ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  553 photoshoped งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  I need a photoshop designer หมดเขตแล้ว left

  I want some pictures to be photoshoped.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Photoshop me into the beach หมดเขตแล้ว left

  I need to be photoshoped into the beach picture

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Photoshop my headshot หมดเขตแล้ว left

  I need my headshot to be photoshoped. Will be provide the original photo to bid winner.

  $10 - $20
  ปิดผนึก NDA
  $10 - $20
  10 คำเสนอราคา
  Trophy icon Photo editing หมดเขตแล้ว left

  1 picture needs to be photoshoped so the texture is nice and bright, the white stripes are naturally highlighted to the white wall. The wrinkles on the stripes need to be flattened. Shadows need to be removed. A best practise photo is attached. Only one of the two product pictures need to be photoshoped. Please decide based upon your skills which one it will be. Thanks

  $11 (Avg Bid)
  การันตี
  1812_marketing photoshoped floorplans หมดเขตแล้ว left

  To complete 4 x units layouts for marketing opposes consisting of a new 3 storey apartment block of 3 units. Freelancers must possess skills in architectural understanding. NON-ARCHITECTURAL DRAFTSMAN AND DESIGNERS SHOULD NOT BID. EXPERIENCE IN PHOTOSHOP ARCHITECTURAL FLOORPLANS LAYOUTS DRAFTING IS A NECESSITY. The following drawings will need to be completed; - UNIT 1 FLOORPLAN - UNIT 2 FLOORPLA...

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Photoshop to create two profile pictures หมดเขตแล้ว left

  I need that create two (2) profile picture based on a photo that I have where I am smiling but cassually dressed, I need to appear in a suit and also with informal clothes but elegant, remove background and VERY IMPORTANT, this profile pictures must not look photoshoped, I mean the work must be imperceptible.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Project for Attari Bros หมดเขตแล้ว left

  Hi Attari Bros, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. What I need is a photoshoped image.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  i have products to be photoshopped and I'm looking for people in long term relationship

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  i want a person who can get my products photoshoped หมดเขตแล้ว left

  i have 100 products coming up every day I need a flexible person for my need

  $652 (Avg Bid)
  $652 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Create a store plan หมดเขตแล้ว left

  I'm planning to start a new fast food joint. For my investors, I want a Photoshoped pictures and a 3D overview video showing how my store will look like once its done. I have pictures taken, but I want them Photoshoped to a finished operating store.

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Photoshop around 500 product images หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have 500 product images, which need to be placed on a special background. The image needs to be saved from my website, placed on top of the 3 different backgrounds (always the same) properly aligned and uploaded back to the website. Like this: 1)Saved from online. 2) Photoshoped on 3 bacgrounds 3) Uploaded back to my store & saved. Very easy task, just quite a bit of repetitive actio...

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Photoshop around 500 product images หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have 500 product images, which need to be placed on a special background. The image needs to be saved from my website, placed on top of the 3 different backgrounds (always the same) properly aligned and uploaded back to the website. Like this: 1)Saved from online. 2) Photoshoped on 3 bacgrounds 3) Uploaded back to my store & saved. Very easy task, just quite a bit of repetitive actio...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา
  I need photos to be photoshoped หมดเขตแล้ว left

  I need about 60-70 product photos to be photoshopped to look professional. I attach an example of what they need to look like

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  Trophy icon Create me a photoshoped picture like this for my website หมดเขตแล้ว left

  Must be a PNG file. High resolutions and high quality using my screenshot from my iPhone XR. I would like it to look like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but using my other images.

  $35 (Avg Bid)
  การันตี
  Project for Dharamveer S. หมดเขตแล้ว left

  Hi Dharamveer! I saw your profile and was rather impressed with your work. I would like to offer you a project: It will be be taking 3 existing models and modifying them into more childish versions. (We have Photoshoped mock-ups of the changes.) We would need the models rigged in Maya. (Original models will come with existing rigs and textures. Up to you if you want to adapt them, or create new on...

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Rabiul K. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  full re touch and photoshoped as per instructions

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  360 Photograghy plus still shots. หมดเขตแล้ว left

  I need a photogragher I can ship products for my ecommerce business to create better listings. I will need 5-7 stills, on white back round, see sample of image attached. I will provide all neccessary info(dimesions etc) with each product, 1 360 image for each product, varies prop shots. Must be able to provide hi-res or photoshoped images outside the main 5 images of the product. If props cannot b...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  I need to get an exam hall card to be photoshoped หมดเขตแล้ว left

  Need to show a proof to my parents

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Trophy icon Create an image หมดเขตแล้ว left

  Hi.. I wanted to make a realistic image of a chocolate as per the attached image. The image should looks like real and not photoshoped. You can either place it on top of a cake or above a base.

  $15 (Avg Bid)
  การันตี
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Photoshop/Merge 1 Family Photo หมดเขตแล้ว left

  I need one photoshoped Family Photo: See attached - Please refer to the picture where I have marked the work. The main "scenery" should be _104 1. remove the flash light 2. In the scenery: please use family as in _103 (replace Baby face by _102 or _107) 3. The final merged photo should please be optimized for lights/sharpness and then add a few light leaks as in photo _093

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Photo shop image หมดเขตแล้ว left

  Need one image photoshoped to replace 6 faces and put some text over the image

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  Photoshop Work หมดเขตแล้ว left

  I'm an indivitual who needs a couple of pictures Photoshoped.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  photoshop expert หมดเขตแล้ว left

  I want the label photoshoped onto a container

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  3D Architectural CGIs หมดเขตแล้ว left

  I would like 2 external architectural CGIs of a treehouse, each then idividually photoshoped into an individual site photo. I will supply scaled floor plan and elevations.

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  10 pictures needs photoshoped หมดเขตแล้ว left

  Outdoor male model some photos are overexposed, adjust skin tones, remove any noticeable blemishes, also unblur if any photos of the model are blurred. I need this done quickly.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Photoshop หมดเขตแล้ว left

  There are around 5-6 pictures and audio clips to be photoshoped.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Trophy icon Illustrator หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm looking for an illustrator to work on my two children's books. I already have one book out but I'm not able to reconnect to the illustrator. So I need a new one. This will be an ongoing job. What I need from you is to Illustrate a page with my huskies and a girl in New York city. The illustration has to look very similar if not identical to my OLD BOOK CHARACTERS. I...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Restore cards หมดเขตแล้ว left

  I need to restore some play cards. I want them to be photoshoped so they look as new and high quality. Im attachng the models of the cards to be restored. (the 2 cards in green background are the same, i placed 2 examples to help get better references) Deliverables: 9 restored HD card designs in PSD format (Photoshop)

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  2020 season หมดเขตแล้ว left

  looking for a few stickers to put on some water bottles. Would like to have a buffalo wearing a face mask and incorporate the Riverbend over look and danger sign included in uploaded photos. Can be hand drawn or photoshoped.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  photoshop and crop 3 pictures หมดเขตแล้ว left

  I have 3 pictures that need to be photoshoped and cut the picture out of the background so i can put it onto a white background. all these pictures need to be high resolution as they will be printed in life size on the side of a bus. I want the car with the 2 people in it to cut the outline of the car and the people in the car and then photoshopped so the light is brighter for a large picture. c...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Basic Photoshop 3 Pictures หมดเขตแล้ว left

  I need 3 pictures photoshoped. I just need the background changed to an all white background.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  HTML Banner Design + Quick Finalize of 11 psd หมดเขตแล้ว left

  Hello, we are looking for HTML Banner Designer for a premium art gallery - Using the previously photoshoped pictures as image element - Texts, logos, image size and file size and other requirements will be provided - 20 different sizes of banners to design per 1 set - 3 sets of banners needed (each set with 1 design style) - The designs need to stay premium and elegant - The goal is to attract the...

  $36 - $300
  ปิดผนึก
  $36 - $300
  56 คำเสนอราคา
  HTML Banner Design + Simple Photoshop of Images หมดเขตแล้ว left

  Hello, this project is divided into 2 part: PART I - Very quick and simple Photoshop of 11 pictures - 11 pictures of interior homes with artworks on the wall - To replace these artworks on the original pictures by new artwork images - New artwork images will be provided - Some original pictures will need to be replaced by several versions - Detailed guidelines will be given - 27 pictures in total...

  $36 - $296
  ปิดผนึก
  $36 - $296
  49 คำเสนอราคา
  Photoshop and edit product images หมดเขตแล้ว left

  I have around 500 products images that need to edited and photoshoped, by editing the product name to some other products, should look natural

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Trophy icon photo editing some pictures หมดเขตแล้ว left

  I need someone to photoshop 25 pictures of a teacher so that they can be used as representative pictures on a website. Attached you can find 3 pictures that are not photoshoped as specimen. I need them to be brighter and the white board has to be slightly cut off so that one would think that it is actually longer.

  $12 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Edit a portrait picture หมดเขตแล้ว left

  Attached is a portrait picture and I want it edited to look better. I want to have the skin blemishes cleared up. The skin tone improved. The white of the eyes and teeth made whiter. Basically I want it photoshoped to look as good as possible. I'm looking for someone who has the right eye. This portrait needs to be in the same resolution as it is now so it can be blown up with minimal pi...

  $50 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี
  six photoshoped pictures of padel courts หมดเขตแล้ว left

  I have 6 photos i want to photoshop padelcourts into them. Three pictures is from straight up by drone. three pictures is from the side or front

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  3d animation of padel courts หมดเขตแล้ว left

  I have photos and want padel courts photoshoped into them acording to my instructions.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Photo Edit หมดเขตแล้ว left

  20 photos to edit: - crop nicely - adjust colours, highlights, contrast, etc. - remove cars or people from background - remove unnecessary objects from reflections (usually it's me or car next to) I don't want photos to look too "photoshoped". Photos will be provided in .NEF format with RAW. Here I'm attaching jpeg just to have a look.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Photoshop Cybertruck into picture หมดเขตแล้ว left

  I have a picture of a chevy truck towing a trailer i need a TESLA CYBER TRUCK photoshoped into the picture towing the trailer in place of the CHEVY. Please do NOT bid on this project unless you are confident that you can make it look realistic. You may pick any picture on the internet of the cyber truck as long as it is silver. Please send me the picture of the cyber truck before you begin editing...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Edit some documents -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need some documents to be photoshoped ASAP. Only 3 Documents(PDF) with some text modifications. As the documents are old scanned documents. The edited part should be blended in the original document.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Percy Background Page หมดเขตแล้ว left

  I want to use the photographs In the dropbox upload folder to create a backdrop for a webpage. The Platoon Photo will be in the center with the portrait as a cameo, the cameo portrait background should be Photoshoped to be Teal/Gray and placed as a cameo In the lower right-hand corner of the platoon photo. Please notice that there is a red arrow pointing at the center of the Platoon Photo, revers...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Product images หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need a product images to be photoshoped so that I can use it on my website. There are multiple products in the set that needs to be Photoshop to create one collage.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Great Granpa's Eyes หมดเขตแล้ว left

  I have an old picture - approx. 15 x 20. It was damaged. I had it photoshoped but Granpa's eyes which needed restoring simply do not look natural. I never met him so I don't know exactly what he looks like however I am sure his eyes were natural. I am sending the before and after pictures. Perhaps there is a photoshop artist who could naturalize his eyes.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Photoshop photo หมดเขตแล้ว left

  I need 3 pictures to be photoshoped. I have real photos of a house with garage. (I will send them by email) I need to add grass , terrace , driveway, sidewalk, facade of the house more less like in visualisation photos.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Game art for an Unity 3D project หมดเขตแล้ว left

  We need a talented game artist to help us build the background and the interface of our project. The game is an endless driver, we need to build different sceneries (mountain, forest, field and town) and the whole game interface + a garage/shop for the vehicles. I will leave here some photoshoped examples of what we are aiming, but on a profi level.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Product photography หมดเขตแล้ว left

  40 ceramic tableware and decor items . Need high quality white background photos for E-commerce websites . Also need 10 shots with various props like different table settings or a wallpaper backdrop . Need fully retouched and photoshoped images

  $121 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา