ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  242,743 pcb layout งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  รับวิศวกรโรงาน หมดเขตแล้ว left

  วาง Layoutเครื่องจักร สายการผลิต และช่วยติดตามงานช่วงติดตั้ง ทดสอบระบบให้เป็นไปตามแผนงาน โรงงานผลิตกาแฟ ชา โกโก้ ที่ตั้งบางปะกง หรือพื้นที่ใกล้เคียง

  $10 - $10
  $10 - $10
  0 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว 1.แก้ error woocommerce ใน wordpress 2. ปรับ layout การแสดงผล

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Donors • View Organizations - Display story and donation method selection • Donation Status - Display result of the payment from Payment Gateway, Direct Transfer, or Rabbit Line Payment • List Donation Transactions - Search for all the d...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Design a Website Mockup (Thais only) หมดเขตแล้ว left

  ...your creative help. You will need to create three options for a homepage layout + 3 additional designs once we chose one of the homepage options. You will need to allow us at least three (3) review rounds, where we will ask you to adjust the options based on our feedback. We will provide you with a company profile, a list of items that have to appear on the homepage, as well as a list of websites we like. If this sounds interesting, please contact us asap. Thank you!! P.s.: No agencies, and no copy and past cover letters please. ต้องการหา Graphic Designer ออกแบบ Layout เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ออกแบบ Layout เว็บไซต์ 2-3 แบบ สำหรับหน้า Landing page 2. เมื่อเลือกแบบที่ชอบได้แล้วต้องออกแบบ Layout หน้าอื่นๆ อีก 2-3 หน้า 3. สามารถแก้ไขง...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  สร้างแบบจำลอง 3D หมดเขตแล้ว left

  ohhonui design & layout รับเขียนแบบ 2D,3D

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Freelancer.com...freelancers and potential employers via search engines by creating high quality content focused on our skill offerings. Brief Freelancer.com is wanting to replace the content on the Logo Designer Hire page (https://www.freelancer.com/hire/logo-design) to become a superior resource about all elements of Logo Design (not just about hiring a logo designer). Please note that the url structure and layout of this page is likely to change in the near future (eg: https://www.freelancer.com/logo-design). Content length should be a minimum of 2,500 words and be a thorough guide for all things about logo design. Please write the content in clean html with marked up headings eg: <h1> for main heading, <h2> and <h3> for sub-headings. Full brief will be pro...

  $875 (Avg Bid)
  $875 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Background Fr...freelancers and potential employers via search engines by creating high quality content focused on our skill offerings. Brief Freelancer.com is wanting to replace the content on the Logo Designer Hire page (https://www.freelancer.com/hire/logo-design) to become a superior resource about all elements of Logo Design (not just about hiring a logo designer). Please note that the url structure and layout of this page is likely to change in the near future (eg: https://www.freelancer.com/logo-design). Content length should be a minimum of 2,500 words and be a thorough guide for all things about logo design. Please write the content in clean html with marked up headings eg: <h1> for main heading, <h2> and <h3> for sub-headings. Full brief will be pro...

  $964 (Avg Bid)
  $964 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Smart website react.js VUE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Want a website completing Like Some thing similar to this layout Had to be done in react.js or vue Will be integrated with a mint link to a smart contract Please don’t message if you can’t do

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Hello, I am looking for a Unity developer that allow to communicate two different Unity builds. Basically I want to show two different PC build communicating to each other sending and receiving 3d asset. To make this easiest as much as possible, I though to this solution: 2 builds 2 users Creation of a table/database of, for example, 10 assets (5 per user) that ca...that asset. Instead when the player2 login in the scene, he will download the updated inventory and he will have its 5 assets plus the new one to place in the scene. The database should be online and accessible every time a player is entering in the scene and upgradeable in Realtime every time the player is sending a furniture to the other player We already have the two Unity Projects and the UI layout for the login/inve...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Unity Asset exchange between 2 different builds 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a Unity developer that allow to communicate two different Unity builds. Basically I want to show two different PC build communicating to each other sending and receiving 3d asset. To make this easiest as much as possible, I though to this solution: 2 builds 2 users Creation of a table/database of, for example, 10 assets (5 per user) tha...asset. Instead when the player2 login in the scene, he will download the updated inventory and he will have its 5 assets plus the new one to place in the scene. The database should be online and accessible every time a player is entering in the scene and upgradeable in Realtime every time the player is sending a furniture to the other player We already have the two Unity Projects and the UI layout for the login/inve...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  3k word project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...(alcohol/medication), and housekeeping.(6 marks) a detailed risk assessment conducted in relation to the hazards identified abovewith recommended actions to minimise or eradicate risks listed. (6 marks) control measures recommended in relation to the abovehazards, with a view to improving the level of health and safety in the workplace. (6 marks)Ensure you are using a safety Audit layout that is measurable and Personal Learning (14marks): 3 recommendationson how to promote safe and healthy work places. (3marks each) on yourpersonal learning and developmentachievedthroughout the module. (5 marks)Marks will also be allocated for the following:-Demonstrate evidence of critical thinking, additional research and correct referencing (2 Marks)

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Need a website redone with beautiful theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, I need this website Recreated with a new layout. It is currently not made with elementor but I would like to use elementor to create it. I would like a deisign like In particular the moving elements of the header. I have elementor pro. Deadline is Thursday night. Budget is 60 quid.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I require to configure device profile in Microsoft Intune. I have been able to crete the profiles but the complex issue I need to Customize Windows 10 Start and taskbar wit...device profile in Microsoft Intune. I have been able to crete the profiles but the complex issue I need to Customize Windows 10 Start and taskbar with mobile device management (MDM). I understand that i need to export the Start layout of the current windows Image i want to change. I am having issue been able to edit this xml to add my own start icons to task bar. some links are below * * I am sure the will be more information needed

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Redesign custom code php music store website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Website redesign The website purchasebeats.com. The new web design and layout is provided with and jpg. I uploaded a sample of the new homepage layout. Main duties 1. Redesign Website 2. Create new pages with provided design as needed. 3. Add new functions to website as needed in the design. New Features 1. Add option to list beats on website as exclusive or non-exclusive 2. My Stats: money spent, beats purchased, beats liked 3. Stats: Earnings, Beats Sold, Beat Plays, Followers, Likes, Downloads 4. Withdraw Funds 5. Membership Plans: Starter= Free, Pro = 14.99 Subscription 6. Social Media Connections: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter 7. Stats: Beats uploaded, uploads remaining 8. Account balance 9. Deposit Funds 10. Sort beats by Most Played 11. Option to follow us...

  $543 (Avg Bid)
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...with communications team to determine the scope and needs of each communication product as needed. • Plans concepts by studying information and materials. • Illustrates concepts by designing rough layout of arrangement, size, type size and style, and related aesthetic components. • Incorporate brand guidelines in every concept. • Obtains approval of concept by submitting rough layout for approval. • Prepares final layout by marking and pasting up finished copy and art. Work Location: • Remote Graphic Designer Qualifications/Skills: • Graphic design skills including experience in publication layout and optimizing design for digital publications • Time-management and communication skills • Strong analytical skil...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $640 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  This is an app where users will be able to order and pay food deliveries from a single restaurant, and an admin panel with several user roles to manage the products and orders. We will provide the app design in Adobe Xd in a standard mobile resolution and this must be coded in React Native with responsive layout and compiled for iOS and Android. We will also provide the admin panel design in Adobe Xd, and this must be developed in React.js for access from web browsers. We will provide a server, but you need to set up anything necessary on this server and give a technical setup sheet so that it can be replicated in the event it is lost. The coding process will start roughly round mid February, and we hope we can start the testing phase by this April. The App and Admin Panel UI ...

  $3398 - $5663
  ปิดผนึก
  $3398 - $5663
  28 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced Sales person who will be able to sale 25 pieces of my product through own database - sales channel - handmade home décor picture each piece for 119 USD. More information about our product is here Project will be done once the customers will make a payment and we will ship our product. Marketing expenses are up to freelancer! I will not cover any other marketing expenses on Fb you.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Hi, We have a responsive website that's coded in .html. We're looking for an experienced coder with a strong background in fo...contract and parse the data dynamically to website sections 4. Dynamically change sections of the website or activate buttons on smart contract status change (For example, paused/unpaused/hidden/NotHidden functions) 5. Connect buttons on different pages 6. Create a script for data capture that will store content on a .csv You'll also have to connect and unify pages and make some CSS adjustments/layout adjustments on the page. This is a time sensitive job that we'd like to see completed In a matter of hours. Time to complete the job: Maximum 4 Hours Please only bid on this job if you have prior experience/feedback on simila...

  $426 (Avg Bid)
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I need the development of the following parts of a web site. Each part is an independent div and I only need its implementation in HTML with TAilwind CSS. I don't need any kind of functionality behind, it's just the layout in HTML+Tailwind. Requirements: - Developed with HTML and tailwind CSS (some small part of code with normal css is acceptable, if needed). - Each div must be responsive. I include the desktop and responsive version.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Smart website 6 วัน left

  Want a website completing Like Some thing similar to this layout Wordpress

  $229 (Avg Bid)
  $229 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  PROJECT DELIVERY IN 3 DAYS FROM TODAY Modify WHMCS Theme Design (Layout) (Theme Six) , based on the REFERENCE website Layout informed below: - IN THE PRODUCT SESSION SOME ADAPTATIONS WILL BE NECESSARY: 1 - MENU (DAY, WEEK, MONTHLY) WHEN CHOOSING THE MENU, THE SERVICE PLANS FOR THE DAY, WEEK OR MONTHLY will appear. - COPY TO THE SITE THE ENTIRE DESIGN USED ON THE REFERENCE SITE. REFERENCE:

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Carry on Luggage with a Fan, Electrical Design of Fan Components 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are working on a Small Portable Fan, fan brand name is ABLON Portable Desk Fan. We will be using the Fan components only from this Fan and designing and placing in our own housing for the fan components. We will need to power this fan with a battery, need the requirements for Airline travel rules to apply. We also need a motion sensor with led light. we need diagram for manufacturing of the PCB. On/Off switch can be lighted. We are presently designing the housing for the fan components and the electrical design is needed for size to fit into the housing.

  $1116 (Avg Bid)
  $1116 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Following recent website speed optimization, we started noticing several layout/css issues in some pages of our website. This might be due to the setup of one of the following tools: cloudflare, lightspeed cache, and smush. We need an EXPERT who will: 1- Identify the problem 2- Fix the issue without disrupting our website operations (daily orders) 3- Make sure we keep an excellent website speed score. Please, only bid if you are an expert in the above and make sure to include SPEED in your proposal.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Gelato Shop- Exuma 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi everyone, in need of a gelato shop illustration and layout. The location will be in the Bahamas Island of Exuma. Need full layout of the display, counter space, lighting, tables, and chairs. Full-color scheme for the shop and graphics. Name and logo design suggestions are welcome after which the website will need to be developed. Thank you Cameron

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  PCB design for STM32F103 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am looking to a developer who can design PCB board for STM32F103. The STM should collect data from MPU6050 and DS18B20 and link to the LCD(small one) Hope to contact me if you have experience. Thanks

  $919 (Avg Bid)
  $919 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Need a graphic designer for ad-hoc tasks related to slideware and e-documents production (datasheets, white papers) along with photo editing and integration of 3D model (EV and EVSE equipment). There are following design items in order of priority: - layout and design for EVSE data sheets 2pcs 3pages each - slide deck templates for two separate brands based on the existing brand books - photo images 5-7pcs with 3D equipment integrated - branded merchandise products (coffee mugs, battery packs, etc) - 3-5 items - short video clip (possible) based on 3D renderings We would prefer to work with a small group of single talented individuals with high creativity and tight commitment to deadlines. Samples of your work in each category would be greatly appreciated

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Website Design 6 วัน left

  Looking to develop a brand new website for my consulting company. All new colors, layout, branding, content, etc. I have an inspiration website that I really love and would like to mimic.

  $1011 (Avg Bid)
  $1011 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  WHMCS Six Theme Layout Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  # ONLY SEND PROPOSALS IF YOU CAN PERFORM THE TASK. # SEND PROPOSALS WITH THE BUDGET REQUIRED IS THE TIME OF DELIVERY OF THE PROJECT. Modify Design (Layout) of the WHMCS theme (Six theme), based on the Layout of the REFERENCIA site informed below: - SINGLE PAGE THEME. - IN THE PRODUCTS SESSION, SOME ADAPTATIONS WILL BE NEEDED: 1 - MENU (DAY, WEEK, MONTHLY) WHEN CHOOSING THE MENU IT WILL DISPLAY THE SERVICE PLANS FOR THE DAY, WEEK OR MONTHLY). - COPY TO THE SIX THEME ALL THE DESIGN USED ON THE REFERENCE SITE. - IT WILL NOT BE NECESSARY TO MODIFY THE CUSTOMER AREA DESIGN CHARACTERISTICS. REFERENCE:

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Trophy icon Google Slide Theme 6 วัน left

  This is for a GOOGLE SLIDE LAYOUT OR THEME- NOT A LOGO DESIGN. PLEASE READ THE DETAILS BEFORE YOU ENTER I am looking to have our slide layouts redone that we use for reports. I have attached a few samples of the current slides we use. They do not match out new company colors and logo. We are a marketing company and we use the slides for reports. I would like new layouts done in the colors to match our logos ( uploaded) and with nicer layouts. Project requires 5-7 slide layouts including a COVER page, a results page ( this must include a editable spreadsheet, as in the photo example), a summary page and an AdWords report page. AdWords report page must have 6 boxes to enter in content Please note we have our pages in a portrait view.

  $59 (Avg Bid)
  การันตี
  Build Wordpress Website 6 วัน left

  Wordpress Website - Commercial Electrician Website - We have created a draft for the style and layout for the below pages. Homepage Design (which will be used for the local search pages - 10 Locations) (Unique) Design for our Commercial, Medical & Dental services (Unique) Contact Us Page Custom contact forms Total amount of pages will be 15 pages Ideally we would like the local pages, commercial, medical and dental pages to be built as subdomains. The website will be built using Wordpress, with an SEO plugin (YOAST) . We also require the website to have a minimum of 90/100 when tested on Google PageSpeed Insights. All content for the website will be provided, including the headers, H1,H2,H3 tags etc The website should be set up for FAQ Schema, correctly set up to use Goog...

  $764 (Avg Bid)
  $764 การประมูลเฉลี่ย
  172 คำเสนอราคา

  I require 2 condominiums laid out. see attahced

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Custom WordPress Website Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a Web Designer with a strong background in Custom WordPress Website Design and Development with Elementor. Website URL: Page: 60 Pages Requirements: - Create sliding banner for homepage - Create attractive and vibrant banner design for all pages - Create individual design layout for all pages - Use attractive, technology and professional human images - Add text contents of the sections where necessary - Animate in the section contents of each page - Create responsive in mobile and tablet We would like to hear expressions of interest and have an initial interview to review your portfolio and check availability.

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  We are looking for someone with experience designing event layouts preferably using Cvent - socialtables or software like Allsea...someone with experience designing event layouts preferably using Cvent - socialtables or software like Allseated. We have an account with SocialTables (pic uploaded here) and Floorplanner currently so prefer using these but if you have your own software account with another company we are happy to explore. We have one event room and are looking to have 15+ different table layouts for events - pay per layout designed. Some with max capacity and others with 1-meter social distancing allowed. Previous experience designing layouts is essential. We have a floor plan ready to use. Please have an example of previous layouts designed to show us to apply for this...

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  PCB Update in Altium (schematics+layout) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We currently have a working PCB (see image) which needs to be updated. We must add a USB connector and InfraRed transmitter/receiver. The IR circuit is very simple and will be entirely provided. The work is to be done in Altium. The schematics and layout must be updated and parts created if needed, as we want to extract the BOM from the Altium design. More details will be provided to selected candidates. This may lead to many more projects with us.

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Unity Asset exchange between 2 different builds 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a Unity developer that allow to communicate two different Unity builds. Basically I want to show two different PC build communicating to each other sending and receiving 3d asset. To make this easiest as much as possible, I though to this solution: 2 builds 2 users Creation of a table/database of, for example, 10 assets (5 per user) tha...asset. Instead when the player2 login in the scene, he will download the updated inventory and he will have its 5 assets plus the new one to place in the scene. The database should be online and accessible every time a player is entering in the scene and upgradeable in Realtime every time the player is sending a furniture to the other player We already have the two Unity Projects and the UI layout for the login/inve...

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...Establishments from that Authority 3. Establishments link to their detail page Clicking one of the Establishment’s names should take the user to a new detail page showing more information about the Establishment. This page should show a button to “Go back” to the Home Page and the information should include the Establishment’s: ● Address ● Rating ● Date of Inspection as a formatted string “dd/mm/yy” The layout/ design of this page is not terribly important as long as it contains the correct data listed above. Acceptance Criteria: ● Given the user is on the Home Page ● When the user clicks on an Establishment’s name ● Then the user is navigated to the Establishment Detail Page ● And can see the Establishments address, rating and date of ...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced Sales person who will be able to sale 25 pieces of my product through own database - sales channel - handmade home décor picture each piece for 119 USD. More information about our product is here Project will be done once the customers will make a payment and we will ship our product. Marketing expenses are up to freelancer! I will not cover any other marketing expenses on Fb you.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  A basic layout for a factory is needed. It should be drawn in VisualComponents. The job should be finished until January 20 (ideally until tomorrow). Any offer took longer than 2 days will not be accepted. Details will be provided later.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  PCB módosítás 6 วัน left

  Egy meglévő áramköri tervet kell módosítani, majd új PCB-t tervezni. A kapcsolás nem bonyolult, LED-ek kapcsolásáról van szó, de 8 db DB62-es csatlakozóra kell kivezetékezni. A jelenlegi verziónk már működik, de 4 db DB62-es csatlakozóra vannak kivezetve a LED-ek és az anód közösítve van.

  $459 (Avg Bid)
  $459 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Hello, We require a long term front end UI/UX designer. Candidate must have good skill in HTML5, CSS3, Bootstrap, JS and photoshop. Work will involve editing in existing design, creating fresh layout in Photoshop, convert PSD to HTML, directly work on HTML from theme, creation/modification in Admin Panel and social media post creation in Photoshop.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I would like to hire creative interior designers who can design the interiors for a new house. The house comprises of 2 bedroom, hall, kitchen, 3 bathrooms. It is an under-construction apartment on 12th floor of a building. CAD drawings will be provided. I am looking for someone who can create practical, low maintenance, subtle, and interesting interiors fo...the interiors for a new house. The house comprises of 2 bedroom, hall, kitchen, 3 bathrooms. It is an under-construction apartment on 12th floor of a building. CAD drawings will be provided. I am looking for someone who can create practical, low maintenance, subtle, and interesting interiors for the space. Detailed requirements and expectations can be discussed if needed. We would need 3D layout with renders and virtual...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  I need an Architect 6 วัน left

  Plans for a residential custom home. Looking to mirror the look of a custom home with modifications to my liking for the interior layout. This is a 5beds 3.5+baths 3800 sq ft, on a 0.5-acre lot. I am looking to build a home around 3800 sq ft. minus the pool and pool house.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Hello. I want to do a 4 pages WP website. I need you to do all include the color schemes, typography or fonts, imagery, layout and overall graphical appearance, graphic design, user interface planning, coding, user experience design and optimization for search engines (SEO) for great web content, crossover between web design and web engineering. It not only look beautiful, but that perform. My project is urgent. I want one week more or less to finish. I need to hire a freelancer to be diligent and take responsible for my project. If you're always promise and say good beautiful works but now working, and always delay just to cheat my money. Please go away! If you're the right one, please contact me soon!

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  134 คำเสนอราคา
  Fire TV / Firestick Android App Update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  !! Do Not Reply / Bid if you have not built a Fire TV / Android TV app before !!! Do Not Reply if you do not have an actual Fire TV/ FireStick / Android TV device to test the app before giving me to test. ...app on your Fire TV before replying. It is available on the Amazon Fire TV Store. We have an app for Fire TV that needs some added features and some UI redesign based on already designed artwork. 1) Home Screen UI Redesign with new icons and animations for changing selections 2) New screen for 1 Sub-Page with new imges to be provided 3) New API and Screen layout based on API Response for list of events to be categoriezed. I prefer speed in replying more than anything so please be communicative. Project Must be completed in Less than 5 Days.

  $649 (Avg Bid)
  $649 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...detailed programmer who love this type of work and does not complain about other programmers terrible code, but takes pride in creating new clean and better code, to come in and do small and incremental improvements to the code over time. 1. Take out static and hard coded items and put them into the "Admin" as required. 2. Recreate our CSS code so that it is dynamic. 3. Clean up general code layout so that Templates work properly. 4. Add COMMENTS to every part of the code base as you go through it slowly and finely. 4. Suggest improvements in each PHP file. And if need add and upgrade the technology usage as required. 5. Dynamically allow another SaaS instance to be added with your Hard Code and Dynamics. 6. Report in HIGH detail your work, how it improves the sy...

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Arduino CC1101 USB Gateway 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...processor and a XC16 compiler, the drivers will need to be migrated to the Arduino Uno sketch. A simple shield PCB along with components needs to be designed. The LCD should connect to the shield with the same ribbon cable currently used to connect the LCD to SATR3 devices. Note the LCD currently used in our system will be used in this project. Please read the attached documentation very carefully before bidding. Do not bid until you fully understand the specification. I will not negotiate bid pricing after awarding the project. There will be no scope changes. Please ask plenty of questions before being awarded the project. For an expert with Arduino code and PCB design this will be a very easy project as all the difficult code is already written in XC16 ...

  $584 (Avg Bid)
  $584 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  PCB coil electromagnet 6 วัน left

  I need a pcb coil electromagnet designed similar to Carl Bugeja's Flexar pcb actuators (you can find them on his YouTube channel), but I need mine to be about 8 cm in outer diameter and it needs to be powered off of 3.3/5 volts and must produce a magnetic field strong enough to move ferrofluid in a display.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have a design in Adobe Illustrator that I need converted to plain HTML with CSS. I want it done using CSS Grid Layout, fully responsive. The phone and chat elementos on the far left and far right are floating elements. Find attached the computer and the phone view. I will provide fully editable illustrator files. There's something similar online, but the client regrected de design, but if you want to see the kind of code I have in mind you can visit: It's a really simple project but I need someone who can do it right away and deliver fast. Thank you.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Have a Word document. 1. Want to link Figure captions to the figure so that when layout is improved all the correct captions are immediately below each figure. Only want the first 10 figures to be done to see that is possible. (If works will prepare all 87 pictures and you can do a another contract) 2. Whole document needs to be A4 Landscape. This is an example of ultimate output .

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา