ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,619 object oriented javascript jquery jquery งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  IMAGE ON MY WEBSITE NOT SHOWING ON FACEBOOK, SO RESOLVE THIS PROBLEM LET IMAGE SHOW [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Modfy and Copy Paste - Detail Oriented 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You need to Copy paste between rows and then modify a few things. Detail oriented person, if a mistake is made can hurt application

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Sell career oriented materials. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help with selling something.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Object detection deep learning 1 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have the source code but i need to run it object detection deeplearning project using three different models : 1/YOLO 2/SSD 3/RetinaNet training of the models should be for the same Dataset. and the output needed is two graphs one of them compare the accuracy of the models , the other is to compare the speed of the models. the project should be

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...Management frontend to specify if user can only view own objects - Query on view record page to check if user can only view own objects. etc. (Each object has an owner stored in SQL). - When showing tables of object data run a similar script as the view record page. Obviously, I am open to any solution / method. Look forward to speaking and aiming to move

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Urgent Requirement- Sr. Salesforce Consultant / Lead Consultant 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Development. 2) Knowledge of Object oriented concepts. 3) Must have: Apex Classes, Apex Triggers, Batch Classes, Schedulers, REST/SOAP Web services, Visualforce Pages, SOQL/SOSL, Workflows. 4) Good to have: Data Loader (or any data migration tool), [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Sites, Report & Dashboards,Portal/Communities, JavaScript, JQuery, CSS. 5) Salesforce certi...

  $1740 (Avg Bid)
  $1740 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  SHOPenauer app for Ios and Android + platform- development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...REQUIRED: Experience in creating and developing app for Ios and Android. Project uses structural PHP, JavaScript with jQuery and mysqli database. Programmer should be able to write fast and readable code in structural or object oriented PHP with possibility to expand it in future. HOW THE JOB WILL START AND EVOLVE: He will start with basic

  $41 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่ แนะนำ NDA
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Object photographer 4 วัน left

  I need freelancer photographer to photograph small objects for my gift website. objects such as glass table tops, glass cubes, wallet, key chains and many more. Location Bangalore. Contact me on [removed by freelancer.com admin]

  $29 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  A customer service representative, or CSR, will act as a liaison, provide product/services information and resolve any emerging problems that our customer accounts might face with accuracy and efficiency. The best CSRs are genuinely excited to help customers. They’re patient, empathetic, and passionately communicative. They love to talk. Customer service representatives can put themselves i...

  $401 (Avg Bid)
  $401 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  object-oriented c++ project for ....

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Moverio bt-350 object recognition 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  There is a phisical object and I need it to be augmented using Moverio, I need information to overlay as infopoints on the real object. I need to know which platform you'll use for object recognition.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  This is a pure c++ project ....

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Mathematics Book (Elementary School) Object Recognition 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to recognize elementary school mathematics books. There are a total of 11 types of recognition targets, and I would like to have deep running. I would like to develop the project in earnest after developing the demo. Please read the attached file for details.

  $8364 (Avg Bid)
  $8364 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Smart project in Artificial intelligence for object dedication 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Artificial intelligence for object dedication I will share u a video link please have a look to this link and contact with me if you can to do the same thing [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] like we divide our idea to two parts First part : that if you take a photo or video for any object , it will give you a voice for

  $626 (Avg Bid)
  $626 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I have a personal project that can't seem to find the time to complete. I am looking for someone who can compile Stock information into a spread sheet for me. I will provide tickers and parameters that I require. The person should be able to find the correct stock information from a site (Yahoo finance) and copy them on to a spreadsheet.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Skills Required: Web Scraping, Excel automation, VBA script, XML HTTP requests, Java script, headless browser, Anti-blocking, user-agent string, etc. Please see attached files: - Project Description - Starting Excel Spreadsheet with headers - Screenshot of one webpage from where scraping is to be done, showing the values Please do not send automated responses before reading the description first, ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Project in Artificial intelligence for object dedication 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project in Artificial intelligence for object dedication I will share u a video link please have a look to this link and contact with me if you can to do the same thing [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $674 (Avg Bid)
  $674 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Interoperabilità tra db e restituzione su nuovo sw web based con integrazione spider da pdf pubblici

  $4242 (Avg Bid)
  $4242 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Creation of a simple car fleet management/CRM web oriented. 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a web app to manage fleets of cars based on a strong and stable technology like NodeJS (or even Symphony). The visual layout will be provided by a commercial theme: METRONIC. 
More info here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] About the project We run a company that repair hundred of cars for different little local companies. We need a system to list all the vehicles we man...

  $4263 (Avg Bid)
  NDA
  $4263 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  We are searching for IOS programmer and android programmer to help us find x dan y of an object ( picture / text / or brush ) on plain white canvas and making system for it.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  C# using EmguCV to extract contour text, box, and object by color 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...image ○ Detect contour of text from input images with text in multiple line (simple background with little noises). Be able to crop the image of text to a different image object with specified (24 or 36 pixel height - as param) and variant width (based on text length). § Has option to stretch text height to fit image height (as a function param)

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Get object metadata using powershell 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Get metadata of an object using powershell and AWS.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Rich HTML Designer หมดเขตแล้ว left

  ...for developing rich HTML5 application and apps, a web developer creating a dynamic AJAX, JQuery mobile applications with JavaScript, CSS3, and HTML5. In addition building rich client side application. Required Skills: Expert in JavaScript, CSS3, HTML5, jQuery Library. Expertise with modern web development technologies. Should have experience working

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  HTML Designer Required on Task Based หมดเขตแล้ว left

  ...for developing rich HTML5 application and apps, a web developer creating a dynamic AJAX, JQuery mobile applications with JavaScript, CSS3, and HTML5. In addition building rich client side application. Required Skills: Expert in JavaScript, CSS3, HTML5, jQuery Library. Expertise with modern web development technologies. Should have experience working

  $341 (Avg Bid)
  $341 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I need you to write some articles.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...SOAP Client. The SOAP client has few methods which are needed to be implemented. For one of the methods I need to provide a session ID of the logged in AEM user (The session object should have some basic information about the logged in user, the expiry time etc.). I would need session ID on the author instance only. The third party application needs AEM

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  object detection - YOLO and SSD หมดเขตแล้ว left

  building an app to detect objects using different algorithms

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Object Detection หมดเขตแล้ว left

  Object Detection with some modifications

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Maya hair expert for object not character หมดเขตแล้ว left

  I need Maya hair expert. It is very simple job. I don't need character's hair. Just add hair on object. That's it. Get done this job within 2 days only.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Design me a lightweight metal object หมดเขตแล้ว left

  Hi I need to design a lightweight 'hanger' for use in my factory. I will send through the drawings to you (done by hand) and you will have to design it in SolidWorks and export strings as DXF so that they can be lasercut. I will need you to have a structural engineering background to ensure the strength of the piece is enough.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  110 การประมูล

  create color rendering of a 3 ft x 5 ft flat object comprised of two sheets of metal bonded together at perimeter - with channels between the two metal sheets render a fluid loop of heat collection from solar panels to storage tank with commecting heat pump

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  Need to predict the future trajectory using Kalman based prediction as data taken from the vision sensor [Already have the some of the data]. Need to test 10 cases.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Building an App (Database Oriented) หมดเขตแล้ว left

  We're looking to create an iPhone app similar to MyFitnessPal. The app will need to be able to scan barcodes, search a database, and bring back an on-screen message/results. We also need it to search another database that will manage and compare users’ data. We have a rough layout and workflow of the app and we're looking for some to bring it to life.

  $2577 (Avg Bid)
  $2577 การประมูลเฉลี่ย
  129 การประมูล
  Computer Vision Photo Object Recognition Data Entry หมดเขตแล้ว left

  ...Freelance Wanted: The goal is to find a few individuals who we can train for on-going work throughout January. We are looking for individuals that are very detail oriented and ideally have done object recognition data entry work in the past. Its a bonus if your previous work has exposed you to household furniture so you have an understanding of what the different

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need someone to make a PSD Smart object canvas mockup exactly like this. Please put the tiff design image on the canvas mockup.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  convert json object to html using JS หมดเขตแล้ว left

  create JS function takes JSON object a parameter and return HTML document JSON object contains : 1- key:value 2- key:object 3- key:array of objects HTML result will be table for simple elements. and object or array of objects will be separate table.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  For a Travel Agency, I need an object-oriented code. I have written everything about my requirements in pdf file. please read all of my tasks carefully. Thank you.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  .tiff file to .obj 3D Object หมดเขตแล้ว left

  I need someone who can successfully turn my .tiff file into a 3D object (specifically .obj file) that i can use in Adobe Dimension for product mockups. This 3D object will have logos and labels added to it in Adobe Dimension so it must be built appropriately - It should have THREE parts (assets) that can be separated within Adobe Dimension: Can Plastic

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Extract an object from its background หมดเขตแล้ว left

  I need help to extract an object from its background in Photoshop from time to time.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Oriented Payroll Specialist หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an Administrative Assistant / Assistant Bookkeeper to assist in all facets of our accounting department. This is a part-time, entry level position with favorable growth potential. The ideal candidate will have the ability to exercise good judgment and have: • Strong written and verbal communication • Strong organizational skills with the ability to maintain a realisti...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  3d object Male and Female หมดเขตแล้ว left

  Need a 360 rotatable 3D model Male /Femals to embed in to an android and iOS app. the models will be used in a health app for the user to make the pains he/she gets time to time. Similer model is attached

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Android Custom Object Detection From Screen หมดเขตแล้ว left

  Updated terms. Live Enemy Detection Project For P*-U*-B*-G Mobile Game 1-) On / off switch for the app. Display a notification when app is on. 2-) This app will record screen and analyze screen live. 3-) This app detecting enemies (small, big, close, away) and show them with an arrow. Move arrow with the enemy, when enemy is walking. 4-) This app can detect enemies with full body or partial limb...

  $1245 (Avg Bid)
  $1245 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Kannel Based Bulk SMS Application หมดเขตแล้ว left

  ...concepts and PDU types DooPHP framework Html/CSS/Javascript/jQuery Flot Charts/Pies Responsive layout design Datatables, AJAX & JSON OpenSMPPBox & SQLBOX Advance MySQL optimization Advance Linux server administration The developer Must have following skills: # Sound knowledge of PHP and OOP (Object Oriented PHP) # Working knowledge PHP MVC frameworks like

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  FAST & EASY: Make .PSD Smart Object File หมดเขตแล้ว left

  This is an Instagram grid template for a post feed. Each square should be 1080px by 1080px Each square should be a smart object. So we can design each image post individually and then snap it onto the larger feed image. .PSD Sizes 1. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. 10x3 3. 3x3

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Remove Object from Image หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for a graphics designer to remove the following objects from attached image. 1. Erase text SERENA STEAK 2. Erase Yellow parallel lines on the top Please bid only if you can provide a quick turnaround time. Thanks Naseer

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  Develop a behavoir using object recognition library where nao robot to recognise a ball and kick it So we want the robot to recognise/track the red ball, walk towards it and kick it. The software to be used is called Choregraphe and Language is Python.

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...want a vue object that I need you to add two buttons, Form 1 and Form 2. When each of the buttons I want one of the forms to appear in the center of the screen. Click the other button and the other form appears. This must be done in a VUE object. Each form needs a submit button and the form data needs to be sent to a method as a json object that I will

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล