ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  137,235 php parse xml string งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Javascript Coed xml.?

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Python code review 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am an industrial software engineer with little Phython experience. I am looking to pick up Pytho...how to better use them for my purposes? 6. Should I use the pandas library? 7. Would it be better to just convert the input file to xml and work with xml? 8. If so, which library would you recommend to work with the xml file to produce similar results?

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Review my Python code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am an industrial software engineer with little Phython experience. I am looking to pick up Pytho...how to better use them for my purposes? 6. Should I use the pandas library? 7. Would it be better to just convert the input file to xml and work with xml? 8. If so, which library would you recommend to work with the xml file to produce similar results?

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Portal booking error fixing ASPX and MS sql database - visual studio 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ORIGINAL FILES SO DECOMPILING WILL NEED !! // [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] protected void btn_login_Click(object sender, EventArgs e) { string arg_26_0 = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](); string a = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](); if (arg_26_0 == "") { [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](), "alertMessage"

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Need expert in creating a web page that has two parts. This web page must be able to be added to an existing WiX ecommerce website. The webpage is a comparison tool for comparing a non-existing database – “to be added later”, to an Amazon affiliate interface, or API. – “I think?”. One side database to be determined but must be functional for website purpose. ...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I have a List<String> that will always hold < 200 strings. I have a HBox and I want to dynamically add VBox to the Hbox. Here is the catch, I only want each Vbox to hold 20 names from the List<String>, each increment of 20 I want to add a new Vbox. What would this be achieved in Java?

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Se necesita realizar un API JSON...realizar un API JSON para recepción de documentos SRI (Ej. Facturas) para creación de XML firmado del XML y envío al SRI (autorización) y al cliente/proveedor (correo electrónico). La misma API debe los documentos en una base de datos para su posterior consulta y descarga del XML cómo del RIDE (simila...

  $968 (Avg Bid)
  $968 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I am looking to have the 2 following pages done. Technologies to use: php + mysql (geolocation api from google) Page 1: as per screenshot provided: details of geolocation of a scooter (4 scooters max tracked) scooter 1 | geolocation X,Y | Driver: Sam | Batterie level: xy% | Alert (green or red) Map with locations connected with a line. Red dot if alert

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Simple regex is needed to define the following requirement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I wou...mach the requirement ? I used the syntax with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], but it does not work, ex, ([0]{3})$ Requirement: - match "000" in the last line, which means 000 is not string, 000 is number - I would like to match any number except for "000" , For example, 19800 is match, 1000 is not match, 101000 is not match, 100 is match, 10 is match

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Should have knowledge in database design and development. Understanding of MVC design patterns. Understanding of front-end technologies, such as AJAX, HTML5, CSS3, JavaScr...have knowledge in database design and development. Understanding of MVC design patterns. Understanding of front-end technologies, such as AJAX, HTML5, CSS3, JavaScript, JSON, XML.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Web Interface An application to interact between churches and community in modern way Interfaces Super Admin Da...to sync church details with Google map An interface to social media An interface for live streaming in social media Multi-Lingual support for web and App String files to be used for string what will be used in UI and shown to users

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Firebase database with android studio 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an app that uses firebase for registration and login. I need to make the same app saving string data (real time data) coming from sensor in the same database. the work need to be done within maximum 2 hours.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  REST API POST 6 วัน left

  Require a aws lambda postpost which can parse the inout jason object and return data based on defineddlogic which works on the input jason parameters and base configuration.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ... schema and credentials used for accessing the SQL Server should be parameterized (saved in configuration files). - The data received from PMS webserver will be received in XML format. The data will be parsed by the interface and will be saved in special tables on the SQL Server side and a store procedure will be called for processing imported data

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  On-going PDF management task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...source is not *.doc or *.docx type. Candidate should have a good knowledge on XML and XLST. Are you familiar with XLST ? If not, sorry then, you can't go along with me for long-term. Please be ready to take a simple task to show your skills and strengths. I will give you xml and xlst file, then you should be able to generate pdf for that. Please include

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We need 2 data scrapper in python3 Each scrappers have 6 functions 1) Loader from dump : download the file source with HTTP 2) Load into memory (TreeMap): parse the source file 3) Export to text file JSON UTF-8 4) Load from JSON text file into TreeMap 5) Save to disk (Pickle) 6) Load from disk (Pickle) All names (variables,functions) must be composed

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  3+ Experience with frontend technologies like PHP JavaScript jQuery HTML5 CSS2 CSS3 Bootstrap frameworks Ajax and modern JavaScript libraries e g AngularJS React JS jQuery NodeJS 2 Experience in Laraval codeigniter frameworks 3 Must have experience with service implementation using service oriented architecture SOA patterns Must have working experience

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Build an app 6 วัน left

  ...Design • Experience with other open source frameworks a plus • Experience with Oracle, MySql, and/or PostgreSQL • Understanding of document description languages such as JSON and XML • Clear understanding of software development best practices • Demonstrated experience working with teams using agile methodologies • Working knowledge of SCM with strong emphas...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  91 การประมูล
  Project for Ievgen S. 9 วัน left

  Hello, have one problem with access vb, says missing dll or string. could grant access to my pc or send u database to fix

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  XML integration, create leave behind page, and popup pages 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently I have a website located at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and had it developed using Wordpress. I need the following changes/additions done to this website 1. You can see right now that there are options to check a box for either a) auto insurance b) auto warranty or c) auto loan. When you enter your zip code and click on Go, it takes you to a separate url for each choice. Currently in Wordpr...

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  ...several 100 .xml files of some size. I need a script that can find data between 2 tags and write that data to a new file. I would like to be able to run this in a folder full of xml files and have the script return 1 file per xml with the tag as the header record and the data listed below. here is a sample of a record from one of the xml files. A

  XML
  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I'm sure there is some optimization available here - what I am doing is reading the String array emps and creating a RadioButton with the text of the radio button being the value of emps. And I want to every 35 names create a new VBox and write the array there. Can someone skilled in Java give me some pointers on this? for (int i = 0; i < [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL];

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...} return result; } or std::vector<std::string> myData(){ std::vector<int> result; for(int i = 0; i < 1000 ; i++){ result.push_back("hello"); } return result; } pay attention the the data types (maybe myData returns std::vector<int> or std::vector<std::string>. This datatype can be anything. The serv...

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Using JAVA Parse Logical Conditions in CDATA and select values from respective xml node in an XML File.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  You should write a driver program that takes a text file as a command line argument and then processes it using your compiler. The compiler should parse the input for a full arithmetic expression and generate a code tree representing that expression.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello there! Great day to all of us. I have an xlsx file which contains live data source. I want it to be updated in background using a C# application or a batch script if possible. I have a specific xlsx file, if your program successfully updates its contents then you will be awarded ($10). Regards, Paul

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Simple C++ program using Visual Studio 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... or remove a password. With adding a password there should be a option between typing your own and generating one. The generated password will need to be completely random string of numbers letters and commonly used special characters, the password should be between 8-32 characters long (also randomly generated) and must include a number a special character

  $1304 (Avg Bid)
  $1304 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ... or remove a password. With adding a password there should be a option between typing your own and generating one. The generated password will need to be completely random string of numbers letters and commonly used special characters, the password should be between 8-32 characters long and must include a number a special character and a capital letter

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...with formatted text in it. Open and import the file line by line. Each line will contain customer information including name, total order amount, location code and ship code. Parse all the information, line by line, then based on the contents, make decisions and calculations: - How much the shipping is, a flat rate determined by the 2 codes. for example

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Trophy icon WordPress plugin developer 3 วัน left

  ...Modify WP All Import (incl. Woocommerce addon) that the pictures from xml feed are not loaded from “my hosting” but from url as presented in the xml. 2. Some XML feeds contain GPS coordinates (map them to google maps) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL];encoding=utf-8&type=xml-v2&fid=251465&categoryType=2&additionalType=2 3. Crawl

  $99 (Avg Bid)
  รับประกัน

  When an email arrives, parse relevant information from it and depending on that change the role of a user in ultimatemember plugin on wordpress site

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Technical Writing 20-30 pages 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to complete the project All project files are attached. ----------- .net REST service with XML or JSON transfer to build Front End The architecture of the application: Input data: Client provides configuration or the existing servers individually using the XML format. The client can also provide multiple servers into one request or could break them

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  need a ui Designer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some graphic design. For my Android application. share your portfolio with login and home page screen. I need designs in. XML

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Publish sizes in the order they appear in the input string

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...has the values from the List<String> added to it. What needs to be changed so this works? ``` public class Controller { private List<String> combomain; static String getData = "QueryHEre"; void initialize() { empnames = queryDatabase(getData); String[] names = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](new String[0]); ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Java project for HTTP-based mini game 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...returns a session key in the form of a string (without spaces or “strange” characters) which shall be valid for use with the other functions for 10 minutes. The session keys should be “reasonably unique”. Request: GET /<userid>/login Response: <sessionkey> <userid> : 31 bit unsigned integer number <sessionkey> : A string representing...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  English to Hindi Translation [Easy contents, Large-volume] 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should be translated exactly like source (no mistranslations or omissions) 3) Before delivering, run QA & Spell checks 4) All strings must be translated. 5) If you see any string in a different language than English and that you cannot translate please copy source to target In case of serious quality issues (machine-translated or poor quality of translation)

  $413 (Avg Bid)
  $413 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  English to Indonesian - Easy Contents Large Volume [Week 3] 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should be translated exactly like source (no mistranslations or omissions) 3) Before delivering, run QA & Spell checks 4) All strings must be translated. 5) If you see any string in a different language than English and that you cannot translate please copy source to target In case of serious quality issues (machine-translated or poor quality of translation)

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Build a project for front end design using Bootstrap4. Front end template is based on engine Thymeleaf : Thymeleaf is a Java template engine for processing and creating HTML, XML, JavaScript, CSS, and text.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...Required:Mandatory skills -PHP ( CodeIgniter /Laravel )String core PHP Hands on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Expertise in CodeIgniter Framework .Good Knowledge of PHP5, MySQL, jQuery, Javascript, HTML5, CSS3, XMLSound knowledge of database designing and application architecture planning for Core PHP [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] debugging skills .Expertise in PHP, MVC ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  We need a service that: 1. Scans our XML product feed every N hours. 2. Generates videos from NEW products in the feed using this service - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. Uploads these videos to youtube to our corporate account (or transfers them to it). We then need sources for the service. Additional optional tasks: - Make it in Java - Make it run in docker

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Form to MySQL to XML 5 วัน left

  We need help develop an simple form with information over future costumers. This data stores in an MySQL and then with a simple push of a button exports to an XML-file.

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล
  Mobile app developer 5 วัน left

  ...based on WordPress. API Integration should be encoded in UTF-8 format, XML CDATA, Each block of XML MUST contain a field called ‘key, Images (small image, a medium image, a large image, and an extra large image) It is not necessary to use all 4 image versions, import from the XML or CSV feed, etc. Complete API info will be provided. Also, Video uploading

  $652 (Avg Bid)
  $652 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi there! I'd like a PHP that searches through a MySQL table called SRT. I've screenshot and attached the MySQL structure. This table within the database, stores SRT files (attached example) - which are subtitles for films. I'd like the user to search for part of a film quote: for example "I'm batman" and it will search through the table. The required

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  Role: PHP developer Qualification: Any Graduate Key Skills: Codeigniter, MVC, PHP, MySQL, JQuery, Ajax, HTML, CSS, XML Experience- 4+ years

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We have an English to Turkish Translation that will be ongoing for 2 months....should be translated exactly like source (no mistranslations or omissions) 3) Before delivering, run QA & Spell checks 4) All strings must be translated. 5) If you see any string in a different language than English and that you cannot translate please copy source to target

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  English to Japanese - Easy Contents Large Volume [Week 3] 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have an English to Japanese Translation that will be ongoing for 2 months...should be translated exactly like source (no mistranslations or omissions) 3) Before delivering, run QA & Spell checks 4) All strings must be translated. 5) If you see any string in a different language than English and that you cannot translate please copy source to target

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  The PHP Developer is expected to be able to perform all aspects of the development tasks, including front- end, back- end, and database development. • Develop web sites, applications and rich multi- media experiences according to the brief and technical specifications. • Must have experience and knowledge in PHP Framework CodeIgniter • Must have 2 years

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Azure function with Parameters 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]; namespace AzureFunctionWithSettings { public static class SimpleFunction { private static readonly string ThisIsThePasswordString = "secret"; private static readonly string ThisIsTheFilename = "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"; [FunctionName("FunctionWithParameters")] public static async Tas...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  The PHP Developer is expected to be able to perform all aspects of the development tasks, including front- end, back- end, and database development. -Develop web sites, applications and rich multi- media experiences according to the brief and technical specifications. -Must have experience and knowledge in PHP Framework CodeIgniter -Must have 2 years

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล