ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  316,159 online design module งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for Pongkarn P. หมดเขตแล้ว left

  พอดีผมเปิดขายโปรแกรมๆหนึ่งในต่างประเทศให้คนกลุ่มเล็กๆ แต่มีบางกลุ่มพยายาม Crack ไฟล์ผม ซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้โปรแกรมของผมมีระบบเช่าโปรแกรมที่ไม่ดีพอ เนื่องจากเป็นการเช็คสตริงธรรมดาในphp ผมอยากได้ระบบเช่าโปรที่ดีกว่านี้ มีความปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องมีหน้าเว็บ เพราะเป็นการเช่ากับผมโดยตรง อีกอย่างครับ ผมฉีด Dll โดยการใช้ SetWindowsHookEx มีวิธีการซ่อน Module หลังจากฉีดไปแล้วมั้ยครับ ผมอยากให้โปรแกรมปลอดภัยมากที่สุด เข้าใจครับว่าไม่มีวิธีไหนที่กันได้ 100% แต่ผมอยากให้โปรแกรมผมปลอดภัยมากที่สุด

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Content created for online shopping platform หมดเขตแล้ว left

  เราเป็นบริษัทขายชุดชั้นในที่เปิดมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ขายออนไลน์อย่างจริงจัง อยากหาคนที่สามารถเขียน listing หรือ discription ที่ดึงดูดลูกค้าได้มาร่วมงาน หรือ คนที่สามรถช่วยให้เราพัฒนาในด่านการขายออนไลน์มากขึ้น ตอนนี้มีขายแค่ใน shopee ครับ

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Velocity Bonus Team Leader Online หมดเขตแล้ว left

  เป็นผู้นำในการสอนและบริหารทีมธุรกิจ Global Dropship Online ด้านสุขภาพ ศาสตร์ต้านชราชะลอวัย นวัตกรรมสิทธิบัตรระดับหนึ่งเดียวในโลก บริหารงานแบบ Personal Franchising ออกแบบการนำเสนอด้วยการสร้างสรรค์อย่างอิสระ

  $1922 (Avg Bid)
  $1922 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4611 (Avg Bid)
  $4611 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-BOX – บริกำรเรียกรถกระบะ 5-6ล้อ GO-Massage – บริกำรนวดสปำ GO-CLEAN – บริกำรแม้บ้ำน GO-MAKEUP- บริกำรเสริมสวย GO- AUTOบริกำรช่วยเหลือรถ +ล้ำงรถ GO-MED บริกำรซื อยำ

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Build an Online Store หมดเขตแล้ว left

  จัดการดูแลระบบของฉันเอง ตามเหตุผลอันสมควนร

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Online English teacher - Thai nationals ONLY หมดเขตแล้ว left

  Online English Assistant Topica Native Thailand รับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Part-time) หมดเขต: ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ 1.หน้าที่และความรับผิดชอบ · ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาในการแปลเอกสารการสอนในห้องเรียนออนไลน์ · ฝึกฝนนักเรียนไทยในชั้นเรียน · สอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ 2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ · ทำงานที่บ้าน · มีเวลาการทำงาน (ลงตารางเวลาการทำงานด้วยตนเองทุกๆอาทิตย์) . เงินเดือน: 3000-10000 ต่อเดือน · ประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน · ทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติและได้พัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆวัน · มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ 3. คุณสมบัติ · สัญชาติไทย · อายุ 18-38 ปี · พูดภาษาอังกฤษคล...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Online English teacher and assistant หมดเขตแล้ว left

  ปัจจุบัน TOPICA EDTECH GROUP ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 20 คน ในโปรแกรม TOPICA หน้าที่: - ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของภาษาในคลาส Live Session Basic - สอนนักเรียนในคลาสสนทนา - ช่วยเหลือและปรับปรุงคลาสเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย สิทธิประโยชน์: - เงินเดือนดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่คุณสอน - ไม่จำกัดชั่วโมงสอน - ทำงานที่บ้าน - ได้ทำงานกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว คุณสมบัติที่ต้องการ: - พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีความมั่นใจในการสื่อสาร ชัดเจนและไม่ติดอ่าง - ต้องมีอินเทอร์เนตที่เสถียร (สำหรับที่บ้าน)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for SAP - Accounts Payabel trainer who can provide training on End to End Procure to Pay / Accounts Payable module

  $20 - $166
  $20 - $166
  0 คำเสนอราคา

  I need SAP consultant who can do basic MM and FI settings in SAP for the Accounts Payable Module

  SAP
  $20 - $166
  $20 - $166
  0 คำเสนอราคา

  A car number plate recog...detect the car registration number by capturing an image. Here we improve one of the existing CNPR algorithms . • The entire system consists of two different models, one is a hardware module for Vehicle number plate detection and the other is the desktop application to manage the Vehicle entry record for the organization. • These two different modules work parallelly to form this system. • The module consists of the web camera, which is used to capture the number pate from the vehicle. • The system automatically recognize the number plate and take entry of that particular vehicle. • The entire module will be continuous in contact with the desktop application which in turn will perform an interface be...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  En busca de la creación de un logo para pequeña empresa online de arreglos y regalos, nada extravagante o sofisticado, pero funcional y agradable a la vista. Se requiere editable al final del proyecto.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Online course website. HQ 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear all I am looking to find someone to build my online course website. It will include ( home page - blog - paid course page-contact us ) might change in the future . I want the website secured no one can download my video this is number one request, so I want it to be protected. I want as many as paid options , including crypto wallets . I want high quality website so please make sure you know and understand what I am looking for . I want something colourful website no boring one. Please send me your work if you have done some before . Please feel free to ask any questions.

  $655 (Avg Bid)
  $655 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  The project will have multiple options for different types of advertisement sectors. Required experience - Integrate Map provider - Integrate payment provider - API design and development - Full stack web development - Caching - ElasticSearch is a PLUS - AWS experience is a MUST - Bootstrap - Cross browser compatibility - Building Performant, Scalable & Secure Web Applications - Design is needed but not required, i can get an external designer if needed - Filtering - Sorting - Searching Backend Stack - Golang/Python/Scala/.NET/Node (technologies are up for discussing) Frontend Stack - React/Redux/Angular/TypeScript/Vue/SPA (Single Page Application) Additional: Once the website goes LIVE, maintenance will be required as needed, further support for new features i...

  $4642 (Avg Bid)
  $4642 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  "Online shopping cart abandonment" consumer behavior analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We witness frequently that consumers choose products from an e-Commerce portal (Amazon, etc.) and keep them in the online shopping cart for some time and then delete these later, which is called "Cart Abandonment". What could be the different consumer behavior based logic for such behavior? Please explore the literature to find out feasible theoretical explanations and write an approximately 2000 words long report. There should be 0% plagiarism and as much sources cited as possible. Please refer to and cite the documents already provided but feel free to include any other information from the web as well. Citations should be in APA standard and the report should follow a structure Introduction - Discussion - Conclusiom. The report should be done by Thursday 9.12.2021.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...should work as follows: You start by creating a group list that will contain clients, you add a client and add them to the group. then you will create a price list that has an auction list and a destinations list when selected activate custom pricing that replaces the invoice shipping field in adding a new car. After adding the price list with the special pricing you will proceed to the autos module and add a new auto. Inside the auto, you will pick the client, auction, point of loading, and destination, and based on your selection will pull the right pricing list and replace the invoice shipping price value. Other fields will be taken and the new car will be added. When the new car is added an invoice is auto-generated and payments can be done against that invoice. The Auto...

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  research licensing requirements for online payment system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a consultant for the licensing requirements. I dont know if it has to be legal it could be someone who is familiar with banking or ecommerce. Proposed online payment system will take payments from side A to a transaction and either release them to side B or return all or part of them to side B after the allotted time has passed i want to know what are the banking options for doing this nationally and internationally - is there an international banking system that would readily facilitate this or does it need to be licensed in each regime individually would working with something like paypall be appropriate for this ? what would be the requirements for various sizes of transaction - say : a. up to $1,000 b. $1,000 to $5,000 c. $5,000 to $10,000 d upwards of $10,0000 are t...

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Build a Wordpress Woocommerce Online Form 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Neeed wordpress woocommerce online form with 4 field

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I have a research paper ( attached ), I need someone to implement the same paper and provide the same results they have reported in the paper. 1. All the experiments, Datasets, different architectures should be implemented. 2. The results of the module should be the same as the results they have reported. 3. Detail session after implementation (explain everything in the code) is needed. Thanks.

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  wordpress online store development ( based on divi and woocommerce ) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We need to develop a wordpress online store which based on divi and woocommerce, the store interface must be the same as

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  build a homepage for a wordpress online store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have an online multivendor store need to design a homepage that include 1- place to retrieve user location 2- then send this address to database and show the vendors and product near him . 3- send this location to end-back to use in delivery process the store have a plugin that allow every vendor to set his address and the distance he serve also the store retrieve user location at checkout

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Mobile Application (Please refer to the attached files) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Onboarding Module 2. Campaigns CRUD operations & application module 3. Matchmaking module (This module can be optional and let all applications be sent for approval / can be auto-approved. ) 4. Performance Reports Module 5. User Access Rights Module 6. e KYC module 7. Payment module 8. Goals & leaderboard module 9. Training videos & questionnaire module (assuming MCQs here) Deliverables 1. Web backend for the admin 2. Android API 3. Repository 4. API

  $1641 (Avg Bid)
  $1641 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  $688 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Develop online platform that sells photos at mass sport events 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  takes photos at mass sport events (running, cycling, triathlons etc) and then sells them online to the individual participants. We want a platform that shows a list of all the events and each participant can click on the event icon and see his/her photos via bib number of facial recognition (must use Amazon Facial Rekognition) and then purchase them. See attached file with details.

  $1593 (Avg Bid)
  $1593 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hello Mate, I am looking for a creative individual who can build our website ( using theme ) on Shopify. Since this is our first-time launch and we want the web should reflect according to our brand expectations. It should have all features like connecting with Instagram/Facebook and pixels etc...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hey we are looking for a node JS developer to build a module in our backend. Must have experience with micro service architecture and Postgres

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Design an ALU Using Verilog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Top cell : alu I/O: bit 15 is the most significant bit. INPUTS: A(15:0) , B(15:0) , alu_code(4:0) ; OUTPUTS: C(15:0) overflow TOP MODULE: 16-bit Adder Module PRIMARY SIGNALS: BUS inputs/outputs and additional signals BUS signals: bit 15 is the most significant bit. All bus signals are named with upper case letters INPUTS: A[15:0], B[15:0],CODE[2:0] OUTPUTS: C[15:0] The budget has limit of $80 More details in Chat!

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Communication by video is mandatory at least for ...least for initial communication. Will work with me one on one. This project deadline December 20,2021 since time is of the essence. Future assistance may be needed if this project is a success. Looking for it to be contemporary, clean, sensual look/style which will feature undergarments such as lingerie. Definitely open to design ideas. Require experience - UI, UX interactive design experience is a plus - Graphic design - Module integration -Theme development -Logo Design experience is a plus Should be willing to: - sign A Non-Disclosure Agreement due to the necessity of privacy - Communicate clearly through e-mail or face time of updates of at least twice a week regarding anything about project - Mee...

  $1174 (Avg Bid)
  $1174 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  University project in UK has to nearest prefect read a file than contact me please. plagiarism must be less than 10%

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I want a seamless online ordering system for food businesses with best & complete delivery management solution for e-commerce application. Key functionality: 1. Online Ordering 2. CRM 3. Loyalty 4. Analytics 5. Integrations 6. POS System for Restaurant 7. Marketing tools / automations Additional details 1. Take Orders For Delivery, 2. Takeaway, 3. QR Dine In,  4. Catering and Reservation On Your Own Website &/or Mobile App for Restaurant Then everything the restaurant needs should be able to view and control in one simple to use system. Example : CRM Loyalty E-vouchers Analytics Integration I need a website for my own company where I can market the customers who buy this software from me. I also want 5-8 website templates to be prebuilt and read...

  $1840 (Avg Bid)
  $1840 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Online Guitar Lesson 6 วัน left

  I'm Ahmad flamenco guitarist composer & teacher head of flamenco kamen band Teaching guitar according to international standards in three classical pop styles, especially flamenco Learn beautiful melodies, chords and various techniques on the guitar I am at your service to teach guitar

  $14 - $20 / hr
  $14 - $20 / hr
  0 คำเสนอราคา

  Hello, looking for someone to create a simple website for testing purposes but with all the functionality of an NFT Minting web & simple crypto transactions actions. I don't look for design here, I just want all the functions behind the buttons for learning purposes. Knowledge about all the procedure of hosting such a web will be considered as an advantage.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Looking for a virtual assistant, for social media & other online work (READ BEFORE BIDDING) It is important that you have a good internet connection, impossible to do without. You need to be able to: Write in Proper English Be good in social media like, Twitter, Reddit and Telegram channels Be a little creative (Tweeting) Have some knowledge about crypto currencies and technology On Reddit you will be writing, voting and commenting On twitter you will write tweets, Following people, Retweeting and more.. Some tools like tweepie will be used to make it easier, you will be working with multiple accounts which will change over time. Some other tasks will be added. I am looking for a long term period if the client is satisfied! PLEASE BID WHAT YOU ARE WILLING TO WORK FOR!!...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Odoo customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am running an odoo ERP and one of my custom module for invoicing does not add vat with total value. Its in production and i want to fix it ASAP

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We have just opened a new flower studio that sells flowers arrangements online specifically in Greater Toronto Area, Canada. We have set up a Google Ads account and started our first campaign. However, we need a professional to set up our Google Ads account and PPC campaigns to their full potential to bring conversions (currently, we are struggling with this). Also, we need SEO. Let us know if you are interested.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  Proyecto relacionado con salud/yoga/psicología. Necesito asistente multimedia para colaborar 2 horas a la semana para que me ayude a generar portadas para YouTube, así como otros trabajos multimedia relacionados con las redes sociales. Imprescindible que la persona sepa hablar español. Y si también catalán mejor.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  A working Prestashop module has to be updated for all last versions. It has been tested until Prestashop version 1.7.2.2. It makes external api calls, use overrides which are not working anymore in last Prestashop versions. If the job is done well, other modules updates would come next.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  A strong Accountant with knowledge of best practice and industry standards. Type of Business: App/Web based e-commerce, with consolidated online catalog. Multiple suppliers Subscriptions Delivery fees/types Business model is an ecommerce B2B2C model Requirements: 5+ Years of experience in similar business Model Very knowledgeable with Quickbooks Online (QBO) Experience of company formation Experience in defining Chart of Accounts Experience with WooCommerce Integration Experience in bookkeeping and posting to relevant accounts and maintaining accurate records Deliverables: - Setup of QBO chart of accounts to reflect business model - Setup and define the woocommerce integration parameters (defining which accounts to post with certain triggers and actions) - Create automat...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  FusionPBX / Freeswitch API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Am looking to create a WHMCS provisioning module for FusionPBX using API. Please provide example of WHMCS modules you have provided

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ..." Download Preview the document" file. Use the full book name to search for the verse. You may use the Python csv module. The program should search the file " Download Preview the document" for the referenced verse. If the verse is found, then the verse should be printed to the screen, and appended to an output file named "". In printing the verse to screen (since the text file has each verse on a single line), format the output so that the single long line is broken into shorter lines of no more than 80 characters (i.e. "pretty print" - don't use a module, write your own). Lines must be broken on white space—not in the middle of words. If the verse is not found, the program should report that the verse was no...

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Arduino Can Communication Code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is the architecture of the circuit. And I uploaded CAN ID and messages document . We need just arduino code for : transmitter and receiver side ; we're using uno for transmitting , nano for receiving. We need just communication code. Thanks.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Axelor erp create module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to create module for Axelor erp which connect Nextcloud as documents manager.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Custom whmcs module -- 3 6 days left   VERIFIED Hello I need a custom whmcs module for my wordpress webiste. [login to view URL] HTML MySQL PHP WHMCS WordPress

  $2180 (Avg Bid)
  $2180 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา