ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 pcb layout งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  รับวิศวกรโรงาน หมดเขตแล้ว left

  วาง Layoutเครื่องจักร สายการผลิต และช่วยติดตามงานช่วงติดตั้ง ทดสอบระบบให้เป็นไปตามแผนงาน โรงงานผลิตกาแฟ ชา โกโก้ ที่ตั้งบางปะกง หรือพื้นที่ใกล้เคียง

  $10 - $10
  $10 - $10
  0 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว 1.แก้ error woocommerce ใน wordpress 2. ปรับ layout การแสดงผล

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Donors • View Organizations - Display story and donation method selection • Donation Status - Display result of the payment from Payment Gateway, Direct Transfer, or Rabbit Line Payment • List Donation Transactions - Search for all the d...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Design a Website Mockup (Thais only) หมดเขตแล้ว left

  ...your creative help. You will need to create three options for a homepage layout + 3 additional designs once we chose one of the homepage options. You will need to allow us at least three (3) review rounds, where we will ask you to adjust the options based on our feedback. We will provide you with a company profile, a list of items that have to appear on the homepage, as well as a list of websites we like. If this sounds interesting, please contact us asap. Thank you!! P.s.: No agencies, and no copy and past cover letters please. ต้องการหา Graphic Designer ออกแบบ Layout เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ออกแบบ Layout เว็บไซต์ 2-3 แบบ สำหรับหน้า Landing page 2. เมื่อเลือกแบบที่ชอบได้แล้วต้องออกแบบ Layout หน้าอื่นๆ อีก 2-3 หน้า 3. สามารถแก้ไขง...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  สร้างแบบจำลอง 3D หมดเขตแล้ว left

  ohhonui design & layout รับเขียนแบบ 2D,3D

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Menu Digitization & Redesign in .PSD 23 ชั่วโมง left

  ...menu as per our requirements. To perform this task successfully, here are the specifics you should consider: - The current menu is of a standard letter-size format, which should be kept constant during the process. - The design must loosely adhere to the original .pdf that is provided. This means you will need to replicate styles, fonts, and colors in a close manner, and for the "Design" of the layout you can show off your creativity and submit variations or complete re-works but it has to be within the project cost and have close resemblance to the font, style, color and the exact wording editable. - You will need to extract the texts and images from the existing menu and incorporate them into the new one, as all contents will be provided through the .pdf. All txt ...

  $120 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี

  I'm looking to revamp the brand identity of my WordPress website through a change in layout. This will require a professional who is efficient in WordPress website redesign, adding blogs, and banners. Your role would be: - Incorporate a new layout that enhances the brand identity - Add meaningful influencer content as blog posts - Include attractive banners that align with the website's redesigned layout The ideal candidate should be proficient in WordPress, graphic design, and content creation, with an appreciation for user-focused design. Understanding of brand strategy, as well as adroit at reshaping a site to support it, is vital. Experience in the influencer industry would be particularly beneficial.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Miglioramento Estetica di Presentazione PowerPoint 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Sto cercando qualcuno capace di migliorare la grafica di una presentazione PowerPoint esistente, rendendola professionale e raffinata. I miglioram...attraente, ed è qui che interviene la tua abilità tipografica. La scelta del font, la disposizione del testo e la selezione dei colori saranno cruciali. - Inserimento di immagini e grafici: ho dei materiali visivi specifici pronti per essere inseriti. Il tuo compito sarà quello di incorporarli nel PowerPoint in modo fluido e accattivante. La persona ideale per questo lavoro avrà un occhio per il layout e la creazione di presentazioni professionali. L'esperienza con PowerPoint e l'abilità nel design grafico saranno considerate un plus. Ti prego di inviare il tuo portfolio o esempi del tuo l...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Modern Flyer Design for Rented Room 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (Its not to much hard to do it Its ...renting out one of my rooms, I'm looking for a talented graphic designer who can create a modern, appealing flyer showcasing the room's features. Here's what I require: Design Specifics: - I need the design first done in Adobe Photoshop. After, I need the project transferred to InDesign for final touches. - The design style should be modern. I'm all for sleek lines, smooth graphics, and a clean layout. Content Details: - I want the flyer to focus mainly on the room's features. Make sure to depict these in detail and visually, highlighting its appeal. Ideal Candidate: - Has proven experience in designing flyers - Familiar with Adobe Photoshop and InDesign - Has a knack for modern design styles - Can effectively integ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Excel UI/UX Design for Mobile and Desktop 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of a skilled UI/UX designer who can breathe style and functionality into my Excel form, ensuring uniformity and user-friendly experience in both desktop and mobile views. Key Requirements: - Implement a color scheme selection, ensuring a professional and neutral look throughout the design. - Adapt the form to a mobile-friendly layout, following the navigation and feel of the desktop version. - Guarantee easy navigation, emphasizing on an intuitive layout for users. The ideal candidate for this project would have excellent UI/UX design capabilities with a proven track record of creating visually appealing and easy-to-navigate designs. An understanding of Excel and a keen eye for keeping designs consistent across multiple platforms are essential. Want someone who is...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Broadband Deals Comparison WordPress Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional to build a WordPress website that replicates the layout and functionality of broadbanddeals.co.uk. Specifically, the website should include: - A similar home page layout - The capability to compare various broadband packages The main purpose of this website is to compare broadband deals. Therefore, the successful freelancer must have a proven track record in building comparison websites. Understanding of web design, User Experience (UX) and User Interface (UI) principles is a must. In addition, the website should be optimized for SEO. Therefore, freelancers with experience in SEO are highly preferred. A clear understanding of SEO practices and guidelines, along with a proven track record of improving website visibility on search engines i...

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  Preciso de um web designer qualificado do Shopify para ajustar o meu site de comércio eletrônico. As principais tarefas incluem a implementação de suporte de chat, ferramenta do whatsapp, configurações do layout principal e alinhamento das politicas de privacidade e termos de condições/cookies. Requisitos principais: - Experiência em web design Shopify - Histórico de criação de sites de comércio eletrônico. - Capacidade de trabalhar dentro de prazos. Meu candidato ideal terá fortes habilidades em web design, uma compreensão clara das funcionalidades, estética e da plataforma Shopify. Um portfólio de trabalhos semelhantes seria preferido para credibilidade. Es...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Tiny Home Project Planner Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a meticulous planner who can provide me with cutting and material lists for various tiny home projects. This is an opportunity for a long-term relationship for the right candidate. The projects will mainly focus on single-story tiny homes, designed in the range of 200-400 square feet. They should include the following specific features: - Open-concept layout - Loft space - Off-grid systems Your responsibilities will include: - Drafting detailed cutting lists - Developing efficient material lists - Collaborating on design adjustments based on practical constraints The ideal candidate should have: - Experience in architectural drafting, specifically for small living spaces - Thorough understanding of material choices and their implications on cost, sustainabi...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Etsin luovaa ja taitavaa graafista suunnittelijaa päivittämään urheilutapahtumani mainos-PDF:ää niin, että se näyttää paremmalta. Tehtävänä on uudistaa layout, parantaa grafiikoita ja kuvia sekä parantaa typografiaa ja fonttia. Projektiin sisältyy: * Layoutin redesign * Grafiikan ja kuvien parantaminen * Typografian ja fontin parantaminen Värimaailmansuhteen on tarkoitus säilyttää jo olemassaoleva värimaailma. Koska projektilla on kiireellinen aikataulu, odotan sen valmistuvan 2-3 tunnin kuluessa. Projektista kiinnostuneilta toivon löytäväni vahvan kokemuksen graafisesta suunnittelusta sekä kyvyn työskennellä tiukkojen aikarajojen mukaisesti. Suomen ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in urgent need of a translator who can proficiently convert my English health-related materials into Italian within a week's ti...within a week's time frame. The following are the specifics: - The project involves an e-book of 3869 words that needs to be translated. - You must maintain the same format and layout as in the original eBook. - The content is general, so no specific expertise is needed, but familiarity with health-related verbiage will be a plus. In line with my limited budget, I encourage only freelancers who can offer affordable rates to reach out. Ideal Skills: - High proficiency in English and Italian - Previous translation experience - Familiarity with health-related content - Attention to detail in maintaining book layout - Ability to w...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm currently working with Adobe Acrobat and need expert help in modifying my existing invoice template. Key modifications to be made include: - Changing the layout for a fresh look - Altering visual elements to enhance presentation The ideal freelancer for this job should have a deep understanding of Adobe Acrobat with a knack for design and layout alterations. Experience in invoicing templates is desired but not necessary. Your creativity and ability to turn ideas into visually appealing layouts will be greatly appreciated.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...boxes, trays and their supports, as well Material Take Off (MTO) and drawing extractions. Essentials • Software Proficiency: Any individual or team that takes on this project needs to be adept at using PDMS, E3D, and SP3D modelling software. • Detail Level: I require an exhaustive and meticulous model. This means Vendor General Arrangement (GA), detailed dimension drawings, P&ID, and existing layout should all form part of your consideration during the modelling process. • Drawings to Be Provided: The project deliverables should include general arrangement drawings, itemised dimension drawings, P&ID drawings, and general arrangement drawings from vendors (Vendor GA). This is a complex project that demands an advanced understanding of 3D modelling, a keen...

  $419 (Avg Bid)
  $419 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Modify to index web page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I need your help to modify (change) some elements in the index of my web page. More details: 1. Change the layout/design 2. Adjustments in the existing layout 3. Redistribute elements on the page, Change the style of the page 4. Change and resize the logo on all pages Skills: 1. Php 2. Laravel 3. MySql Attachment: 1. Similar index page

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Trophy icon In The Beginning 11 วัน left

  I am looking for a designer to create a Christian T-shirt that focuses on a particular Bible verse. The specific verse to use is JOHN 1:1. The design should incorporate a Bible and the Scripture itself. You may try additional visual elements if you feel it is needed. Ideal Skills And Experience: - Familiarity with Christ...T-shirt that focuses on a particular Bible verse. The specific verse to use is JOHN 1:1. The design should incorporate a Bible and the Scripture itself. You may try additional visual elements if you feel it is needed. Ideal Skills And Experience: - Familiarity with Christian symbols/imagery - Experience designing for print or merchandise - Clear understanding of typography and experience in layout design - Ability to convey a powerful message through minimali...

  $65 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in need of an expert who would be able to generate detailed mechanical drawings for our childcare centre that is in the process of getting things in order for a renovation. The project revolves around the alterations to our current mechanical distribution system, and for verification of occupant air quality. The total task comprises: - Compose a drawing of our existing mechanical layout - Create a new drawing of the alterations we are to make to the mechanical distribution system Your generated drawings should be ready and able to be submitted to the City of Abbotsford following all code requirements. Previous experience in creating detailed mechanical drawings and an understanding of ventilation systems in a childcare setting. Accuracy and attention to detail, with a thor...

  $1348 (Avg Bid)
  $1348 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced graphic designer who can create a colorful and vibrant brochure that reflects my consulting services. The brochure will be used as an email marketing tool, so it needs to be attention-grabbing, yet information-rich. - Design Style: Vibrant and colorful, yet professional. Must appeal to a business audience. - Co...I will provide the details, but I want the designer to present them in a captivating and organized manner. - Format: The final product must be easy to share via email. Ideal skills and experience: - Proficiency in modern design tools and software - Previous experience designing brochures, preferably for consulting services - Exceptional creativity and innovation - An eye for typography and layout - Ability to work within a quick turnar...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer to create a website portal for both admin/employee and clients. From an admin perspective: - Ability to upload an XML file and specify which client it relates to. This file will be parsed to show data on each page from client perspective below. - Ability to upload a PDF and CSV/XLSX file and again specify which client ...results from last scan 2. Scan History - Shows results from all previous scans 3. Issues - Show issues from the latest scan 4. Reports - Shows the PDF & CSV uploaded by the admin. All users need to authenticate using MFA/2FA Key Responsibilities: - Design and develop a functional website portal that can parse XML output. Sample data for the XML to be parsed can be provided. - Images to highlight layout/design can be pro...

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I am looking for a creative designer to create a modern business card for an existing business. Key Requirements: • Include Personal contact details • Include Business address and website • Include Job title and firm's name Design Style and Elements: • Modern aesthetic that fits with the overall branding of the business. I value clean lines, contemporary fonts, and a layout that is both practical and visually appealing. Ideal Skills & Experience: • Previous experience in graphic design, particularly in creating business cards. • Excellent understanding of modern design principles. • Ability to communicate effectively and collaborate on design revisions. • Good understanding of printing requirements is a plus. Please include...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I require a proficient developer to design and build a 10-page website for my legal process outsourcing (LPO) services. The layout and content should mirror that found at gsblposervices.com. I need this job done flawlessly, as it will showcase the high-quality services my firm offers. The project details include: - Skipping the 'Contact form', 'Services page', and 'Testimonials' as these are not essential. - Freelancers should include a detailed project proposal to ensure they understand and are capable of delivering on the project requirements. As for the 'Services page', it should concentrate on describing the main services we offer which are: - Litigation Support - Administrative Services Ideal developers for this project would have p...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I require a proficient developer to design and build a 10-page website for my legal process outsourcing (LPO) services. The layout and content should mirror that found at gsblposervices.com. I need this job done flawlessly, as it will showcase the high-quality services my firm offers. The project details include: - Skipping the 'Contact form', 'Services page', and 'Testimonials' as these are not essential. - Freelancers should include a detailed project proposal to ensure they understand and are capable of delivering on the project requirements. As for the 'Services page', it should concentrate on describing the main services we offer which are: - Litigation Support - Administrative Services Ideal developers for this project would have p...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I require an electrical engineer to generate overhead (plan) view schematic drawings for a brand new fire alarm system, installed in a childcare centre in the process of getting renovations started. This will include a basic layout, rather than detailed wiring diagrams or device placement. The ideal candidate would have proven experience in designing fire alarm systems. Key skills and experience are as follows: - Proficiency in creating electrical schematic drawings - Knowledge of fire alarm systems in a childcare setting - Ability to provide an overhead plan view of systems Attached are our current Architectural drawings that will help create the schematic fire alarm drawings for the space. We require these drawings to be stamped and sealed, along with a completed schedule B, al...

  $1496 (Avg Bid)
  $1496 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...needs to be done includes: - Conversion of both desktop and mobile versions, ensuring they align with the initial Figma design. - Given topmost attention are the color scheme, layout and typography of the design, these need to be meticulously replicated in the HTML/CSS conversion process. - The work also necessitates familiarity with the aspnetzero framework. The perfect candidate will have: - Stellar HTML/CSS skills. - A proven track record in converting Figma designs to HTML/CSS. - Experience with both desktop and mobile version development. - An eye for design details, especially in terms of color scheme, layout and typography. - Extensive experience working with Metronic Angular Themes and the aspnetzero framework. And last, but not least, I'm in need of someo...

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Need expert in Book Publication 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  More details: What specific tasks do you need assistance with in book publication? Editing and proofreading, Formatting and layout design, Cover design and illustration What is the length of your book? 100-300 pages of book What genre is your book in? Educational book

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  WordPress theme customization and redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  STATEMENT OF WORK Objectives The objectives are: − Design a new WordPress website copying and improving upon the existing − Assist with the migration of email provider − Facilitate the normalization of CV gathering in recruitment process − Use of better Images that aligns with mission of website − Eye catching designed layout which is easy for user in terms of look and feel Scope of Work WordPress Redesign: − Redesign the pages include: Home Slider images with banner Hero Section: Introduce company and highlight main value propositions Overview of Services: Summarize areas of expertise and the solutions offer. Client Success Stories: Feature case studies and testimonials to showcase track record Call to Action: Encourage visitors

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  JS Whiteboard UI update + add meauring ruler in Centimeters 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in JavaScript front-end development with a keen eye for UI design. The focus is to give my JS whiteboard tool a minimalistic design makeover that is conducive to interactive presentations. Your tasks will include, but not be limited to: - Modifying the colors and fonts to fit a uniform theme - Rearranging the layout for easier navigation and user interactions - Adding or removing elements to enhance functionality without compromising simplicity Ideal freelancers have a strong portfolio of minimalistic user interface design and a solid understanding of UX principles. Proven experience using JavaScript to modify interfaces is significant. I look forward to exploring your creative ideas. possible projects sources to use:

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  I have a home renovation project that involves expanding the current bedroom and integrating a new bathroom specifically with a shower. I'm looking for someone who can: - Understand and work within the constraints of an already existing layout, adjusting it to achieve a more expanded and spacious bedroom. - Design and integrate a traditional-style bathroom (within this extended bedroom) equipped with a unique shower setup. - Respect the overall traditional aesthetic harmony across the bedroom and bathroom addition, while also ensuring that the new spaces are functional and practical. The ideal person for this job is a creative problem solver with a background in architecture or home renovation, carries experience in bathroom installations and has a keen eye for traditio...

  $11401 (Avg Bid)
  $11401 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  UI Enhancement and Feature Integration for iOS Pregnancy App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...seeking skilled iOS developers to propose and implement innovative ideas for UI improvements and additional features that will make our app more intuitive, informative, and supportive throughout the journey of pregnancy. Key Requirements: UI Enhancement: Revamp the app's UI design to create a modern, visually appealing, and user-friendly interface. This may involve redesigning screens, optimizing layout and navigation, and incorporating consistent design elements throughout the app. Feature Integration: Propose and implement new features that enhance the app's functionality and provide valuable resources for expectant mothers. Developers are encouraged to suggest features such as: Personalized pregnancy tracker with weekly updates on fetal development, maternal health...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I need a unique and functional house plan for...of a garden into the design. Therefore, an understanding and experience in landscaping will be a major advantage. Furthermore, being able to create a balance between aesthetics and practicality is vital. A creative mind with previous experience in designing such houses will be highly preferred. To summarize, I need: - Design a house plan for a plot over 1800 sqft - Incorporate a 3-4 bedroom layout - Incorporate a garden feature - Plan designs that are aesthetically appealing yet practical Applicants must have relevant experience and be able to show previous work samples. The finished drawings need to encompass the entire scope of the house plan, and the successful applicant needs to understand and respect my design goals a...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  More details: What is the desired output format for the final layout? This question was skipped Are there any specific design or layout preferences for the book? This question was skipped Will the book contain any images or illustrations? This question was skipped

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I currently have a book cover in PDF format, which I need resized to fit the specific dimensions suitable for the Kindle Paper Back which is 6 x 9 inches. Here's ...see an element that could use improvement, or an adjustment that would be beneficial, I'd appreciate your suggestions. - Experience with book cover design and an understanding of formatting for print—specifically for 6 x 9 Kindle Paper Back books—is essential. - Please also ensure the new sized cover is ready for printing. This project is ideal for freelancers with skills in graphic design, layout design, and book formatting. If you could share examples of your previous work, particularly those relevant to book cover design or resizing, I'd greatly appreciate it. Your expertise will be a v...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Custom Wordpress Functionality Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a new site with wordpress, hosted on A2 hosting with the kadence pro theme. • I want to setup a project case study page template • Product page templates • I want to be able to upload products using a csv / or g sheet and not have to manually edit each one on the wordpress site • Woocommerce ...manually edit each one on the wordpress site • Woocommerce for the product page templates • CRM • Customer login portal • Option to choose country being united states, canada, united kingdom, europe, australia (ideally through a subdirectory) • Download product spec sheets from the product pages • Optimize the website to be lightweight and fast The project pages and product pages - I have the desired layout so I want you to design the...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Trophy icon Corporate Social Media Templates 6 วัน left

  ...develop a cohesive layout for our social media channels, including Instagram (posts and stories), Facebook (posts and stories), and LinkedIn (posts and stories). The design must be in harmony with our corporate design, which can be observed on our website at www.fotobox.ch. We have attached an example for reference, but we are very much open to new and innovative ideas. Layout Requirements: Adaptation to Corporate Design: The layout should seamlessly integrate with our existing corporate design elements found on our website. This includes color schemes, typography, and any specific visual motifs that represent our brand identity. A keen eye for detail and the ability to adapt these elements into a social media context are crucial. Versatility and Customizability:...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Refining SaaS Application UX 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to significantly improve the user experience of our SaaS application. Transforming it into a clean, organized and visually intuitive layout for optimal use. Key Skills: - UX/UI design with a proven portfolio - Experience in designing for SaaS applications - Proficient in user-centered design techniques - Knowledge on how to make an intuitive, easy-to-navigate, and efficient interface. Your proposal should indicate: - Your approach to this project. - Any similar past projects you have undertaken.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...professionals. I'm seeking someone particularly adept in website redesign, user interface, navigation, content layout, graphics and SEO. Key responsibilities: - Redesign, including improvement of the overall visual appeal - Enhancing user experience, specifically aimed towards business professionals - Reorganisation of navigation or menu setup - Optimization of website layout and page content - Updating graphics or images used to align with business aesthetic The ideal freelancer will have: - Proven experience in website redesign tasks focusing on User experience and User Interface - A solid understanding of SEO - A creative eye for graphics selection and utilisation - Proficiency in website layout optimization and content positioning. In your proposal...

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  ...agencies or accepting package is a job with our agency. Not us hiring your agency. Main responsibilities will include: - Setting up the proper SEO tools (SEM Rush, Google analytics etc. - Site optimization plan and suggestions - Keyword Research: Identify and track competitive keywords phrases using analytical tools. - On-Page Optimization: Improve website structure, page layout, content, and loading speed to enhance search engine visibility and gain better rankings. - Link Building: Develop good-quality, relevant backlinks from high authority sites to improve site's authority and rankings. -Monitor and analyze SEO statistics such as redirects, click rate, bounce rate, and others. This role is specifically meant for targeting local and national audiences. Hen...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Microsoft Word Page Numbering Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently, I'm trying to use Microsoft Word to design a consistent layout for my document but it seems something isn't right. Here are the issues to be fixed: - Inconsistent page numbering - Problems with headers and footers I also need some help setting up different header and footer sections, as my document needs variety, which is causing the numbering problem. As such, I am seeking a Microsoft Word specialist with strong skills in page layout and formatting, to assist. Familiarity with the various features and quirks of Word is essential. Experience in managing Word's sometimes tricky page numbering conundrum will be highly valued. You will ensure all pages are numbered consistently and the headers and footers are correctly placed and functioning we...

  $11 - $18 / hr
  ปิดผนึก
  $11 - $18 / hr
  46 คำเสนอราคา

  ...experience. - Reviewing tasks completed by candidates to ensure quality and accuracy. - Providing feedback and recommendations to candidates based on their performance. - Collaborating with the hiring team to identify and select top talent for various projects. **Requirements:** - Bachelor's degree in Electronic Engineering or related field. - Proven experience in electronic engineering, including PCB design, circuit analysis, and troubleshooting. - Strong communication and interpersonal skills. - Ability to work independently and manage time effectively. - Willingness to travel as needed. **Preferred Qualifications:** - Master's degree or higher in Electronic Engineering or related field. - Previous experience in a consulting or freelance role. **Benefits:** - Flexi...

  $1219 (Avg Bid)
  $1219 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Creative Tech Resume Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking for a talented individual who can create a creative design for my technology-focused resume. Your help is essential to make my resume unique and standout. The successful candidate will have: 1. A strong background in creative resume design. 2. In-depth understanding o...give priority to these specific sections: - Skills Summary - Projects and Portfolios - Certifications These sections should be designed in a way that grabs the viewer's attention and clearly communicate my skills and qualifications. I will provide basic resume with content which you can use to redesign in template This project requires a person with a passion for design, an understanding of layout aesthetics, and a keen eye for detail. If this sounds like you, then I look forward to receiving...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Cerchiamo un designer grafico esperto per creare un catalogo professionale per la nostra Orange Line di attrezzature per garage. Il catalogo dovrebbe presentare i nostri prodotti in modo accattivante e professionale, con un layout pulito, immagini di alta qualità e descrizioni dettagliate. Si prega di inviare esempi di lavori precedenti e una stima del costo e dei tempi di consegna. SOLO ITALIANI

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Shopify Homepage Designer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional with a keen eye for detail, who can design a simple, modern, and clean Shopify homepage for my online clothing and accessories store. The aesthetic we're aiming for is minimalist. Here's what I'm looking for: • Skill in creating a homepage layout that favors simplicity and elegance. • A good understanding of minimalist design. Please take note that the website will be dealing primarily with clothing and accessories, so if you've had experience or are familiar with the industry, then your application will be highly considered. Although not a prerequisite, previous experience designing Shopify homepages in this niche or a related one is appreciated. If available, please include links to your work or design portfolio...

  $441 (Avg Bid)
  $441 การประมูลเฉลี่ย
  189 คำเสนอราคา

  ...me bring that vision to life on the games window of my Icafecloud internet cafe app. This project does not only require coding expertise but also a keen eye for visually appealing elements and a great sense of modern design. Key tasks: - Redesign the games window in Html, ensuring that it embodies a modern and sleek design. - Integrate user registration and login feature into this redesigned layout. - Incorporate a system for time tracking and billing users, tied to each user's account. - Include the capability for remote desktop access. - The design needs to include dynamic backgrounds, interactive buttons, and smooth transitions, enhancing user experience. Ideal Skills: - Proficient in Html. - In-depth understanding of UI/UX principles, fluent in designing interactiv...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I am in urgent need of a skilled Designer with specific proficiency in UX/UI design. The main task is to revamp my portfolio. Here are some critical aspects of the job: • Solid experience in both user experience (UX) and user interface (UI) design. • Portfolio showcasi...job: • Solid experience in both user experience (UX) and user interface (UI) design. • Portfolio showcasing previous UX/UI design projects. • Deep understanding of the nuances and technicalities in a portfolio. I'll be using GSAP and Framer Motion to create the UI using Vite+ReactTS Hence, if you are creative, knowledgeable, and experienced in this design area - and particularly in portfolio layout designs, your skills are what I am looking for. Let’s tweak my portfolio togeth...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Restaurant Logo Design 6 วัน left

  ...that convey speed, freshness, and deliciousness. Logo Specifications: Typography: Choose fonts that are bold, legible, and dynamic, reflecting the energetic nature of our brand. Iconography: Incorporate iconic elements such as burgers, hot dogs, fries, or a combination thereof. Experiment with innovative ways to represent these items while maintaining simplicity and recognizability. Layout: Explore various layout options, including emblematic, logotype, or combination marks, to find the most effective composition. Color Palette: Stick primarily to the colors white, red, and yellow, with flexibility for accent colors if necessary. Ensure the chosen colors evoke feelings of freshness, energy, and appetite appeal. Scalability: Design a logo that looks great at various sizes...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  156 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient Corel Draw expert who can assist me in carrying out the following tasks: - Creating minimalist vector graphics ...graphics - Editing images - Designing layouts The potential freelancer should be adept in minimalist Vector design, with a keen eye for detail and creativity. In addition to vector design, experience in image editing and layout design using Corel Draw is a must. The final deliverables should be in AI, EPS, SVG, and CDR formats. Therefore, experience and aptitude in working with these files types is critical. In summary, the ideal candidate should possess: - Strong skill-set in Corel Draw - Previous experience with minimalist vector design - Proficiency in image editing and layout design - Ability to deliver files in AI, EPS...

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา