ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 online gpgpu jobs afghanistan งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Use this platform When user registered Generate QR Code Use QR Code to open the turnstile by connect to SDK (Files Attached) The QR Code will generate for each member differently. Can't send to other to open the turnstile.

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Content created for online shopping platform หมดเขตแล้ว left

  เราเป็นบริษัทขายชุดชั้นในที่เปิดมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ขายออนไลน์อย่างจริงจัง อยากหาคนที่สามารถเขียน listing หรือ discription ที่ดึงดูดลูกค้าได้มาร่วมงาน หรือ คนที่สามรถช่วยให้เราพัฒนาในด่านการขายออนไลน์มากขึ้น ตอนนี้มีขายแค่ใน shopee ครับ

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Velocity Bonus Team Leader Online หมดเขตแล้ว left

  เป็นผู้นำในการสอนและบริหารทีมธุรกิจ Global Dropship Online ด้านสุขภาพ ศาสตร์ต้านชราชะลอวัย นวัตกรรมสิทธิบัตรระดับหนึ่งเดียวในโลก บริหารงานแบบ Personal Franchising ออกแบบการนำเสนอด้วยการสร้างสรรค์อย่างอิสระ

  $1922 (Avg Bid)
  $1922 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Speak Basic English Familiar with all the tourist attractions in your area or clubs,nightlife. Ideas to make tourists happy for secretarial jobs by being creative, smart, honest, punctual and hard working (10-12 hours daily). Should be currently living in Pattaya or should make his/her own arrangements for staying in Pattaya during internship. The testing phase is between September 29 to October 9, 2017. We are looking forward for people who love their work and are courteous and have good strong personality. Send in your r...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4611 (Avg Bid)
  $4611 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Build an Online Store หมดเขตแล้ว left

  จัดการดูแลระบบของฉันเอง ตามเหตุผลอันสมควนร

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Online English teacher - Thai nationals ONLY หมดเขตแล้ว left

  Online English Assistant Topica Native Thailand รับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Part-time) หมดเขต: ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ 1.หน้าที่และความรับผิดชอบ · ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาในการแปลเอกสารการสอนในห้องเรียนออนไลน์ · ฝึกฝนนักเรียนไทยในชั้นเรียน · สอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ 2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ · ทำงานที่บ้าน · มีเวลาการทำงาน (ลงตารางเวลาการทำงานด้วยตนเองทุกๆอาทิตย์) . เงินเดือน: 3000-10000 ต่อเดือน · ประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน · ทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติและได้พัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆวัน · มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ 3. คุณสมบัติ · สัญชาติไทย · อายุ 18-38 ปี · พูดภาษาอังกฤษคล...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Online English teacher and assistant หมดเขตแล้ว left

  ปัจจุบัน TOPICA EDTECH GROUP ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 20 คน ในโปรแกรม TOPICA หน้าที่: - ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของภาษาในคลาส Live Session Basic - สอนนักเรียนในคลาสสนทนา - ช่วยเหลือและปรับปรุงคลาสเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย สิทธิประโยชน์: - เงินเดือนดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่คุณสอน - ไม่จำกัดชั่วโมงสอน - ทำงานที่บ้าน - ได้ทำงานกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว คุณสมบัติที่ต้องการ: - พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีความมั่นใจในการสื่อสาร ชัดเจนและไม่ติดอ่าง - ต้องมีอินเทอร์เนตที่เสถียร (สำหรับที่บ้าน)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Daily Python, PowerBI, Data Science Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...my website. - Blog Length: I need short blog posts, preferably less than 500 words. - Tone: The blog posts should be written in a conversational and engaging manner. - Daily Commitment: You should be able to dedicate at least 1 hour per day to this task. - Content: The topics for the blog should revolve around Python programming, PowerBI tutorials, general data science concepts, and fresher jobs. - Authenticity: Please note that the blogs should not be generated from AI tools like chat GPT or Gemini. The content should have a personal touch that resonates with the readers. Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills with experience in creating engaging, conversational content. - Proficiency in Python programming, PowerBI, and general data science concepts. - Famili...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Online Travel Portal with Itinerary Builder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a comprehensive online travel portal that caters to both individual customers and travel agents. The system should be designed to facilitate flight and hotel bookings, as well as holiday package customization through an itinerary builder. Key Software Features: - Front end and back end that's user-friendly and efficient for both B2B and B2C transactions - API integration to enhance seamless booking and itinerary generation - Search and filter options for flights and hotels - User registration and login functionality - Interactive map showcasing travel destinations The itinerary builder should: - Automatically generate itineraries based on the user's inputs Flight Inventory Module Your ideal skills and experience: - Proficient in front and back-end development -...

  $2241 (Avg Bid)
  $2241 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a diligent freelancer with copy typing expertise to assist in converting a physical document into a digital format. Below are some key details about the project: - TYPE OF JOB: Copy Typing - USE OF THE FINAL DOCUMENT: Online Publication Successful freelancers should submit their proposals with detailed information about how they plan to tackle this project. I'd particularly appreciate insights on strategies, timeframes, and any relevant experience you might have in similar tasks. Looking forward to working with you.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Japanese Online Casino PPC Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an expert in PPC strategies, particularly in the online Casino niche in Japan. As the client, I'm looking for a professional who can build our website and manage a PPC campaign on Google Ads. The main goal of this project is to increase leads and conversions. Therefore, the ideal candidate should have a clear understanding of the Japanese online Casino industry, as well as PPC strategies that lead to successful lead generation and conversions. Key Requirements: - Proven experience in PPC campaign management - Familiarity with the Japanese market, specifically the online Casino niche - Proficiency in Google Ads - Strong analytical skills and ability to optimize campaigns for lead generation and conversions Your role will be to not only set up the campa...

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...experienced professional to assist with the migration of a Cpanel account with over 10 domains and subdomains, using the WHM system. Tasks to be completed include: - Successful migration of the Cpanel account - Configuration of WHM to manage the account efficiently - Implementation of SSL certificates for all domains and subdomains - Backup and restoration of databases for the websites - Setting up Cron jobs for scheduled tasks on the websites I need someone who has a deep understanding of WHM and Cpanel, and a proven track record in managing large-scale Cpanel migrations. You should be able to ensure a smooth transition with minimal downtime and no data loss. A solid background in SSL certificates configuration, database management, and Cron job setup is also highly desirable....

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  SEO Expert Needed for Japanese Online Casino Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled SEO professional or company with a focus on the Japanese market. Our website operates in the online casino niche and we're aiming to increase our organic traffic significantly. The ultimate goal is to secure a prime ranking on Google. Key Aspects: - Japanese Focus: The SEO content must be optimized for the Japanese language. - Track Record: I'm keen to see relevant past experiences, specifically success with Japanese SEO. - Proactive Approach: I'm looking for a freelancer who can take the initiative and present me with a comprehensive SEO strategy. Ideal Candidate: - Should have a proven track record with increasing organic traffic in the Japanese market. - Previous experience in the online casino niche would be a huge plus. - Strong communication ...

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I'm in need of a competent online marketing professional to help me with my project. The main goal of this project is to enhance the brand awareness among young adults aged between 18-35. Key Project Details: - Utilization of Search Engine Optimization (SEO) and Social Media Advertising: The successful candidate should be proficient in SEO and experienced in managing various social media advertising campaigns. - Understanding of Young Adult Demographics: The ideal candidate should have a good grasp of the interests and consumption habits of young adults, to effectively target this demographic in an engaging manner. I'm looking for someone who can provide me with clear and measurable plans for how they intend to achieve the objective of this online marketing pro...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  As a women's fashion manufacturer , we're looking for online sellers in Germany or other EU countries to expand our reach. Key Responsibilities: - Online Sales: You'll be responsible for selling our casual and sportswear lines online. Key Requirements: - Location: Ideally based in Germany or any EU country. - Target Audience: Ability to cater to both male and female customers. - Experience: Prior experience in fashion e-commerce is a plus. - Those who sell directly via E-commerce Site or online marketplace. If you would like to work with us, do not hesitate just contact please. Thank you

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Hi Dev. Team Online, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  This is the site spedition-hess.de. All the content/images from the homepage and all subpages must be transferred. And an HTML website should be created and this is the design that I would like to buy if we agree. New design: Theme details:

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional corporate website complete with online payment functionality and assessment forms. The website: - Needs to be designed in a corporate style. It should reflect professionalism, trustworthiness, and modernity. - Should be user-friendly with clear navigation for visitors. - Must be responsive, ensuring a seamless experience across all devices. Online payment integration: - The website will require a payment gateway for credit/debit card transactions and PayPal. This is crucial for the smooth operation of the site. Assessment forms: - These forms play a key role in the user experience. The site should include: - Multiple choice questions: These should be easy to use and provide instant feedback. - Text-based questions: Ensuring user inpu...

  $295 (Avg Bid)
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphic designer to create a minimalistic Arabic logo that will elevate my brand recognition. The logo should: - Be visually appealing yet uncluttered, adhering to a min...- Incorporate the initials of my company effectively, making them a distinguished part of the design. Ideal candidates for this project are those who have ample experience in designing minimalistic logos. The ability to understand and incorporate the essence of a brand into the logo is crucial. A portfolio demonstrating similar projects will be highly appreciated. Applications without previous jobs samples will not be considered. This project requires creativity, attention to detail, and familiarity with current logo design trends. If you can help my brand stand out, I'm excit...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  TikTok User Profiles Data Scraping 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to scrape user profiles data from TikTok for market research purposes. It's a one-time extraction and I'm looking for someone who has done similar jobs in the past. Please apply if you have the right skills and experience. I need emails extracted from a specific type of user. The users I want to work with should have between 10,000-50,000 followers, then i would need the email extracted from their bio if it is there. I would like around 5000+ tiktok accounts and emails to be scrapped. Please outline how you would complete this task so i can choose the best fit for the job, any questions please reach out.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I need a skilled marketing professional to promote my online grocery store, specifically targeting the Indian market. Key Responsibilities: - Conduct social media advertising: You should be adept at creating and managing social media campaigns, particularly on platforms like Instagram, Facebook, and Twitter. - Provide Marketing Consultation: You should have experience in the Indian grocery market and be able to offer insights and recommendations on how to best position my products to our target audience. Ideal Candidate: - Proficient in Social Media Advertising: Experience in creating and managing social media campaigns, particularly targeting adults aged 25-40. - Knowledge of Indian Grocery Market: Familiarity with Indian culture, food habits and trends would be a huge plus. - S...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  El proyecto consiste en el desarrollo/integración de nuevas funcionalidades para una plataforma WEB existente, desarrollada en LARAVEL, de contenidos audiovisuales y transmisiones en plataforma debe ser capaz tanto de gestionar suscripciones como de reproducir contenidos locales, de otros canales (youtube, twitch, facebook...) e incluso reproducir contenido a través de streams de directos (HLS). A destacar los siguientes requisitos: 1.- Necesidad de ampliar el sistema de suscripción de usuarios actual 2.- Implementar un sistema de Roles 3.- Mejorar el proceso de registro de usuario 4.- Añadir un módulo de contenido: Streams 5.- Pay Per View. Pago por visionado de contenido. 6.- Permitir nuevas formas de pago como RedSys 7.- Gestión de renovaciones...

  $1423 (Avg Bid)
  $1423 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled CAD designer who can create CAD files in Siemens NX from provided technical drawings of mechanical components. The files should be exported as .prt files. This will be a regular job for about 2-3 jobs/week minimum. You will be paid a fixed rate per drawing. Key Requirements: - Create precise CAD files: I require a high level of detail in the final CAD files, so a keen eye for detail and commitment to accuracy are highly essential. - Familiarity with Siemens NX: Proficiency in Siemens NX is a must, as the final output is required in this specific format. Ideal Skills: - Proficiency in Siemens NX - Strong attention to detail - Experience in creating technical CAD files - Ability to work on mechanical components If you're confident in your ability...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Responsibilities: - Successfully link an existing personal blog to Google Search Console - Verify that the process has been done correctly - Lastly, provide a brief up-to-date run-through of necessary actions required to manage and navigate Google Search Console Ideal Skills: - Proficiency in using Google Search Console - Strong understanding of blog management and SEO - Experience in dealing with similar jobs in the past The ideal applicants should have hands-on experience when it comes to Google Search Console and its manipulations. His/her experience is the key to the success of this project. Therefore, candidates must highlight their past experience in their application for this opportunity. If you possess the ideal skills above, I would love to hear from you. Let's ...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled website developer to create an online food delivery website that helps notably increase our sales. This project demands the following: - Experience with WordPress as our preferred CMS. Understanding themes and plugins, or even creating custom ones, is crucial. - Ability to implement comprehensive functionalities on the food ordering page, such as: * Customizable food options: This will provide our customers with the flexibility to tailor their orders to their liking. * Live order tracking: A live tracking feature allowing customers to know the status of their order. * Ratings and reviews: Customers should have the ability to rate and review their orders, reflecting their complete experience. Possessing a deep understanding of UI/UX principles...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Online Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Online website with payments gate

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  231 คำเสนอราคา
  Portuguese writer -- 2 6 วัน left

  I'm looking for a Portuguese writer to create blog posts on corporate topics for a important beauty company. This is a long time jobs. Sometimes I can give you 6 post blogs and sometimes 20 post blogs, it depends. Key Responsibilities: - Write engaging, informative blog posts in Portuguese on corporate subjects - 800 words for each blog post - Deliver a minimum of 5 articles per month - Adapt writing style to suit our audience and brand tone ** VERY IMPORTANT NOT TO USE IA ** Skills and Experience: - Proficiency in Portuguese writing (preferably native level) - Excellent writing and editing skills - Prior experience in corporate writing - Ability to meet deadlines and work independently - Experience with SEO and blog writing a plus. The prize is 10€ for each post blog.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented graphic designer to create an illustrative logo for my online brand. This logo will be the face of my brand online and across various social media platforms. Some key points to consider: - The logo should be illustrative in style, with a unique and creative design - It must be versatile to ensure it looks great and stands out on websites and social media - The selected color palette should be compatible with modern online aesthetics - A strong understanding of digital graphics and the principles of online branding is desirable Previous experience in designing logos for online use is a plus. Please include a link to your portfolio with logo designs in your proposal. Looking forward to receiving your bids.

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  VTiger CRM Siteground Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need an experienced Freelancer to install Vtiger on our siteground hosting. You will need to ensure that the CRON jobs for the following are also configured and working: 1) Imports 2) Mail sending 3) Sales Flow 4) Reports 5) Workflows Please only apply for this job if you are certain that you can install and configure vtiger correctly with all of the CRON jobs configured and working. Key Project Details: - I already have a Siteground hosting plan, so you'll solely be responsible for the CRM installation. - The VTiger CRM version to be installed should be the latest stable release. - Timeliness is crucial - I need this completed as soon as possible. Ideal Freelancer: - Experience with VTiger CRM installations, particularly on Siteground. - Proven track record o...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I have the source files for my existing logo and I'm looking for a talented designer to revamp it. I want the new design to be bold and vibrant, as I aim to use it primarily online, including on my website and social media profiles. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Adobe Illustrator or similar software for logo designing - A strong portfolio demonstrating the ability to create bold and vibrant logos - Understanding of digital design and the nuances of designing for online use.

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  126 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced online teacher proficient in coaching for India's competitive UPSC exams. Key Focus Areas: - General Studies - CSAT (Civil Services Aptitude Test) Ideal candidate should possess deep knowledge in these areas and be able to create engaging and informative content. Teaching Methodologies: - Video lectures - Live interactive sessions - Provision of study materials and notes Candidates who possess prior experience in online teaching for UPSC and have a track record of fostering successful outcomes are highly preferred. Please provide examples or proof of past success.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Daily Job Updates for Job Applications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello. First you have to mention 2024 in your application or I will not reply. I'm looking for a someone to search job sites for me and send me a daily update with jobs and links to apply... I will provide you with the information I'm looking for.. Your my personal assistant here and you will be able to understand what to send me. Need to be smart and understand English. Lowest rate will win.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm Jay from Melbourne, Australia and I'm looking to create an online ticket selling website that caters to both live and sports events. I envision this platform to be accessible via both web and mobile app. Key Functionalities: - **Online Payment Processing**: I need experts who can integrate secure and reliable payment gateways into the platform. - **Event Creation and Management**: The system should allow event organizers to create and manage events smoothly. - **User Account Management and Ticket Booking History**: The website should have a robust user account management system where customers can view their booking history and manage their preferences. If you have experience in developing such platforms, particularly those with ticket selling functionalities,...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Online Food Delivery Service Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  No people from pakistan and india please!! Online Restaurant with payment methods. - Api for Stripe - Api for Mollie - Api Adyen - Api Paypal You have to build frontend + backend template i will show you example. Laravel, PHP, mysql, jqeury Frontend - show menus - browse menus - add toppings on products - cart show and checkout - contact page - reviews slider/page - contact details bottom and openings times show + payment accepted logos - order type, pickup, delivery, choosen time area, payment type Backend Dashboard showing: - ongoing orders realtime (with sound reminder) - prepared orders for delivery - canceled orders - new orders realtime (with new order sound ring) Shop settings - Zipcode management, zipcode X euro delivery fee if not exist zipcode not able to deliver on...

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm seeking a detail-oriented freelancer to assist me with data inputting work. The data will be sourced from various online platforms and needs to be accurately entered. Expectations: - Data to be inputted: Online sources - Purpose: Online publication Skills and Experience Required: - Strong attention to detail is a must, as the data must be entered accurately. - Experience with data inputting is a plus, especially if it relates to online sources. - Familiarity with online publication may also be helpful. A successful candidate will be able to work efficiently and accurately, ensuring that the data is ready for online publication.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Online Creative Skills Tutor for Kids 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented indiv...children aged between 10 to 16 years. The subject is quite open and flexible. Key Points: - The target age group of the students is between 10 to 16 years. - I'm looking for an engaging and patient tutor who can teach creative skills online. - The skill to teach can be anything unique and creative. From drawing and painting to handwriting ,abacus,memory techniques,magic etc the choice is open. - The task should be completed in a short time frame, so I need someone who can start ASAP. Ideal Candidate: - Prior experience in teaching children creative skills online - A creative individual with the ability to engage and teach young students - Familiarity with at least one creative skill from the list provided - Strong communication ...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Furniture Staging Rental Management System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...enhancing communication and record-keeping. Internal Discussions: An internal discussion feature for team collaboration and communication on specific jobs or tasks. Customisable Fields: Flexible fields that can be tailored to specific business needs and job requirements. Map Functionality: Integration of a map function to help with logistics, delivery planning, and job site locations. Optional Add-On: Visually Impressive Quote Integration: An optional add-on to integrate a visually impressive quote option similar to QWILR. This feature should include the ability to create visually appealing quotes, allow clients to approve quotes online, and email quotes directly from the custom program. The ideal freelancer for this project must have extensive experience in developin...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา
  Online Review Management for Google 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...managing our online reviews. The main goal of this project is to improve our overall rating on Google specifically. Key Responsibilities: - Monitor our existing Google reviews regularly - Address negative feedback in a professional and timely manner - Strategize and execute plans to encourage more positive reviews - Work towards enhancing the overall rating on Google Ideal Skills and Experience: - Previous experience in online reputation management, specifically dealing with Google reviews - Strong communication skills and the ability to respond to reviews professionally and effectively - Proven track record of improving overall ratings on review platforms - Understanding of SEO and how it relates to online reviews - Familiarity with tools and strategies to enha...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...l'accès à des coachs et des mentors, ainsi que des options de téléchargement de documents et de formations payantes. Compétences requises: - Expertise en WordPress, y compris la personnalisation de thèmes et de plugins - Expérience avec les plugins de gestion d'emploi (comme WP Job Manager) - Compétences en web scraping - Connaissance des APIs (si disponibles) - Automatisation des tâches (Cron jobs ou autres méthodes) - Intégration des données importées dans WordPress - Configuration de systèmes de réservation et de gestion des utilisateurs - Mise en place de passerelles de paiement pour les documents et formations payantes Tâches: 1. **Création du job...

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I am searching for a seasoned sales promoter who can create a buzz for our beauty and personal care products on social media platforms such as Facebook and Instagram. Key Requirements: - Extensive experience in digital marketing and sales promotion, especially on social media platforms. - Deep understanding of the beauty and personal care industry. - Ability to develop and implement innovative promotional strategies that effectively target and engage our specific consumer base. Ideal candidates are results-driven and possess excellent communication and networking skills to capture the interest of potential customers. Prior experience promoting beauty and personal care products will be a significant advantage.

  $426 (Avg Bid)
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm in need of an online gym training application that will provide comprehensive workout programs and exercise tutorial videos. In addition to these, the app should have the following features: - Progress Tracking: The app should be able to track users' progress over time. This would include measurement and progress pane that can be personalized for each user. - Social Features: The app should include features that allow users to connect with each other and share their progress. This should be an interactive platform where users can motivate each other and build a community. The personalized workout plans and meal plans should be generated through user input based algorithms. Ideally, I'm looking for a developer who has experience in: - Building fitness or health...

  $888 (Avg Bid)
  $888 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  Minimalistic Online Book Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an online book website that is purposefully designed for easy reading on smartphones and tablets. This website must also be capable of accepting donations (GiveWP) only using free plugins/solutions and should have a simple, yet functional pagination system. Key Features Needed: - The website should be minimalistic in design, focusing on easy readability on smartphones and tablets. - A donation form is essential, which should seamlessly integrate with both Stripe and Paypal for payment processing. - Toggling option for pagination should be implemented with numeric pagination, giving a clear structure to the content. - The website should allow for easy navigation between chapters, possibly through a discreet menu - Pages should also show browsing arrows (backward and ...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา
  Sponsorizzate facebook per commercialista online 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ciao, se hai voglia di fare esperienza nel fare delle sponsorizzate facebook per un commercialista online, puoi candidarti e fare la tua offerta

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Scala Based Chess Club Website New Features: Live Chess Analysis 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...talented Scala programmer to help me incorporate a new feature into the site. You'll be working with the open-source code from Lichess org. I am in the process of building a reward system that would recognize that a student is showing an improvement in their chess skills even if they do not win the game. This project is the first step to creating that system with several more opportunities for jobs upon completion. Requirements: - Strong Scala programming skills - Experience with web development, especially with website feature incorporation - Familiarity with Lichess org codebase would be a plus, although not necessary The Project Currently all analysis of a chess game via the Stockfish chess engine happens at the conclusion of each game. I would like to have this analy...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  WordPress Developer for Online UK Classifieds 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Description:** We are launching an “Automotive classified ads” platform dedicated to selling used electric vehicle parts within the UK. We seek an experienced WordPress developer to build a Minimum Viable Product (MVP) with key features, including private messaging, geographical distance search, payment integration for listing ads, user ratings and reviews, and other enhancements. **Project Scope:** 1. **User Registration and Login:** - Implement secure user registration and login. - Enhance user profile management. 2. **Classified Ads:** - Set up and customize a classified ads theme. - Configure ad categories, advanced filters, and autocomplete search using WP Job Manager. 3. **Geographical Distance Search:** - Implement location-based search functionality...

  $575 (Avg Bid)
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  139 คำเสนอราคา

  ...designer to help create a website for my business. The site will primarily be an online ordering platform, where users can place orders for my products. Key Requirements: - **Google Form Integration:** The heart of this website is the Google Form which will be integrated into it. This form should be user-friendly, seamlessly integrated into the site, and straightforward to process orders. - **Payment System:** Although the specifics of the payment method weren't provided, the website will have a barcode for payment purposes. The web designer should be able to implement the necessary system for this. Ideal Candidate: - Proven experience in web design and e-commerce. - Familiarity with Google Forms and online ordering platforms. - Ability to integrate a secure payment...

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm looking for a data entry specialist to assist me with the creation of a new database. The task involves inputting text data sourced from online platforms. The main goal is to organize this information in a structured manner that will be easily searchable and accessible within the database. Key requirements include: - Proficiency in data entry, with a focus on text data - Ability to work with online sources and extract information accurately - Experience in database creation or management This project is perfect for someone with great attention to detail and a methodical work approach. A background in data entry and familiarity with database systems will be highly advantageous.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา