ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 photoshop design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Architecture Design หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบสถาปัตยกรรม เงินเดือน 10,000 / เดือน ทดลองงาน 4 เดือน 6000 บาท / เดือน ไม่ต้องเข้าออฟฟิต ตรวจงานทุกวันอาทิตย์ งานต้องเสร็จตามกำหนด - สามารถทำ sketch Idea, design development - มีความคิด แตกต่าง - ใช้โปรแกรมต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมได้ เช่น Auto Cad, 3DS Max, Sketch Up, V-Ray, Photoshop, Grasshopper ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นทุกโปรแกรม แต่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ทำพรีเซนได้ วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ : กำลังศึกษาอยู่ หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...โดยตำแหน่งกราฟฟิคดีไซน์นี้ - ออกแบบกราฟฟิคต่างๆโดยเฉพาะ mobile Application - ออกแบบงานเกี่ยวกับ Branding และกราฟฟิคต่างๆที่จะนำไปใช้กับ Digital marketing เช่น เกมส์มือถือ WAP อีเมล์ - ออกแบบชิ้นงานต่างๆตามที่ทีม Branding และทีม Business Development ต้องการ คุณสมบัติผู้สมัคร - มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมดีไซน์ต่างๆ: Photoshop, Flash, Adobe Illustrator - ประสบการณ์อย่างต่ำ 1 ปีในด้าน Graphic design (2D) - สนใจในเกมส์มือถือจะดีมาก

  $1207 (Avg Bid)
  $1207 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ออกแบบใบปลิว หมดเขตแล้ว left

  AI,PSD,HTML (Illastrator,Photoshop,DreamweverMXHTML) – ออกแบบป้าย – ไดคัตงาน – รีทัชภาพ – โบชัวร์ -สแตนดี้ – นามบัตร – การ์ด – ถ่ายรูป -ไดคัต -รีทัช -ลิฟเล็ต -โบว์ชัวร์ -Ad -ฯลฯ

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  support any festival for website หมดเขตแล้ว left

  support any festival for website รับสมัคร Web Content Editor เงินเดือน 20-25K ลักษณะงาน ออกแบบ websiteได้เป็นอย่างดี แก้ไขจัดการข้อมูลบน website ตามที่บริษัทต้องการ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (อาจจะมีแก้ไขด่วนในวันเสร์อาทิตย์บ้าง) สถานที่ทำงาน รังสิตคลอง 1 แถวสะพานแดง ความรู้พื้นฐาน HTML 5 CSS3 JQuery Adobe Photoshop Adobe Dreamweaver Adobe Muse ถ้ามีความรู้ด้าน Responsive จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อ คุณเบนซ์ 081413827

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  เขียนรายงาน หมดเขตแล้ว left

  - รับเขียนรายงาน copyรายงาน พิมพ์รายงานด่วน - ทำหนังสือเล่มเล็ก โดย photoshop ในรูปแบบนิตยสาร - อื่นๆ เกี่ยวกับทักษะของฉัน (หากคุณต้องการ) - ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ / Line ID : moeimuija

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...maintain the authenticity of the original photos while adding creative touches that elevate the overall appearance. Think subtle enhancements that make the album unique without straying too far from reality. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in wedding photo editing with a portfolio that showcases natural and artistic styles. - Mastery of photo editing software (e.g., Adobe Photoshop, Lightroom) with an eye for detail in lighting and color correction. - Creativity to apply artistic effects where appropriate, enhancing the narrative of the photo album. - Excellent communication skills to understand my vision and preferences, translating them into the final edits. Ultimately, I am looking for a freelancer who can take my wedding photos from good to breathtaking...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced graphic designer's help to enhance my current logo. It exists in PSD and AI formats and requires an artful eye...designer's help to enhance my current logo. It exists in PSD and AI formats and requires an artful eye to make rich adjustments in terms of colour, typology and illustrations. The ideal freelancer for this job would possess the following: - Proficiency in Adobe Photoshop and Illustrator - Excellent understanding of color theory, typography, and illustration - Experience in logo and branding design - Ability to enhance and add a creative flair to existing designs I expect the final deliverable to be a logo that boasts quality design, with special attention to detail in colours, typography, and illustrations. Look...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  In this project, I'm looking for an experienced Photoshop professional to work on six of my images, specifically to remove the football (soccer ball) out of each image and its shadow or trace that the ball was there. Initially, your task will be solely to eliminate these unnecessary items from my photos and make it look like it was never there. Skills and Experience Required: - Proven photographic retouching work experience - Experienced in using photoshop editing tools - Keen eye for details - Must be able to work with minimum supervision and deliver high-quality work The job does not require any further enhancement or touch-ups post object removal. I'm solely interested in a clean, seamless removal of the distractions within the images. The deadline for the p...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Project for Muhammad S. 9 วัน left

  Hi Muhammad S., I would like to hire you again for a simple photoshop job. Are you available today?

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of someone skil...for a product page. I’m aiming to showcase digital products - photoshop, animation, or experience in similar fields might come in handy to deliver unique and engaging graphics to attract and retain clients. The project entails: - Creating robust, visually appealing website designs to increase user engagement - Focusing on the product page for digital offerings - Incorporating the brand's essence effectively to enhance the user's experience Ideal Skills: - Proficiency in digital graphic design - Experience in designing for websites, with emphasis on product pages - Conveying complex ideas aesthetically and simply through visuals - Sound understanding of the digital products space - Creativity and an unparalleled eye for desig...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled photo editor who can expertly... This means ensuring that the suit aligns properly with the lighting, angle, and general aesthetics of the original photo to enhance its authenticity. - Suit Style: The suit should emanate a formal tone. Hence, careful attention should be placed on the choice of design, tie, and other accessories to match. - Color Preference: The suit should be grey. Please ensure the color complements the overall color scheme of the original photo. In terms of skill set, you should be highly proficient in photo-editing software such as Photoshop or similar, with demonstrable experience in realistic clothing editing. The ultimate goal is to ensure that the edited photo does not bear any traces of editing, and the suit appears as ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...seeking a proficient UI/UX designer with good Photoshop skills to help revamp my website. The primary focus will be on improving the homepage and product pages while keeping the objective of enhancing user experience, imprinting a better brand image, and boosting conversions and sales. A designer with previous success in B2B websites is ideal for ensuring our website appeals to our targeted audience. Your role will entail: - Enhancing the UI/UX design of the Homepage and Product pages - Utilizing Photoshop to create responsive and appealing designs - Innovating solutions to improve user experience - Collaborating to enhance brand image - Assisting in strategies to increase sales conversion You’ll need extensive experience in UI/UX design, Photoshop...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  ...packages. Here’s what I envision for this project: - **Style**: The design should be modern, reflecting the latest trends in graphic design. - **Elements to Include**: - **World Landmarks**: Incorporate iconic landmarks to immediately convey the global nature of our services. - **Travel-Related Icons**: Utilize symbols and icons that are commonly associated with travel to make the design relatable and engaging. - **Color Palette**: I'm open to the designer's suggestion on color schemes, although the brand typically leans towards Blue, Green, and Yellow. Ultimately, the choice should complement the modern style and elements chosen. **Ideal Skills and Experience**: - Proficiency in graphic design software (e.g., Adobe Photoshop, ...

  $6 (Avg Bid)
  การันตี

  ...The logo should embody a sleek, professional look that conveys our commitment to professional services. - **Adaptable Design:** The logo should be versatile for use on various platforms (i.e., website, business cards, and social media). - **Originality:** I'm seeking unique design ideas that stand out and effectively represent HorizonStrat Consulting. - **Acronym Option:** The logo may consist of just the three letters "HSC" **Ideal Skills and Experience:** - **Graphic Design Expertise:** Proficiency in Adobe Photoshop, Illustrator, or other graphic design software. - **Branding Experience:** A strong portfolio demonstrating experience in corporate branding and logo design. - **Color Theory:** An intuitive understanding of color...

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented graphic designer to create a unique and engaging l...bathroom remodels and custom tile work. - We're open to color suggestions; however, the design should convey sophistication and reliability. - The final design should be scalable for both digital and print formats. **Ideal Skills & Experience:** - Proven experience in logo and graphic design with a portfolio that includes corporate branding. - Creative flair in interpreting company values into visual design. - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Ability to work with feedback and provide multiple design iterations. I look forward to seeing how you can visually represent Richardson Construction LLC's dedicat...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional photo editor to help me cut out an unwanted person from a photo while keeping the original background intact. The final product must be delivered in JPEG format. I will need to remove my mum and little brother from the picture and have me (little girl) and my father in the centre of the picture. (: Ideal Skills: - Excellent photo editing skills - Proficient in Photoshop or similar editing software - Careful attention to detail Experience in retaining the integrity of the original background while editing photos is a must. The task should be completed quickly and efficiently while maintaining the quality of the image.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I require an exceptional graphic desig...designer, with extensive experience creating brand-focused product labels. I am gravitating towards a design that cleverly encapsulates and communicates the essence of my brand in an appealing and effectual way. The project should be completed within a month. Skills & Experience: - Proficiency in graphic design software, such as Adobe Illustrator or Photoshop - Strong portfolio showcasing previous label or packaging design projects - Understanding of color theory, typography and branding principles - Knowledge of print production would be a plus Please, include samples of your previous designs in your proposal. It's not established yet who our target audience is, so versatility and ability to design fo...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Freshwater Fishing Logo 6 วัน left

  ...a keen eye for design, and can conceptualize an idea that's both contemporary and minimalistic, I'd love to hear from you. **Essentials:** - A minimalist design that captures the essence of freshwater fishing. - A modern aesthetic that's both sleek and straightforward. - The logo should be versatile, adaptable to various mediums including digital and print. **Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design tools (e.g., Adobe Illustrator, Photoshop). - A portfolio that demonstrates experience with modern, minimalistic designs. - Experience or a deep understanding of branding, particularly in crafting logos. - Bonus if you have a passion for or background in fishing, especially freshwater fishing. This project is perfect for someone w...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Modern Logo 6 วัน left

  ...photography services. I am in search of a talented freelancer to design a modern logo that embodies the essence of creativity and sophistication we aim to bring to our clients. This logo will be the face of our brand, featuring both on our website and our Instagram profile, marking its identity in the digital realm and beyond. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in graphic design with a portfolio showcasing modern logo designs. - Proficiency in Adobe Illustrator, Photoshop, or equivalent design tools. - Strong understanding of branding and can translate our photography service into a visual identity. - Ability to deliver creative and original designs that stand out. - Excellent communication skills to ensure your design aligns with our vision...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...aiming for a design that is both memorable and versatile enough to be used across various platforms. **Key Requirements:** - **Color Scheme:** The logo should primarily feature White and Black, with possibly shades of Grey to add depth and sophistication. - **Style:** We're looking for an Abstract design for the owl. It should capture the essence and elegance of an owl without being too literal. The design should stand out with its simplicity and uniqueness. - **Application:** This logo will be used extensively on our Website, Print Materials, and Social Media platforms. It should be scalable and retain its impact both in color and in black and white. **Ideal Skills and Experience:** - Strong portfolio in abstract design, especially in logo creation....

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...I'm looking for: - **Design Style**: A clean, minimalist logo that stands out with its simplicity and sophistication. - **Primary Use**: The logo will be used predominantly online, including on our website and various social media channels. - **Color Preferences**: I prefer a color scheme focused on neutral colors, especially black, white, and greys, to align with my brand's aesthetic. **Ideal Skills and Experience**: - Proficient in graphic design software (e.g., Adobe Illustrator, Photoshop) - Experience in creating minimalist logos - Strong portfolio showcasing similar projects - Ability to work with neutral color palettes - Good communication skills to ensure the design aligns with my vision This project is for someone who understands the pow...

  $1812 (Avg Bid)
  $1812 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...files is crucial. - **Submission Method:** I would prefer a freelancer who is open to receiving the photos in two ways: I'll mail the physical copies of some photos and upload scanned images for others. You should be comfortable working with both formats to ensure no detail is lost during the restoration process. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in photo editing software (e.g., Photoshop, Lightroom) - Experience with physical photo restoration and digital scanning - Ability to color correct and restore faded or damaged photos - Comfortable handling and mailing physical photo prints - Strong communication skills, ensuring we stay aligned on the project’s progress This project is very dear to me, as it involves preserving memories that are invaluable....

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  HD Picture Transformation for Vinyl 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...foreground of the picture without compromising the overall aesthetics or theme. - Maintain or improve the color balance, contrast, and sharpness post-editing to ensure the final product is eye-catching. - The output file should be in a format compatible with professional printing services, optimized for vinyl printing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom. - Strong portfolio showcasing previous projects involving image enhancement and object removal. - Experience in preparing images for large format printing, with a specific focus on vinyl material. - Attention to detail and a strong aesthetic sense to ensure the edited image aligns with advertising goals. -Delete the bottom writing of banner This project is ...

  $68 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Trophy icon Elegant Pendulum Finance Logo 6 วัน left

  ...professionalism and clarity. - The logo should be versatile, suitable for digital and print, including business cards, website, and promotional materials. **Ideal Skills and Experience:** - Strong portfolio in corporate logo design, preferably within the financial services industry. - Proficiency in graphic design software (Adobe Illustrator, Photoshop). - Creativity in translating company values into visual design. - Excellent communication skills to ensure the project aligns with our vision. This project is for a freelancer who understands the importance of subtlety in color and design, especially in the financial sector, where trust and professionalism are paramount. If you have a keen eye for modern, minimalist designs and can deliver a refined l...

  $32 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Adventurous Travel Blog Logo Design 7 วัน left

  I am on the lookout for a skilled graphic designer...a travel blog about travel hacking tips. The task at hand is to design a logo for my travel blog. - The proposed color scheme to work with is a mix of orange, brown, and dark green. - I would love the logo to include images of a globe and an airplane, signifying the global reach and mobility associated with travel. Not absolutely necessary but an idea. - The logo also needs to evoke a sense of adventure, resonating with the spirit of my blog. Previous experience in logo design for blogs or travel-related businesses will be a plus. A portfolio showcasing similar works would be advantageous. Please include relevant illustrations in your proposal! Skills: - Graphic Design - Logo Design - Adobe Illustrator...

  $74 (Avg Bid)
  การันตี

  ...beneficial. Your creativity and fresh ideas are very much appreciated! Top: Bobby Dee Presents Title of the Night: "Una Noche TRAKAAS!" (Emphazize! on the "TRAKAAS" PART as if one of the artists is screaming out that word. Check the PSD Attached for Reference Main Artist will be the one in de middle so the flyer has to reflect that then the others on the side then the ones at the bottom you can photoshop them as they were all just hanging out the whole poster has to be a vibe like they are all seperate artists performing seperately but make it look like if they all know each other perhaps hopefully you can vision this. Bottom Has to read as follow (You can always google there names for better pictures) Edgardo Nuñez (To the Left) Luis R Conriquez (Mid...

  $225 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Photoshop Menu Text Rearrangement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project involves using Photoshop to edit the name of menu items. With a keen eye on detail, you'll rearrange the order of the menu items according to dish types. Essential skills include proficiency using Photoshop and excellent proofreading abilities. Your brief is: • Amend menu text with Photoshop software • Rearrange order of menu item names based on dish types A strong understanding of menu planning and dish categorization will play to your advantage. Your edits will ultimately improve the intuitive design of our menu, ensuring a seamless customer experience. Efficiency and accuracy will be your guiding principles for the task at hand.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Regional Mexicano/Urban Hip Hop Concert Poster Design 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...beneficial. Your creativity and fresh ideas are very much appreciated! Top: Bobby Dee Presents Title of the Night: "Una Noche TRAKAAS!" (Emphazize! on the "TRAKAAS" PART as if one of the artists is screaming out that word. Check the PSD Attached for Reference Main Artist will be the one in de middle so the flyer has to reflect that then the others on the side then the ones at the bottom you can photoshop them as they were all just hanging out the whole poster has to be a vibe like they are all seperate artists performing seperately but make it look like if they all know each other perhaps hopefully you can vision this. Bottom Has to read as follow (You can always google there names for better pictures) Edgardo Nuñez (To the Left) Luis R Conriquez (Mid...

  $211 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...**Requirements:** - **Editing:** Ability to refine and enhance raw content to professional standards. - **Banner Design:** Create eye-catching banners that will captivate our audience across various digital platforms. - **Social Media Post Design:** Develop engaging and share-worthy social media content tailored for young adults. - **Video Editing:** Craft compelling videos that capture our brand essence and message. - **2D Animation:** Produce creative and informative animations that simplify complex ideas. **Ideal Skills and Experience:** - Proven expertise in Adobe Creative Suite, particularly Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and After Effects. - Strong portfolio showcasing skills in graphic design, video editing, and 2D animation, especially targe...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Trophy icon Visualize New Window & Door 2 วัน left

  I'm seeking a skilled Photoshop expert to help me showcase the potential final outcome of a home improvement project for my customer. The task is to create a quick, yet convincing, visual representation of a new window covering and door installed on a residential building. Key Requirements: - Proficient in Photoshop or similar photo editing software. - Ability to integrate my design seamlessly into the provided photograph. - A keen eye for detail to ensure the visual is realistic and aligns with the modern aesthetic of the supplied window covering and door design. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of high-quality photo manipulation projects. - Experience in architectural or residential project visualizations. - Strong understanding of mo...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี

  I need assistance in enhancing photo resolution for a printing project. The photos are to be printed in a 5x7 inches format and requires a resolution of 300 dpi for optimal clarity. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software (like Photoshop, Lightroom etc) - Prior experience in photo resolution enhancement for printing purposes - A keen eye for detail to ensure resultant image quality is not compromised Please provide examples of similar tasks you've undertaken.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  ...social media platforms, t-shirts, and mugs. - I’m open to color suggestions; creativity in color palette choice is strongly encouraged. **Ideal Skills and Experience:** - Strong portfolio showcasing modern logo designs. - Proficiency in graphic design software (Adobe Illustrator, Photoshop, etc.). - Experience in creating logos that are versatile across multiple platforms. - Ability to incorporate feedback and work collaboratively. - Creative mindset with attention to detail. This project is perfect for someone who loves to blend modern design aesthetics with functional versatility. If you have a knack for producing visually appealing designs that can adapt across different mediums, I would love to hear from you....

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  ...images, and contact information. - Clear, engaging language that describes our product, how it works, and its benefits. **Design Style:** - The design should be bold and vibrant, catching the reader's eye and holding their interest. **Elements to Include:** - Company logo: Should be prominently placed and recognizable. - Product images: Need to be high quality, showcasing our product effectively. - Contact information: Must be clear and easy to find. - Information about our product: A succinct yet comprehensive explanation of our product, its functionality, and benefits. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design software (e.g., Adobe Photoshop, Illustrator). - Previous experience designing magazine ads, particularly with a bold ...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  ...**Visual Elements:** - Incorporate the scales of justice prominently in the design. - The logo must symbolize fairness and our policing authority. - Incorporate an outline of the state of Alabama red in color, then the scales inside of the outline **Color Scheme:** - The primary color palette consists of black and gold with the red outline of the state of Alabama. This color combination should evoke a sense of prestige and gravity. **Typography:** - The font style should be elegant and sophisticated, conveying professionalism and respect. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in graphic design, particularly in logo creation. - Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - An understanding of symbolic represen...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Erotic Fantasy Digital Art 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented digital artist to create NSFW digital paintings that blend elements of fantasy with tasteful eroticism. This project will require depicting self-drawn artwork and various fictional characters in situations that emphasize aesthetics and the beauty of the form. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in digital painting techniques and software (e.g., Adobe Photoshop, Procreate) - A strong portfolio showcasing expertise in fantasy art and the ability to portray the human form in a tasteful, erotic manner - Ability to understand and incorporate fantasy themes and elements seamlessly into NSFW art - Experience in creating art that balances nudity and eroticism with artistry and taste - Comfortable with receiving and interpreting specific thematic a...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Political Flyer/Ad for event 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...com/issues **Ideal Skills and Experience:** - **Graphic Design Expertise:** Proven ability designing sleek, professional materials. - **Marketing Savvy:** Experience in political or advocacy campaign marketing is a plus, but not a must. - **Content Writing Ability:** Ability to distill complex ideas into engaging, easy-to-understand content. - **Attention to Detail:** Precision in aligning with our campaign's branding and message. **Deliverables:** Flyer will initially be printed on 4.5" x 7.5" page Attached images could be used. Do need to use a picture or me somewhere. - **Flyer Design:** A high-resolution, print-ready flyer design, adaptable to various sizes. - **Source Files:** Original files (e.g., Adobe Illustrator, Photoshop) for po...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Pixel Art Character Sprites 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...flexible and capable of delivering high-quality work for potentially a large roster. - **Timeline:** There is no strict deadline for this project, allowing for a focus on quality and creative exploration. However, timely communication and updates on progress will be appreciated. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in pixel art creation software (e.g., Aseprite, Photoshop). - Strong understanding of character design, especially in a pixel art context. - Ability to adapt and interpret various character concepts into engaging, pixel-perfect sprites. - Experience with animation is a plus, as there might be a need for simple animations for each sprite. - Good communication skills and responsiveness. This project offers a great deal of creative freedom, and I am ea...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...Requirements:** - A logo design that leans towards a contemporary look with an infusion of creativity and sophistication. - The color green must be a dominant feature within the design, symbolizing our commitment to sustainability and growth. **Ideal Skills and Experience:** - Strong portfolio showcasing expertise in modern logo design, including use of the color green. - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Creative flair, with an ability to conceptualize a logo that is both innovative and reflective of our brand’s ethos. - Attention to detail and a keen eye for aesthetics. - Excellent communication skills to ensure ideas are understood and executed effectively. **What to Include in Your Application:** - A b...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Personalized Face Swap in Photoshop 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'd like an expertly done face swap on human photos. The final output should look natural and seamless through high-quality blending edits. While this is for my personal collection, professionalism and attention to detail are critical. Ideal Skills: - Advanced expertise in Adobe Photoshop, particularly in face swapping - Natural blending techniques to give faces a realistic look Your experience in similar projects will be a positive point for your bid.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  Logo & Packaging Design 6 วัน left

  ...manufacturer to make print places. 1. Logo Design: - I have a specific concept in mind for the logo. 2. Packaging Graphic Work: - Following the logo's theme, the packaging design needs to be visually appealing, ensuring our products stand out on shelves and online platforms. - Creativity is key, but adherence to my initial ideas and branding guidelines is paramount. What I Will Provide: - Comprehensive brand guidelines to maintain consistency. - Detailed descriptions of my ideas for both the logo and packaging designs. - Any necessary assets (images, texts, etc.) to be incorporated into the designs. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software (e.g., Adobe Illustrator, Photoshop). - Experience in logo and packaging ...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  154 คำเสนอราคา

  ...looking for a skilled freelancer who can swiftly handle simple text replacement in the body of my photos. My requirements are clear and straightforward, aiming for a quick turnaround without compromising quality. Here’s what this project entails: - **Text Changes**: Replace the current body text with the new text I will provide. Accuracy is key. - **Skills and Experience**: - Proficiency in Photoshop or similar editing tools. - A keen eye for detail to maintain alignment and formatting. - Experience in handling text changes with precision. - Ability to deliver work promptly. Ideal candidates will have a portfolio showcasing their expertise in photo editing, specifically text adjustments. If you're confident in your skills and can offer competitive rates, I&...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Refine & Slim Face in Photo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...techniques that respect natural aesthetics while implementing subtle, yet impactful changes. **Project Goals:** - Make the skin on the face naturally smoother, avoiding an over-processed look. - Adjust the face to appear thinner and smaller, ensuring the modifications blend seamlessly with the rest of the image. **Skills and Experience:** - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom. - A keen eye for detail and a strong understanding of facial proportions. - Experience in retouching portraits with an emphasis on natural results. - Portfolio showcasing before-and-after examples of similar work. The final product should not drastically alter the subject's appearance but enhance it in a believable and flattering manner. Communicating progress ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled graphic designer to create a modern logo for my QR generator, primarily targeting businesses. Key Details: - The chosen color for the logo should be green. - The design style should be modern, indicating sleek and clear-cut aesthetics. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software (Adobe Illustrator, Photoshop, etc.) - Experience in creating logos, especially modern-styled designs - Understanding of the business-centered audience, and ability to reflect it in the logo design.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Logos for Brand Identity 2 วัน left

  ...for these logos leans towards a modern and minimalistic style that effortlessly communicates our brand ethos while remaining visually appealing across various platforms. Brand is UPTOWN CERTIFIED GAS. Use picture as idea for design. **Ideal Skills and Experience** - Proficiency in graphic design software, particularly Adobe Illustrator and Photoshop, to deliver the logos in required formats. - Strong portfolio showcasing experience in creating modern, minimalistic logos. - Excellent understanding of brand identity and how to translate a brand's values into visual design. - Creativity and attention to detail, ensuring the logos are both unique and precise. **Project Requirements** - Recreate two logos following a modern and minimalistic style guideline...

  $50 (Avg Bid)

  ...creativity and precision to ensure the billboard is both eye-catching and reflective of our brand's classic aesthetic. **Design Style:** - The design should be classic, incorporating timeless elements that evoke sophistication and reliability. **Key Elements:** - Include our company logo prominently in the design. - Image of our boat lifts. - Incorporate our contact information clearly and legibly. **Color Scheme:** - The primary colors should be blue ,white, and black. **Ideal Skills:** - Proficient in graphic design software (e.g., Adobe Photoshop, Illustrator). - Experience with outdoor and large-format advertising designs. - Ability to creatively integrate various design elements (logo, product images, text). - Strong understanding ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Photoshop Expert for Complex Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Photoshop freelancer who can meticulously mask out highly detailed photographs and resize various PSD files to create consistent designs across different platforms. My project involves working with complex images that contain numerous layers, textures, and effects. I have more than 10 files that need professional adjustments to ensure they align with the overarching design aesthetic. **Requirements:** - Extensive experience in Photoshop, especially in masking out complex details in photographs. - Proficiency in resizing multi-layered PSD files, including those with textures, clipping masks, and text. - An understanding of design principles to maintain consistency across various sizes and platforms. - Ability to work with high-com...

  $322 (Avg Bid)
  $322 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  Real Estate Image Makeover -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a talented and detail-oriented image editor to elevate our real estate images, ensuring they stand out in today's competitive market. The ideal candidate will have a keen eye for detail, advanced skills in Photoshop or similar editing software, and a portfolio that demonstrates their expertise in transforming real estate photos. **Requirements:** - **Background removal:** To create a clean, distraction-free background that focuses attention on the property. - **Color correction:** Adjust colors to reflect the property accurately while making the images vibrant and inviting. - **Image retouching:** Enhance details in the property images, including lighting, texture, and overall sharpness, without losing the natural look. - **Real estate image editing:** Experience in re...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Trophy icon Realistic Sci-Fi Book Illustrations 3 ชั่วโมง left

  I'm seeking an experienced illustrator to create the frontispiece for a science fiction novel, STAR ENVOYS Selection, the first novel in the STAR ENVOYS trilogy. - Style: The illustration needs to be realistic, detailed and faithful to the characters and settings in the novel. - Quantity: The book will contain between 20-50 illustrations. This contest is for the frontispiece only. See www....as information provided for a USD$1,000+ contest for additional illustrations for the book. - Format: The illustration must be in color, .PNG, with an aspect ratio of 2:3 (w:h). Ideal candidate should have experience in science fiction and fantasy illustrations, expert in traditional media as well as generative artificial intelligence (Midjourney or ChatGPT/DALL-E) and photo editing (Adobe ...

  $108 (Avg Bid)
  การันตี การประกวดชั้นนำ
  Trophy icon Elegant Uplit Logo Design 2 ชั่วโมง left

  ...company, Uplit Events. We are a lighting design company for events. Using Chauvet uplights and pin spots on flowers to the party looks nice and bright and not dark. We are at the heart of modern, sleek, and forward-thinking event lighting design, where elegance meets creativity. Our aim is to encapsulate these qualities in our company's logo, which will serve as the cornerstone of our brand identity. PLEASE ADD A GRAPHIC OF AN UPLIGHT TO THE LOGO ILL PLACE A LINK HERE TO AN UPLIGHT **Ideal Skills and Experience:** - Strong graphic design skills with a portfolio showcasing modern and elegant logos - Proficiency in Adobe Illustrator, Photoshop, or other graphic design software - Experience in creating logos

  $251 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  บทความชุมชน photoshop design ชั้นนำ