ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 optical character recognition งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Cartoon and character PS หมดเขตแล้ว left

  Hi, My name is jing .I'm a graphic designer from Thailand.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  รับเขียนแบบโทรคมนาคม เน็ตประชารัฐ,เน็ตชายขอบ, Copper Network,Optical Network,FTTx Network,เขียนแบบ Section ส่งอาจารย์,ฯลฯ

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  วาดภาพประกอบ หมดเขตแล้ว left

  วาดภาพcharacter การ์ตูนสไตล์จมูกยาว

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  วาดภาพประกอบ หมดเขตแล้ว left

  I love to design character and Scene Design by illustration. I would like to continue to develop my skills in character construction as if is applied to animation and games. ทั้งนี้ได้แนวไฟล์แนวทางทีสามารถทำได้ เป็นงานที่ทำที่ออฟฟิตมีลิขสิทธิ์เลยใช้ภาพจากเกมและที่สร้างเองบางส่วนค่ะ

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ฟังชั่นหลักของแอพนี้ จะเป็น Stroke Gesture Recognition เป็นแอพเกี่ยวกับสอนเด็ก เขียนพญันชนะ ไทยและ อังกฤษ สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดได้เลยค่ะ

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  i'm create Website , Application, Animation, Character, Logo, Print รับออกแบบเว็บไซต์ แอพพริเคชั่น อนิเมชั่น คาแร็คเตอร์ดีไซน์ โลโก้ สิ่งพิมพ์

  $1500 - $2000
  $1500 - $2000
  0 คำเสนอราคา

  ................................................................ รับทำ 2D Animation ด้วย Flash งานนักศึกษา ทุกรูปแบบ ......................................................................................... - รับทำงาน Illustrator , Protoshop ทุกรูปแบบ - รับทำโลโก้ 3D จากภาพทีมีอยู่แล้ว (ไม่รับออกแบบโลโก้) - รับออกแบบ มาสคอต Mascot 2D,3D และ Animation - รับออกแบบ คาแรคเตอร์ Character 2D,3D และ Animation - รับทำ คอนเซ็ปชวล อาร์ต มโนทัศนศิลป์ - รับทำ 2D Animation Flash - รับออกแบบ โปสเตอร์ และป้ายต่าง ทุกชนิด - รับออกแบบ สติ๊กเกอร์ Sticker 2D,3D - รับทำ อีโมชั่น Emoticons 2D,3D - รับเพ้น Texture งานสีในโปรแกรม 3D - รับออกแบบการ์ดงานแตง งานบวช งานต่างๆ 2D,3D ...............................................................................

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...Government to require people to wait in line. Queue to wait for a doctor, hospital, shopping mall. Supermarket, shops and restaurants will be installed inside or outside the shop. May be represented by any of the stores. Promotion of the store at the time, as it is able to set the font size, background color, or even put the logo of the store. Incorporated into the Determine the speed of the character will run back out....

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  ออกแบบแบนเนอร์ หมดเขตแล้ว left

  - รับทำงาน Illustrator , Protoshop ทุกรูปแบบ - รับทำโลโก้ 3D จากภาพทีมีอยู่แล้ว (ไม่รับออกแบบโลโก้) - รับออกแบบ มาสคอต Mascot 2D,3D และ Animation - รับออกแบบ คาแรคเตอร์ Character 2D,3D และ Animation - รับทำ คอนเซ็ปชวล อาร์ต มโนทัศนศิลป์ - รับทำ 2D Animation Flash - รับออกแบบ โปสเตอร์ และป้ายต่าง ทุกชนิด - รับออกแบบ สติ๊กเกอร์ Sticker 2D,3D - รับทำ อีโมชั่น Emoticons 2D,3D - รับเพ้น Texture งานสีในโปรแกรม 3D - รับออกแบบการ์ดงานแตง งานบวช งานต่างๆ 2D,3D และงานอื่นๆ สอบถามได้ที่ 0889714670 Line : poymo02 ร่วมพูดคุยแรกเปลี่ยนความรู้ รวมงาน 2D รวมงาน 3D สอบถามที

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Maximize Sales & Recognition: Facebook Ad Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a savvy Facebook ads expert who can successfully drive conversions and promote brand recognition for my print-on-demand t-shirt and hoodie website. Website Link: Targeted country: Usa Budget for ads : 1000$-1200$ Key Objectives: - Boost sales conversions - Increase brand awareness Target Audience: - Both genders - Teens(13-19), young adults (20-35), & adults (36-55) The ideal candidate should have a proven track record in designing high-converting Facebook ad campaigns. Fluency in crafting compelling ad copy and a keen understanding of audience targeting would be vital for this task. Your creative decision-making skills should be top tier and your ability to successfully analyze and optimize campaign metrics for ongoing improvement will be crucial. Prior experience

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Plant Disease Detector App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled developer to build an Android app capable of plant disease detection. The ideal candidate for this project has significant experience with Image Recognition. Key Features: - The app should be able to detect a range of diseases, specifically fungal, bacterial, and viral infections. - Disease detection should be possible using image recognition technology. This is an exciting opportunity for freelancers who have a strong background in app development and a keen understanding of AI image recognition. Your expert knowledge and experience in these areas will be crucial for the successful completion of this project. If you believe you are the right fit for this job, don't hesitate to place a bid.

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  $1 - $5 / hr
  0 คำเสนอราคา
  To the Lighthouse presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a freelancer to prepare a strong deep two hours presentation about To The Lighthouse novel by Virgina Woolf. It should contain background of the author, the novel analysis, character analysis, themes, motives, and literary criticism

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Cryptocurrency Creation Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...freelancers on the platform. 2. Freelancer Selection: • Any freelancer can request to fulfil the order. • The buyer approves a freelancer based on their fulfilment of requirements. 3. Token Exchange: • Upon successful completion of the order, the buyer exchanges tokens as payment for the freelancer's services. 4. Reward System: • Points are awarded to both the buyer and the freelancer as a form of recognition for successful order completion. 5. Collaboration and Assistance: • If a freelancer faces challenges or is unable to fulfil the order, they can seek assistance from other freelancers. 6. New Request for Assistance: • The freelancer can create a new request for assistance, essentially creating a new order for help. 7. Order Completion and Re...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Trophy icon Pictorial Logo with Tech Elements 9 วัน left

  I am in need of a logo that strikes the balance between engaging and unique for my brand. This logo will serve primarily for brand recognition. The style of logo I'm interested in is pictorial; more specifically, I'm keen on incorporating tech elements into the design. If you have experience working in logo designs and are capable of creating something that encapsulates the technological nature of my brand, I would love to hear from you. Skills and Experience: - Logo design - Branding - Ability to creatively implement tech elements in design - Experience in pictorial logos - Understanding of brand recognition strategies DR. Metal is the company. A mobile welding and fabrication company: we wan't something that "plays" on the notion of ...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Drama Movie Recap & Character Analysis Writer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a talented script writer who loves drama movies and understands the nuances of plot and character development. This project deals with crafting a movie recap that also digs down into character analysis. Skills and Experience Required: - Expert understanding of drama movies - Capable of writing informally while maintaining excellence in narrative progression - Ability to provide a detailed summary of the movie while also providing profound character analysis This project isn't merely about summarizing a drama movie; it's about bringing the characters to life again through a detailed recap and analysis also finding easter eggs and doing a detailed research on the movie or series . Your writing will help others to grasp the movie's...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need someone to do this on a long term basis. Its for a product. And basically cleaning up the mesh, doing texture work, and its all the same but making a head from an image. The work is consistent but each head look will depend on the image

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...dance, ecstatically lifting a treasure chest into the air. At times will dance with her up in the air turning from side to side. Pirates around her dancing and having fun. Key Requirements: - Style: The animation style should be traditional 2D. It should capture the playful and silly essence that children adore, lots of treasure and bling coordinated with the music. - Characters: One primary character - a little girl pirate. It's crucial that her movements and expressions reflect joy and an infectious love for dancing. - Duration: The animation is approximately 90-95 seconds matching the length of the song. - Music: The video will be set to music. Experience animating to a musical score would be highly valued. Skills and Experience: - Proven experience in 2D traditional...

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...client, I want to put emphasis on building a deep learning model that can successfully manage image recognition tasks, especially targeted at urban street network images. Key Project Deliverables: - Develop an advanced deep learning model capable of recognising, classifying and analysing various elements of urban street networks. - Incorporate functionality to handle different types of images, primarily urban street network pictures. - Ensure the model is adaptable and could potentially analyze overall structure and connectivity of the street network. Ideal Skills: - Deep understanding of neural networks and deep learning algorithms. - Experience in computer vision and image recognition tasks. - Familiarity with urban planning and/or traffic analysis would be a benefi...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Advanced OCR C# Developer with EmguCV 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a highly skilled C# Developer with solid experience in OCR, particularly in text recognition and image analysis. Your expertise in EmguCV and Tesseract will be incredibly beneficial for this project. We have some images that need to be OCR processed for this task, and I require the source code for this. • Advanced OCR tasks • In-depth knowledge of EmguCV and Tesseract • Versatility in handling different OCR result formats.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am seeking a highly talented freelancer to deliver a logo design that truly embodies professionalism and brand recognition. The ideal designer for this project is someone who can deliver unique and visually striking designs quickly and efficiently. Here are some important points for this project: * Colors: I am particularly interested in the striking combination of blue and red. These colors should be the highlight of the logo design. * Completion time: I am hoping to get my project completed ASAP. Ideal Skills and Experience: * Experienced in logo design and branding. * Proven ability to deliver projects in a fast-paced environment. * Proficient in the usage of colors and their aesthetic combinations. * Attention to detail with an eye for professional aesthetics. * Review and r...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Graphic Designer for a board game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced graphic game designer proficient in creating characters with moderate complexity. The concept for the project revolves around a camel race reaching the finish line. Key requirements are: * Experience in designing logos, characters, cards and the box of the board game. I want to design a game and I want everything revolved around the camel character, we will portrait the camel in different ways for the cards (15-20 cards) something similar to the exploding kittens game cards, I also need to create an instruction letter and design the box. I need everything in proper formats. This is a small project for me and not a big company.

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  ...data entry job. The role involves the following: - The data to be entered is text, derived from printed documents - The freelancer is required to scan these documents on their own, convert them into electronic format and extract the data for entry. The ideal candidate would have strong scanning capabilities, excellent accuracy in data entry, and an eye for detail. Experience with Optical Character Recognition (OCR) systems would be beneficial, ensuring accurate translation from printed to digital form. As the project involves printed documents, candidates should be experienced with data entry from non-digital sources. Time efficiency and proficiency in English language are also key requirements for this project. In your proposals, kindly detail your experience wi...

  $413 (Avg Bid)
  $413 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I need a creativity-driven individual who can create engaging cartoon-style logo for a special project. The theme centers on a heroic beekeeper battling an Asian hornet. While I do not have any specific character designs in mind, I welcome your unique and innovative concepts. the logo must have a white background. Type superman but with some kind of beekeeper's clothing. On the beekeeper's chest 12Bfree as the center. the File attached is directional, please do not forget to ad an asian hornet. Skills & Experience: - Proven abilities in cartoonish design creation - Expertise in portraying a sense of adventure and conflict through art - Experience in creating unique characters based on descriptions - Ability to interpret and implement feedback effectively This projec...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  ...voice an animated character in our choice-based role-playing animated series. The role necessitates both a lighthearted and a serious portrayal of the character. I am specifically looking for women of color for this specific role, so I request you look at the other roles we will have available later down the line. Here's a bit more insight on the specifics of the project: - Character: The character you'll be voicing is a young adult villain who loses her memory. The choices the player makes will shape the characters personality, so tone shifts and different personalities for the character are expected. - Accent: I'm specifically looking for a voice actor who can deliver lines with an American accent. Ideal Experience and Skills: ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  English-Speaking Male Actor for Main Role 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a male actor who: - Speaks English and/or German. - Will undertake a main character role. - Is preferably a young adult. - 2 days job. - Can work on-site in the Frankfurt region, Germany. The job will span two days, with about two hours of work each day. More details including the script and character details will be provided through direct communication. Given the nature of the role, no special prior acting experience is mandatory. If you believe this is you, I'd love to hear from you.

  $33 - $271
  พื้นที่
  $33 - $271
  0 คำเสนอราคา

  I'd like to hire a 3D Character Modeling artist to sculpt a female character in Zbrush with polypaint. It will be used for 3D print. Must have a strong knowledge in anatomy. Please send your previous female character models that you did. So, I could check it and contact you. Thank you

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...machine learning model capable of discerning whether a person entity referenced in an article aligns with an individual stored within our database. This NER model will assess attributes associated with individuals in our database, and return us with a Identity Matching Scoring. Technical Requirements: This task involves crafting and refining a machine learning model capable of Named Entity Recognition and Linking, considering the contextual relevance of attributes associated with individuals mentioned in news articles. The model should prioritize certain attributes over others based on their relevance and significance for accurate identification and matching. Please note, the main aim of this project is to accurately find and match people’s identities in various news arti...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...building a stable of motivated, passionate writers. We are looking for talented writers who are madly in love with romance fiction! We need a ghostwriter capable of producing a series (a novella and two novels). The series is set in a contemporary aviation backdrop. The novella will be 10,000 words and each of the two books will be from 30,000 to 40,000 words each. We will provide tropes, concepts, character traits and a rough plot for you to build on. Our readers are looking for a little steam, and lots of imagination! Our books are written in first-person POV, with chapters alternating between the main characters. We ask our writers to produce at least 10,000 words of copy each week. You will work closely with an editor in Europe and need to be responsive to email and the oc...

  $970 (Avg Bid)
  $970 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I am in search of an artist that can translate my look and biker style into a playful and exaggerated cartoon character. I wear a black hoodie and light brown pants and black riding shoes Requirements: - Cartoonist art skills for exaggerated features. - Ability to depict me, standing next to my motorbike with one arm up doing a peace sign. - The final piece should have a plain background. Ideal skills include cartoon designing, detail-oriented and creative imagination. Previous experience creating cartoon characters is a must.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I require help with the significant task of screening more than 50 candidates through chat on the Zoom platform. - Main Tasks: 1. Initiate a conversation to screen applicants. 2. Accurately judge the suitability of each appli...significant task of screening more than 50 candidates through chat on the Zoom platform. - Main Tasks: 1. Initiate a conversation to screen applicants. 2. Accurately judge the suitability of each applicant for our specific requirements. 3. Provide a brief but comprehensive report on each chat conducted. Being experienced with high volume recruiting using Zoom and an excellent judge of character is paramount for this project. You should be able to maintain engagement in conversation, probe wisely, and assess drastically different profiles ef...

  $100 / hr (Avg Bid)
  $100 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...intended primary function of a photonics integrated circuit. Design knowledge in this area is vital for understanding my vision and translating it into a practical solution. The device should also encompass the following features: - Sensing capabilities: Specifically, this device should be capable of integrated circuit mechanisms. This requires a strong understanding of digital and analog systems, optical sensors, and their practical applications. - Integrated functionalities: The designed system needs to incorporate signal processing functionality. Therefore, experience with electronic signal processing technologies is indispensable. Having experience in hardware design, optoelectronics, photonics integrated circuits, and signal processing technologies would be an added adva...

  $2281 (Avg Bid)
  $2281 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Modern Living Room Design for Villa 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional interior designer to revamp the living room in my Arab-style villa. The aim is to inject a modern aesthetic while still emphasizing its cultural heritage. Key Aspects To Consider: - Comfortable, modern layout for family gatherings - Integration of current cultural elements native to Arab design - Pre...emphasizing its cultural heritage. Key Aspects To Consider: - Comfortable, modern layout for family gatherings - Integration of current cultural elements native to Arab design - Predominant usage of modern design influence The ideal candidate should have: - Proven experience in combining modern design with traditional elements - A portfolio showcasing previous work in similar contexts - Recognition of the needs and functionality of a fami...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm in need of a highly skilled 3D artist to create photorealistic renderings of a modern table. 3D Models we have it in solidworks Key Requirements: - A strong focus on material textures is necessary to bring out the true character of the table. - Effective use of light and shadow effects to highlight the table's unique design and structure. The successful freelancer should be experienced in rendering furniture, specifically tables, and well-versed in creating high-quality, photorealistic 3D images. Please share examples of previous similar work in your proposal. These renderings will be used for various channels including, but not limited to, product catalogs, website images, and online advertisements. Therefore, the quality must be high and the details exceptio...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm looking to create a logo, edit a video, and design a brand to promote a specific event or product. Here's some more information about what I need: - The logo and brand design are intended to increase brand recognition and appeal for this event/product. - As for the video, it needs to be well edited. This includes audio enhancement, scene transitions, and color correction. What I expect from you: -Detailed project proposals are mandatory. I want you to explain how you plan to tackle this project, which strategies you would employ, and why they would be effective. Ideal Skills: - Extensive experience in logo and brand design, video editing. - Excellent audio editing skills. - Proficiency in color correction and scene transitions. To conclude, this project is al...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I’m seeking a talented 3d artist/character designer to make adjustments to an existing character of a dog. The task at hand primarily involves altering the dog's pose and modifying its accessories to dog Squat position and add some plastic bag. Key Responsibilities - The first major modification required is to change the dog's pose from its current state to a squat position. - The second aspect involves adding a collar and a unique device onto the dog while it's in the squat pose. - Add plastic bag to back wearing device for current dog stand position and updated bag with dog squat position. Will share detail more

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skil...complex image processing tasks. The key feature of this project include: - From an analogue tacograph disc, I need to extract the 24h-period chart. - read a tacograph disc image and return the chart points as x,y. - you can't use static positions as this script will be tested against other images. If you have a well-rounded knowledge of computer vision and have worked previously with chart recognition or similar tasks, then this job could be a perfect fit for you. I am eager to see how your skills and experience can contribute to the success of this project. Please include in your proposal any relevant projects you've completed which demonstrate your ability to accomplish the tasks described above. to avoid freak robots, your reply must ...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...proficient in the creation of character illustrations. I'm specifically interested in reinterpretations from Indian cartoon favorites such as: Chhota Bheem, Motu Patlu, Shin Chan, Roll no 21, Mighty Raju etc. Here's what I'm looking for: • Cartoonish Style: I'd like to maintain the feel of the original cartoons, but I also want the characters to have an unique touch. Remember, creativity is vital. • Vibrant and Colorful: The illustrations should be vivacious and full of life. • Copyright free: It's very important that the material be copyright free. The aim here is to pay homage to these beloved characters, not to infringe upon existing properties. 12-15 illustrations per ideal freelancer for this project would have moderate-level ski...

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...Ethereum-based voting system with facial recognition. This tool will be available to the general public; anyone should be able to use it. I am specifically interested in: - Facial recognition: This feature should accurately authenticate voter identities to minimize any potential electoral fraud. - Encrypted and transparent voting process: Every vote cast should be encrypted for security reasons and there needs to be transparency in the voting process to reinforce trust in the system. - Real-time results tracking: I want a feature that allows everyone to monitor election results in real time. This can help keep the situation transparent and everyone informed. Ideal candidates for this project would be acquainted with Ethereum, smart contracts, facial recognition...

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Character for VR Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an artist with an eye for realism to create a moderately detailed, animated 3D character model for my Virtual Reality game. The character model should showcase a blend of realistic features and a touch of creativity that stands out in the VR environment. It will be used in Unity. The model itself is a creepy old man hospital patient with an IV bag. Ideally, I would like him to have a hunched back/stooped posture. I want him to have 3 main animations: - Idle - Walk - Run As a bonus I would love it if his face could change to a scream face when he is running (see samples for inspiration). Ideal Skills and Experience: - Profound capabilities in 3D modeling and character design - Expertise with VR and related technology - Strong grasp of realistic art styl...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm looking to create a unique and engaging 2D animation using Adobe Character Animator. This project requires: - Development of a 2D animation in an abstract style. The animation should eschew traditional or cartoon-like designs, instead opting for a more unconventional and creative approach. - Utilization of a pastel color scheme. Despite the abstract nature of the design, the animation should exhibit a soft and soothing aesthetic achieved through the use of pastel shades. - Extensive experience with Adobe Character Animator. The ideal candidate should have a solid understanding of this software's capabilities and best practices to create fluid and dynamic 2D animations. Potential freelancers should provide a portfolio showcasing a proficiency in creating abstra...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Rig 3d model in blender 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a wingsuit character model (attached reference) Need to rig as humanoid and add additional bones for wingsuit animation (Reference of bones is ready) Needs to be a skinned mesh.

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for someone who can re-create the attached 10-second reference video in Adobe After Effects. You must implement Lip Sync and Walk Cycle, exactly like in the reference video. Character design files will be provided. Must be delivered ASAP (within couple of hours)

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  As a growing brand, I'm in search of a proficient Content Creator and Social Media Manager who can propel my brand to the ne...primarily Facebook and Instagram Goals: My main objective is to foster brand awareness. Therefore, I'm expecting you to utilize your skills to enhance our visibility and position us in the minds of potential clients. Key Skills: - Proven track record of content creation and social media management - Expert knowledge of Facebook and Instagram - Ability to create tailored content that boosts brand recognition - Understanding of current social media trends and algorithms - Excellent communication and creativity skills. Past experience in the same capacity would be a bonus. Kindly attach samples of related previous projects in your application, if a...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Trophy icon Playful Raccoon Trash Service Logo 13 วัน left

  ...perfectly mirrors the services we provide. Below, I’ve outlined crucial elements that I envisage for this design: - Style: The logo should adopt a playful design. We're dealing with a task that's often deemed dreary – handling trash. But I'd love if we could inject some levity and joy into it. A light, playful style is the way to achieve that effect. - Raccoon Character: The raccoon should be the main focus of the logo, a lovable character that brings a smile to whoever sees it. I would like this raccoon to be portrayed as holding a bag of trash – this emphasizes the function and mission of our service. - Color Scheme: This question was skipped intentionally because I don’t want to limit your creativity. However, do remember to c...

  $200 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a skilled designer to bring some visual appeal to a current logo. I believe a minimalistic approach will serve this brand best. Here'...current logo. I believe a minimalistic approach will serve this brand best. Here's what you'd need to do: • Redesign the existing logo. Clean, aesthetically pleasing, modern. • This Logo will be used for a few projects. The ideal freelancer for this project should pride themselves in their ability to create logos that are not only eye-catching but also relevant and reflective of the brand's character. Prior experience in minimalistic logo design will be highly beneficial. Please include samples of your previous work, especially those related to minimalistic design, in your application. Lookin...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...have finalized our new brand's colour palette and will provide the exact Hex codes to be used in the new logo design. - The final deliverable should include high-resolution images of the redesigned logo; specifically, these should be in JPEG and PNG and black & white images will be required as well. - The final outcome should be professionally tailored to assist us in enhancing our brand's recognition as we progress towards rebranding. Ideal candidate will have outstanding graphic design skills, an in-depth understanding of colour schemes, and expert user proficiency in Adobe Pro or Draw Pad. A proven track record of delivering high-quality logo designs, preferably in revamping existing logos, will be highly appreciated. Your ability to deliver promptly, adhere s...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Interactive Unity-based Virtual Space Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer with a strong background in Unity and the Spatial SDK to help create an immersive virtual space....selves. - 3D models: Various 3D objects will populate our virtual world to interact with. - Interactive objects: These objects in the space should be capable of interaction by the users. A unique feature of this project is the use of gesture recognition. Users should be able to make specific movements that, when recognized, will trigger animations within the space. Ideal applicants should have: - Expertise in Unity game engine and Spatial SDK. - Experience designing interactive elements in a virtual space. - Strong understanding of gesture recognition technology. Interest or experience in VR/AR is a plus, as the project may expand to these...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน optical character recognition ชั้นนำ