ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  341,089 parallels desktop งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Micro controller หมดเขตแล้ว left

  1) ชุดควบคุม ที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ 1-6 input แล้ว นำข้อมูลมาประมวลผล และสั่งการ ทั้งแบบ PID และ Relays output 2) จาก 1st stage พัฒนาต่อยอด เป็น IOT on desktop and Mobile.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Product manager to design Mobile/desktop Web user experience UI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to design front end of a mobile and desktop figma prototype design for an initial idea to define its user Experince. I need expert designer who can help me to only design this portal Front site will allow workers or employers to explore and understanding once they signup they can acces their dashboard where they can manage their accounts, jobs, tasks, stand Ups, these dashboards for worker and employers are very important to track their work and must be designed well Super admin panel design Build a mobile responsive website portal where people can find work and employer can find worker. When worker signup they must have to pass certifications else platform will consider them as unskilled candidates and they have to take trainings or courses to re apply when they pass Unsk...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Wp Bakery mobile responsiveness 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 2 columns set up in Wp Bakery, the left column has right aligned text and the right column has left aligned text. It appears correctly on desktop, but when viewed on mobile it puts one column on top and the other on the bottom which is incorrect. I've added photos to show this. I need someone to fix it so that these text columns don't go on top of each other when viewed on mobile.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  BUILD FULL VDI DESKTOP AND APP BY VMWARE HORIZON ON PUBLIC SERVER 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want build vmware horizon for my customers every one have isolated vms server and one desktop remote for his admin and pool application to his users the hardwae server is ready on public hosting company

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  We are required to make a desktop app that takes the data that comes from the socket and prints it via the IP

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...is to replicate all the pages but blog pages from to a WP generate press theme. The look and feel of the site should not be compromised All Meta tags and structured data should be replicated Content & images transfer and optimized to webp Structure of the site should be identical (all sub directories) The performance of the final product both for mobile and desktop should be above 95 (high performance is the key) No js or other types of errors Setting up redirects (to avoid duplicate content) The new site should be no index no crawl until the domain transfer is done (to avoid duplicate content) The new site should be developed locally to avoid any conflict with the current up and running site but accessible remotely to review I am trying to transfer the

  $285 (Avg Bid)
  $285 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Revamp/ clean up an existing react project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Revamp/ clean up an existing react project and build a few additional functionalities according to the design provided. This work would require a react expert and needs you to access the code through a Remote Desktop due to restricted repo access. Please pitch in only if you are happy with these.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Hello I am looking for a mobile/desktop responsive web site for my new cyber security startup business. Is this something you could help me with? I have an orange color in mind that I would like included on the site for company branding. I already have a logo designed that I can provide. How many hours do you think this would take to complete?

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello I am looking for mobile/desktop responsive website for my new cyber security start up business. I already have a company logo. Is this something you would be able to complete for me? I have an orange color I would like to include in the site for company branding. Do you have an estimation of how many hours it would take?

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are required to make a desktop app that takes the data that comes from the socket and prints it via the IP

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am having a little problem with the set-up of uploading a software build to the Windows Store. The problem is getting the developer authorization to publish the application. Anyone on here with experience with Windows Desktop Apps will be extremely helpful. We may need to have a call on this one I'm afraid.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  I require to configure device profile in Microsoft Intune. I have been able to crete the profiles but the complex issue I need to Customize Windows 10 Start and taskbar with mobile device management (MDM). I understand that i need to export the St...but the complex issue I need to Customize Windows 10 Start and taskbar with mobile device management (MDM). I understand that i need to export the Start layout of the current windows Image i want to change. I am having issue been able to edit this xml to add my own start icons to task bar. some links are below * * I am sure the will be more information needed

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Figma, Responsive, Landingpage, Contest 29 วัน left

  ...including interactive CSS-only fixed footer menu + communication button Interactivity is important too! We are speaking about a consulting service which has a method consisting of 5 phases with 5 steps Main requirement is therefore: + interactive / animated hero element + graphical representation of this 5 x 5 consulting steps (short text snippets) The proposal has to include + mobile + tablet + desktop Only HTML/CSS/JS responsive design please! + rendering of the design must be possible + designer has to explain how the design is possible (e.g. showing example web page, CodePen, etc.) Design guidance: + light color scheme + modern design with overlays, scrollable div’s (e.g. for the 5 x 5 design element) + small scrollbars only + no or only limited pictures usage + mainl...

  $250 (Avg Bid)
  ปิดผนึก
  Jitsi App Expert 6 วัน left

  Hello, man As I am CTO of Lucas Therapies Company, I built video meeting desktop app for patients and receptionists and it is using on a lot of locations and uploaded demo image for the app. For now I am going to build mobile version like desktop app. Hope you will contact me if you are really expert in jitsi and have old jitsi app you built before. What you should know: - Jitsi - React Native Thank you

  $2397 (Avg Bid)
  $2397 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I need the development of the following parts of a web site. Each part is an independent div and I only need its implementation in HTML with TAilwind CSS. I don't need any kind of functionality behind, it's just the layout in HTML+Tailwind. Requirements: - Developed with HTML and tailwind CSS (some small part of code with normal css is acceptable, if needed). - Each div...development of the following parts of a web site. Each part is an independent div and I only need its implementation in HTML with TAilwind CSS. I don't need any kind of functionality behind, it's just the layout in HTML+Tailwind. Requirements: - Developed with HTML and tailwind CSS (some small part of code with normal css is acceptable, if needed). - Each div must be responsive. I include the deskto...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  have a legacy .NET desktop app. separate instances of code and db for each customer. user credentials in each db. .NET 4.5. We are starting a new saas web app. We want to allow SSO with UI and authenticated apis for a unified experience between the legacy and saas features. I need sample code on both sides which enables this. This is pure POC. No need for anything from existing code. Assume a user table in each customer db, with userid, and pw. You can propose whatever you want on the saas side. We are using the single code/ multi db saas model; the saas has access to all existing customer db's. If interested, you should describe previous deep experience with federated authorization, tools such as oauth, heavy saas implementation experience, and previous experiences like t...

  $288 (Avg Bid)
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are re-designing our application and we are looking for someone to re-create a single screen on it. The work is to create a mockup, with your own ideas, starting from what we do have now and taking it to the next level. You should expect the web application to run on either a Desktop and a Mobile device. We'll provide you with references of the design we like and screenshots of what our app look like right now.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Jitsi Expert 6 วัน left

  Hello, man As I am CTO of Lucas Therapies Company, I built video meeting desktop app for patients and receptionists and it is using on a lot of locations. For now I am going to build mobile version like desktop app. Hope you will contact me if you are really expert in jitsi. What you should know: - Jitsi - React Native Thank you

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  WE installed Lorex Client, which is a Windows application that allows users to view live video from cameras from a desktop. Every time we try and start the program, it asks us for the domain admin username and password. We have tried several suggestions that we found on google, but to no avail. We would like a solution which allows us to change permissions for users to run this software on a client machine. Potentially we would either grant you access via teamviewer or use your instructions. If it works and can be replicated across multiple client machines, then we would consider it a completed job. All of our domain machines are Windows 10. We will move really fast with a solution.

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  wordpress website development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  final rendering of the css should look like image 1 this is for desktop view Anyway the css is not the most important We need to generate gpt3 text according to the Htag we need to add random variables from a file that will be inside the htag we need 1 page created for each city the cities are in a csv file and the random variables are on another csv file We need to generate mass article with one click according to the headertitles that are the subject, and we want to include random variables inside the subject for not having the same recurring duplicate titles. You will understand better with this using image 2 as you can se before generating the page with IA I would like to set the header titles including variables the variables are here as an example : https://drive.g...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Looking for Vue 2 expert for forking website frontend. -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for the senior deveoper to build the website similar with Stack needed 1. HTML + CSS + JS (Vue2) front end development. 2. Responsive desktop and mobile 3. Make the graph like a attached video. 4. Connect with API. Figma Url: If you are interested in, answer my question. 1. How many years do you have a experience about Vue 2? 2. When can you finish this? 3. Do you have a experience about or D3? 4. How do you connect with API? If you can work, give me github name.

  $575 (Avg Bid)
  $575 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Looking for Vue 2 expert for forking website frontend. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for the senior deveoper to build the website similar with Stack needed 1. HTML + CSS + JS (Vue2) front end development. 2. Responsive desktop and mobile 3. Make the graph like a attached video. 4. Connect with API. Figma Url: If you are interested in, answer my question. 1. How many years do you have a experience about Vue 2? 2. When can you finish this? 3. Do you have a experience about or D3? 4. How do you connect with API?

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I have a simple javascript / css hamburger menu () that opens links in an iframe, everything works well on desktop & also tablet size screens, but because the links are opening in an iframe the slide in menu does not close after a link is clicked. Which makes the navigation unuseable on smaller handheld devices as it's covering the page content until the X is clicked. Please don't ask for server access because I can't provide that, but I can send html, css etc I've researched and tried most of the online solutions - but I don't know enough JS to get any of it to work. Thanks

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Simple Desktop App for Verification of Mobile Numbers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to make a simple desktop app that checks if any inputted mobile phone number is registered in Paypal or not. Don't need to make a neat or pretty GUI, need just simple, funtional, fast app. Just remember , no web-page or web-app, just desktop app. Any programming language you can use. Don't quote above project budget posted. Once you have bid, the price you suggested will be final. Start your proposal with "MP verify Paypal" Thanks.

  $10 - $50
  ปิดผนึก
  $10 - $50
  9 คำเสนอราคา
  Desktop App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a desktop app to be built for employee monitoring that can run on any of the OS.

  $20 - $168
  $20 - $168
  0 คำเสนอราคา
  Clone this Map Template. jobid220117 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...point ID. #3 We will add icon for users to change map layers. Standard OSM map and Topo map will be the options. #4 Should have pin marker of "Find My Position". This demo has it in mobile view only, I need it in desktop and mobile. #5 When map point is clicked on, the popup box will have the point ID. Some minimum text from the database and a couple small icons the user could select for additional actions. These additional actions will be nothing more than taking the user to external websites. #6 Map must be responsive! We do not need parallax that is currently seen in the desktop view. Below the map we do not need all the listing data they have, we are NOT building a real-estate website. We are building a scavenger hunting game. I would like a table below the ...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Need a Banner For Youtube Channel that fits all three platforms including Desktop, Mobile, Tablet.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  I need API developer 6 วัน left

  Hi, I want to create an API that connects C# application to python code, where the C# application takes the input from the user, sends it to the python script and gets the output to the user in C#, can you help me with that. Preferable not to use command prompt since I want to setup the desktop application.

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Sketch to WooCommerce Theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have a running WooCommerce web and I need to change the Theme. The new design is ready on Canva/Figma. Then I need an experienced WooCommerce Developer that able to make WooCommerce Theme from Canva/Figma new design both Desktop & mobile version.

  $906 (Avg Bid)
  $906 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  I need API developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I want to create an API that connects C# application to python code, where the C# application takes the input from the user, sends it to the python script and gets the output to the user in C#, can you help me with that. Preferable not to use command prompt since I want to setup the desktop application.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Website and Software Policy documents 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the following: 1 EULA for desktop software application 2 Cookie Policy, Privacy Policy for my website

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  fix menu in WordPress website for desktop and ,mobile in Porto theme

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Apache, Varnish and MySQL tuning and Sizing Recommendations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am running 3 websites using google cloud compute engines for...websites using google cloud compute engines for a web server and the other for MySQL Database server). Weber server is running with Apache, supported with varnish Web accelerator. Websites running based on Drupal and WordPress CMS. Page speed scoring the sites are not so good. I am looking for the services of an expert to carryout following tasks, so as to get close to 100 page speed score for desktop and mobile browsing. 1) Verify and correct the varnish configuration to maximize the hits 2) Verify the tuning of Apache server 3) Verify the settings of MySQL server. 4) Recommend best sever specifications for Apache and MySQL Sever. I am ready to update the servers as deemed necessary Please quote lump sum fee for ab...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  We need a very simple desktop application that when launched, auto open a fixed url (but without showing the url) - so it is a desktop browser launcher that hides the address bar.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We need a very simple desktop application that when launched, auto open a fixed url (but without showing the url) - so it is a desktop browser launcher that hides the address bar.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Network Stack Developer 5 วัน left

  We need a Network Stack Developer for our site - Work to be done: Peer to peer desktop application, related to network. Network administration Python Mongodb TCP & UDP Routers Wifi Bluetooth Wireshark

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone to help clean up an HTML email template to adapt well in Microsoft outlook. The template is already established but we're stuggling to get the email tmepalte formatting to appear properly in outlook. Guidelines: Mobile and Desktop friendly Mobile first design

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We are commissioning a web design project that will require 3 different pages to be designed. The pages are: the main home page, a raffle registration page, and a mint page. Each of these pages will have different versions to be designed. The pages must be compatible with mobile using media queries and graceful degradation. We require the PSD for the designs, as well as the HTML and CSS code for each design. Overview of design deliverables required: Main home page design (1st page, 4 versions): 1. The home page will have 4 variations that will be designed. We would like to use and as our guide/reference for the overall home page design: - Version 1: Pre-mint with Join our Discord CTA (splash page) - Version 2: Pre-mint with Raffle Registration CTA (splash page) - Version 3:...

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Oracle cloud setup 5 วัน left

  I have set up Oracle cloud setup with a Oracle Linux distro. I just need help witha stack setup for a website 1. PHP Version 7.4.22 2. small mysql database 8.0.26 brought over 3. Apache and Apache tomcat 4. The ability to see the web with a domain I'll provide. you will have username and password but it will be done through teamviewer or any desktop sharing platform of your choice. Needs a knowledge of PHP

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Experto en "Elementor" para wordpress 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Buscamos una persona capaz de realizar cualquier diseño en Elementor para crear un landing desde cero. Nosotros le proporcionamos un diseño tanto para mobile como para desktop y esta persona tiene que realizarlo en wordpress utilizando el plugin Elementor.

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  VNC Viewer Interface. 5 วัน left

  I have couple Virtual PC running different task, each of them have VNC server installed. I want an interface where i can connect to at least 4 PC at a time to VNC Server. I just want to see the remote desktop, Don't need to be able to have full control function for each PC within the interface, but it would be nice to have (but not require, since I have team viewer install on them). The goal is to see and monitor the desktop display showing the status of current running application. The interface will be running on PC, although it would be a plus to be able running on a Mac OS too.

  $620 (Avg Bid)
  $620 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hi, We have a fully functional backend API that is used by our mobile app. We would like to extend our services to provide a cross-platform desktop application which will be used as a point of sale (main terminal), ideally written in a flutter. The feature list includes: Table ordering Take away/delivery ordering Reporting Settings We will provide app functionalities that must be replicated in the desktop application, and again all backend services are fully developed. Thank you

  $694 (Avg Bid)
  $694 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Convert old c++ project to c# .net 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Old c++ desktop app needs to be re-written using latest .net and c#. Small project, does some low level keyboard & mouse hooking and very basic graphics.

  $742 (Avg Bid)
  $742 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Outlook 365 API On New Email Received 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some sort of outlook 365 trigger to react faster then an outlook rule to click confirmation links on some of my emails I receive. I have tried Power Automate, but its slow to trigger when calling the power automate desktop. My current process is using Outlook VBA to run a rule if certain conditions in the email body are met and execute selenium ide with chrome driver to click items on the webpage, or login to accept, but its not fast enough and sometimes bugs. Can you help me solve my problem and suggest a solution and quote a price to script a solution.

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hola :-) Somos una start-up en crecimiento y tendremos próximamente un rebranding muy importante que comunicara nuestro crecimiento en diferentes ámbitos de nuestro negocio. Por esta razón, necesitamos a un ilustrador-a/diseñador-a gráfico-a que nos apoye con: -Piezas corporativas -Ilustraciones para la página web desktop/móvil -Iconografía Realmente buscamos a un freelancer que quiera tener una relación a largo plazo con nosotros, pues queremos que nos acompañe diseñando piezas a lo largo del año. Nos gustan las ilustraciones frescas, modernas y minimalistas. Si te interesa, por favor déjanos conocer un poco sobre ti y tu trabajo.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  WordPress Website Optimization and SEO 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a person who can work with me on a list of tasks I need for my eCommerce website one after another, I am looking to start with WordPress page optimization so that website load on both desktop and mobile withing 5 second of time and once this task completed successfully I will go with list of the project below. - Reduce Bounce Rate - Google Ranking - Backlinking etc. Looking forward to hearing and working long with the selected contractor.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Build Timelapse Streaming Viewer for IP cameras 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build timelapse st...possibility to navigate the photos (via arrows at the bottom of the player) and to show the least 24 hours of the timelapse stream. - The timelapse images of each timelapse camera shall be able to insert individually into a webpage (there shall exist the possibility to have a viewer for each camera) - Each picture shall be able to be downloaded - Public or private view - Responsive player (mobile, desktop/laptop) - Viewers don´t have camera access Do you have some experience with server works and snippets? Please don´t hesitate to ask questions. I will try to answer each one of them. Thank you and looking forward to work with you, Petra Examples:

  $953 (Avg Bid)
  $953 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Convert Web App to Desktop App / Python / C# 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a web app that is not functioning (only front end) I would like this to be a downloadable app for user on PC.

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Mailchimp Template 8 วัน left

  Coding an editable Mailchimp template that is adaptable for desktop but also for mobile with a dropdown burger menu. Must be as similar as possible of the PSD.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build a website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the points of each participant individually. We also need to be able to download that information on an EXCEL file. The website will exist in 2 languages: French and Portuguese. The first page will be to chose the language We want the website to be built in a vertical design adapted for mobile phones. It can be responsive, so it can adapt for different phone resolutions, but we don’t want a desktop version. 99% of the users will access the website from their phones. The idea is to create a website that looks an APP. The only way to access the website will be after the login. So after they chose the language they will arrive at the LOGIN PAGE The login will be by email and password. Of course, that in their first access, they will need to create an account first. Once ...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา