ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 pattern matching งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Pattern hawaii shirt หมดเขตแล้ว left

  ตามหาคนเคยทำแพทเทิร์นผ้าฮาวายครับ ขอแบบวาดเองไม่ไปตัดภาพในเน็ตมาตัดต่อนะครับ เคยทำสไตล์ญี่ปุ่นหรือ สัตว์มาจะดีมากครับรายละเอียดอื่นๆขอดูแฟ้มผลงานเเล้วจะติดต่อไปหาครับ

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ออกแบบเสื้อยืด หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาดีไซน์เนอร์ออกแบบเสื้อโปโล ถ้าสามารถทำPatternได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...Skills & Experience: - Proven expertise in graphic design - Experience creating YouTube banners and profile pictures - Proficiency in understanding audience demographics and tailoring designs accordingly - Strong creativity and a good grasp on using colors effectively Tasks: - Design a bright and colorful YouTube profile picture that communicates the entertainment focus of my channel - Create a matching YouTube Channel banner that also embodies this aesthetic. -The YouTube content will have video games. I mainly play call of duty shooting games. Please implement some cool call of duty theme. -Sausteezy is my youtube name. Please have the name in the banner. If you could create a logo for the profile picture that would be awesome since the profile picture is smaller. Your ...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I require an audio editor who can skillfully create a song mash-up for a dance event. The project involves merging various songs into a seamless rhythm for a dance routine, hence a knack for beat matching and musical composition is a must. Ideal Skills: - Proficiency in audio editing software - A strong ear for rhythm and beat matching - Previous work creating music mash-ups In your proposal, detail your approach to this project, including the editing tools you plan to use, your availability, and any relevant experience you have in creating music mashups for dance routines. Please do not apply if you cannot produce a detailed project proposal.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need an experienced painter who can paint a floral pattern on my bedroom walls. The walls are in good condition with just small cracks or imperfections, but no significant damage or peeling paint. Key tasks include: - Prep the walls by filling small cracks and smoothing imperfections - Paint a floral patterns on the wall in cool colors (blues, greens, and purples) The ideal freelancer for this job has experience in painting patterns on walls, particularly floral and detail-oriented work. Knowledge of different paints and their proper application is fundamental. You must also know how to prepare walls with small cracks or imperfections for painting. Please provide examples of similar work you've done. I look forward to transforming my bedroom into a soothing and beautifully ...

  $2250 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $2250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm experiencing issues with the WiFi in my building. There are several rooms and areas not getting an adequate signal and need urgent help to combat this issue. The problem areas are: * Rooms: 19,20,21,23 and additional 12 rooms * Areas: Lobby, Second floor There doesn't seem to be a specific pattern to when the signal weakens in these areas, it is a consistent problem. For this project, an ideal freelancer is one with a background in network engineering. Experience installing and managing WiFi for large commercial buildings is a plus. The success of the project will be measured by the wifi signal strength and coverage in the problematic areas mentioned above. I look forward to your help in resolving this matter. I'm expecting professional behavior, punctuality,...

  $691 (Avg Bid)
  $691 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Kid's Pirate-Themed Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Requirements: - Style: The animation style should be traditional 2D. It should capture the playful and silly essence that children adore, lots of treasure and bling coordinated with the music. - Characters: One primary character - a little girl pirate. It's crucial that her movements and expressions reflect joy and an infectious love for dancing. - Duration: The animation is approximately 90-95 seconds matching the length of the song. - Music: The video will be set to music. Experience animating to a musical score would be highly valued. Skills and Experience: - Proven experience in 2D traditional animation. - Experience in creating lively and engaging characters. - Ability to work with music and align animation with a musical score. - Strong attention to detail and abilit...

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Python developer needed for Inventory Consolidation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...available in the store, we will enter 0 for the value. We also have to ensure that identical products, despite having slightly different names across stores, are recognized and accurately consolidated. Key Responsibilities: 1) Design and develop a tool that intelligently combines inventory data from multiple CSV files into one unified spreadsheet. 2) Implement algorithms capable of identifying and matching product names that differ slightly between sources (e.g., "Nutella 1L" vs. "Nutella 1 Litre"). 3) Ensure the final spreadsheet displays each store's prices for the products in separate columns, inserting a value of "0" where a product is not available in a store. 4) Incorporate product categorization features, allowing the tool to recogn...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Trophy icon Custom Tire Cover Design 6 วัน left

  I'm looking for a creative graphic designer who can craft a unique tire cover design for me. A scalable vector design is preferred. - Deliverable: We need a custom, MONOCHROME design for a spare tire cover, so really any perfect circle will do. It needs to incorporate the following graphic elements:...interpretations of what we need here. We don't want to limit your creativity! That said, one of my partners mentioned that maybe the Diver Down flag could be a light overlay of the entire design. That might make it easier to incorporate all of the elements. Maybe so, but we are not limited to that. You may have a better idea :) So, if you think you can create an impressive tire cover design matching this description, please don't hesitate to bid for the project. ...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Advanced Matching 6 วัน left

  We are looking for Facebook-certified developer to perform the following: Advanced Matching: Configure manual and automatic advanced matching on our website successfully and confirm the hashed customer identifiers are working as expected Our website is: [Enter URL] We will provide the following information as needed: - Facebook Business Manager access - Facebook Pixel and Product Catalog assets - Website administrative access including tag managers & online platforms

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert photo editor to retouch a specific dental office portrait, with the aim to make it seamlessly fit with the rest of ...should reflect warmer and cooler tones to complement the existing photos on the site. - Creative repositioning of elements within the photo if necessary, while maintaining the professional appeal. Ideal Candidate: - Proven experience in photo editing, particularly portrait enhancement. - Strong attention to detail. - Knowledge of color theory and depth in manipulating light effects. - Capable of matching photo dimensions perfectly. - Open to feedback and can implement changes swiftly. I'm excited to see how you can transform this portrait to be an integrated piece of our website's visual narrative. Don't hesitate to rea...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Hotel Management System Using PHP , MySql, BootStrap 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The home page of your web site gives a brief introduction of your hotel (note the hotel shall be named after your real name or your team’s name) which includes the address, email, phone numbers, and direction to your hotel (can make up these information to protect your privacy) Your hote...to login to the system in order to search the database. Simply use the confirmation number and others like last name or email to search. Your system should allow user to cancel their reservation(s), or modify a reservation. Requirements • Use XAMPP • Use PHP as server side script (if you decide to use others, talk to your instructor) • Use MySql. Design your own database and table(s). • Use MVC pattern to design your website. • Name your web site yourNamePHP • U...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...analysis * Focusing on indicating our inventory levels against these inquiries The ultimate goal is to have you shift all matched rows to a separate sheet within Excel based on the analysis. I am listing scenarios to solve for, by increasing complexity level Matching with available part numbers (exact matches) Matching with available part numbers (approx matches eg MAN B&W parts where the centre bit doesnt matter) Eg 123-05H-1235 is same as 123-11H-1235 Matching model + part names (exact matches), when part number is absent Matching model + part names (equivalent matches), when part number is absent (eg fuel pump element = plunger). This might need use of dictionary capabilities The ideal candidate for this job would be both highly experienced w...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Creative E-Learning & Training Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of an experienced instructional designer who can help me create comprehensive training materials and e-learning modules. Key Responsibilities: - Developing and preparing engaging training materials - Creating dynamic e-learning modules End Product: - The final output should be in the form of interactive multimedi...understandable to all. Ideal Candidate: - I am looking for a freelancer who has extensive experience in instructional design, specifically in creating e-learning modules and training materials - You should have a strong ability to synthesize information into smooth and clear content - Expertise in creating interactive multimedia and video tutorials is a big plus. If you can deliver high-standard content matching these requirements, I would love to hear...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Use Case: Our objective is to enhance our capability to acc...associated with individuals in our database, and return us with a Identity Matching Scoring. Technical Requirements: This task involves crafting and refining a machine learning model capable of Named Entity Recognition and Linking, considering the contextual relevance of attributes associated with individuals mentioned in news articles. The model should prioritize certain attributes over others based on their relevance and significance for accurate identification and matching. Please note, the main aim of this project is to accurately find and match people’s identities in various news articles. The qualified freelancer should have the capacity to use ML to accomplish an accurate, efficient, and effective en...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I am seeking a seasoned full-time fashion designer who can lend their expertise to a variety of garment types, including dresses, tops, and bottoms. Ideal Skills: • Comprehensive under...design process • Proven expertise in creating stunning designs for dresses for women, co-ord sets, kurtis and many more • Strong communication and collaboration skills • Ability to work under tight deadlines and juggle multiple tasks Please share your portfolio or examples of your past work during the application. This will allow me to better gauge your fit for the role. Although knowledge of pattern making, sewing, or trend forecasting would be advantageous, they aren't mandatory. I look forward to working with a passionate designer who is ready to take charge and bring...

  $3018 - $6036
  $3018 - $6036
  0 คำเสนอราคา
  Dynamic UI Design Urgently Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient and creative UI designer for an urgent project. Key tasks will involve: - Comprehensive UI Designing: The primary requirement is to create a UI design for multiple platforms including websites, mobile applications, and desktop applications. Important Aspects: - Color Scheme: A keen eye for color matching and creating engaging color schemes is crucial. - Typography: The design must incorporate readable and aesthetically pleasing typography. - Layout: The layout should promote easy navigation and improve user experience. Ideal Skills and Experience: The perfect candidate will have demonstrable experience in UI design, ideally including multi-platform design. Proficiency in using design tools such as Adobe XD, Sketch, Figma, or similar is expected. A str...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I urgently require a JavaScript expert who can simulate an encryption function from a specific website. Attention to detail is crucial, as your task will involve the recreation of a bespoke encryption method. All the information and references related to the website's encryption pattern will be provided. Your responsibilities will include: • Simulating a custom encryption function with utmost accuracy, • Ensuring that the functionality works flawlessly post-simulation. Key Qualifications: • Profound understanding and experience in Javascript, • Remarkable skills in simulating website functions, • In-depth knowledge of various encryption schemes, • Ability to grasp and implement custom encryption methods. This task demands an urgent completion...

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Raspberry Pi GPU-AI Powered BMS solution -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in need of a Raspberry Pi GPU and pattern AI solution for a Battery Management System (BMS). Overview of Tasks: Solution - Implement Data analysis - Observe Battery status, temp, charging current, current voltage, battery mode, relative state of charge, remaining/full charge capacity - Integrate Firmware changes in RC FCC V and SBS commands that aid in monitoring unauthorized changes HW integration - Raspberry Pi + CAN/Modbus/RS485/UART integration (from a commercial product) - Circuit design and PCB (for simulation) - Concept architecture design It is crucial that the freelancers on this project have a working understanding of Raspberry Pi GPU and pattern AI solution in data analysis. Familiarity with RC FCC V and SBS commands would also be a strong advanta...

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...interact with the scenario in their own surroundings. Types of Fire: Create 3D models of various types of fires, including Class A (ordinary combustibles), Class B (flammable liquids), Class C (electrical fires), and Class K (cooking oils and fats). Incorporate animations or visual effects to simulate the behavior and characteristics of each type of fire, such as color, intensity, and spread pattern. Fire Extinguisher Models: Develop interactive 3D models of different types of fire extinguishers commonly used in firefighting, such as water, foam, carbon dioxide (CO2), and dry chemical extinguishers. Provide detailed information about each fire extinguisher model, including its purpose, operating instructions, and suitability for specific types of fires. Educational Content: Em...

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  GateHub.net Password Recovery Assistance 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional to assist me with password recovery on GateHub.net. I've attempted to use the 'Forgot Password' feature but h...far. About the Password: - It contains alphanumeric characters. - It was created based on a combination of my personal details. The ideal freelancer for this job should have experience in password recovery, cybersecurity, or a related field. A strong understanding of alphanumeric password structures and patterns is necessary. Your mission would be to work with me to decode the alphanumeric pattern I used based on my personal information and to eventually regain access to my account. Your methods should be secure, ethical, and respect my privacy. Please bid only if you possess the requisite skills and agree to abide by...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I require a proficient graphic designer to create website banners and visuals for my dash camera brand. Key Specifications: -...dominantly and effectively to convey our brand's energy. - My brand leans towards a bold and striking style. The graphics should reflect this preference with a robust visual impact that arrests attention. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with graphic design for tech-related brands - Proficiency with minimalist, striking designs - Excellent judgement in color selection and matching - Expertise in integrating brand slogan into design layouts The project's success largely depends on the graphic designs ability to portray our cameras as reliable aids in ensuring safe drives. The designs should build appeal and instant recogn...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vibrant Lanyard Design Needed 5 วัน left

  I'm seeking a designer who has a vibrant aesthetic to create a unique lanyard for IDs. Although there's no specific theme or pattern in mind, I emphasize on applying vibrant colors to the design. Here's what I'm looking for: - An experienced designer with a knack for vibrant, striking designs. Your portfolio should showcase similar previous works. - Creativity and originality are key here. I encourage you to come out with out-of-the-box ideas. - There is no deadline for this project, which gives you the freedom to be creative and produce your best work. If this project sounds like it fits your skills and experience, I would love to see your portfolio and potentially work with you. Attached company Logo. Company is a shipping agency and Freight Forw...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  Hello, I need 2 websites and a landing page. You can find the structure of the pages in 3 pdf. in the plant. The design must be adapted to the pattern: Portrait images must be cropped otherwise all images are available. If you have the pptx. If you would like to have everything detailed, please let us know.

  $494 (Avg Bid)
  $494 การประมูลเฉลี่ย
  150 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented graphic designer to...readability and aesthetic appeal. - Incorporating bold and eye-catching designs. I want each page to resonate with vivacity as much as the results of each featured recipe. Do you have an eye for bold colour palettes and striking visuals? Your creative flair is crucial here. - Sourcing photos for each food item featured in the cookbook. I don't have ready images, so your role will involve finding matching high-quality photos. Experience in photo editing software or a membership to a quality stock photo site would be a big plus. Ultimately, I am looking for someone who can deliver a stunning visual cookbook that is not only easy to digest but ignites an appetite! If this brief aligns with your expertise and creative spirit, I we...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Boho Handbag Designer 5 วัน left

  Seeking a talented designer to aid in the creation of stylish, boho-inspired tote bags, clutch bags, and crossbody bags. These designs are unisex and will cater to all fashion lovers who appreciate the boho ...handbag/fashion design. - Understanding of boho fashion trends. - Ability to design for a unisex target audience. - Strong sketching and visualization skills. - Material knowledge will be a great plus. Responsibilities will include: - Crafting original, boho-inspired designs for tote bags, clutch bags, and crossbody bags. - Reviewing and updating existing designs. - Collaborating on material selection and pattern development. Looking for someone who works with detail and an understanding of the current market demands. Anticipate our collaboration to take boho fashion to ne...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking for a diligent and experienced developer to build an intermediate-level trading stock screener for me with specific features. These include: - Graph pattern recognition: This is a crucial part of the screener. It should be able to identify common patterns in stock charts to help determine probable future moves. - Real-time data updates: The screener should provide live updates to remain accurate and reliable for all sorts of trading decisions. - Technical indicators: It should include all key technical indicators, providing insight into stock trends, volatility, momentum, and so on. Moreover, the tool should be compatible exclusively with the stock market, not requiring any connections to the forex or cryptocurrency market. To be clear, the user interface shoul...

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  ML - Data Analysis and Classification 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Process numbers. These are given in bold red. Now, the last column, the rightmost column, is the target data set for prediction. All other columns are data sets to be used for training the model. The project's ultimate objective is to predict the 7 process numbers of that last column/data set using Machine Learning models. We are using as many as 5 different types of ML models to predict these 7 pattern numbers from the target data set which is the last column of each test sheet. During this process of prediction, we have come across certain observations. We had to solve those observations and improve the prediction accuracy by overcoming those observations with methods or approaches to be developed by expert data scientists. This task named “Data analysis and class...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm searching for a seasoned ghostwriter to pen a step-by-step self-help eBook, primarily focusing on mindfulness and meditation. Requirements: - You should be well-versed in writing self-help content with an emphasis on mindfulness practices. - The book should be presented in a sequential pattern, ensuring the readers' easy understanding of the process of engaging in mindfulness and meditation. - Experience with organized, step-by-step, and process-driven content is paramount. Ideal Skills: - Experience in writing self-help mindfulness and meditation-themed content. - Understanding of mindfulness practices. - Great organizational and structural skills for creating step-by-step guides. The aim is to provide easy-to-follow steps to help readers incorporate mindfulnes...

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Self-Help eBook on Mindfulness Steps 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a seasoned ghostwriter to pen a step-by-step self-help eBook, primarily focusing on mindfulness and meditation. Requirements: - You should be well-versed in writing self-help content with an emphasis on mindfulness practices. - The book should be presented in a sequential pattern, ensuring the readers' easy understanding of the process of engaging in mindfulness and meditation. - Experience with organized, step-by-step, and process-driven content is paramount. Ideal Skills: - Experience in writing self-help mindfulness and meditation-themed content. - Understanding of mindfulness practices. - Great organizational and structural skills for creating step-by-step guides. The aim is to provide easy-to-follow steps to help readers incorporate mindfulnes...

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  WordPress Elementor URL Redirection Bug 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've encountered a peculiar problem on my WordPress website, which is built with Elementor. One certain page keep redirecting without any clear reason or pattern and this is something I need a professional to look into. Despite not making any recent alterations or updates, the redirecting issue began. It's puzzling to note that the problematic pages don't show any obvious connection - they're not under the same category, nor are they using the same WordPress template. Here are the specifics of what I'm seeking: • A thorough examination of the reported issue on my website. • Identification of the root cause of this irregular redirection problem. • Implementation of a lasting solution to prevent such redirecting issues. Ideal Skills & Exp...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Python Program for Visual Object Detection 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specific to object detection. Key responsibilities: - Creation of a Python script to sift through diverse types of data - Program must be capable of identifying and detecting objects within the data Ideal skills and qualifications: - Extensive experience with Python - Prior work on object detection algorithms - Strong understanding and knowledge in data analysis - Knowledge in areas of visual pattern recognition is a plus. Your ability to create an automated, efficient process to identify and outline these visual patterns is the primary objective for this project. Note that the nature of the data to be analyzed may vary and is unspecified. Hence, previous experience working with diverse data sets is beneficial. Please provide examples of similar projects you've worked ...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  AI App for Specific Object Detection 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...identify patterns in images. The primary focus of the AI should be on object detection, although the specifics of what types of objects to prioritize are yet to be decided. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in a programming language commonly used in AI, like Python - Solid understanding of machine learning algorithms - Experience with image recognition and object detection - Knowledge of pattern recognition in AI - Ability to work in a team, as collaboration with other professionals may be necessary The main goal of this project is to create a functioning AI app capable of reliably detecting and identifying objects in images. The ideal freelancer should be able to provide relevant examples of past work in this area, have solid ratings on past projects, and be excited ...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled web developer to create a user-centric, content-focused website. I want to establish an website sort of like an real estate website for 'Shared Accommodation. Membership Based Safe and secure customer information password protected Location Based Searches - Country City Suburb etc Customised Roommate Matching safe easy quick profile creation online Site security and Identification Protection Idea is Find your perfect roommate at any age. Our website is dedicated to helping people at any age young or old to connect with potential roommates. Whether you're looking to rent out a room to ease financial strains or simply seeking companionship later in life, we provide a platform for you to find the perfect roommate. With customizable profiles and ...

  $1660 (Avg Bid)
  $1660 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา

  Hello We need a designer to create an HTML mailer based on the design We need to receive from you when you done the HTML and the IMAGES so we can test and email that and see if matches the design in the PDF and the FIGMA FIGMA after Bid Approval you must state " I read Zip an I am ready for matching FIGMA to start - This is my Final Bid. If I ask to chat on project my Bid will be deleted . I read Zip and ready to work !" See in zip to This is simple $40-$80 +/- Thanks

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  A very unique dating app 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone or a team who can provide me with a very good quality dating app and good interface with some special features. The features will include : 1. Instead of the popular swipe left and right , I want a slider. Doesn’t need swiping. Less interaction. 2. Map function, indicating position of members 3. Community 4. Good matching algorithm that can be easily changed without coding 5. Web, iOS and Android 6. Payment options 7. Good security layers 8. Merchant interface/user interface/admin interface 9. Facial recognition 10. Easy member id (identity) verification 11. Management level access Shortlisted candidates will have full brief and will submit a proposal of the best time to complete project and how it will function and best possible time of commencement of operati...

  $2358 (Avg Bid)
  $2358 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา

  ...on the edge or at the center of the group. - Style and lighting: Match the picture's original style and light setting, creating a seamless and natural blend. - Final product: The edited photograph should not obviously look altered or manipulated. The ideal freelancer for this project would have a strong background in photo editing and Photoshop, with particular emphasis on blending and light matching techniques. Previous experience with work of a similar nature is highly beneficial for this job. It requires expertise in capturing the same atmosphere, mood, and lighting as in the original photograph. Attention to detail and a fine-tuned understanding of photo editing and manipulation are necessary skills for project success. Apply if you can ensure my integration into the gr...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  First paragraph is what i need done, anything after that was auto f...Illustrator, and I have a cutting plotter I need to use. My goal is to seamlessly connect the two. Key Tasks: - Enable the use of Cutting Master 4/5 plugin with my Illustrator suite. - Make sure my cutting plotter is functioning correctly post integration. Ideal Candidate: The successful freelancer will be a skilled technician with a wealth of experience in plugin integration, particularly in matching Adobe Illustrator with Cutting Master. Please share any relevant past work or experience that could favor your application. An understanding of the global technology in use, specifically the up-to-date 2024 version of Illustrator, is essential. If you can handle this task with ease, I'm looking forward to wo...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...nature (the bug) with technology (AI and circuits). Color scheme: A futuristic palette with shades of blue, green, and silver. Font: A modern, sans-serif typeface that is clean and easy to read. Abstract and Symbolic: An abstract design that merges the letters "A," "I," and an image of a bug into a cohesive symbol. The bug could be suggested through subtle visual cues like antennae or a circuit pattern forming its shape. Color scheme: Deep indigo and electric lime for a striking contrast. Font: A custom, abstract font that complements the logo's geometric shapes. * Key considerations: - The logo must be unique and creative. - It should strongly represent the tech industry. - Timeliness is crucial - I require the design to be completed ASAP. Ideal free...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative and skillful designer to produce modern labels for my flavored sodas. Key Responsibilities: - Design modern and attractive labels consistent with our brand image. - I attached the company’s logo: Pieni limonaaditehdas and I would like to have sample ideas which are matching with the logo. Labels should contain company logo and name of flavors in text. - Beverage bottles is see throug glass and liquid colors and our flavors are in the below: 1. Mango flavor, liquid color: Yellow 2. Pink Grapefruit flavor, liquid color: Pink 3. Soda Water flavor, liquid color: Clear 4. Rhubarb & Elderflower flavor, liquid color: Coral We will add more flavors and mocktails / non-alcoholic mixed drinks later on. Required Experience and Skills: - Proficiency ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I'm searching for a skilled 3D artist to assist in the creation of a model for a CNC marble cutting project. The design in focus is based on a butterfly pattern. **Project Details**: - I require an STL file, as it is the most suitable format for our CNC machine, - along with OBJ or Blender File. - The model should represent an actual shape and there should be no surface textures. - The final output will be a marble piece of 4000mm x 900mm x 35mm. **Skills and Experience Needed**: - Extensive experience with 3D modelling software, particularly creating STL files - Understanding of CNC cutting processes, especially regarding marble materials Image 1: “01 Reference Marble ” is a reference image of relief work Image 2: “02 DH Marble Relief work” is t...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Graphic Designer to create an authentic, vintage style logo for my brand. The ideal freelancer would have experience and proficiency in: - Vintage logo design - Color matching and scheme selection - Conceptualizing and executing unique design ideas Though the color scheme isn't strictly defined, it should resonate with the vintage theme. Creativity and uniqueness in style, while maintaining authenticity is highly valued.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  117 คำเสนอราคา
  Revamp Logo Design 4 วัน left

  I'm searching for a logo designer who can help redesign our current combination text and image logo. The aim is to retain its present color scheme and font style, but with a more captivating spin. Here are the essential aspects for this project: - Maintain the color pattern: I wish to primarily stick to the current colors, but I'm open to possibly integrating some rainbow hues or some teal, green, and pink, or baby blue and pink. Creativity in incorporating these colors is very much appreciated. - Keep the font style: The current font style has to remain the same, but feel free to propose a creative manner in which it interacts with the new logo design. - if going with the current logo please make the moon ? thicker and not so thin. - feel free to come up with your ...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  I need a talented graphic designer to create a logo for my fitness business. Here's what you need to know: - Color Palette: The logo should incorporate shades of Black, White, Silver, and Grey. - Style: The design must exude a Modern and Bold vibe. It should be something that stands out and catches the eye while remaining p...any particular symbols or images, I encourage you to utilize your creativity. If you feel a certain element complements the design, feel free to include it. However, ensuring it is relevant to the fitness industry is crucial. The ideal freelancer for this job should have experience in graphic design, specifically logo creation. They should also have a keen eye for modern design styles, color matching, and typography. I look forward to seeing your crea...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  151 คำเสนอราคา

  ...included). Images have been supplied as high resolution although many will need editing to remove camera dates if possible (in photoshop for example), cropping to remove google photoscan logo, or just generally fixing levels/colour/and straightening. There are approximately 75 images although not every one of them may be used. I have attached an example of a typical image. The template repeats a pattern of showing text and images for a year and then moving onto the next year, but for many years we will need to stay on the same screen/camera position and cross dissolve to new images and text as for some years there is more to stay than just the one sent of information. I will also want to adjust the music/colours and fonts slightly to suit the brand. If you have any questions...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Stripe to FreeAgent Scenario Setup in Make.com 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have two key platforms that form the basis of my financial operations – Stripe and FreeAgent. What I'm requiring is quite straightforward: - Configure to create a new scenario which links my Stripe account and FreeAgent account. - When a new successful payment is made in Stripe which has a description that contains 'coding_academy' then in FreeAgent create a new invoice for that contact matching customer email in stripe with the email address of the contact in FreeAgent. The invoice should have 0 VAT and be for the amount that was paid in Stripe. Use the description in stripe for the details of the invoice item in FreeAgent. I can prepare a loom video for more info. Essential skills for this project would be a comprehensive understanding of , Stripe, and...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...website. The aim is to make it bespoke and luxurious, reflecting a high-end service. Engaging elements such as customized animations, high-quality imagery, elegant typography, and parallel scrolling effects are essential to elevate user experience. Current site Key Components: 1. **Animations and Graphics**: Integrate customized animations and graphical elements matching the overall aesthetics of the website. 2. **High-Quality Imagery**: Incorporate rich and appealing images that speak volumes about the luxury of the service we offer. 3. **Elegant Typography**: Use stylish yet readable fonts enhancing the site's luxury aesthetic while maintaining usability. 4. **SEO Optimized Landing Page**: I require a search engine optimized landing page that effectively

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  141 คำเสนอราคา

  I need professional help to modify an existing CDR vector file. Specifically, I am looking to resize the current pattern and add more design elements. Detailed requirements include: 1. Resizing the pattern: The new Size will be 2510 x 755mm. 2. Adding more elements: In addition to resizing, the pattern must be extended as shown in the enclosed sketch. The final deliverable will be the updated CDR file incorporating all changes. Ideally, the freelancer would have experience working with Corel Draw and pattern design. An eye for detail is important, as elements need to be proportionately placed and aesthetically pleasing.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...experienced freelancer who can provide a fabulous combination of pattern creation and garment sewing. This project's two main tasks stand at creating patterns for clothing and proficiently sewing the garments using a machine. Skills and Experience Needed: • Expertise in pattern making for different types of clothing • Proficiency in machine sewing techniques • Comprehensive understanding and experience in working with cotton fabrics To excel in this project, you will require a sound understanding of patterns, sewing techniques, and an aptitude for working with cotton material. Excellence in garment construction is a must. This could be a fantastic opportunity for a professional aiming to showcase their ability in pattern design an...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน pattern matching ชั้นนำ