ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,995 opengl งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เขียนโค้ดตามโจทย์4-5ข้อ วันที่19พ.ค. เวลา13.30-16.30(ใช้teamviewเชื่อมคอมเราแล้วมาเขียนในคอมเราค่ะ) ถ้าสนใจสามารถมาขอดูตัวอย่างโจทย์/ตัวอย่างโค้ดที่ต้องเขียนเพิ่มเติมได้และเสนอราคาได้ค่ะ สามารถเพิ่มราคาจากช่วงราคาที่กำหนดไว้ได้

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  Theme: You are required to draw a scene which represents a party. The scene includes the following: 1. A ground 2. A fence or walls around the scene (All 4 sides) 3. A stage 4. Dance floor (minimum 4 blocks making it up) 5. Chairs and Tables (minimum three sets in the scene) 6. Dance lights.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Looking for expert in RealTime Computer Graphics for Developing a Portfolio of Real-Time Rendering Visual Studio, C/C++ and OpenGL

  $101 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  OpenGL Engine Dev C++ หมดเขตแล้ว left

  I need a project done by mid-August with the specs attached in the pictures.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  OpenGL Pixel/Fragment/Vertex Shaders หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for someone that can make adjustments on an existing OpenGL Fragment/Vertex Shader. It's written in GLSL. I can send you my current file & an video of the current effect It's achieving. I will send you an video of how it would need to look like. Thanks in advance!

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Building applications with 3D support on Windows หมดเขตแล้ว left

  C ++ programmer (respectively OpenGL) for building applications with 3D support on Windows, MacOS, Linux, iOS, Android platform. Knowledge in Game Development is a plus.

  $2389 (Avg Bid)
  $2389 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  OpenGL Objects Modelling หมดเขตแล้ว left

  I'd like some help with a project in OpenGL. I don't think it'd be difficult for someone who has experience, but I just don't have the time to put into learning it. It would be creating three 3D items - a book, a small bottle, and a rectangular prism (doorstop). I'd be glad to discuss details.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  OpenGL Objects หมดเขตแล้ว left

  I'd like some help with a project in OpenGL. I don't think it'd be difficult for someone who has experience, but I just don't have the time to put into learning it. It would be creating three 3D items - a book, a small bottle, and a triangular prism (doorstop). I'd be glad to discuss details.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Graphics OpenGL C++ หมดเขตแล้ว left

  Need an expert who has knowledge of OpenGL graphics API, used in conjunction with C++. Specification

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  OpenGL skeletal mesh load and display หมดเขตแล้ว left

  I know that you are probably not going to read this so I made a copy for you to read again. I cannot afford something that does not work. I am using Windows 10, Visual Studio 2022 C++ and OpenGL 3.3 . I use GLEW not GLUT. I need to be able to deform a skeletal mesh within the code and not in the shader. I want to be able to use more than one material. I would just need to have the diffuse texture or a color so I could implement the other textures myself. I can provide a model for you to use and have a shader compiler, a texture program, a camera and initialization code that you could use. I can use .fbx .dae or gltf2 formats. I do not need animations. I could use remarks to be able to help navigate the code.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We want to create a measurement app using AR in Unity 3D. This app should also draw Floor Plans in vector format. Part of the code has been written but has some bugs. Looking for an expert in OpenGL and Unity who can resolve these issues. 1. The measurement line Anchors are not placed on the same plane. So the exported Floor Plan image is skewed. 2. Need to export the final image in Transperant Png and SVG format. Will share the code with the shortlisted candidates. Bid only if you have worked with AR in Unity and know how to export project for XCode and Android Studio.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I know that you are probably not going to read this so I made a copy for you to read again. I cannot afford something that does not work. I am using Windows 10, Visual Studio 2022 C++ and OpenGL 3.3 . I use GLEW not GLUT. I need to be able to deform a skeletal mesh within the code and not in the shader and to multiply the vertices by the model matrix and use this in the vertex buffer. So that I have access to the vertices of the deformed mesh. This should be handled in GPU code. I understand that frustum culling relates to the camera so I would like the camera to work like it has a position in 3D space and has yaw pitch and roll. I want to be able to use more than one material. I would just need to have the diffuse texture or a color so I could implement the other textures myself. I...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  2d transformations with opengl หมดเขตแล้ว left

  create a project with opengl to do shearing

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We need somebody to set up OpenCL and OpenGL on our Linux computer. It is an ARM-based machine with a MALI 450 GPU. Linux 20 is already installed and running. We will provide you SSH access to the computer plus a video stream of the machines output, so you can work remotely and see the output. What the deliverables should be: - We will supply a number of OpenGL demo's. These should run on the HDMI output, when started from SSH. - Clappr video player should be installed and should be able to play videos on the HDMI output, using the GPU, when started from SSH terminal. - lolminer (or similar) should be installed and should work with GPU support. - Documentation should be included to set up all of the above on other identical devices.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  C++ Developer with OpenGL and CUDA หมดเขตแล้ว left

  Hi there, I have a project solution in Visual Studio, using C++ and OpenGL. Is a simulation of some geometric shapes and their movement in space, using gravity, collisions and friction. (This is provided) The project runs entirely on the CPU and I need someone to parallelize whatever can pe parallelized using CUDA or plane Compute Shaders. The project is not big. Send me proposal so I will send further details

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  C++ and OpenGL Developer (CUDA) หมดเขตแล้ว left

  I have a project solution in Visual Studio, using C++ and OpenGL. Is a simulation of some geometric shapes and their movement in space, using gravity, collisions and friction. (This is provided) The project runs entirely on the CPU and I need someone to parallelize whatever can pe parallelized using CUDA or plane Compute Shaders. The project is not big. Let me know, if you are interested

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Creating UI (ImGui) elements for ease of use and for showcasing the projects features. Recursive Ray tracing /Deferred shading / Shadow maps / Rasterized Reflections

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We need somebody to set up OpenCL and OpenGL on our Linux computer. It is an ARM-based machine with a MALI 450 GPU. Linux 20 is already installed and running. We will provide you SSH access to the computer plus a video stream of the machines output, so you can work remotely and see the output. We have a number of OpenGL demos that should run and also minerd (or some other mining software requiring a GPU should work).

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Help in C++ internal dll trainer หมดเขตแล้ว left

  I'm developing a C++ internal dll: I have a few questions and bugs like an exception: Access violation I'm trying to find someone that can help me explaining what I'm doing wrong and support with new features.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Looking for unreal developer หมดเขตแล้ว left

  ...engine development -Proficiency in Unreal Engine with an understanding of UE5 architecture and rendering pipeline -Great understanding of UE5 SDK including C++ and Blueprints, animations, graphic programming, and optimization Proficiency in C++ or similar object-oriented languages Preferred: Master’s or higher degree in Computer Science or equivalent experience Experience with GPU programming like OpenGL, DirectX or Vulkan...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  [OpenGL/C++] Improve my computer graphics หมดเขตแล้ว left

  Hello and hope you are all well! I am seeking an OpenGL/ C++ expert to help me improve my computer graphics. I can share my work and also the exact improvements via chat. Budget: $35-40USD Deadline: 26-27/5

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Implement a small OpenGL game หมดเขตแล้ว left

  Hello! I need someone to help me build a small game, which I can use later as a layout. The game is a flight simulator. 1. The plane must be able to take off, fly, and land. 2. The scene must contain several (more than 4 and less than infinity) three-dimensional objects that move independently. 3. All of the objects in the game must be textured. 4. The scene must be illuminated by at least two light sources. (e.g. when the plane moves, it must be illuminated by the light differently). You CAN'T use these commands: 1. glBegin, glEnd – instead use glDrawArrays/glDrawElements 2. glVertex, glNormal, glTexCoord – insted use glDrawArrays/glDrawElements 3. glRotate, glTranslate, glScale – instead use procedures rotate/translate/scale from GLM library 4. gluLookat &ndash...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  I need help with an OpenGL project หมดเขตแล้ว left

  I need to create a program that renders three 3D objects with lighting and textures (Without OpenGL Utility Toolkit). I have already made a start and have been struggling with parsing an OBJ file to render in my scene.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Cartographic Map Viewer and Editor (OpenGL) หมดเขตแล้ว left

  ■ Requirements - Modern Open GL 3.3 or 4.6 - C++ programing - Libraries to use GLFW, GLAD, IMGUI - Visual Studio project 2019 - The app must be a only windows aplication - Use advanced optimization methods like bvh ■ What should the application do? - Draw shapes: Points, lines, line string, closed polygons, texture load - Edit shapes: Move/delete shapes, add/move/delete vertices of created shapes - Select shapes - Grouping system - Layer system - Ortographic camera like google maps (pam and zoom movement) - Support to load/edit geojson file - Menu for: settings, lines thickness, layers colors, transparency ■ Files to be delivered - Visual Studio project 2019

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  j'ai besoin d'un développeur opengl/opencv หมดเขตแล้ว left

  c'est un jeu 3d ou un vaisseau spatial doit éviter des astéroïdes pour arriver a une station orbitale. plus d'explications sur le projet dans le fichier.

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  OpenGl προγραμμα หมดเขตแล้ว left

  Τριδιάστατος μετασχηματισμός παραθύρου προς θύρα θέασης Στα συνημμένα παρατίθενται οι οδηγίες

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  help with opengl particle system หมดเขตแล้ว left

  I have a problem with my opengl particle system implementation, the logic is working but i cannot obtain a proper blending.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  AR / VR Mobile Application หมดเขตแล้ว left

  My requirement is to create a 3D Avator from the updated picture and has to convent to the pdf book with the different environment from Mobile / Web Application looking for someone to do the extraordinar...the different environment from Mobile / Web Application looking for someone to do the extraordinary work for this project i can provide UI if you need Basic reference site : Project Enviorment: React / Unity3D, Visual studio 8-19 Graphics SDK/APIs : HLSL (high-level shading language) 3/4/5, DirectX 9/10/11/12, WebGL, Unity3D, OpenGL, VR(Oculus/SteamVR/HTC Vive) 3D simulators in multiple environments, machines/components assembling/disassembling sims, ROV simulators, VR (HTC/Oculus) / AR for various training simulators etc

  $1782 (Avg Bid)
  $1782 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  HELP with OpenGL project หมดเขตแล้ว left

  I already have the code to work with, just require some modification. I have a fixed budget, please consider and apply.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  TECHNICAL PROJECT MANAGER (PYTHON DESKTOP DEVELOPER) หมดเขตแล้ว left

  ...solutions, and implement efficiency improvements. - Design UML diagrams for system requirement - Design System architecture for integrating different technology stacks “Firebase, 3rd party cloud SDK, Unity, IOS, Android and PyQt ” - Approve design feasibility related to technical challenges in VR - Code review - Repo management PYTHON DESKTOP DEVELOPER DUTIES: - Use Python (and Qt, QML, OpenGL, numpy) to implement new features and maintain existing features for the desktop frontend. - Create prototypes for new ideas and features - Understand end-user requirements to provide technical solutions, UI designs, and implement new software features. - Develop a clear, reliable, and robust desktop AP which allows 3rd party plug-ins. Ensuring testing layers, includ...

  $2971 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $2971 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  OpenGl, Beautiful Scenery หมดเขตแล้ว left

  To use open gl to come up with beautiful scenary with mouse qnd keyboard iteration

  $2945 (Avg Bid)
  $2945 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Open gl project หมดเขตแล้ว left

  Create a game with the following specifications using OpenGL library: 1. The game starts with a menu that has the title of the game, then two buttons as seen in figure 1. Note that the two strips of squares at the sides of the screen are animated. Left strip moving downward. Right strip moving upwards.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Build me a 3D Zoo หมดเขตแล้ว left

  The application must be written in Java with OpenGL. The idea of the application will be a 3D zoo that will include 3 cages with animals, in each cage the animals will be different. We must be able to interact with the animals through the keyboard. you must be able to move with your mouse through the zoo We need the code to be commented and your support to run it.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build me a 3D zoo application in Java with OpenGL หมดเขตแล้ว left

  The application must be written in Java with OpenGL. The idea of the application will be a 3D zoo that will include 3 cages with animals, in each cage the animals will be different. We must be able to interact with the animals through the keyboard. You must be able to move with your mouse through the zoo. We need the code to be commented and your support to run it.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Mobile / Web App from Unity 3D หมดเขตแล้ว left

  We would want to have a website similar to , which is now in 2D. We would like to implement the same concept in 3D, Android, and iOS in addition to the present functions of ...com/ and , but I'm not sure if the same figure may be utilized in numerous postures that can be exported into PDF for a Photo Book. We can prefer someone who has a solution. We will provide you with the UI we prefer the technology in React / Unity3D, Visual studio 8-19 Graphics SDK/APIs : HLSL (high-level shading language) 3/4/5, DirectX 9/10/11/12, WebGL, Unity3D, OpenGL, VR(Oculus/SteamVR/HTC Vive) 3D simulators in multiple environments, machines/components assembling/disassembling sims, ROV simulators, VR (HTC/Oculus) / AR for various training simulators etc

  $780 (Avg Bid)
  $780 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Code my GLUT/OPENGL Homework หมดเขตแล้ว left

  If you are interested in coding in glut and opengl on template source code I can share my documentations

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Android Video transition Effects OpenGL es หมดเขตแล้ว left

  I Want a Simple Android App that can Play a List of images and Videos Together using OpenGl Transitions with Seekbar for seeking the video. You can find Transition Glsl Files from this Project This Project can Play a List of Images with GL transition Effect. But I am not able to do video transitions. You can either modify the project with video transition OR You can create a simple project with the required functionality. I don't need any file picker implementation or anything..just a Program to Show Video Playback of a List of videos and Images with open gl transitions that can be paused, played, and seek. You can store input video and images in either the raw folder or asset folder to avoid complications on file permission and file pickers libraries

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Add developer to the team -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ● 4 years’ experience in gameplay programming or UI design using Unreal Engine ● Proficient in C++ ● Qt, OpenGL, WebGL experience is highly desirable ● Experience working with REST APIs ● Notions of 3D algorithms and good knowledge of mathematics ● Experiencing working with designers to implement experience specific UI/UX ● Excellent communication skills in English ● Ability to apply creativity in problem-solving and the ability to think outside of the established solutions ● Ability to receive, solicit and give constructive feedback.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Add developer to the team หมดเขตแล้ว left

  ● 4 years’ experience in gameplay programming or UI design using Unreal Engine ● Proficient in C++ ● Qt, OpenGL, WebGL experience is highly desirable ● Experience working with REST APIs ● Notions of 3D algorithms and good knowledge of mathematics ● Experiencing working with designers to implement experience specific UI/UX ● Excellent communication skills in English ● Ability to apply creativity in problem-solving and the ability to think outside of the established solutions ● Ability to receive, solicit and give constructive feedback.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  QT OpenGL Graphics Programmer Needed หมดเขตแล้ว left

  We need an expert in the QT framework. To help us complete our OpenGL C++ render engine. It has already been started but we need a QT expert to continue it. We also need to integrate OpenSceneGraph into our QT renderEngine so we need someone who understands how to use openscenegraph or someone who can learn fast by reading the openscenegraph documentation. We will need someone who understands volume rendering and knows advanced Opengl and GLSL

  $1180 (Avg Bid)
  $1180 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Fruit Bowl Scene หมดเขตแล้ว left

  OpenGL Scene with 3 fruits in on a plate. Some files will be sent for basic project structure but texture attribute has not been set up properly. Please use the header files included in this when received.

  $43 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Ray-tracing หมดเขตแล้ว left

  Ray-tracing program using C++ and OpenGL

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Project for Federico Santos S. หมดเขตแล้ว left

  Hi Federico Santos S., I noticed your profile and would like to offer you my project. Am looking for someone to work on a ray tracing program using C++ and OpenGL

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for ZAWN Tech หมดเขตแล้ว left

  Hi ZAWN Tech, I noticed your profile and would like to offer you my project. Am looking for someone to work on a ray tracing program using C++ and OpenGL:

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  modeling may be done by cinema 4d or blender, but displaying and simple animation must be done by opengl with java.

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  3d modeling and animation with jogl หมดเขตแล้ว left

  Construct a model of snake and make a simple animation with Java OpenGL.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...briefly (5-10min), how the transparency has to be handled, in order for the image to have identical pixel values in comparison to the original program. I guess as soon as it has been implemented, this should be a matter of seconds. I am confident, I have the skill to solve my problem myself, eventually, though I'd rather have someone do the task for me or help me. I assume basic skills in OpenCL/OpenGL/C++ are helpful, if not even required. I want to be able to communicate with you easily, so I test whether you have read this description or just copy-pasted your default resume like an senseless opener: In case you have read till here, start your bid with "IR EAD IT" followed by 2 plus 8 in the first line. Also, start with a small bid and we can have a chat/audio...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  unity shader developer GLSL / HLSL หมดเขตแล้ว left

  ...Windows-builds as well. Stereo Rendering Texture Shader to be used on, spheres, planes and other geometry for Video and Stills(pref over under) Working within the Universal Render Pipeline in Unity Version 2020.3.30 Working with the latest Oculus Integration (38.0) In Build (AppLab Specs) and trough Link Multi-view is highly preferred, but if that doesn’t work, Multi-pass is acceptable Ideally supports both OpenGL and Vulkan Nice to have: the shader also works with OpenXR Unity Build Settings: Build Platform: Android (Oculus Quest) Texture Compression ASTC Compression method: LZ4 Color Space: Gamma Scripting backend: IL2CPP API compatibility level: .NET 4x Target Architectures: ARM64 Deliverables: Unity scene based on the provided specifications with a sphere playing a e...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  computer graphics -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Computer Graphics rendering of a rubik's cube using OpenGL, JAVA, JOGL, GL4, version 430.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน opengl ชั้นนำ