ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,264 php parse xml from url งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Your SPA build with the javascript framework [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) has some h...SPA build with the javascript framework [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) has some hash bang (#!). To enable some pre-rendering with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], we need to remove those #! in url and use push state instead of them. The application is hosted on S3 wi...

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Create backlinks to a list of 20k URL 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a list of 20k URL Iand I need to create for all of them backlinks via website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Problem is that you can submit only 1 site at once(and have to wait up to 2-3 min untill all done), so if to do manual this will take me a lot of time Mention in your description: 1. How much time to process all 20k Website

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Crawl all the URL of a website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for crawling all the URL of a particular website. Message me to discuss it further

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  IIS URL ReWRITE PROBLEM 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey, I am using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to SEO my website. In Ryte it is a given point that all non-www requests will be redirected to www requests. I tried to solve it in my installed IIS 6.2 on my windows 2012 machine, but sadly I am not able to solve it.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Parse a PDF with tables 4 วัน left

  This project will be to parse a PDF file with a table structure with a fixed structure and save the information into a table. Information to be extracted include the Bill of loading and the information about containers such as Container No, size, Gross weight and number of packages. See attachment.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  1....understand project I need a script created in php that will allow me to check 100 urls at a time to see if they are indexed on google. 2. I will upload a text file with backlinks and from that file 100 urls will be checked on google using this string site:URLHERE 3. Indexed urls will be stored in a box and from there I can save all good URLS.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  i have a mobile app from codecanyon and it uses parse server. i have set up parse, its working find but need more settings. i need some expert who can do fresh work, i will need connect db, and also set up notification and facebook for the app. Basicly i need to let the app work. Plus onesset up done, i should able to creat second project means second

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Help with IIS URL REWRITE 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey, I am using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to SEO my website. In Ryte it is a given point that all non-www requests will be redirected to www requests. I tried to solve it in my installed IIS 6.2 on my windows 2012 machine, but sadly I am not able to solve it.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...images the images are not showing up on our website at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Error Received: HTTP Error 500.50 - URL Rewrite Module Error. The page cannot be displayed because an internal server error has occurred. Most likely causes: IIS received the request; however, an internal error occurred

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Hello, I need a script (PHP or Javascript) that will download a file that is set in content disposition. The script will download and save it on my website. Payment will be done after everything is set.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hallo! I changed my JSON server data structure to simple before was Nested and now its simple. * Now I want my android app parse the new structure json... so you rename to new data model.. I want help only from skilled person who can work via teamviewer.. Thank you

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...frame opening exist URL and able to send print request from web page to an IP Printer on network. URL title bar we need it to be hidden not shown to user. just there is 1 button to close this frame. we will use no database local on iPad. just open a link. We need to use (Firefox or Google) Browser not Safare Browser. We need from any freelancer to

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...available via URL and I have a CSV file with all of the image URLs. I need someone who has a program or system that can take that CSV file, save a copy of all of the images in their original resolution and file size (avg 300kb-1mb per image), and then provide them all to me in a zip file. Additionally, I need the images renamed from the file name

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Website says 'not secure' by the URL. Need it Fixed.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I need to web-grab real-time streaming weather data from a URL that updates in 1 minute intervals, parse the data to a local file, then load the file as a study within Sierra Chart. The study would plot the data set in real-time as a sub-study underneath my main price chart updates. I would require the executable DLL file and the source code CPP file

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  url monitor with cloudflare waiting page bypass 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  looking for a python script can monitor a list of URL and notify if a certain action occurs the script must bypass the Cloudflare, and open a selenium browser if captcha needed, ​send notification on discord, work with proxies and more details in dm. !!!!!!ONLY WHO KNOW HOW TO BYPASS CLOUDFLARE WAITING PAGE PLEASE!!!!!!!!!!! please make a bid only

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  add linkedin URL to database 13 ชั่วโมง left

  where possible, could you please add a linkedin URL for each individual on the spreadsheet?

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Implementar un sitio web con URL amigables .htaccess y contenido dinámico. 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...un requerimiento que no tengo tiempo de desarrollar es sencillo consta de lo siguiente: Una página Web, una única vista(plantilla), que carga información dependiendo de la URL. Por ejemplo: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Misma pantalla solo contenido de texto diferente) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Misma pantalla solo contenido de texto diferente) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Website URL redirection through htaccess หมดเขตแล้ว left

  This is needed right now. My site was on an another url before but now we changed the domain name. The url is still having the old name and site is not functional. I will hire now and before I pay, the url should be properly set up for my site. Then I will pay.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Title – Website URL redirection through htaccess หมดเขตแล้ว left

  This is needed right now. My site was on another url before but now we changed the domain name. The url is still having the old name and site is not functional. I will hire now and before I pay, the url should be properly set up for my site. Then I will pay.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  URL to my Wordpress admin does not work หมดเขตแล้ว left

  I need someone to go into my CPANEL and find the url I can use to log into my blog.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  WordPress video URL scrapper plugin หมดเขตแล้ว left

  I need WordPress scrapper for anime episodes that could be integrated to work with specific themes such as dooplay or psyplay to catch and add video links to anime series on autopilot.

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I'm beginning to do a test driven approach and currently need a script to baseline the existing html /css/urls and need to have some framework to future test new features added. Even though my framework is vue.js and html/css, I'm planning to move all my docker code to straight serverless application. I hope you are technical enough to read and understand what I am saying, if so, pleas...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Change Domain URL หมดเขตแล้ว left

  Hello need to change domain URL i.e [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Reparar URL problema (php) - 404 not found หมดเขตแล้ว left

  Necesito a alguien quien puede repararme un URL problema (php)

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Redirecting a URL หมดเขตแล้ว left

  i need to redirect a wordpress site to the main domain

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Web URL to Android & iOS App หมดเขตแล้ว left

  I have a website. I want an app to browse site url.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I use journal 3 and opencart 2.3.0.2 journal allows you to define a static asset URL, in my case a subdomain, by as both are not served with www. this does not work. ideally, I would like to change the static URL to load with www so that content is supplied by the cookieless domain, cookie-free. Easy job, not for me!

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Simple Laravel Project with Parse SDK integration หมดเขตแล้ว left

  I am looking for engineers/developers who can help me build a login screen with Laravel and Parse SDK Developer can use libraries like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Host my domain url หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have registered a url. Need it hosted on a simple shared server, need 2 email ids with the domain name, to send and receive emails, and I have also got an image that I need put on the landing page - Launching Shortly Image. Will provide the same. Simple 15 mins work for a developer. Need the image responsive to all. Kindly let me know time and

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Passing a value from URL around a wordpress-page หมดเขตแล้ว left

  We like a value in an URL to be passed around a wordpress-page - also when people click on an external link. Example: People will enter the page with a value like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The value "horse" should then be passed around everytime people click on an internal link OR on an external link on the wordpress-page. You are NOT

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  URL Viewer APK หมดเขตแล้ว left

  I've a website. It has buttons and links. I want to make an APK for viewing my URL. I think somes say "WebView" I want to insert my google adsense ads into APK and don't want that anyone see any page gives error when my domain falls.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I have several other websites with different solutions. I need them to be housed in this new website in grid-like or column format as seen on Tweetdeck in what's similar to feeds but should be live accessibility. Use of iframe should work. Information displayed on the original child/side website will be accessible on the main/parent websites. The user on the parent website that I need to b...

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I need a script on my page so that in the event someone steals my landing page it redirects their swapped out links to my own links 10% of the time. Pretty straight forward but obviously i want it as undetectable as possible.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  WPML translation as main URL หมดเขตแล้ว left

  Hello Im looking for a freelancer that can select my .com/co as the main url to go to through WPML. 2: set up the English version with .com/en/ 3:having both flags in the top bar menu. please let me know if you have experience in this. Thank you

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  URL Checker -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Improve JAVA Script which will make more effective job and check URLS if FILE / URL exist. Improve for Mulit-Core ( currently thread can be defined ) URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] X,Y,Z - letters from alphabet ( A...Z ) nnnnnn- numbers from 0 - 9 URL can contain just for example X, Y. --start 1542128609000 --stop 1543728609000 It runs

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  AngularJS URL Format หมดเขตแล้ว left

  My current URL looks as <domain name>/Main.php#!/Store. I intend to remove Main.php#! from the URL. If possible format the URL as <domain name>/Store. Things I have done at AngularJS v1.6: if([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] && [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]){ $[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](true).hashPrefix('!'); } Things I have done at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู ...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Parse input text file as shown below and output text file as shown below. (Note: If a table in a PDF file (of a property plan) could selected out and converted to text that could then be parsed out as described that would a great additional feature) SAMPLE SIMPLE TEXT INPUT FILE #1 [Text], UID: 6820, Font: MONOTXT4 (V), Layer: CVL_CUADCON_TX, Color

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Url authentication หมดเขตแล้ว left

  I require a combo validation of a url example [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this bot try each username and pass on the url to validate good and bad one

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  The goal of this project is to build a apk file for android tablet that only display one url, the browser is locked in full screen mode, and this apk file has a logo to be launched

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Desktop App or Website to parse csv/xls หมดเขตแล้ว left

  I currently perform the below tasks manually. I would like this process automated: 1) Download csv/xsl files from a website 2) Perform simple calculations i.e. addition/subtraction of certain fields 3) Produce summary reports of the above calculations I would like a desktop app or website developed for this purpose.

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Fix URL redirect issue หมดเขตแล้ว left

  I need to redirect particular website linking my custom ads sidebar and footer not redirect. . First of all checked and let me know Fix price 90 usd My website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Quick Task - Deploying Sinch Auth to Parse Server หมดเขตแล้ว left

  Hey Folks, I want to change the user auth in my parse server, instead of username/email and password I want to use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] OPT (one time password). I have the instruction ready of how to deploy it, but i can't do it since I am not expert. This is a quick task for any node or expert js dev.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Website parse and PDF download-4 หมดเขตแล้ว left

  Write Java program that will go to a website login and download pdf file: Description Open URL : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Set required form parameters: o Start date o Stop date o Crash County

  $432 (Avg Bid)
  $432 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Create IOS APP from URL หมดเขตแล้ว left

  I would like to create a application for the App Store . I am looking for someone to that . if you think you can do it, message me .

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  116 การประมูล
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Parse Expert หมดเขตแล้ว left

  I am going to update my iOS project. It is using Parse as database, I need someone who has some skill in Parse.

  $1226 (Avg Bid)
  $1226 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  Hi i need to update the url based on which bootstrap tab is selected, i have it workign except that i already have a #string at the end of the url and it must appear after that string but it appears before it.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล