ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 operations management control งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Garbage fees Management หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  Website for management database in company or school and other. เว็บไซต์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน บริษัท หรือโรงเรียนและอื่น ๆ

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $721 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  ออกแบบจำลอง Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโปรแกรมคอนโทรลโดยใช้ telemecanique zelio logic ควบคุม design program PLC Control with zelio logic Job by Job

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ออกแบบจำลอง Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโปรแกรมคอนโทรลโดยใช้ telemecanique zelio logic ควบคุม design program PLC Control with zelio logic Job by Job

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Fatal Error Post Composer Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  After installing Composer, my site has encountered a fatal error. This happened while I was trying to get the site operational and running smoothly, with Composer as a tool for dependency management. If you know the error please let us know you can fix it. PHP version was updated but we didnt want new version. The ideal freelancer for this job should have: - Strong experience with Composer - Deep understanding of dependency management - Prior experience resolving fatal errors - Proficient in PHP and web development In your proposal, please provide a brief overview of your relevant experience and how you plan to approach the issue.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...seeking a budget-friendly billing software that offers essential functions like inventory management, sales tracking, and invoice generation. The software should be compatible with Windows and Android systems. Key Features: - Inventory Management: Software must allow tracking of inventory levels, orders, sales, and deliveries. - Sales Tracking: Ability to monitor sales trends, customer purchase history, and employee performance. - Invoice Generation: Functionality to create and customize invoices, and automatically send them to clients. Ideal Skills: - Experience in developing billing software or similar applications. - Proficiency in Windows and Android software development. - Knowledge of inventory management and sales tracking systems. - Ability to create user-...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  ASP.NET to CodeIgniter 4 Conversion (Basic is already ready) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an admin panel in ASP.net and I'm looking for an expert in CodeIgniter 4 to convert it. The panel has user management, content management, and reporting and analytics functionalities, so the freelancer must be comfortable working with and maintaining these features. The converted panel should have a modern and sleek design. I want the UI to be user-friendly and visually appealing. The freelancer should be able to work with the existing ASP.net system and convert it into CodeIgniter 4 using an automated script for data migration. Key Skills: - Strong experience with CodeIgniter 4 - Proficient in database management - Design skills for creating a modern, sleek UI - Prior experience with data migration using automated scripts It's important that the f...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  React Developer for Frontend and API Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled React developer to assist me with two key aspects of my project: frontend development and API integration. Frontend Development: - You will be responsible for creating a user-friendly and responsive frontend design. This will incl...seamless user experience. API Integration: - I'm looking to incorporate new API calls to the project. This requires someone who is comfortable with API integration and understands how to leverage external data sources efficiently. Ideal Skills and Experience: - Solid experience with React and frontend development - Proven track record of successful API integration - Strong understanding of state management in React - Excellent problem-solving and communication skills - Familiarity with fetching and posting data from...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...development, and business operations, I'm seeking an experienced professional to assist primarily with business development and management. Key Project Deliverables: - Business Consulting: Provide expert guidance and advice on other businesses - Market Research: Conduct in-depth market research to identify opportunities for revenue growth. - Data Analysis: Use data analysis to inform strategic business decisions. - Strategy Development: Collaborate on developing a comprehensive business development plan. - Communication: Effective communication of complex concepts to facilitate understanding and decision-making. - Business Operations: Streamlining and optimizing business operations for better efficiency. Your primary focus will be on the business devel...

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I need a skilled freelancer to create an AI-based web application that will facilitate the interview process. The application should have the following features: - Automatic Candidate Screening: The application should be able to screen candidates based on predefined criteria. - Interview Scheduling: It should allow for easy and automated scheduling of interviews, making the process more efficient. - Video Interviewing: The application should support video interviews, enabling remote interviewing. The backend of the webapp needs to be developed in Python. It's essential that the selected freelancer has experience with this language. Additionally, the webapp should be integrated with LinkedIn. This integration is crucial for our hiring process, so proficiency with LinkedIn's API ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert to create a set of templates in Word. The goal is to facilitate the collection of needs from stakeholders in an organized manner. Key Points: - I expect the templates/forms to be stored in a centralized location for easy access and management. - The level of customization I'm looking for is medium, meaning I need some level of customization with predefined options. I'm seeking a freelancer with prior experience in SharePoint configuration, particularly in: - Developing and implementing document management solutions within SharePoint. The ideal candidate should have excellent communication skills, as the success of this project will rely on their ability to understand and translate the needs of stakeholders into an effective ShareP...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm in need of a dedicated, multichannel appointment setter to help my digital marketing agency schedule consultations with potential clients. The ideal candidate w... Key Responsibilities: - Contacting small and medium-sized businesses through various channels. - Setting up appointments for consultations with my team. Desired Skills and Experience: - Proven experience in appointment setting. - Familiarity and comfort with cold calling, SMS outreach, and email outreach. - Excellent communication and interpersonal skills. - Strong organizational and time-management abilities. Desired Outcome: The primary goal of this campaign is to fill our schedule with consultation appointments. I'm looking for someone who can effectively engage potential clients and successfully book ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Excel Speed Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm struggling with a slow Excel file that takes around 20 minutes for each change. I suspect the volume of data, with thousands of rows/columns, might be the issue. The formulas, although not overly compl...minutes for each change. I suspect the volume of data, with thousands of rows/columns, might be the issue. The formulas, although not overly complex or extensive, may also be contributing to the sluggish performance. I need help from an Excel expert who can: - Diagnose the root cause of the slowness - Streamline and optimize the file for better performance Ideal Skills: - Expert in Excel operations - Transfer large data sets efficiently - Understanding of excel formulas and functions - Dexterity in spotting and rectifying errors - Good problem-solving skills to identify...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  Expensify is a team of generalists developing today's leading expense management tool. Maintaining our reputation as an innovative leader in the world of finance requires an incredibly reliable and secure system for processing financial transactions. Accordingly, we primarily leverage time-tested languages, but we're looking to unify our front-end across platforms. For this, we're leveraging React Native and are looking toward the community on Upwork to help solve a variety of problems, both big and small, related to this migration. Please see the GitHub issue for full details: Your Proposal: - You *must* post a proposal for how you will fix this issue in the GitHub issue linked above. - Your proposal should include a technical explanation of the changes

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  AI-Driven Mortgage Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and database management. Key Project Components: - Backend Development Skills: I am looking for a developer with expertise in AI integration, RPA bot development, database management, and RESTful API creation. - AI-Driven Functionalities: The platform should automate the mortgage broking process, ensure efficient data extraction, and manage applicant information in a streamlined manner. - Technology Stack: Your proficiency in Java, Node.js, and RESTful API development would be essential for this project. Experience with React.js would also be a significant advantage. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in AI-driven platform development and mortgage industry knowledge is a plus. - Strong understanding of backend development, API creation, and database ...

  $2553 (Avg Bid)
  $2553 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...the subject. - Strong writing skills: A good grasp of the English language and the ability to write engaging and informative content is essential. - Analytical skills: The ability to compare and contrast different ancient civilizations through a critical lens is crucial for this project. - Attention to detail: As the project involves in-depth research, attention to detail is a must. - Time management: The ability to adhere to deadlines is important. The chosen freelancer will be expected to create a comparative study that explores the characteristics, achievements, and legacies of two or more ancient civilizations. This will involve delving into the historical contexts of these civilizations and drawing insightful comparisons between them. If you have a passion for histor...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need lateral powerpads designed specifically for an Electr...The pads should heavily feature an ergonomic design, ensuring it naturally fits the rider's feet and securely attaches them to the machine. Key requirements: - Ergonomic Design: The pads should be shaped to promote good posture and comfortable riding position. - Aesthetic Design: The pads should be decorative and pleasing - Designed for Safety: The pads should allow for an excellent grip and control of the machine This project is primarily about enhancing the rider's experience when using their Electric Unicycle. The ideal freelancer will have experience in designing ergonomic products, that do fit the morphology, a good understanding of 3D printable designs, and a keen eye for size and proportions. Deli...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี

  ...ideology. I am in the market for an editor who can consistently deliver these kinds of videos for my YouTube channel, regardless of the editing style. 1. Understanding of Diverse Editing Styles: I do not limit my content to one particular editing style. Hence, it is essential for the editor to have the ability to switch between Cinematic, Vlog-style, or Documentary-style effortlessly. 2. Time Management: My desired video duration falls between 1-3 minutes. The editor must possess the skills to tell a clear, concise story within this time frame. 3. Familiarity with YouTube: Familiarity with YouTube platform is advantageous as it can inform the editor about the kind of cuts, transitions, and timing practices that work best for the platform's audience. Ideal ...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer with extensive WordPress experience to revamp my single-course online platform. The project involves redesigning our course landing and main pages in a minimalist style, implementing automation for user registration...our course landing and main pages in a minimalist style, implementing automation for user registration, login, password reset, and profile updates, enhancing the overall learning experience and engagement, and integrating the platform with our existing CRM, BREVO. Ideal candidates should possess: - Solid WordPress skills, with a keen eye for minimalist design - In-depth understanding of user management automation functionality - Proven track record in improving online learning experiences - Experience with CRM integration, spec...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...with our project managers, engineers, and designers to ensure all aspects of the bid are aligned with our capabilities Ideal Skills and Experience: - Proven history of writing successful bids in the construction and engineering sector, particularly in the Middle East - Adept at understanding complex technical information and translating it into clear, persuasive proposals - Excellent project management and organizational skills to gather necessary details and meet tight deadlines - Strong communication skills to work effectively with internal teams and external stakeholders - Expertise in understanding and addressing the needs of potential clients in the construction and engineering industry - Familiarity with the bidding process in the Middle East market would be a significant ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a complete website for IPTV with integration to the Stalker portal via API. It should include user and device management, as well as invoice and payment management. All further requirements will be provided separately, which we will discuss in the chat.

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Mobile App for Lifestyle and Social Features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...application for me. The app will serve as a lifestyle management tool with a primary focus on social networking. Key Features: - Social Networking: The app's primary feature is the ability for users to connect and interact with each other. The app should include standard social networking functions such as user profiles, friend requests, messaging, and the ability to post and share content. - Lifestyle Management: The app should also include robust lifestyle tracking functionalities. Specifically, the app should allow users to manage their dietary information (food intake and preferences), log their exercise activities, and track their sleep patterns. Additionally, the app should facilitate bookings, allow for freelancing and provide schedule management funct...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  temp and perm staff recruitment and Managment System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our company is a small-sized business. we need a Recruitment Management System. We require a system focusing on the job posting, temp employee, perm employee, and client management. System to enable us to assign temp hourly roles to staff, track and manage their activities including timesheet, location tracking, etc. as this is our top priority. The system that can efficiently manage and track the candidate management process. Ideal candidates must have experience and a track record in developing recruitment management systems focusing on job posting, tracking, timesheets, and staff HR management. The project will be delivered on a usable milestone basis. ( applicant module(front end/website); Employee Module, Admin Module, and client Module. This applica...

  $2386 (Avg Bid)
  $2386 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  ...mere inventory management, sales forecasting, and work order management. It extends to dynamic aspects such as human planning, machine planning, production priorities, and even predictive maintenance in machinery planning. Key Features: - Inventory Management - Sales Forecasting - Work Order Management - Human and Machine Planning - Production Priorities - Material needs AI Integration: - Predictive Maintenance in Machinery Planning - Demand Forecasting in Sales and Production - Optimization in Production Priorities Preferred Skills & Experience: - Comprehensive understanding of MRP and Production Planning systems - Expertise in AI integration within industrial applications - Proven experience with manufacturing industry projects - Advanced understand...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  E-commerce WordPress Site Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced WordPress developer to help me fix some issue with my websites. 1. Website 1-E-commerce website (loading and performance issue fixing) 2. Website 2- (Adding a new page with payment system and gift card system) Your primary task will be finding the issue and fix the issue for the online store. While you won't be responsible for product management, you will need to ensure that the site is optimized for smooth transactions and customer experience. Also adding a page for the second website and integrating gift card and payment options. Ideal skills for this project include: - Proficiency in WordPress development, including e-commerce plugins - Understanding of responsive design - Knowledge of e-commerce best practices - Understanding of SE...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา
  Efficient Web & Google Profile Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled web developer to create a simple yet efficient website for my electrical company. The website should primarily contain basic contact information. Simplicity and user-friendliness are main prerequisites of the design. The scope of work also includes setting up a Google profile for my business. After p...up a Google profile for my business. After profiles setup, I request assistance in converting my HiPages reviews to my Google profile. Previous experience in doing similar tasks will be advantageous. Essential skills: - Web development - Google profile creation - Conversion of HiPages reviews to Google profile. Please note, I only require help with the Google profile setup, the profile management afterwards will be done by me. Looking forward to receiving your ...

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  AI Trading Bot for Multi-Market Arbitrage 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...strategies accordingly. - Portfolio Management: It should be able to efficiently manage multiple trades and portfolios. - Risk Management: The bot needs to have a robust risk management system in place to ensure trading is done within predefined risk levels. Market Analysis: Continuous monitoring and analysis of multiple cryptocurrency exchanges and stock markets. AI Algorithm Development: Creation of sophisticated algorithms using machine learning and neural networks. Real-time Data Integration: Integration with APIs from various exchanges to gather real-time pricing and trading data. Backtesting and Simulation: Rigorous backtesting of strategies against historical data to ensure reliability and profitability. Risk Management: Implementing stringent risk ...

  $1352 (Avg Bid)
  $1352 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  ...invoicing, material control, budget management, and reporting. Key Modules: 1. Project Management: - Store project details, timelines, and milestones - Track project progress and status 2. Invoicing: - Create and manage invoices - Track payments and outstanding balances - Generate payment reminders 3. Material Control: - Inventory management for project materials - Track material usage and reorder points - Record material costs and suppliers 4. Budget Control and Monitoring: - Set and track project budgets - Monitor actual costs against budgeted amounts - Flag cost overruns and provide alerts 5. Reporting: - Generate standard and custom reports - Project status reports - Financial summaries - Material usage reports - Budget variance report...

  $498 (Avg Bid)
  $498 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  UX/UI Design for Professionals 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented UX/UI designer who can help enhance the visual appeal of my web and mobile App Key Points: - its a job management software for service businesses - it will manage enquiries from customers from different channels like phone and web forms - focus will be on enhancing the user interface and visual elements, ensuring they are clean, intuitive, and appealing. good understanding of UI/UX principles and provide a portfolio of similar projects - mention Zebra to show you have read the brief. only people with - Experience in creating user-friendly interfaces and a good eye for detail are also highly appreciated. If you think you have the skills and experience to help me achieve these goals, please reach out with your portfolio and any relevant work samp...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented digital marketer capable of overseeing three integral aspects of my business's online presence: - Social Media Management - Search Engine Optimization (SEO) - Content Marketing Google ads The ideal candidate will aid in implementing a multi-faceted campaign designed to: - Amplify our brand awareness - Drive increased traffic to our website - Generate substantive leads and sales Our campaign is to be targeted at a broad demographic, encompassing ages 18-44. The successful freelancer will have comprehensive knowledge of and demonstrated experience in the three mentioned areas of digital marketing. They will understand how to engage and draw in our intended audience, and convert their interest into tangible sales. The goal is to maximize our ...

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Instagram Community Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estoy buscando un community manager con experiencia, específicamente perfeccionado en la gestión de Instagram. El enfoque principal será aumentar nuestro número de seguidores y aumentar el conocimiento de nuestra marca. Las habilidades y experiencia ideales incluirían: - Éxito comprobado en aumentar los seguidores de Instagram - Conocimiento profundo de Instagram para aumentar la visibilidad. - Fuertes habilidades para crear fotografías atractivas. Sus principales tareas implicarán: - Generar contenido fotográfico original que resuene con nuestra audiencia. - Identificar estrategias para aumentar la visibilidad de nuestra marca. - Utilizar las funciones de Instagram para hacer crecer nuestra base de seguidores rápida...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Java deve...and resolve any lurking bugs which may affect the optimal performance of my projects. 2. Adding New Features: Besides just tweaking what's already there, I also aim to introduce new features. The exact requirements will be provided upon project awarding. The bulk of the attention, in this case, is required for the functional operations of the project, thus I'm seeking a developer who excels in managing and improving the functionality of various system operations. When submitting your applications, please include your past experience in similar projects. Having experience in troubleshooting and fine-tuning the performance of Java projects will be a plus. Expect an interactive process, as the success of this proj...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a lead-generating webs...attract and engage potential clients. - Recommendations: I'm open to your suggestions on other effective features for lead generation. Ideal Skills: - Web Development: Proficiency in developing websites on platforms like WordPress or Shopify. - UX/UI Design: Ability to create a visually appealing and user-friendly site. - SEO Knowledge: Implementing basic SEO practices for lead generation. - Time Management: Ability to meet a tight deadline and deliver the site within 2 days. Cost include template where necessary Your primary goal will be to create a professional website that not only generates leads but also effectively represents my mortgage broker services. If you have any experience in the mortgage or finance industry, please let me know in...

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Full Amazon Account Setup & Branding 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking comprehensive assistance with setting up my Amazon account, listing products, and verifyin...number of products, although the exact quantity is currently unspecified. - Brand Registry Verification: This is crucial for brand protection and access to Amazon's enhanced marketing features. - Enhanced Brand Content: While not an immediate need, there may be a future requirement to create enhanced brand content or A+ content for my products. Ideal Freelancer: - Experience in Amazon account management and product listing, particularly on behalf of small businesses or startups. - Knowledge of the Amazon brand registry process and how to navigate it for successful brand verification. - Proficiency in creating engaging enhanced brand content or A+ content would be a si...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient web developer to create a comprehensive and interactive private website for my company, tailored towards our staff. This website sh...facilitate bi-directional communication within the company - Provision for downloadable resources such as company policies, forms, guidelines, etc. - Contract, report and admin dashboard setup for comprehensive management - Functionality to manage and display important dates such as staff visits, operations, and meetings - A unique system to treat each user specifícally, exhibiting forms, operations, or attachments based on their role The ideal candidate would be one with previous experience developing similar secure, internal websites and possess strong skills in backend management systems...

  $1021 (Avg Bid)
  $1021 การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา

  ...Assistant for ongoing support. The ideal candidate should have a solid understanding of digital marketing and be proficient in Canva. Key Responsibilities: - Social Media Management: Primarily focused on Facebook and Instagram. This includes content posting and management, as well as communication with followers. - Content Creation: The VA will be expected to create engaging content in the form of blog articles, social media posts, and graphics/visuals. Experience in content writing and graphic design is essential. Skills and Experience: - Proven experience as a Virtual Assistant with a specific focus on social media management and content creation. - Strong understanding of digital marketing strategies and best practices. - Proficiency in Canva or similar graphic...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Interactive 3D Unboxing Animation on our Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled animator who can help me create an interactive and engaging 3D unboxing animation for my website. The animation will be showcased on a scro...immersive user experience. A good understanding of user interaction design and creative thinking will be essential for this project. We're looking for someone who can bring fresh ideas to the table, in addition to executing the animation itself. Ideal Skills: - Proficient in 3D animation software. - Experience with web animation and design. - Creative thinking. - Strong communication and project management abilities. If you're confident in your ability to deliver high-quality, engaging animations that can elevate our user experience, I'd love to hear from you. Please include relevant samples fr...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled content writer and business strategist to obtain API keys from another company via mail. Key Responsibilities: - Develop a strategy for obtaining API keys for integrating third party services into our software - Write professional and persuasive mails to approach other companies Ideal candidate should have: - Experience in project management and strategy development - Proven track record of successful business negotiation and communication - Expertise in cross-platform mobile application development - Deep understanding of API integration This project aims to create a cross-platform mobile application, so experience in such development is crucial. Knowledge in developing software applications that integrate with third-party services is a huge plus. I&...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking a dedicated freelancer proficient in Power Automate cloud flows and Power Apps for work support purposes. My needs lie in various areas, including: 1. Troubleshooting And Error Resolution: The ideal candidat...apps to augment my operating processes. 3. Enhancement Of Existing Workflows And Apps: Existing systems need refinement for better productivity, and your input here would be vital. The main objective for this project is to streamline business processes, increase productivity, and improve data accuracy. Therefore, anyone with experience in data entry and processing, workflow automation, and task management would be a perfect fit. It’s important that you can diagnose issues quickly and accomplish tasks without sacrificing quality. Let's automate and...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in ph...the images you select - Ensure the highest quality and consistency of edited photos Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a photo editor, particularly within the portrait photography field - Expertise in photo editing software - Strong attention to detail and creative flair - Ability to make editorial decisions based on the context of the images - Excellent communication and time management skills - Strong understanding of digital photography and the latest trends in the industry Please only apply if you have extensive experience in photo editing, particularly in the field of portrait photography. Your ability to make editorial decisions and consistently deliver high-quality, publication-ready photos is crucial for the success o...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am looking for a School Management Software that is designed to provide a comprehensive solution to manage all aspects of a school including attendance tracking, gradebook management, student information system, marksheet, teachers attendance, teachers salary, fees, fees receipt, TC, aadhar KYC, SSID, student registration and bus tracking. The software should also feature fingerprint attendance and library management capabilities. Key features: - Attendance tracking: It should support manual entry by teachers and integrate with biometric/fingerprint/RIFD systems. - Gradebook management: The software should offer calculation of average grades, the ability for teachers to input grades for each assignment and automated grade calculations based on weightage. - S...

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา