ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  344,111 parallels desktop งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Micro controller หมดเขตแล้ว left

  1) ชุดควบคุม ที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ 1-6 input แล้ว นำข้อมูลมาประมวลผล และสั่งการ ทั้งแบบ PID และ Relays output 2) จาก 1st stage พัฒนาต่อยอด เป็น IOT on desktop and Mobile.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ooking for women in India, with mobile phone, unlimited calls and wifi or internet, wfh, to recruit. Please only bid if you can start on Aug 8th or 9th for sure, you have a mobile with interenet (preferable to also have laptop or desktop) Each call takes 10 to 15 minutes includes reading the details, dialing, talking, writing feedback and then on to next one. We will give you access to Naukri to download candidates CVs including training how to search. Payment: Rs.50 to 80 per contact made plus incentives at Rs.5,000 to 12,000 for those who candidates pass interviews & join & work for 3 months. Means you talk to them, get the details and send back to us, their response can be: (1) no response Rs.10/- (can try next day again) (2) that they are not interested - Rs.40/- (3)...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Fix error on our shopify site and add one extra section on delivery 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an expert in Shopify. We have recently paid for a new Shopify site, but we are noticing some errors when we receive orders. Some orders show the date for delivery and gift card message, but then some orders don't show it. All orders need to show us the date for delivery and the gift card message - as we are a gift giving business. Must check on desktop site and mobile site for the issue please. Also, we need an extra section added into the delivery options. ***Please only write back to me if you can do this*** **I need this done today**

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Wix Editor/ Navigational/ Sharpen website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website is about 95% finished just needs a few touch ups and navigational things done. - Website designer/editor (Wix) - better navigation for the website - Final touch ups and placement for desktop + mobile.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  IoT AWS project 6 วัน left

  It is a AWS-IoT project. In this project i have to build a aws server and integrate all aws services in this. basically we are using ESP32 for data flow through mqtt protocol to IoT core. So the requirement are- -data through esp32 to Iot core -security (VPC & IAM ROLES) EC2, and storage (lambda, dynamoDB, S3, SNS, SQS) -Api gate data to mobile app and desktop.

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  php application needs some changes urgently. Expert needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a desktop php application and i have to make a few changes, i have detailed description for it

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Improve Speed & Pass Core Web Vitals Assessment for Mobile & Desktop. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a WordPress site and it needs to improve speed & pass Core Web Vitals Assessment for Mobile & Desktop.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I want to create a lightmap calculation software that can work on the web and on desktops. I need a UX/UI Designer for the project to make it as user friendly as possible and to look similar to this site () in terms of UI Design. The program should have light and dark mode. Functionalities are as follows Add Light Edit Light Properties File menu --> New Project, Open Project, Import, Export, Recent, Exit Edit menu --> Undo, Redo, Delete, Select All View menu --> Single View, Multi View Bake menu --> Bake 3d Textures, Bake LightMap, Bake AO, Bake Light Probes, Bake SHM, Bake Environment Map, Add Light, Bake Mix, Bake All Options menu --> Post Processing Option, Baking Options Tab, Plugin, Skin (Post Processing Option --> HDR check box, Bloom CheckBox) (Skin --> Light Mo...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need someone's help to remove advertisements that keep appearing on the right side of my desktop screen. I will pay you $30 to make sure the advertisements disappear forever. I will also be uninstalling Google Chrome because I believe the problem started with Google Chrome. I will send you a video demonstrating the problem I am facing.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I have bought a template and change some part but it doesn't look well after my changes. I want to fix the looking specially on mobile version. If you think you are good at Css contact me please We will probably work on homepage first and maybe the other pages after i see the result This is the template that I bought after my changes. I want to fix the looking specially on mobile version. If you think you are good at Css contact me please We will probably work on homepage first and maybe the other pages after i see the result This is the template that I bought The files I uploaded here are the current looking of my website homepage both on desktop and mobile version

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...with the following components: - hyku Image: :latest - Keycloack Image: latest - oauth2-proxy - PostgreSQL (v14.4) - one instance for keycloack - one instance for hyku - nginx Please note: - We were able to run hyku on WIN10/WSL2/Ubuntu 20-04 using Docker Desktop. Here are some "lessons learned": - Fix High Memory Use: - Run hyku in Linux Filesystem (~/..) instead of windows mount (/mount/...) - If Zookeeper fails to start:

  $1127 (Avg Bid)
  $1127 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Buy/Sell Request form revision and System creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  is a business direct...phone number should be covered and will be displayed on clicking over it. The number of clicks for each posting should be counted and stored to capture traffic data. 4. Admin should have the access to publish/ unpublish / delete any of the “Buy offer” or “Sell offer” from Admin area and cPanel at any point of time. The design created should be fully responsive for proper display and viewing in desktop and mobile devices and should not disturb the present layout. After the work , it will be tested by mock trial of submission of “ Buy /sell request “ and checking that above functions are working as described. People who have done similar development work in a Joomla website or having the needed skills to do so, may on...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  OAuth API Verification for WPF App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a WPF Application that uses Gmail Send Api to send email. I'm having big trouble getting application approval by myself. I need proven expertise in getting approval for a desktop application. I attach the email conversation I've had with Google team so you can clearly propose your solution. This job is for a fixed rate. Please provide evidence of your prior expertise in getting approval for a desktop application.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Create Wordpress Blog Page Design from Adobe XD - Divi Theme 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am using Divi theme for my blog. I want to change the blog post layout. Design implementation will need to do the following : 1. Alter how the TOC plugin and bio plugin appears. 2. Fix the blog layout to be mobile friendly + desktop friendly 3. Change the blog page layout from the XD file. Please see attached readme file for current design and new design urls

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  WebRTC Chat Finish Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...instantly at times when needed, ensure that the code cannot be spammed and prevent spam from lagging the site users. 9. Add spam prevention to any chat related matter including camming up and down jumping user list prevention at all costs most have code prevent scroll bar or menu jumping when it grows larger or moves due to ABC order. 10. enable and disable mics and streams must work mobile and desktop cross platform 11. site and chat must be mobile friendly at an existent at least usable. 12. Profiles will have a upgrade feature on the code itself for more font options like neon glowing lights effect around nicknames, Will have emoji's in nickname options able to edit and request approval before allowing edited nicknames. 13. Will have any registered page you will be creat...

  $603 (Avg Bid)
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Make lavarel site extremely fast หมดเขตแล้ว left

  We have a custom site built with lavarel and hosted on AWS. We are looking to make the site speed fast and stable. We are looking to get to a Google rating () of: 1. Mobile: fluctuate between 80 and 90. Minimum of 77 2. Desktop: fluctuate between 96 and 100. Minimum of 93 Our site is a simple e-commerce site and only accept the numbers above if you can get us to those numbers We are not looking for anything below the numbers listed above.

  $999 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $999 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  **Awarding in 30 minutes time** I require someone with a lot of experience developing custom HTML email signatures to fix and test - requires emailing through zoho CRM to actual desktop and mobile email mailboxes - 2 issues: 1 - image not showing on mobile version of email signature 2 - too much padding on desktop version of email signature

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Simple wordpress site with mobile friendly design - 1500 pixel with desktop version. $12. Most work on my server only. Unlimited changes until we accept the work. Very simple site.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  MikroTik bridge 192.168 to 10.0 (5 stars) -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please note I have two separate internet providers (few reasons, not important why) and need to have all the computers talk to each other Just got this device MikroTik hEX S Gigabit Ethernet Router with SFP Port (RB760iGS) Verizon is 192.186.0 Comcast is 10.0.0 What device do I need and what is the best way to to this? Glad to "pay" for the person that can; explain on desktop share and give me the confidence and solution. let me know your thoughts and any questions While this is hourly; there is a max of $15 that I can pay, as being a cancer patient is tuff and been out of work. Hourly will give you more $ as there is less money taken between us from freelancer There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  MikroTik bridge 192.168 to 10.0 (5 stars) -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please note I have two separate internet providers (few reasons, not important why) and need to have all the computers talk to each other Just got this device MikroTik hEX S Gigabit Ethernet Router with SFP Port (RB760iGS) Verizon is 192.186.0 Comcast is 10.0.0 What device do I need and what is the best way to to this? Glad to "pay" for the person that can; explain on desktop share and give me the confidence and solution. let me know your thoughts and any questions While this is hourly; there is a max of $15 that I can pay, as being a cancer patient is tuff and been out of work. Hourly will give you more $ as there is less money taken between us from freelancer There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Wix Website Design 5 วัน left

  Hallo, Ich brauche Unterstützung bei meiner Website auf Wix. Die Seite existiert schon und es müssen einige Änderungen vorgenommen werden sowie auf der Desktop Version und mobilen Version. Please only German speakers

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Hi, I'm Looking For Crypto Exchange Development With App IOS & Android As Well Desktop App For MacOS , Windows , Linux Kindly Send Me Quote Of This Project Expert Team Need

  $3129 (Avg Bid)
  $3129 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Expert Developer for WooCommerce to Shopify migration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  REQUIREMENTS: ** DO NOT APPLY if you are not an expert developer that is familiar with shopify and/or the Shoptimized theme. **DO NOT APPLY if you cannot accept new milestones created after the other is complete. We create 1 milestone at a time based on you...requirements of this project is as follows : 1. We have already setup the shoptimized theme on our shopify account, you must adjust is to match our current site + front-page re-design and adjustments of other pages. . 2. Export all products, customers, orders from current site over from current site to Shopify 3. Optimize new shopify site for performance and to meet 95+ google pagespeed rating in Desktop and Mobile. 4. Establish the process/procedure to manually or automatically update Shopify site with new feeds from ...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  PyQt and Electron Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced developer with PyQt and (including React for frontend) expertise. I have one screen of Desktop app built in PyQt. But I am going to re-build the app by using Electron.js. I will accept the proposals from only individual developers. Regards

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  UNIT Testing of Software - MAC machine Only 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  UNIT Testing of Web application and Desktop Software - MAC machine Only - Interested experts please contact

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Project for Hatem M. -- 20/06/13 16:20:24 -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  my web site on wordpress plat form i have problem browsing translate face arabic in mobile not showing proper as i am attaching video explaining error but on desktop showing well

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Software Testing - Desktop and Web based on WINDOWS and MAC 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Tech - Testing expert who can help with Security side testing for Vulnerabilities and UNIT testing of the Web based and Desktop Application related to Time tracker.

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  amazon api developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello we are looking for a desktop application that would organize/manipulate transaction data from our Amazon Seller Account. The output should be a simple excel file.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  AWS Lambda with java, Remote Desktop via any desk or similar 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I got a working lambda with java, need to expand a request to http when an item is not present on my normal return. So I got an array that is returning ok from lambda, just need to change the lambda so when an item that is disabled on my array I call an extra http request and add that response on the result array... Only apply if you can work via Remote Desktop max 2 hours for this task then we can discuss new things. Need to be you are an expert for AWS Serverless using SAM, Java.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Need to some help in my Desktop application to write some codes

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Laravel small accounting 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Would like to develop a basic accounting system in Laravel and mysql. It will be double entry accounting system with similarities from Gnucash which is a desktop app. It will have basic simple easy to layout to perform operations on assets, expense and liabilities. Income and others. We will provide the database structure and for idea you can have a look at the screen shots, these are app screen shots but the Web will be much simpler. There will be basic reports statement, balance sheet, and statement of cash flows

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Need someone expert in Unix administration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (either Workstation or Fusion), vSphere Enterprise, and vCenter Server 6 payload WSL, desktop Unix/Linux, man pages, shells, and SSH key-based authentication certificate services (OpenSSL+LibreSSL) and directory services (ldapd+OpenLDAP) on OpenBSD OpenBSD: plumbing your lab network with TCP/IP and DNS

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...webpage-stream-hosters, as well as saving them as downloaded file to the hard drive like using the firefox-addon „download helper/video“ On the webpage you can get thousands of movies, like we had wanted to start our own movie database as broadcast-provider, using many sources as origin, even the webpage as download-source right now, just to have the files as example on our desktop as hard drive for further analysis and development of additional services, like we had wanted to create a separate project like many sound-synchonisations for every movie-file as even like 20 different audio-streams on the DVB-ASI image file-container directly ripped from the DVD or VIDEO DISC or any other source, like DVB-T2 television - where we had wanted to combine any source by Sync...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon Wireframe design for website 18 วัน left

  ...people who submitted entries must have not understood contest. We are looking for a design for our commercial leasing office program. We are not looking to revamp current software but rather start one from scratch. Therefore We dont have screenshots to share, before we develop software so we are looking for clean and beautiful wireframe mockup and design / page layout. software to be used on a desktop say about 28"). *If you have ANY questions please let me know.* _______________________________________ Requirements for layout of software / graphic design... - Logo of software name (Lets put an "R" for logo for now). A. LIST OF PROJECTS: Drop down for a list of Project(s). Once one clicks on a Project list, a list of businesses will come up with 1. Name of the...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก
  WP ultimate membership pro API 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently, I am working on developing a python desktop application. For this app, I would need the user to register online, and then they could use my app. I was thinking about creating a WordPress website, and using the WP ultimate membership pro for creating the different subscription options. In this project, I would need someone to develop an API in python 3.5 or above to scrape the registered users' data, that would be used in the app to check the user credentials. Currently, I do not have subscription for WP and I do not have the WP ultimate membership pro plug-in because I am not sure that the above-mentioned is possible, but I think so, based on the information that I found so far. As the first step the applicant should check if she/he could do it as mentioned above, i...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Please note I have two separate internet providers (few reasons, not important why) and need to have all the computers talk to each other Just got this device MikroTik hEX S Gigabit Ethernet Router with SFP Port (RB760iGS) Verizon is 192.186.0 Comcast is 10.0.0 What device do I need and what is the best way to to this? Glad to "pay" for the person that can; explain on desktop share and give me the confidence and solution. let me know your thoughts and any questions While this is hourly; there is a max of $15 that I can pay, as being a cancer patient is tuff and been out of work. Hourly will give you more $ as there is less money taken between us from freelancer There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Pronaya - We run wordpress on , generate press theme, wp rocket, and stackpath cdn.- Our core web vitals is really good for mobile but horrible for desktop. Would like to have you take a look and advise on a plan. Thanks. -Farshad

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a project that reads PNG Sprite files for ASCII character sets. I need a Delphi or Lazarus developer to help me make a DESKTOP editor for it User selects from a list provided by the web server - the list will be sequencial number of the existing FONT file. 0 equates to doing a GET (please look at this file, it is an existing font file). That file is 8px wide by 8px tell, per character. So to load "A" (ASCII 65), you copy top left (8*(65-1)) width 8px, height 8px. I would like your app to load said file(s) and display each character similar to Window's Character Map. If the user double clicks "A" for example, you load the above scenario - render it much larger. Use a 1 pixel clSilver border around each zoomed pixel - to make it obvious to

  $30 - $250
  แนะนำ ปิดผนึก
  $30 - $250
  2 คำเสนอราคา

  This is for four hours of design work. The priorities for this time (in order) are: 1. Desktop and mobile version of pages 11 and 12 in pdf 2. Desktop and mobile version of pages 13, 14 and 15 in pdf 3. Desktop and mobile version of home page I know you won't be able to finish all of these tasks in four hours - please just finish what you can. I'd like the final output to be in Figma. Please do not charge more than 4 total hours until I give approval to do so. Thank you! Charlie

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  This is for four hours of design work. The priorities for this time (in order) are: 1. Desktop and mobile version of pages 11 and 12 in pdf 2. Desktop and mobile version of pages 13, 14 and 15 in pdf 3. Desktop and mobile version of home page I'd like the final output to be in Figma. Thank you! Charlie

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  MikroTik bridge 192.168 to 10.0 (5 stars) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please note I have two separate internet providers (few reasons, not important why) and need to have all the computers talk to each other Just got this device MikroTik hEX S Gigabit Ethernet Router with SFP Port (RB760iGS) Verizon is 192.186.0 Comcast is 10.0.0 What device do I need and what is the best way to to this? Glad to "pay" for the person that can; explain on desktop share and give me the confidence and solution. let me know your thoughts and any questions While this is hourly; there is a max of $15 that I can pay, as being a cancer patient is tuff and been out of work. Hourly will give you more $ as there is less money taken between us from freelancer There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...a 3rd part app sending an email. We were using an old server with Outlook Express but it died so we're in a hurry to set up a replacement on Windows 10 or Windows Server 2008 or higher. We've already tried changing the registry settings on our Windows 2008 server for Outlook but that hasn't had any effect. We have a virtual machine running Windows 10 that you can log into remotely via remote desktop so we'd like to use that if possible. We need someone who knows how to set up any email client that supports MAPI and does not interfere with our ability to send automated emails -- we send out several hundred per day to our clients and our month-end reports number in the thousands. We don't need help with MS access -- we just need you to set up the email...

  $473 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Build a desktop batch script 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please chat with me for more information

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  create website mock up design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a website mockup design for a new website. The website is going to be housing 4 main areas pay for pre recorded courses with a link to download source material i.e. pdf buy / download published books/research papers....website. The website is going to be housing 4 main areas pay for pre recorded courses with a link to download source material i.e. pdf buy / download published books/research papers. also the option to submit their works for review. book global tours/housing hire videographers for work along with displaying some of the media works it needs to be user friendly and cross platform (mobile and desktop) features required booking system - tours, housing, courses and videographer members area login so that they can see the courses they have taken/ tours they h...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  150 คำเสนอราคา
  DevOps - Kubernetes/Docker Google Cloud Platform + Node.js/React.js 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to containerize our desktop application build (We will create a mobile in the next month). We want to make the application a Docker image and then deploy it in a Kubernetes cluster (Preferably using GCP). We would like to add LoadBalancers or Ingresses in a k8s cluster. We would like to deploy each part of the application as a separate service, Example: So the server that generates the front-end is a service, the API server is a service, and the database layer is a service. This way you scale the service that needs more resources. We would like to break it down even further. We are expecting to have a big build over time and we would like to have it ready for auto-scaling resources without going broke in the process. Our current stack is: Node.js, React.js, MongoDB (o...

  $2340 (Avg Bid)
  $2340 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Squarespace website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, I have a website on squarespace (with content written and photos provided). I need an expert to do the layout/headings/tags etc to contain the correct terminology, improve the speed of the website for mobile/desktop and ensure the UI/UX is correct.

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  OPC DA to UA Gateway 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The application must allow connecting to an OPC DA server as a client, and publishing the variables via OPC UA as a server. It must be a desktop or web application, suggestions from the developer are accepted. It must have an interface that allows diagnostics and visualization of the values ​​and states of the variables. You must leave open the possibility to connect to more than one OPC DA server and create more than one OPC UA server

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  updates to 1autolux.com 7 วัน left

  /Users/Teknoize/Desktop/

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา