ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,241 php stock markets real time งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ปัจจุบันผมเทรด Option ผ่าน Optionexspress และ FX-pro (ซิ่งน่าจะเป็นตัวหุ้น) เช่น aapl ,amzn ,goog etc.... อยากให้มีสัญญาณเตือนโดยการ Run EA ใน Fx-pro เพื่อไปเข้าคำสั่งที่ Optionexspress แบบ Manual ครับ

  PDF
  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Stock Price Realtime Data Feed(SET/TFEX) หมดเขตแล้ว left

  ต้องการระบบรับ Realtime feed จากตลาดหลักทรัพย์ (SET/TFEX) ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ Ticker/BidAsk5ช่อง/CandleStick 1MIN/15MIN/30MIN/60MIN

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 การประมูล

  I am looking for somebody who can spend a few hours to teach me how to write C++ code that executes an actual decision(in this case buying/selling a stock). This does not need to involve huge API's or mathematics, I just want to be able to use C++ code to actually make decisions. I am a pretty good c++ programmer so you will not need to teach me how

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have a excel file used for stock inventory used thrice in a day which my operators put in. there are four different departments and thus each department is separate from each other. my supervisors are not literate in computer or studies they don't know to read and write but know numbers and item names as they deal in it everyday. 1}they have to first

  $21 - $173
  $21 - $173
  0 การประมูล
  Stock Analysis Report (Investment Analyst) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...someone to create a stock analyst report, based on SEC filings of a public company that details the company's fundraising activities. The company has raised funds more than approximately 15 times since going public almost 20 years ago and has consistently lost money. The report should include An executive summary Each stock sale, in chart or table

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  POLISH WEBSITE ALLEGRO MAGENTO PRICE and STOCK automatic Daily update 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a tool that daily updates price and stock on polish plattform allegro.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have a set of Excel spreadsheets that builds out graphs on stock market data, but a while back, Yahoo Finance cut off it's free download API and I am not able to get the stock market data. I just need someone to program the macro to: 1. Download the data for the symbol that I put in up to the maximum years back per the data vendor 2. Put the weekly

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Implement the Genetic Algorithm in JAVA for Prediction, based on average, Stock Closing Values ​​of the Stock Exchange. Implement Evaluation, Selection , crossover, mutation, update and finalization. Example: start with a vector with the previous price of 90 days stock. Data, Open, High, Low, Close *, Adj Close **, Volume. Example: https://finance

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Capital markets 4 วัน left

  We have dream of educate trading (equity market, commodity market, currency market) to all the Indians. As of now very few people ...there is big gap in the financial industry. We are focusing on one thing and working towards end user results. In order to make money in share market learn properly spend enough time on it then put your hard earned money

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Build a stock portfolio application in java.

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  We have products like mattress, hunting rangefinder selling on amazon us site, and need to find someone to help to promote these products and clear the stock.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I am looking for an expert who has some deep knowledge in machine learning to help me set up an algorithm for stock price prediction and predict if a stock will go Up or Down. Technology: Python using Sklearn module, RNN, LSTM or similar ( Preferred ) Experience using hyper parameters - like Adam Optimizer. H2o (automl) ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $622 (Avg Bid)
  $622 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  stock screener website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need stock screener website done .Its should: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] stock prices from page provided and feed the information to the database. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the data on tabular form which should be visible on desktop and on mobile neatly. Attached is sample stock screener.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Stock Data Extraction 2 วัน left

  I need to extract several stocks data. If you have experience on it, contact me. I will provide the list of target stocks via interview.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I have a java project forecasting stock price next day. Java code implement weka forecaster 'eat' a csv file named '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]' (same as uploaded [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and write forecast result to '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]'. Java code also call [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to run 'FC.R' to 'eat' the same Dataset file '[เข...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Ongoing Stock Art Creation 23 ชั่วโมง left

  We are looking for artists to create fantasy and sci-fi stock art pieces. The initial commission is based on SMALL color pieces of art. See link for examples: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We desire anywhere from 3-5 pieces per month and are including royalties ranging from 10-40% of every sale of your art based on negotiations.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  DAILY STOCK PRICES 11 ชั่วโมง left

  These are the Daily Stock prices list of Previous Day last trade of stock market.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  STOCK MANAGEMENT หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I need you to design and build a website for my business.

  $4879 (Avg Bid)
  $4879 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Create legal documents for new start up in California. 1. Stock Option Plan 2. Convertible Note 3. Term sheet template. We may need help with some filings if necessary too. Please bid with cost.

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build me a virtual stock trading game/platform on the web หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Bid only if you have experience in similar projects or if you did this already and can prove it you will get the project right away. The site should have fu...Monthly list of top 10 traders and monthly rewards [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1734 (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $1734 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  A website with daily webs about financial markets หมดเขตแล้ว left

  I would like to put every morning 10- 15 minutes comments of financiel markets and updates (10-15 min) in the afternen (2 videos/day)...

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  As the title says. I need you to edit 5 images that are taken from stock photos and put my personal face to the face of these women. I have blonde hair and you may need to change the color of the hair. This needs to be professionally made and nobody should be able to see that it has been edited. Will not accept bids higher than 20$.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  My name is Chad Phillis. I am in the fitness/ self-development niches and have a very unique product offering. I want research done on at least 150 different people in my niches. I have a list already, but I want more indepth reseearch done. I would like it done in google sheets. Here is what I am looking for. A ,B and C level influencers in my niches. A level are the big players. The people with ...

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Stock Ticker Mac App หมดเขตแล้ว left

  I am trying to use some existing source code from a mac app I own to make a new stock ticker mac app. I will provide more details to qualified bidders via private message.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Sell a stock of 10 tablet 7" 3g หมดเขตแล้ว left

  Sell a stock of 10 Tablet 7" 3g. The price of each tablet is 45 Eur (the price includes the shipment). For this work there is a fixed rate of 30 Eur that will be paid after the sale. Please not apply without read the terms or if you are not agree with my rules. Also please not apply for advertising, I need sellers.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi, I'm looking for someone to photoshop a product into a hand. The ideal candidate would have access to a large amount of stock photos. Photoshop skills are required. The purpose of this request is to obtain a professional picture of the product in persons hand to show the size in relation. Attached is the product image along with a two quick photos

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  build me stock return file หมดเขตแล้ว left

  i need a stock return file on the company to provide by me.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Connect to the rest-API of a stock brokers software หมดเขตแล้ว left

  Need to get historical data. Need to back test certain simple strategy on this data. Need to implement the orders...instructions and manual of the python API are existing at the below link but are not updated I believe. I have tried out portions of this, so I think it should take 4-5 hours of coding time. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Interested to download historical data. Must be able to perform back testing at a granular level. Should be able to set up orders and trades as well. The interactive brokers api is well documented at the below link but sometimes I think it is not fully updated. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am an individual investor that is sick of the fancy bells & whistles that is surpposed to do all the work of investing for you. If yo...to be used and directory layout. That will be a seperate file or files. I can not think of anything to add to this so there should be no surprise additions. thanks for your time reading this book. Charles S. Tefft

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We need to create a PR text for Germany and also contact potential newspapers, magazines. The goal is to position our company in relevant media.

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Canvas printing website linked to stock library website. Needs to have the ability for customer to upload a pic and also be advised that the resolution isn’t suitable.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Guide to Stock investing ebook หมดเขตแล้ว left

  Can someone help me ghostwrite a stock investing ebook on value,growth and income investing as i am not sure how to create one?

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Machine Learning Predict Stock Price หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an expert who has some deep knowledge in machine learning to help me set up an algorithm for stock price prediction. Technology: Python using Sklearn module, RNN, LSTM or similar ( Preferred ) I will deliver : Sample Code to Download Data Technical Indicators Code Calculation. The person should be able: Setup whole machine

  $757 (Avg Bid)
  $757 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Machine Learning Predict Stock Price - New หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an expert who has some deep knowledge in machine learning to help me set up an algorithm for stock price prediction. Technology: Python using Sklearn module, RNN, LSTM or similar ( Preferred ) I will deliver : Sample Code to Download Data Technical Indicators Code Calculation. The person should be able: Setup whole machine

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], see below requirements: REGISTER PAGE: Register either as member or contributor. Each will have different dashboard. MEMBER dashboard: Personal details. Also shows the number of contributors and company news that this member is following. Provide option to select Alert, whereby the members can receive the notification once any newly created articles that int...

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  .NET library to download BSE and NSE stock quotes หมดเขตแล้ว left

  Build a .NET class library to download real-time (delayed) and historical quotes from NSE ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and BSE ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) for stocks and futures / options (F&O). This data is available for download (CSV format) from the NSE and BSE websites. BSE Market Data - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] NSE Market Data - https://www

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Stock Loan Advisor -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I'm...an individual or a team who can work remotely on a commission based job. Qualifications: • Must have strong skills in hard selling • Must be willing to work on full or part-time shifts from Monday to Friday 11am EST to 8pm EST • Must have strong and reliable home internet • Must have ability to work effectively with minimal supervision

  $4258 (Avg Bid)
  $4258 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Stock loan advisor -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm ...an individual or a team who can work remotely on a commissio based job. Qualifications: • Must have strong skills in hard selling • Must be willing to work on full or part-time shifts from Monday to Friday 11am EST to 8pm EST • Must have strong and reliable home internet • Must have ability to work effectively with minimal supervision

  $3221 (Avg Bid)
  $3221 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Stock Loan Advisor หมดเขตแล้ว left

  I'm l...an individual or a team who can work remotely on a commissio based job. Qualifications: • Must have strong skills in hard selling • Must be willing to work on full or part-time shifts from Monday to Friday 11am EST to 8pm EST • Must have strong and reliable home internet • Must have ability to work effectively with minimal supervision

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Freelance Stock Loan Advisor หมดเขตแล้ว left

  I'm...from Panama City, Panama) who can work remotely on a commissio based job. Qualifications: • Must have strong skills in hard selling • Must be willing to work on full or part-time shifts from Monday to Friday 11am EST to 8pm EST • Must have strong and reliable home internet • Must have ability to work effectively with minimal supervision

  $3000 - $5000
  $3000 - $5000
  0 การประมูล
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  About stock market หมดเขตแล้ว left

  Required a information about Pakistan stock market...? How to trade in stock market?? Is it any way to trade in stock market without broker??

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Android Stock Portfolio App API migration หมดเขตแล้ว left

  Take an existing android stock portfolio application and change the application to use a different back-end API ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) to get stock information. Candidates should have few years of Java/Android development experience. TERMS: 1. Completion of project should compile and run on current (latest) version of Android Studio 3.2.1

  $568 (Avg Bid)
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  quantopian.com fundemental stock screening project. หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] uses python, I need to do analysis using fundemental data to screen stocks, here some info to get started [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Now you can create your own account on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for now, We can move to my account after you get stuff working Here the first sample example w...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  stock photos for shopify site หมดเขตแล้ว left

  our shopify site has approx70k books with isbns that need stock photos either from library thing or amazon

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  RFID for stock opname หมดเขตแล้ว left

  we use UHF Tag which is after scan, the collected data must be stored in Database (on website/internet , SDK of scanner is available) and someon...after scan, the collected data must be stored in Database (on website/internet , SDK of scanner is available) and someone with 1 android apps can be read the status how many stock available in that place

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...i) Future Stock prices for at least 15-20 stocks. The basic dataset (CSV) will have: - Time - Price - Change - Vol - Buy/Sell - High/Low The ideal platform should be able to: - Predict stock prices for the forecast at least 5 stocks over 3-6 months. - Highlight the accuracy of each prediction for each stock prediction at any given time If you can

  $3104 (Avg Bid)
  $3104 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล