ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 pencilblue cms งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ โดยใช้ CMS รองรับหลายภาษา เป็นเว็บเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สามารถเชื่อมโยงกับ Social app เช่น Line Facebook IG รองรับหลายหน้าจอแบบ Responsive

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  รับงานเกี่ยวกับ PHP แก้ไขระบบ CMS

  $658 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $658 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ กำลังจะตั้งบริษัท luxury inbound tour company แล้วต้องการทำ website มีเนื้อหาแล้วเรียบร้อยจาก copy writer แต่ยังไม่มีประสบการณ์มากคะ ไม่ทราบว่าที่นี่รับเป็น one stop service ด้วยมั้ยค่ะ เช่น รับจด domain name, CMS back end system ที่เข้าไปแก้เนื้อหาเองได้, set up payment by creditcard, maintenance service, etc. ต้องการแบบสไตล์เรียบหรูแบบเว็บไซด์ฝรั่งอย่างเช่นในนี้ เน้นใช้รูปนะคะ จำนวนหน้าไม่น่าเกิน 30 pages. ช่วยบอกประมาณราคาได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  $704 (Avg Bid)
  $704 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  ...office can pull the quotation data, order data and customer data. The website will have CMS to manages pages like news, promotion, career opportunities. Also include contact form and catalog request form. Also need graphic design for banners. And also do SEO. สร้าง website บริษัทโดยมี eCommerce function สำหรับสินค้าประเภทเคมี 300000 รายการ สามารถ search และแสดงผล suggested result บน search bar สามารถ login เพื่อดูราคา ทำการสร้างใบเสนอราคาเป็น PDF online และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ส่ง order confirmation ทางเมล ข้อมูลสินค้า link กับฐานข้อมูลใน ERP ของบริษัท (โปรแกรม winspeed) มีระบบ live chat และ subscribe newsletter สามารถดึง report การทำใบเสนอราคา การสั่งซื้อหรือข้อมูลลูกค้าได้ มีระบบ CMS จัดการหน้าต่างๆ เช่น News , Promotion , สมัครงาน มี contact form ...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  เว็บเรา ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย Blog (แต่ยังมีหลายส่วนที่จะลิ้งค์ไปยังข้อมูลเดิมก่อนในเบื้องต้น) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ head -

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web designer to create a 7-subpage website using WordPress. The primary color palette should be based o...way that allows me to make content updates using Word or Excel. Specifically, I'll need to be able to update Blog posts or news articles, Product listings or descriptions, and Event calendars or schedules. PC and mobile optimization Key Requirements: - 7 subpages - Primary color: Pantone's Very Peri - CMS: WordPress - Content editability via Word or Excel - Contact form Ideal Skills: - Proficiency in WordPress - Understanding of Pantone color matching - Experience in building user-friendly CMS interfaces - Strong attention to design detail - Effective at implementing a contact form. Please provide examples of similar websites ...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  ...- **Framework**: Consider using modern frameworks like React.js or Vue.js for a dynamic user experience. - **CMS**: Implement a user-friendly content management system (CMS) like WordPress or a headless CMS for easy content updates. - **SEO Optimization**: Ensure the site is optimized for search engines with proper meta tags, alt texts, and responsive design. - **Testing**: Conduct thorough testing across different browsers and devices to ensure compatibility and performance. #### 6. **Launch and Maintenance** - **Launch Plan**: Develop a detailed launch plan with a timeline, including a beta testing phase. - **Training**: Provide training for the team on how to use the CMS and make basic updates. - **Ongoing Support**: Establish a maintenance plan f...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 การประมูลเฉลี่ย
  158 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced web designer to update my existing website. The work will involve design modificatio...style, as well as content updates. The delivery should be a seamlessly integrated and visually cohesive website that retains its current structure. You will not be required to add new pages; just enhance the existing ones. Ideal skills and experience: - Proven experience in web design, ideally with a portfolio showcasing modern and minimalist websites. - Proficiency in content management systems (CMS) to facilitate smooth content updates. - An understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design principles to enhance website usability. - Strong communication skills, as I value a collaborative approach and clear, proactive communication througho...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Technical Indicator Development and Integration CMS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Here is a small NASDAQ project: 1) Recover data faster 7000 stocks => 3h for 1h30 / 90 min => 3500 stocks 9 min => 350 stocks. Maybe we could do multiple queries of 350 stocks? Because what is in place stops after 1800 files out of 7000. And obviously it starts again each time at the beginning when we restart... so it is always the same stocks which are updated. It would be better if the already downloaded data was not deleted, but kept and downloaded only the missing delta. This would allow us to have large data If we downloaded 1 year of data 7 days ago and we select 1 year, then only the last 7 days are downloaded, which goes faster. The data is then aggregated and deduplicated if necessary. 2) In the "indicator" section, be able to add, modify, delete existing indi...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Develop my e-commerce site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Develop my e-commerce site I am looking for a good webmaster who knows prestashop or other cms to develop an ecommerce site in 05 languages.

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  226 คำเสนอราคา
  Expedited Dispute Resolution Portal Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a highly skilled developer to construct an online dispute resolution portal, with functions needed as soon as possible. The website's main purpose will be to facilitate dispute re...to facilitate dispute resolution in an online setting. Key Features: - Case Management System: A sophisticated system to handle various cases in an organized manner. - Mediation Tools: Incorporation of tools and functionalities that promote effective mediation. - Document Sharing: A secure system for document submission and exchange. The ideal candidate will be proficient in web development, CMS integration, online security measures, and preferably, have prior experience developing similar platforms. An adaptable approach to unexpected changes and a commitment to quick delivery is hi...

  $158 (Avg Bid)
  NDA
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Diseño en 3d de una roca que contenga un telefono movil 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...mm aproximadamente. hice un bisquejo a lapiz de esta caja en la figura 1. 3.-la lamina sujetadora del telefono es basicamente una rectangulo de 18x12x1 cm de espesor que sirve para afirmar el telefono dentro de la caja, es de 1cm de espesor poruqe lleva 4 orificios de 6mm de diametro para afirmar la lamina con l caja sujetadora. 4- la caja contenedora de baterias es un rectangulo de 10x20*2 cms. Necesito el diseño con los cortes de manera tal que se pueda imprimir en una impresora de 30x30....

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Technical Task (online store) - barnemobler.no หมดเขตแล้ว left

  Objective: to create an online store for the sale of children's beds. Tasks: - To provide convenient search and selection of children's beds for customers. - To provide a high speed of loading pages of the site. - Realize the system of online ordering and payment for goods. - Provide customers with the ability to track the status of the order. - Collect a database o...offers. Design: Modern, concise, mobile. Terms of reference will be divided into several parts, these are: - Admin panel - Design and adaptability - Structured data - Functionality - General recommendations Below you can find the layout and structure of the site, what, how and where its elements should be. The template we will use can be found in the file. The site will be running on CMS Word...

  $525 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  In this project, we are looking to establish a firm connection between Mapbox and Webflow's dynamic CMS data. The candidate would ideally be experienced in the following: - Mapbox application - Webflow operations - CMS data integration The project's core functionality is centered around map interactivity, which needs to be seamlessly tied with data from our Webflow CMS. Specifically, the tasks include: - Displaying dynamic markers on the interactive map - Integrating this dynamic data into map pop-ups - Showcasing a pop-up for each item The data to be integrated into the pop-ups will consist mainly of text information and links. It is crucial for the successful applicant to be competent in handling this type of data and integrating it deftly within the ma...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Custom CMS Development for Jewelry Business 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled PHP developer to create a modern and sleek custom CMS for my jewelry business. The project will involve detailed user management, product handling, and order management. Essential features should include: 1. Purchase Module Entry with all details (like color (gold, silver, etc.) with photo and QR code and seller details like name, address, etc.) Item category 2. Stock Module Item list with category: Color; Add selling price for this item; Item Rack Number; No. of Stock Items. 3. Buyer Module Entry Buyer Detail, like name, address, etc. (like, I have 30 items in stock and the sell item is 20) 3. Sell Module (when selling, automatic reduction from stock) Item sale entry | Buyer details (Like, I have 30 items in stock and the sell item is 20.) 4. RD Departm...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Unisex Clothing Store Development with Custom Payment Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web developer who can build an e-commerce website for my unisex clothing store. This would be a custom-built website, so proficiency in web de...Ratings: A system where customers can leave feedback on products and rate their satisfaction. Other Requirements: - The website should integrate Paystack as the payment gateway. Prior experience with this payment system would be advantageous. - A responsive design that will work seamlessly on both desktop and mobile platforms is essential. - Incorporating an easy-to-use Content Management System (CMS) would be a plus. If you're a web developer with a knack for e-commerce and a flair for creative design, I'd love to hear from you. Please provide examples of your previous work and explain how you wou...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Drupal Developer to assist with a variety of tasks on my website. Most of the work will be centered around content management and updating the website on a daily basis. Key Responsibilities: - Daily content updates on the website - Adding images and managing the website's CMS The ideal candidate for this role would be: - Proficient in Drupal CMS - Experienced in theme customization - Able to efficiently manage daily tasks - Strong attention to detail - Good communication skills in English If you meet these criteria and are interested in working on a dynamic, daily updating project, I'm excited to hear from you.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for Unique Web Development Company Site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced Full Stack Developer to design and develop a unique, engaging website for a Web Development company that specializes in Opensource platforms IN CMS, CRM, ERP, and E-commerce. The primary goals of this website are to: - Promote our services and offerings to potential clients - Generate leads and increase conversion rates - Showcase our portfolio and past projects to potential clients The target audience for this website is primarily small businesses. Therefore, the design and functionality of the site should be tailored to appeal to this demographic. Regarding the tech side, I'm particularly interested in featuring the following open source platforms on the site: - WordPress - Drupal - Joomla I'm looking for a creative and skilled develop...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  179 คำเสนอราคา

  ...implementation of our cruise booking website from scratch, including the creation of a custom CMS (Content Management System). Harness your expertise in API integration to seamlessly connect our platform with leading cruise providers, ensuring real-time availability and pricing data. Drive organic traffic and enhance search engine visibility through advanced SEO strategies, optimizing content and structure to maximize our online presence. Collaborate closely with designers, developers, and marketers to ensure the website meets our high standards for user experience and performance. Requirements: Proven experience in developing and launching successful e-commerce websites, with a strong emphasis on CMS development. Extensive expertise in API integration, with a proven trac...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา

  I need a freelancer with great SEO skills to help my existing business rank 50 keywords on Google within the top 5. - My website is built on WordPress, so experience with this CMS is essential. - I require a mix of both keyword research and optimization. - The fixed price for this project is 5000 INR. - The ultimate goal is to enhance my website's visibility and attract more traffic through the search engine. Key Skills: - WordPress - SEO - Keyword Research - Google Ranking Optimization. Please only apply if you have a proven track record in ranking keywords on Google and experience with WordPress.

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Backend Admin Panel Repair and Content Management 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer to assist with addressing corruption on several pages of my website's backend admin panel. Key requirements: - The corrupted pages include those that are instrumental to product listings and overall site functionality. - The primary task...listings and overall site functionality. - The primary task is to restore these pages to full functionality and correct any underlying issues that have led to the corruption. Candidates should ideally have: - Extensive experience in repairing and maintaining backend systems - A strong understanding of product listing functionality and how it is managed within an admin panel - Familiarity with common CMS and admin panel interfaces Please only apply if you have the necessary skills and experience t...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I need a freelancer with great SEO skills to help my existing business rank 50 keywords on Google within the top 5. - My website is built on WordPress, so experience with this CMS is essential. - I require a mix of both keyword research and optimization. - The fixed price for this project is 5000 INR. - The ultimate goal is to enhance my website's visibility and attract more traffic through the search engine. Key Skills: - WordPress - SEO - Keyword Research - Google Ranking Optimization. Please only apply if you have a proven track record in ranking keywords on Google and experience with WordPress.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I need a professional web designer to create a modern, user-friendly e-commerce site for my business. The website will serve as our primary platform to sell our products or services. Key Requirements: - User-Friendly CMS: I require a content management system (CMS) that will enable me to easily add, edit, and update product listings. This is crucial to keep our inventory accurate and up-to-date. Ideal Skills: - Proficient in E-commerce Website Design: Experience in building e-commerce websites is a must. Understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design principles. - Strong Knowledge of Word press The successful freelancer will have a portfolio showcasing similar successful projects and demonstrate excellent communication skills. I'm looking for a ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  237 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled web developer who can help refresh my existing website. The website is currently running on WordPress, so experience with this CMS is essential. Key deliverables include: - Design Improvements: The site is in need of a modern facelift. I'm looking for a freelancer who can offer fresh design ideas and implement them in a way that is consistent with my brand. - Content Updates: I need to update some of the existing content on the site. I will provide the new content, but I'll need your help to publish these changes. - Functionality Enhancements: While the current functionalities are working fine, I'm open to suggestions on how we can enhance the user experience of the site. Ideal skills and experiences for this project include: - Proven expe...

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  205 คำเสนอราคา

  ...developing and implementing a content management system (CMS) into the application. - Familiarity with social media integrations. - Skilled in incorporating analytical tools for monitoring and improving content performance. The main features of this app include: - User Login System: A seamless and secure user authentication process is crucial for our app's success. - Content Management: The ability to manage and update content in real-time is our primary focus. Your role will be vital in ensuring this feature functions optimally. - Online Payment: Although this is not the immediate priority, past experience with payment integrations will be a significant plus. Your Assistance will be required to: - Develop and integrate a robust CMS system for content management. - ...

  $548 (Avg Bid)
  $548 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Web Developer Needed for Custom Website with Daily Blog Update Feature 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web developer who can create a custom website for me. The website should not b...reference for the kind of website I'm looking for is Key Requirements: - Custom website development, focusing on a daily blog update feature. - A blog section similar to the reference site, for which I'll need a CMS to update the content easily. Ideal Skills: - Strong experience in custom website development. - Proficiency in creating and integrating a CMS. - Ability to design a smooth, user-friendly interface similar to the reference site. Please note that the site will be used for a blog that will be updated daily, so a reliable and easy-to-use CMS is crucial. Kindly provide examples of your previous work that demonstrate your ability to mee...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...migrate our existing EPiServer CMS 7.5 website onto the Moodle Learning Management System (LMS). Key Requirements: - Migrate EPiServer website to Moodle LMS: This is the main focus of the project. The professional should be able to handle the migration process from start to finish. - Freelancer's time zone should be within a 4-hour difference from Sydney (GMT+10) - When you make an offer, provide a plan, primary tasks, and cost for each. - Also mention your years of experience with EPiServer, and your years of experience with Moodle. - Please don't email nor call. Just apply and send communication through freelancer.com. Required Skills and Experience: - Proficiency in EPiServer: The ideal candidate must be well-versed in EPiServer, particularly with EPiServer CMS...

  $3690 (Avg Bid)
  $3690 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I am looking for someone who can create a frontend website (no need admin or CMS can be static website) looking like reference website (see URL below). Your creation must be unique, but we need a fancy looking GUI and animations. You can pick your own animations and elements just use Three.js. Reference site: (NOTE: Do not make exact of this site or this site only original ideas) Only LOWEST bidding wins. Please bid fair prices thank you.

  $271 - $813
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $271 - $813
  53 คำเสนอราคา

  ...and MySQL database, to a new hosting environment. **Project Details:** - **Current Setup:** - Website developed in Umbraco (Microsoft open-source CMS). - Backend: C# coding. - Database: MySQL. - Currently hosted on a Windows server with IIS. - **New Hosting Environment:** - Hostinger VPS with Linux OS. - SQL Server installed via command line (no GUI). - No Windows server or IIS available. **Issues Encountered:** - Umbraco runs well locally on the VPS but not accessible externally. - Unable to attach the website domain. - Issues uploading the website from a local machine to the VPS. **Requirements:** - Expertise in Umbraco CMS. - Strong knowledge of C# and MySQL. - Experience with migrating websites from Windows/IIS to Linux environments. - Familiarity wit...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...technical support specialist to assist with my VPS website hosting issues. Key Requirements: - Expertise in VPS Hosting: I need someone with comprehensive knowledge and experience specifically in VPS hosting. You should be able to diagnose and resolve issues that are unique to this type of hosting. Key Issues: - Website Hosting Problem: My website is currently experiencing problems. We have umbraco cms and want to host on hostinger vps .but unable Please Note: - I haven't specified the exact access level required, so you should be prepared to work with limited access. I'll provide the necessary login credentials and permissions. Your responsibilities will include: - Diagnosing the root cause of the current problems - Implementing necessary fixes to ensure optimal ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Website Management & Optimization Specialist Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're in search of a capable professional who can assist in taking control of our website, managing its content. Key Tasks: - Manage existing website content - You should be comfortable working with various CMS platforms, as our current one is unknown to me. Experience with WordPress, Joomla, and Drupal is a plus. Additionally, having prior experience with GoDaddy for domain management helps. Your role would involve updates to the website, ensuring it's appealing and engaging for our visitors. Your insights and recommendations for site improvements are highly valued.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient Web Developer to create a website aiming at company information and branding. I have all the necessary content ready, including text, images, and our company logo. Key Requirements: - Experienced in building corporate branding websites - Proficient in leading CMS platforms for a streamlined backend - Ability to deliver a clean and modern design that aligns with our brand - Extensive knowledge in SEO, as it needs to be fully optimized This project is an opportunity to showcase your skills in creating a professional, SEO optimized company website. If you can deliver a high-quality, visually striking website with clear navigation and complete responsiveness, you are a perfect fit for this task. A portfolio showcasing similar projects will be highly rega...

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Convert to indie login Profile system 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Convert Website from Custom CMS to Independent User Login Profile System with PHP **Project Overview:** We are seeking a skilled freelancer to convert our existing website from a custom CMS to an independent user login profile system using PHP. The new system will require HTML code hints on all updated system parts, and we will also be adding a directory link to the navigation bar that opens up a page displaying a list of states with links and a drop-down menu featuring counties links. **Requirements:** * Expertise in PHP programming and familiarity with custom CMS systems * Experience with HTML and CSS coding * Ability to work with existing PHP framework and keep the main framework as PHP * Understanding of user login profile system and ability to impl...

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  This is a quote for starting the work on this page: We will transform the pages to static HTML with creating a simple CMS to manage the articles.

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  This is a quote for starting the work on this page: We will transform the pages to static HTML with creating a simple CMS to manage the articles.

  $648 (Avg Bid)
  $648 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WordPress Site Development 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced WordPress developer to create a highly functional and visually appealing website. The website will primarily serve ...create a highly functional and visually appealing website. The website will primarily serve as an informational platform and is anticipated to have more than 10 pages. Key requirements include: - Design and develop a professional WordPress website - Ensure the website is user-friendly and responsive on all devices - Incorporate SEO best practices for optimal search engine visibility - Implement a CMS for easy content management - Integrate basic security measures I'm open to suggestions on additional features that could enhance the website's functionality. Please provide a portfolio of your previous WordPress projects w...

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  ...site, to showcase our work and products. - **Content Management**: I will be updating the website content myself using a Content Management System (CMS), so the design should be easy to maintain and update. The website should be interactive, minimalistic, and very easy to navigate. I'm not looking for an e-commerce platform or a calendar embed. My budget for this project is a maximum of $400. Ideal skills and experience for this job would include: - Proficiency in modern web design - Experience in creating interactive and minimalist websites - Knowledge of setting up and customizing a photo gallery - Familiarity with Content Management Systems (CMS) - Ability to create a user-friendly design that is easy to update If you think you are the right candidate for this ...

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  I want a proficient full stack developer with experience in Strapi, React.js and GraphQL to build a website. This site requires the power of a headless CMS for website development, catering to a range of audience - the general public, B2B customers and E-commerce shoppers. Specific skills and experiences needed include: - Proficiency in Strapi, React.js, and GraphQL - Experience with headless CMS - Ability to create a user-friendly website - Strong understanding of responsive web design Although I've not listed specific functionalities or modules, I anticipate that your expertise will guide this aspect of development. I look forward to your innovative suggestions to ensure the website is dynamic and interactive.

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  ...**Graphic Designer Requirements**: - Proven experience in logo design and branding - Portfolio showcasing educational or awareness projects - Ability to translate educational concepts into visual designs that resonate with the target audience - **Web Developer Requirements**: - Experience in creating user-friendly and visually appealing websites - Proficiency in web development languages and CMS (e.g., HTML, CSS, JavaScript, WordPress) - Understanding of best practices for educational content visibility and SEO The project will involve two main tasks: 1. Developing a logo that captures the essence of educational awareness and appeals to students and educational institutions. 2. Designing and developing a website that highlights my graphic design services, showcases ...

  $431 (Avg Bid)
  $431 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm seeking an intermediate level PHP developer to join my project. This position entails a range of responsibilities including: - Developing web applications - Creating an efficient CMS - Detecting and troubleshooting bugs Ideal candidates should have a firm understanding and prior experience working with the WordPress platform. Having the ability to effectively manage their time whilst maintaining a high standard of work is greatly valued. This job would perfectly suit a developer looking to utilize and further develop their current programming skills.

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Transforming/Developing Drupal-Based Case Management System 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled developer to build a new, modular, and API-driven Case Management System (CMS) from scratch. The new system should adhere to modern software architecture principles, particularly the Model-View-Controller (MVC) pattern, to ensure maintainability, scalability, and efficiency. While our previous system was developed using Drupal, we are open to using a new tech stack that aligns with the latest industry standards. Responsibilities: Design: Architect a modular CMS following MVC principles to ensure a clear separation of concerns. Development: Design and implement RESTful APIs to facilitate communication between various system modules, adhering to industry best practices. : Build the CMS from the ground up, focusing on modularity and replaceable components. ...

  $5072 (Avg Bid)
  $5072 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Custom Wix Block CMS Development 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...This block will function as a Content Management System (CMS) with a focus on managing both text and articles as well as photos and videos. Requirements: - Build a custom Wix block CMS for text, photos, and videos - Ensure user-friendly interface for managing content - Allow for easy modification and updating of content - Integrate the CMS seamlessly into my existing Wix account Ideal Skills: - Expertise in Wix platform and Wix Velo - Previous experience developing custom Wix blocks - Strong understanding of content management systems - UI/UX design skills for user-friendly interface - Ability to integrate the block with third-party APIs, if necessary I'm looking for a reliable developer who can deliver a high-quality, customized CMS that meets my sp...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web designer from USA OR UK to implement some small but crucial changes to my website. Key Requirements: - Updating ...of my site to make it more engaging and modern. - Content modifications: While I didn't specify the exact details of the content modifications, I want the freelancer to have a keen eye for design and layout. Skills and Experience: - Proven experience in web design, particularly with solid understanding of color theory and typography. - Proficient with HTML/CSS and possibly website builders or CMS platforms. The ideal candidate must be detail-oriented and able to take direction effectively. I'm looking for someone who can bring a fresh perspective to the design, so creativity and a good understanding of user experience d...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  E-commerce Website Development 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced web design professional to design and build an E-commerce website for my business. To give perspective designers an idea of the project at hand I am looking for the site to replicate the functionality of ; I will be looking for...experience in creating E-commerce websites, understanding user experience and conversion optimization. - Payment System Integration: Extensive experience with integrating payment gateways, especially PayPal and credit card processing. - Website Design: Strong design skills to create an attractive, user-friendly interface that aligns with E-commerce best practices. - Content Management System (CMS): Familiarity with CMS platforms that support E-commerce functionalities, facilitating easy product management and updates.

  $643 (Avg Bid)
  $643 การประมูลเฉลี่ย
  306 คำเสนอราคา

  ...effectively showcase our range of services and treatments. - It should include a detailed price list for our services. - The design should be modern, engaging, and suitable for the beauty industry. A clean, professional and elegant style is preferred. - It must be user-friendly and easy to navigate, ensuring visitors can quickly find the information they need. - It should have a Content Management System (CMS) that allows easy updating of the content. - The website must be responsive, ensuring it looks great and functions well on all devices. Your role as a designer should be to create a site with strong visuals and a clear structure that effectively showcases our services and treatments, while also being easy to update on a regular basis. The ideal candidate should have experie...

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  199 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented designer to create a classic and elegant black and white classified ad. The main points to keep in mind are: - Content Provided: I will provide you with the content for the ad. You will need to ensure it is presented neatly and effectively in the given dimensions (8.1x6.8 cms). - Design: The ad should be designed in a classic and elegant style. Please keep this in mind when selecting fonts and creating the layout. - No need for color: The ad should be in black and white only. Ideal Skills: - Graphic Design: Proficiency in using graphic design software such as Adobe Photoshop or Illustrator. - Layout Design: Experience in creating effective layouts for print media, particularly classified ads. - Attention to Detail: A keen eye for detail is crucial ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  ...JavaScript, and React.js. - Experience with PWA development and best practices. - Excellent attention to detail and a strong eye for aesthetics. - Ability to deliver high-quality work within deadlines. - Good communication skills and ability to understand and implement client requirements. **Preferred Qualifications:** - Experience with e-commerce SEO best practices. - Familiarity with headless CMS and API integrations. - Knowledge of UX/UI principles. - Experience with service workers, offline functionality, and other PWA features. **Budget:** Please provide a quote based on the scope of the project and your experience. We are open to fixed-price rate proposals. **How to Apply:** Interested candidates should submit their portfolio along with a brief cover letter explaining wh...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for Next.js & Payload CMS 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a full stack developer proficient in and Payload headless CMS. You will be responsible for the development and maintenance of a website, with the specific requirements to be communicated. Key Responsibilities: - Developing a website using - Integrating Payload as the headless CMS - Ensuring the website is responsive and user-friendly - Implementing any additional features as required Ideal skills and experience: - Proficiency in and Payload headless CMS - Strong understanding of front-end technologies: HTML, CSS, JavaScript - Experience with user authentication, content management, and e-commerce functionalities - Previous work with informational/educational websites, e-commerce, or portfolios is an added advantage - Proven track record of building

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  Hello, I have a webpage ready designed. And a wordpress template to create the site. I need someone to put it together. And some help with finishing it. Also I need Elementer installed and cms.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  145 คำเสนอราคา