ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  20,980 page web application งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่

  $13059 (Avg Bid)
  $13059 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  ...พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Develop iOS, Android App along with Backend UI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to create a subscription based application that users are able to record and their voice and submit to my company and database for processing. I would like to use Google Firebase for the database management/verification process. User Interface: - User Sign-Up and Profile Creation - User verification through cell phone txt. Duplication

  $795 (Avg Bid)
  $795 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Basic Windows/Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is a simple applicaiton which calls a web page when application is opened. There will also be a keygen feature so that we can generate keys for user to use this application. Regarding keygen feature I'm exploring options

  $659 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $659 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...bot. I have a web based application for managing orders. I need to print the receipts from my web based app with only one tab on ios/android devices. I want use a Star thermal printer and Star webprnt browser. I know that it is possible to print with one tap from web apps if you are using a star thermal printer and open your web page/app on star web...

  $13 - $26
  $13 - $26
  0 การประมูล

  ...someone to help us create a web page according to our needs. We will provide the html based template for the web page, frontend will be changed minorly due to our needs and since there will be a crowdsale aspect of the project, backend of the web page should be designed according to our purpose as well. Our template for the web page has a ...

  $1231 (Avg Bid)
  $1231 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Need help with refactoring CSS on a web keyboard 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...building a single page web application that needs an specialized keyboard. Its been built with CSS Flexbox and JS. I am not a CSS expert, and I need help refactoring the CSS for the keyboard portion. The project template (without JS and extra content stripped out, is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) This is a single page with a header

  CSS
  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  We need mobile taxi app 5 วัน left

  Mobile Riding Project Proposal I have already developed a Web application with php+mysql. To integrate in my backend: (or separate page with connect to my backend-DB) 1) Realtime track all driver in same Panel and see the Ride-status (pick up, drive, wait, drop off, completed and speed) 2) Can contact driver through call and chat or Push Notification

  $815 (Avg Bid)
  $815 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล
  Fixing Website Application Issue 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...executed and then the data is output to each specific member's page on the user end, all in real time. The web application is basically an advanced trade simulation program to go along with an educational financial simulation activity called fingame. The basis for the web page and application are already done and implemented using [เข้าสู่ระบบเ...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Trophy icon Build A Web-based application 4 วัน left

  I am looking for someone to build a subscription-based web-based application. Access will be granted through a membership site within ClickFunnels. Database functionality will be required for users to recall saved information. I will also need access to the data. Download access (via CSV format) will be fine for me initially, and we can set up

  $500 (Avg Bid)
  Web content creator / Experienced copywriter needed for the website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], web platform for marketers and developers, specialized in cloud communication solutions. We are looking for highly skilled native English web content writer, in order to re-write the content of our website. You will be responsible for creating and adjusting the content for new landing pages. It is really important that the copywriter

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Need some help on the Database side (firebase configuration ) for a single page web application I am working on. I have completed the initial development (html css) in a react environment. Here is the demo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need a developer who is proficient with react, firebase and javascript in general

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  ASP + HTML + CSS Conditional Web form output to CSV 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to host a web page on IIS that will display a web form (ASP CSS HTML) with a set of fields (in attached file). When the form is submitted it should create a CSV file with a header and information provided in the form. One input field in the form is 'applications' which should be set of tick boxes i.e. app1, app2, app3, sql, IIS etc. For instance

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Job bidding php web(Chat system using node.js) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...agency in south Korea I am here to find a full stack php developer who can design well. I already have a desktop app developer and android developer but I don't have a php web developer. I have met so many scammmers who lied and try to cheated me and has a bad skill here. So I am very cautious to hire freelancer here. I can hire you when I trust

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  build a website based on wordpress template 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...receive a notification on general dashboard upon completion of a workout for any member - Admin will have a youtube page where he will upload all videos and link them to the website - Member portal - Member can register and fill the application form - Member can have a trial period - Member can view his profile, submit meal plan and work out plan after completion

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  104 การประมูล

  ...includes a mobile application written in react native. During this year i also have been working on a backend written in nodejs which provides a RESTful API and which is used by this mobile application. Now that the first version of the mobile application is finalised, the client wants to extend this project/concept with a web application. Currently, I'm

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  I need to host a web page on IIS that will display a web form (ASP / PHP /Java up to you, Basic CSS HTML) with a set of fields (in attached file). When the form is submitted it should create a CSV file with a header and information provided in the form. One input field in the form is 'applications' which should be set of tick boxes i.e. app1, app2,

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Gifts store & inventory (web application) 4 a small company 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...facilitate the gift selection process & make it easier for both (mamanger & the person in charge of the gifts) Our Perception of the application: One page that has 4 buttons on the footer side of the application ( Delivery list - Store - Travel Plan - Sittings) Delivery List: contains a list of all the gifts that has been

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Web & Mobile Application on Ionic Platform -- 3.9 & Angular 5 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Building an application using ionic framework - Transaction page which should work on web & As App (Android / iOs / Windows) - Support for Printer, Weigh scale , scanner, pole display , cashdrawer

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I have a very old PHP web application that consists of several PHP files, currently the application doesn't have any login screens and the 2 users using the application are accessing their features by using 2 different URLs: 1) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (to access the doctor features) 2) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (to access the admin features)

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I need a Device and Browser compatible HTML CSS UI/UX for Web application English Arabic Left to right and Right to left Site separate separate must be browser and device compatible for pc tablet mobile Fully Responsive to be able to view from Mobile and PC any device Must be fast loading should be very fast thats why you will use javascript frame

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Penetration Testing 01 13 ชั่วโมง left

  ...system. You will need to extract the folder containing the VM files to your HD. You will need VMPlayer (or VMWare Workstation) to run the Virtual Machine containing the web-application. VMPlayer is available to download from: You should have VM Player/Workstation installed on your caddy for working in the forensic labs. You could also work with the

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Parking slots management system 11 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...can develop a Web-Application for Managing Parking Lots for company staff. *Brief about the project: -The company have 184 Indoor parking and 125 Outdoor parking. -The parking lots used by company staff and some of Vip clinets. -Each staff has allocated parking lots. - Staff using thier ID badge to access the parking barrier. *Application Banner: The

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Build a Website 10 ชั่วโมง left

  ...of the feature area of the page. It have the following basic requirements for the contents of the website: • Home Page: This page will introduce the community group. It should provide an overview of the aims of the group, a suitable tag line, links to at least two different social media platforms in the footer of the page and a subscribe to our newsletter

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  I need a new website created in ...with LinkedIn and Twitter 4. User registration 5. User's profile including performance in past quizzes 6. Mobile and tablet friendly (progressive web application) 7. Usual menu of products, services, home page and about us 8. Graphics design will be required for some artwork. No e-commerce is required Thanks Ashwin

  $780 (Avg Bid)
  $780 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  android application building issues หมดเขตแล้ว left

  Hi , i want some help about to android application building issues bought an app from a web page and I want to edit and build it again Note : need remote desktop services by anydesk

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Android Application of periodic control of lifting gear ( french language) Android Application of periodic control of lifting gear application will be in french language [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and objectives The purpose of the application is to carry out periodic inspections of industrial lifting gear, material handler and public works. This application will ...

  $796 (Avg Bid)
  $796 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Price optimization with machine learning หมดเขตแล้ว left

  It would be preferred if the application is written in PHP since it is a part of CMS (Litecart), but other solutions that would include importing/exporting data would be accepted. Required functionality: 1) Changes buying, selling and trade-in price of products to the optimal value for maximum profits and also tries to get rid of excess stock 2) Two

  $817 (Avg Bid)
  $817 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...pizza ordering system I want a simple java web application. (This is for a prototype application need to be done for my course. I don'y have enough time. Thats why i need your help.) Which can view pizza details in from the database and customer can filter them to search for a pizza. I need a home page also. You wont need to create database. only

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...pizza ordering system I want a simple java web application. (This is for a prototype application need to be done for my course. I don'y have enough time. Thats why i need your help.) Which can view pizza details in from the database and customer can filter them to search for a pizza. I need a home page also. You wont need to create database. only

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...events  at the venues. [ ]Allow for users to have an inbox in which messages can be sent from and to, to other users, and admin. (logged in user) [ ]allow for a users near you page/tab to appear, showing other users location on a map , when clicked on it would allow users to view other users profile and be able to message them with pre written texts. Allow

  $1582 (Avg Bid)
  $1582 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Customized 5 Page Web Application หมดเขตแล้ว left

  I need a responsive website. I would like it designed and built.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Paper Writing หมดเขตแล้ว left

  ...you think about all of these strange incidents. Respond and be sure to provide recommendations on what should be done about the various incidents. 2. Perform a search on the Web for articles and stories about social engineering attacks or reverse social engineering attacks. Find an attack that was successful and describe how it could have been prevented

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  php posting to Facebook page หมดเขตแล้ว left

  I have an PHP web application and I would like to schedule a script that runs through a cron twice a day that automatically posts to my Facebook page: title, description, link and picture. I tried to manage this by my own through a fb app but I found out that FB restricted all apps to post to a page.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I'm looking to build a feature-limited minimum viable product/demo that will provide a web portal and a related API that will expose the following features: - landing page / signup (all following features are available only to authenticated users) - manage API keys (generate, invalidate/delete) - oauth2 client integration to google applications - manage

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Looking for a dev team or an experienced Wordpress/Woocommerce developer for the development of a subscription-based website. Here is the backbone of the web application divided into one-week sprints: SPRINT 1 ======================================================================== Company

  $2003 (Avg Bid)
  $2003 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Finalize a project in .net on AWS หมดเขตแล้ว left

  ...several more pages for a web application to finish. The candidate should be a .Net web developer and can re-use code. Most of the logic is built in stored procedures for SQL Server RDS on AWS. This consultant is needed to finalize the following: Forgot Password interface Quick access pin page to protect sensitive data Create a page to redirect user and

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล

  ...building a web application which is intentionally small and focused on these subjects. We already have designs. Deliverable: a small web application for online learning. It will have: 1. A landing page with featured online training material, descriptions, testimonials and sign up/sign in forms. Users will be able to purchase courses from this page. 2....

  $1118 (Avg Bid)
  $1118 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Core php Developer for Integrate Web Camera to Form หมดเขตแล้ว left

  looking experience candidate who can able to integrate web camera to add user page. means currently our application there is option for upload photo from computer and its working ok as per requirement. now i want to add one more option for add photo direct from web camera or mobile camera (if user option website in in mobile ) simple task.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Trophy icon 2 banners to post on facebook หมดเขตแล้ว left

  ..., design and digital marketing startup called conceptt this is the facebook page : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -the first banner to promote the service of : website and application developpement and design text to type on first banner : site web et application conception , developpement & design -the second banner to promote service : digital

  $57 (Avg Bid)
  รับประกัน
  CRM Database built in Microsoft Excel หมดเขตแล้ว left

  ...will be a specific application that xbrl data will need to be imported into and converted into a usable format that is easy to understand and easily usable. It will contain name address telephone number, customer number contact names such as managing directors, company directors. web links and financial data. The excel application will need to look

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Create basic 5 Page - Node JS web application หมดเขตแล้ว left

  Required to create a very basic web application in Node JS and mysql database. Its consist of forms with some data entry like fields. Details will be discussed on finalization. All database and fields are designed you have to just implement with Bootstrap and UI should be neat and clean.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Web app design (UX, PSD etc) หมดเขตแล้ว left

  I require a web designer to design a web app / UI / UX for me. The application is pretty small, but is aimed at B2C, so a user friendly "polished" field is required. The web app functionality consists of: * Register page (usual fields, email, name etc) * A tabular based data entry page (probably the most complex page from a UX perspective...

  $737 (Avg Bid)
  $737 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล

  To create a multi tenant web app. Where user can create their own digital name card (it's more like a 1 page mobile responsive website). Each user will be get their own url (eg [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) . They can create login with normal password/login via google id / fb id, then choose template. Upload their contact info, photos, content, etc. & manage

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Need to customize login page of my web application หมดเขตแล้ว left

  Hi, My web application is PHP based and current login page is also PHP based. I need to customize the login page according to a predefined template which is HTML based.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...server application along with a not so great web front end using aps.net. I am looking to create a proof of concept android application that replaces our web front end to a native android application. Requirements:- A login page and a configuration page. Login page consists of username and password – SSL not plain text Configurat...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  On this said web application that are a few uris that once you perform a GET operation to them, they will be slow and can take up to 50 seconds of loading time. The most critical one is the landing page, the remaining will be disclosed once you bid to the project.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  We are looking to hire a developer based in HONG KONG to create only the beginning of a web application. If this milestone is completed well, there will be more work. The requirements are as follows: - A user will visit the website and enter a known identification number into an input field. - Upon submission, the identification number will be used

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Professional services marketplace หมดเขตแล้ว left

  ...AWS ecosystem with relational database support - Site to be developed on modern web framework (Python based preferred) - Delivery of 100% of source code for code review and deployment - Graphical design will be done by us (Graphical design, icons, CSS) - Ability to edit page contents within back office pages - Multilingual - Paypal payment gateway connection

  $7493 (Avg Bid)
  $7493 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Trophy icon home page design 4 วัน left

  It is a home page for a web application, which is used by software developer freelancers and buyers who post software jobs. I am looking for a design, which is simple, clean and classic. the logo is attached. I like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], for example.

  $240 (Avg Bid)
  รับประกัน