ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  113,080 php parse xml from url งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Javascript Coed xml.?

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Invoice Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need expert who has experiences of Italian invoice. Don't bid if has no experiences of Italian invoice. Make pdf and xml from html.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Evaluation project -- PHP API integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of experience!!!!! >>>> Thanks for your understanding :) but it will save time for all of us THE PROJECT: You are required to check the provided documentation about the XML API (Europcar). We need an API in JSON that will utilize a full search with all supported parameters and return results in JSON format. The user should file a POST request

  $182 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...entering into a Joint Venture (JV) Opportunity with your partners and everyone works on a Commission scale to help each other win. We will be offering High-Ticket Packages ranging from $1k - $10k per client and the SEO Team will take a commission split of 30%. Take a look at this example -- $1k sale - $300 for the SEO Team $3k sale - $900 for the SEO Team

  $3166 (Avg Bid)
  $3166 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Modifying RRD file in Cacti 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Searching for a Cacti Expert who can modify RRD xml file with customized value to display customized graph. Interested please apply. The budget for this task is $50. Thank you.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  ...Requirement detail is as follows: Input will be a web URL output should be data parsed from that page. I should be able to run it for multiple URLs in loop/parallel later. Details are as follows. I want to crawl a web page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and parse data points from the crawled page. Sample Page URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...Requirement detail is as follows: Input will be a web URL output should be data parsed from that page. I should be able to run it for multiple URLs in loop/parallel later. Details are as follows. I want to crawl a web page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and parse data points from the crawled page. Sample Page URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Build MS SQL DB for From Existing Parse DB 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing application that uses [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as cloud DB, I would like to move to SQL DB. and I need a professional DB designer to convert my Existing DB, and build the -web services- for that Using Entity framework. and web-Api the Database is relatively small - 17 tables -

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] please view website before you bid I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build my personal...com please view website before you bid I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build my personal website. and he needs some changes in the url needs to be prettier

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  pretty url in php 6 วัน left

  check the website first [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need some changes to an existing website. first i need to add categories second i need pretty urls

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Python full stack developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Must have experience working with web development technologies and languages: Python, XML JavaScript, jQuery, HTML, CSS, React  Must have experience working with database technologies: MySQL, NoSQL, and SQL

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I want to show Post URL on Post page in WordPress website. The issue I'm getting is unnecessary whitespaces, blank lines, and tabs. It should be just displaying a complete URL without any extra left/right side whitespaces, or whitespaces, or empty lines, tabs, etc.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need to show balance on Zoiper Lite from A2billing soft switch 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I like to show account balance of A2billing soft-switch on Zoiper lite . That's why need to modify a file name [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of a2billing to...account balance of A2billing soft-switch on Zoiper lite . That's why need to modify a file name [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of a2billing to send data format in xml as describe in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Codeigniter, laravel joomla or drupal or magento framwork josn, javascript, jquery, xml api development, css3, html5, cms, mvc soap, api integration, angular,js, node.js, laravel 5.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  2 simple Data scrapper (python3) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need 2 data scrapper in python3 Each scrappers have 6 functions 1) Read from dump file 2) Load into memory (TreeMap): parse the source file 3) Export to text file JSON UTF-8 4) Load from JSON text file into TreeMap 5) Save to disk (Pickle) 6) Load from disk (Pickle) All names (variables,functions) must be composed of 3 words minimum like : thisIsAName

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...Space on my Computer, I will put many pictures in it. 2. I want to have a website (eg: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) that can generate a regular URL based on my picture name. For Example: my Folder name is "A", my picture name is "1". , my URL for this picture will be " [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] " , and when I send this link to others, they can see wh...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Fun ESP-32 Project with Push Notification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...without losing any of the functionality. This projects will eliminate the arduino, esp12, and the HC-05. Instead use the esp32 to perform the same tasks. 1). Would need to parse and plug my sketches into to esp32. 2). Enable the esp32 temperature function. Send the readings to my app. Trigger the solenoid closed at xF/C temp reading. Brief description:

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need to have a Quickbooks OFX file processed in order for import into quickbooks. OFX files are XML based. The problem we need solved is that the records often have variable data in the name field which is used to identify the vendor int eh record. This makes it impossible for Quickbooks to properly import the data - without manual intervention

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Please read carefully. The price is stated below and will not go higher. I have an iptv smarters pro app with username and password with dns/url portal hard coded. Important . I need someone to advise me on how to change/add new one to my app

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  This job is for those skilled in Ecommerce Site Design or assisting sites with Amazon Affiliate Mar... See attached Microsoft Word File for the more detailed Specs for designing the Input Template. See attached Excel file for a sample Input Template that we will need to parse out the data when creating new pages (and perhaps when revising pricing).

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  This is the Third part of the project. I will provide project 1 and 2 code. You need to build project 3 on that.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  IBM Tririga Developers/Tester 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Tririga Application Platform, UX App Designer tools Developing new features having Intuitive user interface, compatibility with touch interfaces and improved performance SOAP XML based web service APIs or similar technologies with WebSphere Application Server Experienced In: (one or many) Develop and disseminate announcements to users regarding trainings

  $11 - $18 / hr
  $11 - $18 / hr
  0 การประมูล
  Windows server setup and url issue. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Server setup and url issue. Some user able to open and some are showing the site cant be reached llS Windows server

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...(ATP and WTA), players, and matches, with detailed statistics for each of them.. Regarding betting data, we used the odds provided by tennis-data.co.uk. - Next, we need to **parse the data**; in other words, we will read the .csv files into the program, and store the data in some custom-defined classes (`Tournament`, `Player`, `Match`, `Set`, `Statistics`)

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Developer XML Connector for Google Data Studio 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Develop a connector for the exploitation of XML files in google data studio. This connector must be able to load multiple xml files under the same format so that later all the information they contain can be exploited in google data studio.

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  booking api 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  sync data, xml booking in and out. we have instructions please read attachment [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] above site should be like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] deadline- 1 week

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  WORDPRESS MULTI SITE WEBSITE TRANSFER 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I NEED THIS WITHIN THE NEXT 8 HR we are extracting a subsite from a multisite installation. The base (wp-) tables are all associated with the main site. The wp3 table is the one associated with Team Save Money. When you export a subsite into a single site install you must first create a fresh install to serve as the destination and then overwrite

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We are looking to build our customised Enigma 2 Plugin to play M3U Url from our server. M3U Example. http://server-domain-address/downloaduser?username=USERNAME&password=PASSWORD User will be shown a login screen as a first page. After entering the username and password the whole url mentioned above should load. If the username and password is valid

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  The PHP Developer is expected to be able to perform all aspects of the development tasks, including front- end, back- end, and database development. • Develop web sites, applications and rich multi- media experiences according to the brief and technical specifications. • Must have experience and knowledge in PHP Framework CodeIgniter • Must have 2 years

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  we are trying to create a website and i am also a developer i am creating a web portal and giving seo friendly url my currunt url http://localhost/anurag/services?PID=1 required url http://localhost/anurag/services/abc/xyz [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi, I have a plugin that creates a custom post type...when i create a new a post...the url shows post_type=cpt_name....when I go to edit that post...it doesnt show that anymore. I need help in adding the same variable post_type=cpt_name in the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] edit screen. Im assuming it will take an hour or less to figure it out. Thanks

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I built an app and am currently running it locally but need to deploy it. I have the domain and want to host it on AWS but have never used AWS so need someone to help deploy it.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Need Some Changes to UI/UX 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a UI kit which is this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It is a hotel booking UI/UX kit with Android XML Code I need to change some pages I have upload the change see it first before biding And do not ask for extra money becouse you will not get it

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Review my Python code 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...code I have written, an input and the corresponding output file. I have many similar input .fhx files, all respect the same structure and I would like to extract various data from them. The code works and I am happy with its functionality. I would like you to review my code and provide suggestions for improving it. Where you have a particular suggestion

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Need expert in creating a web page that has two parts. This web page must be able to be added to an existing WiX ecommerce website. The webpage is a comparison tool for comparing a non-existing database – “to be added later”, to an Amazon affiliate interface, or API. – “I think?”. One side database to be determined but must be functional for website purpose. ...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Change some buttons url in magento 1 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I just installed a payment process module in a single step of magento and I need to redirect some buttons in magento 1.9

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Se necesita realizar un API JSON...realizar un API JSON para recepción de documentos SRI (Ej. Facturas) para creación de XML firmado del XML y envío al SRI (autorización) y al cliente/proveedor (correo electrónico). La misma API debe los documentos en una base de datos para su posterior consulta y descarga del XML cómo del RIDE (simila...

  $1005 (Avg Bid)
  $1005 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Should have knowledge in database design and development. Understanding of MVC design patterns. Understanding of front-end technologies, such as AJAX, HTML5, CSS3, JavaScr...have knowledge in database design and development. Understanding of MVC design patterns. Understanding of front-end technologies, such as AJAX, HTML5, CSS3, JavaScript, JSON, XML.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hi, I need a basic angular app for testing purposes and to build upon later. The app needs to: use bootstrap 4 1. Accept fields as multipart form. Search fields required: Operator Name 'operatorName' Subject ID 'subject' Client ID 'clientId' Search between dates (using dateTimeOriginal value in a date/time box) 'fromdate' '...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  REST API POST 4 วัน left

  Require a aws lambda postpost which can parse the inout jason object and return data based on defineddlogic which works on the input jason parameters and base configuration.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...extracted from a PMS webserver and will be put on a local network SQL Server (in the same network, but on a different machine in the deployment environment). SQL Server name, schema and credentials used for accessing the SQL Server should be parameterized (saved in configuration files). - The data received from PMS webserver will be received in XML format

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  On-going PDF management task 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...source is not *.doc or *.docx type. Candidate should have a good knowledge on XML and XLST. Are you familiar with XLST ? If not, sorry then, you can't go along with me for long-term. Please be ready to take a simple task to show your skills and strengths. I will give you xml and xlst file, then you should be able to generate pdf for that. Please include

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  2 Data scrapper in python3 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...data scrapper in python3 Each scrappers have 6 functions 1) Loader from dump : download the file source with HTTP 2) Load into memory (TreeMap): parse the source file 3) Export to text file JSON UTF-8 4) Load from JSON text file into TreeMap 5) Save to disk (Pickle) 6) Load from disk (Pickle) All names (variables,functions) must be composed of 3

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I have a list of 1000 website. I need to visit every website and take target information into Excel Spreadsheet. I need it next 6 hours from now. My budget $5 for 1000 website. Please check details and if you agree with my budget then apply my project. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  3+ Experience with frontend technologies like PHP JavaScript jQuery HTML5 CSS2 CSS3 Bootstrap frameworks Ajax and modern JavaScript libraries e g AngularJS React JS jQuery NodeJS 2 Experience in Laraval codeigniter frameworks 3 Must have experience with service implementation using service oriented architecture SOA patterns Must have working experience

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Build an app 3 วัน left

  ...Design • Experience with other open source frameworks a plus • Experience with Oracle, MySql, and/or PostgreSQL • Understanding of document description languages such as JSON and XML • Clear understanding of software development best practices • Demonstrated experience working with teams using agile methodologies • Working knowledge of SCM with strong emphas...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  91 การประมูล
  XML integration, create leave behind page, and popup pages 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that there are options to check a box for either a) auto insurance b) auto warranty or c) auto loan. When you enter your zip code and click on Go, it takes you to a separate url for each choice. Currently in Wordpress, I do not have the ability to change the url’s that people go to when someone clicks on these urls. I need the ability to create a duplicate

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...several 100 .xml files of some size. I need a script that can find data between 2 tags and write that data to a new file. I would like to be able to run this in a folder full of xml files and have the script return 1 file per xml with the tag as the header record and the data listed below. here is a sample of a record from one of the xml files. A

  XML
  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล