ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,069 optimal iis asp config งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...include Location, Power, equipment & network expectations from our company apart from Servers and Software. 4. Provide Hardware specifications for procuring Servers and suggest optimal software configuration in terms of Operating System, Database Server and Application Server. Rest of the details can be discussed after i get the quotes and timeline.

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need advisor to tell me the right server to host my web application and I need to install SQL SERVER STD 2014 ,IIS WEB SERVER, NETFARME WORK 3.5 AND 4.5 ,antivirus on that server

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Social Media Post Creation --- Mandatory English Proficient 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...each), 10 days. That's 20 posts, and I'll pay you per-post if you can achieve the following on an ongoing basis. - They then need to be scheduled for every day of the week at optimal time ranges on my Hootsuite account for auto-posting. - Third part of assignment involves hashtags and engagement. This is phase 1 of work if you are selected for the assignment

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Trophy icon Animated Video For "Life Is Crap" Brand 6 วัน left

  ...expression and lifestyle graphic designs ranging from real life experiences in life, from sports, every possible occurrences, romance, holiday’s or just everyday life. The optimal length is 30-90 seconds. You should always aim to hook our audience to the video within the first 7 seconds, as this is when they decide whether to continue listening or not

  $150 (Avg Bid)
  รับประกัน
  CHAT VISIO INSTALL AND CONFIG AND COSTUME 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  create chat visio and INSATALATION CHAT AND CONFIG AND COSTUME ADD PAYMENT MODE ADD ADS ADVERTISEMENT [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Fully customized WEBCAM cat Get the open source video chat RED5 INSTAL

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need to create a video of my holiday, with...provide all the raw video taken from me (GoPro 120fps total of 58GB and Drone total of 26,6GB), the final video should be optimal for Instagram post (even if will be longer than 1 minute, as I said 3/4 minutes) and should be optimal in 4K too. The video has to be focused to my wife (she is an influencer).

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  binning cost 5 วัน left

  write a python program to solve the optimal binning cost. Already figure out the math solution.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need to design an ASP Dot Net Work Flow web application with following details: 1. Back End - MsSql Data Base 2. FrameWork : ASP .net or MVC 3. Web Pages : around 20 4. To be Hosted on IIS server Detailed page wise description will given as PM. This will be a work flow application with multiple user Roles and create/ approval process and Automatic

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  node js pro on iis windows only 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a node js pro, that knows how to work on iis servers. No cent server people please!

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  node js pro on iis only 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build a website for my small business.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Centurio Flight Training AB is a ...Joomla 3.9.4 and have several extensions installed, one extension is JSitemap PRO but we need expertise in SEO to optimise the web on Internet and make sure that the website is optimal tuned for maximal Internet presence. We will also start to use Google Ads to drive traffic to the website in a more efficient way.

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Administrator serwera windows (vps) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Poszukuje administratora, ktory: 1. Zabezpie...Zmieni uzytkownika domyslnego (admina) 3. Zainstaluje antywirusa i inne pottzebne do zabezpieczenia setwera softy 4. Zainstaluje i skonfiguruje pod wzgledem bezpieczenstwa iis (umozliwienie uruchamiania asp.net, core jak i php-wordpress) 5. Zainstaluje php serwer i mysql 6 zainstaluje sql server express.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  iis server admin 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I already have a design, I just need you to build it.

  IIS
  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Workbook created 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in areas that she finds lacking. The Momma Wellness Coach can help with all areas. Questions for this section: 1) What areas have room for improvement when it comes to optimal health? 2) What are three things that you can do today in order to improve your health? 3) What are your health goals at this point in your journey? Section ThreeTitle:

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I require a dynamic program which should be in C++ without using any fancy functions or external libraries. It should only use basic C++ with no dependency and just 1 file. It requires knowledge of mathematics and algorithms. Please see the attached images and only serious bidders, I have 5 more programs like this so prove your worth in this one. Additional information: A file containing the cos...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Responsive Widgets Page Designer and Preview 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...string. 8. when resizing, show coordinates and ability to manually input coordinates Database is MS sql server. Code is C#/Javascript/jquery. Application will be hosted on IIS Windows Server 2012. Additional Requirements: 1. ajax throughout 2. Code commenting throughout 3. Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code 4. secure

  $1050 (Avg Bid)
  $1050 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I need to have a wifi-enabled speaker designed and eventually fabricated. Speaker will need to fit in 10"diameter space, but depth is flexible to allow for optimal speaker function. No microphone required. High quality sound output is important. Speaker design needs to be proposed and approved for fabrication to complete deal.

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...implementation of location based scheduling is without a doubt the best investment you can make for your company. With Vico Schedule Planner you optimize your timetable through an optimal flow in activities. One of the main views in Schedule Planner is the flowline view. In the flow line view user can see the location break down structure, calendar and activities

  $2582 (Avg Bid)
  NDA
  $2582 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  AWS config help - Cognito, Webserver setup 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi its an ubuntu lightsail server. we have a reactjs/django app installed. Need cognito set up finished and webserver made

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Add AppsFlyer SDK + config event action for my application 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Add AppsFlyer SDK + config event action for my application config action for CPA advertise with AyetStudios

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Config Softether VPN -- 2 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Create a VLAN server with Softether

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  A web based planning tool 21 ชั่วโมง left

  We need a programmer having experience of the following technology stack: MS Windows Server, MS IIS, MS SQL Server, MS Visual Studio as an editor for C#, JS, CSHTML, CSS, ASP & .NET frameworks to build a world class product which is scalable and secure. Responsible for designing and appropriately structuring of code, developing modules, testing and

  $813 (Avg Bid)
  $813 การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล
  Professional Product Video Needed for Makeup and Grooming Products 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...first few seconds of the video to grab a customer’s attention. 2. Video should focus on product's benefits with educational and/or entertaining content 3. We recommend an optimal video length of 15-30 seconds to relay your message and hold a customer’s attention. 4. Video must have voiceover explaining the product benefits. However, videos must be able

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Upgrade PHP and MySQL on IIS 10 webserver 1 ชั่วโมง left

  This Windows Server 2016 has evolved into a mess and I don't know enough to clean it up. The server...evolved into a mess and I don't know enough to clean it up. The server hosts 6 websites which are all running fine. Its running PHP 5.6 and MySQL 5.01. It also looks like IIS Express is running x86 on a 64bit server. Access to server via Teamviewer.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I need a way to integrate the Amazon MWS API into MS Access 2010 (32/64 bit). Especially the operations: ListOrders ListOrderItems Optimal would be a VBA7 solution or a workaround via a C # dll or similar I want to send an http request and get back the xml Answer

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Wordpress Design Modification 1 ชั่วโมง left

  I n...help format a business coaching website on wordpress that makes it easy to read from mobile and desktop variations. I have the content, I just need it to be laid out in an optimal, easy to read format. I'm testing with freelancers, I want to give a small project and if we work well together, I'll be looking to hire again and for bigger projects.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  EyeDarkener หมดเขตแล้ว left

  ...Around that central fixation spot, and in a grid of at least 3x3 squares, we will need a small stimulus size with faint color saturation. Input from the patient would be optimal, as it will eventually require their input for accurate results. Even if that input is on the D-Pad of the VR or preferably with something like an Xbox controller. I have

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...domain name define on IIS. We can define /update verbs, metadata, and site setting etc. on the fly and can be host on IIS. Also we can do set bots for Google search, yahoo search etc. like search engine metadata push and optimization. And after ready the template and data we can copy to the compile website which will host in IIS, Remember : Application

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...timetables of the donor site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to the mysql database of our resource [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Script requirements: CRON executable Optimal PHP/MYSQL cooding/requests ( about 200 mb data for sorting and inputing in DB) Safe development process vs out injection in production. Using testing servers or other decisions

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hello , I want my Shopify store to be optimal, both for desktop and for mobile users. Please look at this link of errors. I want all collections to link correctly [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please note my site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please review my site first and

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Project for Tuan N. 2 วัน left

  Hello, I was wondering if you could create something easy for me to list and save all of the youtube videos from a channe...could create something easy for me to list and save all of the youtube videos from a channel or user. I use windows mostly but can use Ubuntu if needed. I also have access to IIS if a web server is needed. What do you recommend?

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Fix needed for Opencart 3.0.1.1 site runnig on IIS (Windows Server 2016) after recent upgrade from version 2.0.3.2. I need the following fixed. Mail is not being sent out for new orders even though they did before with an older Opencart version on the same server. SMTP works for individual emails, but with the older version it just used the phpmail

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Exzellenter Profi - Werbetexter gesucht หมดเขตแล้ว left

  Unsere Werbeagentur braucht einen exzellenten Werbetexter mit viel Erfahrung und hoher Kompetenz wenn es ums Verkaufen geht. Er muss sich optimal in die Zielgruppe versetzen können und Werbetexte, Dienstleistungen, Websitetexte oder Produktbeschreibungen verkaufsfördernd und imageverbssernd darstellen können. Wir haben dazu auch Lektorinnen in unserem

  $60 / hr (Avg Bid)
  $60 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...have a portfolio of three benchmark assets (s_p 500, bond index and libor), and each time we add a cryptocoin or a cryptocoin index. > So we have to build optimal portfolios, that is to find optimal portfolio weights that maximize the investor's utility function by applying Full Scale Optimization to Matlab. > I gave you a very general description of

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  a little fix for my app :) หมดเขตแล้ว left

  hi guys, I have an app with some pages that have the integrated internet browser but here it is not possible to raise and lower the volume. Moreover the navigation is not optimal because it is not possible to go back and forth in the pages. You can help me? For this project I can not offer more than 30 auro. Take or leave :)

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...product is called "Mighty", and the brand identity is about joy & happiness. The product is a nutritional drink filled with vitamins, minerals, and superfoods that enable optimal brain health and energy. The drink comes in a bottle, about 350ml in size. Please design the bottle and packaging, including logo, color schemes, shape and size of bottle (as

  $150 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Need to develop classifiers for training set หมดเขตแล้ว left

  I need a freelancer who can work on sampling data points and compute classifiers such as optimal margin, Kernel SVM, k nearest neighbor classifiers.

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Fix Opencart problems หมดเขตแล้ว left

  Fixes needed for Opencart 3.0.1.1 site runnig on IIS (Windows Server 2016) after recent upgrade from version 2.0.3.2. I need the follwing fixed. 1) Some modules are not showing as enabled even though they say so in settings. Also some settings in the modules are not saving properly. I would like this fixed so that settings are saved properly. 2) Mail

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Devops developer with php phython หมดเขตแล้ว left

  ...range of technical skills, including ability to configure and manage most of the following: operating systems (Linux, Windows), databases (MSSQL, MySQL), web servers (Apache, IIS) and networks (IP, DNS, load balancers, VPNs). Familiarity with one or more IaaS platforms (AWS, Azure, etc.). Experience with revision control tools including git and continuous

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Coverage path planning algorithm หมดเขตแล้ว left

  ...grid should be referable with a heading , turn indicator *when turns are needed) * all of this should be plottable on matplot lib and be visualizable Outputs : * An optimal path should be planned minimizing turns and covering the full outer polygon. Refer to this you tube on whats expected - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $535 (Avg Bid)
  $535 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Activity Optimiser หมดเขตแล้ว left

  ...series of activities that have constraints throughout the week and based on the selection of the weekly plan, the program must place the activities throughout the week in an optimal fashion, as well as indicate which activities cannot be placed in the weekly plan. It must also have a simulation mode that allows the user to run various changes in order

  $1073 (Avg Bid)
  $1073 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  optimum target detection techniques for sonar หมดเขตแล้ว left

  The project includes locally optimal detection, energy detection, Local Optimum Spectrum Detector, detector using ANN, and to plot their ROC. reference : "Hybrid Detector for Ship Radiated Signal in Statistically Varying Underwater Noise" IEEE Paper

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Config Softether VPN หมดเขตแล้ว left

  Create a VLAN server with Softether

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  webservice หมดเขตแล้ว left

  We need a webservice. Project Scenerio: There will be 3 merchant: “A” – “B” – “C” At “B” will be a webservice hosted ...Skills: • .NET • c# (c sharp) • MSSQL • Data exchange over JSON • Web Service developing / consumptions / connections Nice to have: • Abisco-Connect Webservice Interface • IIS...

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Investor's Cryptocoins in Matlab หมดเขตแล้ว left

  ...have a portfolio of three benchmark assets (s_p 500, bond index and libor), and each time we add a cryptocoin or a cryptocoin index. > So we have to build optimal portfolios, that is to find optimal portfolio weights that maximize the investor's utility function by applying Full Scale Optimization to Matlab. > I gave you a very general description of

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $73 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Need someone to assist with urgent project taking place now. Requires MCSE with deep Azure / IIS / Security background

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 การประมูล
  Need to develop classifiers for training set หมดเขตแล้ว left

  I need a freelancer who can work on sampling data points and compute classifiers such as optimal margin, Kernel SVM, k nearest neighbor classifiers.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Project for Raphael O. -- 19/03/07 17:58:49 หมดเขตแล้ว left

  Good Raph, am a forex trader and need a robot to trade my strategy on the forex market, the programming of the robot can be done using c++, I will provide the...market, the programming of the robot can be done using c++, I will provide the details and file to use in making the robot. Every details of the indicators to make the robot Iis also include.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล