Bid only if you agree to work on Fixed Budget $350. DO NOT PLAY SMARTNESS AND DO NOT ASK LIKE WHAT IS YOUR BUDGET . BUDGET ALREADY MENTIONED IN REQUIREMENT. IF AGREE THEN ONLY PLACE THE BID.

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Upgrade Nodejs 12.6 reactjs 16 to nodejs 16 or 18 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing codebase for a product that is based on Nodejs 12.6 and reactjs 16.13. I need someone to upgrade it to Nodejs 16 or 18 and make sure all the smaller libraries are updated as needed so the entire project works as is. It uses Django/Python for data transfer but there is no need to understand or touch that part of the codebase.

  $3343 (Avg Bid)
  NDA
  $3343 การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา

  I have an API written in NodeJS that uses multer to upload files. The videos will be uploaded on a separate endpoint from the one that already exists today and will be stored on the S3 and I need that before the videos are sent, there is a treatment in the quality and resolution of the video, because the files have become very large and the idea is to reduce it as much as possible while maintaining an acceptable quality. This work can serve as a gateway for others, we have more tasks that can be yours in the future if the work is done well.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  MEAN Stack Developer required for a Project 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am Looking for 4-5 Developers for a Project based on 1. Nodejs 2. Express Js 3. Angular 11 4. Maria DB This project is to be converted in to Dekstop based solution for Windows and Mac. People having experience in above technology stack and practical exposure of working in Cross Platform Development may connect for 20-40 Hours in a Week. Developers having Great Experience of any good product based company offering solution on Cross Platform solution may also connect.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  hi we need one nodejs developer with aws deployment experience . we have one existing code which was working fine earlier but for some reason stopped working . coder can see the logs and fix it . this will lead to more nodejs projects for the right person

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Para Agencia de turismo que necesita cargar datos de pasajeros a una página externa. Los pasajeros viajan en grupos de personas y son estudiantes de fin de curso. Programación de un sistema que funcione sobre la web https://cuotacero.com.ar/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=sectur/index.r con las credenciales de nuestra agencia, preferiblemente utilizando tecnología javascript/typescript/nodejs que funcione como extensión de Chrome. FINALIDAD DE LA EXTENSIÓN: Dar de alta a alumnos para cada contrato, procesando un archivo de tablas (Excel) y trasladando esa información de filas al formulario de la web. REQUERIMIENTOS: • Creación del Login de la empresa, para que la extensión no pueda ser utilizada por terceros. - Usuario: [U...

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Front/Back End Contractor 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...communicator, zero expectation Twice a week updates English preferred Requirements: Complex UI and backend development - fullstack Preferred Languages: MongoDB, Express Js, VueJs, NodeJs Maintain high quality design & development Break the UI into reusable components Ready UI for API integration The UI will fit with your brand Design customization Improving the design Communication with backend via API's Authentication Redux for state management Speed optimized react website Long term support for me Adding new features in future Solve any bug regarding the UI - lifetime support Backend development with PHP or NodeJS Powerful backend and database...

  $2399 (Avg Bid)
  $2399 การประมูลเฉลี่ย
  175 คำเสนอราคา
  Finish developing a Chess game! 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is what you need to do: PvP, AI, tournament, admin panel, payment system, user profile, settings and refactor old code. Other things are done. You will need to code in Unity and Nodejs. Please check the game before applying for the job: --- Please see the full project description in the file attached below ---

  $950 (Avg Bid)
  $950 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Programador en nodejs 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Nos encontramos en busqueda de un programador en nodejs con experiencia en aws serverless lambda, dynamodb, que al menos haya desarrollado ya un proyecto en estas tecnologias, solo se aceptan ofertas en espanol.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  AWS Lambda integration with NodeJS 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  AWS Lambda integration with NodeJS We are looking for some one to help to create aws lambda who is expert aws lambda and NodeJS

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Full-Time NodeJS Developer on a monthly basis 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - We only need Surat(GJ) base developer for full-time. - Hello, We need a full-time NodeJS developer on a monthly basis, If required you need to come to the Surat base office for standup meetings weekly! - Work-Time:- 10 AM - 7 PM (IST), But you can give us your flexible hours. - Payout:- Monthly Basis. - If anyone is interested kindly bid below with your previous work.

  $633 (Avg Bid)
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Looking for a developer with good knowledge in Flutter (with Dart), TypeScript, NodeJS, Firebase (functions, firestore, database) and also elasticsearch, postgresql

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Build a NODEJS bot to be used in steem blockchain 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want someone who can build a very basic bot on steem blockchain the primary function of the bot will be 1) Keep listening to steem blockchain for incoming delegation to specified account 2) Identify any incoming Delegations to specified account 3) If any delegation are identified record them 4) give a 7 times worth of delegation provider if they make any post on steem once a day If you don't understand delegations and upvote then don't bid please

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need someone who can fix this issue: "...has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource." this doesn't allow to log connect to database

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Angular based ERP 1 วัน left

  Angular with nodejs and firebase DB

  $772 (Avg Bid)
  $772 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Frontend dev – SaaS project, MUI template and AG-Grid (2) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PLEASE START ALL APPLICATIONS WITH "HAVE READ REQS" ---- Hello! We are building a SaaS based on a template from MUI and integrating a couple of external UI components like AG-Grid. We're looking for some frontend help on a monthly rate. Any background dealing with logistics/warehouse management is a plus. Backend is currently done on Ruby on Rails / nodejs on AWS infrastructure. Thanks!

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Laravel + nodejs develoeper - IMMEDIATE START -- today 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CAN YOU START NOW? DO YOU KNOW LARAVEL? DO YOU KNOW NODEJS? we need a laravel and nodej developer to join a team

  $85 / hr (Avg Bid)
  $85 / hr การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  Need someone have experience in Strapi and node js 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We need someone who has experience in strapi and nodejs to link up the user with a few different attributes in our project. please show your past experience during your bid. otherwise, we will not consider your proposal thanks

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Dear All, I am looking for MERN stack developers only, others please excuse! I am hiring a developer for couple of projects who should top to bottom of we development progress with prior experience. CSS - TAILWIND or Pure CSS without any framework FRONTEND - REACT JS BACKEND - NODEJS with EXPRESS DB-MONGODB please apply if you can prove your earlier work with active links!

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  We have a basic user management component built with Angular, NodeJS, MongoDB. This user management component is an angular library that is being consumed by another main application. There are some changes and improvements we want to accomplish in the user management component. Need someone who has good experience with Angular and Nodejs who can ship really good results.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Bar management system with table plan -- 2 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need a bar table management system, where I can create table plans and load items table by table, and then charge them...USDT/BITCOIN QR Generator - [ ] Tax receipt printing ARGETNINA [AFIP] - [ ] Thermal printer reader (TO PRINT ORDERS) - [ ] Close the box for day - [ ] View sales in real time - [ ] Loading tables - [ ] Same items by branches (In the case of having multiple bars per user) - [ ] Business registration (address, type category) - [ ] Responsive - [ ] Intuitive search MongoDB should be used as a database and NodeJs as the main language and Expres for the server. As a framework I prefer to use BootStrap latest version. To avoid automatic proposals I will only read those who answer this question--> What color are the cows and what do they drink? Thanks for reading...

  $1321 (Avg Bid)
  $1321 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  Build web application using vue.js and node.js 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hello everyone, I'm looking for an enthusiastic developer to create a REST API in NodeJS and integrate it into a web application made in Vue. JS and the database is MongoDB. DM me if anyone is interested.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Web developer expert in Electron, Angular, and NodeJS 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Our project is a fully working application using said technologies and several other modules. We want to upgrade Electron so compatibility with the new Mac M1 chip is functional. So your main objective will be related to module dependency repair, fixes, updates, and removing any errors while also reducing the warnings.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน nodejs ชั้นนำ