ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 oracle งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Website Designer Needed 6 วัน left

  ...skilled .NET Full Stack Developer to build our website on a contract basis. Responsibilities: • Design and develop our website using ASP.NET, WEB API, Develop user-friendly interfaces using HTML, CSS, and Bootstrap • Implement front-end functionality using a JavaScript framework like Angular or React (familiarity with either is preferred) • Experience with relational databases like SQL Server or Oracle is a plus Qualifications: • Proven experience as a .NET Full Stack Developer • Strong understanding of ASP.NET, NET Core, ASP.NET Web API, HTML, CSS, Bootstrap, and a JavaScript framework (Angular or React) • Experience working with relational databases is a plus This is a contract position, not a full-time or part-time role. To Apply: Please submit...

  $431 (Avg Bid)
  $431 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Experienced ETL ODI for Data Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the Database Administrator (DBA). • Analyze data sources and determine data relationships to pair with the business requirements documentation (BRD). • Familiarity with data quality issues and Exact, Transform, Load (ETL) processes • Design and develop Extract Load Transform (ELT) process and load data from source tables into staging tables and then into target fact and dimension tables utilizing Oracle Data Integrator (ODI). • Validate data loaded into various tables utilizing Structured Query Language (SQL) and other analysis. • Knowledge and understanding of the applicable tools and practices used in data governance including query and data profiling techniques • Proven skills in data analysis – including queries to calculate data quality. &...

  $1231 (Avg Bid)
  $1231 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Linux Server VNC Setup & Oracle Backup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional to effectively set up a Tiger VNC on my Linux server and perform a one-off backup operation on my Oracle database, from one server (Server A) to another (Server B). Specific requirements: - VNC Server Setup: • Skilled in the setup and configuration of Tiger VNC servers on Linux. • Should have understanding of security measures, password authentication is mandatory for this setup. - Oracle Database Backup: • Proficient in managing Oracle databases, specifically initiating backups. • Previous experience of database migration would be advantageous. This project demands someone who is not only technically skilled, but also meticulous and adaptable. Experience within a similar role would be beneficial. Being det...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Connect Sample Tests to Databases 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a skilled professional to connect sample multiple choice tests to databases and link the setup to Power BI program. The type of database is not a preference as long as they're efficient and secured. - Task Involves: 1. Linking sample tests to databases 2. Ensuring secure linkage of the server to the Power BI Program 3. Best if familiar with MySQL, PostgreSQL, and Oracle, but not mandatory. - Ideal Candidate: Please do enlist your past work and experiences relevant to this project in your application. A detailed project proposal would work as a bonus. Proficiency in SQL is required. Previous experience with Power BI is a plus.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...experienced Oracle Cloud SCM specialist with expertise in the Plan to Produce module, focusing on planning and manufacturing aspects. As part of our dynamic team, you will play a crucial role in implementing and optimizing Oracle Cloud SCM solutions tailored to our organization's requirements. Responsibilities: Oracle Cloud SCM Implementation: Lead the implementation of Oracle Cloud SCM modules related to Plan to Produce, including but not limited to Demand Planning, Supply Planning, Manufacturing, Inventory Management, and Quality Management. Requirements Gathering: Collaborate with business stakeholders to understand their requirements, business processes, and pain points related to planning and manufacturing operations. Solution Design: Utili...

  $793 (Avg Bid)
  $793 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Informatica BDM Developer- 7+ Yrs(Dubai) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Informatica BDM Developer with 7+ Years of exper...and the Databricks Runtime • Experience working with Big Data tools and building data solutions for advanced analytics like Databricks, Cloudera • Ability to work with multiple data sources and databases • Advanced working SQL knowledge and experience working with relational databases, query authoring (T-SQL, PL/SQL, etc.) as well as working familiarity with a variety of databases (SQL Server, Oracle, etc.) • Advanced working experience in administration and optimization of Informatica • Should have Good knowledge of Data Lake and Dimensional data Modeling implementation • Capable of collaborating with Team Leads in understanding and contributing to the technical solution from design ...

  $1283 (Avg Bid)
  $1283 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...business logic for my Oracle database. Your primary task will encompass the construction of intricate packages and procedures that are vital to my business operations. The Successful Candidate Should: - Be highly proficient in PL/SQL and well-versed in Oracle DBMS. - Have a strong understanding of complex business logic implementation. - Be capable of designing and building robust database solutions that can handle heavy traffic. Key Responsibilities: - Designing and implementing complex packages and procedures in PL/SQL for Oracle. - Translating business requirements into efficient and scalable database solutions. - Ensuring that all developed solutions adhere to specified coding standards and best practices. This project requires you to have previously worked o...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am currently looking for a highly skilled DBA administrator with proficiency in Oracle. Key Tasks: - Focus primarily on performance tuning and optimization. - Potential scope for additional tasks related to Oracle database management, depending on expertise and skills. Ideal Candidate: - Expertise in Oracle database management system. - Comprehensive experience in performance tuning and optimization. - Ability to work proactively and independently. This freelance job does not require database design or security management skills, however additional knowledge in these areas is a plus. Please make sure you understand the job requirements before bidding. I look forward to getting my Oracle system running as smoothly as possible with your assistance.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Oracle 10g Interview Preparation Aid 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need expert assistance to prepare for an Oracle Forms and Reports 10g interview. I'm particularly keen on honing my skills in: - Database Integration - Interface Design - Programming Techniques - Call API - Weblogic and Middleware What I am seeking is hands-on practice and practical knowledge applications that are typically demanded in job interviews. The ideal candidate for this assignment would be a seasoned Oracle Forms and Reports 10g guru with real-world experience. An added advantage would be if you have previously worked in a hiring capacity or offered a similar mentorship role in helping candidates ace Oracle tech interviews. You should be able to provide detailed explanations and possibly share some practical tasks or examples that I could work on. T...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm currently in search of a highly skilled Content Writer who can generate a persuasive and informative landing page that promotes our Managed services offering tailored for Enterprises using High end technology environments eg. Oracle, MySql, Ms-SQL hosted on Cloud, on-premises. The main objective is to capture the attention and interest of the CIO, IT Directors, CTO's, showcasing how our proven services will augment their team and operations, in a compelling way that encourages them to explore what we offer further. To have a more comprehensive basis for selection, please provide me with past work samples that are similar to this project brief. Key to success of the landing page is the encapsulate keywords to ensure SEO aspect is taken care. Ideal skills necessary fo...

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  ...Requirements Planning (MRP) in the IFS system. This will require the freelancer to have experience in ERP systems and specifically in the IFS. • Data Migration: I'm using Oracle for data migration. Experience and knowledge in Oracle database is crucial for this task to facilitate a smooth transition. The perfect fit for this project will have extensive experience in IFS v10 system configuration, MRP customization and Oracle data migration. I expect the freelancer to have a good understanding of these tasks as all the necessary information and specifications are readily available. An added advantage would be experience in Oracle Crystal reports. Remember, efficiency, keen attention to detail, and quality are key elements I seek during this project...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...Synapse or Data Factory Data Lake Storage Azure Functions Azure Data Explorer Knowledge of the technologies of source systems (SAP, Oracle, REST interfaces) is important. These systems are often the starting points of the data that is fed into the platform. Job Description: The goal of the task is to transfer data from various internal and external sources into a common area (Landing Zone) within the platform. Knowledge of the data sources and the platform's toolkit (Azure technologies) is necessary. This means that the applicant must understand how to extract data from different systems such as SAP, Oracle, or via REST interfaces and then process and store them using Azure services. Modern Data Architectures: The applicant s...

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm seeking an advanced online training program that covers Oracle BI Publisher, Oracle BI Create Analysis, and Dashboards. The ideal trainer should have: - Expertise in Oracle BI Publisher - Profound knowledge in Oracle BI Create Analysis - Extensive experience in creating and managing Dashboards - Excellent online teaching skills, with previous experience in delivering advanced level training. I am looking for a 4-6 day training!!!! Being advanced level training, it should be tailored toward deepening my understanding of these tools, improving my efficiency, and enhancing my problem-solving skills within these Oracle BI areas. The trainer should be able to share relevant industry tips and tricks, best practices, as well as any useful resource...

  $2883 (Avg Bid)
  $2883 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  It’s a migration project Form oracle to Postgres database 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi iIt’s a migration project: Form oracle to Postgres database. This support will be on zoom meeting which we will provide you and you will support on my consult 12$/hourly indian time 10:30 pm to 12:30 am Monday to Friday. Payment every Friday after support done ple pay

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  As a replacement for the accountant who is going on maternity leave, we need an accountant for our finance team of 2 people in Prague to support us in our daily activities for the Czech and Slovakian companies. We work with an Oracle finance software. The main activities are booking incoming invoices travel expenses booking of customer payments Payment of travel expenses and AP invoices Support with reporting. Ideal candidates should bring to the table: - Proficiency in accounting with a proven track record in bookkeeping services If your career story matches the outline above, do get in touch. We're keen to make our acquaintance.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  oracle veritabanı raporlama 13 ชั่วโมง left

  oracle veritabanı üzerinden veri çekip raporlama yapabilecek bir masaüstü yazılımı

  $1050 (Avg Bid)
  $1050 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Informatica BDM Developer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an Informatica BDM developer with 7+ yrs of experience, who can support us for 8 hours in a day from Mon - Friday. Title : Informatica BDM Developer Experience : 5 + Yrs 100%Remote...experience, who can support us for 8 hours in a day from Mon - Friday. Title : Informatica BDM Developer Experience : 5 + Yrs 100%Remote Contract : Long term Timings: 10:30 am - 07:30 pm IST Required Skills: Informatica Data Engineering, DIS and MAS • Databricks, Hadoop • Relational SQL and NoSQL databases, including some of the following: Azure Synapse/SQL DW and SQL Database, SQL Server and Oracle • Core cloud services from at least one of the major providers in the market (Azure, AWS, Google) • Agile Methodologies, such as SCRUM • Task tracking to...

  $1259 (Avg Bid)
  $1259 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Oracle Fusion Technical Course (Live Sessions) หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an Oracle Fusion expert who can provide live virtual sessions that cover an in-depth technical course on Oracle Fusion. These sessions will primarily focus on: • Technically Strong with Expert Skills in FBDI, SOAP/webservices, Java, OAF, REST APIs, OIC Integration adaptors etc. • Strong problem-solving skills. • Strong learning orientation so you keep abreast of the emerging business • Create and maintain appropriate documentation for architecture, design, technical, implementation, support, and test activities. • Familiarity with EDI, ADF, XML, HTML, JDeveloper, JavaScript as well as web services preferred. - Oracle Fusion Middleware - Oracle Fusion Applications - Oracle Fusion Architecture you to bid if you&#...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced freelancer with expertise in Oracle APEX, Jasper Reports, and Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to assist us in migrating and configuring our existing Oracle APEX applications and Jasper Reports to a custom-built database, APEX, and Jasper setup on a different OCI tenant. Our current development environment consists of prebuilt APEX/Jasper hosting, which includes everything already set up and running. This environment hosts our developed APEX applications and Jasper reports. We are now transitioning to a custom-built setup in a new OCI tenant and require assistance in configuring Jasper Reports to receive JavaScript requests from the APEX applications. Scope of Work: Review our current setup and understand the configuration of our prebu...

  $396 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Extensive Customization ERP System Development หมดเขตแล้ว left

  FUNCTIONAL MODULES OF POS: 3.1.1 MARINE MODULE: Marine Module intends to capture, maintain and management of Marine functional data related to Port Ope...with internal Port Operation System through secure File Transfer Protocol in XML file format. It supports addition, deletion, alteration of messages as per requirement of Port / IPA or inclusion of new modules in the SAGARSETU. Techstack: Front End (Application Development Platform)-Visual Studio on Windows (Visual C++ on Windows NT/2000 Pro, VS. Net on Windows2000/XP) 2. Back End (Database) – Oracle 10g on Windows 2003 platform. 3. Networking – Windows Network. 4. Reporting Tools – Crystal Report. 5. Testing Tool – Manual Testing. 6. Data Volume – Approx. 30 GB 7. No. of Tables – Approx. 400 8...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Xstore postion หมดเขตแล้ว left

  ...expertise in Oracle Retail POS Suite components (Xstore, Xenvironment, Xadmin, Xcenter, XServices), designing and developing customizations. Build and execute unit tests using Xunit. Perform technical analysis considering Oracle best practices to meet customer needs. Experience in Payment integrations with EFT-Link and third-party providers. Handle Xstore build Release & Deployments with CI/CD tools (Jenkins, GitLab, BitBucket). Analyze, design, develop, implement, and document application systems. Consult with QA and Business Analysts on test plans. Offer technical assistance and problem resolution. Identify and recommend system process improvements. Provide direction, training, and guidance for team members. Knowledge of integrating Oracle Retail Xstore Suite ...

  $1463 (Avg Bid)
  $1463 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Oracle PL/SQL Development Needed หมดเขตแล้ว left

  I am in need of an experienced PL/SQL developer who is efficient in Oracle database management system. The scope of the job would include: - Creating stored procedures: Structuring new procedures for data manipulation, validation, and reporting. - Writing triggers: Implement a triggering system for efficient database management. - Optimizing SQL queries: Ensuring that SQL queries are optimized for best performance. The PL/SQL code will be used for data manipulation, data validation, and reporting & analysis. Experience in Oracle database is a must for this role, along with a strong understanding of PL/SQL development to ensure the efficiency and accuracy of the database management system.

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Oracle/MySQL Database Optimization & Design หมดเขตแล้ว left

  I am a seasoned SQL professional, demonstrating mastery in Structured Query Language and database management systems. Proficient in crafting intricate queries, I am expert in optimizing data retrieval and expertise spans database schema design, normalization, and indexing, ensuring data integrity and system performance. With a keen eye for detail, he adeptly manages stored procedures, triggers, and views, contributing to the creation of robust and scalable database solutions tailored to diverse business requirements.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Se requiere DBA Oracle especialista en Oracle Audit Vault para que realice la revisión, instalación y configuración de Oracle Audit Vault

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Oracle & SQL Database Specialist Needed หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skilled Oracle and SQL database specialist who can efficiently assist me with database management tasks. This will include database design, data modeling, and query optimization. Ideal skills and experience you should bring include: - Expertise in Oracle and SQL database - Knowledge in data modeling and database design - Troubleshooting and performance optimization skills - Proven ability to deliver high-quality work under deadlines The main purpose of the project is to enhance database proficiency that encompasses data storage and management, application development, and optimization of performance. The end goal will be to achieve a streamlined, fully-optimized, user-friendly database system. Deadline: 2 days Fix budget mode

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  SQL Database Specialist Needed หมดเขตแล้ว left

  Looking for a proficient SQL expert to contribute to our ongoing project. The successful freelancer will be experienced in database programming and will exhibit a deep understanding of SQL-based platforms. - Ideal Skills: Extensive SQL knowledge. - Experience: Oracle Database 2 days deadline

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Oracle Primavera Joinery Work Scheduler หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an expert in Oracle Primavera project planner to develop a schedule for my joinery workshop operations. The key goal of the project is to facilitate efficient project scheduling. The tasks to be included in the schedule are open and can be discussed. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Oracle Primavera project planning - Previous experience in joinery or construction projects is advantageous - Ability to create detailed, logical, and efficient work schedules Application Requirements: Please note that your application should include any relevant past work, your experience with similar projects, and a detailed proposal on how you plan to execute this project. Having all this in your application will ensure an informed decision for both partie...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Oracle Database Specialist for Data Analysis หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a database expect with a particular expertise in Oracle. The main purpose of this project involves SQL and oracel. The professional should be ready for a flexible project scope that may require various Oracle-based data analytical techniques. Ideally, the hired specialist will have experience in a range of data analysis strategies. Deadline: 2 days I would like to make it fix price

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Oracle 11g Recovery Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  ...need of a skilled Oracle Database Administrator (DBA) adept in data recovery procedures for Oracle 11g databases. Following an issue that led to significant data loss, our priority is to restore a .dmp file. Additionally, after restoration, we need this data to be thoroughly verified to ensure its integrity and completeness. **Key Requirements:** - Proficient in Oracle 11g database administration - Experienced in data recovery processes - Capable of verifying data post-restoration for integrity and completeness - Must have an understanding of the .dmp file format and its restoration process - Previous experience with backup management and restoration is a must, as there are existing backups available **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in handli...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Java Oracle DB - Expert -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a highly skilled developer with and knowledge and experience in Oracle Database to utilize Java code exists in an SDK file. Then, to compile it and store it in Oracle DB. This Java code is used to call some APIs to integrate with other system. Required Skills and Experience: - Profound knowledge in Java and Oracle Database integration. - Experience with Java SDK, including extracting and utilizing Java classes. - Ability to diagnose and troubleshoot integration issues effectively if needed

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Converting large DMP file to CSV หมดเขตแล้ว left

  I need a Freelancer to help my research team convert a DMP file with administrative data into a CSV file. Unfortunately, we have limited information on how the DMP was created. We can provide temporary access to our machines using a remote desktop to speed up the process. We tried to use ORADUMP to CSV software (https:...to help my research team convert a DMP file with administrative data into a CSV file. Unfortunately, we have limited information on how the DMP was created. We can provide temporary access to our machines using a remote desktop to speed up the process. We tried to use ORADUMP to CSV software () but failed. So, we suspect that the origin of the file is not ORACLE SQL. I am happy to provide additional information to help you bid properly.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Sap basis support -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled SAP Basis support specialist to assist me with fixing minor issues in my SAP system. The ideal candidate should have experience with the following SAP modules: SAP ECC, SAP CRM, and SAP BW. In terms of SAP version, I am currently using NetWeaver 7.2 and Oracle 19. Therefore, experience with these versions is necessary. The support is needed on an as-needed basis. Whenever an issue arises, I will require prompt assistance to resolve it efficiently. If you have the necessary skills and experience in SAP Basis support, please reach out to discuss further details. Thank you.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Oracle/MySQL Database Optimization & Design หมดเขตแล้ว left

  As an oracle sql, PL/SQL and MySQL user, I'm looking for a database expert to assist me with several tasks including, database design, data migration, and performance optimization. The main goals are to enhance data retrieval speed, ensure data integrity, and optimize overall database performance. Key Skills: - Expertise in Oracle SQL and PL/SQL - Strong Knowledge of MySQL - Proven experience in database design - Skilled in data migration techniques - Track record in improving database performance The perfect candidate would not only bring their experience to the project but also provide insights and recommendations to help achieve the project's primary goals.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Oracle BIP Reports หมดเขตแล้ว left

  Requirements to fulfill in my current Job: ==================================== Configuration changes to monitor critical BIP reports as part of the ESS dashboard In HCM Extracts, the Sub process (based on requirement, should be able to include or exclude) should be displayed in the Dashboard. In HCM Extracts also monitor the count of records process successfully or failed. In ESS Dashboard, require an additional section which displays the ESS Jobs scheduled which are not yet started and capture the ESS Job Status Have a graphical representation on the jobs running in the instance based on Module (SCM, HCM, FIN) Further Improve the look and feel of the dashboard. Dashboard monitoring Jobs failing frequently due to huge volume of data.

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Streamline Oracle BIP Reports หมดเขตแล้ว left

  Requirements of my current job: changes to monitor critical BIP reports as part of the ESS dashboard HCM Extracts, the Sub process (based on requirement, should be able to include or exclude) should be displayed in the Dashboard. HCM Extracts also monitor the count of records process successfully or failed. ESS Dashboard, require an additional section which displays the ESS Jobs scheduled which are not yet started and capture the ESS Job Status a graphical representation on the jobs running in the instance based on Module (SCM, HCM, FIN) Improve the look and feel of the dashboard monitoring Jobs failing frequently due to huge volume of data.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Oracle 11g Data Extraction Specialist หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient Oracle 11g professional to help with data extraction and analysis related to customer and order data. Key responsibilities: - Query and analyze extensive customer and order data using Oracle 11g. - Extract relevant information for the purpose of in-depth analysis. Ideal candidate has: - Proven experience using Oracle Database 11g. - Exceptional skills in data extraction and analysis. - Experience with large sets of customer and order data. - An analytical mindset and attention to detail.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  AWS Expert หมดเขตแล้ว left

  ?I cover the full spectrum of AWS Cloud consulting services, from assessments, strategy, and roadmap, to design, build, and migration – and from adoption, optimization, and management to data and analytics and security. ✨My Skil...Redshift, AWS Backup · Operating Systems: UNIX, Redhat LINUX, Windows · Networking & Protocols: TCP/IP, Telnet, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, DNS, DHCP, ARP, SSL, IDM 6.0 and 7.0 · DevOps Tools: Puppet, Chef, Subversion (SVN), GIT, Jenkins, Hudson, Puppet, Ansible, Docker and Kubernetes · Scripting Languages: UNIX Shell Scripting (Bourne, Korn, C and Bash), Python, Perl Scripting, · Database: Oracle, Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server · Version Controlling Tools: Subversion...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Oracle 19c Setup Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled freelancer to assist with the installation and configuration of Oracle Database 19c on a Linux environment. This role requires a mix of technical proficiency, attention to detail, and experience with Oracle Database setups, specifically version 19c. **Key Tasks:** - Install Oracle Database 19c on Linux - Configure the database for optimal performance - Ensure security settings are correctly applied - Walkthrough of maintenance procedures post-installation **Ideal Skills and Experience:** - Strong experience with Oracle Database 19c - Proficiency in Linux operating systems - Deep understanding of database architecture and configuration - Knowledge of best practices in data security - Strong problem-solving skills and attention to deta...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Oracle Reporting Query Wizard Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an expert in Oracle SQL or PL/SQL to craft a sophisticated query that will be pivotal for our reporting needs. The essence of this project revolves around retrieving data effectively, necessitating an adept handling of multiple table joins. **Key Requirements:** - Deep understanding of Oracle database systems. - Proven track record in writing complex SQL or PL/SQL queries. - Proficiency in creating queries for data retrieval aimed at reporting, with an emphasis on efficiency and accuracy. - Experience with complex joins involving multiple tables, ensuring seamless data integration and optimization. **Ideal Skills and Experience:** - Excellent knowledge of Oracle's advanced features and best practices. - Strong problem-solving skills to navigate the in...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Enhanced Oracle Primavera Planner หมดเขตแล้ว left

  Looking for an expert in Oracle Primavera software who can efficiently enhance our project planner with utmost attention to specific features. We aim to have: - Resource Management with focus on staff allocation. Experience required in integrating these functionalities is critical. This feature should be developed to handle allocation for over 50 staff members. - Cost Control to promote financial efficiency. - Schedule Tracking to ensure project timelines are met. Having a good understanding of large-scale project planning and management, specifically using Oracle Primavera, is required. Your ability to monitor and execute these tasks in an enterprise-level environment will be highly valued.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Oracle to Azure SQL Database Migration หมดเขตแล้ว left

  I am urgently looking for a database expert to assist in migrating an Oracle 12c database hosting historical Forex transactions to Azure SQL Database up to 28 tables with the maximum of 5 million rows. Your task will be to: - Export data from Oracle 12c. - Conduct a one-time migration to the Azure SQL Database. - Ensure the maximum data integrity during migration. IDEAL SKILLS AND EXPERIENCE: - Proven experience with Oracle 12c databases. - Highly adept in handling Azure SQL Databases. - Solid understanding of SQL for data import. - A keen eye for data integrity. I require a professional who can expediently execute this task without compromising data integrity. Your ability to work efficiently under time constraints will be advantageous for this project. More de...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Setup Java11-Tomcat9 on Oracle VM หมดเขตแล้ว left

  I am currently seeking an experienced freelancer to configure a virtual machine on Oracle VM VirtualBox. This VM will be specifically set up to run a Java application using Tomcat Server 9, and it must successfully connect to a database located on a Windows host machine. **Requirements:** - **Operating System for VM:** The VM should be capable of running an environment conducive for a Java 11 application. Freelancers may suggest the best OS for this setup, considering compatibility and performance. - **Java Version:** The system needs to be configured with Java 11. Experience in setting up Java environments is crucial. - **Tomcat Server:** The application will run on Tomcat Server 9. Experience in configuring and securing Tomcat servers is needed. - **Database Connectivity:**...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Ansible Tower Oracle DB Health Checks หมดเขตแล้ว left

  ...require a systematic approach to assess the health of our Oracle DB using Ansible Tower. This involves assessing two primary areas: - CPU Usage - Memory Usage The selected freelancer will set up a monthly health check system with the following specifics: - The ability to accurately assess CPU and Memory usage levels to ensure smooth operation and preempt issues. - Creation of a downloadable monthly report detailing these usage levels and any critical insights. Ideal Skills: - Profound knowledge in Ansible Tower with a focus on Oracle database health checks. - Experience in designing and implementing system checks. - Excellent capabilities in creating clear, concise, and actionable health check reports. Note: The more experience in Oracle DB and Ansible Tower y...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Hourly Sync: Google Sheets to Oracle APEX หมดเขตแล้ว left

  ...efficiently synchronize data between Google Sheets and an Oracle APEX database on an hourly basis. This synchronization is crucial for the operational use of our applications, facilitating smooth processes and enhancing our ability to serve our clients effectively. **Key Requirements:** - **Data Synchronization**: Automatic sync of text and number data between Google Sheets and Oracle APEX every hour. - **Experience**: Proficient with Google Sheets API and Oracle APEX. - **Data Integrity**: Ensure all data is accurately transferred without loss. - **Reliability**: The system must work consistently without human intervention. **Ideal Skills and Experience:** - Experience in setting up and managing data sync between Google Sheets and Oracle databases. - Str...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  DBA Training Videos หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a professional to create a series of training videos on Database Administration (SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB, PostgreSQL). The intended audience for these videos is people with intermediate, medium level knowledge. Key Features Needed: - The videos should cover a wide array of topics concerning Realtime Database Administration (SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB, PostgreSQL). - Each video must be no longer than 10 minutes. Ideal Candidate: -The ideal candidate should have extensive knowledge and expertise in Realtime Database Administration (SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB, PostgreSQL). - Experience in creating instructional content, preferably video lessons, is essential. - Ability to present complex information in an understandable ...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  1Z0-1057-23 Oracle Fusion PPM Certified Trainer หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a certified Oracle Fusion Project Portfolio Management (PPM) implementation specialist to provide user training and support for my team. My team have already oracle r12 and cloud experience but they dont have enought oracle cloud ppm skills

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Enhance Oracle APEX App หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled Oracle APEX developer to upgrade our current application to meet new operational demands. Our application is built on Oracle APEX version 21.1, and we aim to enhance its capabilities for better efficiency and user experience. The project involves implementing more complex features while ensuring a smooth and dynamic interface for our users. **Core Requirements:** I am not looking for someone who has to develop stuff. I am doing the development as part of my Job role. I need some doubts to be clarified in the following spaces Many > Many region scrolling and handling Manual pl/sql handling of default DML operations in a Form / Interactive Grid Best practices for REST API calls Best practices for Email routing

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Expert oracle and SQL Server DBA Support Needed หมดเขตแล้ว left

  ...experienced Oracle Database Administrator, The ideal candidate will be responsible for oracle and sql server database for multiple databases. This role requires extensive experience with Oracle RMAN for backup and recovery, PSU patching procedures, GoldenGate replication, and SQL Server administration. The successful candidate will be tasked with database maintenance, performance tuning, system monitoring, and troubleshooting, as well as developing and implementing policies and procedures to ensure the stability and security of our database environment. Key Responsibilities: Administer, maintain, and implement policies and procedures for ensuring the security and integrity of the company database. Perform database administration tasks including backup and recovery...

  $8712 (Avg Bid)
  $8712 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Give me session Oracle-IBM GitHub API Integration หมดเขตแล้ว left

  I need an expert in Java, Python, and SQL to create an API that allows data transfer from Oracle to IBM GitHub. This will involve: - Database tables - Code repositories - Logs and errors Since I anticipate this data transfer to occur daily, automation is key. Significant experience in managing databases and working with APIs is a must. Understanding of both Oracle and IBM GitHub environment would be a significant plus for this project. Proficiency and experience in Java, Python, and SQL are required as they are the primary languages we work with. I'm looking for quality work and efficient results, so a keen attention to detail is important.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน oracle ชั้นนำ