ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,960 open source machine learning projects งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4496 (Avg Bid)
  $4496 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  3D Model of Washing Machine Lid and Drum 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a 3D Model for Washing Machine Lid and Drum. Lid should like the one in attachments. Also sample for drum can be found in attachment section. They should not have more than 10.000 polygons and file format should FBX and GLTF. (if possible USDZ as well)

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Machine Learning Prediction Model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...someone to teach us how what to do for next. Actually, it likes an architect role or technical support in the team. We need someone who has extensive experience on machine learning, deep learning and prediction model. We don't need you to code anything. You just need to guide us in our daily meeting. Daily meeting normally takes 0.5 - 1 hour and pretty flexible

  $86 / hr (Avg Bid)
  $86 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need a Python script that will analyze historic stock values and make purchase suggestions.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed on Linux using Python for Linux, Mac and Windows users

  $1042 (Avg Bid)
  $1042 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...software for me. I would like this software to be developed on Linux using Python for Linux, Mac and windows OS platforms. The objective is to design a software using deep learning algorithm, where by the salient features of a facial image of different emotions will be extracted, then the extracted features can be used for recognising different emotions

  $2474 (Avg Bid)
  $2474 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I want to cast aluminium heat sinks for electric motors. I need a 3d model file or DXF drawing of this part so I can get the casting made. I have a design in mind but I need someone to help me draw it. It's not complex, in fact fairly simple but I don't have the drawing skills. Happy to pay hourly rate for someone skilled and confident. Would be good if you've drafted for casting pa...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  Hello! I need to develop some software on Verifone vx820. We need to develop the software using the Verix V SDK. If you have experience in Verifone Verix, please contact me. We will discuss the project more details in private chatting. Thank you!

  $2713 (Avg Bid)
  $2713 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  PHP based Learning Management System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Friends, I am looking readymade PHP based Learning Management System (e-learning) system with complete source code. It is should responsive design with all features. Please bid with live demo details to check and finalise it quickly. I need it urgent, so bid if you have already this application. Thanks, John

  $819 (Avg Bid)
  $819 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Create a scalable computer vision search engine using open-source tools to: Apply auto object detection to a photo Identify the object or visual similarities to a related object Tag the object Aggregate, categorize, index and curate data to store in our database Use Case User1 will take a photo of an object User1 will submit the photo to User2 Search

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Python and Machine Learning Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is a simple project. Need to implement an existing code on a dataset. and organize and comment the code.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Machine Learning 5 วัน left

  Please Note This is Strictly for Only Us Freelancer who wants to Apply Machine Learning Engineer responsibilities include: Designing and developing machine learning and deep learning systems. Running machine learning tests and experiments. Implementing appropriate ML algorithms.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Design and develop vending machine communication and control platform using Arduino, 21rpm high torque vending machine 12v dc gear motor (40 motors), REES52 IR Infrared Sensor Module, wifi Module. Also need continuous support during the testing of the functionality on the actual vending machine.

  $804 (Avg Bid)
  $804 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I have a project in machine learning which recognizes the hand gestures. So i want a developer who can create an android application of that project for me.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Vibration and machine dynamics 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to help in the project based on vibration and machine dynamics

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  e-learning platform is an Online Content management software application for the management and delivery of online digital learning content. it enables Corporate Organizations &, Educators to deliver learning materials to their target audience, communicate, assess and Monitor progress. this platform can be used to train anyone and everyone considered

  $2699 (Avg Bid)
  $2699 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  I am currently working as a Machine Learning enthusiast , primarily doing Research and development along building interesting AI based model .In my current assignment I am need of a data set which could be used for internal training / validation for my model . Please refer to the attached text file for the details

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  We are looking to have our logo digitized for brother embroidery machine. It needs to be 4x4 and in a .pes format.

  $1027 (Avg Bid)
  $1027 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Optimize Energy efficiency for Machine type communication in 5G

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Currently, we are building an RNN(LSTM) Model to predict sales. But model is ...are building an RNN(LSTM) Model to predict sales. But model is not working well, and we are trying to add modules to improve the forecast accuracy. We need an expert on machine learning to give us some advices. We prefer to talk with you over the phone directly. Thank you!

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Developing a software and GUI for industrial manufacturing equipment (semi-conductor / photovoltaic industry), using .net libraries to communicate with ACS controller (Ethercat protocol); user level software; user interface GUI, recipe management, data logging etc.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Android app for language learning 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an Android app which will be incorporated in an Android tablet for learning language

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Desktop Application Developer - Thumb Attendance Machine Integration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...is based on php. so, you require to development that can installed in local computer and thubm attendance machine connected this computer through LAN or USB. this application is simple work just take attendance record from thumb attendance machine and upload it in web application. we are using shared hosting so, you require to submit data through php

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...is based on php. so, you require to development that can installed in local computer and thubm attendance machine connected this computer through LAN or USB. this application is simple work just take attendance record from thumb attendance machine and upload it in web application. we are using shared hosting so, you require to submit data through php

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need you to do a review of an language learning website. Here is the link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] After you would get familiar with the website, I need you to provide recommendations on how to significantly improve the website. For each improvement idea, please briefly describe: what would be the added value and the cost of implementation

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  slot machine app 4 วัน left

  We are a marketing company looking someone who can design a slot machine type to use in our desktop or mobile devise. We want to be able to place our sponsor logo on the slots. (we must be able to change sponsors logo on game). We must be able to set the number of prices offered. example: we have 1000 tickets available on the game. 20 days timeframe

  $2651 (Avg Bid)
  $2651 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล

  Hey This is a simple machine learning project which will not take more than 2-3 hours for the right person. Essentially, we need to use: - Logistic Regression for feature selection - Decision tree and SVM for classification You need to be available to work immediately for next 3-4 hours and you will work together with me to implement it. Please

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Mockup Mobile E-learning Site 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...topics. Using an icon or small picture is fine, as well as small amount of text (up to 30 characters). No search bar at this time. Once a topic is selected, the lesson will open and will have 3 parts. First it will have a short amount of key information in bullets, second, a short question or scenario, and third will be a checklist of items with shorter

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  At MKCL Pune, my team is working on the development of a mobile app named "Learning Assitant" which is primarily targeted to college students. This mobile application helps college students in learning their college syllabus in a totally interactive and collaborative way. Here, to proceed with mobile app onboarding process we are thinking to create

  $1537 (Avg Bid)
  $1537 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...month that have 2-5mm of plastic left on the core. Currently this is cut off by hand with a box-cutter, but we want to automate this and do this with a machine. We have some ideas of what such a machine might look like, based on other machines we've seen and our own experience, but we are not engineers or designers so we need some help. If this sounds

  $651 (Avg Bid)
  $651 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  I am looking for someone to design a control panel on Eplan complete with parts list for the control of two 1.1kW motors via a 120V inverter drive. I will provide a list of recommended parts and a sequence of operation. The system will have feedback from an pressure transducer with analogue output to a Red Lion controller. Control will be via relay logic and control voltage will be 24Vdc. We desi...

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  I am looking for an expert who has some deep knowledge in machine learning to help me set up an algorithm for stock price prediction and predict if a stock will go Up or Down. Technology: Python using Sklearn module, RNN, LSTM or similar ( Preferred ) Experience using hyper parameters - like Adam Optimizer. H2o (automl) ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $622 (Avg Bid)
  $622 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Azure Machine Learning and Statically Analysis using R programming, Spark , Haddop mapreduce. Text classification, Sentiment analysis,Predective ecpriment.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  This is a traffic prediction project. I have h...location, vehicle count and etc I expect you to do the following: 1- change format of dataset to the matrix to be imported by tensorflow 2- develop Python code using deep learning, tensorflow and etc to predict traffic 3- write the used methodology with formula in detail 4- Training and handover project

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Lifelong learning -- 2 2 วัน left

  I need you to write some articles.

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Lifelong learning 2 วัน left

  I need you to write some articles.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...engineer to modify/develop, test, validate software for machine controls and data exchange. Modify MDB/ICP (Multi-Drop Bus) software to incorporate new technology. Data exchange via a cellular modem for control, updates, monitoring and remote control. Depending upon success it could lead to other projects....

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  i have lots of student. so i need to update them about payment , news , and current affirs and also teach other online student online ..

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Need to set up SSL on a local Jenkins installation on Windows so all traffic to the Windows web server is served over HTTPs. Other expertise with Jenkins is an asset.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Deep learning 2 วัน left

  We are a new startup and are looking for a rockstar engineer with experience in deep learning and computer vision to help us with person re-identification across cameras that are not non -overlapping. More details during discussion. Thank You for your time.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  adversarial machine learning 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You will create convolutional neural network for online database and fine accuracy of classifier then u will adding some poise it means exposure an attack to degregate classifier performance

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am a member of a local search and rescue team. I found this Linux project : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And i got the idea for a device that can be plugged in to any vox device and send text messages of course the raspberry pi has to use a usb sound card for mic=Rx, speaker=Tx. so the idea is to have a Raspbeerry pi with an lcd module on, there will be 16 ss49 linear hall effect sensors that wi...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล