ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 order processing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ระบบแลกแต้ม - แต้มจะได้มาจากค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถแลกแต้มที่สะสมไว้เป็นเงินสำหรับชำระค่าบริการต่างๆในระบบได้ 6. แจ้งเตือนผ่าน SMS , Email หรือ LINE - ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าผ่าน SMS , Email หรือ LINE เมื่อมีการอัพเดทสถานะ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที และแอดมินสามารถกำหนดสถานะที่ต้องการได้ 7. พิมพ์ใบเสร็จแจ้งค่าบริการ - สามารถพิมพ์​หรือดาวน์โหลดไฟล์ใบเสร็จเป็น PDF ได้ 8. แจ้งเตือนแอดมินผ่าน LINE - เมื่อมี order/ลูกค้าสั่งสินค้า สามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE (กลุ่มหรือส่วนตัว) ได้ทันที 9. บริการโอนเงินไปจีนผ่าน Alipay หรือ Wechat Pay - ผู้ใช้กรอกข้อมูลเลขบัญชีธนาคารจีน (หรือแนบเป็นไฟล์ภาพ) หรือกรอกรายละเอียดบัญชี Alipay&Wechat ตามเรทอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งค่าโอนเงินไปจีนได้ 10. บริการล่ามแปลภาษา - มีบริหารเจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านการสื่อสารระหว่างร้านค้าและลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้า...

  $1918 (Avg Bid)
  $1918 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  พัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพจาก Social Media เพื่อแยกประเภทตามโครงสร้างหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการในเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องใช้คนทำงาน Can develop an automated system for collecting quality information from Social Media in order to classify according to various types of structure as needed on the website. Without using workers

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  การขายและการตลาด หมดเขตแล้ว left

  ช่วยฉันทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต Create sale order

  $3000 - $5000
  $3000 - $5000
  0 คำเสนอราคา

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง ร้านค้าออนไลน์ Store Order

  $2615 (Avg Bid)
  $2615 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  รับส่ง order ระหว่าง member และ owner แยกID ระหว่าง member และ owner สามารถเพิ่มร้านและเมนูเองได้ ส่งงานและสามารถให้โค้ดทั้งหมดให้แก่เราได้

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  ...can generate a quotation online, has add to basket order function and send out email confirmation . If possible, the product data will link to an ERP database ( Winspeed). Has live chat function and customers can subscribe to our newsletter. Back office can pull the quotation data, order data and customer data. The website will have CMS to manages pages like news, promotion, career opportunities. Also include contact form and catalog request form. Also need graphic design for banners. And also do SEO. สร้าง website บริษัทโดยมี eCommerce function สำหรับสินค้าประเภทเคมี 300000 รายการ สามารถ search และแสดงผล suggested result บน search bar สามารถ login เพื่อดูราคา ทำการสร้างใบเสนอราคาเป็น PDF online และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ส่ง order confirmation ทางเมล ...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  งานที่ผมทำเกี่ยวกับกล้องติดตามการเคลื่อนที่ โดยใช้ Image Processing ในการประมวณผลภาพ โดยใช้กล้อง Webcam ในการจับภาพแล้วนำมาประมวณผลครับ มีตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบครับ งานผมทำลักษณะเดียวกันครับ แต่ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน จากนั้นส่งค่าไปไห้ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสั่งการเซอร์โวมอเตอร์ไห้หมุนกล้องไปยังจุด ๆ นั้นครับ อุปกรณ์ที่มีอยู่คือ microcontroller และ servomotor และ webcam ครับ อีกไฟล์เป็นขอบเขตของงานผมครับ ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน ระยะเวลาในการทำเสร็จภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ติดต่อกลับ 085-820-5665 นิกส์

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  ... ensuring high availability and scalability. - Manage databases using SQL, Postgres, and MongoDB, ensuring data integrity and efficiency. - Work with JSON for data interchange and leverage Pandas for data analysis and manipulation. - Conduct web scraping using Scrapy, Requests, Httpx, and implement automation with Selenium for browser tasks. - Utilize Redis and Celery for background task processing and message queueing to enhance application performance. Qualifications: - Proven experience as a Python Developer, with a strong portfolio of projects. - Proficient in Django, Flask, JavaScript, React JS, Axios, Docker, and cloud deployment (Digital Ocean preferred). - Experience with SQL, Postgres, MongoDB, JSON, Pandas, and web scraping tools (Scrapy, Requests, Httpx). - Kn...

  $1107 (Avg Bid)
  $1107 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Fitness Tracker Device Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a device that captures raw accelerometer and gyroscope data, push/force sensor readings, real-time GPS accurate to cms, memory function, weight sensor, and user-taggable GPS locations. The device should have an LCD screen and buttons for user interaction. We are open to make changes in order to curb the cost of the product like(removing lcd screen and controlling it via phone because we will be developing a mobile app as well) Key Requirements: Raw Accelerometer and Gyroscope Data Push/Force Sensor Integration Real-Time GPS Location Embed (Accurate to cms) Memory Function Weight Sensor User-Taggable GPS Coordinates LCD Screen with Buttons Connectivity: Real-time data transmission to mobile app via Bluetooth or Cloud User/App Interaction: LCD screen and buttons for user...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  T-Shirt Resellers Wanted 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require the services of freelancers who can effectively resell graphic and plain t-shirts to a broad target audience which includes both men and women. Ideally, you should: - Have experience in online sales, particularly in the fashion industry. - Show knowledge of trend forecasting, in order to help choose designs that will appeal to a wide audience. - Be familiar with a variety of online marketing strategies, focusing particularly on social media platforms. - Display resourceful and effective communication skills to interact with potential customers. Expanding the reach of these shirts, creating brand awareness and ultimately driving sales is the main objective. This is an exciting opportunity to work within the fashion industry and be a part of a growing brand.

  $1086 (Avg Bid)
  $1086 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...Ocean, ensuring high availability and scalability. - Manage databases using SQL, Postgres, and MongoDB, ensuring data integrity and efficiency. - Work with JSON for data interchange and leverage Pandas for data analysis and manipulation. - Conduct web scraping using Scrapy, Requests, Httpx, and implement automation with Selenium for browser tasks. - Utilize Redis and Celery for background task processing and message queueing to enhance application performance. Qualifications: - Proven experience as a Python Developer, with a strong portfolio of projects. - Proficient in Django, Flask, JavaScript, React JS, Axios, Docker, and cloud deployment (Digital Ocean preferred). - Experience with SQL, Postgres, MongoDB, JSON, Pandas, and web scraping tools (Scrapy, Requests, Httpx). - Know...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  WordPress Site for Service Booking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...dynamic website, primarily focused on e-commerce functionality. This website will be used to offer and sell services, rather than physical or digital products. The key features expected from the developer include creating: 1. E-commerce Functionality: A streamlined platform to enable smooth selling and buying of services will be the core of this project. You will need to ensure secure transaction processing and efficient cart systems. 2. Time-Slot Booking System: It is essential for my website to have a booking system based on specific time slots. This will allow my clients to book their preferred service at their convenient time. 3. Social Media Integration: The website should be easily linked to various social media platforms, to increase visibility and allow for simplified sh...

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  In this app , we will take options position at at time in 4 index, app will calculate funds for each index , auto select strike, auto select lots for multiple strikes for 4 index , and send order to all broker, Remember we want to trade in 4 index at a time, when I pressed buy call button then all 4 indexs call strike will buyed, Please see attached documents

  $603 (Avg Bid)
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  MP4 Generation Web App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...The core features of this web app should include: 1. Advanced File Processing: The software must fetch MP4 video files from AWS and concatenate based on an AAF or EDL file, meaning applicants should be well-versed in these formats. 2. Video Encoding: The capability to generate and export resultant MP4 videos with high quality is a must. 3. Cloud Integration: After video generation, these MP4 files should be automatically saved to Dropbox. Therefore, experience integrating with Dropbox API is essential. 4. User Interface: The web app interface should be minimal giving only browse options for uploading the AAF/EDL file and a short text comment note. The ideal developer for this role should be proficient with video processing libraries or frameworks (preferably MLT frame...

  $730 (Avg Bid)
  $730 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of an innovative and experienced interior designer specialized in vintage aesthetics to help transform my small coffee shop (less than 500 sq ft) into a vintage haven. **Design Areas** - The focus will be on enhancing the entire coffee shop space. **Vintage Elements Required** - Classic Signage: In order to attract passersby and immediately communicate the vintage feel. - Retro Furniture: To provide a classical comfortable ambiance. - Antique Decor: To perfect the vintage image with nostalgia-evoking items. **Ideal Skills and Experience** - Proven experience in designing small simple vintage spaces especially coffee shops. - Knowledge of effective space utilization. - Sensibility for choosing retro furniture and antique decor. - The ability to design stunning an...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Inpainting Specialist for Image Restoration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a project that consists in swapping the person of some images, for a consistent LoRA character in HD We have to find a workflow that is better to the one they have here: that consists in segmenting the clothes, masking it, and generating by inpainting the model with certain controlnets in order to have consistency. This technique uses OpenPose + IpAdapter + Segmentation in order to mantain the clothes intact and generate the virtual person outpainting around the clothes. We need to use a LoRA of the virtual person to mantain the same person (same face, same hair lenght, same skin tone) all the time even if there are changes on the pose of the base image. Can you generate a workflow with Automatic1111 or ComfyUI to create this type of images

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Expert Magento 2 Developer needed - Bug fixing, Security & Maintenance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...could not locate the code quickly so asked me for developer to do) 2. the below fields (text) are incorrect on both sites checkout page, I have had these changed previously and cannot find where I can do it myself again. This is really important as if these are not updated it makes it look like it’s not an Australian site and causes address issues when orders go through to my warehouse for processing. SEO team have said when their developer has tried to fix previously it impacts the ‘Wholesale Application form’ fields? Not sure how this works just need the fields text changed on checkout so customers can enter the correct information accordingly ‘City’ should say ‘Suburb’ and not ‘City’ ‘Zip/Postal Code’ shoul...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled typist who can meticulously copy type content from a physical copy, organized within 50-100 PDF files. This project requires: -Experience with PDF files and copy-typing -Ability to accurately transfer text from a PDF files...-Proficiency in formatting and styling the copied text, ensuring it aligns with the original file. Your task will not only involve just copy-typing but also formatting the copied text that includes, but is not limited to headers, bullet points and maintaining the original text layout. I expect a high level of accuracy, so knowledge and experience in data entry and Microsoft Word or similar word processing tools will be beneficial. Please be prepared to deliver the final product as word documents with the exact formatting as presen...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  Automated Income Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for recommendations on income automation processes in the e-commerce sector, specifically dealing with physical and or products. - An expert in e-commerce will be a great fit for this project. Solid experience in setting up automated processes, such as order processing and delivery systems, is a must. - Key Skills: - E-commerce Management - Automated Process Implementation - Knowledge in Physical and or Digital Products Handling - As this project is in its initial stages, I aim to entrust this task to an individual who can provide a strategic plan of action. The ultimate goal is to create an efficient system that will yield a steady stream of income with minimal manual intervention. - While I have a basic idea of how e-commerce platforms...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Business Directory Migration Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...directory from one website to another. The task at hand involves copying and pasting the directory list professionally and precisely. Specific requirements include: - The type of directory we're focusing on relates to business directories. An understanding and familiarity with the structure of such databases are important for ideal execution. - The data should be formatted in alphabetical order before it's copied to the new website. If you have experience with data sorting, you will be an ideal candidate for this project. - The details required from the directory list include Full Business Profiles along with Reviews. Therefore, you must know how to handle additional fields within the directory beyond the standard name and address. A candidate with strong atten...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned web developer to fine-tune my website, ecomaxpaper.com. I primarily need you to incorporate the following functionalities: - Online ordering system: Enable customers to order our paper products directly through the site. - Customer account login: Allow recurring B2B customers to create, manage their user profiles and view their order history. - Product search/filtering: Help visitors to efficiently discover and sort through our offerings based on various parameters. The main aim of my website is to showcase our products and services to our B2B clients. Expertise in eCommerce platforms, user interface design and enhancing user experience will be highly valuable for the job. A sound understanding of B2B dynamics will be a great advantage. The final...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...customers to purchase lotion sets (including an outer bottle with an inner refill), individual refill bottles with selectable scents, and standalone outer bottles. Each product option should offer scent selection where applicable. - Pre-Order System: Implement a pre-order system for our launch on April 4th, ensuring customers can place orders in advance. The system should handle initial and recurring billing accurately, especially the nuanced first-order process based on the order date. - SMS Notifications: Integrate SMS notifications to update customers on order status, shipments, delivery confirmations, and weekly specials or announcements. - Social Media Integration: Connect our website with our social media platforms (Facebook, Twitter/X, Instagram...

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Arduino Programming & PCB Design Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Requirement: Arduino coding and PCB design. All in one solution i can manuf...(or similar) to keep size small. Display: Pressure (boost), Temperature (EGT), Time (24 hour). Split evenly over the screen (screen broken evenly into 3 segments). PCB: To house all components (excluding sensors). Also have pin outs to allow a (also has to be designed) button board to set time. PCB has a 12V input and button cell battery to keep time. Arduino coding must be simple to modify in order to easily change boost and temp alarm value (these values will need to be changed regularly). Screen: Pressure sensor: Temp sensor:

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need an expert developer to create an online payment gateway for my website. This payment gateway should facilitate the secure processing of online payments. Key Requirements: - Support for both credit/debit card and PayPal transactions - Uncertain about fraud detection, open to suggestions Ideal Skill Set: - Experienced with payment gateway integrations - Understands secure payment processing methods - Knowledge of possible fraud detection systems is a plus. Your role will involve consulting on the best solutions, development, testing, and integration. Any recommended fraud detection systems are appreciated.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  In need of a specialist in producing comprehensive reports via MYOB. Specifically, I require a detailed stock order forecast that integrates current stock levels, sales history, the lead time for restocking, and existing orders placed with suppliers. This data will significantly improve our business decision-making process. The final report should be formatted as an Excel spreadsheet for easy analysis and future use. Ideal skills and experience: - Proficiency in MYOB software - Excellent data analysis skills, particularly in forecasting - Proficient in Microsoft Excel - Experience in inventory management - Strong attention to detail - Ability to communicate complex data in an easy-to-understand format

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Python Trading Bot for Solana Platform -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...then it should buy/snipe tokens immediately dealing directly with blockchain to ensure we are one of the first to snipe once liquidity is added. Need to be able to buy in whatever denomination i set that is editable by me at any point * filtering or AI processing is extremely important since 90% of newly launched tokens are scams so this function must be top tier * Count down timer detection: The bot waits for the count down timer to finish before sending the transaction * Customized priority fee: You can customize the priority fee in order to get transactions confirmed faster. * Telegram scrapping: The bot can automatically pick the Token address from DMs and channels/groups both public or private. It also supports links. * WSOL Sniping: Snipe using WSOL instead of ...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  10 คำเสนอราคา

  ...video starts I want the intro to include @wreckitrowley2 on it somewhere and also @thefranckshow somewhere on it but make it look apart of the into also the entity that’s in the video I want it to look like a cursed version Franck which is the guy from the tiktok that’s attached to the above the tiktok has settings set so that it can only be viewed through the app so check it out on the app in order to to see what Franck looks like I also at the very end I need the guy to turn around after looking in the hole when get jump scared by the cursed version of Franck then the video suddenly cutting off I need the video to be no longer then 30 seconds no shorter then 10 seconds I would like to see previous work before purchasing and I would preferably like to see similar to ...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I have a small business I need help with accounting for. I use google sheets and I need data entry as well as clear indication of totals and profit &loss. I am trying to get my finances in order so I need someone quick and efficient who I can work with ongoing. I would send over 7 different documents for data entry each month. Open to suggestions on improving my accounting system. Fixed on using google sheets.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...WordPress. We have purchased a beautiful Dokan multi-vendor theme "kunstwerk" from themeforest. We need it loaded and customized. We have the content, but seek someone to help get the theme loaded and adjusted. We need this project done within 5 business days. We use trello to track cusotmizations and enhancements. For the initial MVP, we simply want to launch the theme, connect payment processing, and mailchimp and then test it out. Ideal Skills and Experience: - Proficiency on WordPress - we are hosted and will stay hosted on Wordpress - Strong understanding of MULTI-VENDOR eCommerce marketplaces - Experience in customizing design/layout - Knowledge of integrating payment gateways - Ability to work within tight deadlines ***MUST have strong English. We w...

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Advanced Excel Sheet with 'If' Statements 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project involves the creation of an Excel sheet that's intelligently designed to use multiple 'if' statements in order to compute which tier of payments is due, in accordance with the tier specifications provided. You'll be working with payment tiers that are consistent for all calculations. All the 'if' statement conditions will be based on the Payment Amounts; you'll need to structure your statements primarily around this element. Key project specifics: - The 'if' statements will be based on specific payment tier ranges. - Detailed guidance and specifications for these tiers will be provided. Ideal Skills: - Proficiency in Excel and excellent command over using 'if' statements - Exceptional attention to detail - Abil...

  $25 - $316
  ปิดผนึก NDA
  $25 - $316
  31 คำเสนอราคา
  Full-Featured Delivery App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a seasoned app developer to craft a comprehensive delivery app for both Android and iOS platforms. The application needs to be engaging, easy to use, and thoroughly tested to ensure the best possible user experience. Key features to include in the app: - Order Tracking: Users should be able to track their orders in real time, from the placement of the order to its delivery. - In-App Payments: Enable in-app payments to provide a seamless transaction experience for the customers. The app should support different modes of payment options, with a particular emphasis on API integration. - User Reviews and Ratings: Users should have the ability to rate and review their purchases as well as the delivery service. Ideal Candidate: The ideal candidate for this pr...

  $3985 (Avg Bid)
  $3985 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...of Scotland & England's individual empires at this point in time, and the impact of this alternate timeline where the Japanese land in England three years ahead; meaning James VI of Scotland never takes the crown in the Year, 1603 - and thus, the Japanese will also claim all of England's own colonies for their own -? - The Japanese scouting that would have have to have been done prior to then in order to guarantee the invasion goes ahead without a hitch? - The Japanese choosing to land in the English Midlands, via East-Anglia and how setting up millitary camps and noble strongholds impacts their ability to conquer England? - What challenges would they face in the South, the North and the Midland respectively when trying to conquer England, and how long would they ne...

  $145 / hr (Avg Bid)
  $145 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can develop a loan mobile application compatible with both Android and iOS platforms. This...for loan providers to interact with users. - Setting up an admin module for overseeing all operations. - Programming an interest rate calculation feature to automatically compute loan interests. - Adding a user rating system that enables ranking of users. - Designing a payment module for processing loan payments. The target audience for this application is individuals. For this job, having experience in mobile application development, particularly in coding calculators, admin modules, and payment processing systems, will be invaluable. A strong understanding of loan processes and financial apps is a must. Skills in Android and iOS development w...

  $1065 (Avg Bid)
  $1065 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm urgently in need of an experienced home maintenance expert who can efficiently handle diverse tasks. The specific tasks to be perfor...tasks to be performed include: - Plumbing repairs - Electrical repairs - Painting touch-ups These maintenance tasks are of high urgency and as such, timely responses and swift intervention are highly appreciated. Ideal candidates should have: - Prior experience in plumbing and electrical repairs - Demonstrated skill in painting and surface touch-ups - Strong ability to prioritize tasks in order of urgency - Ability to work quickly without sacrificing quality The areas in the house that require attention include the living areas, bedrooms, and bathrooms. Please bid knowing that efficient performance and timely completion are critical fo...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a qualified tutor who can guide me through Abbyy FlexiCapture certification. I want to deepen my knowledge about image processing, document classification, and data extraction. As I'm pursuing this certification, having an expert who is well versed in these topics is paramount to me. The ideal candidate should be able to offer: - Online tutorials - Comprehensive video lessons - Hands-on practical exercises My aim is to not just pass the certification exam, but to understand the subject matter thoroughly. Therefore, I'd appreciate it if you could design the courses in a manner that fosters learning and knowledge retention. The project's timeframe is quite immediate. I am hoping to engage as soon as possible. To execute this project successfull...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled data analyst to help with tasks including data cleaning and preprocessing, data visualization and reporting, and statistical analysis. The data they will be working with is of medium size, ranging between 1GB to 10GB. Prior experience with Python, SQL, and Excel is crucial for this project. Specifically, proficiency with the Python libraries Pandas and Matplotlib is required for the analytics components of the work. This project requires both strong technical skills and a thorough understanding of data analysis methodologies.

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I am looking for a designer to create a unique and special design for a Jewish wedding in June that can be used across: - an explanatory order of service - a table plan - a Benscher cover - Thank you notes I have attached a template of our invitation and would like it to work well with this. Dusky blue is our colour scheme. I would also like to have our names in Hebrew and English, merged together somehow. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in designing for Jewish weddings - Proficiency in contemporary design software - Ability to create custom illustrations Please provide a portfolio or samples of your work that particularly relate to the above specifications. I'm thrilled to collaborate and produce a beautiful, memorable design.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Full-Spectrum Marketing Campaign Launch 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...creating high-quality, engaging content that appeals to our target audience, using a variety of formats and platforms. • **SEO Optimization** - Our goal is to boost our brand's online visibility. It's crucial that you have a strong grasp of SEO best practices and you will need to ensure our web content is optimized to increase visibility and organic traffic. We aim to increase brand awareness in order to stand out in our industry. If you are knowledgeable in these areas, and have the experience and skills to mobilize our marketing campaign, I look forward to your proposal....

  $15 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  web-based techniques to create an interactive matrix visualization. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...different generated values, color cells in the matrix differently. You may use additional UI widget(s) to generate values and update the color of the matrix cells. 5) Design interactions to order this matrix based on the generated values. You need to decide which type of ordering that your designed interactions support (e.g., ordering by rows, ordering by columns, ordering by both rows and columns), and how the ordering is computed. Implement your design with web-based techniques, such as D3. The webpage should include the UI widgets, a colored matrix, and an instruction about what a user can do to order the matrix. In addition, if you choose to work on this project in a team, in the webpage, you should also include: the name of all team members, and a statement that clari...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Bitrix24 CRM Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...focus**: We require Bitrix24 CRM for its strong customer support and service functionality. This will be the primary goal of the project. - **Team Size**: You will be implementing this for about 10-30 customer support agents who will be using the system. what we need : Bitrix24 CRM Implementation Implementation for bitrix24 designates a process of adding new or altering existing CRM features in order to make it a better fit for the needs of each particular business. Required CRM, includes Leads Pipelines, Contacts, and Companies. Create the required fields, Bitrix24 Form Integration for facebook ads, website and landing pages. Automation Includes LDR (Lead Distribution Role), Reminders Activity for Agents, Reminder Messages for Clients and Confirmation From.. Reports & Us...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...Try to store a hashed password. Add at least three other pages. For example, local attraction, Hotel dining service, Shopping, Salon, and Computer services, etc. The views of your system are responsive. You may use Bootstrap to implement all these views. Your system allows user to search their reservation(s). To simplify your implementation, you don’t have to ask user to login to the system in order to search the database. Simply use the confirmation number and others like last name or email to search. Your system should allow user to cancel their reservation(s), or modify a reservation. Requirements • Use XAMPP • Use PHP as server side script (if you decide to use others, talk to your instructor) • Use MySql. Design your own database and table(s). • Use...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Interactive Reel Editor for Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...following unique features: - Social sharing buttons: This will help in increasing the visibility of my project. It means that freelancers should have experience in integrating such buttons into the design. - A comment section: This will give the audience a platform to provide their feedback, creating an interactive atmosphere. - An 'Order now' button: This will provide a direct platform for the viewers who get impressed by my work and want to immediately place an order. In terms of the design, I prefer a bold and colorful style to make it full of life and attract many viewers. It should not just be maximalist in design, but also easy to navigate given that it will be on a mobile platform. I'm open to ideas on how to make this project successful. Ideal Sk...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...accounts the same way(every account will execute same orders) at the same time ,this way user will trade multiple accounts simultaneously, saving a lot of time. -Program will handle both futures and spot trades(this means it will be possible to use any possible order type available on the exchange , in any available asset,in example,set sell stop loss limit order for a given % amount of a certain asset (program should handle exception in case this asset is not in every account) -Accounts may have different funds so trades will be % based,order example : Long btc/usdt ,isolated,leverage,entry,stop loss,target, risk x% of account -Program should handle exceptions ,in example, if a certain account have insufficient funds to open new trades ,program will warn the use...

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...have a project that involves converting data from PDF files. The data is specifically in text format and needs to be categorized into columns upon conversion to Excel. The type of data fields to be recognized and converted are alphanumeric. I am seeking a freelancer with an eye for detail and a deep understanding of alphanumeric systems. The freelancer should be skilled in data entry, data processing, and proficient in Excel. Experience with PDF data extraction will also be a huge plus. - Convert text in PDF to Excel - Organize data categorically in columns - Recognize and convert alphanumeric data fields The goal is to have an error-free Excel file, with all text data correctly categorized in columns for easy analysis. Ensure you can meet these requirements before bidding....

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  ...The SaaS platform will provision the following key features: - Inventory Management: The software should encompass capabilities to handle stock levels effectively across all marketplaces. - Order Tracking: It should enable sellers to keep track of their orders in real-time. - Robust Analytics and Reporting: A necessity for data-driven decision making, from sales forecasting to business growth strategy planning. Furthermore, I want the platform to serve as a one-stop-shop for managing various marketplace operations, including: - Product Listings: Creation, editing, and management. - Order Fulfillment: A central hub for managing orders from all marketplaces. - Customer Support: A system to track, respond, and resolve customer queries. Ideal candidates sho...

  $2337 (Avg Bid)
  $2337 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Modlishk Script Functionality Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...requests and responses. Currently, the -rules parameter in the Modlishka script only replaces the content of the HTTP response body. It is necessary to expand this functionality to be able to modify not only the response body but also the request parameters. The input parameters for the HTTP request processing function (): req * - a request object that can be modified. context HTTPContext - the request context containing necessary information. // Example function for processing HTTP requests = func(req *, context HTTPContext) { // Your code for modifying request parameters or response body // ... } Acceptance criteria: Ability to modify request parameters using the new functionality. The plugin works correctly and integrates into the

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Shopify Inventory Management & Forecasting Application -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a sophisticated Shopify app developer with a deep understanding of inventory management and forecasting. Ke...clear visual indicators (red, orange, green) for stock status. Provide reorder alerts when inventory reaches predefined thresholds. Allow editing of SKUs, including the ability to manage composite SKUs made up of other products. Benefits: Improved inventory accuracy across all sales channels. Reduced stockouts and overstocking. Data-driven decision making for purchasing and promotions. Simplified order management with reorder alerts. Next Steps: We are interested in connecting with qualified Shopify app developers to discuss the project further. Please Note: This brief provides a high-level overview. We are happy to share more details during a follow-up d...

  $5285 (Avg Bid)
  $5285 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน order processing ชั้นนำ